IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning"

Transkript

1 Gældende fra marts Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse noter ignoreres! Fare! Personskade kan opstå, hvis disse noter ignoreres! Information! Indeholder nyttige oplysninger om de enkelte sektioner! Kun billedesymboler er angivet i den resterende del af installationsmanualen 1

2 VIGTIGE NOTATER GENERELT OM HYBRID-SYSTEM A-KLASSE Når enheden modtages tjek at følgende indhold er tilstedet: - Hybrid kontrolpanel - Vægmonteringssæt til kontrolpanel - Hybridtanksensor med 2 m kabel og afstandsbeslag og bolte - Regnvandstanksensor med 20 m kabel (2 x 0.75 mm 2 ) og afstandsbeslag - 1" magnetventil med 2 m kabel og union - ½" rørstøddæmper - 1" T-stykke - 1" brystnippel - 1" til ½" reduktion bøjning - ½" hane - Prop til det potentialefrie udtag i kontrolpanelet - Hybridtank med overløb, vandlås og beroligede indløb - Betjeningsvejledning + denne her installationsmanual Generelle anvisninger - Dette Hybrid-regnvandssystem (følgende kaldet "enhed") skal installeres i overensstemmelse tekniske retningslinjer såsom fx EN Enheden skal tilsluttes 230 V / 50 Hz vekselstrøm. - Enheden er ikke blevet testet til brug i et industrielt miljø. Hvis påkrævet spørg din lokale kontrakt partner / distributør. - Ikke beregnet til brandfarlige og/eller eksplosive medier, levnedsmiddel eller spildevand. - Følgende installationer eller driftsmåder er ikke tilladt: - Installation i det fri (uden for lukkede rum) - Installation i fugtige miljøer fx vådkabiner, badeværelser mv. - Installation i ikke frostfrie lokationer - Det elektriske arbejde, skal udføres af uddannet personale og alle regler og retningslinjer for elarbejde skal følges - Under installation af enheden skal der lukkes for drikkevandstilførelse og el tilslutningen - Tilslut først igen når enheden er korrekt installeret og der er tjekket for lækager - Stikket på bagsiden af enheden er kun for tilslutning af dykpumpen - Garantien er kun gældende såfremt at installation og betjening/drift er i overensstemmelse med installationsmanual og brugervejledning, samt alle dele er korrekt håndteret. Mærkning For hvert synligt 2 m rør skal røret mærkes regnvand ikke drikkevand MONTAGEVEJLEDNING Montering af hybridtanken - Skal ske i et tørt og frostfrit rum f.eks. en kælder - Rummet skal have gulvafløb til kloak - Skal installeres over maksimal vandstand i regnvandstanken - Skal ske horisontalt og på en jævn overflade - Med tilstrækkelig plads mod væggene: - på siderne mindst 40 cm - på bagsiden mindst 15 cm 2

3 Tilslutning af overløb For at sikre funktionen af overløb er det absolut nødvendigt at følge vejledningen nedenfor: Overløbet skal monteres i overensstemmelse med DIN 1986 eller nationale regulativer. - Afløb til kloak eller pumpebrønd Overløbet skal kunne dræne det tilsvarende liter vand som der maksimalt tilføres hybridtanken. Note: Hvis enheden er installeret under højeste opstuvningsniveau, skal overløbet igennem en pumpebrønd. Højeste opstuvningsniveau vil ofte være terræn. Pumpebrønden skal kunne dræne det tilsvarende liter vand som der maksimalt tilføres hybridtanken. Montering af hybrid-kontrolpanelet 1) Fastgør vægbeslagene på bagsiden af kontrolpanelet 2) Fastgør betjeningspanelet: - I nærheden af hybridtanken i en højde af 0,8 m til 1,6 m på en plan overflade - forhindrer vridning af panelet - muliggør nem drift - stik er lette at montere nedenunder og på venstre side af panelet Note: - Magnetventil kabellængde 2 m - Hybridtankens sensorkabel, kabellængde 2 m 3

4 Tilslutning af vandførende rør Vi anbefaler at forbinde enheden med kugleventilventiler og fleksible rør Dette vil: - Eliminere vibrations- og lydtransmissioner - Gøre det muligt at lukke for alle rør, hvis ønsket - Gør fejlfinding nemmere - At sikre reparation og vedligeholdelse Tilslutning til drikkevandssystemet Kontroller, at det beroligede indløb (110 mm rør) er forbundet til undersiden af tankdæksel. Saml som vist på nedenstående tegning. Saml delene som vist på billede 3 og tilslut tæt til lysnettet vandrøret. For at sikre at der altid efterfyldes med drikkevand i tilfælde af mangel af regnvand kræves et korrekt tryk. Dette tryk skal tilpasses med trykket som pumpestationen levere. 1 bars tryk = ca. 10 m 3 /h 2 bars tryk = ca m 3 /h 4 bars tryk = ca. 20 m 3 /h Skal systemet ikke benyttes i mere end 3 dage anbefales det at lukke for drikkevandstilslutningen. Tilslutning af dykpumpen i regnvandstanken Tilslut røret fra dykpumpen i regnvandstanken til den 1 tilslutningsstuds på toppen af hybridtanken (dykpumpe er ekstraudstyr og leveres separat) For at sikre en problemfri drift bør "C-klasse dykpumpe" anvendes. Bruges en anden pumpetype er det vigtigt, at denne pumpe er uden niveauafbryder og har indbygget kontraventil. Desuden skal pumpen kunne levere et flow der matcher den tilsluttede pumpestation, ellers er denne ikke omfattet af garantien. Skal have et svømmende sugefilter. Monter aftapningsventil Skru hanen og reduktionsstykke i hullet til bundafløb. Pas på ikke at ødelægge gevindet. 4

5 Tilslutning af pumpestation (tilbehør) Der henvises til installations- og betjeningsvejledning for pumpestation! Pas på ikke at ødelægge gevindet. Note: Det anbefales at pumpestationen tilsluttes hybridtanken via kontraventil og to unioner. Montering af sensor i hybridtanken - De elektroniske dele af sensoren er blevet indstøbt for at beskytte mod fugt og kortvarig oversvømmelse. Tilslutning af sensorboksen under vand er ikke tilladt - Ingen af de to sensorkabler må være afbrudt Note: Brug det hul der i toppen af hybridtanken som er beregnet til sensorkablerne - Træk runde gummitætning over sensoren - Sensor med stålende: Kabelet ligges i fuld længde på bunden af hybridtanken - Sensor med plastikenden: Vikl kablet op (over max vandniveau), således at plastenden svæver ca. 1 cm over bunden af hybridtanken - Fastgør kablet sikkert med en kabelbinder/afstandsbeslag OBS: De to kabler må er ikke krydse eller røre hinanden! - Fordel de ti afstandsstykker jævnt over længden af kablerne - Det er ikke tilladt at anvende andre afstandsstykker - Pres sensorkablet præcist ind i afstandsstykkerne - Kablerne må ikke være snoet - Mål den maksimale vanddybde i hybridtanken for korrekt tilpasning - Før kablerne omhyggeligt igennem låget til hybridtanken - Begge kabler skal hænge lodret og parallelt i forhold til siden - Fastgør sensorboksen med fire skruer oppefra på toppen af låget 5

6 Montering af sensor + styreboks i regnvandstank - Styreboksen skal monteres så højt som muligt over det maksimale fyldningsniveau (overløb) brug evt. de medfølgende dyvler (6 mm) og skruer (4 x 35 mm) på tankvæggen (fx i halsen ) - Placeringen af de to sensorkabler er tilsvarende i hybridtanken. Hvis der ikke benyttes afstandsstykker kan kablet med stålenden fæstes til det beroligede indløb. Husk stor afstand mellem de to kabler så de ikke krydser eller rører hinanden - Kablet med plastenden skal hænge frit i regnvandstanken ca. 1 cm over bunden For kablet med plastenden, er det ikke tilladt at: - Fastgøre på væg, rør osv. - Fastgøre på det svømmende sugefilter - Vikle fast rundt om det andet sensorkabel - Vride kablet - Vikle omkring styreboksen Tilslutning i hybrid kontrolpanelet - Før kablet til hybrid kontrolpanelet og tilslut det - Før kabel med en lille bøjning væk fra boksen (for at forhindre vand til trænge ind) - Kontroller, om kabelforskruning er stramme og tætsluttende Forlængelse af kabler: - Kabel (H03VV-F2x 0.75 mm 2 ) til bygningen kan forlænges! - Skift ikke farve på kablet - Maksimal kabellængde 200 m - Kabel og samlingen skal være vandtæt 6

7 Tilslutning i styreboksen: - Åben stikket: 1. Løsn kabel montering ved at dreje med uret 2. Åbne ved at skrue med uret - Luk stikket: 1. Drej mod uret 2. Fastgør kabelskrue ved at dreje mod uret - Åben sensor: 1. Løsn kabel montering ved at dreje mod uret 2. Åbne huset ved at dreje mod uret - Luk sensor: 1. Luk huset ved at dreje med uret 2. Fastgør kabel montering ved at dreje med uret - Kabel må ikke placeres i jorden uden beskyttelse Blå ledning Brun ledning Stik 2 1 Sensor - (minus) + (plus) Anbefaling: Brug en 110 mm trækrør mellem regnvandstank og hybridenheden. Kablet og pumpeledning fra dykpumpe skal anbringes i trækrøret. Kalibrering af vandniveauer Der skal være slukket for strømmen ifbm. kalibrering - Indstil vanddybde af hybridtanken og regnvandstanken vha. kalibreringsskruerne 1. Fjern forsigtigt proppen 2. Brug den medfølgende mini skruetrækker til at dreje kalibreringen skrue til maks vandstand (måles fra bund til underkant af overløb i tankene se tegning af hybridtanken) 3. Sæt proppen tilbage på plads efter kalibrering 7

8 Elektrisk tilslutning - Tilslut dykpumpen til det korrekte stik - Tilslut regnvandssensoren til det korrekte stik - Tilslut hybridtanken til det korrekte stik - Tilslut magnetventil til det korrekte stik - Tilslut tilbagestuvningsalarm til det korrekte stik (hvis denne haves, ekstraudstyr) - En alarm, CTS el. lign. kan tilsluttes til den potentialefrie udgang IGANGSÆTNING Igangsætning er kun muligt, hvis der mindst er 45 cm vand i regnvandstanken - Igangsæt kun enheden hvis: - Enheden er installeret korrekt - Alle tilslutninger er tjekket for lækage - Hovedafbryderen er på i sluk-position ( AUS ) - Sæt stikket i stikkontakt (hovedforsyning) - Åbne kugleventilerne for vandforsyningen til hybridtanken - Sæt hovedafbryderen på "EIN" = Tænd - Enheden vil sige en bip lyd én gang og LED regnvandstank vil tænde - Niveauindikatoren viser vandstanden i regnvandstanken - Magnetventilen åbnes og hybridtanken fyldes med drikkevand, indtil niveau ca. 40 % er nået - Dykpumpen i regnvandstanken fylder hybridtanken op til 100 %, hvis der er nok vand i regnvandstanken - Når niveauet er 100 %, vil dykpumpen automatisk slukke - Udluft og påfyld pumpen i pumpestation med vand (se den separate manual for pumpestationen) - Systemet klar til drift Eller - Enheden bipper kontinuerligt og LED blinker - Der er opstået en fejl. Se brugervejledningens fejlfindingsoversigt 8

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer - den optimale løsning..! Stop for indtrængning af beskidt kloakvand og rotter SERIE 810/811 2007 FIRMABESKRIVELSE SLUT MED KÆLDEROVERSVMMELSER

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom! www.aco.dk

ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom! www.aco.dk ACO VVS ACO Højtvandslukker Beskyt din ejendom! ACO Højtvandslukker www.aco.dk Generelt Klimaændringerne medfører ekstreme ændringer i vores nedbør. Kraftige nedbørsmængder falder indenfor korte tidsintervaller,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere