KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015"

Transkript

1 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215

2 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1. kvartal 215, og forventningerne til helåret er uændrede. Koncernens omsætning var 25,5 mio. kr. i 1. kvartal 215 og EBIT var -11,6 mio. kr. Dette er som forventet. Koncernens EBITDA var,2 mio. kr. i 1. kvartal 215. Forventningerne til årets samlede resultat fastholdes. Implementering af NejTak+ og andre strategiske initiativer forløber som planlagt. Koncernens nettorentebærende indestående var 8,6 mio. kr., og det likvide beredskab var 258,4 mio. kr. pr. 31. marts 215. Koncernens omsætning i 1. kvartal 215 var 3 % lavere end i samme kvartal sidste år. Som forventet faldt FK Distributions omsætning cirka 5 % som konsekvens af markedsfald og lavere gennemsnitspriser. Avisaktiviteterne opfyldte målet om at fastholde samme omsætningsniveau i 1. kvartal 215 sammenlignet med 1. kvartal 214. Onlinesegmentets omsætning var ligeledes uændret, og ses der bort fra frasalget af Godmail.dk og omlægningen af strategien af håndværker.dk medio 214, så steg onlineaktiviteternes omsætning med knap 1 %. I 1. kvartal 215 var koncernens EBIT -11,6 mio. kr., hvilket er 23,3 mio. kr. lavere end i samme kvartal sidste år, hvor resultatet var 11,7 mio. kr. Tilbagegangen skyldes, at FK Distribution havde lavere omsætning og lavere priser, men hvor også udviklingsomkostninger og markedsføring af NejTak+ trak resultatet ned. Onlinesegmentet forbedrede EBIT resultatet fra -4,2 mio. kr. til -3,4 mio. kr. i perioden. De strategiske mål, aktiviteter og resultatmål, der er sat for 215, udvikler sig planmæssigt. Den transformation, som prægede flertallet af koncernens aktiviteter i 214, er således fortsat, og koncernen vil uændret medvirke aktivt til at sætte retningen for det danske mediemarkeds udvikling og trend. FK Distribution fortsætter med at øge antallet af husstande tilmeldt NejTak+ og udvide mulighederne for tilbudssøgning på minetilbud.dk. I løbet af 1. kvartal 215 har flere end 5. nye husstande tilmeldt sig NejTak+. Det samlede antal NejTak+ husstande udgør nu flere end 35., og væksten udvikler sig planmæssigt. Reklameafgiften er endnu ikke implementeret, og det forventes nu tidligst at finde sted i 4. kvartal 215. BEKEY cementerer markedslederpositionen inden for elektroniske nøglesystemer på kommunemarkedet. I 1. kvartal 215 er BEKEYs elektroniske nøglesystemer blevet suppleret med nødkaldssystemer, som efterspørges af en del kommuner og plejehjem. Endvidere er der udviklet en ny nøgleboks, som i lighed med BEKEYs øvrige produkter åbnes med en mobiltelefon, og hvor systemet administreres og styres online via NETKEY. BEKEYs omsætning var som forventet væsentligt højere i 1. kvartal 215 sammenlignet med samme kvartal sidste år. De københavnske midtugeaviser styrker indsatsen over for detailkunder og har øget omsætningen markant til dette segment. I København har de lokale midtugeaviser en tilbagegang på bolig-og storkundeannoncering, som opvejes af en styrket indsats over for detailkunder, hvilket har medført en markant vækst i dette kundesegment. Ofirs salg af e-rekrutteringssystemet Emply Hire opfyldte forventningerne. Salget af e-rekrutteringssystemet Emply Hire udviklede sig positivt med det forventede antal nye kontrakter og en meget stabil og tilfredsstillende drift. Endvidere er der lanceret en ny medievalgsside på Ofir.dk, ligesom sammensætningen af mediepakkerne i Ofirs jobunivers er valideret og optimeret. Annonceomsætningen i Ofir jobunivers i 1. kvartal 215 udviklede sig dog svagere end forventet. håndværker.dk udvikler sig fortsat positivt og opfyldte forventningerne. Omlægningen af strategien og forretningsmodellen for Byggestart.dk blev påbegyndt medio 214, og et nyt site og navn, håndværker.dk, blev lanceret i februar 215. Antallet af håndværkere og brugere stiger pænt og som forventet. BoligPortal.dk har fastholdt positionen som markedsleder på markedet for annoncering af lejeboliger. I 1. kvartal 215 har BoligPortal.dk fokuseret på udvikling af nye produkter og forbedret usability inden for såvel leje-, andels- som ejerboliger. De nye tiltag lanceres i 2. kvartal 215. Som et nyskabende produkt er måske-til-salg lanceret inden for sælg-selv. BoligPortal.dk s omsætning var lidt lavere end forventet i 1. kvartal 215. Uændrede forventninger til koncernens omsætning og resultat for helåret 215. Samlet set forventes koncernens omsætning uændret at blive mellem 1.1 mio. kr. og 1.5 mio. kr. i 215. Koncernens EBIT forventes uændret at blive mellem -2 mio. kr. og +5 mio. kr. i 215. Kvartalsorientering, 1. kvartal 215 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 7. maj 215 side 2 af 6

3 REGNSKABSUDVIKLING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 215 som forventet lidt lavere end i 1. kvartal 214. EBIT væsentligt lavere på grund af markedsføring af NejTak+. Koncernens omsætning blev 251 mio. kr. i 1. kvartal 215. Det er 3 % mindre end samme kvartal året før, hvor omsætningen var 258 mio. kr. Omsætningsudviklingen blev som forventet. Der er fortsat usikkerhed om eller hvornår og hvordan, den pr. 1. januar 213 vedtagne lov om afgift på reklametryksager implementeres. Forventningen om afgiften og den strukturelle markedsudvikling har udmøntet sig i færre tryksager og lavere vægt pr. tryksag. Endvidere er FK Distribution kraftigt negativt påvirket af en uhæmmet priskonkurrence fra Post Danmark. FK Distributions omsætning faldt cirka 5 % i 1. kvartal 215 sammenlignet med samme periode året før. Post Danmark har klaget over NejTak+ til Forbrugerombudsmanden og Konkurrencestyrelsen. Det er North Medias holdning, at klagerne er grundløse. Markedet for avisannoncer startede 215 lidt svagere end forventet, men blev styrket i februar og marts. Omsætningen på koncernens samlede avisaktiviteter blev derfor som forventet. Sammenlignet med samme kvartal sidste år var omsætningen på samme niveau, hvilket afspejler tilbagegang på salget af boligannoncer og fremgang på omsætningen til kædekunder og regionale kunder. BEKEYs omsætning blev som forventet og markant højere end sidste år. Omsætningens størrelse udgør dog stadig en meget lille del af det samlede Printsegment. Omsætningen i det samlede Printsegment faldt fra 233,5 mio. kr. i 1. kvartal 214 til 225,9 mio. kr. i 1. kvartal 215. Det svarer til et fald på 3 % og skyldes førnævnte omsætningsfald i FK Distribution. Inden for Onlinesegmentet var omsætningsudviklingen uændret, når man sammenligner 1. kvartal 215 med 1. kvartal 214. Omsætningsvæksten i Onlinesegmentet er lavere end forventet, hvilket primært skyldes lavere vækst på Ofirs salg af annonceprodukter og BoligPortal.dk s salg generelt. Nettoomsætning 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året mio. kr Print 225,9 233,5 225,9 267,9 223,1 251,8 233,5 976,3 Indeks ift. samme periode forrige år 96,7 96,2 96,7 95,3 14,1 11,7 96,2 99, Online 24,6 24,8 24,6 22,3 25,2 25,1 24,8 97,4 Indeks ift. samme periode forrige år 99,2 14,2 99,2 1,5 115,6 18,2 14,2 17, Omsætning 25,5 258,3 25,5 29,2 248,3 276,9 258,3 1.73,7 Indeks ift. samme periode forrige år 97, 96,9 97, 95,7 15,1 12,2 96,9 99,7 EBIT før særlige poster 1. kvt. ÅTD 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året mio. kr Print -8,2 16,8-8,2 23,3 3,7 17,4 16,8 61,2 Overskudsgrad -3,6% 7,2% -3,6% 8,7% 1,7% 6,9% 7,2% 6,3% Online -3,4-4,2-3,4-3,2 2,4-3,2-4,2-8,2 Overskudsgrad -13,8% -16,9% -13,8% -14,3% 9,5% -12,7% -16,9% -8,4% Ikke fordelte indtægter / omkostninger, -,9, 1, 1,3,8 -,9 2,2 Koncernens EBIT -11,6 11,7-11,6 21,1 7,4 15, 11,7 55,2 Overskudsgrad -4,6% 4,5% -4,6% 7,3% 3,% 5,4% 4,5% 5,1% Kvartalsorientering, 1. kvartal 215 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 7. maj 215 side 3 af 6

4 Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Koncernens EBIT blev -11,6 mio. kr. i 1. kvartal 215. Det er 23,3 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Omsætningen i 1. kvartal 215 var 3 % lavere end omsætningen i samme kvartal sidste år. EBIT resultatet derimod blev væsentligt lavere. Dette skyldes primært lavere priser for husstandsomdelte tryksager og forøgede omkostninger til udvikling og markedsføring af NejTak+. De øvrige aktiviteters resultater var i al væsentlighed uændret. I 1. kvartal 215 udgjorde koncernens afskrivninger 11,8 mio. kr. mod 12,4 mio. kr. i 1. kvartal 214. Koncernens EBITDA reduceredes således fra 24,1 mio. kr. i 1. kvartal 214 til,2 mio. kr. i samme kvartal i år. Printsegmentets EBIT blev -8,2 mio. kr. i 1. kvartal 215, overskudsgraden -3,6 %. Printsegmentets EBIT blev -8,2 mio. kr. i 1. kvartal 215, hvilket er 25, mio. kr. lavere end i samme periode 214. Resultatnedgangen skyldes i al væsentlighed lavere resultat på FK Distribution, mens avisaktiviteternes og BEKEYs resultater var uændrede i forhold til sidste år. Der investeres fortsat kraftigt i produktmodning på BEKEY. Forbedringen i Onlinesegmentets EBIT fortsætter. EBIT for Onlinesegmentet blev på -3,4 mio. kr. i 1. kvartal 215. Det svarer til en forbedring på,8 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 214 og en forbedring på 3,4 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 213. Forbedringen i 215 blev lidt mindre end forventet på grund af lavere omsætningsvækst på Ofirs salg af annonceprodukter og BoligPortal.dk s salg. Det negative driftsresultat i Onlinesegmentet skyldes primært driftstab i håndværker.dk grundet omkostninger til markedsføring samt tab i Ofir.dk med baggrund i omkostninger relateret til produktudvikling. Positivt nettorentebærende indestående sikrer fortsat høj manøvredygtighed. Pr. 31. marts 215 udgjorde koncernens nettorentebærende indestående 8,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 13, mio. kr. i forhold til 31. december 214. Det nettorentebærende indestående består af en kontant beholdning på 42,8 mio. kr., ultralikvide aktier for 83, mio. kr., virksomheds- og realkreditobligationer for 132,6 mio. kr., gæld til realkreditinstitutter og renteswap for i alt 156,4 mio. kr. og skyldig købesum for i alt 21,4 mio. kr. Koncernens beholdning af aktier var 83, mio. kr. pr. 31. marts 215 og består af investeringer i en række danske og udenlandske ultralikvide aktier inden for informationsteknologi og sundhedspleje samt en aktiebaseret investeringsforening. Koncernens beholdning af børsnoterede obligationer pr. 31. marts 215 udgjorde 132,6 mio. kr. og bestod af såvel virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Afkastet på værdipapirerne var 13,1 mio. kr. eller 6,3 % i 1. kvartal 215. I 1. kvartal 214 var afkastet på værdipapirer 2,9 mio. kr. svarende til 2,1 %. De samlede investeringer i materielle aktiver i koncernen udgjorde 6, mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 4,2 mio. kr. i 1. kvartal 215. Uændrede forventninger til koncernens omsætning og resultat i 215. Koncernomsætningen for 215 forventes uændret at udgøre mellem 1.1 mio. kr. og 1.5 mio. kr. Onlinesegmentets omsætning forventes uændret at udgøre 1-11 mio. kr. Forventningerne til Onlinesegmentets resultat i 215 er ligeledes uændrede med et EBIT på mellem mio. kr. og -1 mio. kr. Koncern Printsegment kvt kvt kvt kvt kvt kvt EBIT Omsætning EBIT Omsætning Kvartalsorientering, 1. kvartal 215 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 7. maj 215 side 4 af 6

5 Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Onlinesegmentet forventes uændret at nå break-evenniveau på den løbende drift ultimo 215. Onlinesegment Koncernens EBIT for 215 forventes uændret at udgøre mellem -2 mio. kr. og +5 mio. kr. 3-1 Koncernens EBITDA forventes i 215 at udgøre mellem 26 mio. kr. og 51 mio. kr. Investeringer forventes i 215 på koncernniveau at udgøre cirka 25 mio. kr., mens de ordinære afskrivninger forventes at udgøre cirka 46 mio. kr Ved udgangen af 215 forventes koncernens kapitalberedskab at være på niveau med kapitalberedskabet ved udgangen af Markedsudviklingen på flere af North Medias vigtige markeder er fortsat udfordrende og giver anledning til usikkerhed i vurderingen af de kommende kvartalers omsætningsog resultatudvikling kvt kvt kvt Begivenheder efter balancedagen. Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der siden 31. marts 215 er indtruffet begivenheder, som har væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. EBIT Omsætning Yderligere oplysninger kan fås hos administrerende direktør Lars Nymann Andersen, mobil , og økonomidirektør Kåre Wigh, mobil Kvartalsorientering, 1. kvartal 215 for North Media A/S Selskabsmeddelelse nr af 7. maj 215 side 5 af 6

6 Gladsaxe Møllevej 28 DK 286 Søborg CVR.nr Telefon: Fax:

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder

Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder MEDDELELSE NR. 94 26. februar 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14 (1. juli - 31. december 2013) Travlt halvår med fokus på salg og udviklingssamarbejder ChemoMetec realiserede en omsætning i 1. halvår

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere