3 Bair Hugger. Brugsvejledning Dansk 113. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Bair Hugger. Brugsvejledning Dansk 113. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505"

Transkript

1 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brugsvejledning Dansk 113 Total Temperature Management System

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 117 Beskrivelse af Total Temperature Management udstyret 117 Indikationer 117 Definition af symboler 117 Kontraindikationer 119 Læs før der udføres service på udstyret 121 Klargøring og drift 122 Temperaturreguleringsenhed 122 Betjeningspanelets funktioner på temperaturreguleringsenhed, Model Montering af temperaturreguleringsenhed, Model Tilslutning og opbevaring af slange på Model 505 enheden 125 Almindelig vedligeholdelse 126 Rengøring af kabinet 126 Teknisk service og bestilling 126 Reparation og ombytning under garanti 126 Når der ringes efter teknisk service 126 Specifikationer 127

4

5 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 117 Introduktion Beskrivelse af Total Temperature Management udstyret 3M TM Bair Hugger TM varemærker, Total temperatursstyringssystem, består af en Model 505 temperaturstyringsenhed med varmluft (med rullestativ og lagenklemme som ekstraudstyr) og engangskomponenter der omfatter Bair Hugger tæpper med varmluft, 3M TM Bair Paws TM opvarmede patientkitler og 3M TM 241 TM opvarmningssættet til blod/væske. Du kan bruge Model 505 temperaturstyringsenheden til styring at patienttemperaturer i alle kliniske omgivelser inklusiv på operationsstuer. Bair Hugger opvarmningsenheden er fastgjort til tæppet eller kitlen ved hjælp af en fleksibel slange. Varm luft produceres i enheden og strømmer gennem slangen og ind i tæppet eller kitlen. Afhængigt af modellen placeres tæppet eller kitlen enten omkring, over eller under patienten. Små perforeringer i tæppet eller kitlen lader den varme luft fordele sig over patienten. Til væskeopvarmningsapplikationer indføres Model 241 blod-/væskeopvarmningssættet i opvarmningsenhedens slange. Når enheden er tændt, og der er valgt en temperaturindstilling, strømmer varm luft over Model 241 slangesystemet, og den opvarmede væske løber ud af slangesystemets distale ende. For yderligere oplysninger om Bair Hugger tæpper, Bair Paws kitler, 241 opvarmningssættet eller andet tilbehør kan du besøge os online på bairhugger.com eller bairpaws.com. Denne vejledning indeholder driftsinstrukser og enhedsspecifikationer til Model 505 temperaturstyringsenhed. For yderligere oplysninger om anvendelse af Bair Hugger tæpper, Bair Paws kitler eller 241 opvarmningssættet til blod/væske sammen med Model 505 temperaturstyringsenheden, skal du se i brugsvejledningen, som følger med hver af disse engangskomponenter. Bair Hugger systemet må kun bruges af læger, der er uddannet heri. Indikationer Bair Hugger Temperaturstyringssystemet er beregnet til at forebygge og behandle hypotermi. Temperaturstyringssystemet kan også anvendes til at give patienten varmekomfort under forhold, der ellers kan bevirke, at patienten bliver for varm eller for kold. Temperaturstyringssystemet kan anvendes til både voksne og børnepatienter. Definition af symboler TÆNDT/STANDBY TÆNDT (hovedafbryder) AFBRUDT (hovedafbryder) Afbryder (trykknap) Temperaturindstilling En anden udligningsstikleder (jordet) end en beskyttende jordleder eller en neutralleder, der leverer en direkte forbindelse mellem elektrisk udstyr og den potentielle elektriske udligningsleder i den elektriske installation. Der henvises til IEC ,2005 for krav. Danish A

6 118 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Sikring Bemærk, der henvises til brugsanvisningen Risiko for elektrisk stød Type BF-udstyr (til patienter) VAC V Spænding, vekselstrøm) Dette system er underlagt det europæiske WEEE direktiv 2002/96/EC. Dette produkt indeholder elektriske og elektroniske dele og må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Se venligst de lokale direktiver mht. udsmidning af elektrisk og elektronisk udstyr. Beskyttende afledning til jord Ingen frispulning Produktionsdato Producent Se venligst brugsanvisningen Følg brugsanvisningen Genbrug for at undgå miljøkontaminering. Dette produkt indeholder genanvendelige dele. For oplysninger om genbrug, bedes du henvende dig til det nærmeste 3M servicecenter for råd og vejledning. Hold tør Temperaturbegrænsning Forklaring til signalord ADVARSEL: Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. 3M Health Care.

7 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 119 BEMÆRK: Indikerer en situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom. Kontraindikationer Påfør ikke varme til underekstremiteterne under krydsafklemning af aorta. Der kan ske varmeskade, hvis der påføres varme til iskæmiske lemmer. ADVARSLER 1. Patienter med ringe perfusion må ikke lades uden opsyn under langvarige varmebehandlinger. Det kan medføre varmeskader. 2. Bair Hugger temperaturstyringsenheden virker KUN sikkert sammen med engangskomponenter fra 3M Patientopvarmning. Anvendelse sammen med andre produkter kan medføre varmeskader. (Producenten og/eller importøren fralægger sig, i så stort et omfang som loven tillader det, alt ansvar for varmeskader som forårsages af, at enheden bliver anvendt sammen med produkter, som ikke er 3M Patientopvarmning's produkter.) 3. Patienter må aldrig behandles med temperaturstyringsenhedens slange alene. Det kan medføre varmeskader. Tilslut altid slangen til et Bair Hugger-tæppe eller en Bair Paws-kittel, før behandlingen påbegyndes. 4. Den uperforerede side af tæppet må ikke lægges på patienten. Det kan medføre varmeskader. Læg altid den perforerede side (siden med små huller) mod patienten. 5. Varmebehandlingen skal stoppes, hvis overopvarmningslampen tændes, og alarmen går i gang. Det kan medføre varmeskader. Afbryd enheden og kontakt en kvalificeret servicetekniker blod/væske-varmebehandlingen skal stoppes, hvis overopvarmningslampen tændes, og alarmen går i gang. Stop øjeblikkeligt væskecirkulationen og kassér blod/væskeopvarmningssættet. Afbryd temperaturstyringsenheden og kontakt en kvalificeret servicetekniker. 7. Der må ikke anvendes trykluftdrevet varmeudstyr over hudabsorberet medicinering. Forøget medicindosering, patientskade eller død kan forekomme. 8. Lad ikke patienten ligge på opvarmningsenhedens slange, og lad ikke slangen komme i kontakt med patientens hud under opvarmning af patienten. Det kan medføre varmeskader. 9. Genanvendelige tæpper, der er fremstillet af vævet stof, samt tæpper uden diskrete, synlige huller, kan kortslutte enhedens sikkerhedssystem, hvilket kan resultere i alvorlige varmeskader. Denne varmeenhed er KUN udviklet til at fungere sikkert med Bair Hugger tæpper og Bair Paws kitler. 10. Bair Hugger tæppet, 241 blod-/væskeopvarmeren eller Bair Paws kitler må ikke forbindes med opvarmningsenheden, hvis den har fået flænger eller er blevet beskadiget. Det kan medføre varmeskader. 11. Bair Hugger tæpper må ikke bruges til at overføre eller flytte patienten. Det kan medføre personskader. 12. For at reducere risiciene forbundet med farlig spænding og brand: skal el-ledninger til enhver tid være synlige og tilgængelige. Stikket på el-ledningen fungerer som frakoblingsanordningen. Stikkontakten skal være så tæt på, som det er praktisk muligt, og være lettilgængelig. skal der kun bruges en el-ledning, der er specificeret til dette produkt, og som er certificeret til det land, hvori den skal bruges. må el-ledningen ikke blive våd. Danish A

8 120 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed må opvarmningsenheden ikke bruges, hvis opvarmningsenheden, el-ledningen eller nogen anden komponent er beskadiget. Kontakt 3M Patientopvarmning's tekniske support på må dette udstyr kun kobles til et el-net med beskyttende jording. 13. For at reducere risiciene forbundet med eksponering for biologiske risici skal dekontamineringsproceduren altid foretages, inden opvarmeren tages i brug igen og inden bortskaffelse. 14. Patienten må ikke holdes fast med varmetæppet alene, da det kan medføre personskader. Anvend et snoretræk, lagensikkerhedsstrop eller anden metode til at holde patienten fast. 15. Dette udstyr må ikke modificeres uden autorisation fra producenten. 16. For at jorde Bair Hugger opvarmningsenheden må den kun sættes i stikkontakter mærket Kun hospital, Hospitalskvalitet eller en driftssikker jordet stikkontakt. FORHOLDSREGLER 1. Med undtagelse af nogle enkelte tæppemodeller er Bair Hugger-tæpperne ikke sterile, og de er derfor KUN beregnet til engangsbrug. Placering af et lagen mellem Bair Hugger tæppet og patienten forbygger ikke kontaminering af dette produkt. 2. Monitorér temperatur og hudrespons på patienter, som er ude af stand til at reagere, kommunikere, og/eller som ingen følelse har hver minutter eller iht. institutionel protokol. Monitorér patientens livsvigtige tegn med jævne mellemrum. Justér lufttemperaturen eller indstil behandlingen, når behandlingsmålet er nået, eller hvis livstegnene bliver ustabile. Underret øjeblikkeligt en læge, hvis der opstår ustabile livstegn. 3. Børnepatienter må ikke lades uden opsyn under behandlingen. 4. Der må ikke påbegyndes varmebehandling, med mindre temperaturstyringsenheden er fri for mekaniske skader og er sikkert placeret på en hård overflade eller monteret forsvarligt. I modsat fald kan det medføre skader. 5. For at undgå at enheden vælter, skal Model 775 temperaturstyringsenheden spændes fast på et dropstativ i en højde, som giver stabilitet. Vi anbefaler, at enheden ikke fastspændes højere oppe end 112 cm (44") på et dropstativ med en hjuldiameter på mindst 71 cm (28"). Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at stativet vælter, traume på katetersted samt patientskader. 6. Fare for elektrisk stød. Temperaturstyringsenheden må kun skilles ad af en kvalificeret servicetekniker. Selv om enheden står på Standby, indeholder den stadig strømførende dele, når den er sluttet til en stikkontakt. 7. For at reducere risiciene forbundet med miljøkontaminering skal gældende forskrifter følges ved bortskaffelse af denne anordning eller enhver af dens elektroniske komponenter. BEMÆRKNINGER 1. Bair Hugger temperaturstyringsenheden lever op til kravene for elektronisk interferens i medicinsk udstyr. Hvis der opstår radiofrekvensinterferens med andet udstyr, skal enheden sluttes til en anden strømkilde. 2. I henhold til amerikansk lovgivning må denne enhed kun sælges af eller med godkendelse fra sundhedsvæsenet. 3. For at undgå beskadigelse af Bair Hugger opvarmningsenheden: må Bair Hugger opvarmningsenheden eller opvarmningsenhedens dele eller tilbehør ikke nedsænkes i nogen væske eller udsættes for nogen steriliseringsproces. 3M Health Care.

9 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 121 må der ikke anvendes opløsningsmidler, såsom acetone eller fortyndervæske, til rengøring af opvarmningsenheden. Undgå slibende rengøringsmidler. skal opvarmningsenheden udvendige side rengøres med en blød klud og almindeligt vand eller et mildt universalrengøringsmiddel eller et ikke-slibende rengøringsmiddel. Læs før der udføres service på udstyret Reparation, kalibrering og vedligeholdsarbejde på temperaturstyringsenheden skal udføres af kvalificerede teknikere som er kyndige i medicinske anordninger. Til arbejde på apparaturet, der ikke behøver udføres på fabrikken, står anvisningerne i reparationshåndbogen, eller man kan få anvisning ved henvendelse til 3M Patient Warming. referer til reparationshåndbogen Al reparation og vedligeholdsarbejde skal udføres i henhold til anvisningen i reparationshåndbogen. sikkerhedseftersyn Når temperaturreguleringsenheden er blevet repareret, skal man udføre et sikkerhedseftersyn inden den sættes i drift igen. Et sikkerhedseftersyn skal omfatte en afprøvning af driftstemperaturer (der er beskrevet i reparationshåndbogen), overopvarmningsalarm samt lækstrømprøve. korrekt brug og vedligeholdelse 3M Patient Warming påtager sig intet ansvar for udstyrets pålidelighed, ydelse og sikkerhed hvis: Modifikationer eller reparationer udføres af uautoriseret personel. Udstyret anvendes på en anden måde end beskrevet i brugsanvisning og reparationshåndbog. Enheden installeres i et miljø, der ikke lever op til de gældende krav til elektricitet og jordforbindelse. Danish A

10 122 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Klargøring og drift Bair Hugger Total Temperature Management systemet er let at gøre klar og bruge. Følg anvisningerne til det pågældende tæppe for specifikke informationer. 1. Læg tæppet over patienten med den perforerede side (siden med de små huller) vendt mod patienten. 2. Sæt slangen fra temperaturreguleringsenheden i slangestudsen på tæppet. Den skal drejes, så den sidder på plads og slutter tæt (se fig. A). 3. Tilslut varmeenheden til en korrekt jordet stikkontakt. 4. Tænd varmeenheden, og stil den på en passende temperatur. 5. Læg et bomuldstæppe over Bair Hugger tæppet for at udnytte det maksimalt. 6. Monitorer temperatur og kutanreaktion hos patienter der ikke er i stand til at reagere, kommunikere og/ eller som er uden følelse hver minut eller iht. hospitalsprotokol. Monitorer patientens vitale tegn regelmæssigt. Fig. A. Fig. B. Model 505 temperaturreguleringsenhed Fig. C. Model 505 enheden monteret på dropstativ Temperaturreguleringsenhed Temperaturreguleringsenheden anvender en højeffektiv motor, et varmeelement og en faststoftemperaturregulering til at danne en kontinuerlig varm luftstrøm til tæppet. Model 505 er fremstillet til risikofri anvendelse alle steder, inklusive operationsstuer. Temperaturreguleringsenheden kan monteres på dropstativ eller på en sengekant. 3M Health Care.

11 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 123 3M Bair Hugger Varmeenhed - Model 505 Fig. D. Betjeningspanel på Model 505 enheden Betjeningspanelets funktioner på temperaturreguleringsenhed, Model 505 driftstemperaturindikator Driftstemperaturindikatoren lyser når udgangstemperaturen er inden for det indstillede område. el-indikator El-indikatoren lyser når der er strøm på enheden. Denne indikator skal lyse for at enheden fungerer. tændt/standby Man tænder og slukker enheden ved at trykke på denne knap. Indikatoren lige over knappen lyser når varmeenheden er tændt. overopvarmningsindikator Overopvarmningsindikatoren lyser, og alarmen lyder når der registreres for høj temperatur. Man nulstiller ved at slukke varmeenheden og tænde den igen på afbryderen (der henvises desuden til afsnittet Advarsler i nærværende brugsanvisning). temperaturindikatorer Temperaturindikatorerne lyser op til det indstillede temperaturniveau. Når varmeenheden tændes, lyser ingen af disse indikatorer, og der pumpes luft med stuetemperatur igennem. temperaturindstilling Man indstiller temperaturen op igennem de anførte niveauer ved at trykke på denne knap. Når temperaturen står på HØJ, stiller man den tilbage på STUETEMPERATUR ved at trykke på knappen igen. Danish A

12 124 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed 112 cm Sikkerhedsstrop 71 cm Fig. E. Model 505 enheden monteret på dropstativ Fig. F. Model 505 enheden monteret på sengekant Montering af temperaturreguleringsenhed, Model 505 montering på dropstativ Model 505 enheden kan let spændes på et dropstativ (se fig. E). Man spænder spændestykket på et dropstativ ved at dreje grebet højre om, og løsner det venstre om. ADVARSEL: For at undgå at enheden vælter, skal Model 505 spændes fast på et dropstativ i en højde, som giver stabilitet. Vi anbefaler at enheden ikke fastspændes højere end 112 cm fra gulvet på et dropstativ med en hjuldiameter på mindst 71 cm. Manglende efterlevelse af dette kan medføre, at stativet vælter, traume på katetersted samt patientskader. montering på sengekant Model 505 enheden kan også hænge på sengekanten. Sikkerhedsstroppen er beregnet til at sætte om sengekanten, så Model 505 enheden bliver hængende, selv om den utilsigtet vippes af sengekanten (se fig. F). 3M Health Care.

13 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 125 Styr flangen i rillen og smæk den på plads Tryk på denne clips for at frigøre slangen Ved opbevaring hænges slangeclipsen i denne udskæring Fig. G. Isætning af slange på Model 505 Fig. H. Opbevaring af slange på Model 505 Tilslutning og opbevaring af slange på Model 505 enheden Model 505 enheden har en særlig slange med smækkobling. Den ekstralange svirvelslange der passer til 241 væskevarmespiral, sættes i ved at man styrer flangeenden i rillen i slangestudsen i en 45 vinkel og dernæst smækker den på plads. Man løsner slangen ved at trykke på den hvide tap på slangestudsen. Ved opbevaring af Model 505 varmeenhed sættes slangeclipsen i udskæringen lige ved slangestudsen. Danish A

14 126 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Almindelig vedligeholdelse Rengøring af kabinet 1. Stikket til temperaturstyringsenheden skal tages ud af stikkontakten inden rengøringen påbegyndes. 2. Kabinettet på varmeenheden skal tørres af med en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, blød klud. forsigtig Kluden man tørrer kabinettet af med må ikke være drivvåd. Der kan sive fugt ind i de elektriske kontakter og beskadige komponenterne. Man må ikke gøre kabinettet rent med sprit eller andre opløsningsmidler. Opløsningsmidler kan ødelægge skiltene og andre plastdele. Teknisk service og bestilling usa, verdensomspændende Tlf: Reparation og ombytning under garanti Udskiftningsdele til udbedring af en fejl leveres gratis. Forud for returnering af en enhed skal De have et returnerings-autorisationsnummer (RA) hos en servicerepræsentant. Benyt venligst dette nummer ved alle henvendelser i forbindelse med returnering af en enhed til reparation. Hvis det ønskes, kan der gratis tilsendes en kasse til forsendelse. Kontakt den lokale leverandør eller repræsentant angående lån af en anden enhed under reparationen. Når der ringes efter teknisk service Husk at vi skal have oplyst serienummeret på enheden når De ringer til os. På Model 505 enheden sidder serienummerskiltet på bagpanelet. Serienummerskiltet Fig. J. Serienummerskilt på Model 505 3M Health Care.

15 Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed Dansk 127 Specifikationer Fysiske data dimensioner 13 in. high x 10 in. deep x 11 in. wide 33 cm high x 25 cm deep x 28 cm wide vægt montering støjniveau slange filtrering foreskrevet filterskift 6,2 kg Med spændestykke til dropstativ, krog med sikkerhedsstrop til sengekant, kan placeres på fast underlag 53 db Aftagelig, fleksibel slange der kan vaskes, og passer til 241 væskevarmespiral 0,2 µm filter Hver 12. måned eller 500 timers brug. Temperatur temperaturregulering varmeydelse opvarmningstid til 37,7 C driftstemperatur Elektronisk styret vha. termoelementføler 1800 BTUs (gennemsnit) ~17 sek. Luften, der tilføres patienten, er ca. 2 C under den angivne temperatur. Gennemsnitstemperatur ved enden af slangen: HØJ: 43 C ± 3 C 109,4 F ± 5,4 F MED: 38 C ± 3 C 100,4 F ± 5,4 F LOW: 32 C ± 3 C 89,6 F ± 5,4 F Sikkerhedsforanstaltninger termostat overbelastningsbeskyttelse alarmsystem Separat hus og kapillar Indgangsledninger med to sikringer Overopvarmning: rød lampe blinker og lydalarm; varmeen-heden slukker Danish A

16 128 Dansk Brugsanvisning til Bair Hugger Model 505 temperaturreguleringsenhed certificering IEC ; IEC/EN ; UL ; CAN/CSA-C22.2, No.601.1; EN 55011; EN klassificering MEDICINSK - GENERELT MED CINSK UDSTYR KUN HVAD ANGÅR ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER I OVERENSSTEMMELSE MED UL , CAN/CSA-C22.2, No.601.1; ANSI/AAMI ES :2005 CSA-C22.2 No :08; EN ; Kontrolnr. 4HZ8. Elektrisk Karakteristik blæsermotor strømforbrug lækstrøm <100 µa varmeelement elledning strømforsyning sikringer fejlfinding Klassificeret iht. IEC retningslinjer (og an dre nationale versioner af retningslinjerne) som Klasse I, Type BF, Ordinært udstyr, Kontinuerlig drift. Uegnet til anvendelse ved tilstedeværelse af brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid. Klassificeret af Underwriters Labo ratories Inc. kun med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer, i overensstemmelse med UL , EN og Canadian/CSA C22.2, nr Klassificeret under direktivet for medicinsk udstyr som et klasse IIb-apparat Driftshastighed 3150 omdr./min. Luftmængde: 13,2-14,2 l Spidsværdi: 1000 W Gennemsnit: 450 W 850 W Resistiv 15-foot, SJT, 3 cond., 10A 4.6 meter, HAR, 3 cond., 10A V vekselstrøm, 60 Hz, 9.5 A eller V vekselstrøm, 50 Hz, 4,5 A eller 100 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 10 A 10 A, 200 ma ( V vekselstrøm enheder) 6,3 A, 100 ma ( V vekselstrømsenheder) 15 A, 160 ma (100 V vekselstrømsenheder) Biomedicinsk afdeling kan udføre overhedningstest 3M Health Care.

17 Made in the USA by 3M Health Care. 3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada. BAIR HUGGER, 241, BAIR PAWS, TOTAL TEMPERATURE MANAGEMENT, and the BAIR HUGGER logo are trademarks of Arizant Healthcare Inc., used under license in Canada Arizant Healthcare Inc. All rights reserved. 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1, Neuss, Germany 3M Health Care, 2510 Conway Ave., St. Paul, MN USA TEL A 05/13

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere