SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Board E70 Interaktiv fladskærm Brugervejledning

2 Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på smarttech.com/registration. Gem følgende information, hvis du skulle få brug for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning. Meddelelse om varemærker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Meddelelse om copyright [Indtast copyrightår her] SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. [Indtast dato her]

3 Vigtige oplysninger A D V A R S E L Hvis ikke de monteringsanvisninger, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det medføre person- og produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig. Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis du har brug for udskiftningsdele til SMART-produktet, skal du sørge for, at serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, som er specificeret af SMART Technologies, eller dele med de samme karaktertræk som de originale. Kontrollér, at eventuelle ledninger, der går over gulvet hen til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at undgå snublefare. Brug kun forlængerledninger og stikkontakter, hvor produktets polariserede stik kan indsættes helt. Brug det strømkabel, der leveres med dette produkt. Kontakt forhandleren, hvis strømkablet ikke leveres med produktet. Brug kun strømkabler, der passer til vekselstrømsspændingen i stikkontakten, og som er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der gælder i dit land. Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade. Brug kun VESA -godkendt monteringshardware. Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien. i

4 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Frakobl alle strømkabler til den interaktive fladskærm fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret servicepersonale for hjælp i følgende tilfælde: o o o o o o Strømkablet eller -stikket er beskadiget Der spildes væske på den interaktive fladskærm Genstande falder ned i den interaktive fladskærm Den interaktive fladskærm tabes Der opstår strukturel skade, f.eks. revner Den interaktive fladskærm fungerer uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne ii

5 Indhold Vigtige oplysninger i Kapitel 1: Lidt om den interaktive fladskærm 1 Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Kapitel 2: Montering af den interaktive fladskærm 3 Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 Kapitel 3: Brug af den interaktive fladskærm 7 Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Multimedietilstand 12 Kapitel 4: Fejlfinding af den interaktive fladskærm 15 Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Bilag A: Miljølovgivning for hardware 17 Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) 17 Batterier 17 Yderligere oplysninger 17 Stikordsregister 19 iii

6

7 Kapitel 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fremhævede funktioner 1 Medfølgende tilbehør 1 Pen 1 Fjernbetjening 2 Dette kapitel beskriver funktionerne i SMART Board E70 interaktive fladskærm og indeholder oplysninger om produktdele og -tilbehør. Fremhævede funktioner Den interaktive SMART Board E70 fladskærm, som specifikt er designet til klasselokaler, kombinerer en højkvalitetsoplevelse med tryk og styrken bag SMART Notebook samarbejdsbaseret software på en 70 skærm. Skyggefri 70" LED-skærm med høj opløsning som har lavfriktionsbehandlet glas, der gør det muligt for fingrene at glide glat over overfladen, hvilket letter en naturlig trykoplevelse. Den interaktive fladskærm eliminerer også genskin og giver optimal visning fra alle vinkler i klasseværelset, hvilket gør den uovertruffen hvad angår visning og skrivning og giver den bedste værdi for pengene i klasseværelserne. Multitouch interaktiv fladskærm byder på flerbrugerinteraktion i freestyle overalt på skærmen med Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer, så eleverne kan samarbejde uden begrænsninger. Medfølgende tilbehør Følgende tilbehør følger med til den interaktive fladskærm. Pen To penne følger med til den interaktive fladskærm. 1

8 K A P I T E L 1 Lidt om den interaktive fladskærm Fjernbetjening Du kan åbne skærmmenuerne og ændre skærm- og input-indstillingerne ved brug af fjernbetjeningen. 2

9 Kapitel 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringssted 3 Valg af monteringshøjde 4 Kabelstyring 4 Tilslutning af din interaktive fladskærm 4 A D V A R S E L Vægten af den interaktive fladskærm er 77 kg. (169,8 lb). Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at sikre, at installationsstedet kan holde til vægten. For yderligere oplysninger, se installationsvejledningen for SMART Board E70 interaktive fladskærm (smarttech.com/kb/170533). Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med montering af den interaktive fladskærm. Valg af monteringssted Overvej følgende når du vælger en placering til den interaktive fladskærm: Væggen skal være stærk nok til at bære den interaktive fladskærm og monteringsudstyret. Den interaktive fladskærm vejer 77 kg. (169.8 lb) Vælg en væg med en plan, almindelig overflade og den nødvendige frihøjde til give plads til den interaktive fladskærm. For at få den bedste opstilling skal den interaktive fladskærm monteres på et sted, der er centralt for dit publikums synsretning. Vælg en placering til den interaktive fladskærm, som er langt væk fra skarpe lyskilder såsom vinduer og kraftig loftsbelysning. Kraftigt lys kan forårsage distraherende skygger på din interaktive fladskærme og kan forårsage genskær. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte den autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). 3

10 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Valg af monteringshøjde Tag højden på din brugergruppe i betragtning, når du vælger højden for den interaktive fladskærm. Kabelstyring Ved tilslutning af kablerne fra den interaktive fladskærm til en computer og andre perifere enheder, skal du sørge for at kablerne ikke er en snublefare. Brugen af kanaler og løbebaner skjuler kabler på en sikker måde. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte din autoriserede SMART-forhandler. V I G T I G T Tilslut ikke strømkablet til en stikkontakt, før du har tilsluttet alle andre kabler til den interaktive fladskærm. Tilslutning af din interaktive fladskærm Tilslutningspanelet er i bunden af din interaktive fladskærm. V I G T I G T VGA-, RS-232-, USB-, 3,5 mm lyd-, komponent- og Composite-kabler må ikke overstige 3m. B E M Æ R K Strøm-, VGA- og USB-kabler er inkluderet med din interaktive fladskærm. 4

11 K A P I T E L 2 Montering af den interaktive fladskærm Nr. Stik Detaljer 1 Vekselstrøm Vekselstrømsstik 2 USB B-stik Berøringsgrænseflade mellem computer og interaktive fladskærm 3 Videoindgang Component video-stik 4 Lokalestyring ind RS-232-stik 5 USB A-stik Tilslut et USB-drev og få adgang til indholdet på det vha. menuen kontrolpanel eller fjernbetjeningen 6 Videoindgang Composit video-stik 7 Videoindgang VGA 8 Lydindgang Stereo 3,5 mm-stik (fra computer) 9 Videoindgang HDMI 5

12

13 Kapitel 3 Brug af den interaktive fladskærm Brug af fjernbetjeningen 7 Menu kontrolpanel 10 Skærmmenu 11 Billedindstillinger 11 Lydindstillinger 11 Opsætningsindstillinger 11 Tidsindstillinger 12 Multimedietilstand 12 Kompatible filformater 12 Video 12 Lyd 13 Billeder 13 Dette kapitel beskriver den grundlæggende betjening og opsætning af din interaktive fladskærm. Brug af fjernbetjeningen Med den infrarøde fjernbetjening kan du tænde og slukke den interaktive fladskærm, ændre input-kilden, ændre lydstyrken og mere. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at åbne skærmmenuen og derefter ændre indstillingerne for den interaktive fladskærm. 7

14 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 1 PC Vælger VGA-inputtet 2 HDMI Vælger HDMI-inputtet 3 [Nummerknapper] Tryk på tasterne på det numeriske tastatur for at skifte kanaler 4 VOL +/- Skru op eller ned for lydniveauet 5 [Op- og ned-knapper] Vælg et valgt menupunkt på skærmmenuen 6 MENU Vis skærmmenuen 7 [Venstre og højre knapper] Vælg en mulighed på skærmmenuen Brug den højre knap til at øge en værdi Brug den venstre knap til at sænke en værdi 8 INFO Viser den aktuelle videokilde 8

15 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Nr. Knap Detaljer 9 STILL Tænd eller sluk for stillbilledtilstanden 10 AUTO Justerer automatisk VGA videoindgangen 11 [Medieknapper] Brug disse når du er i multimedietilstand 12 S.MODE Skifte mellem stereo og mono lyd 13 P.MODE Skifte mellem farvetilstande 14 EXIT Luk skærmmenuen 15 INPUT Skift video-input 16 MUTE Slå lyden fra på den interaktive fladskærm 17 CH +/- (KANAL +/-) Skift kanaler 18 P.SIZE Vælg videoformatforholdet 19 SLEEP Indstiller sove-timeren 20 VIDEO Vælger RCA-inputtet 21 Strøm Tænder eller slukker for den interaktive fladskærm 22 Multimedieknap Vis multimedietilstanden 9

16 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Menu kontrolpanel Med menukontrolpanelet kan du få adgang til skærmmenuen, hvor du kan justere indstillingerne. Nr. Knap Detaljer 1 Strøm Tænd eller sluk for den interaktive fladskærm 2 OP Flyt det fremhævede område op for at vælge elementer på skærmmenuen 3 NED Flyt det fremhævede område ned for at vælge elementer på skærmmenuen 4 VOL + Flyt det fremhævede område til venstre for at vælge elementer på skærmmenuen, øge lydniveauet og øge indstillingerne 5 VOL - Flyt det fremhævede område til højre for at vælge elementer på skærmmenuen, sænke lydniveauet og sænke indstillingerne 6 MENU Vis skærmmenuen 7 INPUT Skift mellem video-indgange for din interaktive fladskærm 10

17 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Skærmmenu Du kan få adgang til skærmmenuen (OSD) ved at trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller på fjernbetjeningen. For at forlade OSD-menuen skal du trykke på MENU på menukontrolpanellet på højre side af den interaktive fladskærm eller AFSLUT på fjernbetjeningen. Billedindstillinger Menupunkt Billedtilstand Lysstyrke Kontrast Farvetone Farve Farvetemp Funktion Indstiller billedet til brugerdefineret, standard, mild eller klar Justerer den generelle lysstyrke på billedet og baggrunden Justerer lysstyrken på billedet i forhold til baggrunden Justerer farvetonen på billedet Justerer farvedybden på skærmen Indstiller farvetemperaturen til normal, varm eller kold Lydindstillinger Menupunkt Surround Lydtilstand Automatisk lydstyrke Funktion Tænder eller slukker for surroundsound Indstiller lydtilstanden til musik, standard, bruger, nyheder eller film Aktiverer eller deaktiverer den automatiske justering af lydniveauet Opsætningsindstillinger Menupunkt Menusprog Menu gennems. Skærmtilstand Nulstil Softwareopdatering Funktion Angiver det sprog, der bruges i skærmmenuen Justerer OSD-menuens gennemsigtighed Indstiller billedet til 16:9, 4:3, Zoom1 eller Zoom2 Nulstiller alle konfigurationsindstillinger B E M Æ R K Opdatering af software bør kun udføres af en systemadministrator. Kontakt venligst din autoriserede SMART-forhandlere hvis du ønsker yderligere assistance. 11

18 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Tidsindstillinger Menupunkt Tidstilstand Tid Sove-timer Tænde-timer Tændetid Lydstyrke Slukke-timer Slukketid Funktion Indstiller tidstilstanden til automatisk eller manuel Indstiller tiden manuelt Indstiller sove-timeren Slår funktionen tændetid til Indstilles når den interaktive fladskærm tænder Indstiller lydniveauet når den interaktive fladskærm tænder Slår funktionen slukketid til Indstilles når den interaktive fladskærm slukker Multimedietilstand Du kan afspille videofiler, se billeder og lytte til musik der er gemt på USB-drevet. Brug fjernbetjeningen til at pause, spole frem og tilbage i videoer. Kompatible filformater Den interaktive fladskærm kan afspille følgende filtyper. Video Kategori MPEG1 MPEG2 MPEG4 Kode MPEG1 MPEG2 AVC MPEG-4 Visual DivX5 DivX4 DivX3 XviD MS-MEG4 V3 WMV3 MJPEG M-JPEG 12

19 K A P I T E L 3 Brug af den interaktive fladskærm Lyd AC-3 AAC MP3 PCM Billeder JPEG BMP PNG GIF TIFF For at få adgang til indholdet på USB-drev 1. Tænd den interaktive fladskærm 2. På fjernbetjeningen tryk på Multimediaknappen. 3. Forbind et USB-drev med USB A-stikket på det nederste tilslutningspanel. Se Tilslutning af din interaktive fladskærm på side Brug fjernbetjeningen til at vælge en fil. 5. Tryk på Play-knappen på fjernbetjeningen for at få vist filen. 13

20

21 Kapitel 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Placering af serienummeret 15 Løsning af billedproblemer 15 Løsning af problemer med trykkontrol 16 Dette kapitel indeholder de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med løsning af simple problemer, der opstår med den interaktive fladskærm. Hvis problemerne ikke forsvinder, eller ikke er omfattet af dette kapitel, kan du kontakte SMART-support (smarttech.com/support) eller din autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). Placering af serienummeret Når du kontakter SMART Support, vil du måske blive bedt om at oplyse serienummeret på den interaktive fladskærm. Serienummeret er placeret under den forreste højre kant. Løsning af billedproblemer Problem Årsager Løsning Den interaktive fladskærm tænder ikke. Den interaktive fladskærm er ikke tilsluttet en strømkilde. Den interaktive fladskærm er i sove-tilstand. Tilslut din interaktive fladskærm til en stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen på menukontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. 15

22 K A P I T E L 4 Fejlfinding af den interaktive fladskærm Problem Årsager Løsning Når videokilden er HDMI, er billede og lyd af lav kvalitet. Kablet mellem HDMI-kilden og den interaktive fladskærm kan være løst. HDMI-kabel kan være for lang. Kontrollér alle kabelforbindelser. Kontroller at HDMI-kablet ikke overstige 3 m. Løsning af problemer med trykkontrol Problem Årsager Løsning Berøring virker ikke som forventet. USB-kablet mellem computeren og den interaktive fladskærm kan være løst. Kraftigt lys forstyrrer den interaktive fladskærm. Din interaktive fladskærm er ikke kalibreret korrekt. Kontrollér alle kabelforbindelser. Luk persienner eller rullegardiner, eller dæmp alle halogenlys og lysdioder. For mere information, se smarttech.com/kb/ for computere der kører Windows 7 eller Windows 8 operativsystemer. V I G T I G T E70 interaktive fladskærme er præ-kalibreret og orienteret på fabrikken. Kalibreringen må kun udføres af en administrator. 16

23 Bilag A Miljølovgivning for hardware SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr fremstilles, sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde. Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og for menneskers sundhed. Piktogrammet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal afleveres på en genbrugsstation og ikke må smides ud som almindeligt affald. Batterier Fjernbetjening med 2 AAA batterier. Batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Yderligere oplysninger Se smarttech.com/compliance for yderligere oplysninger. 17

24

25 Stikordsregister B batterier 17 Billedindstillinger 11 F Filformater kompatibel 12 fjernstyring 2 I installation valg af placering 3 L S serienummer lokalisering 15 skærmmenu 11 T Tidsindstillinger 12 tilbehør medfølger 1 W WEEE og batteridirektiver 17 Lydindstillinger 11 lyskilder 3 M Menu kontrolpanel 10 Multimedietilstand 12 O Opsætningsindstillinger 11 P pen 1 placering 3 projektor installation 3 19

26

27

28 SMART Technologies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Board 8055i og 8055i-SMP

SMART Board 8055i og 8055i-SMP SMART Board 8055i og 8055i-SMP interaktiv fladskærm Installationsvejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Board 6000-seriens interaktive fladskærme

SMART Board 6000-seriens interaktive fladskærme SMART Board 6000-seriens interaktive fladskærme ADMINISTRATORS GUIDE FOR MODELLERNE SPNL-6055 OG SPNL-6065 Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Det unikke på den enkle måde Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SMART Board M600- serien

SMART Board M600- serien SMART Board M600- serien Interaktivt whiteboard Brugervejledning Til model M680, M685, M680V og M685V Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner

Læs mere

SMART Board 6065. interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

SMART Board 6065. interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SMART Board 6065 interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

SMART højdejusterbar vægmontering

SMART højdejusterbar vægmontering TÆNK FØR DU UDSKRIVER Specifikationer SMART højdejusterbar vægmontering Model HAWM-UX/UF Fysiske specifikationer Størrelse Anbefales monteringshøjde ved en loftshøjde på 8' (2,4 m) 43 1/2" B 58" H 7" D

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SMART Podium 500- serie

SMART Podium 500- serie SMART Podium 500- serie Interaktivt pendisplay Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er.

Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er. MPEG fejlfinding Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er. Fornødne komponenter til MPEG Netscape brugere

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Specifikationer SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Fysiske specifikationer Størrelse 33 cm B 82 cm H 9,3 cm D (Se Fysiske mål På side6 for detaljerede mål). Aktivt skærmareal

Læs mere

SMART Board 8000i-G4 serien

SMART Board 8000i-G4 serien SMART Board 8000i-G4 serien Interaktive fladskærme Installations- og vedligeholdelsesvejledning Til model 8070i-G4-SMP og 8084i-G4-SMP Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. FOR SMART KAPP iq 55, 65 OG 75 INTERAKTIVE WHITEBOARD

BRUGERVEJLEDNING. FOR SMART KAPP iq 55, 65 OG 75 INTERAKTIVE WHITEBOARD BRUGERVEJLEDNING FOR SMART KAPP iq 55, 65 OG 75 INTERAKTIVE WHITEBOARD Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect Scanning

Lightwriter SL40 Connect Scanning Lightwriter SL40 Connect Scanning Brugervejledning SL40 SCAN Dette er en brugervejledning til scanningspakken, som er installeret på Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

SMART Document Camera 330 Brugervejledning

SMART Document Camera 330 Brugervejledning TÆNK, FØR DU UDSKRIVER SMART Document Camera 330 Brugervejledning Ekstraordinært gjort simpelt Produktregistrering Hvis du registrerer dette SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere