Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwaremanual. Model: TSP143IIU"

Transkript

1 Hardwaremanual Model: TSP143IIU

2 Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige tilladelse er forbudt. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af denne vejlednings indhold, da vejledningen gik i trykken. Skulle der imidlertid blive fundet fejl, vil STAR sætte pris på at blive informeret om dem. Uanset ovenstående kan STAR ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Copyright 2010 Star Micronics Co., Ltd.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation Udpakning Valg af et sted til printeren Identifikation af dele og benævnelser Produktegenskaber Produktegenskaber Driftstilstande Opsætning Installering af printersoftwaren Tilslutning af netledningen Tilslutning af USB-kablet til printeren Tilslutning til en ekstern enhed Tænde og slukke printeren Isætning af papirrullen Montering af tilbehøret Montering af den øvre føring Montering af holdepladen Påsætning af gummifødderne Specifikationer for den termiske papirrulle Specifikationer for papirrullen Anbefalet papir Betjeningspanelet og andre funktioner Betjeningspanel Lampeindikator Udskrivningstest Forebyggelse og afhjælpning af papirstop Forebyggelse af papirstop Afhjælpning af papirstop Frigørelse af en låst skærer Periodisk rengøring Rengøring af termoprinthovedet Rengøring af gummivalsen Rengøring af papirholderen og det omkringliggende område Kredsløb til ekstern enhed Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for automatisk skærer Porte El-specifikationer Miljøkrav Driftssikkerhed...33 Gå venligst til følgende internetadresse for at få den sidste udgave af vejledningen.

4 1-1. Udpakning 1. Udpakning og installation Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken. USB-kabel Papirrulleholder Netledning Skruer Øvre føring Gummifødder Holdeplade CD-ROM Skruer Installationsark MCBF printhoved Papirrulle Fig. 1-1 Udpakning Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballagematerialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen. 1

5 1-2. Valg af et sted til printeren Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende. Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer. Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig. Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes. Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys. Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder. Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit. Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget. Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt. Overhold de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af printeren. ADVARSEL Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd. Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 2

6 1-3. Identifikation af dele og benævnelser Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. et USB-kabel. Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. Netstik Tilslutning af netledning. 3

7 2-1. Produktegenskaber 2. Produktegenskaber Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Printeren tændes automatisk, når den computer, som printeren er tilsluttet til, bliver tændt. Når papiret er udskrevet, spoles papirrullen tilbage for at reducere marginen på forkanten af papiret, hvilket reducerer papirforbruget. Papirforbruget reduceres ved at anvende en lille skrifttype. Når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand, skifter printeren automatisk til Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand eller System Off (System fra)-tilstand for at spare strøm. Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget, mens printeren venter på det næste udskrivningsjob. (Det er imidlertid muligt, at ovennævnte funktion ikke virker, afhængigt af computerens konfiguration og det tilsluttede udstyr.) 2-2. Driftstilstande System Off (System fra)-tilstand Printeren slukkes, når computeren er slukket. Desuden skifter printeren til System Off-tilstand, når computeren skifter til standbyeller dvaletilstand. (I dette tilfælde forsynes printeren dog stadig med en smule strøm fra strømkilden.) Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget. Udskrivning Printeren udskriver (også når der tilføres papir fra papirrullen) 4

8 3-1. Installering af printersoftwaren 3. Opsætning Dette er fremgangsmåden for at installere printerdriveren og programmet fra den medfølgende CD-ROM. Fremgangsmåden gælder for nedenstående Windows operativsystemer. Windows XP (SP2 eller senere) Windows Vista Windows 7 (1) TÆND pc en for at starte Windows. (2) Sæt den medfølgende CD-ROM (Drivers and Utilities) i cd-rom-drevet. (3) Vælg installationen på skærmen. (4) Dialogboksen i illustrationen viser, at proceduren er gennemført. Klik på Udfør. Dialogboksen, der vises på skærmen, afhænger af dit operativsystem. Dermed er installationen af printersoftwaren afsluttet. Der vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte maskinen. Genstart Windows. For en vejledning i Linux og Macintosh OS X, se den softwaremanual, der findes i mapperne Linux og Mac på CD-ROM en. 5

9 3-2. Tilslutning af netledningen (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten. (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside. (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt. FORSIGTIG Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område. Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. 6

10 3-3. Tilslutning af USB-kablet til printeren Før kablet gennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren tilsluttes ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 7

11 3-4. Tilslutning til en ekstern enhed Du kan slutte en ekstern enhed til printeren med et modulstik. Følgende beskriver, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet Modulstik på side 28. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov. FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles. (1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel. FORSIGTIG Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget. Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding. 8

12 3-5. Tænde og slukke printeren Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. 1) Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at tænde printeren. Computeren er tændt. Printerens netledning er sat i en stikkontakt. Printeren er tilsluttet til computeren ved hjælp af et USB-kabel. 2) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren, hvis printeren ikke virker korrekt Tænde printeren (Print Ready-tilstand) Der er to måder at tænde for strømmen på. 1) Tænde manuelt for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Tilslut USB-kablet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når USB-kablet er tilsluttet, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser. 2) Tænde automatisk for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når computeren er tændt, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser Slukke printeren (System Off-tilstand) Der er to måder at slukke for strømmen på. 1) Slukke manuelt for strømmen Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra. 2) Slukke automatisk for strømmen Sluk for computeren. Printeren slukkes også, når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand. I dette tilfælde forsynes printeren dog stadig med en smule strøm fra strømkilden. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. 9

13 FORSIGTIG Afhængigt at den computer, som printeren er tilsluttet til, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. Afhængigt at den anvendte type hub, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USBkablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren er tilsluttet ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 10

14 3-6. Isætning af papirrullen Brug af papirrulle med 79,5 mm bredde Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation. Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på næste side. 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. Håndtag til åbning af låg 2) Sørg for at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet, og træk papirets forkant imod dig. FORSIGTIG Træk ikke papirrullens ende i diagonal retning, da dette medfører, at papiret kommer til at sidde fast eller kører skævt Papirrulle 3) Tryk ned i begge sider af printerlåget for at lukke det. Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket. 4) Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres. 11

15 Brug af papirrulle med 57,5 mm bredde Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres den medfølgende papirrulleholder på printeren. For at ændre den effektive udskrivningsbredde (papirrullens bredde), skal indstillingen for udskrivningsbredden ændres i konfigurationen. Detaljerede oplysninger om indstilling af udskrivningsbredden findes i softwarevejledningen i mappen Documents (Dokumenter) på cd-rom en. 1 Sæt papirrulleholderen i enheden. Sørg for, ikke at berøre hjælperullen, og monter holderen i udsparingerne som vist. Papirrulleholder 2 Sikr papirføringen ved at trykke området mærket A ned, til den klikker på plads. A Bemærk: Skift ikke til en papirrulle med 79,5 mm bredde, når du har brugt en papirrulle med 57,5 mm bredde (fordi printerhovedet er blevet forringet, da en del af hovedet har været i kontakt med pressepladen.) 12

16 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved ADVARSEL 1) Rør ikke skærekniven. Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver. Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder. 2) Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger. 3) Frakobl straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt, og kontakt forhandleren for at høre, hvad du skal foretage dig. 4) Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. 5) Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 13

17 FORSIGTIG 1) Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden. 2) Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder. 3) Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket. 4) Varmeelementet og driver-ic en til termoprinthovedet kan let beskadiges. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, e.l. 5) Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement. 6) Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-ic ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC en direkte. 7) Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed. 8) Brug ikke printeren, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside. 9) Et udskrevet stykke termopapir kan blive elektrisk opladet. Hvis printeren er placeret lodret eller monteret til en væg, kan det afskårne stykke papir klistre sig til printeren i stedet for at falde ned. Dette kan forårsage et problem, hvis du bruger en stabler, der gemmer de papirer, der falder frit. 10) Skift ikke papirbredden, når printeren er i brug. Termoprinterhovedet, gummivalsen og skæreren slides forskelligt afhængigt af papirbredden. Dette kan medføre, at udskrivningen eller skærerbevægelsen ikke virker korrekt. 11) Undlad at transportere printeren med åbent låg og holde den fast på låget. 12) Træk ikke i grænsefladekablet, netledningen eller kablet på kasseapparatet, når de er tilsluttede. For at frakoble et stik, skal du sørge for at gribe fat om konnektordelen uden at bruge for meget kraft på stikket på printeren. 13) Hvis printeren stopper uventet, skal den nulstilles ved at frakoble USB-kablet og tilslutte det igen. Intervallet for frakobling/tilslutning skal dog være 5 sekunder eller mere. Kortere intervaller kan forårsage funktionsfejl. 14) Undlad at slukke for computeren eller få computeren til at skifte til standby-tilstanden under udskrivning. 15) Tag ikke netledningen ud af stikkontakten og undlad at frakoble USB-kablet under udskrivning. Bemærkninger om brugen af den automatiske skærer 1) Hvis skæreren ikke er i hvilepositionen efter en fejl, skal årsagen til fejlen elimineres først; dernæst kan printeren tændes igen. 2) Der anbefales en margen på 5 mm eller mere fra enden af udskrivningsområdet til skærepositionen. 3) Forsøg ikke at fjerne papiret under afskæring, da dette kan medføre papirstop. 14

18 4. Montering af tilbehøret Følgende tilbehør er nødvendigt for at montere printeren på en væg. Øvre føring og to flangeskruer Holdeplade og to skruer uden flange Følgende tilbehør er nødvendigt for at positionere printeren lodret. Øvre føring og to flangeskruer Fire gummifødder 4-1. Montering af den øvre føring 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. 2) Monter den øvre føring på akslen og lad krogene på føringen klikke på plads. 3) Fastspænd de to medfølgende skruer (M3x6 flangeskruer) for at holde den øvre føring på plads. Øvre føring Aksel Kroge Flangeskruer 15

19 4-2. Montering af holdepladen Holdepladen monteres på printeren ved hjælp af de medfølgende skruer og hænges op på de skruer, der er installeret i væggen. Skruerne i væggen medfølger ikke. Brug skruer (med 4 mm diameter), som er egnet til vægmaterialet (træ, stålbjælke, beton osv.). Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til monteringen FORSIGTIG Denne advarsel indeholder informationer der, hvis de ikke bliver iagttaget, kan medføre personskade eller materiel skade. Sørg for, at kvalificeret personale installerer de angivne skruer og monterer printeren på væggen. Star kan ikke holdes ansvarlig for nogen ulykker eller personskader, der måtte opstå som følge af en forkert installation, forkert anvendelse eller ændringer. Sørg for at printeren er monteret sikkert til væggen, især når printeren monteres på et højt sted. Hvis printeren ikke er monteret sikkert og falder ned, kan det medføre personskade eller skade på printeren. Kontroller, at monteringsoverfladen og skruerne er tilstrækkeligt stærke til at montere printeren. Monter printeren sikkert, således at printerens vægt og eventuelle kabler, der er tilsluttet printeren, ikke forårsager, at printeren falder ned. Ellers kan der opstå personskade eller skade på printeren. Undlad at montere printere på et ustabilt sted eller et sted, der er udsat for vibrationer og stød. Der kan opstå personskade eller skade på printeren, hvis printeren falder ned. 16

20 (1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads. Skruer uden flange ø7 eller mere 2 til 3 mm ø4 (2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen, og lad den glide ned for at sætte den på plads. Når du har placeret printeren på plads, skal skruerne i væggen igen kontrolleres for at være sikker på, at de kan bære printerens vægt. FORSIGTIG Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). (3) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (4) Isæt papirrullen i som vist. 17

21 4-3. Påsætning af gummifødderne (1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren. Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (3) Isæt papirrullen som vist. Bemærk: Afhængigt af stikkets form kan printeren ikke positioneres lodret, når den parallelle grænseflade anvendes. 18

22 5. Specifikationer for den termiske papirrulle Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor Specifikationer for papirrullen Termopapir Tykkelse: 65~85 µm (undtagen Mitsubishi HiTec F5041 osv.) Bredde: 79,5 ± 0,5 mm (57,5 ± 0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullens yderdiameter: ø83 mm eller mindre Oprullebredde: 80-1 mm eller (58-1 mm, når papirrulleholderen anvendes) Kernens yder-/inderdiameter Kerne, ydre Kerne, indre ø18±1 mm ø12±1 mm Trykflade: Rullens yderkant Håndtering af Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller kernen. strimmelende: Fold ikke strimmelenden Anbefalet papir Bemærk: 1) Udskrivningstætheden kan variere afhængigt af papirrulletype og driftsmiljø. 2) En læser eller scanner er muligvis ikke i stand til at scanne en udskrevet stregkode eller udskrevne tegn afhængigt af udskrivningstætheden. Kontroller på forhånd, at din læser eller scanner kan scanne korrekt. Producent Produktnavn Kvalitetsegenskaber/brug Papirtykkelse (µm) Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries P220AG normal papirtype 65 (tykkelse) HP220A papir med høj billedstabilitet 65 (tykkelse) HP220AB-1 papir med høj billedstabilitet 75 (tykkelse) F5041 normal papirtype 60 (tykkelse) PD150R normal papirtype 75 (tykkelse) PD160R papir med høj billedstabilitet 65/75 (tykkelse) PD450 normal papirtype 65 (tykkelse) TF50KS-E2D normal papirtype 59 (tykkelse) TF60KS-E normal papirtype 75 (tykkelse) Kanzaki Specialty Papers Inc. P320RB Tofarvet papir: rød/sort 65 (tykkelse) (KSP) P320BB Tofarvet papir: blå/sort 65 (tykkelse) Bemærk: Gå til følgende internetadresse for at få oplysninger om det anbefalede papir. 19

23 6. Betjeningspanelet og andre funktioner 6-1. Betjeningspanel 3 FEED (fremføring) knap 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) Lyser, når printeren er TÆNDT. Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Når netledningen er blevet sat i en stikkontakt, tændes printeren for første gang, når USB-kablet er tilsluttet til en computer, der er tændt. 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl kombineret med POWER lampen. 3 FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem Lampeindikator 1) Printerstatus Status POWER lampe ERROR lampe Udskrivning Tændt Slukket Klar til udskrivning Tændt Slukket System fra Slukket Slukket Fejl Se næste side. Se næste side. Bemærk: Afhængigt af den USB-port, der anvendes, kan det vare et stykke tid før printeren skifter til System fra-tilstand, efter at computeren er blevet slukket. 20

24 2) Fejl, der afhjælpes automatisk Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Fejl, låget er åbent Tændt Tændt Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. Fejl på grund af frakoblet netledning Registrering af høj temperatur på printhovedet Registrering af høj temperatur på printkortet Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Blinker med 0,5-sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Slukket Slukket Afhjælpes automatisk, når netledningen er sat i en stikkontakt. Afhjælpes automatisk, når printhovedet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. *1: POWER- og ERROR-lamperne blinker skiftevis. Hvis VM- og VCC-spændingsfejl er opstået samtidigt, vises fejlen, der er opstået på grund af en frakoblet netledning, selvom netledningen er sat i en stikkontakt. I dette tilfælde skal netledningen tages ud af stikkontakten og derefter sættes i stikkontakten igen. Tilslut dernæst USB-kablet til pc'en, når den opstarter. 3) Fejl, der ikke kan afhjælpes Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Termistorfejl, Blinker med 0,5 Blinker med 0,5 Kan ikke afhjælpes printhoved sekunders intervaller sekunders intervaller Bord, termistorfejl Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller VM spændingsfejl Slukket Blinker med 1 sekunders intervaller VCC spændingsfejl Blinker med 1 sekunders intervaller Ikke-flygtig hukommelse Blinker med 0,25 sekunders intervaller USB fejl Blinker med 5 sekunders intervaller Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes CPU fejl Slukket Slukket Kan ikke afhjælpes RAM fejl Slukket Tændt Kan ikke afhjælpes Bemærk: 1) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du straks SLUKKE for printeren. 2) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret. 4) Papirskærefejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Papirskærefejl Slukket Blinker med 0,125 sekunders intervaller Afhjælpes ved at SLUKKE printeren og eliminere fejlårsagen, f.eks. papirstop, returnere skæret til hvileposition og TÆNDE (se afsnit 7-3). Bemærk: Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, resulterer det i en fejl, der ikke kan afhjælpes. 21

25 5) Intet papir fejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Intet papir fejl Tændt Blinker med 0,5 sekunders intervaller Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny papirrulle og derefter lukke printlåget Udskrivningstest Test af udskrivning 1) Sørg for, at computeren er tændt. 2) Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. 3) Tilslut USB-kablet til computeren, mens FEED (fremførings) knappen holdes nede. Testudskrivningen starter. Versionsnummer og printerindstillinger udskrives. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring) -knappen. Når printtesten er fuldført, starter printeren i normal tilstand. 22

26 7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop 7-1. Forebyggelse af papirstop Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret. Hvis papiret trækkes eller trykkes under udskubning, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring Afhjælpning af papirstop Papirstop afhjælpes som beskrevet nedenfor. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra. (2) Tryk på håndtaget imod dig for at åbne printerlåget. (3) Fjern papirstoppet. Bemærk: Træk ikke voldsomt i papiret, når printerlåget er lukket for at undgå, at dele som termoprinterhovedet eller gummivalsen bliver beskadiget eller deformeret. (4) Sæt papirrullen lige, og luk forsigtigt printerlåget. Bemærk 1: Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv papirføring, vil det resultere i et papirstop. Bemærk 2: Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt. (5) Sæt netledningen i en stikkontakt og tilslut USB-kablet til en computer, der er tændt. Kontroller dernæst, at ERROR (fejl) LED en ikke lyser. Bemærk: Mens ERROR LED en lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt. 23

27 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved 24

28 7-3. Frigørelse af en låst skærer Hvis den automatiske skærer låser, slukkes printeren ved at frakoble USB-kablet og tage strømledningen ud af stikkontakten. Slut derefter USB-kablet og strømledningen til igen, og tænd for printeren. Hvis det ikke hjælper på skæreren at genstarte printeren, skal nedenstående trin følges. ADVARSEL Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra. (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer. Frontlåg Automatisk skærer (3) Fjern papirstoppet. FORSIGTIG: Pas på ikke at beskadige printeren under afhjælpning af et eventuelt papirstop. Det er særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. 25

29 (4) Indsæt en stjerneskruetrækker i det manuelle betjeningshul på siden af skæreren, og drej den samme vej som pilene til højre viser, indtil bagpladen åbnes. FORSIGTIG: Tving ikke printerlåget åbent, hvis det er vanskeligt at åbne. Kontakt forhandleren med henblik på reparation. (5) Åbn printerlåget, afhjælp et eventuelt papirstop, og sæt papirrullen på plads igen. (6) Sæt frontlåget på. 26

30 8. Periodisk rengøring De udskrevne tegn kan blive delvist uklare som følge af ophobninger af papirstøv og snavs. Sådanne problemer undgås ved regelmæssigt at fjerne det papirstøv, der samler sig i papirholderen og papirfremføringsdelen samt på termoprinthovedets flade. En sådan rengøring anbefales en gang hvert halve år eller for hver million linjer Rengøring af termoprinthovedet Sort papirstøv, som har samlet sig på termoprinthovedets overflade, fjernes ved at tørre det med en vatpind (eller en blød klud), der er blevet dyppet i alkohol (ætanol, metanol eller isopropylalkohol). Bemærk 1: Termoprinthovedet kan beskadiges let, så det skal rengøres forsigtigt med en blød klud. Pas på ikke at ridse det under rengøring. Bemærk 2: Undlad at rengøre termoprinthovedet umiddelbart efter udskrivning, når det er varmt. Bemærk 3: Pas på ikke at beskadige termoprinthovedet som følge af statisk elektricitet, der måtte opstå under rengøring. Bemærk 4: TÆND kun for strømmen, når alkoholen er tørret helt Rengøring af gummivalsen Støv, der eventuelt har samlet sig på gummivalsen, fjernes ved at tørre den med en tør, blød klud. Roter pressepladen for at rengøre hele overfladen Rengøring af papirholderen og det omkringliggende område Rengør papirholderen for at fjerne snavs, støv, papirpartikler, lim osv. som eventuelt har ophobet sig. Gummivalse Termoprinthoved 27

31 9. Kredsløb til ekstern enhed Stikkene til eksternt udstyr kan kun sluttes til eksterne enheder som kasseapparater mm. Må ikke sluttes til en telefon. Anvend kabler, der opfylder følgende specifikationer. Stik til eksternt udstyr Ben-nr. Signal I/O Funktion navn retning 1 FG Chassis jord 2 DRD1 Drevsignal 1 UD V Drevstrøm UD V Drevstrøm UD 5 DRD2 Drevsignal 2 UD 6 DRSNS Sensorsignal IND Modulært stik Modulært jackstik 1 6 Afskærmning Ledning Drevkreds Det anbefalede drev er vist nedenfor. +24V Producent Model MOLEX AMP FCI B-66-4 Bemærk: Tilslut en afskærmet ledning til ben 1 (chassis jord). 6-P modulært stik Afskærmet kabel 2 1 Q4 VCC VIN VOUT k 3 SS14 SX34 M-GND 2SD1866 FUSE 2A 2SD1866 GS1D GS1D L1 L2 Ekstern enhed 1 Ekstern enhed 2 Tvangskontakt bens modulært jackstik VCC 4.7k M-GND 6 1 C k 10k 0.022u FG Chassis Drevudgang: 24 V, maks. 1,0 A 28

32 Reference 2SD 1866 kredskonfiguration C R3= 3.5KΩ R4= 300Ω B R3 R4 E Bemærkninger: 1. De eksterne enheder 1 og 2 kan ikke køres samtidigt. Indstil arbejdscyklusforholdet på 20 % eller mindre for at køre dem kontinuerligt (uden en eksternt tilsluttet summer). 2. Følgende eksterne summerenhed kan fås som ekstraudstyr. Ekstern summer model: BU01-24-A 3. Brug ikke kommandoen for en ekstern summer, hvis du tillslutter en anden enhed (som f.eks. et kasseapparat) end en ekstern summer. Ellers kan den tilsluttede enhed og printerkredsløbet beskadiges. For nærmere oplysninger om kommandoer henvises til den separate programmeringsvejledning. 4. Tvangskontaktens status angives ved hjælp af kommandoen status. Se den separate programmeringsvejledning for nærmere oplysninger. 5. Minimumsmodstand for spole L1 og L2 er Absolut normeret maksimum for diode D1 og D2 (Ta = 25 C) er: Gennemsnitlig ensrettet strøm Io = 1A 7. Absolut normeret maksimum for transistor TR1 og TR2 (Ta = 25 C) er: Kollektorstrøm IC = 2 A 8. Når printeren skifter til Print Ready (Klar til udskrift) tilstand, er Q4 i drevkredsen slukket. Derfor er den spænding, som eksterne enheder forsynes med, VCC spændingen (cirka 3,3 V). 29

33 10-1. Generelle specifikationer 10. Specifikationer (1) Udskrivningsmetode Direkte termoprint på linje (2) Udskrivningshastighed Maks dots/sek. (150 mm/sek.) (3) Dotdensitet Standard 8 dots/mm (203 dpi) (4) Udskriftsbredde Maks. 72 mm (5) Papirrulle Oplysninger om det anbefalede papir findes i kapitel 5. Papirbredde: 79,5±0,5 mm 57,5 ± 0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullediameter: ø83 mm eller mindre (6) Samlede mål 142 (b) 204 (d) 132 (h) mm (7) Vægt 1,72 kg (uden papirrulle) (8) Støj, ca. 50 db Bemærk: Ovenstående støjmålinger er registreret i overensstemmelse med de af denne virksomhed fastlagte forhold. Støjmålingerne kan variere afhængigt af den anvendte papirtype, udskrivningstype og driftsmiljøet. 142 mm 132 mm 204 mm 30

34 10-2. Specifikationer for automatisk skærer (1) Skærehastighed Maks. 20 snit pr. minut (2) Papirtykkelse 65~85 µm Porte (1) Specifikationer USB 2.0 fuld hastighed Printerklasse- og leverandørklassekompatible (2) Stik Type B Stik type B: DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (producent: DDK) eller tilsvarende Ben-nr. Signalnavn Funktion 1 VBUS USB Strøm-ben (+5V DC) 2 D - Seriel dato - 3 D + Seriel dato + 4 GND Signal jord El-specifikationer (1) Indgangsspænding V AC ±10 %, 50/60 Hz (2) Strømforbrug System Off (system fra) tilstand Ca. 0,05 W gennemsnitlig Print Ready (klar til udskrivning) tilstand Ca. 0,76 W gennemsnitlig Ved kontinuerlig udskrivning af ASCII-tegn: Ca. 34 W 31

35 10-5. Miljøkrav (1) Driftstemperatur 5 C til 45 C Luftfugtighed 10 % til 90 % RF (uden kondensering) (% RF) C 90 % RF 80 Relativ fugtighed C 65 % RF 45 C 50 % RF Driftsmiljø Temperatur ( C) Driftstemperatur og luftfugtighedsområde (2) Transport/opbevarings- (undtagen for papir) temperatur -20 C til 60 C Luftfugtighed 10 % til 90 % RF (uden kondensering) 32

36 10-6. Driftssikkerhed 1) Levetid Mekanisk: 20 millioner linjer Printhoved: 100 millioner impulser, 100 km (± 15 % maks. fluktuering i printhovedets modstand) Ved tofarvet udskrivning 50 millioner impulser, 50 km (± 15 % maks. fluktuering i printhovedets modstand) Automatisk skærer: 1 million snit (hvis papirtykkelsen er mellem 65 og 85 µm) <Betingelser> Gennemsnitlig udskrivningstæthed: 12,5 % Anbefalet termopapir: 65 µm 2) MCBF: 60 millioner linjer MCBF (Mean Cycle Between Failure) er defineret som den samlede fejlcyklus, der omfatter vilkårlige eller slidfejl, der opstår, til printeren når sin mekaniske levetid på 20 millioner linjer. * Da den mekaniske levetid er 20 millioner linjer, angiver et MCBF på 60 millioner linjer ikke nyttelevetiden. 3) Automatisk skærer (levetid) 1 million snit (hvis papirtykkelsen er mellem 65 og 85 µm) * Samtlige ovenfor angivne driftssikkerhedsværdier er baseret på anvendelse af det anbefalede termopapir. Der kan ikke garanteres for driftssikkerhed ved anvendelse af ikke-anbefalet termopapir. 33

37 OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC King Georges Post Road, Edison, NJ U.S.A. Tel: (int+1) , Fax: (int+1) SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD. 536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, Japan Tel: (int+81) , Fax: (int+81) Please access the following URL for the latest revision of the manual. STAR MICRONICS EUROPE LTD. Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44) , Fax: (int+44) STAR MICRONICS ASIA LTD. Rm , 19/F., Enterprise Square Two, 3 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel: (int+852) , Fax: (int+852) TSP100IIU HM Rev DA

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

TSP100LAN Hardwarevejledning

TSP100LAN Hardwarevejledning TSP100LAN Hardwarevejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation...1 1-1. Udpakning...1 1-2. Valg af et sted til printeren...2 2. Identifikation af dele og benævnelser...3 3. Opsætning...4

Læs mere

Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige Hardwarevejledning Federal Communications Commission Erklæring vedrørende forstyrrelse af radiofrekvenser Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Introduktion Introduktion Tak for købet af MPrint MW-140BT (herefter kaldet printeren ). Denne monokrome mobile printer er ultra-bærbar og kan tilsluttes til en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere