Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser"

Transkript

1 Rammeaftale Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014

2 Indhold: 1 Generelle oplysninger Ordregiver Udbudsprocedure De udbudte ydelser Generelt Afgivelse af tilbud Projektgennemgang Tildeling af kontrakter under rammeaftalen Konkurrencebetingelser Udbudsprocedurens afvikling Elektronisk afvikling Spørgsmål Frist for aflevering af tilbud: 31. januar 2014, kl. 12: Vurdering af modtagne tilbud Underretning om tildelingsbeslutning Stand still periode Udbudsmateriale m.v Udbudsmateriale Kvalifikations- og Tilbudsdokumenter Tro- og love erklæring Tilbudsliste Sprog Vedståelse Forbehold Anonymitet, fortrolighed og tavshedspligt Tilbudsevaluering

3 1 Generelle oplysninger 1.1 Ordregiver Navn: AlmenIndkøb v/lejerbo (Administrationsorganisationen) CVR-nr.: Adresse: Gammel Køge Landevej Valby AlmenIndkøb udbyder i sin egenskab af indkøbscentral, jf. Bilag I på vegne af den almene boligsektor den udbudte ydelse. De almene boligorganisationer, der kan benytte de udbudte rammeaftaler (herefter samlet benævnt ordregiver, kunden eller brugeren ), er anført i udbudsbekendtgørelsen, jf. punkt 1.2. Deltagerne i nærværende udbud kan herefter under iagttagelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed anskaffe sig den udbudte ydelse på de i rammeaftalen fastsatte vilkår. 1.2 Udbudsprocedure Udbuddet angår ordregivers indgåelse af rammeaftaler angående håndværkerydelser med op til 10 leverandører pr. rammeaftale. Rammeaftalen tildeles gennem et begrænset udbud (herefter Udbuddet ) i henhold til Udbudsdirektivet 2004/18/EF ved bekendtgørelse i EU-Tidende af 26. juli 2013, jf. ref. 2013/S (herefter Udbudsbekendtgørelsen), der blev afsendt til Publikationskontoret med henblik på offentliggørelse den 30. juli 2013, med senere berigtigelser hertil. 1.3 De udbudte ydelser De udbudte ydelser (samlet benævnt Entrepriserne ) er kravspecificeret i Bilag II. Kravspecifikationen er fælles for alle Entrepriser, med mindre andet måtte fremgå udtrykkeligt heraf. Nedenfor følger et kort overblik over Entrepriserne

4 1.3.1 Generelt Udbuddet er opdelt i følgende 9 entrepriser, jf. nedenstående. Entreprise 1 8 udbydes som fagentrepriser og Entreprise 9 som totalentreprise. Entreprise 1: Tømrer Entreprise 2: VVS Entreprise 3: El Entreprise 4: Maler Entreprise 5: Gartner Entreprise 6: Murer Entreprise 7: Glarmester Entreprise 8: Kloak Entreprise 9: Istandsættelse af fraflytningslejligheder Herudover er udbuddet opdelt i 20 geografiske områder ( Distrikter ). En oversigt over Distrikterne fremgår af Udbudsmaterialets Bilag IV, jf. også Udbudsbekendtgørelsen. Hver Entreprise inden for hvert Distrikt udgør en delaftale. Udbuddet består således af 180 delaftaler (rammeaftaler), jf. Udbudsbekendtgørelsen Afgivelse af tilbud Der kan alene afgives tilbud på (en eller flere af) de delaftaler, som den enkelte tilbudsgiver er blevet budopfordret til. Tilbudsgiver kan ikke som betingelse for tilbudsafgivelse fastsætte, at et tilbud kun er gældende, hvis tilbudsgivers eventuelle øvrigt tilbud tages i betragtning under alle eller nogle af de Entrepriser, der afgives tilbud på. 1.4 Projektgennemgang Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at tilbudsgiver forinden foretager en meget grundig projektgennemgang, både for så vidt angår udbudsmaterialets indhold samt alle øvrige forhold af betydning for Ydelsen. Tilbudsgiver accepterer samtlige vilkår i dette udbudsmateriale ved afgivelse af tilbud, jf. dog punkt Tildeling af kontrakter under rammeaftalen Kontrakter tildeles direkte på grundlag af rammeaftalen og i henhold til de retningslinjer, der er fastsat i Bilag VI, Retningslinjer for tildeling

5 2 Konkurrencebetingelser 2.1 Udbudsprocedurens afvikling Elektronisk afvikling Spørgsmål Udbudsproceduren afvikles elektronisk for ordregiver af EU-Supply, For at deltage i nærværende udbudsprocedure skal tilbudsgiver benytte det oplyste link i udbudsbekendtgørelsen og følge den anviste procedure. Alle dokumenter i tilbuddet skal være uploadet og sendt via EU-Supply s elektroniske udbudssystem inden tilbudsfristens udløb, jf. punkt Spørgsmål vedrørende funktionaliteten af EU-Supply kan rettes til teknisk support på tlf.: eller Spørgsmål til udbudsmaterialet skal udformes skriftligt og foregå via kommunikationsmodulet i EU-Supply s elektroniske udbudssystem, jf. punkt Frist for aflevering af tilbud: 14. februar 2014, kl. 12:00 Tilbudsgiverne skal inden for den anførte tilbudsfrist aflevere tilbud på grundlag af ordregivers udbudsmateriale. Tilbuddet skal opfylde indholds- og formkravene anført i nærværende udbudsmateriale, herunder punkt 3.2 nedenfor. Tilbuddet skal uploades gennem EU-Supply s elektroniske udbudssystem, jf. punkt Det er i enhver henseende tilbudsgivers ansvar, at upload af tilbud, herunder alle tilbudsdokumenter, er afsluttet inden tilbudsfristens udløb. Åbning af tilbud vil ske således, at tilbudsgiverne bliver gjort bekendt med budsummer og eventuelle forbehold Vurdering af modtagne tilbud Vurderingen af tilbuddene vil indbefatte en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed og de tilbudte priser

6 2.1.5 Underretning om tildelingsbeslutning Ordregiver underretter samtidigt samtlige berørte tilbudsgivere om ordregivers beslutning om tildeling af de udbudte rammeaftaler Stand still periode Ordregiver afventer udløbet af stand still perioden i henhold til 3, stk. 1 i lov om håndhævelse af udbudsreglerne

7 3 Udbudsmateriale m.v. 3.1 Udbudsmateriale Følgende oplysninger og dokumenter indgår som del af udbudsmaterialet: Udbudsbetingelser Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag VII Bilag VIII Bilag IX Procedurebestemmelser for gennemførelse af udbuddet (nærværende dokument) Samhandelsvilkår Kravspecifikation Tilbudsliste (udgør ikke et selvstændigt dokument, men integreres i EU-Supply, jf. punkt ) Distriktsoversigt Udkast til rammeaftale Retningslinjer for tildeling AB92 med tilføjelser og fravigelser Generel information om den almene boligsektor Tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (udgør ikke et selvstændigt dokument, men integreres i EU-Supply, jf. punkt 2.1.1) 3.2 Kvalifikations- og Tilbudsdokumenter Tilbuddet skal omfatte de kvalifikations- og tilbudsdokumenter, som er anført under dette punkt Tro- og love erklæring Tilbudsgiver skal ved afkrydsning på EU-Supply bekræfte, at tilbudsgiver, herunder samtlige deltagere i et eventuelt konsortium, ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige Tilbudsliste Den i EU-Supply indeholdte Tilbudsliste vil være tilpasset de Entrepriser, som den enkelte tilbudsgiver er blevet budopfordret til. Tilbudsgiver skal udfylde en Tilbudsliste for hver enkelt delaftale, som der ønskes at afgives tilbud på

8 3.3 Sprog Tilbudslisten udfyldes via EU-Supply. Alle poster i hver enkelt Tilbudslisten skal være udfyldt i overensstemmelse med anvisningerne heri. 3.4 Vedståelse 3.5 Forbehold Der må ikke herudover foretages ændringer i Tilbudslisten. Tilbud skal i dets helhed affattes på dansk. Tilbud skal være bindende indtil 3 måneder efter tilbudsfristens udløb, jf. punkt Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da der herved vil være en risiko for, at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt. Det bemærkes, at bl.a. vedlæggelse af standard salgs- og leveringsbetingelser eller lignende kan blive anset som forbehold. 3.6 Anonymitet, fortrolighed og tavshedspligt Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold hos ordregiver, samarbejdsparter eller medarbejdere m.v., som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsproceduren

9 4 Tilbudsevaluering Tilbuddene vurderes og sammenlignes i henhold til tildelingskriteriet Laveste pris og på grundlag af de i Tilbudslisten angivne vægtninger og undervægtninger. Der foretages en separat vurdering af de indkomne tilbud for hver delaftale. 4 9

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere