HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014"

Transkript

1 HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Indhld Indledning... 1 Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 2 Brændevn/Pejs... 2 Cykler/Barnevgne... 3 Fdring... 3 Fælles/privatinstallatiner... 3 Grill... 3 Haven... 3 Hved-g bagtrapper... 4 Husdyr... 4 Kældre/Lfter... 4 Strskrald... 4 Støj... 5 Vaskekælder/tørrerum... 5 Vinduer/Døre... 6 VVS... 6 Indledning Denne husrden blev sidst revideret i Største ændring i frhld til den, er indhldet under affald samt strskrald. Da reglerne fra Frederiksberg Kmmune mkring brtskaffelse af affald ændrer sig løbende, henviser vi i øvrigt til at de gældende regler fr srtering, sm fremgår af kmmunens hjemmeside, følges. De gældende regler kan læses her: HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 1 f 6

2 Affald Dagrenvatinens cntainere er til almindeligt hushldningsaffald i lukkede pser. Der pfrdres i øvrigt til at benytte de pstillede cntainere til METAL, PAP, PAPIR g PLAST. Pap g papkasser Slås sammen g placeres i cntainer mærket PAP. Affald må ikke placeres på hved- eller bagtrappe, men bæres ned mgående. Det er naturligvis strengt frbudt at kaste affald ud af vinduerne. Der må ikke kastes hushldnings- eller andet affald i de grønne cntainere mærket HAVEAFFALD. GLAS g BATTERIER: På hjørnet af Frederiksvej g Mathildevej er der en glascntainer g en behlder til brugte batterier. Malingrester, gifte g kemikalier, afleveres på genbrugsstatinerne. Nærmeste genbrugsstatiner: Kulbanevej, Kulbanevej 4, 2500 Valby Åbningstider: Hverdage kl Lør-, søn- g helligdage kl Bispeengen Genbrugsstatin, 2200 København N Åbningstider: Hverdage kl Lør-, søn- g helligdage kl Adgangsvej fr gående g cyklister: Brups Allé 164, Adgangsvej fr biler: Nrdre Fasanvej 209 Se endvidere punktet Strskrald Affugtningsanlæg I ejendmmens tørrekældre under 14A g 16A er der installeret affugtningsanlæg. Disse har til frmål, at sikre en hurtig tøjtørring samt, at hlde kælderen fri fr fugt. Altaner Det påhviler brugeren/ejeren af altanerne, at renhlde disse g deres afløb således, at der ikke på grund af mislighldelse pstår skader, f.eks. vandskader hs underben. Ønsker du at psætte altankasser, skal disse af sikkerhedshensyn være mnteret på indersiden af rækværket på din altan, således at selve altankassen hænger på indersiden af rækværket. Branddøre Branddøre mellem kælder g bagtrapper samt lft g bagtrapper må ikke blkeres g skal altid hldes lukket. Brandslukkere Til ejendmmen hører 12 pulverslukkere, sm er placeret på bagtrappe reps'erne ved 2. sal samt helt ppe ved lftet. Brændevn/Pejs Ved mntering af nyt ildsted, eller ændring af bestående, skal ejerfreningens bestyrelse rienteres så ejendmmen har verblik ver det samlede antal tilslutninger til skrstenene. HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 2 f 6

3 En pejs, brændevn eller lignende ildsted skal være gdkendt af kmmunen g skal efterses g renses af skrstensfejeren med faste mellemrum, fr at frebygge risiken fr skrstensbrand. Cykler/Barnevgne Cykler skal parkeres i cykelkælder eller i cykelstativerne fran ejendmmen. Cykler må ikke parkeres i gården g i mellemgangen under ejendmmen. Nøglen til cykelkælderen er den samme sm til yderdørene. Det er tilladt at parkere barnevgne i pgangene på betingelse af, at ejerne selv gør rent under barnevgnene. Dette er nødvendigt, da vres trappevaskere ikke kan kmme til. Fdring Der må ikke lægges brød eller mad til dyr g fugle i hverken haven eller gården. Det tiltrækker skadedyr, sm rtter g duer. Fælles/privatinstallatiner Installatiner, såsm faldstammer, varmerør g gennemgående vandrør, der er fælles fr ejendmmen. Skader på disse, repareres af ejendmmen på dennes regning. NB: Bestyrelsen skal kntaktes inden arbejdet bestilles g påbegyndes. Vandrør ført fra hvedledning til private bade- g vaskekummer, samt afløb fra samme tilhører den enkelte ejer. Installatiner der påvirker de fælles installatiner, såsm fr eksempel nyt bad eller køkken, skal være gdkendt af kmmunen g frelagt ejerfreningens bestyrelse til gdkendelse, før mnteringen. Ved gennembrydning/bring af lejlighedens ydre rammer (lfter, gulve g vægge) skal ejerfreningens bestyrelse altid rienteres frud. Desuden skal eventuelle huller lukkes igen i henhld til kmmunens brandvedtægter. Grill Ejendmmen har ikke ngen fællesgrill. I havemøbelrummet (ligger ved siden af tørrekælderen i 14A) er du velkmmen til at pbevare din private grill. Når du griller i haven skal grillen senest næste dag tømmes. Kul g askeaffald tømmes i en pse, sm derefter smides i cntainer til hushldningsaffald. Grillen stilles tilbage i havemøbelrummet eller ind langs husmuren. Engangsgrill g andre grill, der er lavere end 40 cm ver jrden skal placeres på asfalten eller fliserne, da de bliver meget varme g svider græsset. Efter brug skal engangsgrill slukkes med vand, lægges i en affaldspse g smides i cntainer til hushldningsaffald. Vis hensyn ved brug af grill. Placer ikke grillen nær åbne vinduer g sørg fr at verhlde almindelige sikkerhedsregler. Haven Fr at alle kan få glæde af vres dejlige fællesarealer, skal du være pmærksm på følgende, når du bruger gård g have: Det er kun de grønne picnicbrde, sm tilhører ejendmmen g sm derfr er til fælles afbenyttelse HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 3 f 6

4 De grønne picnicbrde hører til på græsset g ikke på asfalten. Dette af hensyn til bebere i stuen, der ellers kan blive generet af røg g støj Du kan pbevare din stl/drømmeseng i havemøbelrummet. Husk fr din egen skyld at skrive navn på Tørring af tøj udendørs fregår på de statinære tørrestativer, sm findes i begge ender af gården Beplantningen i haven er fælles fr ejendmmen. Ønsker man at påvirke valget af vegetatin, placering eller beskæring, pfrdres til, at man deltager på havedagene Opstillede pavillner pstilles tidligst dagen før brug g fjernes straks efter brug Da haven er fr alle, må der ikke anvendes sprøjtemidler i haven, hverken til bekæmpelse af insekter eller ukrudt. I det hele taget gælder det m at efterlade haven g øvrige fællesarealer i den stand, man selv ønsker at genfinde dem i. Hved-g bagtrapper Yderdørene på hved- g bagtrapper må ikke stå åbne/ulåste. Når du hindrer dørlukning med en sten eller lign, udsætter du andre fr ubudne gæster (pyrmaner, tyve g lign.). Du har derfr ansvaret fr at sikre at dørene er lukkede, når du ikke længere har psyn med dem. Hved- g bagtrapperne er ikke plagsplads fr sk, gamle aviser, ølkasser. lign. Vres trappemråder skal være passable g ikke en brandfælde. Tænk på dine naber, sm skal frbi. Det påhviler den enkelte beber selv, at renhlde ydersiden af hveddøren ind til lejligheden, samt at hlde rent under dørmåtterne. Måtter der drysser/smuldrer på grund af ælde vil uden varsel blive fjernet af viceværten. Hvis du eller dine håndværkere sviner på trappen så fat en kst g fej eller tør det spildte p. Det skal ikke gå ud ver dine naber, at du er i gang med et prjekt i din lejlighed. Husdyr Husdyr er velkmne i ejendmmen under frudsætning af, at de ikke er til gene fr de øvrige bebere. Derfr gælder følgende regler: Hunde skal føres i snr på ejendmmen arealer. Evt. efterladenskaber fjernes straks Hunde ikke må luftes (læs besørge) i haven. En velpdragen g luftet hund er naturligvis velkmmen Der må ikke leges med blde.lign. indendørs Kattegrus m.m. må ikke skylles ud i tilettet. Kældre/Lfter I gangene på lfter g i kældre må der ikke henstilles møbler, kasser m.m. - tænk på brandfaren! Vinduer i lfts- g kælderrum må ikke stå åbne efter, at rummene frlades. Duer g katte m.m. kan hurtigt lave et frygteligt svineri, ligesm vi har haft tilfælde af vandskader på grund af åbne vinduer. Der må ikke tilsluttes el-værktøj på lftet. Strømfrsyningen derppe kan ikke bære det. Strskrald Bestyrelsen adviserer i passende tid, når der bestilles cntainere til større affald. I 2011 ændrede vi reglerne fr brugen af strskraldrummet. Det er ikke længere åbent dagligt året rundt. Dette skyldes ændrede regler fra Frederiksberg Kmmune fr HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 4 f 6

5 afhentning af strskrald. Dette er nævnt i frmandens beretning, sm er vedhæftet referatet fra generalfrsamlingen I stedet vil der på hjemmesiden samt på inftavlerne i pgangene blive infrmeret m, hvrnår g hvilken type affald der kan sættes ned på et afmærket mråde, sm så vil blive afhentet af renhldningsselskabet. I periderne mellem afhentningerne er det beberne selv, der må sørge fr brtskaffelse (eller evt. pbevaring i eget lft- eller kælderrum) af affald. Når bebere skifter køkken, badeværelse eller lignende, skal pågældende bebere selv skille sig af med INVENTAR, BYGGE & NEDRIVNINGSAFFALD, der ikke kan gå i hushldningscntainerne. Dette må ikke henstilles i gården eller ved det tidligere strskraldsrum. Malingsrester, gifte g kemikalier afleveres på genbrugsstatinerne. Nærmeste genbrugsstatiner: Kulbanevej, Kulbanevej 4, 2500 Valby Åbningstider: Hverdage kl Lør-, søn- g helligdage kl Bispeengen Genbrugsstatin, 2200 København N Åbningstider: Hverdage kl Lør-, søn- g helligdage kl Adgangsvej fr gående g cyklister: Brups Allé 164, Adgangsvej fr biler: Nrdre Fasanvej 209 Støj Der må abslut henstilles, at støjende adfærd - såsm bring i væggen, phængning af billeder samt høj musik, ikke fretages i tidsrummet fra kl aften til kl mrgen. Såfremt du ønsker, at afhlde en eller anden frm fr fest eller arrangement, bedes du venligst, i gd tid psætte en seddel i pgangen, så de øvrige bebere er rienteret g kan frhlde sig dertil. Vær pmærksm på, at det er en gammel ejendm hvr støj kan høres g føles ver flere etager. Vis hensyn! Vaskekælder/tørrerum Vaskemaskiner er til afbenyttelse fr ejendmmens bebere. Maskinerne er sårbare g bør derfr altid behandles frsigtigt, da udgifterne til reparatin af maskinerne påhviler ejendmmens bebere. Fr at vaskekælderen skal fungere ptimalt, bør følgende regler efterleves: Efterlad altid vaskekælder g tørrerum rene g pæne Maskiner der ikke er taget i brug 15 minutter efter vasketidens begyndelse, kan frit benyttes af andre. Lad være med at vaske ind i andre beberes reserverede tid Fjern reservatinslåsen mgående, hvis den reserverede tid ikke ønskes anvendt Fjern vasketøjet fra tørrerummene, vaskekælder g udendørs stativer, så snart det er tørt således, at der bliver plads til andre Brug gulvskrubben til at feje vand på gulvet hen til et afløb Tøm lmmerne fr mønter, søm, skruer, småsten mm., de ødelægger maskinerne. Ligeledes benyttes altid vaskepser til bøjle-bh'er g lignende, der kan falde af under vask g ødelægge maskinerne g dit tøj Tøm før hver tørring filteret i tumbleren g smid fnulleret i affaldsspanden. Dette sikrer maksimalt udbytte af tørretiden. Brug kst g fejebakke, der ligger på maskinen. HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 5 f 6

6 Undlad at: fjerne kurvene fra vaskeriet fylde vaskeriet med tøj, medmindre det er dig, der har vasketid tage andres tøj ned fra snrene, hvis det ikke er tørt benytte tørretumbleren efter benytte maskinerne til farvning g imprægnering. Vinduer/Døre Vinduer må ikke udskiftes uden frudgående gdkendelse hs ejerfreningens bestyrelse. Vinduer skal jævnligt males udvendigt fr at prethlde en ensartet g pæn facade. Der skal males med træbeskyttelse af mærket GORI i farven Mørk Grøn Umbra. Ejerfreningens bestyrelse kan frlange mislighldte vinduer malet. Når du får skiftet vinduer er det vigtigt, at der bliver muret ver dine vinduer således at husets facade ikke tager skade. Indgangsdørene på frtrappen skal være hvidmalede. VVS Husk infrmatin til berørte naber på pslagstavlerne senest dagen før ved lukning af vand. Revideret husrden. Vedtaget på generalfrsamlingen i Bestyrelsen, Ejerfreningen Mathildevej 12-16A. Viceværten har på bestyrelsens vegne påtaleret i henhld til venstående husrden. HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Side 6 f 6

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget. Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere