PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 PowerPoint 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Opgaveruden... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 4 Indsæt multimedieklip... 4 Diaslayout... 5 Designskabeloner... 5 Farveskemaer... 6 Animationsskema... 6 Brugerdefineret animation... 7 Diasovergange... 8 Det første dias... 8 De næste dias... 9 Noter... 9 Lyd Handlingsindstillinger Gå på internettet Uddelingskopier Pakke til CD Automatisk eller manuel fremvisning Automatisk Manuel Visning af præsentationen (Manuelt)

2 Introduktion Når man i gamle dage skulle give en orientering til en større forsamling, så brugte man en overheadprojektor, hvor man på gennemsigtig plastik havde skrevet stikord til de emner, man ville orientere om. Det gør man måske stadig nogle steder; men i dag vil de fleste nok foretrække at bruge en PC, hvor man via en projektor får kastet informationer op på et lærred. I det følgende vil jeg forsøge at lave en indføring i det program, som jeg benytter, når jeg skal orientere flere personer om et givet emne. Programmet hedder: Microsoft PowerPoint. Det understreges, at det bliver en indføring. Programmet har så mange finurligheder, at det vil føre for vidt, hvis jeg skulle beskrive programmets muligheder i mindste detalje. En oversigt Som det ses, er skærmen delt op i forskellige afsnit. Øverst findes en Menulinie, desuden er der værktøjslinjer øverst og nederst på skærmen. I venstre side ses miniaturer af de dias, som er eller er ved at blive lavet. Helt til højre findes en opgaverude, og endelig er der midt på skærmen et område, hvor man kan designe sine dias. NB! I det følgende vil der blive brugt betegnelsen dias om de enkelte billeder, der indgår i det færdige produkt. Og samlingen af dias vil betegnes som præsentationen. 2

3 Dette er jo stort set den samme inddeling, som man kender fra tekstbehandlingsprogrammet Word, så er man fortrolig med Word, så vil det ikke volde de store vanskeligheder også at blive det med PowerPoint. Opgaveruden I Word har du måske ikke brugt Opgaveruden ret flittigt; men det kommer du nok til her i PowerPoint. Opgaveruden finder du helt til højre på skærmen. Hvis den ikke vises, så klik på Vis på menulinien og sæt et flueben her: Opgaverude er opdelt i 16 sider, de fremkaldes ved at klikke på den lille sorte knap øverst til højre. Kun de vigtigste sider vil blive gennemgået her. Ny præsentation Via de grønne pile kan man bladre mellem de sider, man har haft åbent. Her oprettes en ny præsentation. Der kan vælges mellem en Tom præsentation, hvor du helt selv bestemmer opbygningen. Fra designskabelon kan der vælges blandt en række forprogrammerede opsætninger. Fra guiden Autoindhold kan man blive guidet gennem en opsætning. Ud fra eksisterende præsentation fås adgang til præsentationer, der er gemt på PC en. Der er indbygget en række skabeloner, som kan hentes her. 3

4 Udklipsholder Udklipsholderen kender du sikkert også fra Word, den viser de objekter, du har kopieret eller klippet. Herfra kan man indsætte objekter i de enkelte dias. Indsæt multimedieklip Dette kender du måske også fra Word. Du ønsker at indsætte en tegning/multimedieklip med en påskehare, et grantræ eller en dinosaur. Skriv søgeordet i Søgetekst-feltet og klik på Søg. Her er søgt på dinosaur, der hos mig gav dette resultat. Man indsætter det valgte billede i det aktuelle dias ved blot at klikke på billedet. 4

5 Diaslayout Når du starter en ny præsentation, vil du se, at der fremkommer et dias, hvor der på forhånd er indlagt områder til tekst og billeder. Diasset har altså allerede fået et layout en opsætning - nemlig dette. Hvis du synes, at den er lidt kedelig, så kan den ændres på to måder, enten gør du det selv det er det sværeste eller også benytter du en af de mange muligheder, som programmet tilbyder. Du klikker blot på det, du finder passende. Designskabeloner Hvis du synes, at baggrunden på dias er lidt kedelig, så er der også råd for det, der er hjælp at hente her. Der er på forhånd lagt en stribe af skabeloner ind i programmet som blot kan hentes her. Vær dog opmærksom på, at hvor du under Diaslayout kan ændre layoutet på hvert dias, så vil dit valg her gælde alle projektets dias, hvis du blot klikker på en baggrund. Klik på den blå knap, og derpå her, hvis designet ikke skal gælde alle dias. 5

6 Farveskemaer Hvis du ikke er tilfreds med diasdesignets farver, så kan du fremkalde en farvepalet, hvor farverne kan ændres. Også her vil det gælde at et klik med musen ændrer farven på alle dias, med mindre du bruger den blå knap. Se under Designskabeloner, hvordan det ændres, så det kun gælder det aktuelle dias. Animationsskema Teksten på det aktuelle dias kan programmeres til at fremtræde på mange forskellige måder. Når du klikker på et af de mange valg, vil du se resultatet. Det vil sikker forekomme som en sjov leg for mange; men pas på ikke at overdrive disse muligheder. Dine tilhørere vil måske sidde og vente på, hvilke finurligheder du har fundet på til det næste dias, så opmærksomheden på det egentlige nemlig indeholdet går tabt. Dette var blot et godt råd fra en erfaren underviser. Nederst til højre på skærmen finder du disse knapper. Hvis dit valg skal bruges på alle dias, så klikker du her. Når du klikker på Afspil, vises animationen på det aktuelle dias. Sidste knap giver mulighed for at vise diasshowet, som det vil optræde i den endelige udgave. Men vel at mærke kun fra det aktuelle dias. Har du f. eks. 20 dias i din præsentation, og du lige vil se, hvordan det tager sig ud fra dias nr. 18, så fremkalder du dias nr. 18, og klikker her. 6

7 Brugerdefineret animation På de foregående sider er beskrevet værktøjer, som er præinstalleret i programmet. I dette afsnit skal du se, hvordan du selv kan bestemme, hvordan de indsatte objekter, tekst, billeder m. m. kan animeres. Der er rigtig mange muligheder for at lege; men som tidligere nævnt, så brug dem med måde og omtanke. Marker den tekst eller billeder, du ønsker at animere. Klik så på Tilføj effekt. Her gives 4 døre, der hver giver adgang til en række effekter. I det viste eksempel vil objektet komme flyvende ind i diasset, når præsentationen vises på storskærm. Hvis objektet skal have en indgangseffekt. Et fast objekt kan fremhæves. Et objekt forsvinder fra diasset. Her kan angives en sti, som objektet følger. Man kan så selv vælge, hvorfra den skal komme og med hvilken hastighed, den skal flyve. Desuden kan man vælge, hvornår flyvningen skal starte. Her i eksemplet vises objektet først, når man klikker med musen. Den bedste måde at blive fortrolig med disse indstillingsmuligheder er at prøve sig frem. Hvis du vil ændre en tidligere valgte animation, så marker den og klik på Erstat Klik på Fjern, hvis animationen skal slettes. 7

8 Når et objekt har fået tildelt en animation, så tildeles den et løbenummer, så man kan se den rækkefølge, den vil optræde i præsentationen. Ønskes rækkefølgen ændret, så kan det ske via disse to knapper. Diasovergange Sluttelig gives der muligheder for at lave en lang stribe af overgange, når der skiftes mellem de enkelte dias i præsentationen. Hvis du kender programmet PhotoStory3, så kender du det fænomen. Hvis ikke, så vil du sikker hurtigt blive fortrolig med det her. HUSKAT du flittigt bør bruge denne knap: Det første dias Efter denne oversigt må det være på tide at prøve at lave en præsentation. Her skal man vide, at man ikke blot kan skrive løs på siden, som det kendes i Word. Tekster kan kun skrives i en pladsholder/tekstboks. Som standard er der lavet to pladsholdere, når en ny præsentation startes. Ønskes flere, må der indsættes tekstbokse. 8

9 Den indlagte tekst er kun vejledende, når der klikkes i pladsholderen forsvinder den, og der kan skrives en blivende tekst. Hvis diasset skal have en farvet baggrund, så er det vigtigt af kunne ændre f. eks. bogstavernes farve, så de bliver let at læse. Størrelsen og skrifttypen er også vigtige for læsbarheden. Redigering af teksten så som ændring af font, størrelse, farve m. m. bliver ikke gennemgået her. Hvis du ikke er fortrolig med dette fra Word, så anbefales det, at du gennemgår nogle af de vejledninger jeg har lavet om Word. De ligger på vor hjemmeside. Brug af pladsholder og tekstbokse forventes ligeledes bekendt. Hvis ikke samme anbefaling som herover. Brug nu de forskellige værktøjer som tidligere er beskrevet under Opgaverude til at lægge baggrund på diasset, vælge en passende farve m. m. Brug særlig megen tid og energi på Brugerdefineret animation, det er specielt her, man kan sætte sit eget personlige præg på præsentationen. De næste dias Når første dias synes Ok, skal der indsættes en ny. Det gøres let ved at klikke her. Der indsættes automatisk et nyt diaslayout; men man kan selvfølgelig vælge frit blandt de mange muligheder, der fremtræder i højre side af skærmen. I venstre side af skærmen vil man kunne se miniaturebilleder af de enkelte dias i serien. Man kan skifte mellem tekst og billede på de to faneblade. Hvis dette område ikke er fremme, så fremkaldes det her. Du kan ændre på miniaturevisningens bredde ved at trække med musen her. Her er musen vist som en pil; men du vil se, at musen tager form som 2 lodrette streger og 2 pile, når det vises, så peger musen det rigtige sted. Som det ses, så får diassene en fortløbende nummerering. Ønsker du at ændre på rækkefølgen, så kan du blot flytte om på rækkefølgen med musen. Fat et dias og træk den hen på en ny plads. Noter Hvis du har brug for at kunne se f. eks. nogle stikord under fremvisningen af præsentationen, så kan du ved hvert dias indsætte dine noter. Lige under diasset finder du et skrivefelt, hvor dine stikord kan skrives. De gemmes sammen med diasset, og kan fremkaldes under fremvisningen. Se evt. senere. 9

10 Du klikker blot i skrivefeltet, så forsvinder en standardtekst, og du kan skrive din egen. Lyd Der kan indsættes lyd i et dias. Klik på Indsæt, på Film og lyde og vælg så din lyd/musik/film i undermenuen.. På diasset vil man nu kunne se dette ikon. Når der klikkes på ikonet, vil lyden afspilles. Har du tilsluttet en mikrofon til din PC, så er det også muligt at indtale en besked. Der er indbygget en lydoptager i programmet. Klik her. Når du er klar til optagelsen klikker du på den røde cirkelknap. Med den sorte firkant stopper du optagelse, og via den blå trekant kan du afspille og høre om optagelsen er tilfredsstillende. Når det er tilfældet, klikkes på OK-knappen. Du kan også indsætte en film, som afspilles i præsentationen. Fremgangsmåden er beskrevet under lyd herover. Du skal blot i stedet vælge her. 10

11 Handlingsindstillinger Lad os forestille os, at du vil lave en præsentation, hvor de første 3 dias ønskes gentaget for måske at understrege noget vigtigt. Det kan naturligvis gøres ved at kopiere de 3 dias, så de lægges ind som nummer 4, 5 og 6. Men der er også en anden mulighed. Du kan tillægge objekter forskellige handlinger. I det skitserede eksempel kunne man f. eks. indsætte en autofigur i form af en pil et sted på dias 3. Når der klikkes på den, vil dias nr. 1 fremkaldes. I stedet for en autofigur kan man også anvende en af de 12 handlingsknapper, der er indbygget i programmet. Klik på Diasshow, og derpå på Handlingsknapper. Vælg så blande de 12 muligheder. Når pilen er markeret vælges Handlingsindstillinger under menupunktet Diasshow. Det kan også fremkaldes ved at højreklikke på pilen. Et vindue med 2 faneblade dukker op. Her skal man så vælge om handlingen skal udføre ved at kikke med musen Ved klik med musen eller ved, blot at føre musen henover pilen Musestyrede handlinger. Som standard er indstillingen: Ingen. Men i dette eksempel ønskes, at et klik på pilen skal fremkalde præsentationens første dias. Derfor sættes prikken ved Hyperlink til, og der vælges Første dias. Når man når til 3. dias, kan man så vælge, om man vil gå videre eller starte forfra. Som det ses, kan man også starte et program eller afspille lyde. Lyde er her faste lyde, som er indlagt i programmet f. eks. klapsalver. Bruges, hvis man ikke får respons fra tilhørerne. En slags dåselatter. 11

12 Gå på internettet Hvis der er brug for at gå på internettet for at vise noget under præsentationen, så er det også muligt. Du vil måske lige vise en vejledning fra f. eks. vor hjemmeside under forløbet, til at underbygge det emne præsentationen handler om. Du markerer den tekst, som skal have tillagt et link med den adresse, der kunne være interessant. Så klikker du på Indsæt hyperlink Her i eksemplet er det ordet vejledning, der er markeret. Når der klikkes på globus med kæde, gives der mange muligheder for at linke til ting og sager. Her i eksemplet er det vor hjemmeside, der ønskes fremkaldt, så adressen skrives her. Men som det ses er, der et utal af andre muligheder. Man kan fremkalde et regneark, et Worddokument, afspille video, høre musik indsætte mailadresse, springe til et andet dias og m. m. m. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser. Når linket er sat ind, vil den markerede tekst ændre farve, og musen tager form som en hånd, når den føres hen over linket.. 12

13 Uddelingskopier Hvis du har brug for at dine tilhørere får dine dias på tryk, så er det ikke nødvendigt - ej heller ønskeligt - at udskrive 20 sider, hvis din præsentation har 20 dias. Det er spild af blæk og papir. I programmet er der indbygget mulighed for at samle op til 9 dias på et ark papir. Vælg Udskriv under Filer på menulinien. Her er vist det, der er interessant i denne forbindelse. Her vælges Uddelingskopier. Og her antal dias pr. side. Pakke til CD Hvis du vil afspille din PowerPoint-præsentation på en anden computer, kan du udlæse den på en diskette, en USB-pen eller en CD-ROM. Under Filer på menulinien klikker du på Pakke til CD Her kan du navngive den mappe/cd, hvor præsentationen gemmes, der kan tilføjes filer og foretages forskellige indstillinger. Sluttelig skal der vælges mappe eller brænding på CD. Der følger automatisk en fremviser med, så det er ikke nødvendigt, at den fremmede PC har PowerPoint installeret. Her startes fremviseren: NB! I tidligere versioner af PowerPoint blev dette kaldt Rejsepræsentation. 13

14 Automatisk eller manuel fremvisning Diasshowet kan indstilles, så det afvikles automatisk med selvvalgte tidsintervaller mellem de enkelte dias, eller man kan vælge selv at styre afviklingen ved at vælge indstillingen manuel. Automatisk Automatisk indstilling kunne f. eks. være aktuel, hvis man har et diasshow kørende ved en udstilling, hvor man vil fremvise et bestemt budskab. Her må hvert dias vises i et passende antal sekunder afhængig af indholdet. Indstillingen af tidsperioden for hvert enkelt dias gøres ved at vælge Afprøv tidsindstillinger under menupunktet Diasshow Diasshowet startes og øverst på skærmen vises et lille vindue, der viser den forbrugte tid Et klik med musen fremkalder næste dias. Igen klikkes med musen, når den ønskede tid er opnået. Sådan fortsættes til hele diasshowet er indstillet Klik Ja for at gemme. Derpå vises de enkelte dias s tider. Ønskes dette ændret, må man blot gentage processen. Aktiver Indstil diasshow under menupunktet Diasshow. Marker her Brug eventuelle tidsindstillinger. Hvis diasshowet automatisk skal starte forfra, markeres Gennemses ved kiosk (fuld skærm) NB! Diasshowet afbrydes via Esc-tasten på tastaturet. 14

15 Manuel Vil du anvende diasshowet, hvor du samtidig vil kommentere det, så skal du vælge manuel afspilning. Marker Præsentation af en taler (fuld skærm) Marker også Manuelt. NB! De tidsindstillinger, der evt. er indlagt, ignoreres. Visning af præsentationen (Manuelt). Når præsentationen skal vises for dine tilhørere, kræver det, at PowerPoint er installeret eller at fremviseren aktiveres på den fremmede computer. Hvis den ikke er det, må du huske at medtage en fremviser i guiden beskrevet på forrige side. Du starter diasshowet her. Alt afhængig af hvilke animationer, der er indlagt i showet, vil man kunne gå fremad trin for trin ved at taste mellemrum eller Enter på tastaturet. Det betyder så, at man måske skal fare frem og tilbage ved hvert nyt step i præsentationen. Det kan måske afhjælpes med en hjælper, der passer tastaturet. Man kan dog også bruge musen. Bruges en trådløs mus kan man selv styre showet på en vis afstand. Når musen nærmer sig nederste venstre hjørne på skærmen så fremkaldes disse knapper. Et klik her vil fremkalde en lille menu. Den kan også fremkaldes ved at trykke på musens højretast. De to øverste valg benyttes til at gå et step frem eller tilbage. Her kan man også bruge pilene. Gå til dias. Her kan man springe valgfrit mellem præsentationens dias. Skærm giver disse valg: De to øverste valg giver mulighed for at slukke skærmen ved at gøre den sort/hvid. Dette benyttes, hvis fokus skal rettes et andet sted. Samtidig gives der mulighed for at slette de spor, der er lavet med pennen. 15

16 Talerens noter viser de noter, der er lavet til det aktuelle dias. Skift mellem programmer fremkalder Proceslinjen. Markørindstillinger. Som standard er musemarkøren fremme, og den har form som en pil. Den kan skjules eller ændres til en pen. Når den ændres til en pen, kan man tegne på diasset, hvis man f. eks. vil fokusere på et bestemt område i diasset. Pennens farve vælges her. Et klik på pennen fremkalder samme valg. Hjælp viser en liste over effekter via udvalgte taster og tastekombinationer på tastaturet. Afslut diasshowet. Et klik her afbryder forestillingen september 2010 Karl Johan Jørgensen 16

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007

PowerPoint 2007. PowerPoint 2007 PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 En oversigt... 2 Menulinien... 3 Ny præsentation... 3 Udklipsholder... 3 Indsæt multimedieklip... 4 Layout... 4 Temaer...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Billeder og tegninger i Word 2002 og 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Billede (fanebladet)...5 Størrelse...5 Streger og farver...6 Skygge...7

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal.

Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. PROJEKTOREN Tænd video eller computer efter korrekt tilslutning. Tænd herefter for projektoren, så søger den selv efter signal. Efter endt brug, så følg vejledningen. Tommelfinger-reglen er dog at projektorens

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias

PowerPoint-kursus. Tekst på 1. dias PowerPoint-kursus Enkle præsentationer ACU 1 Tekst på 1. dias Klik i øverste pladsholder Skriv overskrift for foredraget Klik i nederste pladsholder Uddyb overskriften ACU 2 Side 1 af 51 1 Nyt dias Tryk

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Introduktion til PowerPoint 2000

Introduktion til PowerPoint 2000 Introduktion til PowerPoint 2000 Principperne PowerPoint er et Microsoft-program, der bruges til at oprette "præsentationer": der kan være tale om: skærmpræsentationer til understøttelse af mundtligt oplæg

Læs mere

Fremstilling af test og test materiale

Fremstilling af test og test materiale 1 af 18 Instruktion til fremstilling af testmateriale i Powerpoint. TUP-projektet: Udvikling af bedømmelsesformer der tager hensyn til læse-, skrive- og regnesvage deltagere på AMU-Uddannelserne. Instruktionen

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter... Side 1 af 10 Indhold Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...8 Side 2 af 10 Forord Du har måske et barnebarn, der ikke har lært at

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Indhold. Side 1 af 8 sider

Indhold. Side 1 af 8 sider Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Valg af skabelon/design...2 Indskrivning af tekst...5 Indsætte billede...6 Zoom...6 Designgalleri...6 Sideopsætning...7 Uden brug af skabelon...7 Afsluttende bemærkning...8

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner

Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Præsentation med PowerPoint Grundlæggende funktioner Programmer: Microsoft PowerPoint 2007 Anvendelse: Grundlæggende IT Supplerende stof Almen Voksenuddannelse December 2009 Præsentation med PowerPoint

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Indhold. Side 1 af 8 sider

Indhold. Side 1 af 8 sider Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Valg af skabelon/design...2 Indskrivning af tekst...4 Indsætte billede...5 Zoom...5 Designgalleri...5 Sideopsætning...6 Uden brug af skabelon...7 Afsluttende bemærkning...8

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

PowerPoint 2000 - Videregående

PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående PowerPoint 2000 - Videregående til Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle

JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle JØRGEN KOCH PowerPoint 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne PowerPoint... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugergrænsefladen i PowerPoint Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Tastevejledning Valgmodul 3

Tastevejledning Valgmodul 3 Tastevejledning Valgmodul 3 PowerPoint, Office 2000 Indholdsfortegnelse Indstilling af menuer... 3 Den lineære præsentation... 4 Start af PowerPoint... 4 Skærmsidens opbygning... 4 En ny præsentation startes...5

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere