LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015"

Transkript

1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 1 januar 2015 Lejerbo skaber rum for liv

2 Så blev det 2015 med ønsker til at I alle er kommet godt ind i det nye år. Det nye år byder forhåbentligt på opfyldelse af drømme og mange glæder for alle her i Lunden. Nu må vi se om det milde vejr fortsætter ind i Personligt synes jeg ikke det gør noget, men ungerne savner noget hvidt at lege med, så lad os se om ikke de første måneder i 2015 kan byde på lidt snevejr Jeg vil også byde velkommen til vores konstituerede formand Brian, som indtil afdelingsmødet den 10. februar 2015 vil fungere som formand. Velkommen i det nye år! Med venlig hilsen, Anette Scharstein Redaktør Deadline for indlæg til næste blad er mandag den 22. december, klokken 12:00.

3 Som I har kunnet læse Så ønskede Tommy Rex Mortensen, at stoppe som formand for Lunden. Den dato var så den 4. december 2014, og det var også den dato jeg overtog posten som Konstitueret Formand indtil afdelingsmødet, hvor jeg så ønsker, at stille op som Formand. Jeg vil gerne starte med at sige tak for det gode samarbejde, som vi har haft med Tommy. Jeg har overtaget de opgaver som vores tidligere formand havde, så der har været mange ting og opgaver, at sætte sig ind i her mellem Jul og Nytår samtidig med forberedelse af mit første møde med bestyrelsen, og vores kommende afdelingsmøde den 10. februar 15 i Brønden kl Så der er nok opgaver at tage fat i og en af de opgaver, vi glæder os til i bestyrelsen er, at Skema C bliver godkendt, så vi kan komme videre med Reguleringskontoen her i Ja og hvem er jeg så!!. Jeg hedder Brian Taudahl Børgesen, og har boet i Lunden siden september 2005, og synes Lunden er et rigtigt rart sted og vil gerne være med til at gøre Lunden til et endnu bedre sted at bo. Jeg er også frivillig hjælper ved Julefesten i Brønden og ved Kulturweekenden i Brøndby Strand. Jeg er uddannet Beslagsmed, og har senere gennemgået Post Danmarks uddannelse for Distributionsledere. Og var ansat der i 11 år. Med venlig Hilsen Brian Taudahl Børgesen Kst. Formand

4 Forslag til at gøre rent i fuge mellem vinduer og karmen? Støvet sætter sig fast, en klud med vand og sæbe kan ikke tage det Prøv malerrens uden vand på en lille svamp, skyl efter med rent, meget varmt vand. Eller sæbespåner i en fed opløsning. Almindelig rengøringsmiddel kan ikke klare den olieholdige fugemasse. Hvis det er helt galt, kan terpentin bruges. Men pas på med terpentin, det er ikke særlig sundt. Andre løsninger/forslag er velkomne Skriftstørrelsen i Lundeexpressen Jeg har bemærket, at skriftstørrelsen i Lundeexpressen er blevet kritiseret, da der er mange, som har svært ved at læse den. Den kritik tager jeg selvfølgelig til mig og gør den større igen. Jeg gjorde det for at få plads til mere i bladet, da det ikke må overstige 32 sider. Mvh Redaktøren En lommekniv og 2 nøgler i et hylster Et kamera mærket B-View Bilnøgler med fjernbetjening. De kan afhentes i afdelingsbestyrelsens kontortid.

5 Kommunikation mellem beboere Hvis nogen internt i opgange har problemer med hinanden, så prøv at kommunikere pænt med hinanden. Igen vil jeg slå et slag for den gode og sobre tone mellem alle. Denne seddel blev fundet ophængt på en beboers postkasse og måske kunne denne være undgået hvis man havde snakket sammen. Er det stadig svært at kommunikere, så prøv i stedet at skrive i en pæn tone. Der er ingen, der har lyst til forsoning eller kompromiser, når man bliver mødt med onde toner.

6

7 Fortsættelse på sidste måneders historier Nissekroen ved Brøndby Strand - Resumé Den ældste vej fra København til Køge gik over Valby, Hvidovre og Avedøre indtil den i 1720 blev erstattet af en vej, der gik langs med kysten, og fulgte næsten det samme forløb som Gammel Køge Landevej har i dag. Ved den gamle Køgevej blev Nissekroen i 1671 grundlagt af ritmester Axel Sehested, som også ejede Tranemosegård i Brøndbyvester. Efter Sehesteds død overtog andre ejere kroen, og en af dem, Nis Nissen ejede den gennem en lang årrække, deraf navnet Nissekroen. Da Køgevejen blev flyttet i 1720 erne forsvandt eksistensgrundlaget for kroen, og den fungerede efterfølgende som smugkro. I 1848 blev Nissekroen overtaget af en mand fra Vestjylland, der ikke brød sig om navnet, og fik papir på, at ejendommen fremover skulle hedde Mæglergård. Mæglergården lå indtil 1960 erne dér, hvor Hallingparken ligger i dag. - Læs hele historien herunder En landevejskro ved Brøndby Strand Oprindeligt gik vejen fra København til Køge over Valby, Hvidovre og Avedøre. I 1720 blev der anlagt en ny bro over Harrestrup Å ved Flaskekroen, så det blev muligt at følge en mere direkte rute langs kysten. Derfor blev der anlagt en ny vej fra Valby til Vallensbæk, der fulgte en sydligere linie, og gik omtrent hvor den nuværende Gammel Køge Landevej går idag. I 1770 erne blev en ny og moderne landevej mellem København og Roskilde taget i brug og i 1786 åbnedes en vejforbindelse fra Taastrup til Køge. Derfor fulgte trafikken sydpå nu denne rute i stedet for de sandede hjulspor langs stranden. Op gennem 1800-tallet forfaldt vejen langs kysten efterhånden. Den var svær at vedligeholde på grund af sandflugt og oversvømmelser, mens forbindelsen via Taastrup var brolagt og derfor altid farbar. Kettehøjvej, der går parallelt med motorvejen, er sikkert det sidste rest af den gamle landevej fra 1600-tallet. Den har i hvert fald gået omtrent på det sted. Ved den gamle landevej lå fra 1671 Nissekroen, der betjente de vejfarende med mad og drikke. Det var ritmester Axel Sehested som oprettede kroen. Han havde været med i krigen mod svenskerne i , men mistet sine ejendomme i Sverige. I stedet fik han en gård i Brøndbyvester den, der senere blev kendt under navnet Tranemosegård, og som stadig ligger i landsbyen. Det var i øvrigt på gårdens jorder nord for Brøndbyvester, at boligforeningen af samme navn i begyndelsen af 1950 erne byggede sine første boliger under navnet Tranevænget.

8 Sehested var en driftig herre. Mens han var i Brøndbyvester satte han flere ting i gang: Han startede et bryggeri, byggede mølle og altså åbnede altså kroen ved Brøndby Strand. Sehested kunne ikke nære sig for at drage i krig mod svenskerne igen i 1675, og det blev hans skæbne. Han faldt ved Halmstad, og hans enke sad tilbage på gården i Brøndbyvester. Kroen overgik nu til andre ejere, og én af dem havde den i mange år. Det var kromanden Nis Nissen, og i hans tid fik stedet i årene fremover: Nissekroen. Normalt forbinder man landevejskroer med statelige bygninger, hvor der er mulighed for både ordentlig fortæring og overnatning. Men Nissekroen var nok næppe andet end en smugkro. I hvertfald hedder det i begyndelsen af 1700-tallet, at kroen beboes af en mand ved navn Christian Hansen, som undertiden skænker øl og brændevin til rejsende folk, hvortil han ingen bevilling har at forevise. Da Køgevejen blev flyttet i 1720 erne, forsvandt også trafikken forbi Nissekroen, som nok ophørte på den tid. Navnet Nissekroen hang alligevel ved ejendommen, da den i 1848 blev overtaget af en mand fra Vestjylland. Han brød sig nok ikke om at bo på en kro, så han fik papir på, at navnet fra nu af skulle være Mæglergården. Dermed kan vi fastslå, hvor kroen har ligget. Mæglergården lå nemlig helt indtil 1960 erne for enden af den stadig eksisterende Mæglergårdsvej den lille, blinde sidevej nord for Ulsøparken. Kroen lå altså omtrent der, hvor Hallingparken ligger idag. Der var brug for kroerne ved landevejene, for en rejse af datidens veje kunne være en langsommelig affære. Der var ingen asfalt eller anden form for belægning kun et par hjulspor, der ofte var så mudrede og opkørte, at man simpelthen måtte køre på marken ved siden af, for at komme frem. Tempoet var sindigt en rejse fra København til Køge kunne godt tage en dags tid. Der var derfor god brug for steder undervejs, hvor man kunne få sig et krus øl, en dram og en fedtemad. Kroerne lå da også med kort afstand langs vejen. Flaskekroen var den første, lidt syd for Valby. Efter Nissekroen kom Fedtekroen ved Vallensbæk, hvor kromanden kunne sørge for vognsmørelse. Omkring Ishøj nåede man til Jægerkroen, der også kaldtes Køge kro. Ved Karlslunde kunne man vælge mellem Lopholms Kro og Korporalskroen, og var tørsten endnu ikke stillet, havde man endelig Skillingskroen ved Jersie Strand tilbage.

9 Tranemosegård - Resumé Efter krigen med svenskerne blev den nedbrændte Tranemosegård i Brøndbyvester landsby overtaget af den adelige ritmester Axel Sehested. Han byggede gården op igen. Yderligere oprettede han et bryggeri, et brænderi, en mølle samt en kro, der alle blev drevet af forpagtere. I 1675 blev Sehested dræbt i et slag med svenskerne, og enken overtog styringen af gården. Stednavnet Fruens Marespjeld, der ligger øst for gården, vider om hendes ejerskab af gården. I 1890 brændte det meste af gården på nær den østlige del af stuehuset. Her blev efterfølgende opført en stue, indrettet med inventar fra Hedeboegnen. Den fik navnet Sehestedstuen. På grund af svigtende publikumsbesøg, blev den i 1972 nedtaget og er nu opmagasineret på Nationalmuseet. - Læs hele historien herunder Nordligst i Brøndbyvester landsby ligger Tranemosegård. Gårdens beboere i 1600-tallet skilte sig ud fra landsbyens øvrige bønder ved at være af adelig herkomst. Under krigen mod svenskerne , var gården blevet brændt af, og den blev i 1664 overtaget af ritmester Axel Sehested. Han havde som officer i kongens hær deltaget i kampene under Københavns belejring og måske selv været i Brøndbyvester i samme forbindelse. Sehested var af adelig familie og havde efter krigen forventninger om en stilling i kongens tjeneste. Men efter indførelsen af enevælden i 1660 var der imidlertid ikke længere som tidligere knyttet adelsmænd til hoffet. Samtidig havde Sehested mistet sine ejendomme i Sverige, og Sehested fik som erstatning jord på Sjælland, bl.a. i Brøndbyvester. Sehested byggede den nedbrændte gård op. Den var af udseende en almindelig bondegård, men dog alligevel så standsmæssigt indrettet, at den passede til en adelig familie. Sehested nød det privillegium af være fritaget for at betale de sædvandlige skatter og afgifter til kongen, men alligevel var de almindelige indtægter fra gårdens drift sikkert ikke tilstrækkelige for at føre en tilværelse, der passede sig for en adelsmand. Sehested satte derfor en række nye forretninger i gang. Han oprettede et bryggeri, et brænderi og en mølle. Møllen var en vindmølle, der sandsynligvishar ligget, hvor Åparken er i dag. Stedet kaldtes senere for Møllebakken. Nogle år efter, i 1671, opførte han desuden en kro ved landevejen fra Valby til Køge, der dengang passerede mellem Brøndbyvester og Brøndby Strand. Alle disse virksomheder blev dog drevet ved forpagtere Axel Sehested selv blandede sig ikke i den daglige drift. Da Danmark i 1675 igen kom i krig med svenskerne, blev Axel Sehested udnævnt til ritmester i kongens hær. Han deltog i et slag ved Halmstad og faldt i kampen. Tilbage på gården i Brøndbyvester sad hans hustru, fru Øllegaard Thott. Hun magtede ikke at føre brænderi og bryggeri videre, så de blev opgivet. Også kroen blev solgt. Møllen blev taget ned og genopført ved Vesterport i København, men gården drev hun dog fortsat, og et gammelt stednavn, Fruens Marespjeld, der har

10 været brugt for området umiddelbart øst for Tranemosegård, vidner om den tid, hvor den adelige kvinde sad som gårdejer i byen. I 1890 brændte det meste af Tranemosegård. Den østlige ende af stuehuset blev dog reddet, og her indrettede den daværende ejer, Christian Sørensen, en stue med forskelligt indbo fra gammel tid. Nogle af møblerne var fra Tranemosegård, andre kom fra forskellige gårde i nærheden. Det hele blev overladt til Nationalmuseet i 1922, som sørgede for istandsættelse m.m. Stuen fik navnet Sehestedstuen, selv om inventaret nok næppede stammede fra Sehesteds tid. Rummet blev åbnet for offentligheden som et lille museum, hvor der var mulighed for at se, hvordan et hedebohjem var indrettet. På grund af hærværk og svigtende besøg lukkede Sehestedstuen dog igen i 1972, hvor den blev pakket ned og opmagasineret på Nationalmuseet. Dyregården Søholt - Resumé Søholt lå oprindeligt i Brøndbyvester landsby. Under svenskekrigene i 1660 blev gården brændt ned. Ved udskiftningen af Brøndbyvesters jorder i slutningen af 1700-tallet, blev gården flyttet til sin nuværende placering. Den gård, der blev opført i slutningen af 1700-tallet, var en firelænget ejendom, i bindingsværk og med stråtag. I begyndelsen af tallet hørte der lidt over 60 tdr. land jord til Søholt. I 1930 erne blev gården indrettet som gartneri. I 1960 erne opstod der planer om en boligbebyggelse på Søholts jorder, men det blev opgivet igen. Senere opstod en dyreklub for børn på gården, og stedet fungerer i dag som et kommunalt fritidstilbud, hvor Brøndby Strands børn kan opleve livet på en rigtig bondegård. - Læs hele historien herunder Søholt lå oprindeligt i Brøndbyvester landsby, hvor nu den lille sidevej Hyldegårdsvej ligger. I perioder var gården sammen med Hyldegård én ejendom. Den ældste, kendte beboer hed Oluf Hansen. Han var fæstebonde på gården i Under svenskekrigene i 1660 blev gården brændt ned. Kun stuehuset stod tilbage, da svenskerne havde forladt egnen, og gårdmanden Laurits Poulsen havde ikke mulighed for at tilså sine marker. Ved udskiftningen af Brøndbyvesters jorder i slutningen af 1700-tallet, blev gården flyttet til dens nuværende placering. Det skete muligvis omkring En del af landsbyens gårde måtte flyttes, fordi der ikke var plads til, at alle kunne få jord op til byen. Det langstrakte sogn betød, at man for at udnytte jorden i den sydlige del ned mod Brøndby Strand udlagde jordlodder langs med vejen mellem Brøndbyvester og Brøndby Strand. Søholts lod fik nr. 12. Dengang kaldtes gården Dehlsgård, fordi den kom til at ligge på den mark, der kaldtes Dehls Agre. Længere ude mod vest lå Kodies Agre,

11 hvilket nok betyder, at der har ligget en dysse eller høj hér. Den er der dog ikke nogen rester af længere. Jordene grænsede mod syd op til den gamle landevej mellem København og Køge, der tidligere gik langs det, der idag hedder Kettehøjvej og videre vestpå mod Vallensbæk Strand. Ved vejen udkanten af Søholts marker lå den såkaldte Nissekro, der var opført i 1600-tallet. Her kunne de vejfarende holde pause og få sig lidt mad og en forfriskning. I en periode hed kroejeren Nissen, og det gav kroen sit tilnavn. Mæglergården, der tidligere lå syd for Søholt, blev bygget på kroens plads. I 1870 solgtes en lille parcel af gårdens jord til kommunen, som opførte Brøndbyvester Strandskole ved Brøndbyvestervejen. Skolen lå ved krydset mellem Kettehøjvej og den gamle Brøndbyvester Strandvej den, der i dag hedder Ulsøparken. Skolen var ganske lille og her undervistes børnene fra strandområdet. Allerede i 1800-tallet var der en del beboere ved stranden. Dels de, der boede på de gårde, der var flyttet ud fra Brøndbyvester, dels fiskere og gartnere. Brøndbyvester Strandskole lukkede i 1942, da Centralskolen i Brøndbyvester blev taget i brug. Men allerede i 1950 åbnede den nuværende Strandskole, da der var et stigende antal børn i strandområdet. Søholt havde som de fleste andre gårde en lille strandlod. Den lå syd for Gammel Køge Landevej. Den gård der blev opført i slutningen af 1700-tallet var en firelænget ejendom, i bindingsværk og med stråtag. Stuehuset havde to stuer, hvoraf den ene havde lergulv. Kun i den fine stue var der bræddegulv. I bryggerset stod den store kobberkedel, så man kunne fremstille øl til eget forbrug. I længen mod øst var der svinestald, mod syd lå kreaturstalden, og i den vestre bygning var der lade og lo samt et karlekammer. Midt på gårdspladsen stod brønden, der klarede vandforsyningen til mennesker og dyr. Stuehuset og to af udlængerne blev på et tidspunkt i 1800-tallet erstattet af en grundmuret bygning, mens den vestre længe stadig omkring år 1900 var i bindningsværk. Alle gårdens bygninger havde på det tidspunkt stråtag. I begyndelsen af 1900-tallet hørte der lidt over 60 tdr. land jord til Søholt og en besætning på 16 køer, 6 stk. ungkvæg og kalve samt en tyr af rød dansk race. Man kan med rette kalde Søholt for en slægtsgård. Gården har været i samme families eje i hvert fald fra 1760 erne og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Efter hyppige ejerskifter blev den i 1930 erne købt af Jørgen Petersen og Einar Mikkelsen, der indrettede gartneri på ejendommen. Der blev efterhånden opført drivhuse på nordsiden af indkørslen fra Brøndbyvestervejen. I 1960 erne opstod der planer om en boligbebyggelse på Søholts jord, men det blev opgivet igen. Senere opstod en dyreklub for børn på gården, og stedet fungerer i dag som et kommunalt fritidstilbud, hvor Brøndby Strands børn kan opleve livet på en rigtig bondegård.

12 Brøndbyvester mølle Brøndbyvester Mølle blev opført i 1888 og fungerede som kornmølle indtil 1940 erne. Møllen blev grundlagt af Thomas Nielsen, der placerede den ved krydset mellem vejen til Brøndbyøster og Avedøre. Dermed fik bønderne fra Brøndbyvester kortere vej at køre, når de skulle have malet deres korn. Hidtil havde de benyttet blandt andet Røde Vejrmølle som lå ved Roskildevej mellem Glostrup og Albertslund. Til møllen var der tilknyttet et lille bageri, men som blev nedlagt ved Nikolaj Nielsen, der havde møllen i starten af 1900-tallet. I stedet fik han forsynet møllen med en motor, så han ikke længere var afhængig af vinden alene. I 1944 købte købmand Holger Nielsen møllen. På dette tidspunkt var landbruget imidlertid i tilbagegang i Brøndbyerne, og han indrettede derfor møllen til blikkenslagervirksomhed. Møllen blev, men fra 1950 var al mølledrift indstillet. Blikkenslagerfirmaet eksisterer stadig under navnet Brøndbyvester Mølle. Fra 1967 overtog Brøndby Kommune Brøndbyvester Mølle og indrettede senere værested for ældre i møllerhuset. I dag er møllen et vartegn for Brøndby Kommune. Brøndbyvester Mølles Venner står i dag for at bevare møllen og afholder tillige en række arrangementer i årets løb. KORTSENS GÅRD I BRØNDBYØSTER Resumé Gården er blandt de få bevarede gårde i kommunen, der ligger på sin oprindelige plads, hvor den har eksisteret siden middelalderen eller længere tilbage i tiden er første gang gården omtales i skriftlige kilder, hvor den hører under Kongens Krongods. I 1766 går den over til selveje. I tallet og indtil 1960 erne var gården i familien Kortsens eje, heraf navnet. I forbindelse med opførelsen af Vestvolden i 1880 erne blev ca. 20 tønder land af gårdens jord eksproprieret. I 1960 erne blev gårdens marker, der lå nordvest for Brøndbyøster landsby, udstykket til boligbyggeri på området omkring Højsteens Boulevard. I dag er gården indrettet som lejligheder. - Læs hele historien herunder I august 1998 blev det endeligt besluttet at sælge Kortsens Gård i Brøndbyøster til et firma, der vil bygge dem om og indrette 8 lejligheder. Der havde ellers været mange forslag om, hvad gården kunne bruges til, hvis den fortsat var kommunal ejendom. F.eks. vandrerhjem, lokaler for foreninger el.lign. Gården er blandt de få bevarede gårde i kommunen, der endnu ligger på sin oprindelige plads. Her har den sandsynligvis ligget siden middelalderen eller

13 måske endnu længere tilbage i tiden. Samtidig er det den sidste firelængede gård i Brøndbyøster. Gården i 1600-tallet I de historiske kilder finder man første gang gården i Dengang hed hverken bonden eller gården ikke Kortsen. Navnet dukker først op omkring år 1800, hvor gårdmanden hed Cort Nielsen. Hans børn fik efter datidens skik efternavnene Cortsen (-søn) og Cortsdatter. Navnet Cort var tidligere meget udbredt blandt bønderne på Vestegnen. I løbet af 1800-tallet brugte man for det meste at stave navnet med K. I 1600-tallet omtaltes gården som øde og forfalden, og en af de bønder, der drev gården, måtte forlade den på grund af fattigdom. Krigsårene i 1650 erne, hvor hele Vestegnen plages af de hærgende svenske soldater, gik hårdt ud over Brøndbyerne, og også Kortsens gård blev raseret. Dygtige bønder fik den dog bygget op igen. Utvivlsomt med hjælp fra kongen, eftersom gården var en del af det såkaldte krongods i egnen rundt om København, hvor kongen fik indtægterne fra langt det meste af landbrugsjorden. Bønderne på gårdene ejede ikke selv jorden, men fæstede (dvs. lejede) den af kongen. Det var derfor i kongens interesse, at bønderne havde rimelige forhold, og de fik ofte støtte, når det kneb. Gården i tallet Fra 1766 gik gården dog over til selveje, fordi kongen som en del af 1700-tallets landbrugsreformer gav afkald på en del af sin jord. Skatter og afgifter skulle dog stadig betales. Igennem 1800-tallet var gården i Kortsen-slægtens eje og forblev det helt frem til 1960 erne, hvor jorden solgtes til Brøndby Kommune. Gårdens marker, der lå nordvest for Brøndbyøster landsby, blev nu udstykket til boligbyggeri på området omkring Højsteens Boulevard. Gården og Vestvolden Det var dog ikke første gang, at Kortsens gård afgav noget af sin jord. Da fæstningsanlægget ved Vestvolden blev bygget i 1880 erne, blev omkring 20 tdr. land af gårdens jord eksproprieret, hvilket gav en god indtægt, da staten betalte gode priser for den jord, der blev købt op. De militære aktiviteter på Vestvolden kom tæt på, da fæstningen under 1. verdenskrig blev bemandet med soldater. Selv om Danmark ikke var direkte indblandet i krigen, var en større styrke indkaldt til at forsvare hovedstaden, hvis krigen rykkede nærmere. Soldaterne blev indkvarteret på egnens gårde, og på Kortsens gård havde man omkring 1914 ca. 50 mand liggende i laden. Også en officer blev indkvarteret, men han forlangte at få sit eget værelse stillet til rådighed! Nu bevares gården altså til boligformål.

14 SILERGÅRD - Resumé Ved udskiftningen i 1781 omfordeltes jorden i Brøndbyvester. 10 gårde fik tildelt jord ved Brøndby Strand. Jens Nielsen var en af de første bønder, der flyttede sin gård ud fra landsbyen til Brøndby Strand, hvor han opførte Silergård med 4 stråtægte længer med lerklining. Han fik hurtigt problemer med at dyrke den sandholdige og fugtige jord tæt ved stranden. Derfor måtte han etablere afvandingsgrøfter, bygge diger, fjerne store sten fra marken og plante pilehegn, for at standse sandflugten på sine jorder. Jens Nielsens oldebarn, L.V. Olsen blev gårdens næstsidste ejer. I 1935 byggede han Silerhus som aftægtshus på gårdens jord, der lå ned mod Gammel Køge Landevej. I 1960 erne blev gården udstykket til anlægget af Strandesplanaden og til den del af Brøndby Strand-planen, som boligselskabet Tranemosegård har stået for. Børneinstitutionen Silergården er opført omtrent der, hvor Silergården lå. - Læs hele historien herunder Frem til slutningen af 1700-tallet blev Brøndbys gårde drevet af fæstebønder. De ejede ikke selv jorden, men fæstede dvs. lejede den. En god del af deres indtægter gik til at betale afgifter til jordejeren, som her på egnen i de fleste tilfælde var kongen. For lidt over 200 år siden dyrkede bønderne i Brøndbyvester stadig deres jord efter det gamle princip, hvor markerne var delt op i et utal af små jordlodder, spredt rundt i hele sognet. På den måde fik alle lige andel i såvel den gode som den dårlige jord. Til gengæld var det temmelig upraktisk, for alle skulle være enige om at så, høste og pløje på samme tid. I alt var der mere end 1000 små stykker jord i Brøndbyvester-området. Præsten i Brøndbyvester foreslog i 1780, at man omfordelte jorden, så der til hver gård kom til at høre ét sammenhængende stykke jord. Efter en større opmåling af markerne, fandt man frem til en plan, så puslespillet gik op. n del gårde blev liggende i Brøndbyvester landsby, men på grund af sognets langstrakte facon fra Glostrup i nord til stranden i syd måtte nogle af bønderne nøjes med en mark langt fra den gård, de boede på. Det gjaldt f.eks. for de 10 gårdmænd, der fik deres jordlodder ved Brøndby Strand. Efterhånden flyttede nogle af bønderne deres gårde ud fra landsbyen, så de kom tættere på deres mark. Til gengæld måtte de forlade det kendte og trygge fællesskab i landsbyen, hvor gårde og huse lå tæt sammen. Jens Nielsen var én de gårdmænd, der fik tildelt en jordlod langt fra byen nede ved Brøndby Strand. Det betød, at han måtte køre eller gå 2-3 kilometer, for at komme ud til sin mark. Så han tog hurtigt tog springet og flyttede sin gård derned. Jens far var netop død, og selv om Jens havde ældre søskende, blev det alligevel ham der i 1781 arvede

15 barndomshjemmet. Det år blev i det hele taget begivenhedsrigt for den 28-årige Jens Nielsen. Samme år giftede han sig nemlig med Margrethe Jeppesdatter en to år ynge pige fra Hvidovre. Den gård, som Jens opførte, var ikke meget forskellig fra barndomshjemmet oppe i landsbyen. Fire stråtækte længer med lerklinede vægge, hvor stuehuset lå mod nord. Her trådte man ind i en lille forstue, og kom så ind i dagligstuen, hvor bilæggerovnen stod. Bagtil lå køkkenet, der også fungerede som bryggers, hvor bageovnen og maltkøllen (til ølbrygningen) optog det meste af pladsen. Længere inde lå den fine stue, som nok også har fungeret som sovekammer, da familien efter nogle år blev forøget med hele fem børn. Jens fik hurtigt problemer med at dyrke noget på den sandholdige og fugtige jord tæt ved stranden. Han måtte for egen regning etablere afvandingsgrøfter, bygge diger og fjerne store sten fra marken. Samtidig var han nødt til at plante pilehegn om sin mark, for at vinden ikke skulle bortføre den sandede jord. Selv om Jens arbejdede flittigt og hårdt, sled han sig selv op. Da han nåede de 60 år, overdrog han en del af jorden til sin søn Niels, der arbejdede som avlskarl i præstegården i Brøndbyvester. Da gamle Jens døde i en alder af 70 år, fik Niels resten af gården. Siden var gården i familiens eje, og Jens Nielsens oldebarn, L,V..Olsen blev dens næstsidste ejer. Han byggede i 1935 Silerhus et aftægtshus på gårdens jord ned mod Køgevej ( Silervej 3 billede af huset kan ses på google (https://maps.google.dk/maps?hl=da)). Det havde endnu omkring 1960 en stor have på hjørnet af Silervej og Gammel Køge Landevej, og en frugtplantage på den modsatte side. Sidst i 1960 erne måtte Silergåden give plads for forstadsudviklingen. Gården lå i vejen for anlægget af Strandesplanaden. Tidligt havde den fået navnet Silergården et navn der har sin oprindelse i de ældgamle marknavne ved Brøndby Strand. Hvad det egentlig betyder ved man ikke. Navnet har overlevet i vore dage, dels i Silervej, en lille sidevej til Strandskolevej dels i navnet på børneinstitutionen Silergården, der ligger omtrent dér, hvor den gamle slægtsgård lå i næsten 200 år. Og endelig er Silergården et andet navn for den del af Brøndby Strand-planen, som boligselskabet Tranemosegård har stået for. Gården kendes også under navnet Rønnebæksholm.

16 December 2014 i Lunden. Ja! Det er svært at se det er juletid (Fotograf Anette Scharstein)

17

18 Nabohjælp: Her i Lunden skal vi jo passe på os selv og hinanden, og dette gør vi ved at melde/informere om mystisk larm, ulovligheder o.a. som man oplever. Der har været nogle tilfælde af hærværk, brandstiftelse, tyveri og andre aktuelle ting, som via bl.a. Facebook er kommet hurtigt ud blandt beboerne, som så har kunne tage sig af efterfølgende handlinger. Man skal selvfølgelig ikke tage til selvtægt af nogen art, men skal tage kontakt til politi eller brandvæsen f.eks. Vis hensyn: Vi er mange mennesker og har mange forskellige ideer om det perfekte, men alle vores ønsker kan jo ikke forenes til fuld tilfredshed for alle. Så derfor en opfordring til alle om at vise hensyn til jeres med-beboere, når der ryges, høres musik, luftes hunde osv. Undlad at smide jeres skodder på jorden, men brug de fine askebægre, der er på alle vores nye skraldespande. Lad være med at ryge i opgangene eller lige under altaner med åbne vinduer. Saml jeres hundes efterladenskaber op, for der er da ingen, heller ikke hundeejere, der ønsker at træde i det og skru lidt ned for musikken, især når I har åbne vinduer. Alt i alt VIS HENSYN til hinanden Hav din hund i snor, og saml op efter den når den skal af med noget Vis almen hensyn, ryg ikke i opgangene (Forbudt), smid ikke skodderne ud fra altanen Pak dit skrald ind En lille knude er stor hjælp Vores funktionærer oplever alt for tit, at skraldeposer smides i skakten uden at der er slået en lille knude på den, eller affald hældes direkte i skakten. Det betyder ekstraarbejde, da skraldespandene skal spules oftere, og det betyder også en ulækker oplevelse for vores blå mænd, når de skal tømme en overfyldt skraldespand, hvor indholdet er løbet ud af poserne. Lundexpressen på din smartphone? Scan denne kode, og læs tidligere udgaver af Lundexpressen.

19 Kiosk 17 Indehaver Babar har et rigtig godt udbud af dagligvarer, aviser og ugeblade. Hver morgen er der frisk brød fra bageren og friskbrygget kaffe på kanden til en billig penge. Husk at bestille dit morgenbrød, hvis du vil være helt sikker på at der ikke er udsolgt! Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! Hvis du ringer eller mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt ud efter butikkens lukketid kl. 20. Du kan selvfølgelig også bestille til en anden dag. Telefonnummeret er , er Støt op om vores lokale kiosk.

20 Svær Let

21 Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogle af dem, og opfordrer andre ansvarlige for en klub til at gøre opmærksom på deres klub. Klubberne er til for beboernes skyld, og har dermed et socialt ansvar i Lunden. Klub Tømmermændene Klubben Tømmermændene, der er hjemmehørende i Blok 2 med indgang fra sydsiden (mellem nummer 4 og 6) er Lundens ældste klub med 42 år på bagen. Klubbens primære nøgleord er hygge En hyggelig snak mellem beboerne i Lunden. Et hyggeligt spil billard på stort Søren Søgaard billardbord. Et hyggeligt spil dart eller kort. Hygge omkring storskærmen ved store sportslige arrangementer, store begivenheder eller ved Brøndby s kampe. Af og til hygger vi også omkring grillen på de lune sommeraftner. Med andre ord: Vi er meget sociale Der er ikke faste åbningstider i klubben, men tit er der åbent hver eftermiddag. (Mandag er der som regel størst chance for at klubben er åben). Kig ind vi bider ikke Med venlig hilsen Michael Barnholt Formand

22 Vil dit barn også deltage i Børneklubben? Her kan dit barn møde mange andre børn fra Lunden Der er grundlag for et bredere socialt netværk børnene imellem ved at mødes en gang eller to om ugen i klubben. Der leges, spilles, bages, kreeres, tages på ture og mange, mange andre ting Klubben er åben hver tirsdag fra 16 til 18 og hver fredag fra 16 til 19 (begge dage med fællesspisning) Adressen er Resenlund 10 i stuen (lige ved boldbanen og legepladsen) Børnene må komme uden forældre, når de er gamle nok til at klare sig uden hjælp, ellers skal der være en forældre tilstede. Forældre er desuden meget velkomne til at komme forbi og få en kop kaffe og en hyggesnak mens børnene leger. Da vi er en gruppe af mødre i Daruplund, som har startet klubben, og som selv betaler, ser vi gerne at børnene betaler et kontingent på 100,- en gang om måneden til indkøb af fællesmad, kiks, saftevand, materialer, ture og lign. Kom forbi og hør mere! Mange glade hilsner fra Ea, Nezahat & Anette Børneklubben

23 MOTIONSKLUBBEN Lundens Motionsklub ledes af Jes Dambmann. Motionsklubben har til huse i blok 12 ved Daruplund 61, altansiden, og ønsker man at blive medlem skal man kontakte Jes på tlf eller mail: Motionsklubben har flere forskellige maskiner og vægte, så man kan sagtens få masser af god træning i klubben. Man kan træne på alle tider af døgnet, da man får kodet sin Salto nøgle til at virke i Motionsklubben. GØR DET SELV KLUBBEN Åbningstider: Onsdag kl. 15:00-18:00 Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kan komme og ordne cykel - male, slibe osv. Har du ikke selv værktøjet, kan vi måske hjælpe dig. Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre - et stort bord i den rigtige højde - og du kan få lidt professionel hjælp, hvis snitmønstret ikke passer, eller hjælp til, hvordan du syr dit tøj ind eller ud samt oplægning af bukser m.m. KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørge os om på telefon: Venlig hilsen Gør Det Selv-klubben Daruplund 45, altansiden

24 Lundens Seniorklub Daruplund 19 (indgang fra altansiden) Åbningstid er: Torsdag fra kl til kl Lundens Seniorklub er for alle seniorer, dvs. førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere, og dem som nærmer sig dette stadie, boende i Resenlund og Daruplund samt seniorer, som er bosiddende i området De 9. Der er mange aktiviteter, bla. bankospil der afholdes den første torsdag i måneden, og lotteri den 3. torsdag i måneden dog ikke i sommermånederne. Desuden er der fælles spisning alt afhængig af medlemmernes ønsker. Om sommeren kan man nyde den lille gårdhave. Der er borde og stole. Der forefindes også lærebøger i internet og Office programmerne m.v. Der betales et mindre månedligt kontingent. Kig ind og se vores flotte lokaler og få samtidig information om alle vores aktiviteter og initiativer. Yderligere oplysninger om klubben kan fås hos ansvarshavende: Gert Andersson Tlf.:

25 Aktivitetsklubben Åbningstid er hver onsdag kl. 15:00 18:00 Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til nogle fornøjelige timer. Vi har lokaler med mange sjove og spændende genbrugsting. Vi kan også tilbyde reparation af tøj, syning af gardiner m.m. MEN KIG IND TIL OS for at høre mere om hvad vi har gang i. SMID IKKE VÆK Hvem gemmer på hvad? Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik, gryder, pander, legetøj, småmøbler, strikkegarn og stof til syning. potter, RING TIL ULLA PÅ TLF.: SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNE På gensyn i AKTIVITETSKLUBBEN Daruplund 5 st. Altansiden Møbelklubben Møbelklubben er en klub hvor man kan mødes og ompolstre, male og reparere møbler, billedrammer m.m. Der er kun indgang fra opgangen, så der skal i første omgang ringe til mig for adgang. Der er mulighed for hobbymaling, akryl, akvarel el. lignende Hovedsageligt åbent på onsdage fra kl Ring og hør nærmere om klubben. tlf Håber at høre fra dig. Hilsen Birgithe Rasmussen

26 Daruplund 71 Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden. Det er Jørn Gramm og Annelie Bonde der står for udlejningen og de kan træffes på telefon eller Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er som følger: Weekend udlejning (ved helligdage, kontakt Jørn eller Annelie): Leje: 1500,- kr. Depositum: 500,- kr. Lejen er gældende 3 dage: Første udlejningsdag fra 16.00, den anden dag hele dagen og den efterfølgende dag til 16:00. Udlejning af lokaler hverdage, mandag - torsdag: Leje 12 timer: 500,- kr. Leje 6 timer: 300,- kr. Depositum: 500,- kr. på Jørn og Annelie er også til stede hver mandag i selskabslokalerne mellem kl. 18:00 og 18:30, hvor man er velkommen til at se lokalerne. Ønsker du at sende en mail er adressen: Reservation af lokalerne sker KUN ved betaling af depositum.

27 Vaskeriets priser som følger: Forvask Maskine 6 kg. Maskine 10 kg. Tørretumbler Strygerulle Centrifuge Sæbe Skyllemiddel Gratis 3 kr. 15 kr. 19 kr. 10 kr. pr. 10 minutter 12 kr. pr. 25 minutter Gratis Gratis Normale åbningstider: Mandag fredag 7:30 22:00 Lørdag, søn- og helligdage 7:30 17:00 Vaskeriet er lukket følgende dage: Juleaftensdag, 1. og 2. juledag Nytårsaftensdag, 1. januar Påskedag, 2. Påskedag og 2. pinsedag Bore- og banketider Der må kun bores og bankes på følgende tidspunkter: Mandag fredag: Kl. 09:00 19:00 Lørdag: Kl. 09:00 14:00 Man må ikke bore og banke på søn- og helligdage. Hold opgangene pæne! Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må ikke anbringes i indgangspartier og i opgange. Det er ikke tilladt at sætte fodtøj og andet uden for lejemålets hoveddør. Fjern gamle reklamer og opslag. Rygning er ikke tilladt i opgange og pulterrumsgange. Der skal så lidt til, at det er en fornøjelse at komme hjem.

28 Lejerbo Udlejning Gl. Køge Landevej Valby Kontortid: Telefontid: Mandag fredag: Telefon: Kl. 10:00 15:00 Mandag torsdag: 10:00 15:00 Fredag 10:00 12:00 Fejl på tv-signalerne Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon Mail: Regninger Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regnings-service mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: Ændring af programpakker Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C Mail: Fax: Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.

29

30 Hjertestartere I et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestartere i Brøndby Strand. To af disse er sat op i Lunden, nemlig i Daruplund 17 og 41, begge på altansiden og altså tæt på hovedstien. De er indtil videre opsat i aflåste skabe, man skal bruge sin Salto brik for at komme til dem. Mange hjertestartere bliver ikke brugt, fordi man ikke ved hvor de er. Brug et par sekunder til at indprente dig hvor du kan finde dem: D17 og D41, altansiden, hovedstien. Vær ikke nervøs for at bruge en hjertestarter, den kan ikke fejlbetjenes. Man bliver ledt gennem processen af en elektronisk stemme, der også tjekker at man gør det rigtige. Det er en rigtig god ide at klikke sig ind på hjertestarter.dk og se instruktionsvideo, trin-for-trin instruktioner og meget mere.

31 NØDSTILFÆLDE Ved nødstilfælde eller akut opståede skader på hverdage i tidsrummet 07:00 15:00 (fredag kl. 13:00) ringes til varmemesteren på telefon Der kan være telefonsvarer, men læg besked og der vil blive ringet tilbage hurtigst muligt, da den hele tiden bliver aflyttet. Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 på hverdage, weekends og helligdage ringes der direkte til håndværkeren på følgende numre: EL EL-Strøm VVS Byernes Varme Kloak Abak Glarmester LK Byg Låsesmed Albertslund Låseservice Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde! Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand i kloak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for begge toiletter (ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brud på vand og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varme i hele lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder. Brug tilkaldeordningen med omtanke! Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejen påvirkes. Ved misbrug af ordningen, videresendes fakturaen til den pågældende beboer. Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal der gives besked til varmemesteren på mail: eller telefon Andre telefonnumre:

32 DET ER DA RART AT BO I LUNDEN Redaktionen: Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand. Redaktør: Anette Scharstein Mail: Bude: Mia Due og Katarina Lundquist Tryk: Eget trykkeri, oplag 340 stk. Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling Lunden. Indlæg optages under navn eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve. Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening. Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden, 2660 Brøndby Strand Mail: Hjemmeside: Kontortid: Mandag i lige uger kl. 18:00-19:00 Kst. Afdelingsformand & Kasserer: Brian T. Børgesen, Daruplund 33, 2. tv. Mobil: Mail: Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Lilian Andersen, Daruplund 37, 2. th. Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1. th. Bestyrelsesmedlem: Verner Pedersen, Daruplund 31, 1. tv. Suppleant: Jørn Gramm, Daruplund 65, 3. tv. Varmemester: Jens Hammer Daruplund 29, altansiden, Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf Telefonsvarer aflyttes løbende indtil kl. 15 (fredag kl. 13)

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 8 Oktober 2014 Lejerbo skaber rum for liv Formandsskifte på vej Som I har kunnet læse i sidste Lundexpressen,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 8 oktober 2015 Lejerbo skaber rum for liv Efteråret er Så småt i gang men det viser sig heldigvis fra sin smukkeste

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 1 januar 2016 Lejerbo skaber rum for liv 2016 Velkommen til det nye år Jeg håber alle kom godt ind i det. 2015

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 Lejerbo skaber rum for liv Forårsfornemmelser Det er forår, og alting klippes ned, sang Poul Dissing

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 Lejerbo skaber rum for liv Så er det sommer Foråret og sommeren er lige mig. Solskin, blomstrende

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 juni 2016 Lejerbo skaber rum for liv Sommerferie.. Der er ikke lang tid til at skolernes sommerferie begynder.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 7 september 2016 Lejerbo skaber rum for liv Tæt på efterår.. Velkommen til Lundeexpressen igen. Nu er alle

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 7 september 2015 Lejerbo skaber rum for liv Sommeren er slut Eller rettere sagt, den startede, da den var slut

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 9 november 2016 Lejerbo skaber rum for liv Farvel fra mig Da jeg har fundet et andet sted at bo, fraflytter

Læs mere

40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 6 juni 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv ndelig kom der lidt mere varme. Jeg håber, I har nydt det, for det varede desværre

Læs mere

Redaktørens side. Indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes på mail til denne adresse: Med venlig hilsen Lilian

Redaktørens side. Indlæg afleveres på kontoret D. 29, eller sendes på mail til denne adresse: Med venlig hilsen Lilian 1 2 Redaktørens side Vinteren er over os, og mange af os har desværre været syge, men nu går det mod lysere tider og foråret kommer jo snart, selvom frosten endnu engang har bidt sig lidt fast og det er

Læs mere

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på.

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på. 1 2 Redaktørens klumme Godt nytår til jer alle. Nu er vores renovering så godt som slut. Pavillonerne er væk og MTH er begyndt at fjerne asfalten, hvor de har stået! Lidt vemodigt men også dejligt. Vores

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 2 februar 2016 Lejerbo skaber rum for liv Halvdelen af vinteren.. er gået og kyndelmisse har det været Kyndelmisse

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 45. årgang Nr. 1 januar 2017 Lejerbo skaber rum for liv Vi mangler desværre stadig en Redaktør, så skulle der være en lejer

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 6 maj 2016 Lejerbo skaber rum for liv Sommeren.. Er kommet til Danmark. Nu er solen kommet over os og de fleste

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 3 Marts 2013 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det marts og Lundexpressen fik ny redaktør. Jeg

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 7 September 2014 Lejerbo skaber rum for liv På med vanten Det har været en forrygende solrig og varm sommer.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så kom der lidt varme og med

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 9 November 2014 Lejerbo skaber rum for liv Som I har kunnet læse i sidste Lundexpressen, har jeg fået lov til

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 Lejerbo skaber rum for liv Det kribler og krabler Hvilken fantastisk marts måned! Sidste år var

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 10 December 2013 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Jul, Jul, Jul, så nærmer vi os atter den 24. december,

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 2 Februar 2014 Foto: MISS B FOTO Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det mit sidste blad, og februar

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 6 Juni 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Vi nærmer os sommerferien

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 1 Januar 2014 Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så blev det 2014, og mange er startet på job igen. Jeg

Læs mere

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv oråret er på vej ingen tvivl om det mere, selvom det pludseligt er blevet lidt

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 Lejerbo skaber rum for liv Julen er nær Jeg er en stor fan af julen, for når mørket er værst

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Så fik vi da endelig sommer her i august måned, efter at skoleferien sluttede. Det har jo været helt vidunderligt vejr. Jeg håber, I har nydt det, for efteråret banker jo på om ikke så

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Redaktørens side. Og så vil vi sige tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer.

Redaktørens side. Og så vil vi sige tak for jeres læserbreve og rigtig god fornøjelse med dette nummer. Redaktørens side Lundexpressen har 40 års jubilæum her i november og det vil vi fejre med et helt speciel udgave af Lundexpressen. Tømmermændene havde også 40 års jubilæum her forleden og vores borgmester

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 44. årgang Nr. 8 oktober 2016 Lejerbo skaber rum for liv Redaktøren siger Halloween.. Jeg har fundet lidt om Halloween: En

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00 Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. september 2013 kl. 17:00 Deltagere: Tommy Rex Mortensen, Birthe Ketterle, Lilian Andersen, Søren Jensen, Verner Pedersen, Jørn Gramm, Brian Børgesen og Mogens

Læs mere

Redaktørens side. Det kan jo godt blive lidt vanskeligt, for nu kommer frosten og sneen. Men vi håber det bedste.

Redaktørens side. Det kan jo godt blive lidt vanskeligt, for nu kommer frosten og sneen. Men vi håber det bedste. 1 2 Redaktørens side Så nåede vi årets sidste måned og også årets sidste blad. Om knap en måned bliver dagene langsomt længere og inden vi får set os om, ja, så er det sommer igen. Nu er vores renovering

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår

Glædelig Jul og Godt Nytår 39. årgang Nr. 10 December 2011 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Glædelig Jul og Godt Nytår Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så nåede vi årets sidste måned

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 3 marts 2015 Lejerbo skaber rum for liv Marts måned Og starten på foråret! Man kan virkelig mærke at det er

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 7 September 2013 Billed: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Nu er sommeren ved at være slut

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 43. årgang Nr. 5 maj 2015 Lejerbo skaber rum for liv maj måned Der er brug for noget input til bladet. Når jeg går rundt i

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere