MONTERINGSANVISNING I-LINE ZMA03559DK KTIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSANVISNING I-LINE ZMA03559DK 2014-05-01 KTIS"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING I-LINE ZMA03559DK KTIS

2

3 Leveringsinformation Godskontrol Kontrollér, at antallet af kolli stemmer overens med følgesedlen og at emballagen og godset er uskadt. Noter eventuelle skader og manglende materiale på fragtsedlen og anmeld til fragtselskabet og til os. Kontrollér efter udpakning af godset, at leverancen er komplet. Materiale, som findes defekt, må ikke monteres. Garanti For samtlige modeller af Skandia Elevator ABs maskiner ydes 2 års fabriksgaranti fra leveringsdatoen. En forudsætning for, at garantien skal gælde og eventuelle erstatninger udgå er, at Skandia Elevator AB kontaktes og der træffes aftale mellem kunden og Skandia Elevator AB om, hvordan eventuelle fejl skal udbedres. Garantien gælder for dele, som er beskadiget eller gået i stykker pga. konstruktions- eller fremstillingsfejl. Fejl og skader, som forårsages af forkert montering, forkert anvendelse eller manglende vedligeholdelse, er ikke omfattet af garantien. CE-mærke CE-mærket er placeret i drivdelens transmissionsside og er et bevis på, at maskinen er fremstillet i henhold til EU's maskindirektiv og opfylder sikkerhedskravene. På CE-mærket findes oplysninger om fremstillingsår, modelbetegnelse og ordrenummer. Angiv altid ordrenummer ved reklamation eller bestilling af reservedele. EU-erklæring Skandia Elevator AB Arentorp S Vara SWEDEN forsikrer på eget ansvar at produktet: KTIS ordrenummer:... som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med Rådets direktiv af 29. december 2009 vedrørende indbyrdes tilnærmelse til medlemsstaternes lovgivning vedrørende maskiner, 2006/42/EG. Hvis intet andet angives på CE-mærket, er produktet fremstillet i henhold til EU s maskindirektiv og klassificeret som Kategori II 0D/0D. Vare , Joakim Larsson, adm. direktør

4

5 Indhold Tak fordi du valgte Skandia Elevator! For at dit transportudstyr skal fungere korrekt, skal det monteres korrekt og vedligeholdes omhyggeligt. Denne monteringsanvisning samt den separate plejeanvisning skal følges, for at vores garanti kan gælde. Vi håber, at du får glæde af dit Skandia-transportudstyr i lang tid fremover. Maskinoversigt...6 Sikkerhedsinformation...7 Generel sikkerhedsinformation...7 El-sikkerhed...8 Sikkerhedsskilte...9 Før montering...11 Tilslutning af maskinen...13 Montering af maskinen...14 Indstillinger for fremdrivningsdel...22 Montering/placering af eltilslutningskomponenter...23

6 Maskinoversigt DEK DEK DEK3030 DEK DEK Dele Pos. Drivsektion 1 Vinkelgearsmotor 2 Midterste udløbskryds 3 Transportsektion 4 Fremdrivningsdel 5 Rotationsafbryder 6 Sikkerhedsskilte DEK X X X X 6

7 Sikkerhedsinformation Ejeren af transportudstyret er ansvarlig for, at denne monteringsvejledning altid er tilgængelig for ansvarlige montører, elektrikere, vedligeholdelses- og driftsteknikere. Forkert monteringsprocedure og/eller håndtering kan medføre personskader eller skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse. Læs monteringsvejledningen omhyggeligt før montering, eltilslutning, vedligeholdelse eller drift påbegyndes. Er nogen af disse instruktioner svære at forstå, kontakt venligst din forhandler for hjælp. Sikkerhedsinformation præsenteres og tolkes på følgende måde:! ADVARSEL! Hvis anvisningerne i en advarselstekst ikke følges, kan det medføre alvorlige og livstruende personskader. Hvis anvisningerne i en vigtigt-tekst ikke følges, kan det føre til skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse. OBS! En obs-tekst indeholder information, som forenkler monteringsarbejdet. Generelt! ADVARSEL! Kontrollér, at de ansvarlige for montering, eltilslutning, vedligeholdelse og drift af transportudstyret har læst og forstået instruktionerne og sikkerhedsinformationerne. Bær beskyttelseshandsker, byggehjelm, sko med stålkappe, høreværn, beskyttelsesbriller samt signalfarvet refleksvest ved montering, eltilslutning, vedligeholdelse og drift af transportudstyret. 7

8 ! ADVARSEL! Stop maskinen og afbryd strømmen, før der foretages nogen form for monterings-, eltilslutnings- eller vedligeholdelsesarbejde. Maskinen må ikke startes, uden at tag, luger, tragte, værn og tilslutninger er monteret på en sådan måde, at de kun kan åbnes med værktøj. Transportkæden til fejetransportøren og fremdrivningshjulet er af funktionsmæssige hensyn ikke helt indbygget. Ophold dig aldrig nær maskinen, mens den arbejder. Siloens midter- og mellemudløbstragte er af funktionsmæssige årsager ikke beskyttet. Ophold dig aldrig i nærheden af udløbstragtene, når maskinen er i gang. Tilslutningerne til bundtransportøren skal være fast monterede og helt forseglede. Den roterende drivaksel er delvis eksponeret mellem vinkelgearsmotoren og drivdelen. Ved kortslutning, kontroller, at det elektriske udstyr fungerer, inden driften fortsættes. Kontroller, at det elektriske udstyr er fri for smuds, støv, fugt og elektrostatisk ladning. Maskinen er ikke konstrueret til at stå eller gå på. Eltilslutning Forkert eltilslutning kan medføre personskader eller skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse.! ADVARSEL! Elektrisk udstyr skal tilsluttes af en behørigt uddannet elektriker. For instruktioner henvises til den separate tilslutningsvejledning for elektronik. Arbejdsstrømafbrydere skal være fast monterede og placeret, så de er let tilgængelige, når der skal udføres pleje og vedligeholdelse. Kontrollér, at motorværnet er indstillet på for motoren beregnet amperetal. Pleje Kontroller, at rotationsvagten er indkoblet under drift. Manglende vedligeholdelse kan medføre personskader eller skader på transportudstyret og/eller andet udstyr. Det kan også medføre funktionsfejl eller kapacitetsnedsættelse.! ADVARSEL! Læs den separate plejeanvisning, før maskinen tages i drift. 8

9 SKANDIA ELEVATOR - DEK3030 SKANDIA ELEVATOR DEK3060 Sikkerhedsskilte! ADVARSEL! Maskinen er ved levering forsynet med sikkerhedsskilte. Disse må ikke fjernes eller ændres. Hvis et sikkerhedsskilt bliver beskadiget, kan du gratis bestille et nyt fra Skandia Elevator AB. Angiv skiltets artikelnummer. Se afsnittet herunder og maskinoversigten i det foregående kapitel. Der findes sikkerhedsskilte til: - Påbud (hvidt symbol på rund, blå baggrund). - Forbud (sort gennemstreget symbol på rund og hvid baggrund med rød kant). - Advarsel (sort symbol på trekantet, gul baggrund med sort kant).! ADVARSEL! For alle sikkerhedsskilte gælder, at påbuddet, forbuddet eller advarslen skal iagttages, da det ellers kan føre til alvorlige ller livstruende personskader. Følgende sikkerhedsskilte kan forekomme på Skandia Elevators maskiner: Artikelnummer/Sikkerhedsskilt For placering se kapitlet "Maskinoversigt". Skriftlig betydning DEK3090 Læs afsnittet "Tilbageløbsspærre" i elevatorens monteringsanvisning, før motoren prøvestartes første gang. SKANDIA ELEVATOR DEK3090 DEK3100 Det er forbudt at stille fordeleren med motorsiden nedad. SKANDIA ELEVATOR DEK3100 DEK3140 Forbuddet mod at ændre indstillinger og/eller udstyr. SKANDIA ELEVATOR DEK3140 DEK3030 Advarsel transportørkæde! DEK3060 Advarsel koprem! 9

10 SKANDIA ELEVATOR DEK3120 SKANDIA ELEVATOR DEK3040 SKANDIA ELEVATOR DEK3050 SKANDIA ELEVATOR DEK3070 SKANDIA ELEVATOR DEK3080 SKANDIA ELEVATOR DEK3125 SKANDIA ELEVATOR - DEK3010 SKANDIA ELEVATOR DEK3130 SKANDIA ELEVATOR DEK3110 DEK3040 Advarsel kædetransmission! DEK3050 Advarsel remtransmission! DEK3070 Advarsel roterende drivaksel transportør! DEK3080 Advarsel roterende drivaksel elevator! DEK3125 Advarsel bevægelig maskindel! DEK3120 DEK3110 DEK3010 Advarsel støveksplosion! DEK3130 Advarsel maksimalt 2 personer = 200 kg / 440 lb må opholde sig på MAX platforme og stiger samtidigt! = 200 kg / 440 lb 10

11 Før montering Transportøren skrues fast på plads i siloen. OBS! Alt efter typen af silogulv monteres midterskålen før eller efter at fejetransportørens midterste udløbskryds (A) monteres. Maskinen skal have en afstand fra silovæggen på mm mm 1. Fjern mellemlægsskiverne, B1-B44, kabelbeskyttelse C1-C3 og skrueforbindelse (D1-D4) fra midterudløbskrydset (A). OBS! For eftermontering af kabelbeskyttelse C1-C3, se sidste kapitel: "Montering/placering af eltilslutningskomponenter". A D4 D3 C1 D1 C2 D2 C3 B1-B44 11

12 2. Monter midterudløbskrydset (A) i midterudløbstragten (E) med skrueforbindelsen (D1-D4). A D1 D4 D3 D2 E 12

13 Tilslutning af maskinen! ADVARSEL! Transportkæden til fejetransportøren og fremdrivningshjulet er af funktionsmæssige hensyn ikke helt indbygget. Ophold dig aldrig nær maskinen, mens den arbejder. Tilslutningerne til bundtransportøren skal være fast monterede og helt forseglede. Anvend udelukkende anbefalede udløbs- og tilslutningsdetaljer. Tilslutning af midter- og mellemudløbstragte til efterfølgende maskine Tilslut midter- og mellemudløbstragte til efterfølgende maskine i henhold til monteringsvejledningen. 13

14 Montering af maskinen Kontrollér, at maskindelene monteres på lige linje, og at de ikke vrides. 1-I. Monter drivdelen (A) i midterudløbskrydset. Højden (h) på drivdelen over silogulvet kan justeres ved, at anbringe et tilstrækkeligt stort antal mellemlægsplader (B1-B44) på oversiden af midterudløbskrydsets (C1) midterplade (C2). Resterende mellemlægsplader monteres på undersiden af midterudløbskrydset. 1-II. Juster højden på støttehjulet (D) med justerskruerne (E1-E5). Sørg for, at drivdelen bliver vandret over den korte side. I. A A h B1-B44 II. C2 C1 B1-B44 D E1-E5 14

15 2. Fjern tag (F) og samlingsdele (G-I fra alle maskindele. Tag afstivningsskinnerne (J) ud af transportsektionerne (K) og fremdrivningsdelen (L). G L F H J I K 3-I. Anbring fremdrivningsdelen (L) ved siden af silovæggen i en lige midterlinje fra drivdelen. Maskinen skal have en afstand fra silovæggen på mm. 3-II. Regn ud, hvor lang X-delen af maskinen (se billedet herunder) skal være og hvor meget fremdrivningsdelen (L) eventuelt skal afkortes. Afkortningen kan ske i trin af 50 mm fra 1750 (leveres i fuld længde) til maks mm. L mm K1 K2 Maks mm (i trin af 50) 360 mm 1000 mm K1+K mm X Siloradius 15

16 4. OBS! Montering af udløbsspjæld foretages lettest før transportøren fastmonteres. 4-I. Løsn dele (M1-3,N-0) og skrueforbindelsen i henhold til billedet. Indskyd den justerbare transportsektionsdel (L1) de antal mm pr. trin af 50, som fremdrivningsdelen skal afkortes. Skær mellemlægsstykker (M1-M3) og børsteliste til den rette længde. 4-II. Klem den afklippede ende af børstelisten sammen. Bor nye huller og eftermonter dele (M1-3,N-0) og skrueforbindelsen i henhold til billedet. M1-3 I. O L1 N M1-3 II. O N ø 10,5 mm 16

17 5. Monter maskindelene (A, K1-2, L) med samlingsdetaljer (H, I) skrueforbindelse og afstivningsskinner (J) i henhold til billedet. L K2 L M8x16 K2 A M8x20 M8x30 K1 L M8x20 K2 H J I M8x20 M8x16 M8x16 M8x20 17

18 6. Monter kædelængderne og læg i bunden og på øverste niveau i maskinen. OBS! Træk kædelængderne over kædehjulet, afkort om nødvendigt til den rette længde og saml derefter kæden helt. Kontrollér, at transportkæden er centreret, kan løbe frit og ikke tager fat i transportørens sider. 18

19 7. Spænd transportkæden med spændeskruerne i drivsektionen. OBS! Spændeskruerne har selvskærende møtrikker inde i transportøren. Kontrollér, at strammeakslen er vinkelret på transportkæden. Kontrollér, at transportkæden ikke er spændt for hårdt. Hvis transportkæden ikke kan trækkes lidt sidelæns ved drivhjulet, er den for hårdt spændt. Slæk stramningen, til den kan trækkes lidt sidelæns. Når transportøren er færdigmonteret, prøvekør i nogen tid og kontrollér stramningen igen.. En ny transportkæde kræver indkøring i en periode og skal derefter justeres igen. Kontrollér transportkæden efter 50 driftstimer. For yderligere information om pleje og vedligeholdelse, se separat plejeanvisning. 19

20 8. Monter tag (F) med samlingsdele (G). M8x12 M8x20 M8x30 M8x16 M8x16 M8x30 G F 20

21 9. Rotationsvagten (P) stopper transportøren, når den har kørt en omgang i siloen.! ADVARSEL! Elektrisk udstyr skal tilsluttes af en behørigt uddannet elektriker. For instruktioner henvises til den separate tilslutningsvejledning for elektronik. Kontroller, at rotationsvagten er indkoblet under drift. 9-I. Stil maskinen i start/stopstilling (lige bag mellemudløbstragtene). 9-II. Hæv maskinen til dens maksimale højde. Se det følgende kapitel "Indstillinger". 9-III. Placer rotationsvagten (P) i henhold til målene på billedet. Rotationsvagtens konsol har huller, som gør det muligt at justere rotationsvagtens position både i højden og i dybden. I mm III. 30 mm Maks mm 21

22 Indstillinger for fremdrivningsdel Højdeindstilling af fremdrivningsdel Juster højden på fremdrivningsdelen, så maskinen/fejelisten løber vandret langs med silogulvet. Drej højdejusteringshåndtaget (A) med uret for at sænke og mod uret for at hæve. OBS! Kør maskinen (med hånden) en omgang i siloen for at kontrollere, at højdeindstillingen fungerer for hele silogulvet. Hvis der er ujævnheder, kan det være nødvendigt at justere højdeindstillingen, for at fremdrivningen og fejeeffekten skal være så effektiv som muligt i hele siloen. I visse tilfælde kan det også være nødvendigt at justere drivdelens højde, se kapitlet "Montering af maskinen". OBS! Silogulvet kan have ujævnheder, som er større end maskinens højdeindstillingsmuligheder kan kompensere for! A = = A Fremdrivningsindstilling, fremdrivningshjulet Fremdrivningshjulets trækkraft kan om nødvendigt øges/mindskes ved at stramme/slække krumtapstangens fjederskruer (B1-2). Hvis fremdrivningshjulet glider ud, er fjedrene spændt for hårdt. Drives maskinen ikke fremad, er de for løse. OBS! Spænd/slæk jævnt over fjederskruerne. B1 B2 22

23 Montering/placering af eltilslutningskomponenter Hul til montering af eltilslutningskomponenter og gennemføring af kabler findes på drivdelens rammeplade (A). OBS! Herunder findes alene en monterings/placeringsvejledning og ikke en eltilslutningsvejledning.! ADVARSEL! Elektrisk udstyr skal tilsluttes af en behørigt uddannet elektriker. For instruktioner henvises til den separate tilslutningsvejledning for elektronik. Kontroller, at kabelsløjfen (B) er tilstrækkeligt lang til at kunne spænde transportkæden (træk vinkelgearet tilbage mod drivdelsenden). Undgå løsthængende kabler og beskyt dem mod bevægelige dele. Kontroller, at alle værn til kabler og elektriske komponenter er monteret. Slæbering OBS! Dækslet (C) (til kabelgennemføring) bør ikke anvendes ved montering af slæbering (D). C Stikkontakt Monter hankontakten (E) på maskinen. Kontroller, at hunkontakten (F) løsnes og drejes tilbage efter hver omdrejning, som fejetransportøren har kørt. A D A B B E F 23

24 SKANDIA ELEVATOR AB KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP S VARA, SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0)

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 50/18-23 Leveringsinformation Godskontrol Kontrollér, at antallet af kolli stemmer overens med følgesedlen og at emballagen og godset er uskadt. Noter eventuelle skader

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGSANVISNING Tornado-400

BRUGSANVISNING Tornado-400 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr: 310100-00 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE... 1 1.1 RESERVEDELSBESTILLING:... 1 2 SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere