SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Board E70 Interaktiv fladskærm Brugervejledning

2 Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på smarttech.com/registration. Gem følgende information, hvis du skulle få brug for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning. Meddelelse om varemærker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Meddelelse om copyright [Indtast copyrightår her] SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. [Indtast dato her]

3 Vigtige oplysninger A D V A R S E L Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig. Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis du har brug for udskiftningsdele til SMART-produktet, skal du sørge for, at serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART Technologies, eller dele med de samme karaktertræk som de originale. Kontrollér, at eventuelle ledninger, der går over gulvet hen til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at undgå snublefare. Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan indsættes helt. Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land. Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade. Brug kun VESA -godkendt monteringshardware. Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. i

4 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde: o o o o o o Strømkablet eller -stikket er beskadiget Der spildes væske på den interaktive fladskærm Genstande falder ned i den interaktive fladskærm Den interaktive fladskærm tabes Der opstår strukturel skade, f.eks. revner Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne ii

5 Indhold Vigtige oplysninger i Kapitel 1: Lidt om den interaktive fladskærm 1 Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Kapitel 2: Montering af den interaktive fladskærm 3 Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 Kapitel 3: Brug af den interaktive fladskærm 7 Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Multimedietilstand 12 Kapitel 4: Fejlfinding af den interaktive fladskærm 15 Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Bilag A: Miljølovgivning for hardware 17 Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) 17 Batterier 17 Yderligere oplysninger 17 Stikordsregister 19 iii

6

7 Kapitel 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Pen 1 Fjernbetjening 2 Dette kapitel beskriver funktionerne i SMART Board E70 interaktive fladskærm og indeholder oplysninger om produktdele og -tilbehør. Fremhævede funktioner Den interaktive SMART Board E70 fladskærm, som specifikt er designet til klasselokaler, kombinerer en højkvalitetsoplevelse med tryk og styrken bag SMART Notebook samarbejdsbaseret software på en 70 skærm. Skyggefri 70" LED-skærm med høj opløsning som har lavfriktionsbehandlet glas, der gør det muligt for fingrene at glide glat over overfladen, hvilket letter en naturlig trykoplevelse. Den interaktive fladskærm eliminerer også genskin og giver optimal visning fra alle vinkler i klasseværelset, hvilket gør den uovertruffen hvad angår visning og skrivning og giver den bedste værdi for pengene i klasseværelserne. Multitouch interaktiv fladskærm byder på flerbrugerinteraktion i freestyle overalt på skærmen med Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer, så eleverne kan samarbejde uden begrænsninger. Medfølgende tilbehør Følgende tilbehør følger med til den interaktive fladskærm. Pen To penne følger med til den interaktive fladskærm. 1

8 K A P I T E L 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fjernbetjening Du kan åbne skærmmenuerne og ændre skærm- og input-indstillingerne ved brug af fjernbetjeningen. 2

9 Kapitel 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 A D V A R S E L Vægten af den interaktive fladskærm er 77 kg. (169,8 lb). Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at sikre, at installationsstedet kan holde til vægten. For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen for SMART Board E70 interaktive fladskærm (smarttech.com/kb/170533). Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med montering af den interaktive fladskærm. Valg af monteringssted Overvej følgende når du vælger en placering til den interaktive fladskærm: Væggen skal være stærk nok til at bære den interaktive fladskærm og monteringsudstyret. Den interaktive fladskærm vejer 77 kg. (169.8 lb) Vælg en væg med en plan, almindelig overflade og den nødvendige frihøjde til give plads til den interaktive fladskærm. For at få den bedste opstilling skal den interaktive fladskærm monteres på et sted, der er centralt for dit publikums synsretning. Vælg en placering til den interaktive fladskærm, som er langt væk fra skarpe lyskilder såsom vinduer og kraftig loftsbelysning. Kraftigt lys kan forårsage distraherende skygger på din interaktive fladskærme og kan forårsage genskær. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte den autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). 3

10 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringshøjde Tag højden på din brugergruppe i betragtning, når du vælger højden for den interaktive fladskærm. Kabelstyring Ved tilslutning af kablerne fra den interaktive fladskærm til en computer og andre perifere enheder, skal du sørge for at kablerne ikke er en snublefare. Brugen af kanaler og løbebaner skjuler kabler på en sikker måde. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte din autoriserede SMART-forhandler. V I G T I G T Tilslut ikke strømkablet til en stikkontakt, før du har tilsluttet alle andre kabler til den interaktive fladskærm. Tilslutning af din interaktive fladskærm Tilslutningspanelet er i bunden af din interaktive fladskærm. V I G T I G T VGA-, RS-232-, USB-, 3,5 mm lyd-, komponent- og Composite-kabler må ikke overstige 3m. B E M Æ R K Strøm-, VGA- og USB-kabler er inkluderet med din interaktive fladskærm. 4

11 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Nr. Stik Detaljer 1 Vekselstrøm Vekselstrømsstik 2 USB B-stik Berøringsgrænseflade mellem computer og interaktive fladskærm 3 Videoindgang Component video-stik 4 Lokalestyring ind RS-232-stik 5 USB A-stik Tilslut et USB-drev og få adgang til indholdet på det vha. menuen kontrolpanel eller fjernbetjeningen 6 Videoindgang Composit video-stik 7 Videoindgang VGA 8 Lydindgang Stereo 3,5 mm-stik (fra computer) 9 Videoindgang HDMI 5

12

13 Kapitel 3 Brug af den interaktive fladskærm Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Billedindstillinger 11 Lydindstillinger 11 Opsætningsindstillinger 11 Tidsindstillinger 12 Multimedietilstand 12 Kompatible filformater 12 Video 12 Lyd 13 Billeder 13 Dette kapitel beskriver den grundlæggende betjening og opsætning af din interaktive fladskærm. Brug af fjernbetjeningen Med den infrarøde fjernbetjening kan du tænde og slukke den interaktive fladskærm, ændre input-kilden, ændre lydstyrken og mere. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at åbne skærmmenuen og derefter ændre indstillingerne for den interaktive fladskærm. 7

14 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 1 PC Vælger VGA-inputtet 2 HDMI Vælger HDMI-inputtet 3 [Nummerknapper] Tryk på tasterne på det numeriske tastatur for at skifte kanaler 4 VOL +/- Skru op eller ned for lydniveauet 5 [Op- og ned-knapper] Vælg et valgt menupunkt på skærmmenuen 6 MENU Vis skærmmenuen 7 [Venstre og højre knapper] Vælg en mulighed på skærmmenuen Brug den højre knap til at øge en værdi Brug den venstre knap til at sænke en værdi 8 INFO Viser den aktuelle videokilde 8

15 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 9 STILL Tænd eller sluk for stillbilledtilstanden 10 AUTO Justerer automatisk VGA videoindgangen 11 [Medieknapper] Brug disse når du er i multimedietilstand 12 S.MODE Skifte mellem stereo og mono lyd 13 P.MODE Skifte mellem farvetilstande 14 EXIT Luk skærmmenuen 15 INPUT Skift video-input 16 MUTE Slå lyden fra på den interaktive fladskærm 17 CH +/- (KANAL +/-) Skift kanaler 18 P.SIZE Vælg videoformatforholdet 19 SLEEP Indstiller sove-timeren 20 VIDEO Vælger RCA-inputtet 21 Strøm Tænder eller slukker for den interaktive fladskærm 22 Multimedieknap Vis multimedietilstanden 9

16 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Menu kontrolpanel Med menukontrolpanelet kan du få adgang til skærmmenuen, hvor du kan justere indstillingerne. Nr. Knap Detaljer 1 Strøm Tænd eller sluk for den interaktive fladskærm 2 OP Flyt det fremhævede område op for at vælge elementer på skærmmenuen 3 NED Flyt det fremhævede område ned for at vælge elementer på skærmmenuen 4 VOL + Flyt det fremhævede område til venstre for at vælge elementer på skærmmenuen, øge lydniveauet og øge indstillingerne 5 VOL - Flyt det fremhævede område til højre for at vælge elementer på skærmmenuen, sænke lydniveauet og sænke indstillingerne 6 MENU Vis skærmmenuen 7 INPUT Skift mellem video-indgange for din interaktive fladskærm 10

17 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Skærmmenu Du kan få adgang til skærmmenuen (OSD) ved at trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller på fjernbetjeningen. For at forlade OSD-menuen skal du trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller AFSLUT på fjernbetjeningen. Billedindstillinger Menupunkt Billedtilstand Lysstyrke Kontrast Farvetone Farve Farvetemp Funktion Indstiller billedet til brugerdefineret, standard, mild eller klar Justerer den generelle lysstyrke på billedet og baggrunden Justerer lysstyrken på billedet i forhold til baggrunden Justerer farvetonen på billedet Justerer farvedybden på skærmen Indstiller farvetemperaturen til normal, varm eller kold Lydindstillinger Menupunkt Surround Lydtilstand Automatisk lydstyrke Funktion Tænder eller slukker for surroundsound Indstiller lydtilstanden til musik, standard, bruger, nyheder eller film Aktiverer eller deaktiverer den automatiske justering af lydniveauet Opsætningsindstillinger Menupunkt Menusprog Menu gennems. Skærmtilstand Nulstil Softwareopdatering Funktion Angiver det sprog, der bruges i skærmmenuen Justerer OSD-menuens gennemsigtighed Indstiller billedet til 16:9, 4:3, Zoom1 eller Zoom2 Nulstiller alle konfigurationsindstillinger B E M Æ R K Opdatering af software bør kun udføres af en systemadministrator. Kontakt venligst din autoriserede SMART-forhandlere hvis du ønsker yderligere assistance. 11

18 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Tidsindstillinger Menupunkt Tidstilstand Tid Sove-timer Tænde-timer Tændetid Lydstyrke Slukke-timer Slukketid Funktion Indstiller tidstilstanden til automatisk eller manuel Indstiller tiden manuelt Indstiller sove-timeren Slår funktionen tændetid til Indstilles når den interaktive fladskærm tænder Indstiller lydniveauet når den interaktive fladskærm tænder Slår funktionen slukketid til Indstilles når den interaktive fladskærm slukker Multimedietilstand Du kan afspille videofiler, se billeder og lytte til musik der er gemt på USB-drevet. Brug fjernbetjeningen til at pause, spole frem og tilbage i videoer. Kompatible filformater Den interaktive fladskærm kan afspille følgende filtyper. Video Kategori MPEG1 MPEG2 MPEG4 Kode MPEG1 MPEG2 AVC MPEG-4 Visual DivX5 DivX4 DivX3 XviD MS-MEG4 V3 WMV3 MJPEG M-JPEG 12

19 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Lyd AC-3 AAC MP3 PCM Billeder JPEG BMP PNG GIF TIFF For at få adgang til indholdet på USB-drev 1. Tænd den interaktive fladskærm 2. På fjernbetjeningen tryk på Multimediaknappen. 3. Forbind et USB-drev med USB A-stikket på det nederste tilslutningspanel. Se Tilslutning af din interaktive fladskærm på side Brug fjernbetjeningen til at vælge en fil. 5. Tryk på Play-knappen på fjernbetjeningen for at få vist filen. 13

20

21 Kapitel 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Dette kapitel indeholder de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med løsning af simple problemer, der opstår med den interaktive fladskærm. Hvis problemerne ikke forsvinder, eller ikke er omfattet af dette kapitel, kan du kontakte SMART-support (smarttech.com/support) eller din autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). Placering af serienummeret Når du kontakter SMART Support, vil du måske blive bedt om at oplyse serienummeret på den interaktive fladskærm. Serienummeret er placeret under den forreste højre kant. Løsning af billedproblemer Problem Årsager Løsning Den interaktive fladskærm tænder ikke. Den interaktive fladskærm er ikke tilsluttet en strømkilde. Den interaktive fladskærm er i sove-tilstand. Tilslut din interaktive fladskærm til en stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen på menukontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. 15

22 K A P I T E L 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Problem Årsager Løsning Når videokilden er HDMI, er billede og lyd af lav kvalitet. Kablet mellem HDMI-kilden og den interaktive fladskærm kan være løst. HDMI-kabel kan være for lang. Kontrollér alle kabelforbindelser. Kontroller at HDMI-kablet ikke overstige 3 m. Løsning af problemer med trykkontrol Problem Årsager Løsning Berøring virker ikke som forventet. USB-kablet mellem computeren og den interaktive fladskærm kan være løst. Kraftigt lys forstyrrer den interaktive fladskærm. Din interaktive fladskærm er ikke kalibreret korrekt. Kontrollér alle kabelforbindelser. Luk persienner eller rullegardiner, eller dæmp alle halogenlys og lysdioder. For mere information, se smarttech.com/kb/ for computere der kører Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer. V I G T I G T E70 interaktive fladskærme er præ-kalibreret og orienteret på fabrikken. Kalibreringen må kun udføres af en administrator. 16

23 Bilag A Miljølovgivning for hardware SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr fremstilles, sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde. Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og for menneskers sundhed. Piktogrammet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal afleveres på en genbrugsstation og ikke må smides ud som almindeligt affald. Batterier Fjernbetjening med 2 AAA batterier. Batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Yderligere oplysninger Se smarttech.com/compliance for yderligere oplysninger. 17

24

25 Stikordsregister B batterier 17 Billedindstillinger 11 F Filformater kompatibel 12 fjernstyring 2 I installation valg af placering 3 L S serienummer lokalisering 15 skærmmenu 11 T Tidsindstillinger 12 tilbehør medfølger 1 W WEEE og batteridirektiver 17 Lydindstillinger 11 lyskilder 3 M Menu kontrolpanel 10 Multimedietilstand 12 O Opsætningsindstillinger 11 P pen 1 placering 3 projektor installation 3 19

26

27

28 SMART Technologies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Det unikke på den enkle måde Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SMART højdejusterbar vægmontering

SMART højdejusterbar vægmontering TÆNK FØR DU UDSKRIVER Specifikationer SMART højdejusterbar vægmontering Model HAWM-UX/UF Fysiske specifikationer Størrelse Anbefales monteringshøjde ved en loftshøjde på 8' (2,4 m) 43 1/2" B 58" H 7" D

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Room System til Microsoft Lync Installations- og vedligeholdelsesvejledning For modeller SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Room System til Microsoft Lync INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL Produktregistrering Hvis du

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere