C i r k u l a t i o n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C i r k u l a t i o n"

Transkript

1 Nr årgang Oktober 2004 GRUNDFOS KUNDEAVIS K U N D E A V I S E N Sikkerhed med en serviceaftale. Hos medicinalfirmaet Lundbeck vil man heller forebygge end at helbrede, derfor har de en serviceaftale med Grundfos. Side 5 Test af driftsikkerheden På Skive Rensningsanlæg har der været kørt test på nye Grundfos SE pumper - med henblik på driftsikkerheden. Og resultatet er i top. Læs mere om testen inde i bladet. Side 3 Koldsved og stolthed ved OL Der står Grundfos på mere end 2/3 af pumpeløsningerne i OL byen i Athen og Grundfos havde kunder med til Legene. Læs mere om de spændende dage. Side 10 Det sker... Udstillinger: okt. DFFs landsmøde okt. Danvas årsmøde nov. Ajour 2004 Grundfos lancerer bred serie af sanitære pumper i rustfrit stål n y t P r o d u k t a r t i k e l Grundfos - Danfoss seminar: 6. oktober Fyn - Odense 4. november Sjælland - Brøndby Grundfos Pumpeskolen: Tilmeldingblanket findes på bagsiden af avisen. 05. okt. Industri, Bjerringbro 27. okt. Varme I, Brøndby 09. nov. Service, Bjerringbro 09. nov. Industri, Brøndby 10. nov. Service II, Bjerringbro 16. nov. Service I, Brøndby 16. nov. Spildevand II, Bjerringbro 17. nov. Service, Brøndby 17. nov. Varme II, Brøndby 18. nov. Spildevand II, Brøndby 10. nov. Dimensioneringsværktøjer, Bjerringbro 23. nov. Vand II, Bjerringbro 30. nov. Vand II, Brøndby 12. dec. Varme II, Brøndby Grundfos nye sanitære pumpeserie er udviklet til formål, hvor der stilles strenge hygiejniske- og sanitære krav. Grundfos tilbyder et bredt udvalg af yderst driftsikre og effektive pumper til anvendelse inden for fødevare- og nydelsesmiddelindustrien, medicinalvareindustrien og andre specialiserede anvendelsesområder, hvor der kræves sanitærpumper, der opfylder strenge hygiejnekrav. Avanceret teknologi Grundfos-serien af sanitære pumper omfatter en række forskellige pumpetyper, der hver især repræsenterer det ypperste inden for det pågældende anvendelsesområde. Pumperne kan udstyres med en bred vifte af funktioner, der gør det muligt at tilpasse pumperne til bestemte formål. Det er desuden muligt at skræddersy pumperne med henblik på at opnå optimal funktionalitet eller ydelse i forhold til den konkrete opgave. Mange anvendelsesmuligheder Tilsammen gør disse fordele Grundfos-sanitærserien til det perfekte valg inden for en række anvendelser som f.eks. bryggerier, mejerier, fødevarebranchen og den farmaceutiske industri m.fl. >>> Læs mere på side 6 og 7 om den nye sanitære pumpeserie. ANVENDELSESMULIGHEDER: > Fødevareforædling > Bryggerier > Nydelsesmiddelindustrien > Mejerier > Medicinalvareindustrien > Vandrensningsanlæg > Halvlederfremstilling > Bioteknologi > Kosmetikindustrien > Tekstilbranchen > M.fl.

2 side 2 nr. 24 oktober 2004 L e d e r Pumper og køleskabe? Normalt har pumper og køleskabe ikke ret meget med hinanden at gøre, men nu får de via en kampagne fra Elsparefonden en mere ligeværdig fokus på mulige energibesparelser. Igennem de senere års arbejde med energibesparelser har der ofte været fokus på køleskabenes energiforbrug i private hjem, og da køleskabene samtidig er relativt højinteresseprodukter, er det lykkedes at få en ganske betydelig fokus og salg af de energirigtige køleskabe. Aktuelt kører Elsparefonden også med tilskud på 500 kr. jf. de ganske massive annoncekampagner i øjeblikket. De cirkulationspumper, der sidder i varmeanlæggene, har ikke haft samme fokus, selv om en traditionel pumpe har et energiforbrug af samme størrelsesorden som et køleskab! Selv om der i flere år har eksisteret meget mere energirigtige pumper med elektronisk regulering, er pumperne ikke højinteresseprodukter, og bl.a. derfor har de energivenlige pumper haft svært ved at slå igennem. Det skal der nu ændres på, og et unikt samarbejde mellem Elsparefonden og Pumpeproducenter, VVS-grossister, TEKNIQ og DS Håndværk & Industri er udmundet i en 3-årig kampagne, der skal ændre andelen af de energirigtige pumper drastisk i opadgående retning. Bjarne Lærke M e d a r b e j d e r n y t medarbejdere hos Grundfos DK A/S > Ny teamleder team intern salg Pr. 1. august 2004 har Bjarne Lærke fået nye udfordringer i jobbet som teamleder for teknikerne. Stillingen er nyoprettet, men Bjarne er et kendt ansigt i Grundfos, hvor han fra tidligere job i huset som kvalitets-, salgstekniker og senest projektkoordinator for spildevandsprojekter har tilegnet sig bred erfaring. Bjarnes primære opgave bliver at varetage såvel den tekniske som den kommercielle udvikling i teknikergruppen. Bjarne træffes på telefon nr Jan Tofthøj Warrer > Ny salgschef team bygge & anlæg Marketing- og salgssupportchef Jan T. Warrer er med virkning fra 1. oktober 2004 udnævnt til Salgs- og Marketingchef. Jan bibeholder sit nuværende ansvarsområde, samtidig med at han overtager ansvaret som salgschef for Bygge & Anlæg. Jan har allerede fra marketingsiden et godt samarbejde med og kendskab til de fleste af vores grossister inden for dette segment. Herudover vil vi i en periode frem til årsskiftet sikre yderligere overdragelse af de primære relationer hos kunderne fra Dan Iversen, som tiltræder stillingen som Regional Segment Manager, Building Services, i Grundfos nordeuropæiske region. Jan T. Warrer træffes på telefon nr Vi på Grundfos er særdeles tilfredse med dette initiativ, da vi, ud over at have bidraget til kampagnens tilblivelse og udformning, også i mange år har bestræbt os på at være i front med de energirigtige pumper. Med mange pumpetyper, specielt de lidt større, har vi haft betydeligt større succes, men også her kan der gøres mere. I april 2004 lancerede ELFOR også en kampagne for energibesparende pumper, men denne er rettet mod»business to Business«. I øjeblikket er fokus på boligselskaber, men målgruppen vil skifte over tid. I begge kampagners tilfælde er der politisk vilje bag, som følge af et ønske om og forpligtelse til at reducere energiforbrug og CO2-udslip iht. internationale aftaler. Keld Bay Vester team motor > Applikationsingeniør - Styringer Keld Bay Vester, der som tidligere salgsog servicetekniker er kendt af vores kunder, tiltrådte pr. 1. august 2004 jobbet som applikationsingeniør med spidskompetencer inden for styringer og normmotorer. Kelds primære ansvarsområde bliver at sikre og formidle viden om styringer i pumper, pumpeløsninger og motorer, herunder træning af såvel kolleger som relevante kunder. Keld træffes på telefon nr Thomas Carøe Jensen > Ny salgstekniker team intern salg Pr. 1. august 2004 er Thomas Carøe Jensen ansat som salgstekniker i Team Intern Salg, hvor han er ansvarlig for tilbudsgivning og kunderådgivning pr. telefon. Thomas har en uddannelse som VVSinstallatør/tekniker og har allerede et godt kendskab til vores produkter og forretningsområde, da han kommer fra et internt job som servicemontør. Thomas træffes på telefon nr For rigtig mange af vore kunder er dette en god mulighed for yderligere forretning pga. det højere værdiindhold i de energirigtige pumper, og samtidigt bidrager det til både slutbrugere og samfundsøkonomi, altså en ren Win-Win- situation. Held og lykke med aktiviteterne. Lars Berg > Ny salgstekniker team intern salg Lars Berg Olsen startede den 2. august i sit nye job som salgstekniker i Team Intern Salg. Hans primære arbejdsopgaver her vil være kunderådgivning pr. telefon og udarbejdelse af tilbud. Sorina Aurora team service > Projektkoordinator - Center Øst Den 9. august 2004 startede Sorina Aurora Korzon som projektkoordinator i Brøndby, hvor hun indgår i et team af medarbejdere ansvarlig for afvikling af spildevandsprojekter. Udgivet af: Oplag: GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens vej 7A 8850 Bjerringbro Telefon eksemplarer Med venlig hilsen GRUNDFOS DK A/S Claus Witt Adm. Direktør Ansvarshavende Jan Tofthøj Warrer, redaktør: Salgs- og marketingchef Olsen Ole Kjærsgaard Mortensen Lars er uddannet maskinmester og kommer fra en stilling som servicetekniker/- montør hos Rosengrens-Jæger A/S. Lars træffes på telefon nr > Salgsingeniør team industri Ole Kjærsgaard Mortensen, som de seneste fire år har været ansvarlig for OEM eksportsalg på motorsiden, vil fremover på ca. halv tid også indgå som salgsingeniør på pumpesiden. Her vil han efter en introduktionsperiode få egne ansvarsområder inden for salg til industrien på det danske marked. Korzon Helle Kahr Olesen Sorina er uddannet teknisk tegner og har i en årrække arbejdet hos Haldor Topsøe A/S. Sorina kan træffes på telefon nr team marketing & salgssupport > Ny elev Helle Kahr Olesen blev pr. 16. august 2004 ansat som ny elev i Team Marketing & Salgssupport, hvor hun vil blive inddraget i en lang række af afdelingens daglige arbejdsopgaver. Én af Helles primære opgaver vil være koordinering af Grundfos Pumpeskolen. Ole kan træffes på mobiltelefon nr Helle træffes på telefon nr

3 nr. 24 oktober 2004 side 3 Skive Rensningsanlæg tester de nye Grundfos SE-pumper d r i f t s i k k e r h e d e n e r i t o p! C a s e Skive Renseanlæg varetager drift og vedligeholdelse af samtlige kommunens renseanlæg, slamanlæg, kloak- og afvan-dingsstationer, overfaldsbygværker, bassiner m.m. Anlægget omfatter i alt 65 kloak-pumpestationer og 5 afvandingsstationer. Som led i SE-forsøgsprojektet installerede Skive Renseanlæg to SE-pumper til at pumpe spildevand fra et industriområde med særskilte kloakker til sanitære installationer/spildevandskloakker. De steder, der blev valgt til de nye pumper, var særligt udvalgte med henblik på at sikre, at pumperne ville komme til at køre i mange timer samt ville blive startet og standset det korrekte antal gange. Som Tage Damsgaard siger:»vi gemmer udførlige statistiske data om alle vores pumpestationer, så det var let for os at finde et sted, hvor de nye SE-pumper kunne køre det ønskede antal driftstimer. Vi har anbragt pumperne i nogle af de relativt få, særskilte spildevandsp umpestationer, vi har, fordi det ikke ville være interessant at afprøve dem i fortyndet spildevand. Det ville Grundfos kunne gøre hjemme på fabrikken med de samme resultater, men det var vigtigt at udsætte pumperne for faktiske driftsbetingelser.«problemfri drift med SE-pumper SE-pumperne har kørt upåklageligt. Pumperne har faktisk kørt så godt, at Tage Damsgaard kun har følgende rammende kommentar til deres ydelse:»der har ikke været nogen problemer, siden pumperne blev installeret! De har kørt det krævede antal timer uden nogen pumpesvigt, den ene pumpe i et år, og den anden i næsten to år!«en stor anerkendelse, der blev leveret med et stort smil. Pumperne er kun blevet taget ud én gang med henblik på eftersyn, og det skete på foranledning af Grundfos. Formålet med dette var, at en af de ansatte fra anlægget i Skive skulle skille pumpen ad, mens en repræsentant fra Grundfos så på og tog notater, for at se om der var noget, der kunne gøres på en lettere og hurtigere måde for kunden. Tage Damsgaard siger om forsøget:»vi fik en af vores mænd, som aldrig havde arbejdet med denne pumpe før, til at skille pumpen ad. Han fik nogle tegninger, som han kunne arbejde ud fra. Den pågældende medarbejder var en erfaren pumpemontør med 15 års erfaring inden for branchen. Han håndterer ca. 100 pumper om året, men havde aldrig prøvet at skille en SE-pumpe ad før. Det gik rigtig godt! Han havde overhovedet ingen problemer med at skille pumpen ad på baggrund af tegningen.«mere koncentreret spildevand i fremtiden Driftssikkerhed er nøgleordet for renseanlæg. Dette gælder både for den daglige drift og for den fremtidige udvikling: Det forventes nemlig, at spildevand vil blive endnu mere koncentreret fremover. Som Tage Damsgaard siger:»se-pumperne har kørt uden tilstopning og driftsstop her i Skive, selv om de er blevet installeret på steder, hvor sandsynligheden for dette er meget stor. Dette er værd at bemærke, for spildevand bliver endnu mere koncentreret i de kommende år, især fordi vi alle er blevet meget bedre til at spare på vandet. Toiletter bruger mindre vand, når vi trækker ud, vi er alle blevet opmærksomme på at undgå dryppende vandhaner, vi lader ikke vandet løbe unødvendigt osv. Generelt bruger vi mindre vand, og det stiller større krav til håndtering af spildevand i de nye installationer.«driftssikkerhed nøgleordet ved valg af pumper Renseanlæg ser på mange forskellige faktorer, når de vælger pumper, og Tage Damsgaard beskriver udvælgelsesprocessen på anlægget i Skive således:»først og fremmest kigger vi på de miljømæssige aspekter og sikrer os, at pumpen er driftssikker. Vi ønsker ikke en pumpe, der giver os problemer i den daglige drift. Vi har ca. 70 pumpestationer, så vi kunne hurtigt arbejde os selv halvt ihjel, hvis vi købte det forkerte udstyr. Den daglige drift skal være problemfri.derefter ser vi på den økonomiske side af sagen, og det siger sig selv, at driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger også giver en sund økonomi. Energiudnyttelse er af afgørende betydning for nogle anlæg, hvor pumperne kører døgnet rundt, hele året. Men når alt kommer til alt, er det allervigtigste stabil ydelse, dvs. at pumpen kører som den skal. Driftsikkerhed er alfa og omega, og det er meget sandsynligt, at vi vil købe SE-pumper, når de kommer på markedet.«k o n t a k t : Søren Engelbrecht Mobil:

4 side 4 nr. 24 oktober 2004 G r u n d f o s M A G N A r e v o l u t i o n e n f o r t s æ t t e r Konstanttryk, proportionaltryk og AUTOADAPT. > Konstanttrykfunktionen er særdeles nyttig inden for de områder, hvor et konstant tryk kræves i applikationen uafhængig af belastningen. > Proportionaltryk sikrer en endnu større reduktion af energiforbruget, eftersom pumpen nedsætter flowet og løftehøjden (tryk) samtidigt. P r o d u k t a r t i k e l Nytænkning optimerer 4. generation af en fremragende pumpe For nyligt lancerede Grundfos sin nye serie af MAGNA-pumper. Disse nye energibesparende Grundfos-cirkulationspumper sætter nye standarder for reduktion af energiforbruget takket være forbedrede reguleringsfunktioner og optimeret motorteknologi. Større energibesparelser Ved lanceringen af Grundfos MAGNA-serien i 2001 havde disse pumper et energiforbrug, som var 60% lavere end de traditionelle cirkulationspumper. Gennemgribende forbedringer har sænket energiforbruget yderligere, så Grundfos MAGNA-pumperne nu sikrer energibesparelser på op til 72% sammenlignet med mange andre pumpefabrikater i moderne installationer. > AUTOADAPT er den hidtil mest energibesparende driftstilstand, som endvidere sikrer brugeren den størst mulige grad af komfort. Som noget nyt i 2004 indeholder MAGNA-serien også mere nøjagtige justeringsfunktioner, hvor pumpens sætpunkt kan indstilles i trin helt ned til 0,1 meter. AUTOADAPT sikrer yderligere besparelser Samtlige MAGNA-modeller er udstyret med den unikke selvregulerede Grundfos AUTOADAPT-funktion. Grundfos AUTOADAPT-funktionen er i stand til at frembringe en ny ydelseskurve, i takt med at forbruget ændrer sig, hvilket sikrer endnu lavere energiforbrug. MAGNA-serien MAGNA-serien kan anvendes til alle typer varmeapplikationer inden for erhvervsbyggeri og fjernvarme. Grundfos MAGNA fås i 6 størrelser med flowintervaller fra 5 til 39 m 3 /h og løftehøjdeintervaller fra 2 til 12 meter. Alle enkeltpumper leveres i støbejern og rustfrit stål. Grundfos MAGNA er baseret på permanentmagnetteknologi og intelligent styresystem. Maks. løftehøjde: 12 m; maks. flow: 39 m 3 /h Serien er blevet udvidet med model MAGNA og Disse pumper anvender nu 1-fasetilslutning i stedet for 3-fasetilslutning. Sammenlignet med den tidligere MAGNA-generation nedsætter de nye Grundfos Magna-pumper energiforbruget med helt op til 18%. De anstrengelser, der er gjort for at opnå disse besparelser, er endnu et eksempel på, hvordan Grundfos til stadighed arbejder på at udvikle mere omkostningseffektive og nyskabende løsninger. Forbedrede justeringsfunktioner Grundfos MAGNA-pumperne har tre driftsfunktioner: K o n t a k t Johnny Schou Mobil: Martin Christensen Mobil: Nye tider og gamle C a s e H olbæk Vandforsyning sparer energi samtidig med, at udpumpningen er steget med 10%. Det var med en god portion skepsis, at driftsleder Torben Weng studerede de energiberegninger, som Grundfos lagde på bordet før investeringen i 2 nye NB-transportpumper til Holbæk Vandforsyning. Da Torben Weng kort forinden tiltrådte jobbet i driftsafdelingen, overtog han nemlig problemer med en nyindkøbt såkaldt sparemotor, der viste sig at bruge 30% mere energi i stedet for de 30%, som var blevet lovet i besparelse fra den udenlandske producent. - Beregningerne fra Grundfos passer lige i øjet, og udskiftningen af de mere end 40 år gamle pumper bliver for alvor en god forretning, når vi om kort tid også skifter de 2 større pumper, hvoraf den ene er placeret på byens højest beliggende vandværk, siger Torben Weng. Så står vi med en optimal løsning, der sparer meget energi, fordi dimensioneringen af pumperne med frekvensomformere sørger for en jævn udpumpning hele tiden. Det betyder også, at forbrugerne slipper for de trykstød, der tidligere gav problemer, når pumperne kørte on/off hvilket i øvrigt også gav problemer med rørsprængninger og lignende. Den optimale løsning, som Torben Weng omtaler, består også i en ændret strategi for pumpestørrelser. De gamle pumper på det højest beliggende værk havde hver især en kapacitet på 230 m3 i timen. De 2 nyinstallerede Grundfos-pumper med frekvensomformere leverer hver 100 m3. Til gengæld er de nye, planlagte pumper dimensioneret til 200 m3, selv om det maksimale behov forventes at være 170 m3.

5 nr. 24 oktober 2004 side 5 Medicinalvirksomhed kender værdien af at forebygge s e r v i c e a f t a l e C a s e Hos H. Lundbeck A/S tjener man penge på en serviceaftale med Grundfos. Men det er kun én af fordelene. Hos medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S i Valby er mere end 270 Grundfos-pumper på arbejde, og det er de stort set døgnet rundt hele året. Antallet af stop i forsyningen af varme, køl, ventilation og rent vand som følge af pumpesvigt er nemlig faldet markant, siden virksomheden for et par år siden fik en serviceaftale med Grundfos. Aftalen indebærer, at samtlige pumper får et grundigt eftersyn én gang om året, og det har ifølge sektionsleder Preben Byberg betydet, at man allerede nu kan se, at aftalen er en god forretning både på kort og på lang sigt. Serviceeftersyn med flere formål - Det årlige check forebygger helt klart en række uplanlagte driftstop, og der er ingen tvivl om, at det også forlænger pumpernes levetid. Men jeg kan også pege på andre fordele, siger Preben Byberg, der nu i 7 år har haft det overordnede ansvar for Valby-virksomhedens ventilation, VVS og elinstallationer. - Med m2 bygninger fordelt på 14 hektar fungerer det årlige serviceeftersyn også som en opdateret registrering af, hvor i virksomheden de enkelte pumper er monteret. Vi får et overblik over det foregående års ny-installationer og behovet for det kommende års udskiftninger. Den detaljerede registrering indgår også i den dokumentation, som Lundbeck som medicinalvirksomhed er forpligtet til at udarbejde til myndighederne. - Vi har ofte inspektion på virksomheden, hvor vi bl.a. skal dokumentere hvordan og med hvilke intervaller vores produktionsapparat vedligeholdes, fortæller Preben Byberg. Store krav til pumpeløsningerne Som farmaceutisk virksomhed er der også særligt skrappe krav til renheden af det vand, der anvendes i produktionen. - Det skal ikke bare være rent, det skal være helt rent, understreger Preben Byberg. - Det betyder, at vandet cirkulerer i loops, fordi det aldrig må stå stille i rørsystemerne. Og det stiller selvsagt også krav til de pumper, der anvendes til at fremstille vandet. Det er pumper i alle størrelser, der er omfattet af serviceaftalen, fra et utal af mindre cirkulationspumper til meget store enheder, som bl.a. leverer kølevand til virksomhedens ventilationsanlæg og produktion. Disse Grundfos-pumper er speciel tilpasset opgaven hos Lundbeck, hvor de fra et centralt ammoniak-køleanlæg pumper 7 o c koldt vand rundt i det enorme bygningskompleks på Ottiliavej. Med denne løsning er man ude over freon-problematikken, fortæller Preben Byberg. Tillid og personlighed i samarbejdet Samarbejdet mellem H. Lundbeck og Grundfos har stået på i årtier, og Preben Byberg fremhæver den gode dialog, der er virksomhederne imellem - ikke mindst den tætte, personlige kontakt og tillid der er opbygget med montør Peter Jørgensen fra Grundfos. - Det har stor betydning, at det er den samme montør, der møder op hver gang vi har brug for hjælp, og hver gang der skal udføres serviceeftersyn. Peter ved, hvor pumperne er placeret, så vi ikke behøver at bruge ressourcer på at guide ham rundt i det indviklede system. Han kender også den enkelte pumpes funktion i helheden og kan derfor også give os gode råd om forbedringer og udskiftninger. - Endelig er vi med serviceaftalen sikret hurtig hjælp, hvis der opstår problemer med pumperne. Så jeg kan kun anbefale andre at få sig en serviceaftale. Hvis ikke det var en fordel - også økonomisk - så havde H. Lundbeck aldrig investeret i en sådan aftale, slutter Preben Byberg. K o n t a k t Anja Meineche, Jylland Telefon: Kirsten Terkelsen, Sjælland Telefon: pumper har krævet handling i Holbæk Men beregninger fra Grundfos viser, at der ikke er tab forbundet med at have denne overkapacitet til rådighed, og i Holbæk vil man gerne være forberedt på et øget behov for vand. - En ny medicinalvirksomhed i byen og en øget byggeaktivitet har vendt op og ned på års fald i byens vandforbrug. Fabrikkens daglige forbrug er på 600 m3, og det er stigende. Det har betydet, at vores udpumpning er steget med 10%. - Jeg har en fortid som blikkenslager, og jeg har arbejdet med Grundfos-pumper i årevis. Det er godt kram, jeg har fuld tillid til dem, og jeg har fået en fantastisk god service uanset hvor mange spørgsmålstegn jeg stiller til deres tal. Og nu kan jeg jo dagligt konstatere, at deres beregninger passer til punkt og prikke. Så Holbæks indbyggere inkl. ny medicinalfabrik, der får vand fra Holbæk Vandforsyning, kan se fremtiden trygt i møde. Vandforsyningen er sikret. Det har også betydet, at de 2 allerede installerede NBpumper stort set kører med maksimal ydelse hele tiden, men alligevel er der balance i regnskabet, konstaterer en tilfreds driftsmester. På spørgsmålet om han aldrig har været nervøs for at lade en leverandør stå for beregningerne, siger Torben Weng: K o n t a k t Poul Bøgelund Mobil:

6 side 6 P r o d u k t a r t i k e l P umper til anvendelse i sanitære processer såsom nærings- og nydelsesmiddelindustrien og medicinalvareindustrien er underlagt de strengeste sikkerhedsstandarder. Grundfos nye sanitære pumper er udviklet i henhold til de strengeste hygiejniske konstruktionskriterier som er beskrevet i relevante standarder. Grundfos leverer fuldt drænbare modeller til de anvendelsformål, hvor dette kræves, og anvendelsen af koldvalset eller smedet rustfrit AISI 316L (1.4404)-stål sikrer en homogen porefri overflade uden støbefejl. Afhængig af det konkrete anvendelsesformål og pumpemediet fås pumperne med mekaniske enkelteller dobbeltakseltætninger, hvilket sikrer problemfri drift. De dobbelte akseltætninger fås enten som»tandem«- eller»ryg-mod-ryg«-udgaver med forseglet tilslutning eller gennemskylningstilslutning. SIC/SIC og EPDM er standardmaterialer, andre materialer fås på forlangende. De anvendte mekaniske tætninger er mekaniske enkeltakseltætninger, der er optimalt placeret i væsken med henblik på at sikre køling samt in-situ rensning og sterilisering. Der er mulighed for en række forskellige tilslutningstyper såsom SMS, RIT, DIN, ISO og TRI-Clover. Der fås desuden specielle sterile fittings med gevind og flanger. Certificeret ydelse Grundfos sanitære pumper er certificeret ved deres ydelse og hygiejniske konstruktion, og denne blåstempling er i overensstemmelse med de meget strenge hygiejnekrav, som stilles inden for fødevare-, nydelsesmiddel- og medicinalvareindustrien. Optimering af sanitæranlæg > Unik hygiejnisk konstruktion > Valset, rustfrit stål > Brugertilpasset løsning > Certificerede produkter > Reparations- og servicevenlig nr. 24 oktober Grundfos sanitære pumper - førsteklasses K o n t a k t Niels Salhøj Mobil: Søren N. Christensen Mobil: Unikke fordele ved Grundfos sanitære pumper Unik hygiejnisk design: > Konstruktion > Materialer > Certificerede produkter > Knowhow Fleksibilitet: > Brugertilpassede løsninger > ATEX-dobbeltakseltætning > Gummioverfladefinish > Med og uden kobling > Monteret på vogn > Forskellige tilslutninger > Forskellige typer løbere Reparations- og servicevenlig: > Kort reperationstid > God tilgængelighed > Høj kvalitet, driftsikker > Standardværktøj kan anvendes Aftalt et møde! Kunne du tænke dig at få mere at vide om Grundfos nye sanitære pumpeserie, så kommer vi gerne ud til dit firma og holder møde med dig. Er du interesseret, så fax nedenstående kupon til os på faxnr , og vi kontakter dig. Firma: Kontaktperson: Denne dato passer mig bedst: Klokken: Adresse: Postnr.: By: Fax på: Telefon:

7 nr. 24 oktober 2004 side 7 kvalitet i materialer og overfladefinish PRODUKT PUMPETYPE PUMPEDATA TILSLUTNINGER VERSION / INSTALLATION ANVENDELSFORMÅL YDELSESKURVE Euro-Hygia Ettrinssanitærpumpe AISI 316L Flow: 250 m³/h Løftehøjde: 75 m Temperatur: 95 C (150 C på forlangende) Gevind i henhold til DIN standarder. Sterilt gevind i henhold til DIN PN 16. Sterile flanger i henhold til DIN PN 16. Flanger i henhold til DIN 2642 PN 10. Alternative muligheder SMS, RJT. Spændestykker i henhold til DIN, ISO Blok: Overdel: Adapta -V: Adapta : Fundament: Stationær montering Motor med kappe i rustfrit stål Lanterne til direkte motorkobling Lanterne til direkte lodret motorkobling Motorfødder, kombifødder i rustfrit stål, beslag i rustfrit stål og støbejern, fodplade og på vogn Mælkebehandling Væsketransport på bryggerier Vand til indsprøjtning Procespumpeopgaver i kosmetikindustrien Contra Flertrinssanitærpumpe AISI 316L Flow: 55 m³/h Løftehøjde: 170 m Temperatur: 95 C (150 C på forlangende) Gevind i henhold til DIN standarder. Sterilt gevind i henhold til DIN PN 16. Sterile flanger i henhold til DIN PN 16. Flanger i henhold til DIN 2642 PN 10. Alternative muligheder SMS, RJT. Spændestykker i henhold til DIN, Blok: Overdel: Adapta -V: Adapta : Fundament: Stationær montering Motor med kappe i rustfrit stål Lanterne til direkte motorkobling Lanterne til direkte lodret motorkobling Motorfødder, kombifødder i rustfrit stål, beslag i rustfrit stål og støbejern, fodplade og på vogn Renseanlæg Carboneringsformål Fødesystem til in-siturengøringsanlæg Overfladebehandlingsformål Sipla Selvansugende sanitærpumpe AISI 316L Flow: 90 m³/h Løftehøjde: 50 m Temperatur: 95 C (140 C på forlangende) Gevind i henhold til DIN standarder. Sterilt gevind i henhold til DIN PN 16. Sterile flanger i henhold til DIN PN 16. Flanger i henhold til DIN 2642 PN 10. Alternative muligheder SMS, RJT. Spændestykker i henhold til DIN, ISO Blok: Overdel: Adapta -V: Adapta : Fundament: Stationær montering Motor med kappe i rustfrit stål Lanterne til direkte motorkobling Lanterne til direkte lodret motorkobling Motorfødder, kombifødder i rustfrit stål, beslag i rustfrit stål og støbejern, fodplade og på vogn Anvendelsesformål med krav til store volumener af luft indenfor medicinalvare-, kosmetik- og fødevareindustrien In-situ-pumpning Maxa Blokpumpe til procesanlæg AISI 316 Flow: 800 m³/h Løftehøjde: 100 m Temperatur: 95 C (150 C på forlangende) Flanger i henhold til DIN 2632/33 PN 10. Gevind i henhold til DIN standarder Blok: Overdel: Fundament: Stationær montering Motor med kappe i rustfrit stål Motorfødder og fodplade Lang udførelse Industrielle processer Væsketransport på bryggerier og mejerier Vandrensningsanlæg Maxana Blokpumpe til procesanlæg AISI 316 Flow: 140 m³/h Løftehøjde: 100 m Temperatur: 95 C (150 C på forlangende) Flanger i henhold til DIN 2632/33 PN 10. Gevind i henhold til DIN standarder. Sterilt gevind i henhold til DIN PN 16. Sterile flanger i henhold til DIN PN 16 Blok: Overdel: Fundament: Stationær montering Motor med kappe i rustfrit stål Motorfødder og fodplade Kort udførelse Industrielle processer Væsketransport på bryggerier og mejerier Kemiske anlæg og miljøanlæg Installationsvarianter De fleste pumpetyper i Grundfos sanitære serien fås i op til otte forskellige installationsudgaver. Dette sikrer optimal tilpasning til det konkrete anvendelsesformål: 1. Motorfødder Stationær på motorfod. Motor med lang aksel i rustfrit stål uden kappe 2. Støbejernsfodplade Stationær på motorfod i støbejern. Motor med lang aksel i rustfrit stål uden kappe 3. Kappe i rustfrit stål og kombifod i rustfrit stål Stationær montering på kombifod i rustfrit stål med maskinunderlag. Motor med kappe i rustfrit stål og lang aksel i rustfrit stål. Alternative muligheder Fod i rustfrit stål. Lanterne i rustfrit stål. 4. Adapta -motorkobling på fodplade af støbejern eller rustfrit stål Stationær på pumpefod til fast installation. IEC-normmotorer eller NEMA-motorer kan tilsluttes direkte til pumpeakslen ved hjælp af en fleksibel standardkobling. Motoren boltes fast på lanterneflangen eller den mellemliggende Adapta -lanterne. Pumpen kan forblive i rørsystemet, mens motoren efterses eller udskiftes. Alternative muligheder Med komplet kobling, men uden motor. Stationær på fod af rustfrit stål. Stationær montering på kombifod i rustfrit stål med maskinunderlag. 5. Kappe af rustfrit stål, Adapta motorkobling på fodplade af støbejern eller rustfrit stål Adapta -Super stationær montering på kombifod i rustfrit stål med maskinunderlag og motor med kappe. 6. Lodret installation, Adapta -V-motorkobling på stativ i rustfrit stål Pladsbesparende lodret stativ i rustfrit stål. Pumpen er fuldt drænbar gennem sugestuds. IEC-normmotorer eller NEMA-motorer kan tilsluttes direkte til pumpeakslen ved hjælp af en fleksibel standardkobling. Motoren boltes fast på lanterneflangen eller den mellemliggende Adapta -lanterne. Pumpen kan forblive i rørsystemet, mens motoren efterses eller udskiftes. Alternative muligheder Med komplet kobling. Uden motor. 7. Montering på fodplade med lang motorkobling Stationær, fodplade med lang motorkobling komplet med fleksibel kobling og skærm. 8. Pumpe på vogn Mobil pumpe monteret på 2-hjulet vogn med on/offkontakt.

8 side 8 nr. 24 oktober 2004 Elsparefonden kører kæmpe kampagne for elsparepumper A r t i k e l B udskabet fra Elsparefonden lyder: Er du klar over, at mere end én million husejere årligt kan spare ca. 200 kroner på elregningen? En stor reklamekampagne skal åbne danskernes øjne for energibesparende cirkulationspumper - er du klar? Sammen med de vigtigste aktører på pumpemarkedet, producenterne, grossisternes brancheforening og VVSinstallatørernes brancheforeninger, går Elsparefonden nu i luften med en reklamekampagne, der skal øge forbrugernes bevidsthed om elbesparende cirkulationspumper. Det betyder, at du og dine medarbejdere nok vil opleve, at kunderne ønsker mere viden om pumpernes fordele. Alle vinder på elsparepumper Der er både fordele for dig og kunden. Du tjener lidt mere, og kunden bruger mindre strøm. Og kan du samtidig fremstå som en vidende VVS er, der kender den nyeste teknologi, vil det lette arbejdet med at sælge pumpen. På kampagnesitet finder du alt, hvad du har brug for at vide, når du skal møde kunden. Har du brug for information om de tekniske krav til sparepumper, kan du se en komplet liste på udarbejdet af elselskaberne i samarbejde med pumpebranchen. 10 gode grunde til at være på mærkerne Du tjener mere på en elsparepumpe. 2. Kunderne bliver bombarderet med tv-reklamer om elsparepumper. 3. Du skal svare på spørgsmål omkring elsparepumper. 4. Du kan risikere, at din kunde ved mere om elsparepumper, end du gør. 5. Elsparefonden opretter en hjemmeside om elsparepumper: 6. Producenterne vil benytte lejligheden til at fortælle om deres pumper også til dine kunder. 7. Du får tilfredse kunder, der sparer penge. 8. Du er i kundens bevidsthed, hvis du har dit navn hængende ved cirkulationspumpen. Så det bliver sikkert også dig, de ringer til, hvis andet skal laves. 9. Kunderne vil efterspørge elsparepumper i lang tid fremover. 10. Du kan profilere dig i lokalavisen med de færdige annoncer, som viser at dit firma følger med den teknologiske udvikling. Grundfos Alpha+ elsparepumpe passer overalt! Grundfos ALPHA+ sparer 200 kr. i el om året - mindst! Tilbagebetalingstiden er kun 14 måneder Grundfos ALPHA+ eliminerer støj i anlægget Grundfos ALPHA+ er markedets mest driftsikre cirkulationspumpe Grundfos ALPHA+ har deblokeringsfunktion Grundfos ALPHA+ passer til alle varmeanlæg T i d s p l a n for elsparefondens kampagne: Elsparefonden gør det nemt at spare og svare Vi har ligeledes vedlagt kort med svar på de mest almindelige spørgsmål, som kunderne måtte stille, når de skal have ny pumpe. Dem kan du give til dine svende, så de lettere kan fortælle kunderne, hvorfor det er en god idé at købe en elbesparende cirkulationspumpe. Dit firma kan blive en del af kampagnen Det er relevant for dig at annoncere i kampagneperioden, og vi har gjort det nemt for dig at indrykke en annonce om elsparepumper. I det vedlagte materiale kan du se to annoncer, som vi allerede har sendt til din lokale avis, de mangler blot dit navnetræk. Ved at ringe og tale med din sædvanlige annoncekonsulent på lokalavisen kan dit firma blive en del af den landsdækkende kampagne. Du bliver guidet på vej For at hjælpe dig mest muligt, finder du blandt materialet din personlige guide om installation af elsparepumper i en- og tofamiliehuse. Guiden er et lille og effektivt opslagsværk, der hjælper dig med at vælge den rette elsparepumpe, installere og idriftsætte pumpen samt at fejlfinde. Presseomtale Informationsmateriale og kort med klistermærke på alle landets biblioteker TV spot indrykning på TV2 1 dobbeltsidet annonce med indklæbet kort m/ klistermærke i idé-nyt. 1 enkeltsidet annonce med indklæbet kort m/ klistermærke i idé-nyt. Fra uge 37 Uge Uge Uge 41 Uge 45 Kampagnen fortsætter for fuld tryk fra februar 2005 Idé-nyt husstandsomdeles til samtlige 1,7 mio. villaer/rækkehuse i Danmark Kunden skal huske dig I materialet har vi vedlagt kort med et klistermærke, som dine kunder når du besøger dem i et andet ærinde kan sætte på pumpen, så de husker at købe en elsparepumpe, når den engang skal skiftes. Bag på kortet kan du sætte dit stempel, så det er dig, de ringer til. Dimensioneringsværktøjer fra Grundfos A r t i k e l brugere over hele verden taler sit tydelige sprog: WinCAPS er et succesfuldt IT-værktøj, som hjælper brugere overalt på kloden til at finde den optimale pumpeløsning. Grundfos edb-program WinCAPS indeholder fire hovedområder: En katalogdel med adgang til data om alle Grundfos produkter. En dimensioneringsdel, hvor programmet kan beregne og foreslå en pumpe eller en pumpeinstallation ud fra de data, som brugeren indtaster. Derudover indeholder programmet komplette udskiftningslister for både Grundfos og andre pumpefabrikanters produkter og endelig er der en projektdel, hvor man kan arkivere sine beregninger i projektmapper og hente dem frem til videre bearbejdning på et senere tidspunkt. Det er også muligt at kopiere dele af projekter over i andre projektmapper for på den måde at udnytte allerede foretagne beregninger. Tidsbesparende Hovedargumentet for at benytte WinCAPS er helt klart, at programmet er tidsbesparende. Du kan gøre arbejdet, når du ønsker det. Og du behøver ikke have fat i sælgeren hos Grundfos for at finde den bedst egnede pumpe til et bestemt formål, siger CAPS koordinator Lars Bo Andersen, som tilføjer: at du sågar i nogle tilfælde får en bedre løsning - eller en løsning, som du måske ikke vidste var mulig. Levetidsomkostninger Det andet vigtige aspekt er levetidsomkostninger. Med WinCAPS kan du nemt finde den mest hensigtsmæssige pumpe ud fra de totale omkostninger i hele pumpens levetid. Med andre ord - du kan finde den mest økonomiske løsning, hvor du ikke kun tager hensyn til anskaffelsesprisen, men til de samlede udgifter over årene. Bestil et gratis 1-times kursus i dimensioneringsværktøjer fra Grundfos. På opfordring af mange rådgivende ingeniører tilbyder Grundfos Pumpeskole at afholde et komprimeret kursus i dimensioneringsværktøjer i din virksomhed. Tilmeld dig her eller giv informationen videre. Kurset er målrettet rådgivende ingeniører og indeholder en gennemgang af følgende områder: 1. Gennemgang af Grundfos WinCAPS ver et cd-rom

9 nr. 24 oktober 2004 side 9 Fra pumpeværk til netværk A r t i k e l U traditionelle arrangementer er grobund for nye idéer, når Grundfos inviterer fagfolk til erfaringsudveksling Hvad sker der, når 15 fagfolk med fod på spildevandsbehandling bliver udnævnt til besætning på en tre-mastet skonnert, der forventes at anløbe havnen i Rønne næste morgen ved 8-tiden? Og hvad får en snes personer med forskellige jobfunktioner fra forskellige brancher ud af timers samvær med direktører og ledende medarbejdere fra en leverandør når den eneste fællesnævner er, at alle anvender leverandørens motorer i sine egne produkter? Svaret er forretningsudvikling gennem networking! Networking eller på godt dansk, opbygning af netværk og faglige bekendtskaber er et nyt tilbud til de danske Grundfos-kunder. Foreløbig har der været gennemført to meget forskellige arrangementer, men med succes og begejstring som fælles resultat. Netværk blandt tovværk I midten af august gik 15 rådgivere og driftsansvarlige fra spildevandsbranchen om bord på den smukke skonnert The Schooner Linden i Københavns havn. Målet var Bornholm, men målet var også, at deltagerne fik lejlighed til at udveksle idéer og erfaringer mellem ankerophalinger, sejlsætning og kartoffelskrælning. Med i snakken og arbejdet var også et antal medarbejdere fra Grundfos. - Et døgn sammen i så utraditionelle rammer gør, at man får en meget personlig, faglig snak på tværs, siger Business Development Manager Ejnar Damgaard Andersen fra Grundfos. Han var primus motor for The Grundfos Baltic Sea Cruise, og der var i invitationen ikke lagt skjul på, at arrangementet også var et middel til at Grundfos kunne lære spildevandsbranchen og dens beslutningstagere bedre at kende. Grundfos går efter førerpositionen inden for spildevand, og så er det nødvendigt, at vi kan matche de ønsker, som branchen har. Og netop ønsker og idéer kommer frem under et sådan arrangement, så det er bestemt ikke sidste gang, vi søsætter networking i utraditionelle rammer, siger Ejnar Damgaard Andersen. Forretningsudvikling gennem netværk Rammerne var mere traditionelle, da repræsentanter fra en snes Grundfos-motorkunder sidst i september mødtes til en inspirationsdag i selskab med direktører og ledende medarbejdere fra Grundfos. Men var dagens rammer traditionelle, så var dagens program måske mere utraditionelt. Grundfos havde valgt at indvie de inviterede kunder i nogle af de erfaringer, som pumpekoncernen har gjort med forretningsudvikling via intern motivation og udvikling. - Hvis vores erfaringer med at skabe en kontinuerlig vækst ved hjælp af Business Excellence og Good to Great-principperne kan give inspiration til vores kunders forretningsudvikling, er det jo hjælp til selvhjælp, siger administrerende direktør i Grundfos DK Claus Witt. Udvikling og fremdrift hos vores kunder er jo også til fordel for os som leverandør, og kan vi få en rolle som sparringspartner i denne udvikling, står vi stærkt. Og tilbagemeldingerne viser, at dagens indlæg, diskussioner og ikke mindst efterfølgende snak kolleger imellem, har sat gang i tankerne hos mange. Og det er netop dét, der er målet med networking, slutter Claus Witt, der tilføjer, at Grundfos på baggrund af de positive tilbagemeldinger planlægger nye arrangementer fremover. Interesseret? Er du interesseret i at deltage i kommende Grundfos networking-arrangementer, kan du kontakte: > Salgs- og Marketingchef for bygge og anlæg Jan Tofthøj Warrer, > Salgschef for industri og motorer Steen A. Stephansen, sastephansengrundfos.com > Salgs- og servicechef for VA Søren Weihrauch, Telefon Tilmeld dig her - kurset er gratis! Det eneste du skal gøre for at bestille et 1-times kursus er at udfylde nedenstående skema og faxe det til os på faxnr.: Herefter vil du snarest blive kontaktet for nærmere aftale. Firma: Kontaktperson: baseret program til dimesionering og valg af pumper. 2. Gennnemgang af Grundfos WebCAPS - et internetbaseret program til valg af pumper, dokumentation og CAD-tegninger. 3. Gennemgang af projektdelen i Grundfos WinCAPS ver Ja tak, jeg vil gerne tilmelde mig et komprimeret 1-times kursus i dimensioneringsværtøjer i min egen virksomhed. Ønsket dato: Ønsket tidspunkt: Følgende kolleger forventes at deltage også: Adresse: Postnr.: Telefon: By: 4. Beregning af levetidsomkostninger med Grundfos WinCAPS ver Du modtager herefter en personlig henvendelse med bekræftelse eller forslag til en anden dato. Nej tak, jeg er ikke interesseret i et kursus, men vil gerne modtage WinCAPS. Fax på:

10 side 10 nr. 24 oktober 2004 Koldsved i Middelhavsvarmen O L A r t i k e l T uren til OL i Athen blev en oplevelse, der fik det til at risle koldt ned ad ryggen på de 5 vindere af Grundfos-konkurrencen. Selvom solen bager, og temperaturen sniger sig over 40 grader, kan det godt løbe én koldt ned ad ryggen. Den erkendelse kom en håndfuld heldige danskere til, da de fredag den 20. august nåede toppen af trappen på det Olympiske Stadion i Athen. Foran sig havde de udsigten til et imponerende arkitektonisk mesterværk, foruden stemningen fra tilskuere fra hele verden og hele den olympiske ånd symboliseret gennem flammerne fra den olympiske ild, der rakte mod den dybblå græske himmel i den fjerneste ende af stadion. Men det skulle risle endnu mere, før aftenen var omme. Da den danske kuglestøder Joachim B. Olsen blev kaldt på sejrsskamlen for at få sin bronzemedalje, og Dannebrog gik til tops til tonerne af nationalsangen ja, da løb det igen koldt ned af ryggen, fortæller Projektleder Stig Larsen, DSS, der var én af de 5 heldige danskere, som havde vundet en tur til OL med Grundfos. Man vinder jo aldrig Stig Larsen blev udtrukket blandt de personer, som i foråret tilmeldte sig det nye -nyhedsbrev for industrielle Grundfos-kunder. Det var nu ikke på grund af konkurrencen, jeg tilmeldte mig, for så n en vinder man jo aldrig. Så jeg måtte lige bede Senior Salgsingeniør Niels Salhøj garantere, at det nu også var rigtigt, da han ringede og spurgte, hvad jeg havde af planer for den 20. august. At turen har været en fantastisk oplevelse, er man ikke i tvivl om, når man hører Stig Larsens beretning. Som sponsor for Team Danmark havde Grundfos særdeles gode muligheder for at sammensætte en tur, der var spækket med koncentrerede oplevelser. Efter en hurtig omklædning fra dansk sommertøj til Middelhavsbeklædning blev deltagerne præsenteret for et program, der på halvandet døgn bød på både sportslige, sociale og faglige oplevelser. Fra oplevelse til oplevelse - At Grundfos havde kunnet skaffe billetter til det store atletik-stadion, var vist lidt af en bedrift, konstaterer Stig Larsen. - Vi sad på 1. række, og foruden den danske medaljeoverrækkelse var finalen i mændenes meter løb en forrygende oplevelse. Konkurrencerne sluttede ved midnatstid, hvorefter der var græsk middag på menuen - serveret udendørs og med udsigt til det oplyste Akropolis. Udsigten fejlede heller ikke noget, da deltagerne slog øjnene op efter en kort nats søvn. Hotellet, som Team Danmark havde reserveret under legene, er beliggende i den mondæne del af Athen lige ned til en azurblå lagune, hvor svømme-afdelingen af triathlon-kampen skulle i gang og med skoleskibet Danmark som majestætisk baggrundsdekoration. Hygge og pumpesnak De faglige indslag var kombineret med det praktiske. Ved ankomsten fredag fik deltagerne et overblik over Project Manager og Indkøber Stig Larsen, DSS (forrest th) var én af de heldige vindere af en tur til OL i Athen med Grundfos. de forskellige sportsarenaer og bygningers placering, samtidig med at Grundfos med en vis stolthed fortalte om de produkter, som virksomheden har leveret til de enkelte bygninger. Og det var med stort velbehag, at vi kiggede nærmere på det imponerende vandbassin med den 50 meter høje vandsøjle, som Grundfos har skabt i den Olympiske By, beretter Stig Larsen. I den stegende ef-termiddagshede var bassinet stedet, hvor vi og andre OL-gæster fik afkølet fødderne før næste programpunkt. Men også den sociale del af programmet fik naturligt en faglig dimension. I pauserne og under transporterne blev det til en god snak om vores faglige hverdag. Det var jo trods alt dét, vi havde til fælles foruden en god portion held og interesse for sport, slutter Stig Larsen, der til daglig er project Manager og Indkøber i Silkeborgvirksomheden DSS, der siden starten for 5 år siden har anvendt Grundfos-pumper i de membranfiltreringsanlæg, som virksomheden har fået så stor succes med. - Det var så godt tilrettelagt. Vi skulle ikke spekulere på noget som helst! Grundfos udtaget til OL C a s e Der står Grundfos på mere end 2/3 af pumpeløsningerne i det enorme olympiske byggeri i Athen Grundfos kom i mål på en sikker førsteplads i adskillige discipliner ved verdens største idrætsbegivenhed, de Olympiske Lege i Athen. Det blev til sejr i såvel airconditioning, vandforsyning, spildevandsløsninger, varmeforsyning, trykforøgelse og brandbekæmpelse. I mere end 66% af de pumpeinstallationer og pumpestyringsanlæg, der blev bygget til Legene, foretrak rådgivere, entreprenører og ejere løsninger fra Grundfos. Da Grundfos samtidig deltog i Athen som én af hovedsponsorerne for Team Danmark og det danske olympiske hold, blev arrangementet en stærk international markering af pumpekoncernen fra Bjerringbro. Grundfos på det Olympiske Stadion Blandt de mere prestigefyldte installationer var leverancerne til det Olympiske Stadion, de omkringliggende arealer og dets utal af sirligt placerede bygninger, der udgør en meget smuk og spændende arkitektonisk helhed. Det er den spanske arkitekt Santiago Calatrava, der har skabt det imponerende stadion med tagkonstruktionen, som næsten blev et vartegn for Legene. Calatrava står også bag den overordnede planlægning af hele det Olympiske område. En af arkitektens idéer bød på ganske store udfordringer for pumpeleverandøren. Det handlede om etableringen af en 50 meter høj vandsøjle, der som en markant skulptur skulle hæve sig lodret mod den dybblå, græske himmel på den centrale plads ved Stadion. Vel at mærke en helt lodret søjle uden den sædvanlige paraplyformede afslutning på vandsøjlen. Opgaven blev løst ved hjælp af en kreativ rørføring og en Grundfos SP dykpumpe, der var i stand til at levere det nødvendige tryk. Totalt var mere end 80 SP-pumper i arbejde omkring det Olympiske Stadion. De leverede vand til 22 andre fontainer i området. I Stadion-bygningen tog 4 stk. NB /200 ettrinsnormpumper sig af vand-cirkulationen foruden et Hydro 1000 trykforøgeranlæg med 2 stk. CR32-5 flertrins centrifugal pumper og en GZ diaphragm-tank. På spildevandsområdet var ansvaret lagt på en serie af APB og APG50-pumper. Tryk på overalt Installationerne på det Olympiske Stadion udgør kun en lille del af Grundfos-leverancerne til årets OL. Listen over bygninger og idrætsanlæg, der har Grundfos-produkter monteret, er ganske imponerende. Den danske virksomhed ser da også frem til, at blåstemplingen får stor international betydning bl.a. når de kinesiske værter for de Olympiske Lege 2008 vælger leverandør.

11 nr. 24 oktober 2004 side 11 Grundfos leverer politisk beslutningsgrundlag m a g til n Skive a C a s e Før konverteringen til energisparepumper bestilte Skive Kommune en rapport hos Grundfos, der dokumenterer besparelser og tilbagebetalingstid for hver enkelt varmepumpe i kommunens bygninger. De var fremsynede i Skive, dengang i slutningen af 70 erne, da energikrisen for alvor havde sat skub i udviklingen af energibesparende foranstaltninger. Kommunen skød penge i en række udstillinger med lavenergihuse, der viste menigmand og andre, hvilke sparemuligheder, der fandtes. Og med oprettelsen af en afdeling for energisbeparende foranstaltninger, gik kommunen selv forrest med en bevidst strategi om at spare energi, hvor det var muligt. Derfor indgår energibesparelser i dag helt naturligt i investeringsovervejelserne i Skive Kommune. Driftsleder Michael Petersen har siden 1986 haft ansvaret for området, og han har i årenes løb kunnet bruge mere end 25 mio. kr. til målrettet at nedsættte energiforbruget i kommunens bygninger. Investeringer, der alle er blevet til en god forretning for by og borgere. K o n t a k t Brian Sørensen Mobil: Energibesparelser på 40-60% En af de seneste investeringer bliver også en god forretning, konstaterer Michael Petersen. Det drejer sig om udskiftningen af mere end 90 mindre og mellemstore varmepumper i alle kommunens skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Her spares der i gennemsnit 40% på energiforbruget i flere tilfælde mere end 60%. Og besparelserne er dokumenteret pumpe for pumpe. Michael Petersen har nemlig haft Grundfos til at gennemgå samtlige pumpeinstallationer og beregne økonomien for hver enkelt i forbindelse med en beslutning om udskiftning til nye, elektronisk styrede modeller. Beregninger, der holder - Grundfos leverede et kanon godt værktøj. De er sikkert for beskedne til selv at sige det, men ros skal de ha, siger Michael Petersen. Det er også typisk, at de laver forsigtige konklusioner. Grundfos lover i deres rapport en tilbagebetalingstid på 6-8 år, men jeg er temmelig sikker på, at realiteterne bliver 4-5 år. Og vi ved jo, at pumpernes levetid minimum er 10 år sådan har det altid været med Grundfos-produkterne. Men Michael Petersen har det godt med forsigtige beregninger. Når jeg foreslår investeringer, der påvirker institutionernes budget, skal tallene kunne holde. For i Skive lånefinansierer vi de energibesparende foranstaltninger, og tilbagebetalingen sker via driftsbudgetterne for den enkelte bygning. Så det er op til mig at sandsynliggøre, at investeringerne kommer igen, og her var materialet fra Grundfos guld værd. Jeg kunne præsentere Teknisk Udvalg for sammenlignende diagrammer og dokumentation for hver enkelt pumpe. Det var lige til at forstå, og hurtige, fordelagtige, energibesparende beslutninger er jo altid populære hos politikerne. Troværdige anbefalinger Michael Petersen er ikke i tvivl om, at han har fået seriøs og objektiv rådgivning. Grundfos og Skive Kommune har arbejdet tæt sammen i mange år, og jeg har tidligere fået lavet beregninger på større enkeltprojekter hos dem. Så jeg ved, hvad de står for, og når de kommer med et forslag, kan jeg stole på, at det er gennemtænkt. De har jo så megen erfaring og ved virkelig, hvad de taler om. Men det er første gang, at Skive Kommune bruger Grundfos på projektbasis, så Michael Petersen lavede stikprøver for at se, om besparelserne var overvurderede. - Det kan jeg sige med sikkerhed: Det var de ikke tværtimod slutter Michael Petersen, der netop er ved at færdiggøre den evaluerende rapport om projektet, som endnu engang understreger Skive Kommunes ry som energispareby. Grundfos har leveret pumpeløsninger og styringsanlæg til følgende olympiske byggerier: Sted: Anvendt til: > Athens Olympic Sports Åbnings- og afslutningsceremoni, atletik Complex > Olympisk Tennis Centre Tennis > Internatinal Broadcasting TV- og Radiocenter Centre > Olympic Village Indkvartering af sportsfolk > Olympic Press Village Indkvartering af pressefolk > Olympic Aquatic Centre Svømning, vandpolo, dykning > Main Press Centre Den skrivende presse > Ano Liossia Olympic Hall Brydning, judo > Galati Olympic Hall Bordtennis, rytmisk gymnastik > Kaftanzoglio Stadium Fodbold > Pankritio Stadium Fodbold > Faliro Coastal Zone Volleyball, taekwondo, håndbold > Markopoulo Olympic Ridesport Equestrian Centre > Olympic Canoe/Kayak Kano, kajak Slalom Centre > Agios Kosmas Olympic Sejlsport Sailing Centre > Markapoulo Olympic Skydning Shooting Centre > Goudi Olympic Complex Moderne 5-kamp, badminton > Peristeri Olympic Boksning Boxing Hall Athens Olympic Sports Complex

12 Tilmelding til Grundfos Pumpeskole Pumpe specialist Industri Varme II Vand II Spild II Service Varme I Vand I Spild I Grundmodul GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens vej 7A 8850 Bjerringbro A k t i v i t e t Grundfos Pumpeskole afholder følgende kurser i Se datoer her og tilmeld dig på dem, du finder attraktive. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding. Kurserne er gratis. Yderligere information om kurserne finder du på Afkryds de ønskede kurser og fax dem til os på Varme II: Brøndby Vand I: Brøndby Vand II: Bjerringbro Brøndby Industri: Bjerringbro Brøndby Spildevand I: Bjerringbro Brøndby Spildevand II: Bjerringbro Service I: Brøndby Service II: Bjerringbro Brøndby Dimensioneringsværktøjer: Bjerringbro Firma: Kontaktperson: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Telefax: Upson-vinder Vindere af Upson konkurrencen i sidste nummer: Kirsten Saaby Maja Jensen Elin Linné Alto Danmark A/S Viborg Amt Birch & Krogboe A/S 9000 Aalborg 8800 Viborg 8000 Århus C Upson-konkurrence Hjælp Upson med at finde ud af hvilken pumpe der hører til det utætte rør og deltag i lodtrækningen om 3 gavekort a 2 stk. biografbillet + bif-guf (sodavand og popcorn). Indsendes senest 13. dec.04. Medarbejdere i Grundfos-koncernen kan ikke deltage i konkurrencen. Afsender Adresse Telefon Firmanavn Postnummer & by Navn CIRKULATION/RGU GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A Bjerringbro Upsons Grundfos DK A/S Poul Due Jensens vej 7A 8850 Bjerringbro Telefon: Telefax:

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Nr. 28 10. årgang Februar 2006 GRUNDFOS KUNDEAVIS K U N D E A V I S E N Brusende fos i Viborg Svømmehallens blikstille vand kan nu forvandles til en brusende fos på få sekunder. Side 6 Brugervenlighed

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg

Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Serviceeftersyn af dit fjernvarmeanlæg Få styr på forbrug og returtemperatur Få indstillet dit fjernvarmeanlæg til optimal drift af en specialuddannet vvs-montør. Hvad er et serviceeftersyn? Et serviceeftersyn

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Bedre Bad Nyt (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger. udendørsløsninger. og Boligmagasinet. Bedre Bad løsning fokus på produkt på Facebook

Bedre Bad Nyt (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger. udendørsløsninger. og Boligmagasinet. Bedre Bad løsning fokus på produkt på Facebook Marketingsplan 2013 Bedre Bad Private Private 2 Til top Bad /mdr. Januar Februar Kampagner Bedre Bad Nyt Marts April TV2 - spot Bedre Bad Nyt Maj Juni Badtjek kampagne (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 n o ti a it v n I FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 1. DEL: SITE VISIT OG TEMA OM GRØN ENERGI SAMT UDVIKLING AF NYE TEKNOLOGIER 2. DEL: OPLÆG OG DEBAT: GREEN CITY DEVELOPMENT. ER DER PLADS TIL FJERNVARME

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service - vi vil kendes på den gode service Testet kvalitet Kundevenlig service Hurtig levering ISOCARE Isoleret set den bedste løsning reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter ISOCARE

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Frederiks Smede & VVS A/S

Frederiks Smede & VVS A/S Frederiks Smede & VVS A/S 2 Frederiks Smede & VVS A/S Smede- og VVS-arbejde af høj kvalitet Frederiks Smede & VVS A/S er autoriserede VVS-installatører og udfører desuden alle former for smedearbejde og

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere