Et praksis perspektiv på evidens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et praksis perspektiv på evidens"

Transkript

1 Et praksis perspektiv på evidens - Hvordan kan borgerens og omsorgsmedarbejderens hverdag se ud, når evidens er på dagsordenen? Klaus Bjerre Kyllingsbæk, forstander Helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej 20-28

2 Hvor tager jeg afsæt fra? lidt om mig selv Igennem 20 år på forskellig måde uddannet mig til og arbejdet med og for mennesker med handicap/udviklingshæmning: Socialpædagog (1989) og master i voksenuddannelse/ Human Resource Development - læring og kompetenceudvikling (DPU 2003) 10 år som stedfortræder og forstander i Vestsjællands amt 5 år som socialfaglig konsulent i Formidlingscenter Øst/Udviklings- og Formidlingscentret på Handicapområdet (UFCH) 2 år som socialpædagogisk konsulent i henholdsvis Københavns amt og Gentofte kommune Nu forstander i Gentofte kommune (konstitueret fra d. 16. januar 2007 og fastansat fra d. 1. april 2007) på helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej (bo- og dagtilbud) for ca. 40 mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og ca. 70 medarbejdere Side 2

3 Hvordan kan den komplekse virkelighed se ud og med hvis briller? Forskellige niveauer: Individ, organisation og samfund Forskellige verdener: Set fra 2 sider system- og livsverdenen Den enkelte borger med nedsat funktionsevne med pårørende og sammen med andre borgere i bo- og dagtilbud, samt i (lokal) samfundet Og omsorgsmedarbejderen der hjælper, støtter, rådgiver og vejleder i hverdagen med kollegaer, ledelse, resten af kommunen og (lokal) samfundet Lad mig prøve at tegne det! Side 3

4 Tamme og vilde problemer Tamt problem: Nemt definerbart og målbar bedste klar løsning kræver blot at den nødvendige tekniske viden er tilstede. Vildt problem: Ikke nemt definerbart og kan ikke adskilles fra andre problemer. Målene kan ikke defineres præcist og derfor ikke klare kriterier for den optimale løsning. Løsninger der er: Lovreguleret.....Skønsbaseret..Human processing Tamt problem Vildt problem Kilde: Hanne Kathrine Krogstrup: Det handicappede samfund om brugerinddragelse og medborgerskab (1999) Hvad karakteriserer området? Side 4

5 Hvor dokumentation forsøgt som afsæt for evidens? Erfaringer fra Københavns amt med Den Fælles Kvalitetsmodel På 3 områder: Medicinhåndtering, kommunikation og visitation Standarder, vejledninger og redskaber til selvevaluering Gentofte kommunes forskelle og ligheder Sundhedsområdet Socialområdet Side 5

6 Hvad kan fremtiden bringe? Fra sundheds- til socialområdet? Stor forskel på indsats i retlig forstand: Udgangspunkt hvad er borgerens behov for service (hjælp, støtte, rådgivning og vejledning) og ikke behandling? Længde (længerevarende ophold) hvordan behov for botilbud er tilrettelagt? Som ikke er en kortvarig indlæggelse? Grundlag hvem beslutter på hvis vegne? Samtykkebegrebet som udgangspunkt? Side 6

7 Hvad siger Pleje og sundhed drift: Om dokumentation Hvorfor dokumentation? Dokumentationen kan give os redskaber til at se på vores egen praksis, så vi kan forbedre vores faglige indsats, såvel i det enkelte forløb som den generelle praksis. Beskrivelser er nødvendige for at lave målrettede indsatser både indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, pleje, behandling og kommunikation. Det er grundlaget for at skabe evidens. Dokumentationen giver os overblikket over den enkelte beboer og skaber grundlaget for en løbende vurdering og dermed en målrettet indsats. Det giver os på den måde også overblik over beboernes samlede behov og ressourcer, så personalet kan fordeles bedst muligt. På den måde er den daglige dokumentation et middel til at skabe kvalitet, kontinuitet og sikkerhed for beboerne. Dokumentationen indgår også som en del af personalets muligheder for indflydelse på den politiske debat om kvaliteten af ydelserne i kommunen. Og så er dokumentationen grundpillen i kommunikationen med beboeren, de pårørende, kollegaer og forskellige samarbejdspartnere. Side 7

8 Evidens debat på Socialpædagogernes hjemmeside Formanden for FSD, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ole Pass: For os, der arbejder på det sociale område, er det irriterende, at man i offentligheden og fra politisk hold kan drage stort set alt, hvad vi gør, i tvivl, fordi vi mangler ordentlig dokumentation. Det er ikke nok at henvise til gode resultater derfor skal vi simpelthen blive bedre til at vise, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan det virker Evidens handler om at kunne imødegå den detailstyring, som æder sig ind på de socialpædagogiske tilbud. Når vi i FSD er aktive for at få mere evidensbaseret socialt arbejde, er det ikke bare, fordi vi godt ved, at alt ikke er lige godt og lige rigtigt. Det er også, fordi vi ønsker at påvirke de metoder, vi vil blive målt på. Vi skal ikke bare overtage den evalueringskultur og metode, der findes i eksempelvis erhvervslivet eller sundhedssektoren, men opbygge vores egen. Hvis vi undlader det, risikerer vi at blive målt ud fra formelle krav og regler - hvilket er meget populært fra centralt hold - og ud fra effektivitetskrav, der ikke har sammenhæng med resultatet af vores indsats Side 8

9 Evidens debat på Socialpædagogernes hjemmeside Lektor Søren Peter Olesen, Den Sociale Højskole i Århus: For det første er der det, socialpædagogerne kan gøre selv: Hvordan bliver praktikerne bedre til at dokumentere deres arbejde? Det skal både ind i hverdagen og ind i uddannelsen man kunne kalde det forskning med lille f: Praktikerne dokumenterer selv deres praksis, det giver tale til den tavse viden. Det er relevant både for dem selv, for politikerne og for administrationen. For det andet må vi have mere forskning, der ikke bare går efter det kvantitative forskning med stort F, der kan få øje på praksis, og hvor akademikerne analyserer, hvad det er, der rent faktisk sker på arbejdspladserne. Side 9

10 Evidens debat på Socialpædagogernes hjemmeside Annette Lund Forstander, Handicapcentret, Tarup Gl. Præstegård, can. Scient soc. Forskning tænkes ikke længere som noget, der skal inspirere praksis, men med evidens idéen som noget, praksis skal være baseret på. En væsentlig del af evidens debattens skepsis retter sig mod denne forståelse af mulighederne for at evidensbasere praksis i det sociale arbejde. Det vil medføre, beskriver skeptikerne, en underminering af metodefriheden og den professionelle socialarbejders autonomi. Overset i debatten er det mere pragmatiske evidensinformerede perspektiv. Her udledes praksis ikke direkte på baggrunden af forskning, men praksis lader sig inspirere af forskningen. Side 10

11 Evidens indenfor det sociale område Med samfunds- organisations- eller individ udgangspunktet for indsatsen? Set fra hvis perspektiv? Borgeren, den pårørende (livsverdenen), omsorgsmedarbejderen, forstanderen, forvaltningen, politikeren (systemverdenen) Hvad virker effektivt for hvem? Side 11

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI. Gyldendal Public

METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI. Gyldendal Public METTE LINDGAARD PETER THORGAARD MORTEN WIENE KAN DET BETALE SIG? SÅDAN MÅLER DU SOCIAL NYTTEVÆRDI Gyldendal Public INDHOLD Forord -> 9 Introduktion -> 11 Der er gode historier, men 12 Det giver god mening

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere