SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Board E70 Interaktiv fladskærm Brugervejledning

2 Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på smarttech.com/registration. Gem følgende information, hvis du skulle få brug for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning. Meddelelse om varemærker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Meddelelse om copyright [Indtast copyrightår her] SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. [Indtast dato her]

3 Vigtige oplysninger A D V A R S E L Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig. Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis du har brug for udskiftningsdele til SMART-produktet, skal du sørge for, at serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART Technologies, eller dele med de samme karaktertræk som de originale. Kontrollér, at eventuelle ledninger, der går over gulvet hen til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at undgå snublefare. Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan indsættes helt. Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land. Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade. Brug kun VESA -godkendt monteringshardware. Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. i

4 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde: o o o o o o Strømkablet eller -stikket er beskadiget Der spildes væske på den interaktive fladskærm Genstande falder ned i den interaktive fladskærm Den interaktive fladskærm tabes Der opstår strukturel skade, f.eks. revner Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne ii

5 Indhold Vigtige oplysninger i Kapitel 1: Lidt om den interaktive fladskærm 1 Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Kapitel 2: Montering af den interaktive fladskærm 3 Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 Kapitel 3: Brug af den interaktive fladskærm 7 Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Multimedietilstand 12 Kapitel 4: Fejlfinding af den interaktive fladskærm 15 Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Bilag A: Miljølovgivning for hardware 17 Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) 17 Batterier 17 Yderligere oplysninger 17 Stikordsregister 19 iii

6

7 Kapitel 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Pen 1 Fjernbetjening 2 Dette kapitel beskriver funktionerne i SMART Board E70 interaktive fladskærm og indeholder oplysninger om produktdele og -tilbehør. Fremhævede funktioner Den interaktive SMART Board E70 fladskærm, som specifikt er designet til klasselokaler, kombinerer en højkvalitetsoplevelse med tryk og styrken bag SMART Notebook samarbejdsbaseret software på en 70 skærm. Skyggefri 70" LED-skærm med høj opløsning som har lavfriktionsbehandlet glas, der gør det muligt for fingrene at glide glat over overfladen, hvilket letter en naturlig trykoplevelse. Den interaktive fladskærm eliminerer også genskin og giver optimal visning fra alle vinkler i klasseværelset, hvilket gør den uovertruffen hvad angår visning og skrivning og giver den bedste værdi for pengene i klasseværelserne. Multitouch interaktiv fladskærm byder på flerbrugerinteraktion i freestyle overalt på skærmen med Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer, så eleverne kan samarbejde uden begrænsninger. Medfølgende tilbehør Følgende tilbehør følger med til den interaktive fladskærm. Pen To penne følger med til den interaktive fladskærm. 1

8 K A P I T E L 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fjernbetjening Du kan åbne skærmmenuerne og ændre skærm- og input-indstillingerne ved brug af fjernbetjeningen. 2

9 Kapitel 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 A D V A R S E L Vægten af den interaktive fladskærm er 77 kg. (169,8 lb). Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at sikre, at installationsstedet kan holde til vægten. For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen for SMART Board E70 interaktive fladskærm (smarttech.com/kb/170533). Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med montering af den interaktive fladskærm. Valg af monteringssted Overvej følgende når du vælger en placering til den interaktive fladskærm: Væggen skal være stærk nok til at bære den interaktive fladskærm og monteringsudstyret. Den interaktive fladskærm vejer 77 kg. (169.8 lb) Vælg en væg med en plan, almindelig overflade og den nødvendige frihøjde til give plads til den interaktive fladskærm. For at få den bedste opstilling skal den interaktive fladskærm monteres på et sted, der er centralt for dit publikums synsretning. Vælg en placering til den interaktive fladskærm, som er langt væk fra skarpe lyskilder såsom vinduer og kraftig loftsbelysning. Kraftigt lys kan forårsage distraherende skygger på din interaktive fladskærme og kan forårsage genskær. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte den autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). 3

10 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringshøjde Tag højden på din brugergruppe i betragtning, når du vælger højden for den interaktive fladskærm. Kabelstyring Ved tilslutning af kablerne fra den interaktive fladskærm til en computer og andre perifere enheder, skal du sørge for at kablerne ikke er en snublefare. Brugen af kanaler og løbebaner skjuler kabler på en sikker måde. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte din autoriserede SMART-forhandler. V I G T I G T Tilslut ikke strømkablet til en stikkontakt, før du har tilsluttet alle andre kabler til den interaktive fladskærm. Tilslutning af din interaktive fladskærm Tilslutningspanelet er i bunden af din interaktive fladskærm. V I G T I G T VGA-, RS-232-, USB-, 3,5 mm lyd-, komponent- og Composite-kabler må ikke overstige 3m. B E M Æ R K Strøm-, VGA- og USB-kabler er inkluderet med din interaktive fladskærm. 4

11 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Nr. Stik Detaljer 1 Vekselstrøm Vekselstrømsstik 2 USB B-stik Berøringsgrænseflade mellem computer og interaktive fladskærm 3 Videoindgang Component video-stik 4 Lokalestyring ind RS-232-stik 5 USB A-stik Tilslut et USB-drev og få adgang til indholdet på det vha. menuen kontrolpanel eller fjernbetjeningen 6 Videoindgang Composit video-stik 7 Videoindgang VGA 8 Lydindgang Stereo 3,5 mm-stik (fra computer) 9 Videoindgang HDMI 5

12

13 Kapitel 3 Brug af den interaktive fladskærm Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Billedindstillinger 11 Lydindstillinger 11 Opsætningsindstillinger 11 Tidsindstillinger 12 Multimedietilstand 12 Kompatible filformater 12 Video 12 Lyd 13 Billeder 13 Dette kapitel beskriver den grundlæggende betjening og opsætning af din interaktive fladskærm. Brug af fjernbetjeningen Med den infrarøde fjernbetjening kan du tænde og slukke den interaktive fladskærm, ændre input-kilden, ændre lydstyrken og mere. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at åbne skærmmenuen og derefter ændre indstillingerne for den interaktive fladskærm. 7

14 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 1 PC Vælger VGA-inputtet 2 HDMI Vælger HDMI-inputtet 3 [Nummerknapper] Tryk på tasterne på det numeriske tastatur for at skifte kanaler 4 VOL +/- Skru op eller ned for lydniveauet 5 [Op- og ned-knapper] Vælg et valgt menupunkt på skærmmenuen 6 MENU Vis skærmmenuen 7 [Venstre og højre knapper] Vælg en mulighed på skærmmenuen Brug den højre knap til at øge en værdi Brug den venstre knap til at sænke en værdi 8 INFO Viser den aktuelle videokilde 8

15 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 9 STILL Tænd eller sluk for stillbilledtilstanden 10 AUTO Justerer automatisk VGA videoindgangen 11 [Medieknapper] Brug disse når du er i multimedietilstand 12 S.MODE Skifte mellem stereo og mono lyd 13 P.MODE Skifte mellem farvetilstande 14 EXIT Luk skærmmenuen 15 INPUT Skift video-input 16 MUTE Slå lyden fra på den interaktive fladskærm 17 CH +/- (KANAL +/-) Skift kanaler 18 P.SIZE Vælg videoformatforholdet 19 SLEEP Indstiller sove-timeren 20 VIDEO Vælger RCA-inputtet 21 Strøm Tænder eller slukker for den interaktive fladskærm 22 Multimedieknap Vis multimedietilstanden 9

16 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Menu kontrolpanel Med menukontrolpanelet kan du få adgang til skærmmenuen, hvor du kan justere indstillingerne. Nr. Knap Detaljer 1 Strøm Tænd eller sluk for den interaktive fladskærm 2 OP Flyt det fremhævede område op for at vælge elementer på skærmmenuen 3 NED Flyt det fremhævede område ned for at vælge elementer på skærmmenuen 4 VOL + Flyt det fremhævede område til venstre for at vælge elementer på skærmmenuen, øge lydniveauet og øge indstillingerne 5 VOL - Flyt det fremhævede område til højre for at vælge elementer på skærmmenuen, sænke lydniveauet og sænke indstillingerne 6 MENU Vis skærmmenuen 7 INPUT Skift mellem video-indgange for din interaktive fladskærm 10

17 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Skærmmenu Du kan få adgang til skærmmenuen (OSD) ved at trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller på fjernbetjeningen. For at forlade OSD-menuen skal du trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller AFSLUT på fjernbetjeningen. Billedindstillinger Menupunkt Billedtilstand Lysstyrke Kontrast Farvetone Farve Farvetemp Funktion Indstiller billedet til brugerdefineret, standard, mild eller klar Justerer den generelle lysstyrke på billedet og baggrunden Justerer lysstyrken på billedet i forhold til baggrunden Justerer farvetonen på billedet Justerer farvedybden på skærmen Indstiller farvetemperaturen til normal, varm eller kold Lydindstillinger Menupunkt Surround Lydtilstand Automatisk lydstyrke Funktion Tænder eller slukker for surroundsound Indstiller lydtilstanden til musik, standard, bruger, nyheder eller film Aktiverer eller deaktiverer den automatiske justering af lydniveauet Opsætningsindstillinger Menupunkt Menusprog Menu gennems. Skærmtilstand Nulstil Softwareopdatering Funktion Angiver det sprog, der bruges i skærmmenuen Justerer OSD-menuens gennemsigtighed Indstiller billedet til 16:9, 4:3, Zoom1 eller Zoom2 Nulstiller alle konfigurationsindstillinger B E M Æ R K Opdatering af software bør kun udføres af en systemadministrator. Kontakt venligst din autoriserede SMART-forhandlere hvis du ønsker yderligere assistance. 11

18 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Tidsindstillinger Menupunkt Tidstilstand Tid Sove-timer Tænde-timer Tændetid Lydstyrke Slukke-timer Slukketid Funktion Indstiller tidstilstanden til automatisk eller manuel Indstiller tiden manuelt Indstiller sove-timeren Slår funktionen tændetid til Indstilles når den interaktive fladskærm tænder Indstiller lydniveauet når den interaktive fladskærm tænder Slår funktionen slukketid til Indstilles når den interaktive fladskærm slukker Multimedietilstand Du kan afspille videofiler, se billeder og lytte til musik der er gemt på USB-drevet. Brug fjernbetjeningen til at pause, spole frem og tilbage i videoer. Kompatible filformater Den interaktive fladskærm kan afspille følgende filtyper. Video Kategori MPEG1 MPEG2 MPEG4 Kode MPEG1 MPEG2 AVC MPEG-4 Visual DivX5 DivX4 DivX3 XviD MS-MEG4 V3 WMV3 MJPEG M-JPEG 12

19 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Lyd AC-3 AAC MP3 PCM Billeder JPEG BMP PNG GIF TIFF For at få adgang til indholdet på USB-drev 1. Tænd den interaktive fladskærm 2. På fjernbetjeningen tryk på Multimediaknappen. 3. Forbind et USB-drev med USB A-stikket på det nederste tilslutningspanel. Se Tilslutning af din interaktive fladskærm på side Brug fjernbetjeningen til at vælge en fil. 5. Tryk på Play-knappen på fjernbetjeningen for at få vist filen. 13

20

21 Kapitel 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Dette kapitel indeholder de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med løsning af simple problemer, der opstår med den interaktive fladskærm. Hvis problemerne ikke forsvinder, eller ikke er omfattet af dette kapitel, kan du kontakte SMART-support (smarttech.com/support) eller din autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). Placering af serienummeret Når du kontakter SMART Support, vil du måske blive bedt om at oplyse serienummeret på den interaktive fladskærm. Serienummeret er placeret under den forreste højre kant. Løsning af billedproblemer Problem Årsager Løsning Den interaktive fladskærm tænder ikke. Den interaktive fladskærm er ikke tilsluttet en strømkilde. Den interaktive fladskærm er i sove-tilstand. Tilslut din interaktive fladskærm til en stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen på menukontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. 15

22 K A P I T E L 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Problem Årsager Løsning Når videokilden er HDMI, er billede og lyd af lav kvalitet. Kablet mellem HDMI-kilden og den interaktive fladskærm kan være løst. HDMI-kabel kan være for lang. Kontrollér alle kabelforbindelser. Kontroller at HDMI-kablet ikke overstige 3 m. Løsning af problemer med trykkontrol Problem Årsager Løsning Berøring virker ikke som forventet. USB-kablet mellem computeren og den interaktive fladskærm kan være løst. Kraftigt lys forstyrrer den interaktive fladskærm. Din interaktive fladskærm er ikke kalibreret korrekt. Kontrollér alle kabelforbindelser. Luk persienner eller rullegardiner, eller dæmp alle halogenlys og lysdioder. For mere information, se smarttech.com/kb/ for computere der kører Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer. V I G T I G T E70 interaktive fladskærme er præ-kalibreret og orienteret på fabrikken. Kalibreringen må kun udføres af en administrator. 16

23 Bilag A Miljølovgivning for hardware SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr fremstilles, sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde. Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og for menneskers sundhed. Piktogrammet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal afleveres på en genbrugsstation og ikke må smides ud som almindeligt affald. Batterier Fjernbetjening med 2 AAA batterier. Batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Yderligere oplysninger Se smarttech.com/compliance for yderligere oplysninger. 17

24

25 Stikordsregister B batterier 17 Billedindstillinger 11 F Filformater kompatibel 12 fjernstyring 2 I installation valg af placering 3 L S serienummer lokalisering 15 skærmmenu 11 T Tidsindstillinger 12 tilbehør medfølger 1 W WEEE og batteridirektiver 17 Lydindstillinger 11 lyskilder 3 M Menu kontrolpanel 10 Multimedietilstand 12 O Opsætningsindstillinger 11 P pen 1 placering 3 projektor installation 3 19

26

27

28 SMART Technologies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Room System til Microsoft Lync INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL Produktregistrering Hvis du

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

SMART Document Camera 450. Brugervejledning

SMART Document Camera 450. Brugervejledning SMART Dcument Camera 450 Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere