FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIB ORG +OG LAS SEN A/S VURDERINGSRAPPORT ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER VED FRIBORG OG LASSEN A/S"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT PÅ FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIGER FRIB ORG +OG LAS VED A R K I T E K T F I R M A E T FRIBORG OG LASSEN A/S SEN A/S ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG L ASSEN A /S VESTERBROGADE 124B D K 1620 K Ø BENHAVN V TLF FAX WWW. FRIBORG-LASSEN.DK

2 VURDERINGER STANDARDBETINGELSER OG PRISER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF STANDARDVURDERINGER AF FORBEDRINGER OG LØSEØRE I ANDELSBOLIGER. I forbindelse med salg er det sælger, der skal oplyse om de forbedringer, som ønskes vurderet. Det er ligeledes sælgers pligt at oplyse om eventuelle skader og mangler. Der udføres ikke egentlig opmåling af mængder for beregning af forbedringer eller fradrag. Fremsendt materiale, opgørelser, fakturabilag og lignende opbevares ikke af vurderingsfirmaet. Vurderingsfirmaet påtager sig ikke ansvaret for materialet. Fremsendt materiale returneres, når det kan indeholdes i en almindelig kuvert. Ringbind og lignende må afhentes af klienten. Såfremt materialet ikke afhentes senest 1 uge efter fremsendelse af rapport bortskaffes materialet. Eventuelle specielle vedtægter kan kun tages tilfølge i vurderingen såfremt de udleveres i forbindelse med besigtigelsen og hvis de ikke strider mod lovgivningen. Vurderingsrapporten må ikke uden skriftlig tilladelse benyttes af andre end rekvirenten til andre formål end her angivet PRISLISTE, STANDARDVURDERINGER JANUAR Almindelig vurdering, ma 5 poster Større vurdering, ma 10 poster Omfattende vurdering, ma 15 poster Vurdering, ma 20 poster Vurdering, ma 30 poster Vurdering over 30 poster men mindre end ,- Priser inkl. moms kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vurdering hvor forbedringssum er mellem kr ,- og ,- hvor fakturabilag begrænser sig til ca. 5 stk. kr ,00 Vurdering hvor forbedringssum er mellem kr ,- og ,- Ved helt specielle vurderinger, omfang, hastende m.m. aftales særligt tillæg kr ,00 Rapporten vil sædvanligvis foreligge indenfor 10 arbejdsdage efter besigtigelsen. ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN AS. På vores hjemmeside kan du se et stort udvalg af vore byggesager. Friborg og Lassen er et mellemstort arkitektfirma som yder højt kvalificeret rådgivning i byggesager. Forgæves fremmøde / ingen afbud Rykkergebyr ved for sen betaling Tillæg for kørsel udenfor Københavns og Frederiksberg Kommuner. Tillæg for kørsel udenfor Storkøbenhavn. Tilstandsvurdering, tillæg. Hvis ordret af klient oplyses dette særskilt på faktura. Yderligere beregninger, udtalelser, redegørelser samt eventuelle møder beregnes særskilt. kr ,00 kr. 200,00 kr. 1000,00 kr ,00 kr ,00 Vores arbejdsfelter ligger primært indenfor renovering, restaurering og fornyelse af eksisterende bygninger, men omfatter også indpasning af tilbygninger og nybyggeri i den eksisterende bygningsmasse samt bygningsvedligehold. Vi tilbyder vores kunder teknisk rådgivning på et højt kvalitets- og serviceniveau. Det er vores ambition at opfylde vores kunders behov med kreative og optimale løsninger. Det er vores mål at skabe smukke, vedligeholdelses- og brugsmæsssigt velfungerende løsninger som holder i mange år, til gavn for vores kunder.

3 ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Oskar Loikkanen Opførsel af badeværelse, 2011 ja Faktura fra EL-installatør forevist ja *se bemærkn. Synsdato: Faktura fra VVS-installatør forevist ja *se bemærkn. VVS-attest forevist nej Rapportdato: (rev. 26.januar 2015) EL-attest forevist nej Adresse: Luna Fruensgaard Myndighedstilladelser nødvendige for: Knud Lavardsgade 3, 3.tv. Se punkt 6. nej 1730 København V Attest fra EL-installatør anbefales nej mail: Attest fra VVS-installatør anbefales nej AB's adresse: AB Humlegården Fejl og mangler ved EL og VVS er ikke prissat med mindre attester foreligger ved besigtigelsen Sigerstedsgade 8-10 kld. jævnfør dog under punkt 6 mail: VEDLIGEHOLDELSESBEHOV Der må påregnes: Administrator: Administrationshuset A/S Almindeligt vedligehold på overflader Postbo 453 Istandsættelse 2500 Valby Renovering / udskiftning mail: VEDLIGEHOLDELSESSTAND I.H.T. ANDELSBOLIGLOVEN: God Tilstede ved besigtigelsen udover arkitekt: Almindelig Andelshaver: Luna Fruensgaard Mindre god Køber: - Ringe For A/B: - DOKUMENTATION VED BESIGTIGELSE Rapporten er fremsendt til AB, andelshaver og administrator Tidligere vurderingsrapport ved FL udført år 2010 ja Opgørelse over forbedringer og løsøre ja Generelle oplysninger Diverse håndværkerfakturabilag ja Andel købt i : 2010 Materialebilag ja Ved besigtigelsen var boligen møbleret og beboet Skøn over værdien af eget arbejde ja Ved besigtigelsen var boligen ryddet SKALA FOR STAND Omfang af forbedringer og løsøre er skønnet udfra sælgers oplysninger. R Ringe stand Fradrag. Forhold anbefales udbedret Sælger har oplyst forbedringsomfang der prissættes. M Mindre god Fradrag efter vurderingsmandens anbefaling Værdien af forbedringer og eget arbejde er skønnet udfra besigtigelsen A Almindelig stand Jævn og almindelig. Fradrag / tillæg efter vurderingsmandens anbefaling og foretaget efter bedste skøn. G God stand Tillæg hvis forbedring 1660 Prisvurdering.ls 3

4 God Almindelig Mindre god Ringe STAND ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S RUM BEMÆRKNINGER TIL TILSTAND. BAD TOILET Klinkegulv Fliser fliser fremstår mindre skæve/ujævne Gipspladeloft sænket med spotlys Sanitet G A M R Håndvask m. batteri Lavtskylstoilet. væghængt toilet med indbygget cisterne, løst låge påsat i vindueskarm bør fuges Brusebl.batteri indb. med indbygget brusehoved i loft EL ventilator Belysning Dør Dørgreb Dørblad Dørtrin KØKKEN Bræddegulv / parket malet Gipspladeloft sænket INVENTAR G A M R Elementkøkken Overskabe Underskabe Højskabe Hylder Køkkenvask / armatur Træbordplader Oprindeligt aftræk Bitrappedør G A M R Dørblad m.m Dørgreb Køkkendør G A M R Dørblad m.m døråbning udført Dørgreb m.m ENTRÉ Bræddegulv hvidpigmenteret 1660 Prisvurdering.ls 4

5 ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S Gipspladeloft Entrédør G A M R Dørblad m.m Dørgreb RUM 1 GADESIDE Bræddegulv Dør G A M R Dørblad m.m malet fyldningsdør Dørgreb RUM 2 GADESIDE Bræddegulv hvidpigmenteret Dør G A M R Dørblad m.m Dørgreb EL G A M R Målerramme/ antal grupper Sikringsrelæ Ledningsføring G A M R I blandet kvalitet kabler mangler inddækning ved målerramme Afbrydere/stik G A M R I blandet kvalitet Varme G A M R Radiatorer Vinduer G A M R Termorudevinduer BEMÆRKNINGER: Tidligere kompensation for manglende vedligehold/skader på vægge, lofter og gulve udgår, da forbedringer nu er udført. Disse forbedringer er derfor ikke medtaget. *Forbedringer prissat ud fra ordrebekræftigelse og kontoudtog, da original faktura ikke haves Prisvurdering.ls 5

6 ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S 1.0 OPRINDELIGE OG DE AF AB GODKENDTE ANSKAFFELSESPRISER Årstal Oprindelig Års Alder % aktuel Arbejder udført af tidligere andelshaver, værdi ajourført fra oprindelige anskaffelsespris eller beregnet anskaffelsespris. værdi kurve værdi værdi Udført af vurderingsfirma 1.1 Ingen forbedringer 1.0 OPRINDELIGE OG DE AF AB GODKENDTE ANSKAFFELSESPRISERI ALT SENESTE OVERTAGELSESPRIS TILBAGEFØRT TIL OPRINDELIG ANSKAFFELSESPRIS. Årstal for Pris ved Alder ved % værdi ved Oprindelig Års Alder % aktuel (Hvor anskaffelsestidspunktet er ubekendt afskrives værdien fra seneste kendte værdiansættelse.) anskaffelse overtagelse overtagelse overtagelse værdi kurve værdi værdi 2.1 Ingen forbedringer 2.0 OPRINDELIGE ANSKAFFELSEPRISER I ALT OPRINDELIGE OG GODKENDTE ANSKAFFELSEPRISER I ALT SKEMA 1 OG ARBEJDER UDFØRT AF SÆLGENDE ANDELSHAVER FORBEDRING ANSKAFFELSEPRIS AKTUEL VÆRDI Anskaf- Faktura Materiale- Materiale- Arbejdstimer Arbejds Eget arbejde Værdi i alt Års Alder % Salgsværdi felsesår / beløb indkøb bilag indkøb skøn skønnet løn ABF løn kurve værdi 4.1 Myndighedsansøgning gebyr, ifm. ren. af badeværelse Renovering af badeværelse, (samlet odrebekr. opdelt): Nedrivning af skillevæg mellem toilet og køkken Opbygning af ny væg for badeværelse og køkken Flytning af gasinstallation, og tilslutning af gaskomfur Nedsænket gipsloft, spartling, filt Opbygning af rørkasse og vindueskarm, spartling, filt Vådrumsvægge og gulve VVS omlægning El i badeværelse, køkken, og entre (samlet ordrebekr. opdelt) Væghængt toilet, duravit Bruse blandingsbatteri, grohe Blandigsbatteri, håndvask Håndvask, duravit Brusehoved, indbygget, grohe Udskiftning af køkken, moduler, låger, bordplader, mm Køkkenvask med armatur Indbygningsspots i nedsænket loft, køkken Opretning af vægge med gips, spartel, filt Opbygning af rørkasse, spartling, filt, køkken Nedrivning af skillevæg mellem entre og køkken Opbygning af ny væg ml. køkken og entre Nedsænket gipspladeloft, spartling, filt, køkken ARBEJDER UDFØRT AF SÆLGENDE ANDELSHAVER I ALT Prisvurdering.ls 6

7 ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S 5.0 LØSØRE Tidligere Vurderings Anskaf- Oprindelig Års Alder % aktuel Løsøre til overtagelse efter købers ønske vurdering grundlag felsesår værdi kr. kurve værdi værdi 5.1 Køleskab bilag Komfur oplyst LØSØRE I ALT (løsøre ikke medtaget i summation nedenfor) FRADRAG. Skønnede omkostninger Materialer Timepris Timer Timepris Fradrag Anbefalet fradrag for skader, mangler eller manglende vedligehold samt håndværker antal i alt anbefalet fradrag hvor dokumentation for arbejdets lovlighed ikke foreligger 6.1 Inddækning af el kabler over målerramme TILBAGEHOLD I ALT minus FORBEDRINGSARBEJDER SKEMA 1,2, 3 OG 4 UDEN FRADRAG I ALT FORBEDRINGSARBEJDER SKEMA 1,2,3 OG 4 MED FRATRUKKET FRADRAG I ALT Hvor priser er anslåede er det sket på baggrund af et skøn udfra sælgers oplysninger. Fradragspriser / tilbagehold er ikke nødvendigvis et udtryk for retableringsprisen ved indkøb af aktiviteten hos en håndværksmester, men kan være et udtryk for en kompenstation til køber ansat ved en rimelighedsbetragtning. Såfremt sælger lovliggør og retablerer forhold inden overdagelsen, der har medført tilbagehold, bortfalder tilbageholdet i det omfang, at forholdet kan dokumenteres overfor administrator, bestyrelse og køber Prisvurdering.ls 7

8 VURDERINGSRAPPORT GENEREL ORIENTERING Nærværende vurderingsrapport omfatter en stillingtagen til værdien af forbedringer tilpasset inventar og løsøre i andelsboligen. Vurderingen omfatter kun en stillingtagen til værdien af forbedringer m.v. i overensstemmelse med den praksis for vurderinger, som bygger på andelsboliglovens bestemmelser og som er beskrevet i ABF Håndbogen Selve vurderingen er foretaget efter bedste skøn og overbevisning, i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 i lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, samt i øvrigt efter retningslinierne i ABF's håndbog, Håndbogen for private andelsboligforeninger kapitel E. Eventuelle reklamationer bedes meddelt inden 14 dage fra rapportens datering. SÆRLIGT TIL SÆLGER Vurderingen er ikke en Tilstandsrapport for boligen. EL, gas og vand, afløb er ikke kontrolleret. Vedligeholdelsen er kun besigtiget generelt og overordnet, således at der er taget stilling til om lejligheden er i god, normal eller dårlig stand. Der er således ikke efterset for eventuelle mangler. Men hvor mangler er blevet opdaget, er de nævnt og eventuelt efter vurderingsmandens skøn prissat i vurderingen som et fradrag. Vurderingen træder således ikke i stedet for den fraflytningsbesigtigelse som bestyrelsen anbefales at gennemføre efter rømning af boligen er udført, for at sikre at boligen er i en efter vedtægternes normal stand. Det skal anføres, at der ikke er "lukket op" for kontrol af skjulte konstruktioner, ligesom der heller ikke er kontrolleret lovligheden af installationer, der kræves autoriseret udført. Lovligheden af konstruktive forhold er ikke undersøgt. Ikke funktionsdygtige bygningsdele såsom vinduer og døre, EL, gas og VVS, der ikke er bragt til vurderingsmandens kendskab, er ikke særskilt undersøgt og ligger udenfor rapportens rammer. Vurderingen er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som du selv har givet ved besigtigelsen og den praksis, der er gældende for prisfastsættelse af forbedringer og løsøre i andelsboliger. Disse regler er faste og ikke til diskussion. Det er din forpligtigelse at gøre opmærksom på eventuelle fejl, mangler og skader på besigtigelsen. Du skal gøre opmærksom på de forbedringer, du ønsker værdiansat. Vurderingsmanden afsøger ikke selv eventuelle forbedringer som kunne udgøre en forbedringsværdi. Du kan orientere dig i ABF Håndbogen om de forbedringerne der tillægges værdi. Hvis der i vurderingen er prissat fradrag for mangler, manglende vedligeholdelse eller skader i andelsboligen kan du almindeligvis ikke ændre på denne afgørelse - med mindre du kan få bestyrelsens accept heraf. Bestyrelsen skal give sin skriftlige accept heraf førend der bliver foretaget ændringer i vurderingsrapporten. Eventuel justering udføres mod tillægsbetaling. Hvis der er gjort tilbagehold for manglende myndighedsgodkendelse eller godkendelse af tekniske installationer, VVS EL, ventilation og afløb anbefales det at du sørger for at indhente godkendelser førend fraflytning og viderebringer disse godkendelser til bestyrelsen. For beklædninger på vægge og lofter, samt bygningsarbejder, hvortil der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne, er vurderingen alene på grundlag af mit skøn over indretningens lovlighed. Dette skøn har ingen retsgyldighed over for bygningsmyndighederne.

9 SÆRLIGT TIL BESTYRELSEN Vurderingen er udført som standardvurdering for foreningen, idet vurderingsmanden er foreningens rådgiver i vurderingen og hverken sælgers eller købers rådgiver uanset omkostningsfordelingen. Såfremt foreningen har særlige regler eller vedtægter er det foreningens forpligtigelse ved hver vurdering at gøre vurderingsmanden opmærksom herpå, idet det i ferietider eller af anden årsag ikke altid kan være den faste vurderingsmand. Det er op til bestyrelsen at beslutte sig for om den vil følge vurderingsmandens anbefaling på værdiansættelse af forbedringer, løsøre og fradrag. Vurderingsmanden oplyser gerne til bestyrelsen, hvorfor specifikke afgørelser er trufne men indgår ikke i dialog med køber og sælger om rimeligheden af værdiansættelser eller giver redegørelser til køber/sælger om regler og principper. SÆRLIGT TIL KØBER Vurderingen af forbedringer m.v. tager stilling til værdien af forbedringerne i et genbrugsbolig og der er således ikke tale om, at alle overflader, inventar skal være fejl og pletfrie og uden slid ligesom der kan mangle f.eks. fejelister og f.eks. 100 årige bræddegulve kan være endog meget nedslidte. Der kan være revner i lofts- og vægpuds, døre kan være skæve fodpaneler kan gabe mod gulvbrædderne ligesom overflader på oprindeligt træværk kan bære præg af mange lag maling. Der er ikke udarbejdet nogen tilstandsrapport for andelen. Der kan således godt være fejl eller mangler som ikke er opdaget eller registreret. De fejl, mangler eller skader som er blevet registreret ved besigtigelsen vil blive prissat eller oplyst i rapporten. Hvis du mener, at der er skader som ikke er blevet registeret ved besigtigelsen, skal du klage til sælger med kopi af klagebrev til bestyrelsen. Hvis du mener at nogle forbedringer er prissat for højt skal du klage til sælger og med kopi af klagebrev til bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ønsker vurderingsmandens revurdering kan sagen herefter eventuelt genoptages mod tillægsbetaling. FRAFLYTNINGSSYN OG INDFLYTNINGSSYN Nærværende rapport er ikke det samme som et fraflytningssyn eller indflytningssyn Det vil normalt være bestyrelsen, som forestår fraflytningssyn ( efter andelshavers endelige fraflytning og rydning af boligen ) og indflytningssyn og tilser, at boligens lever op til Andelsboligforeningens vedligeholdelsesstandard. FORSTÅELSE AF RAPPORTEN Vurderingsmanden kan ikke påtage sig efterfølgende at forklare og redegøre for andelsboliglovens principper og regler for prisfastsættelse af forbedringer og løsøre, bestemmelser i byggeloven eller Bygningsreglementet. Vurderingsmanden giver heller ikke rådgivning om, hvordan eventuelle tekniske eller juridiske problemer kan løses. Såfremt sælger eller køber ønsker særlig rådgivning herom må der træffes aftale om særlig betaling herfor. 2

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind nej Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG. A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Andelsboligforeningen: Lejlighedens Adresse: VURDERINGSRAPPORT - ANDELSBOLIG Vurdering af forberinger og løsøre samt evt. fejl og mangler A/B Vulkangade 7-11 / Nannasgade 9 Vulkangade 7, st. tv 2200 København

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

vurderingaf andelslejlighed

vurderingaf andelslejlighed Gitte Kenneth Der Der Dør vurderingaf andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er normal Fejl og mangler

Læs mere

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I Lejlighedsvurdering AB Strandbo I 12.03.2015 Generelt Vurdering fortaget : 09.03.2015 Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer januar 2008 1 Synshåndbog Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledende bemærkninger 2 Vægge 3 Lofter 4 Gulve 5 Træværk 6 Toilet og bad 7 Køkken 8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Hyltebjerg Alle 9, 2.tv. 272 Vanløse Andelsboligforeningen: AB Lindegaarden 272 Vanløse Administrator: Boligexperten

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT T I L L Æ G T I L T I L S T N D S R P P O R T Side 1 af 5 TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT For ejendommen : Slettevej 74, 4160 Herlufmagle Indhold i tillæg : 1. Generelt vedrørende tilstandsrapporten / tillægget

Læs mere