Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først"

Transkript

1 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport Sony Corporation

2 Kontrol af det medfølgende tilbehør Tallet i parentes angiver antal dele. BC-VM10 Batterioplader (1) Videokabel (1) Netledning (1) Skulderstrop med dæksel til øjestykke og klemme til fjernbetjening (1) Genopladelig batterienhed NP-FM500H (1) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Trådløs fjernbetjening (fjernbetjening) (1) USB-kabel (1) Dæksel til tilbehørssko (1) (fastgjort på kameraet) Skærm til øjestykke (1) (fastgjort på kameraet) CD-ROM (Software til α-kamera) (1) Betjeningsvejledning: "Læs dette først" (denne vejledning) (1) Betjeningsvejledning: "Brugervejledning/ fejlfinding" (1) 2

3 Opbygning af betjeningsvejledningen Denne vejledning Forklarer opsætningen og grundlæggende betjeninger for optagelse/afspilning med dit kamera. Klargør kameraet, og optag billeder uden problemer. Kontrol af det medfølgende tilbehør Gør batterienheden klar Montering af et objektiv Indsæt et hukommelseskort (medfølger ikke) Tænd for kameraet/indstil uret Nem optagelse af billeder (automatisk justeringstilstand) Det antal billeder, der kan optages Sådan holdes kameraet Super SteadyShot-funktion Fokus Brug af blitz Justering af dioptrien Vis/slet billeder "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument) Lær dit kamera bedre at kende Tag billeder med dine foretrukne indstillinger t Brug af optagefunktionerne Afspilning med dine foretrukne indstillinger t Brug af visningsfunktionerne Udnyt forskellige funktioner til optagelse/afspilning vha. menuen t Brug af menuen Tilslut kameraet til en pc eller en printer Kopiér dine billeder til en computer, og redigér dem på forskellige måder t Brug af computeren Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer (kun PictBridge-kompatible printere) t Udskrivning af billeder 3

4 Gør batterienheden klar 1 Indsæt batterienheden. Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads. 2 Tilslut netledningen. Batterioplader CHARGE-indikator Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladt (normal opladning) Netledning 3 Til en stikkontakt i væggen Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere cirka en time, indtil den er helt opladet (helt opladet), bliver batteriets levetid lidt længere. Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt på væggen i nærheden. Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten. Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden skal fjernes fra opladeren. Nødvendig tid til at oplade en helt afladet batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25 C. Opladningen kan tage længere tid under særlige forhold. Fuld opladning Ca. 235 min. Normal opladning Ca. 175 min. 4 Indsæt den opladte batterienhed. Skub åbningsgrebet til batteridækslet for at åbne batteridækslet. Låsegreb Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Luk dækslet. 4

5 Bemærkning om batterienheden Brug kun en NP-FM500H-batterienhed. Bemærk, at NP-FM55H, NP-FM50 og NP-FM30 ikke kan benyttes. Brug af vekselstrømsadapteren/opladeren Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt på væggen med en AC-VQ900AMvekselstrømsadapter/oplader (medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 162) Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Batteriniveau LCD-skærm Indstil POWER-kontakten til ON, og kontrollér niveauet på LCD-skærmen. Niveauet angives som en procentdel. Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle. "Batteriet er tomt" Højt Lavt Du kan ikke optage flere billeder. Sådan fjernes batterienheden Skub låsegrebet i pilens retning. Pas på ikke at tabe batterienheden. Før du fjerner batterienheden, skal du kontrollere, at der er slukket for strømmen. Låsegreb Brug af kameraet i udlandet strømkilder Du kan bruge kameraet, batteriopladeren og AC-VQ900AM-vekselstrømsadapteren/ opladeren (medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Brug eventuelt en lysnetadapter [a], der fås i handlen, afhængigt af udformningen af stikkontakten [b]. Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl. 5

6 Montering af et objektiv 1 Fjern kameradækslet fra kameraet og objektivdækslet fra objektivet. Kameradæksel Objektivdæksel Sørg for at kameraets indre ikke udsættes for støv eller vanddråber. Hvis der kommer støv ind i kameraet, skal du udføre [Rensetilstand] (t "Brugervejledning/ fejlfinding" (side 122)) og børst støvet væk med en blæserbørste, der fås i handlen. 2 Fastgør objektivet. Orange indeksmærker Montér objektivet ved at tilpasse de orange indeksmærker på objektivet og på kameraet. Drej objektivet med uret, indtil det klikker fast i låst position. Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet. Når du tager billeder uden brug af blitz, anbefales det at anvende en modlysblænde for at forhindre, at billederne påvirkes af unødvendigt lys. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om montering af modlysblænden i betjeningsvejledningen, der følger med objektivet. 6

7 Sådan fjernes objektivet Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Udløserknap til objektivet Sæt dækslet på objektivet, og fastgør kameradækslet (eller et andet objektiv) på kameraet, når objektivet er fjernet. Pas på, at der ikke trænger støv ind i kameraet, når du skifter objektiv! Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del, der fungerer som film), vil det muligvis blive vist på billedet, afhængigt af optagemiljøet. Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at støv sætter sig på billedsensoren. Vær dog opmærksom på følgende forhold ved montering/aftagning af et objektiv. Undgå at skifte objektiv i støvede omgivelser. Ved opbevaring af kameraet skal du altid fastgøre et objektiv eller kameradækslet. Når kameradækslet fastgøres, skal alt støv fjernes fra dækslet, før det placeres på kameraet. Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet, skal du vælge [Rensetilstand] i menuen Opsætning og bruge en blæserbørste, der fås i handlen, til at rengøre billedsensoren. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 122) 7

8 Indsæt et hukommelseskort (medfølger ikke) Tilgængelige hukommelseskort til kameraet "Memory Stick Duo" CompactFlash/ Microdrive Du kan bruge en "Memory Stick Duo", et CompactFlash-kort (CF-kort) eller Microdrive som hukommelseskort. Før du anvender et hukommelseskort, skal du formatere det med dette kamera. Ellers vil det muligvis ikke fungere korrekt. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 112) For flere oplysninger om hukommelseskortet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 158) Indsæt et hukommelseskort "Memory Stick Duo" Terminalside Skub hukommelseskortet helt ind indtil det klikker på plads. Åbn dækslet til hukommelseskortet. CompactFlash/Microdrive Terminalside Forkerte retninger Terminalside Forside Luk dækslet. Indsæt hukommelseskortet med terminalsiden først (terminalsiden har et antal små huller). Terminalside Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du åbner dækslet. Sæt et hukommelseskort lige i ved at trykke midt på hukommelseskortet. Tryk ikke på kanterne af hukommelseskortet. Vær forsigtig med at vende hukommelseskortet rigtigt. Hvis man sætter hukommelseskortet forkert i, kan det forårsage funktionsfejl. 8

9 Optagelse med et "Memory Stick Duo" Du skal indstille [Hukommelseskort] til [Memory Stick] i menuen instruktionerne nedenfor efter at have tændt for kameraet. Opsætning. Følg Multi-vælger MENU-knap 1 Tryk på MENU. 2 Foretag opsætningen ved hjælp af multi-vælgeren. Flyt multi-vælgeren til højre for at vælge [ ] t [2] og tryk derefter på midten af vælgeren. 3 Tryk på MENU for at lukke menuen. Flyt multi-vælgeren opad og indstil [Hukommelseskort] til [Memory Stick] og tryk derefter på midten af vælgeren. Sådan fjernes hukommelseskortet 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet. 2 "Memory Stick Duo": Tryk én gang på "Memory Stick Duo". CompactFlash/Microdrive: Tryk ned på CF-kortets udløsergreb. Hukommelseskortet kan være varmt lige efter brug. Vær forsigtig, når du håndterer det. Udløsergreb til CF-kort Når aktivitetslampen lyser Aktivitetslampe Fjern aldrig hukommelseskortet, batterienheden eller sluk for strømmen. Dataene kan blive beskadiget. CompactFlash/Microdrive Vi har afprøvet brugen af disse medier, men vi kan ikke garantere, at alle CF-kort/Microdrive fungerer korrekt. Et Microdrive er et kompakt letvægts harddiskdrev, som er kompatibelt med CompactFlash Type IIstandarder. For flere oplysninger om CompactFlash/Microdrive t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 159) 9

10 Tænd for kameraet/indstil uret 2 Indstil uret ved hjælp af multivælgeren. 1 Indstil POWERknappen til ON ved at skubbe den i pilens retning. Den retning, som multi-vælgeren bevæges i, udtrykkes som v/v/b/b. v: Bevæg opad V: Bevæg nedad b: Bevæg til venstre B: Bevæg til højre Tryk på midten af vælgeren for at udføre handlingen. 1 Kontrollér at [OK] er valgt, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren. Hvis du vil indstille uret senere, skal du vælge [Annuller] med V og derefter trykke midt på multi-vælgeren. 2 Vælg hvert punkt med b/b, og indstil talværdierne med v/v. 3 Gentag trin 2 for at indstille andre punkter. [ÅÅÅÅ/MM/DD] angiver år, måned og dato. Du kan ændre rækkefølgen med v/v. 4 Tryk på midten af multi-vælgeren. 5 Når du har kontrolleret, at [OK] er valgt, trykker du på midten af multi-vælgeren. Tryk på MENU for at annullere. 10

11 Ændring af dato og klokkeslæt Se "Brugervejledning/fejlfinding" (side 119). Vælg [Indst.dato/tid] i menuen Opsætning, og følg fremgangsmåden i trin 2-2 til -5. Når der tændes for strømmen Medmindre du indstiller uret, vises "Indstil dato og klokkeslæt?", hver gang kameraet tændes. Sådan slukker du for strømmen Indstil POWER-knappen til OFF ved at skubbe den i pilens retning. Fastgør objektivdækslet. Når du fjerner objektivet, skal du opbevare kameraet med kameradækslet monteret. Strømsparefunktion (kameraet lukker næsten ned, hvis det ikke betjenes) Hvis du ikke betjener kameraet i ca. fem sekunder, forsvinder visningen af optagetilstand på LCD-skærmen. Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, skifter kameraet desuden til strømbesparende tilstand og slukkes næsten (Strømsparefunktion). Strømsparefunktionen annulleres ved at betjene kameraet, f.eks. ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. Du kan ændre det tidsrum, der skal gå, før funktionen aktiveres (standardindstillingen er [5 sek.]/[3 min.]). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 117) Ændring af sprogindstillingen Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Følg instruktionerne nedenfor for at ændre sprogindstillingen. 1 Tryk på MENU for at vise menuen. 2 Vælg [ ] t [1] med b/b på multi-vælgeren. 3 Vælg [ Sprog] med v/v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren. 4 Vælg det ønskede sprog med v/v på multi-vælgeren, og tryk derefter på midten af multivælgeren. 11

12 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringstilstand) Kameraets primære funktioner justeres automatisk i automatisk justeringstilstand. I denne tilstand er det nemt at tage billeder, alt indstilles automatisk af kameraet. Du kan imidlertid ændre alle indstillinger. 1 Indstil funktionsvælgeren til AUTO. 2 Hold om grebet og kig igennem søgeren. Der stilles skarpt på den del af motivet, der befinder sig i feltet (de 11 fokusområdesensorer). Greb 3 Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoom-ringen og derefter beslutte, hvad du vil fotografere. 4 Optag med udløserknappen. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Lyden af lukkeren høres. Fokusindikator (Angiver status for autofokus (side 15)) Sensor til justering af fokus (Lyser kortvarigt rødt for at angive fokuspunktet). Billedet vises ikke på LCD-skærmen, før optagelsen er fuldført. Brug søgeren til at kontrollere med. Efter fotograferingen vises det optagede billede i to sekunder på LCD-skærmen. Du kan ændre visningstiden. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 108) Mens billedet optages, lyser aktivitetslampen. Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for strømmen, mens denne lampe lyser. 12

13 Det antal billeder, der kan optages Når du har indsat et hukommelseskort i kameraet og sat POWERknappen til ON, vises det antal billeder, der kan optages (hvis du fortsætter med at fotografere med de aktuelle indstillinger), på LCDskærmen. Identifikation af elementer på LCD-skærmen t "Brugervejledning/ fejlfinding" (side 17) Det antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, varierer afhængigt af hukommelseskortets kapacitet, indstillingen for billedstørrelse og indstillingen for billedkvalitet. t "Brugervejledning/ fejlfinding" (side 21) Hvis "0" blinker gult, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 8, 18). Da datastørrelsen er individuel for hvert billede, ændres det resterende antal billeder, der kan optages, muligvis ikke efter hver optagelse. Sådan holdes kameraet Hold kameraet roligt for at undgå, at billedet bliver sløret pga. bevægelser med hånden. Det anbefales også at slå funktionen Super SteadyShot til (side 14). Hold fast om kameraet med højre hånd, hold albuerne ind til kroppen, og støt objektivet med venstre håndflade. Flyt den ene fod lidt ud for at stabilisere overkroppen. Du kan også finde støtte ved at læne dig op ad en væg eller støtte albuerne på et bord. Når der optages i mørke omgivelser uden blitz, når der optages i makro eller når der bruges telelinse, kan der opstå kamerarystelser, som kameraet ikke kan kompensere for. I disse tilfælde skal du slå funktionen Super SteadyShot fra og bruge noget, der kan stabilisere kameraet, f.eks. et kamerastativ. 13

14 Super SteadyShot-funktion 1 Sørg for, at (Super SteadyShot)-kontakten er indstillet til ON for at aktivere funktionen. 2 Tryk udløserknappen halvvejs ned, og tryk den derefter helt ned. (Advarsel om kamerarystelse)- indikator (Super SteadyShot)- kontakt Super SteadyShot-skala Super SteadyShot skala Denne skala vises, når funktionen Super SteadyShot er aktiveret. En højere værdi på skalaen betyder kraftigere kamerarystelse (på en skala fra et til fem). Når funktionen Super SteadyShot er deaktiveret, vises skalaen ikke. (Advarsel om kamerarystelse)-indikator Denne indikator blinker uanset status for funktionen Super SteadyShot. Den angiver sandsynligheden for kamerarystelse beregnet ud fra lukkerhastighed og brændvidde. Hvis indikatoren blinker, kan du reducere kamerarystelserne ved at stille (Super SteadyShot)- kontakten til ON eller bruge den indbyggede blitz eller et kamerastativ. Funktionen Super SteadyShot virker muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er slået til, når motivet lige er kommet ind i rammen, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at gøre ophold halvvejs nede. Vent til Super SteadyShot-skalaværdien falder, og tryk så udløserknappen langsomt ned. Eftersom Super SteadyShot-funktionen er mindre effektiv i de følgende tilfælde, anbefales det at bruge et stativ. Fotografering af et motiv, der befinder sig meget tæt på. Fotografering af et motiv i bevægelse. Fotografering med lukkerhastigheder på 1/4 sekund eller længere, som typisk anvendes ved fotografering om natten. Ved brug af et kamerastativ skal du deaktivere funktionen Super SteadyShot, da den ikke vil være fuldt effektiv. Funktionen Super SteadyShot kan reducere effekten af kamerarystelser med, hvad der svarer til ca. 2,5 til 4 trin for lukkerhastigheden. 14

15 Fokus Indenfor fokusområdet er der 11 sensorer, der låser fokuseringen fast på motivet. Tryk udløserknappen halvvejs ned, hvorefter sensoren i fokusområdet kortvarigt lyser rødt for at indikere, hvor fokus er. Fokusområde Fokusområdesensor Fokusindikator Fokusindikator Autofokussystemet aktiveres ved at holde om grebet og kigge i søgeren eller ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. Fokusindikatoren i søgeren indikerer status for det automatiske fokuseringssystem. Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Status Fokus låst. Klar til at tage billeder. Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder. Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren. Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst. Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet. Du kan manuelt udløse lukkeren, også når indikatoren blinker. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 99) 15

16 Brug af blitz Træk den indbyggede blitz op med fingrene. Når den indbyggede blitz er trukket op, vil kameraet udløse blitzen, hvis lyset er utilstrækkeligt i automatisk justeringstilstand (AUTO). Tryk blitzen ned med fingrene, når den ikke bruges. Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen. Hvis du vil være sikker på, at blitzen udløses uden at svigte, skal du indstille blitztilstanden til (Udfyld.blitz). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 70) Blitzindikatorer i søgeren blinker: Blitzen oplades. Når indikatoren blinker, kan du ikke udløse lukkeren. lyser: Blitzen er blevet opladet og er klar til at blive udløst. Blitzens rækkevidde Blitzens rækkevidde afhænger af blændeværdien og indstillingen for ISO-følsomhed. Følgende oversigt viser blitzens omtrentlige rækkevidde, når ISO-følsomheden er indstillet til [AUTO] i automatisk justeringstilstand (AUTO). Blænde ISO-følsomhed t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 61) Den indbyggede blitz er beregnet til at blive brugt med objektiver med en brændvidde på 16 mm eller længere. Blænde Blitzens rækkevidde F2, m F4 1,4 8,6 m F5,6 1 6 m 16

17 Bemærkninger om brug af den indbyggede blitz Når du tager billeder med den indbyggede blitz, vil objektivet måske spærre for lyset fra blitzen, og der kan komme en skygge på den nederste del af billedet. Vær opmærksom på følgende: Fotografér motivet på en afstand af 1 meter eller mere. Fjern modlysblænden. Justering af dioptrien Hjul til indstilling af dioptrien Skærm til øjestykke Drej på hjulet til indstilling af dioptrien indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser indikatorerne klart i søgeren. Drej hjulet mod +, hvis du er langsynet, og mod, hvis du er nærsynet. Retningen er angivet på hjulet, hvis du fjerner skærmen til øjestykket. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41) Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere at justere dioptrien. 17

18 Vis/slet billeder Visning af billeder 1 Tryk på (Afspilning). 2 Vælg et billede med b/b på multi-vælgeren. Du kan let se det næste/forrige billede ved at dreje på det forreste eller bageste kontrolhjul. Forreste kontrolhjul Bageste kontrolhjul (Forstør)-knap (Index)-knap DISP (Vis)-knap (Slet)-knap Sådan vender du tilbage til optagetilstand Tryk på (Afspilning) igen. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Sletning af billeder 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på (Slet). 2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på midten af multi-vælgeren. Sådan annullerer du en sletning Vælg [Annuller], og tryk derefter på midten af multi-vælgeren. 18

19 Mens du viser billeder, kan du også benytte følgende funktioner. Ændre skærmvisningen med DISP (Vis)-knappen. Vise en billedliste på indeksskærmen med (Index)-knappen. Forstørre billeder med (Forstør)-knappen. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 80, 81, 83) 19

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere