Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område"

Transkript

1 Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for IDA/DdL Forliget er 2 årigt. Det vil sige, at der skal forhandles ny overenskomst med virkning fra d. 1. april 2015 IDA: Ingeniørforeningen, IDA DdL: Den danske Landinspektørforening

2 Hvornår er man omfattet af IDAs/DdLs overenskomst på det kommunale område Man er omfattet af IDA/DdLs overenskomst, hvis man har en af følgende uddannelser: Cand. polyt Civilingeniør Akademiingeniør Diplomingeniør Eksportingeniør Cand. scient. kandidat i human ernæring og kødteknologi Levnedsmiddelingeniør Cand. techn. al. levnedsmiddel-, kødindustri- og mejerilinjen Teknikumingeniør Cand. scient. i datateknik Cand. brom Bromatolog Cand. geom. Landinspektør Cand. scient. techn. Cand. it.* Cand. scient. med* * Forhandlingsretten varetages af den organisation, som den adgangsgivende uddannelse henhører under

3 Overenskomstens dækningsområde er udvidet ved OK13 Overenskomstens dækningsområde Udvides så bl.a. kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en professionsbacheloruddannelse omfattes af overenskomsten, når kandidatuddannelsen fremgår af IDA/DdLs overenskomst og der er tale om akademiske arbejde. Forhandlingsretten for cand. scient. techn. Nye teknisk videnskabelige kandidatuddannelser optages løbende i overenskomsten

4 Medlem af IDA/DdL med anden uddannelse Man kan også være medlem af IDA/DdL med anden uddannelse fx cand. scient. Det skyldes aftaler om frit organisationsvalg indgået med DM, GL, DJØF m.fl. Hvis man som medlem af IDA/DdL har en anden uddannelse, gælder ACfællesoverenskomsten for akademikere på det kommunale område og ikke IDA/DdLoverenskomsten. Men i øvrigt indgår fritvalgsmedlemmer i klubben på lige fod med øvrige medlemmer. Man kan derfor være med til valg af tillidsrepræsentant og få sine interesser ved. fx. tillægsforhandlinger og andre faglige spørgsmål varetaget af tillidsrepræsentanten. Endelig kan man gøre brug af IDAs forskellige medlemstilbud

5 Forhandlingsresultatet på det kommunale område Hvem forhandler IDA for: FAKTA IDA DdL Årsværk Kommunalt ansatte i alt IDA og DdL har indgået en forhandlingsaftale vedr. overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. DdL har bemyndiget IDA til at føre forhandlingerne for landinspektørerne i staten, kommunerne og regionerne. Alle de indgåede aftaler omfatter dermed også landinspektørerne.

6 Rammen for det kommunale forhandlingsresultat Rammen I alt Generelle aftalte lønstigninger 1,10 % 0,87 % 1,97 % Reguleringsordning (skøn) -0,40 % 0,34 % -0,06 % Rammen i alt 0,70 % 1,21 % 1,91% Organisationsforhan dlinger 0% 0,25 % 0,25% Samlet resultat 0,70 % 1,46 % 2,16 %

7 De generelle lønstigninger ydes således Pr. 1. april 2013: 0,50 % Pr. 1. oktober 2013: 0,60 % (+ reguleringsordningen: skønnet -0,40 %) Pr. 1. januar 2014: 0,50 % Pr. 1. oktober 2014: 0,37 % (+ reguleringsordningen: skønnet 0,34 %)

8 Reguleringsordningen videreføres Reguleringsordningen kan betragtes som en forsikringsordning, der sikrer, at de offentligt ansattes lønudvikling følger de privat ansattes lønudvikling Stiger de privat ansattes lønudvikling, så følger de offentligt ansattes lønudvikling med. Tilsvarende betyder reguleringsordningen, at falder de privat ansattes lønudvikling, så følger de offentligt ansattes lønudvikling også med. Dette er netop situationen ved indgangen til OK13 alle offentligt ansatte skylder pga. for høje generelle lønstigninger i OK11 perioden Tilpasningen sker med forsinkelse, fordi lønudviklingen på det private arbejdsmarked skal måles, før reguleringsordningen kan træde i kraft

9 Pensionsforbedring pr. 1. jan 2014: 17,82 % Pensionsforbedring Forhøjes med 0,32 % til 17,82 % med virkning fra 1. jan Forhøjelsen er omfattet af muligheden for frit valg mellem løn og pension Udgangspunktet er, at beløbet indbetales som pension Den enkelte medarbejder kan dog vælge at få1,42 % udbetalt

10 Forsøgsordninger i overenskomstperioden Forsøgsordning med individuel forhandlingsret Forsøgsordningen om individuel lønforhandling for special- og chefkonsulenter udvides til at gælde for alle akademikere i overenskomstperioden Undtaget er nyansættelser Forsøgsordning med plustid Den enkelte medarbejder kan indgå aftale om plustid (op til 42 timer) Der kan først indgås aftale om højere individuel arbejdstid efter 3 måneders ansættelse Forsat frivilligt, om den enkelte medarbejder ønsker at være på plustid TR orienteres om indgået aftaler

11 TR/MED-området Der etableres en fælles MED partsrådgivning med henblik på at forelægge og afværge misforståelser, fortolkningsuenigheder og tvister vedrørende den lokale MED-aftale og MED-rammeaftalen Der indføres digitalisering i udveksling af en række dokumenter mellem arbejdsgiver, TR og faglig organisation Obligatorisk og forkortet MED-uddannelse for ledere og medarbejdere Smidiggørelse af MED-udvalgenes opgaver

12 Aftale om Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen Der etableres et Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen Formålet er at fokusere samarbejdet og at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning ved bl.a. at arbejde med: At styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling At fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven

13 Personalepolitiske projekter (1) Innovation på de offentlige arbejdspladser Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra OK11 projektet Fra ide til praksis en guide til innovation udvikle og gennemføre et roadshow hvor erfaringerne fra projektet bredes ud til landets kommuner Styrket trivsel gennem dialog Der etableres et uddannelsesforløb for udvalgte medarbejdere og ledere, som ønsker at gøre en forskel og styrke trivslen på deres arbejdspladser Projekt KLAR til karriere i kommunen Har til formål at sætte fokus på nyuddannede i kommunerne. Afdække de unge ingeniørers fremtidige karrieremuligheder i kommunerne, så de teknologiske vidensjob fremstår på en attraktiv måde

14 Personalepolitiske projekter (2) Design og ledelse i projekter og netværk Projektet er blevet gennemført med succes på det statslige område PUK-forslag om akademikere og den sociale kapital Belyse hvordan kommunerne ved at fokusere på ledelse og det psykiske arbejdsmiljø kan højne kvalitet, produktivitet og innovationsevne

15 Øvrige elementer i forliget Det gamle lønsystem afskaffes pr. 1. januar 2014 Delpension: Aftalt at ansatte på delpension ikke betragtes som pensionister, og at de er fuldt omfattet af overenskomsten Regulering af AKUT-bidraget og permanentgørelse af den lokale AKUT forsøgsordning Udvikle redskaber og materiale til at understøtte orienteringen af ansatte med ringe kendskab og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet om kommunale aftale og overenskomstforhold Digital udveksling af dokumenter

16 Krav som arbejdsgiver ikke kom igennem med KL fremsatte krav om en række forringelser af de ansattes vilkår, det gælder bl.a. i forhold til: 6 ferieuge Afskaffelse af TR-suppleantbeskyttelsen Ændring af aldersgrænser for seniordagene Skærpede sanktioner ved manglende varsel ved barsel KL kom ikke igennem med nogle af disse krav

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere