Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen"

Transkript

1 for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato Udløbsdato Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.: CVR nr Internt sagsnummer Indhold Vejledning om elinstallationsrapporter... 2 Sammenfatning af eleftersyn... 7 Gennemgang af bygningens elinstallationer Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed... 58

2 VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og huseftersynet hos en bygningssagkyndig. Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Vigtige oplysninger om elinstallationsrapporter og eleftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer. Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige perioder. Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør. Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu. Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne Tre vigtige ting, du skal vide om elinstallationsrapporten 1. En elinstallationsrapport er en beskrivelse af manglende eller nedsat funktion ved elinstallationerne og af ulovlige forhold ved elinstallationerne Elinstallatøren foretager en visuel gennemgang af husets elinstallationer og åbner stikprøvevis nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som kan afdække ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne, som på kort eller længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand. Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil kunne påvirke elinstallationernes funktion, hvis elforbruget og forbrugsmønsteret ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du ikke får en vurdering af, om elinstallationerne er tidssvarende. en kan ikke sammenlignes med en varedeklaration på husets elinstallationer. 2. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som elinstallatøren ikke har mulighed for at finde. Eleftersynet handler primært om ulovlige forhold ved bygningens elinstallationer, som kan indebære risiko for personskade eller brand. Ejerskifteforsikringen dækker omkostninger til at udbedre ulovlige elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er omtalt i elinstallationsrapporten. 3. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som elinstallatøren giver en installation eller en Dato: Side 2 af 58

3 fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater. Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år. Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din ejendom. installationsdel, og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig og funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget. Elinstallatøren kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eleftersynet har givet mulighed for. Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på Hvis du er utilfreds med din elinstallationsrapport Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold, funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne. Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til Ankenævnet. Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon på hverdage mellem kl. 10 og 12. Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for cirka 6 måneder. Dato: Side 3 af 58

4 Til dig, der skal købe Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten oplysninger fra sælger om elinstallationernes funktionsdygtighed. Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste. ens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt. Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold. Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed er ikke en garanti. Sådan foregår et eleftersyn Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten. Hvad kigger elinstallatøren efter? Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren blandt andet kontrollere eltavler foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag kontrollere lavvoltsinstallationer kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Her er en liste med eksempler på forhold, som elinstallatøren ikke holder øje med: bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt dele af elinstallationen, der var utilgængelige elinstallationer uden for selve bygningen hårde hvidevarer andre brugsgenstande om elinstallationen er tidssvarende Karaktersystemet Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: IB Ingen bemærkninger K0 Praktisk eller kosmetisk mangel K1 Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 4 af 58

5 ens gyldighed en er gyldig i et år, efter den er udarbejdet. Tilstandsrapport Du skal være opmærksom på, at der ud over elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Læs mere om dette på Ejerskifteforsikring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en elinstallati-onsrapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere. Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til blandt andet udbedring af skjulte ulovlige elinstallationer. Du må normalt selv betale for udgifter til udbedring af mindre forhold ved elinstallationerne, som ikke umiddelbart kan indebære risiko for personskade eller brand, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde. Forhold, der er beskrevet i elinstallationsrapporten eller i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold ved elinstallationer, der er normale i ældre huse. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på Dato: Side 5 af 58

6 Til dig, der skal sælge Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl. Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer. Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert, for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte elinstallatøren for at få det afklaret. Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende fire punkter: en er udarbejdet mindre end 1 år før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Du har også fået udarbejdet tilstandsrapport. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for: forhold uden for bygningen (for eksempel elinstallationer ved fritstående havebelysning) hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med eleftersynet (for eksempel ved at fortie funktionsmangler, du har kendskab til). Hvad bruges oplysningerne til? Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen. Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling. Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål. Dato: Side 6 af 58

7 Sammenfatning af eleftersyn Dato: Side 7 af 58

8 Etage Rum IB K0 K1 K2 K3 UN Stuen Fløj 1, Mellemgang syd Stuen Fløj 1, Gang/toilet syd Stuen Fløj 1, Garderobe syd Stuen Fløj 1, Kontor øst ved garderobe syd Stuen Fløj 1, Teknikrum vest ved garderobe syd Stuen Fløj 1, El-hovedtavle til højre Stuen Fløj 1, Eltavle til venstre Stuen Fløj 1, Eltavler i serverrum Stuen Fløj 1, Serverrum ved garderobe syd Stuen Fløj 1, Kontor 1 øst nærmest garderobe syd Stuen Fløj 1, Kontor 2 øst Stuen Fløj 1, Kontor 3 bag kontor 2 øst Stuen Fløj 1, Kontor 4 øst Stuen Fløj 1, Kontor 5 øst Stuen Fløj 1, Kontor 6 øst Stuen Fløj 1, Kontor 7 øst Stuen Fløj 1, Kontor 8 øst Stuen Fløj 1, Kontor 9/10 nord Stuen Fløj 1, Kontor 11 nord nærmest mellemgang nord Stuen Fløj 1, Kontor 12 vest Stuen Fløj 1, Kontor 13 vest Stuen Fløj 1, Kontor 14 vest Stuen Fløj 1, Kontor 15 vest Stuen Fløj 1, Kontor 16 vest nærmest mellemgang syd Stuen Fløj 1, Gang ved kontorer Stuen Fløj 1, Mellemgang nord Stuen Fløj 1, Loftrum Stuen Fløj 1, Uden på bygningen Stuen Fløj 2, Gang ved mellemgang syd Stuen Fløj 2, Disp.rum vest m./vask ved mellemgang syd Dato: Side 8 af 58

9 Etage Rum IB K0 K1 K2 K3 UN Stuen Fløj 2, Kantine/køkken Stuen Fløj 2, Bruserum vest Stuen Fløj 2, Gang/omklædning/toilet 1 mod vest Stuen Fløj 2, Gang/omklædning/toilet 2 mod vest Stuen Fløj 2, Depotrum nord m./vask Stuen Fløj 2, Gang ved teknikrum Stuen Fløj 2, Teknikrum øst Stuen Fløj 2, Eltavle til venstre i teknikrum Stuen Fløj 2, Eltavle til højre i teknikrum Stuen Fløj 2, Kontor 1 øst nærmest teknikrum Stuen Fløj 2, Kontor 2 øst Stuen Fløj 2, Kontor 3 øst Stuen Fløj 2, Kontor 4 øst Stuen Fløj 2, Kontor 5 øst Stuen Fløj 2, Kontor 6 vest Stuen Fløj 2, Kontor 7 vest Stuen Fløj 2, Kontor 8 vest Stuen Fløj 2, Kontor 9 vest Stuen Fløj 2, Kontor 10 vest Stuen Fløj 2, Kontor 11 vest over for teknikrum Stuen Fløj 2, Kontor 12 nord Stuen Fløj 2, Lavvoltinstallation ved loft i kontor 12 nord Stuen Fløj 2, Gang ved kontorer Stuen Fløj 2, Toilet nord til venstre Stuen Fløj 2, Toilet nord til højre Stuen Fløj 2, Mellemgang nord Stuen Fløj 2, Vindfang nord m./ skydedøre Stuen Fløj 2, Loftrum Stuen Fløj 2, Indbygningslamper i udhæng ved vindfanf nord Stuen Fløj 2, Uden på bygningen Dato: Side 9 af 58

10 Etage Rum IB K0 K1 K2 K3 UN Stuen Fløj 3, Mellemgang syd Stuen Stuen Stuen Stuen Fløj 3, Gang/toilet nord ved mellemgang syd Fløj 3, Eltavle ved væg over for dør i gangtoilet nord Fløj 3, Eltavle ved væg bag dør i gang/toilet nord Fløj 3, Kontor 1 øst nærmest kontor 19 syd til venstre Stuen Fløj 3, Kontor 2 øst Stuen Fløj 3, Kontor 3 øst Stuen Fløj 3, Kontor 4 øst Stuen Fløj 3, Kontor 5 øst Stuen Fløj 3, Kontor 6 øst Stuen Fløj 3, Kontor 7 nord til højre Stuen Fløj 3, Kontor 8 nord til venstre Stuen Fløj 3, Kontor 9 mellem 8 nord og 10 vest Stuen Fløj 3, Kontor 10 vest Stuen Fløj 3, Kontor 11 vest Stuen Fløj 3, Kontor 12 vest Stuen Fløj 3, Kontor 13 vest Stuen Fløj 3, Kontor 14 vest Stuen Fløj 3, Kontor 15 vest Stuen Fløj 3, Kontor 16 vest Stuen Fløj 3, Kontor 17 vest Stuen Fløj 3, Kontor 18 syd til højre Stuen Fløj 3, Kontor 19 syd til venstre Stuen Fløj 3, Gang ved kontorer 1-6 og Stuen Fløj 3, Mellemgang nord Stuen Fløj 3, Loftrum Stuen Fløj 3, Uden på bygningen Generelt Dato: Side 10 af 58

11 Forklaring af karakterer Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: IB Ingen bemærkninger K0 Praktisk eller kosmetisk mangel K1 Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 11 af 58

12 Elinstallationens tilstand Stuen Fløj 1, Mellemgang syd Nej K1 Flere dåser ligger løst over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod syd Loftplade ved yderdør mod syd Fløj 1, Gang/toilet syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er ført igennem væggen mellem afbrydere. Hvad har været adskilt? Afbryder ved væg til højre for dør til toilet Ventilator i loft på toilet Dato: Side 12 af 58

13 Fløj 1, Garderobe syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er tilgængelige ved stikkontakt til venstre for radiator mod øst. Nej K1 Kabel mangler bedre fastgørelse ved udløbsroset over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør til gang Loftplade ved dør til gang Fløj 1, Kontor øst ved garderobe syd Nej K1 Stikkontakt i kabelkanal mod syd er fastgjort med tape. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Dato: Side 13 af 58

14 Fløj 1, Teknikrum vest ved garderobe syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Gul/grøn ledning er anvendt som tændledning. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved gerigt ved dør Fløj 1, El-hovedtavle til højre Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Nej K3 Der mangler afdækning i tavlefront, som kan fjernes uden brug af værktøj. Er tavlen opmærket korrekt? Nej K1 Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max. sikringsstørrelse. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K1 Der mangler bundskrue eller pasring. Dato: Side 14 af 58

15 Fløj 1, Eltavle til venstre Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K2 Der er installeret 0,5A FI-afbrydere foran EDB. Nej K2 Dele af installationen er ikke beskyttet med korrekt type fejlstrømsafbryder. Dato: Side 15 af 58

16 Fløj 1, Eltavler i serverrum Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Nej K1 Er placeret ved vægge over bordplade og rack-skab. Er tavlen opmærket korrekt? Nej K1 Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max. sikringsstørrelse. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K2 Der er installeret 0,3A FI-abrydere. Nej K2 Flere fejlstrømsafbrydere kobler ikke ud ved påvirkning af testknappen. Nej K2 Dele af installationen er ikke beskyttet med korrekt type fejlstrømsafbryder. Fløj 1, Serverrum ved garderobe syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Flere kabler mangler bedre fastgørelse. Der er anvendt forlængerledning som fast installation. Nej K1 Der mangler låg ved udløbsroset over det sænkede loft. Tilledninger er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Dato: Side 16 af 58

17 Fløj 1, Kontor 1 øst nærmest garderobe syd Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod nord nærmest dør Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Fløj 1, Kontor 2 øst Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Dato: Side 17 af 58

18 Fløj 1, Kontor 3 bag kontor 2 øst Nej K2 Der mangler flere stikkontakter. Hvad har været adskilt? lousiabryder ved væg ved vindue Fløj 1, Kontor 4 øst Nej K1 Der mangler låg ved udløbsroset bag det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Dato: Side 18 af 58

19 Fløj 1, Kontor 5 øst Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Fløj 1, Kontor 6 øst Nej K1 Kabler er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal under vindue Loftplade i loft ved dør Dato: Side 19 af 58

20 Fløj 1, Kontor 7 øst / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Hvad har været adskilt? Fløj 1, Kontor 8 øst / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Dato: Side 20 af 58

21 Fløj 1, Kontor 9/10 nord / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakterne, som er af typen med jord, er monteret/ skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakterne. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør i kontor 10 Loftplade ved dør i kontor 9 Fløj 1, Kontor 11 nord nærmest mellemgang nord Nej K1 Kabler er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal under vindue Dato: Side 21 af 58

22 Fløj 1, Kontor 12 vest Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod syd Fløj 1, Kontor 13 vest Hvad har været adskilt? Dato: Side 22 af 58

23 Fløj 1, Kontor 14 vest Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 1, Kontor 15 vest Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Dato: Side 23 af 58

24 Fløj 1, Kontor 16 vest nærmest mellemgang syd Hvad har været adskilt? Fløj 1, Gang ved kontorer 4-16 Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, mod nord er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Nej K1 Der mangler låg ved flere løse dåser over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt mod nord Loftplade i loft ved dør til kontorer 5 og 12 Dato: Side 24 af 58

25 Fløj 1, Mellemgang nord Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 1, Loftrum Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er tilgængelige ved varmestyring. Hvad har været adskilt? Dato: Side 25 af 58

26 Fløj 1, Uden på bygningen beskyttelsesleder til Er brugsgenstande (fx lamper) forbundet til beskyttelseslederen? Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? Nej K2 Kabel ved sikkerhedsafbryder mod vest har været udsat for fysisk overlast. Hvad har været adskilt? Fløj 2, Gang ved mellemgang syd Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod vest Loftplade midt i loftet Dato: Side 26 af 58

27 Fløj 2, Disp.rum vest m./vask ved mellemgang syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt mod øst ved væg til højre for dør Fløj 2, Kantine/køkken / 250 V stikkontakter? Er stikkontakterne fordelt på to lysgrupper? Er fastmonterede og stationære brugsgenstande (fx komfur og opvaskemaskine) forbundet til beskyttelseslederen? Nej K1 Der er anvendt ulovlig bøjelig ledning som fast installation over skabe ved vask. Nej K1 Der mangler låg ved flere udøbsrosetter over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Kraftstikkontakt ved vask Loftplade midt i loftet Dato: Side 27 af 58

28 Fløj 2, Bruserum vest Er der den krævede stikkontakt? Er der dåser bag / over Er fastmonterede og stationære brugsgenstande (fx vaskemaskine og tørretumbler) forbundet til beskyttelseslederen? Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? Nej K1 Kabel er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Fløj 2, Gang/omklædning/toilet 1 mod vest Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Væglampe ved vask nærmest vindue Dato: Side 28 af 58

29 Fløj 2, Gang/omklædning/toilet 2 mod vest Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Afbryder ved væg ved dør Fløj 2, Depotrum nord m./vask Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved gerigt ved dør Dato: Side 29 af 58

30 Fløj 2, Gang ved teknikrum Nej K1 Grundisolerede ledninger er ført igennem væggen til afbryder og stikkontakt i kontor. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod vest Fløj 2, Teknikrum øst Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Dato: Side 30 af 58

31 Fløj 2, Eltavle til venstre i teknikrum Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Nej K3 Der mangler afdækning i tavlefront, som kan fjernes uden brug af værktøj. Der er større hul i toppen af tavle. Er tavlen opmærket korrekt? Nej K1 Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max. sikringsstørrelse. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K1 Der mangler bundskrue eller pasring. Dato: Side 31 af 58

32 Fløj 2, Eltavle til højre i teknikrum Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Nej K1 Der mangler mærkning om tilhørsforhold. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K2 Der er installeret 0,5A FI-afbrydere foran EDB. Fløj 2, Kontor 1 øst nærmest teknikrum Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Dato: Side 32 af 58

33 Fløj 2, Kontor 2 øst Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Fløj 2, Kontor 3 øst Hvad har været adskilt? Dato: Side 33 af 58

34 Fløj 2, Kontor 4 øst / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Hvad har været adskilt? lousiafbryder ved væg ved vindue Fløj 2, Kontor 5 øst / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal under vindue Dato: Side 34 af 58

35 Fløj 2, Kontor 6 vest / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Fløj 2, Kontor 7 vest Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Loftplade midt i loftet Dato: Side 35 af 58

36 Fløj 2, Kontor 8 vest Hvad har været adskilt? Fløj 2, Kontor 9 vest Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Dato: Side 36 af 58

37 Fløj 2, Kontor 10 vest Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod syd Fløj 2, Kontor 11 vest over for teknikrum Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Dato: Side 37 af 58

38 Fløj 2, Kontor 12 nord / 250 V stikkontakter? beskyttelsesleder til og afbrydere, og er de installeret korrekt? installeret korrekt? Nej K2 Da stikkontakten, som er af typen med jord, ved dør er monteret/skiftet efter 28. februar 2009, skal der være fremført en virksom stikkontakten. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Fløj 2, Lavvoltinstallation ved loft i kontor 12 nord Er der en oversigtstegning over installationen? Er strømforsyninger fastgjort? Er der anvendt sikringer svarende til installationen? Er der anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit? Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt, jf. fabrikantanvisning? Er ledningssamlinger foretaget korrekt? Er loftet ved lamperne fri for brandtilløb? Nej K1 Der mangler en oversigtstegning. Nej K2 Samlinger er ikke aflastet for træk og vridning. Hvad har været adskilt? Loftplade i loft ved ydervæg mod nord Dato: Side 38 af 58

39 Fløj 2, Gang ved kontorer 3-8 Hvad har været adskilt? Fløj 2, Toilet nord til venstre Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Kraftstikkontakt ved væg til højre for varmtvandsbeholder Dato: Side 39 af 58

40 Fløj 2, Toilet nord til højre Er der det krævede antal stikkontakter? Hvad har været adskilt? Ventilator midt i loftet Fløj 2, Mellemgang nord Hvad har været adskilt? Dato: Side 40 af 58

41 Fløj 2, Vindfang nord m./ skydedøre Hvad har været adskilt? Fløj 2, Loftrum Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er tilgængelige ved varmestyring. Hvad har været adskilt? Dato: Side 41 af 58

42 Fløj 2, Indbygningslamper i udhæng ved vindfanf nord Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt jf. fabrikantanvisning? Er ledningssamlinger foretaget korrekt? Er loftet ved lamperne fri for brandtilløb? tilslutningsstederne/ lamperne? Nej K1 Kabel er ikke afsluttet korrekt ved indbygningslampe. Hvad har været adskilt? Indbygningslampe i udhænh til højre for skydedør Fløj 2, Uden på bygningen beskyttelsesleder til Er brugsgenstande (fx lamper) forbundet til beskyttelseslederen? Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? Hvad har været adskilt? Dato: Side 42 af 58

43 Fløj 3, Mellemgang syd Nej K1 Kabler er ikke aflastet i dåse. Nej K1 Der mangler låg ved udløbsroset. Tilledning er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod vest til højre for dør til gang ved kontorer Loftplade midt i loftet Fløj 3, Gang/toilet nord ved mellemgang syd Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er ført igennem væggen mellem afbrydere. Hvad har været adskilt? Afbryder ved væg til højre for dør til toilet Dato: Side 43 af 58

44 Fløj 3, Eltavle ved væg over for dør i gangtoilet nord Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Nej K2 Der er installeret 0,5A Fi-afbrydere foran EDB. Nej K2 Dele af installationen er ikke beskyttet med korrekt type fejlstrømsafbryder. Dato: Side 44 af 58

45 Fløj 3, Eltavle ved væg bag dør i gang/toilet nord Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Nej K3 Der mangler afdækningsplader i tavlefront, som kan åbnes uden brug af værktøj. Er tavlen opmærket korrekt? Nej K1 Der mangler mærkning om max. sikringsstørrelse. Er der det krævede antal lysgrupper? Er der fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder)? Fungerer fejlstrømsafbryderen korrekt ved kontrolmåling? Slår fejlstrømsafbryderen fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen beskyttet mod indirekte berøring? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Fløj 3, Kontor 1 øst nærmest kontor 19 syd til venstre Nej K1 Rør/ledninger er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt mod nord Dato: Side 45 af 58

46 Fløj 3, Kontor 2 øst Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 3 øst Nej K1 Kabler er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod nord Dato: Side 46 af 58

47 Fløj 3, Kontor 4 øst Nej K2 Udløbsroset er flækket. Flere dåser mangler låg. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 5 øst Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Dato: Side 47 af 58

48 Fløj 3, Kontor 6 øst Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod nord Loftplade i loft ved dør Fløj 3, Kontor 7 nord til højre Nej K1 Flere dåser ligger løst over det sænkede loft. Der mangler låg ved én dåse. Hvad har været adskilt? Loftplade i loft ved ydervæg mod nord Dato: Side 48 af 58

49 Fløj 3, Kontor 8 nord til venstre Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod vest Fløj 3, Kontor 9 mellem 8 nord og 10 vest Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt mod øst Dato: Side 49 af 58

50 Fløj 3, Kontor 10 vest Nej K1 Dåse hænger løst i kabler over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 11 vest Nej K1 Der mangler én stikkontakt. Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal under vindue Dato: Side 50 af 58

51 Fløj 3, Kontor 12 vest Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 13 vest Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg til venstre for dør Dato: Side 51 af 58

52 Fløj 3, Kontor 14 vest Hvad har været adskilt? Fløj 3, Kontor 15 vest Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal under vindue Dato: Side 52 af 58

53 Fløj 3, Kontor 16 vest Nej K1 Der mangler låg ved dåse over det sænkede loft. Kabel er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 17 vest Nej K1 Stikkontakt ved dør er defekt. Hvad har været adskilt? Stikkontakt mod syd Dato: Side 53 af 58

54 Fløj 3, Kontor 18 syd til højre Nej K1 Der er foretaget samlinger i løse kronemuffer over det sænkede loft. Dåse ligger løst over det sænkede loft. Hvad har været adskilt? Loftplade midt i loftet Fløj 3, Kontor 19 syd til venstre Hvad har været adskilt? Stikkontakt i kabelkanal ved ydervæg over for dør Dato: Side 54 af 58

55 Fløj 3, Gang ved kontorer 1-6 og Nej K1 Kabel er ikke aflastet i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder mod øst ved væg til venstre for dør til mellemgang syd Loftplade ved dør til kontor 1 øst Loftplade ved dør til kontor 12 vest Fløj 3, Mellemgang nord Nej K1 Kabler er ikke afsluttet korrekt i dåse. Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt mod øst Dato: Side 55 af 58

56 Fløj 3, Loftrum Er der det krævede antal stikkontakter? Nej K1 Grundisolerede ledninger er tilgængelige ved varmestyring. Hvad har været adskilt? Fløj 3, Uden på bygningen beskyttelsesleder til Er brugsgenstande (fx lamper) forbundet til beskyttelseslederen? Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? Hvad har været adskilt? Besøget Elinstallationen gennemgået: Gennemgangen foretaget af: Rune Heilesen(Tlf ) Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 14:0 Spørgsmål Svar Note Var der adgang til alle rum? Blev alle rum gennemgået? Dato: Side 56 af 58

57 Generelt Er al materiel fastgjort? Nej K2 Der var flere kabler, dåser, afbrydere, stikkontakter eller lampeudtag som ikke var fastgjorte. Er der låg på dåser og rosetter? Nej K1 Der var flere dåser eller rosetter der manglede låg. Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? Er installationen beskyttet mod fysisk overlast? Er samlinger anbragt i dåser? Nej K1 Flere samlinger var ikke anbragt i dåser. Dato: Side 57 af 58

58 Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed Spørgsmål Svar Note Fungerer hele elinstallationen? Stemmer sælgers oplysninger om funktionsdygtigheden overens med gennemgangen Stamoplysninger Boligen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Opført år 1973 Tilbygning opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen en er betinget af, at ejendommen hovedsageligt benyttes som bolig for køber. Feks. status som ejerlejlighed og, at anvendelsen ændres til boligformål. I modsat fald er denne rapport, at betragte som et el-tjek, som dermed falder uden for huseftersynsordningen. Fløj 1 = Fløj øst Fløj 2 = Fløj i midten Fløj 3 = Fløj vest Det vurderes, at flere nyere stikkontakter af typen med jord, er monteret/installeret efter 28. februar Flere stikkontakter i bygningen er af typen med jord, men denne er ikke virksom/fremført. Der er fremført en virksom beskyttelsesleder ved alle stikkontakter forbeholdt EDB. Boligens ejer Adresse Rådhustorvet 10 Navn Postnr. og by Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen 6400 Sønderborg Telefon Dato: Side 58 af 58

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03. çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.2016 Autoriseret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Plougmann Tropp Hag. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Maria Plougmann Tropp Hag dresse Byvej 34 Postnr. og by 3320 Skævinge Dato 26.03.2013 Udløbsdato 26.03.2014 utoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757 Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Gerhard cobsen Adresse Rylen 15 Postnr. og by 6300 Gråsten Dato 22.06.2014 Udløbsdato 22.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el &

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere