TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007"

Transkript

1 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 7 OKTOBER 2007

2 2 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 Valgmøde: Mød Lars og Bjarne Fagforeningen skal have ny næstformand. Mød de to opstillede kandidater, Lars Kølle og Bjarne Petersen og hør hvad de vil bruge næstformandsposten til, hvis de bliver valgt: Bjarne Petersen Onsdag den 31. oktober, kl Mølle Allé 26, 2500 Va l b y Fagforeningen serverer en sandwich og øl/vand Lars Kølle Læs mere om generalforsamlingen og om de øvrige opstillede på side 5 Debat og l æ s e r b r e v e 1. maj? Til min store overraskelse så jeg i vores lommebog fra forbundet 2006, at 1. Majs betydning for fagbevægelsen ikke en gang var blevet nævnt med kurs i v. Jeg troede, det var en fejl, men det viste sig imidlertid, at det også gjorde sig gældende for 2007 i selvsamme lommebog. Vi skal altså komme helligdagene i hu, men ikke Arbejdernes Internationale Kampdag. Eller? I lyset af at nyliberalismens gift spreder sig over hele verden, er det vigtig at fagbevægelsen står som solidarisk bolværk mod hæmningsløse arbejdsgivere, der ikke har respekt for overenskomster og som dermed heller ikke for arbejdernes liv, ære og velfærd. Derfor en opfordring til at der bliver skrevet artikler i fagbladende om arbejdsbevægelsens h i s t o r i e. Svend Erik Pedersen Stem på Lars Kølle Firmaklubberne fra Jakon, MT Højgaard, Deko, og svendene fra Kornerups arbejdsplads i Skelbækgade anbefaler hermed at stemme på Lars Kølle som næstformand i fagforeningen, idet han repræsenterer foryngelse, fornyelse samtidig med at han kommer fra den virkelige verden, nemlig fra bygg e p l a d s e r n e. Mvh Svend Petersen Formand Jakon-klubben Anbefaling af Bjarne P e t e r s e n Vi har kendt Bjarne Petersen fra han som ung bygningssnedker blev valgt af sine mange kolleger som tillidsmand. Han blev hurtig meget vellidt, fordi han er faglig dygtig, fordi han altid satte sig ind de problemer hans kolleger fik, og fordi han meget ofte fandt løsninger. Også i sin fritid. Og så var han praktisk motor i at få en stærk firmaklub med flere hundrede til at fungere. Da han blev ansat som faglig sekretær i fagforeningen, blev han hurtig en dygtig og vellidt o p m å l e r. Senere, da han blev ansvarlig for lælingene og deres problemer under uddannelserne, kom han hurtig på fod med vores ungdomsmedlemmer. Solidartisk, kompetent og nysgerrig. Vi føler os overbevist om, at han vil blive en ligeså kompetent næstformand, hvis I vælger ham. En god sparringspartner til vores formand Anders og god til at holde ham i ørene, når det ind i mellem er nødvendigt. Så har han iøvrigt rasende godt h u m ø r, som han gerne deler ud af. Han har vores varmeste a n b e f a l i n g e r. Jens Borking, afgående næstformand Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen Gert Stage, b y g n i n g s s n e d k e r, medlem af s i k k e r h e d s u d v a l g e t Viggo Toften-Jørgensen, t ø m r e r, formand for S T- b r a n c h e k l u b b e n. Læserbreve kan sendes til TIB- Nyt, Mølle Allé 26, 2500 Va l b y. Mail: Tillykke til nye tømrere Fredag den 21. september fik 82 tømrerlærlinge overrakt deres s v e n d e b r e v. For første gang i lange tider bestod alle, der gik til prøven. Mere end 20 af dem fik til og med ros, til gengæld var der hverken bronze eller s ø l v m e d a l j e r denne gang. Både ved tegneprøven og den praktiske prøve var opgaven at lave en v i n k e l b y g n i n g med hjørnea f s k æ r i n g.

3 NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT 3 FÅR DU PENSION? Alle medlemmer af TIB skal have pension, som firmaet betaler. Det siger overenskomsten. Alligevel er der mange, der ikke får hvad de skal have og ikke ved, at de skal stille krav om det. Uden pensionsbidrag i flere år To svende har gået i henholdsvis fire og syv år uden pension. En mægling har nu rettet delvist op på sagerne Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Et lille vinduesfirma med to tømrere ansat, har siden 2000 undladt at indbetale pension. Og de to ansatte har ikke krævet n o g e t. Hvordan kan det gå til? TIB-Nyt har talt med de to: Kurt Jensen, der har været ansat i firmaet siden 1996 og Svend Erik Veggerby der har været ansat siden Da jeg startede i firmaet, var beskeden, at der ikke var pension, for det brugte man ikke. Jeg har altid stået i fagforeningen, men er ikke gået så meget op i det. Jeg vidste ikke, at det var et overenskomstkrav at få pension. Jeg kender andre i andre fagfore n i n g e r, der ikke får pension, så jeg tænkte ikke så meget over det, men sørgede for at fortsætte med at indbetale til en pensionsordning, jeg havde på mit forrige arbejde, fortæller Svend Erik Ve g g e r b y, der har k r. til gode i pension. Denne gang gik det godt Var firmaet gået konkurs kunne to svende vinke farvel til kr. Sagen om de tømrere, der havde knap kr. til gode kunne være endt grueligt galt. Hvis firmaet var gået konkurs, havde de to kun fået minimale beløb gennem Lønmodtagernes Garantif o n d. Der er nemlig grænser for hvad garantien dækker. For det første dække LG kun de sidste seks måneder, før firmaet gik konkurs. For det andet er der et loft over LGs udbetalinger på kr. Det er vigtigt at tjekke lønsedlen hvergang og se om der gået pension ind, siger Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen i fagforeningen. Der er jo nogle store beløb, man risiskerer at miste. Vi har i fagforeningen ikke mulighed for God løn og gode forhold Kurt Jensen har været ansat siden Han fik pension i starten, men da sønnen overtog firmaet, holdt det op. B&A Pension ringede godt nok til mig og sagde, at der ikke længere kom pensionsindbetal i n g e r. Jeg troede, at fir m a e t havde lavet en aftale om ikke at betale pension. Vi har en god løn og gode forhold, så jeg er nok blevet lullet noget i søvn, siger Kurt Jensen, der har kr. til gode. Ifølge de to svende har mester været fair nok. Han blev noget overrasket. Han anede ikke, at han havde gjort noget galt, og sagde, at han naturligvis ikke ville snyde. Men det er jo et stort beløb, så han har været bekymret for, om han kan betale det uden at lukke fir m a- et, siger Svend Erik. Vi er selvfølgelig ikke interesserede i at firmaet lukker, men vi skal på den anden side have vores penge, siger svendene. M æ g l i n g Den 4. oktober blev der afholdt mæglingsmøde, hvor fagforeningen krævede et beløb på knap kr. i skyldig pension. Der blev enighed om et beløb på knap kr., hvilket svarer Tjek jeres pension. Det kan blive dyrt at lade være, advarer Palle Bisgaard formand for bygnings - g r u p p e n. at følge med i, om alle fir m a e r b e t a l e r, som de skal. Derfor må svendene selv kontrollere det, siger han. Når man stopper i et fir m a, holder pensionen også op. Efter Kurt Jensen og Svend Erik Veggerby har til sammen næsten kr. til gode i manglende pensionsindbetaling fra fir m a e t. til virksomhedens andel af pensionen. Men TIB fastholder at virksomheden og skal indbetale den resterende skyldige pension, på knap kr., der svarer en periode modtager man brev fra Pension Danmark, der fort æ l l e r, at der ikke længere bliver indbetalt pension. Sådanne nogle breve skal man altså reagere på og ikke bare lægge hen i bunken. Hvis man er i tvivl, om der er problemer med pensionen, så gå i lag med fir m a- et. Virker det ikke, så tag kontakt med f a g f o r e n i n g e n med det samme. LGs seks-måneders frist gælder fra den dag, der blev stillet krav om pensionen, så jo før jo bedre, siger Palle B i s g a a r d. l o t t til medarbejderandelen. TIB vil derfor videreføre sagen i det fagretlige system, og kræver også bod for brud på overenskomsten. OK og p e n s i o n e n DANSK BYGGERI: 37 Pension P e n s i o n s a f t a l e 1. Virksomheden betaler pension til medarbejdere og elev e r, der fyldt 20 år og som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i BAT-kartellet og Dansk Bygger eller Tkeniq eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. ( ) P e r s o n k r e d s 2. ( ) Medarbejdere omfattet af tiltrædelsesoverenskomster m,v. tilsluttes pensio n s o r d n i n g e n. Pensionsbidragets s t ø r r e l s e 4. Pensionsbidraget udgør fra begyndelse af den lønningsuge, hvori indgår: 1. juli 2007: 11,4 % Virksomheden betaler 8 %. Medarbejderen betaler 4% ( ) DANSKE SNEDKER- OG TØMREMERSTRE (DST) 39 Pension Stk. 1. Personaftale Medarbjdere beskæftiget i henhold til denne overenskomst er omfattet af den pensionordning, der er etableret i henhold til aftale af 1991 mellem parterne. Pensionbidragene indbetales til B&A P e s n i o n. Stk. 2 Personkreds Medarbejdere, der flydt 18 år, med 6 måneders anciennnitet på overenskomstområdet er omfattet af pensionsordn i n g e n. ( ) Stk. 3 Pensionbidrag P r. 1. juli 2007: 11,7 % Virksomhedsandelen udgør 2/3, medarbejderandelen 1/3.

4 4 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 En lille historie fra det virkelige liv: Den omvendte Robin Hood ( I I ) Anden del af historien om en plads, hvor svendene brugte halvdelen af tiden på at rette op på hovsaløsninge. Vi nåede til at læse om svendenes forundring over tegningerne Af Viggo To f t e n - J ø r g e n s e n T ø m r e r s v e n d I stedet for at have én ordentlig, s t o r, fælles tagterrasse for alle lejlighederne er der et lille kaninbur til hver lejlighed. Men nå det er jo ejerlejligheder, altså privatejendom, og så må man åbenbart ikke brede sig mere end man har betalt for. Det var ikke det, der undrede os, selvom det mest gav mindelser om gårdtur i Ve s t r e. Det, der undrede os, var nogle faste bænke, der var bygget sammen med skillevæggene mellem terrasserne. Den egentlige årsag til deres tilstedeværelse var ikke komfort, men nogle ventilatio n s r ø r, der skulle dækkes ind. Dimensioneringen af bænkene og ventilationen var bare ikke lige koordineret, så de såkaldte bænke endte ca. halvanden meter over færdigt gulv. Min makkers første kommentar var da også: Man skal sgu være noget højrøvet for at sidde på de bænke. Vores kolleger havde også ladet et ord falde, men svaret var, at det ikke var noget, vi overhovedet skulle bekymre os om vi skulle bare se at komme derudad. Det gjorde vi så - med noget møje og besvær pga. førnævnte sparsomme planlægning. Da vi var ca. halvvejs henne ad taget kom arkitekten i tanke om, at bænkene godt kunne sænkes omkring en snes centimeter. Så det skulle de altså fremover. Resultatet var en lang flugt, der dykkede halvvejs, hvad der vel at mærke kunne ses både nede fra gården og oppe fra de omkringliggende huse. Da vi efter nogle måneder var næsten færdige, blev tagterrasserne sat i stå: Bygherren ville ikke modtage bygningerne, fordi terrassernes mål var mindre end lovet - en hylde oppe i luften kan dårligt regnes med til det udnyttede areal. Altså skulle de laves om, hvad der var et noget større arbejde end at bygge dem første gang: De var overordentligt solidt konstruerede og nu også beklædt med både u n d e r- og overpap rent bortset fra de vandskader på gulve, vægge, køkkener mv. nede i lejlighederne, der uvægerligt fulgte med. En delikat opgave Ind i mellem havde vi andre sjove opgaver. Dele af sjakket satte vinduer i. Eller i og i - det er så meget sagt: de blev hængt uden på betonen på vinkler og inde i e t e r n i t l y s n i n g e r, så de sad der, når murerne kom op med skalmuren. Det gav anledning til mange diskussioner om hvordan man skulle bære sig ad med at skifte dem, når den tid kommer. Nogen endelig løsning, der ikke indbefattede at banke muren ned, fandt vi vist aldrig frem til. Men nu er det selvfølgelig heller ikke sikkert, at vinduesudskiftning er den første større vedligeholdelsesopgave på bygning e r n e. Andre lavede altanbeklædning, eternitbeklædning af soklen ud mod vandet og hvad byggeledelsen ellers kom i tanke om, at der for resten også lige skulle l a v e s. Min makker og jeg fik fornøjelsen af at lave et større ventilationshus, man havde glemt i første omgang. Det skulle skæres ned i et færdigt paptag på en bygning, der allerede var gulve osv. i. Altså en lidt delikat opgave med al mulig risiko for v a n d s k a d e. Vi løste den ved at lave husets skelet som fla g e r, der kun var beklædt til lidt over isoleringen og pappen, afvente en nogenlunde pålidelig vejrudsigt og så montere flagerne på betondækket i forbilledligt samarbejde med tagdækkerne, der brændte pap på med det samme. Det lykkedes faktisk både at få huset op at stå og undgå vandskade. At en stor del af gulvene i bygningen så alligevel blev udsat for vandskade og udskiftet er en anden sag - det skyldtes, at facaden var pibende utæt. Reaktionen fra en af byggelederne, da det mod alle odds lykkedes for os, var: Jamen, så er det måske måden at gøre det p å?. Han havde lagt mærke til, at det gik rigtigt hurtigt med at rejse huset. Han glemte bare al den tid, vi havde brugt på forberedelserne at lave fla g e r n e f.eks. Vandskade og den slags bekymrede ham åbenbart ikke. Nu skal man ikke være for hellig: Fejl opstår og alle kan glemme noget, et ventilationshus f.eks. Men da vi skulle starte på en ny etape, fik vi at vide af en b y g g e l e d e r, at den var lige ud ad landevejen, bl.a. var der ingen Ventilationshuset skåret ned i det færdige tagpap. En opgave, der krævede omtanke for at undgå vandskader. Der bliver holdt tænke-pause, før næste skridt tages. Arkivfoto: TIB-Nyt ventilationshuse. Vi undrede os noget og spurgte for en sikkerheds skyld en ekstra gang. Da kom en anden byggeleder i tanke om, at der vist for resten var noget om noget ventilationsværk oppe på taget, der da nok skulle dækkes ind. Det var bare ikke med på nogen tegninger. Mange andre eksempler kunne nævnes, men jeg tror den opvakte læser har fattet budskabet: Arbejdet gik ikke ret g o d t. Hvad med akkorden? Nu vil enhver fornuftig tømrersvend spørge sig selv: Hvordan holdt de akkorden under de betingelser? Svaret er, at det gjorde vi heller ikke, og derfor tog vi det også forholdsvis roligt. Vi var nemlig på timeløn. En ganske rimelig timeløn, faktisk: 230 kr. i timen, så vi var ikke egentlig utilfredse med den side af sagen. Murerne fik ganske vist 250 kr./t, men som vi senere måtte forklare byggeledelsen: Vi har ikke noget imod at andre får mere end os, det kan kun hjælpe os på længere sigt. Hvorimod vi er meget imod at andre får meget mindre end os - det kan undergrave hele vores fremtid indenfor byggeriet. Det vender jeg tilbage til senere. Som læseren måske vil erindre, indledte jeg med at fortælle, at vi arbejdede for det omvendte Robin Hood-firma. Det er også rigtigt, men vi var ikke ansat d e r, men hos en mindre snedk e r m e s t e r, der har specialiseret sig i køkkener og ad den vej havde fået et godt navn hos den omvendte Robin Hood. De havde så bedt ham om at stille arbejdskraft til rådighed for projektet. Han havde ikke meget med arbejdet at gøre, det tog byggeledelsen sig af efter bedste evne og forefaldende vilje. Men han kom da forbi en gang om ugen før byggemødet. Han købte også selv maskiner, sikkerhedsudstyr og nogle af materialerne. Så han var lige trinnet over arme- og b e n - firmaerne, om end hans kontrakt var sådan udformet, at hans arbejde kunne ophøre med dags varsel. Det sidste viste sig at være lidt mere end en formalitet. På en anden af den omvendte Robin Hoods pladser, der var gået om muligt endnu mere i sort end vores, blev vores mester syndebuk for alle dårligdommene. Tømrersjakket blev bortvist og mesters penge holdt tilbage, fordi arbejdet var udført forkert. Gudskelov (og lidt takket være dem selv) kunne svendene påvise - ikke at arbejdet var lavet forsvarligt, for det var det ikke - men at fejlene var udført efter udtrykkelig ordre fra byggeledelsen og under svendenes protest. Så mester fik pengene for det udførte arbejde, men måtte altså finde sig i at miste resten af arbejdet. Det sørgede svendene kun moderat over. Efter at den første forbløffelse havde lagt sig, havde de mest lyst til at stemme i med Martin Luther King: F r e e at last, Free at last - Thank God Almighty: Free at last!. Men mester havde trods alt investeret efter at skulle lave arbejdet færdigt. Og så frie var svendene nu heller ikke: Flere af dem kom over til os. Fortsættes i næste nummer.

5 NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT 5 Generalforsamling er bedre end sit rygte! Hvem bliver ny n æ s t f o r m a n d? Posten som næstformand i fagforeningen er ledig. På generalforsamlingen var der derfor opstilling af kandidater og to meldte sig:bjarne Petersen og Lars Kølle. Alle medlemmer skal nu, gennem urafstemning, tage stilling til hvem af de to, der bliver den kommende næstformand. Valgmateriale og stemmesedler er enten allerede ankommet eller er undervejs til medlemmerne, der skal sende stemmesedlen retur, så den er afdelingen i hænde senest den fredag den 9. n o v e m b e r. Bjarne P e t e r s e n Lars K ø l l e Formænd genvalgt Fagforeningens formand, Anders Olesen, og formand for industrigruppen, Jan Juul, blev begge genvalgt uden modkandid a t e r. Valg til bestyrelsen Masser af liv og debat på den ordinære generalforsamling men for få folk Af Lotte Ott TIB afd. 9 afholdt den 4. oktober sin årlige generalforsamling. Der var masse af liv og debat, men for få folk: 63 stemmeberettigede medlemmer var mødt f r e m. Formand Anders Olesen konkluderede i sin afslutning, at generalforsamlinger er bedre end deres rygte og alle må sprede det gode rygte og huske at tage kollegerne med næste år. Det starter ikke med smarte kurser Det starter med sammenholdet på pladserne! Hvilke kurser og arrangementer skal fagforeningen lave for medlemmerne? Det var temaet i en af de fire temagrupper på generalforsamlingen. Der er kommet forslag om E D B - k u r s e r, om arrangementer for børnefamilier og tegnekurs e r. Men alt i alt, så kræver det at der et sammenhold. Det starter ikke med smarte kurser og a r r a n g e m e n t e r, det starter med sammenhold på pladserne. Måske var det en idé at lave kurser i sammenhold og afholde Debat i grupper Ideen med at opdele generalforsamlingsdebatten i fire temagrupper fungerede godt: Der blev spurgt og diskuteret, foreslået og meddelt mange ting i de temagrupperne. Emner var Overenskomst 2007 og hvad der kom ud af den, organisering på arbejdspladserne, forslag til medlemsmøder og -aktiviteter, fem gode og fem dårlige ting ved fagforeningen. Referaterne fra grupperne vil senere blive renskrevet og offentliggjort. Kontingent og rygning I salen blev der aflagt en ganske kort mundtlig beretning og en grundig redegørelse for fagforeningens økonomi. dem i frokosten ude på pladserne, sagde Martin, en ung tømrersvend, der havde fået opgaven at referere fra sin gruppe. Alt for mange gør bare hvad mester siger, selv om det kan koste dem livet. Når man så prøver at gøre noget for andre, så bliver man ladt i stikken, sagde han. Kom ud på pladserne Selv om de fire grupper havde forskellige temaer, kom omdrejningspunktet i alle grupper til Generalforsamlingen vedtog en kontingentstigning på 18 kr. om måneden. Sammenlignetmed den gennemsnitlige indtægtsstigning over de sidste ti år, er kontingentet slet ikke fulgt med. Et forslag om rygepolitik var det enkeltpunkt, der fik flest på t a l e r s t o l e n. Sidste punkt på dagsordenen var opstilling af tillidsrepræsent a n t e r, hvilket udløste urafstemning. (Se mere her på siden.) Trods den kompakte dagsorden var der luft i programmet til både grin og rygepauser. handle om hvordan organiseringen blandt svendene bliver stærkere, så de kan, vil og tør tage ansvar for de faglige spørgsmål, der opstår. Samtidig rejser det spørgsmål om hvad fagforeningen og dens ansatte som organisation skal gøre for at udviklingen går den vej. Her var svaret nærmest entydigt: Kom ud på arbejdspladserne! Kom ind i skurene. Tal organisering og sammenhold, der hvor vi er. - l o t t Udover formand og industrigruppeformand, som begge blev genvalgt, var fem bestyrelsesmedlemmer på valg. Henry Mortensen, glarmestersvende og medlem af bestyrelsen gennem mange år, var en af dem. Han ønskede ikke at genopstille og fik blomster og klapsalver for sin indsats i bestyrels e n. De fire der genopstillede er Ebbe Bay, Svend Petersen, Gunner W. Madsen og Bo Jørgensen To helt ny kandidater meldte sig til den ledige post i bestyrelsen: Keld Winkler og Erling Christiansen. Det betyder urafstemning om de fem pladser i bestyrelsen. Suppleanter til bestyrelsen Der er opstillet tre suppleanter, til bestyrelsen, som alle tre er valgt, men hvem af de tre skal være 1. suppleant og 2. suppleant? Det skal medlemmerne også Øvrige genvalg På valg til snedkerstiftelse var. Jan Juul, Dan Christiansen, Steen Pagh, Jens Borking, Søren Heisel, Freddy Ridderhaugen og Gert Stage. De genopstillede alle uden modkandidater. tage stilling til ved urafstemning e n. De opstillede er: Kasper Forsberg Kurt Knudsen Stephan Matthiesen Til kontrolkomiteen genopstillede uden modkandidater Ole Nielsen og som suppleant Vi g g o To f t e n - J ø r g e n s e n. Fredsvalg i stemmeudvalget Der var fredsvalg i sammensætning af stemmeudvalget, der efter generalforsamlingen består af: Frank Andersen, Dan Christiansen, Hans Jensen, Svend Erik Pedersen, Per Persson, Bjørn Smith, Gordon Mc Clymont, og Henry Mortensen.

6 6 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 Da slotspladsen blev for lille Tirsdag den 2. oktober blev en af de største markeringer i 20 år. I otte byer over landet deltog tilsammen omkring menneske der alle siger ja til v e l f æ r d.. I København var pladsen foran Christiansborg alt for lille, så den anden side af kanalen måtte tages i brug også. Tilsyneladende var næsten alle med Foto: TIB-Nyt Robin Hood Den ene side f a g b e v æ g e l s e Endnu en gang er en plads blevet midlertidig lukket på grund af asbest noget der måske var til at forudse Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Pladsen lukket på grund af asbest. Det var næsten forudsigeligt når det drejer sig om en ældre købehavnsk bygning, der skal renovereres og som ikke er blevet rørt siden engang i 60erne. Men til bygherrens store overraskelse, der er i hvert fald ikke planlagt efter det, viser det sig, at der er asbest i bygningen. Det startede i kælderen, hvor rørlæggerne skulle skifte de gamle rørføringer. De fik mistanke om asbest og stoppede arbejdet. Arbejdstilsynet blev tilkaldt og hele bygningen blev gennemgået og der blev taget prøver. Mindst endnu et sted er der fundet asbest. Det er på trappeopgangen, hvor der har været sat asbestindskud op. Det har elektrikerne fræset i, så det har støvet godt. Det var før de eller nogle andre vidste at der var asbest. Støvet kan være spredt rundt i hele bygningen, som er hel åbnet, mens renoveringen foregår. Gul plastik afdækning L U K K E Stedet er Nørre Søgade 29 i København. Bygningen er en gamle hjørneejendom bestående af tre opgange og en bagbygning. Arbejdet er gået i gang i hele bygningen: Kælderen, der er ved at blive gravet ud, alle beboelsesetagerne, samt de tidligere tørreloft e r, der skal indrettes til lejlighed e r. Dertil komme en bagbygning. Alt renoveringsarbejdet har ligget stille en uges tid. Alle på nær nogle få har været sendt væk, mens asbestfolkene har knoklet i døgndrift. De er ikke helt færdige endnu, hvilket den gule plasticafdækning på alle etager vidner om. Men nu rbejdet er så småt ved at komme igang igen. Der mangler stadig dog endnu halvdelen af s v e n d e n e. Oppe på en af etagerne er der kø ved stigen. Ja, vi har jo ellers stiger nok, men de står inde i den anden opgang og er ikke blevet renset for asbest endnu, fortæller Svend Erik Pedersen. Han og de øvrige tømrere på pladsen arbejder for Hellerup B y g. Til af forudse Lige nu er vi otte tømrere, men vi burde nok være stykker, siger Henrik Christensen, der er tømrer og sikkerhedsrepræsentant. Han synes i det store hele, at bygherren har håndteret sagen udemærket, ved med det samme at sætte noget igang. Men måske kunne man have A s b e s t - b o m b e r hjemløse s y g e p l e j e r s k e r de offentlig ansattes hundrede - vis af skilte. s k o l e e l e v e r og den anden side af Christiansborg. Siden årets start er en stribe sager om asbest dukket op. Det startede med en sportshal i Skanderborg. Senere var det alle DSBs S-tog og senest har der været fokus på ventilationskan a l e r. I Skanderborg Kommune fandt man asbest en gang til. Denne gang i en kælder under en skole, på trods af at kommunen var blevet pålagt at gennemgå samtlige kommunale b y g n i n g e r. I DSB første sagen om asbest i S-togene til en fyring af S-togsdirektøren. Samtidig er DSB nu i gang med at tjekke samtlige D S B - b y g n i n g e r, 1300 ialt, for a s b e s t. I september kom det frem, at ventilationskanaler med revner kan sende asbeststøv ind i bygn i n g e r. En kvinde har af den grund fået konstateret asbestl u n g e r. Det har fået en forsker fra Statens Byggeforskningsinstitut til at udtale, at mange danske hjem plages af asbest uden at vi ved det. Det er en tikkende bomb e. Arbejdstilsynet har besluttet at skærpe opmærksomheden angående asbest, ikke mindst når de kommer på uanmeldt b y g g e p l a d s e b e s ø g. LO har krævet, at der iværksættes et landsdækkende register og en handlingsplan for at fjerne al asbest i Danmark. Men Dansk Byggeri foreslår i stedet et obligatorisk bygningsregnskab, hvor det bliver pålagt statslige styrelser og institution e r, kommuner og boligselskaber at gennemføre en årlig tilstandsvurdering for bygningerne. Det mener Dansk Byggeri har en langt større effekt. Asbestforbudet blev indført i Det betyder, at alle håndværkere, der skal renovere bygninger fra før 1980, skal være opmærksomme på asbestfaren. Bygherren er forpligtet til at udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan for byggepladsen, og svendene kan med rette spørge til, om man i denne plan er opmærksom på asbest, når det drejer sig om ældre bygninger. - l o t t

7 NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT 7 ET PÅ GRUND AF ASBEST Hvor findes asbest? Asbestholdige byggematerialer er tidligere blevet brugt i stor udstrækning. Man kan med en vis sikkerhed gå ud fra, at der i alle bygninger, som er opført før starten af 1970 erne findes asbest et eller flere steder. Og bygninger med asbestcement ( eternit ) fra før slutningen af 1980 erne. Ved nedrivninger og ved de fleste reparationsarbejder og ombygninger er der en risiko for at komme i kontakt med asbest. Fra BAR-BAs vejledning om asbest. Hent hele vejledningen i fagforeningen eller på nettet: tænkt sig til, at der var asbest i sådan en gammel bygning, tilføjer h a n. Det kan han have ret i, når man tager i betragtning, at bygherren er DEAS-gruppen, der om sig selv s i g e r, at de er specialister i renovering af ældre ejendomme. DEAS gruppens hovedaktionær, Erik Vestergaard-Jensen, har tidligere renoveret ejendomme med a s b e s t. Tømrer Flemming Sørensen mener da også, at bygherren reagerede så hurtigt, fordi svendene klart meddelte, at de ikke gik ind i bygningen, før resultatet af prøverne forelå. De blev presset til at reagere og tage det alvorligt. Der blev holdt et møde, hvor vi sagde: Vi går ikke ind i det der, før vi ved hvad det er, fortæller han. O r i e n t e r i n g s m ø d e Der har været god kontakt faggrupperne i mellem på pladsen og flere af dem kender hinanden fra tidligere pladser. Det har givet et godt samarbejde og informationerne er blevet spredt hurtigt. Bygherren har indkaldt alle på pladsen til et orienteringsmøde, hvor der bl.a. deltager en læge. Det er kan måske give svar på nogle af de mange spørgsmål svendene har, mener Henrik C h r i s t e n s e n. Der er bekymring blandt håndværkere her på pladsen. Nogle tager det meget roligt, mens andre er mere hysteriske. Vi tømrere har ikke gået i det direkte og har bare skullet vaske vores arbejdstøj, mens elektrikernes arbejdstøj er blevet kasseret og de har fået helt nyt. Der er rent og pænt overalt på pladsen. Alt værktøj, der er i brug, er blevet vasket og støvsugerne er sendt til rensning Vi har heldigvis haft løbende rengøring. Det kan være, at situationen havde været værre, hvis vi ikke havde haft det, siger Flemming og tilføjer med et grin: Vi burde konstatere asbest hver 14. dag, så vi fik gjort hovedr e n t... Ryddet og halvtomt. I baggrunden den gule asbestafdækning med sort advarselsskrift. Tømrerne Flemming Sørensen og Henrik Christensen, der også er sikker - h e d s r e p r æ s e n t a n t. De fleste af bygge - pladsens stiger er til vask. Svend Erik Pedersen venter på at Michael Westberg skal blive færdig, så han kan bruge stigen.

8 8 Kredsklubkonference LO-skolen, Helsingør november TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 K l u b - k o m s a m m e n PROGRAM FOR FREDAG: : Morgenmad : Uddannelse - hvad har vi brug for, hvordan kan det financieres? v. Michael Kristiansen, Forbundet : Frokost : TIB-struktur, tillidsmandsforum, protokollat om samarbejde og arbejdsmiljø, v. Arne Johansen, forbundsformand : Debat : Aftensmad 20.00: Besøg i Skibsklarergården B y g n i n g s g r u p p e f o r m a n d Palle Bisgaard f y l d e r 50 år. Vi fejrer dagen med Reception den 22. november fra kl Vi serverer lidt godt at spise og drikke, og håber, at mange medlemmer samt tidligere og nuværende kolleger vil lægge vejen forbi fagforeningen. PROGRAM FOR LØRDAG: : Morgenmad : Morgentur på Øresund : Oplæg af klubformænd fra bl.a. Enemærke&Petersen og Jakon som fotæller hvordan deres forhandlinger foregår og hvilke emner, der prioriteres : Frokost : Evaluering samt nye ideer til næste konference. Tilmelding senest 5. november til Sanne, tlf.: , eller Susanne, tlf.: , Brian Rünitz fortæller om den nye sikkerhedsklub hos Jakon Svende fra 11 klubber til to dages møde om hvordan de faglige klubber styrkes Der blev udvekslet ideer og givet erfaringer videre, da godt 24 svende fra 11 forskellige faglige klubber mødtes til et to-dages kursus om klubber. Initiativet, som ST- b r a n c h e- klubben har taget sammen med bygningsgruppen, faldt tilsyneladende på et tørt sted. I hvert fald udtrykte deltagerne et klart ønske om dels at lave et netværk klubberne i mellem, dels at mødes igen til foråret. Nogle af klubberne er store, og fagligt veletablerede, mens andre er enten helt nye eller fungerer mest som kaffeklubber. Men uanset forskellighederne var der noget at hente for alle. Open space Den første dag blev brugt til i gruppearbejde på tværs af klubberne at opstille ideer til hvilke initiativer klubberne kan tage,og hvad klubberne i det hele taget kan bruges til. Derefter var der tid til at gå mere i dybden med nogle af de enkelte klubbers a k t i v i t e t e r. Den anden dag var der fir e temaer på dagsorden: Min makker har meldt sig ud af fagforeningen- hvad gør jeg? Kan klubben bruges til at forhandle priser? Hvilke lokal-aftaler kan klubben lave? Kan klubben bruges til sikk e r h e d s a r b e j d e? Selve arbejdsformen var det der bliver kaldt open space, hvor der til hvert tema er en t o v h o l d e r, mens deltagerne går fra det ene til det andet efter lyst. Denne løse form for workshop fungerede godt, og der var stor spørge- og snakkelyst. Sikkerhedsklub og priser Brian Rünitz, fællessikkerhedsrepræsentant i Jakon, var tovholder på emnet om sikkerhed og klubber. Han kunne bl.a. fortælle, at han sammen med den anden fællessikkerhedsmand har taget initiativ til at danne en sikkerhedsklub. Det er et løst frivilligt netværk bestående af firmaets sikkerhedsr e p r æ s e n t a n t e r, samt de svende, der har taget det lovpligtige sikkerhedskursus. De mødes fir e gange om året og tager både enkeltsager og mere generelle sager op. Bo Lauritsen fra Deko var tovholder på temaet om klubber og prislisten. Han fortalte, hvordan det er lykkedes klubben at forhandle nye priser med fir m a- et. Fordi Dekos arbejde er specialiseret til vægge, loft og døre, er prislisten blevet meget forenklet og har gjort det nemmere at fremsætte priser. Kim Jensen fra Enemærke & Petersen fortalte om klubbens erfaringer med lokalaftaler. Noget som TIB-Nyt har skrevet mere udførligt om i nr Udenlandske svende Claus von Elling fra TIB afd. 9 gav et rids af situationen med det stigende antal udenlandske håndværkere. Han anslog at der er mellem udenlandske håndværkere i Københavnsområdet. Han fortalte, at fagforeningen modtager fle r e anmeldelser om udenlandsk arbejdskraft end pladstilmelding e r. Han har taget initiativ til en lille håndbog til svendene, der fortæller hvordan de skal forholde sig, når de møder udenlandske svende på pladserne. (TIB-nyt vender tilbage til håndbogen i næste nummer. ) Claus von Elling appellerede samtidig til, at svendene gør hvad de kan, for at få de udenlandske svende med i akkorderne, i klubberne og i fagforening e n. Eftermiddagen blev brugt til at gennemgå reglerne om klubkontingent og fradragsmuligheder mv. Derefter blev regler for tillidsrepræsentanter samt samarbejdsudvalg gennemgået. - l o t t Overvejer du at, blive selvstændig Så kan du få mere information Torsdag den 8. november, kl TIB-ungdom i afd. 9 og 10 arrangerer informationsmøde, hvor du får mulighed for at høre/spørge en faglig medarbejder, en mester og a-kassen til råds. Arrangementet foregår i TIB afd. 10, Hovedvejen 10-12, Glostrup Vi starter kl. 16 med varm mad og slutter kl. 20 Tilmeld dig hos Henrik: el , mail Kim Jensen gennemgår lokalaftalen mellem klubben og Enemærke & Petersen.

9 NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT 9 FAGLIGE SAGER BLOKADER Af Palle Bisgaard, fmd. for bygningsgruppen Firma Hetland VVS & El A/S, 2400 NV O r g a n i s a t i o n Dansk Byggeri I forbindelse med nogle faglige sager vedr. udenlandsk arbejdskraft var afdelingen involveret i at skaffe arbejde til polske svende, der var blevet arbejdsløse. I den forbindelse lavede vi aftaler med Hetland om, hvordan løn- og ansættelsesforhold skulle være for de polske svende. Det indebar bl.a., at de polske svende skulle arbejde på en 46 timers arbejdsuge, med deraf følgende afspadsering. Efter nogen tid viste det sig, at aftalen ikke blev overholdt, og der blev derfor afholdt en del møder med firmaet, hvor vi forsøgte at få forholdene rettet op. Da det ikke lykkedes, indkaldte vi til mægling den 19. juli, hvor der blev enighed om, at virksomheden skulle indbetale ,07 k r. til dækning af manglende løn, pension, SH og feriepenge til ni svende. Firma Villa Vitae Aps, Kastrup O r g a n i s a t i o n Dansk Byggeri Der er sikkert en del af jer, der læser disse linier, der har set ovenstående firma omtalt i tv-programmet Kontant på D R. Vi tegnede overenskomst med firmaet i november 2006, og virksomheden blev medlem af Dansk Byggeri i januar Vi har hele tiden været klar over, at virksomheden udelukkende beskæftiger polske svende. I juni måned blev vi kontaktet af direktøren, som meddelte os, at han ikke var i stand til at betale de 22 polske svende deres løn. Samtidig bad han os om at konkurse firmaet, da hans huse er behæftet med store fejl og mangler, og hvis vi ville konkurse ham, så havde han chancen for at starte f o r f r a. I første omgang bad vi ham om at leve op til sit ansvar, både i forhold til svendene og de mennesker, der havde købt dyre huse af ham, og efterfølgende indkaldte vi til mægling på vegne af de 17 ud af virksomhedens 22 polske svende. De resterende fem svende kunne vi ikke fin d e. På et mæglingsmøde der blev holdt den 19. juni blev der enighed om, at virksomheden skyldte ,46 kr. Vi udfyldte samtidig LG-papirer for samtlige, og var herefter nødt til at konkurse fir m a e t for at kunne forfølge svendenes krav. Sagen er efterfølgende videreført for LG, som har udbetalt pengene. Firma Hetland VVS & El, 2400 NV O r g a n i s a t i o n Dansk Byggeri A r b e j d s p l a d s Suensonsgade 65 Ved afslutningen af akkorden afleverede svenden akkordregnskab. Efterfølgende undlod firmaet at kritisere regnskabet, men de undlod også at udbetale overskuddet. Der blev derfor afholdt mægling den 12. september, hvor firmaet blev pålagt at udbetale det samlede overskud på kr ,50. Firma Nordbo huse Racina Aps, Ta a s t r u p O r g a n i s a t i o n Dansk Byggeri A r b e j d s p l a d s Hyldager midt På ovenstående plads var der uenighed om en del daglønstimer i en igangværende akkord. Endvidere var der uenighed om priserne på de huse, de lavede, på grund af ændrede arbejdsgange. Der blev afholdt mægling den 27. september, hvor der blev enighed om, at daglønstimerne betales med 5.633,- k r. Endvidere blev der enighed om, at svendene fremsender nyt akkordregnskab efter nye priser for indvendigt og udvendigt arbejde. Firma Hercules Fundering A/S, NCC, Hellerup O r g a n i s a t i o n Dansk Byggeri A r b e j d s p l a d s Flintholm alle I forbindelse med en fyring, var det meget svært for svendene at overskue deres løns e d l e r. Da der var usikkerhed om akkordoverskud og G- dage blev der indkaldt til mæglingsmøde den 24. sept e m b e r. Her kunne det konstateres, at akkorderne var udbetalt, og at der var udbetalt 173,- kr. på daglønstimerne. Det samme var tilfældet med med G- d a g e n e. Der blev udbetalt 1.306,- kr. i manglende kørepenge til en svend. TIB Afd. 9 har blokeret flg. firmaer siden sidst: Blokeret den 10. september Alt2tal v/ Annie Meldberg Udbø Ålborggade København Ø CVR: Blokeret den 10. september Jasmin Entreprise ApS Virkeholm Herlev CVR: Blokeret den 26. september Ravns Byggeservice & R e n g ø r i n g c/o Jacob Ravn Rasmussen Stenløsevej Brønshøj CVR: SIDEN SIDST O V E R E N S K O M S T E R TIB Afd. 9 har indgået overenskomst med flg. firmaer siden sidste blad: Oprettet den 28. august Favoritbyg v. Claus Frimand Køllegårdsvej Herlev CVR: Oprettet den 23. juli 2007 KBH Entreprise ApS Brydehusvej Ballerup CVR: Oprettet den 4. september Tømrermester Mørkholt ApS Kirsebærvangen Smørum CVR: Oprettet den 18. september Abc Tømrer mester v / T h i - Trung Tim Vu o n g Karetmagerporten Hvidovre CVR: SIDEN SIDST K O RTE REFERATER Se hvad du får for dit kontingent: En overenskomst, der sikrer dig løn, arbejdstid, akkord e r, ferie og søgne-helligdagsbetaling, pension, genetillæg, løn under sygdom og barsel, feriefridage m.m. Fagretlig sagsbehandling af ueningheder om og brud på overenskomsten. Hjælp til at sikre skur- og velfærdsforhold, sikkerhed og a r b e j d s m i l j ø. En a-kasse, der er din egen og som formidler arbejde. Socialrådgivning, der bl.a. kan hjælpe i arbejdsskadesager. Hjælp til uddannelse. Gruppeliv og fritids-ulykkeforsikring. Elektronisk skurbog Forbundet har udgivet Den elektroniske Skurbog som alternativ til den traditionelle håndholdte skurbog. Skurbogen vil løbende blive opdateret, når der sker ændring af satser. Er du interesseret så kontakt Anders Lange, mail: tlf.: Kolega - en ven ved hånden B yggefagenes Samv i r ke s polsksprogede ny h e d s b r e v med information om r e t t i g- h e d e r, faglige og pra k t i s ke forhold på det danske a r b e j d s m a r ke d. mail til: eller ring på

10 1 0 TIB 9 NYT NR. 7 OKTOBER 2007 Vi har brug for jer! Lærere på Københavns tekniske skole sender appel til efterlønnere og pensionerede håndværkere indenfor b y g g e f a g e n e Af Lotte Ott Sæt arbejdsmiljøet i centrum -Tag på kursus! ARBEJDSMILJØLOVEN I BYGGE OG ANLÆG Mandag den 10. december kl. 10 til fredag d. 14. december LO-Skolen, Helsingør Få større forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljøarbejde. Bliv i stand til hurtigt og effektivt at få overblik over daglige arbejdsm i l j ø p r o b l e m e r. Få indsigt i og deltag i debatten om bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøproblemer. Få overblik over hvem der skal planlægge, hvem der har ansvaret for dit arbejdsmiljø. Finde løsninger - og handling - på arbejdsmil jøproblemerne. Kurset veksler mellem oplæg, debat, gruppearbejde og besøg på en eller fle r e b y g g e p l a d s e r. Underviser: Lars Vedsmand, miljøkonsulent i BAT-Kartellet, samt gæster. Det er gratis at deltage i kurset. Der ydes tilskud til transport til og fra kurset, og der ydes arbejdstab efter gældende regler. Arbejdsløse medlemmer oppebærer dagpenge. Tilmelding senest fredag den 9. november til Bygningsgruppen TIB afd. 9: Susanne, tlf.: , eller Sanne, tlf.: , Husk at oplyse: kursusnummer , samt konto- og registeringsnummer til din bank. Skal du fuge eller bruge skum? Så læs lige her om epoxy og PU-skum Branche Arbejdsmiljørådet indenfor bygge og anlæg (BARba) har udarbejdet ny branchevejledning om fugning med epoxy- og isocyanater på små flad e r. Selvom fugning sker fra lukkede emballager og på små fla d e r, skal der alligevel udvises stor forsigtighed, når der er tale om epoxy og p u - s k u m. Den nye vejledning giver gode anvisninger på, hvordan man konkret kan arbejde forsvarligt med fugeprodukter, som indeholder epoxy og pu-skum. Det drejer sig om bl.a.: Personlige v æ r n e m i d l e r, hygiejne og v e l f æ r d s f o r a n s t a l t n i n g e r, valg af produkter og brugsanvisning e r, ansvar for sikkerhedsforanstaltningerne m.m. Vær opmærksom på at der er et lovpligtigt uddannelseskrav, når der arbejdes med de pågældende produkter. I forbindelse med fugning med epoxy og puskum fra lukkede emballager udbyder Branche arbejdsmiljørådet inden bygge og anlæg et 1-dags kursus. Læs mere på: b a r- b a. d k / K e m i k a l i e r- s t o e v / M a t e r i- a l e r / f u g n i n g. a s p x - l o t t Alt for mange unge falder ud af uddannelserne på de tekniske s k o l e r. Det vil Københavns Te k- niske Skole nu gøre noget ved. I et åbent brev til efterlønnere, penisionister og andre håndværkere inden for bygge & anlæg efterlyser skolen mennesker, der vil være støttepersoner for de unge, der af forskellige årsager har brug for voksen opbakning og støtte. Bygge bro Der er ifølge brevet flere årsager til det alt for store frafald. Nogle falder fra, fordi de har problemer med det boglige, andre fordi de har valgt forkert uddannelse eller fag, andre igen fordi har et dårligt socialt og arbejdsmæssigt netværk. Det kunne være her, I kom på banen. Forestil jer at være støtteperson for et ungt mennesker. Vejlede og måske være den person der hjalp med en læreplads og med at bygge bro til det e r h v e r v, som har været en stor del af jeres liv. Men vigtigst af alt, måske bare være den voksne, den unge kan søge råd hos, hedder det i brevet. Lærerne understreger, at der Hvad er d e t? Fagforeningens museum mangler oplysninger om to stykker værktøj I fagforeningens kælder findes en stor udstilling af gammelt værktøj, og der kommer jævnligt nye genstande til. Museet har brug for hjælp og oplysninger om to nytilkommet stykker værktøj, gengivet her på siden: Hvilken branche hører de til, hvordan bruger man dem og til hvad. Jeg tror, det har været brugt af lino-pålæggere, men jeg er ikke sikker, siger Aksel Kristensen fra Senio r k l u b b e n. Hvis du ved noget så ring eller mail til L o t t e Ott Tlf.: Mail: Pensionerede håndværkere som disse kunne være de støttepersoner som nogle af de unge, der er på vej ind i byggefagene har brug for så de ikke falder fra. Arkivfoto: TIB-Nyt er ikke tale om at flygte fra det a n s v a r, de har på skolerne. Vores fornemeste opgave er at undervise. Men vi taber altså nogen, og disse nogen mangler ofte støttepersoner i deres netværk, siger lærerne. Der er tale om unge i alderen år, der netop er startet på grundforløbet. Initiativtagerne forestiller sig et tidsforbrug på ca timer fordelt på de uger, som grundforløbet v a r e r. Det er ulønnet, friviligt arbejde, der evt. kan honnoreres med en velbetalt frokost eller en s k o v t u r. Tag kontakt og hør mere: Klaus Møller, U d d a n n e l s e s l e d e r, Mail: Tlf.: Thomas Gudmand-Høyer S t u d i e v e j l e d e r Mail: Tlf.: Værktøjet består af en fastspændt kniv med en indstillelig styrepind. Kniven og skyderen har forskellige fabriksmærker, begge med franskklingende nav - ne. Hhv. Blanchard Paris og Place de lame. Værktøjet, der er ca. 30 cm langt, har et udskifteligt savtakket hjul i spidsen. Den runde messingkugle for enden af håndtaget kan åbnes og her ligger for - skellige typer hjul.

11 NR. 7 OKTOBER 2007 TIB 9 NYT 11 Seniorklubben Telefon og mail Ikke længere medlem Møder og arrangementer Seniorklubbens program O k t o b e r Onsdag den 17., kl : Sangdag med Grete Onsdag den 24., kl : Besøg på Oticon. Tre timer inkl. kaffe og kage. Deltagerantal: max. 45. Tilmeldingsfrist: 22. oktober. Onsdag den 31., kl : Besøg på Kastellet. Pris: 35 kr. pr. person. Deltagerantal: max. 25. Tilmeldingsfrist: 15. oktober. November Onsdag den 7., kl : Banko. Onsdag den 14., kl : Mortensaftensfest med banko, lotteri m.m. Pris: 25 kr. Ti l m e l d i n g s- frist: 12. november. Onsdag den 21., kl : Kammeratdag med sang, diskussion og samvær. Onsdag den 28., kl : Rundvisning på Det Kgl. Te a t e r, Gl. Scene. Pris: 40 kr. pr. person. Deltagerantal: max. 25. Tilmeldingsfrist: 22. n o v e m b e r. December Onsdag den 5., kl : Banko. Onsdag den 12., kl : Kammeratdag med sang, diskussion og samvær. Onsdag den 19., kl : Julefest. Indgangsbevis á 40 kr. Kan købes eller bestilles på k o n t o r e t. Mølle Allé 26, 2500 Valby. Tlf.: Kontortid: Mandage mellem kl Spillemænd søges Til de gode gamle melodier fra vores vilde ungdom: Naver- og arbejdersange, danse- og salonmusik. Et vist nodekendskab vil være en fordel. Besøg os i fagforeningen mandage mellem kl Klubberne L i n o l e u m s p å l æ g g e r n e s pensionister og efterlønsm o d t a g e r e Sammenkomst den anden tirsdag i hver måned kl i kælderen på Nattergalevej 22, (beboerlokalet). Venlig hilsen Henning Jørgensen, tlf.: Bygningssnedkernes og glarmestrenes pensionister Nærmere oplysninger: Walter Larsen, tlf: , Birger Olsen, tlf.: Tømrernes pensionistog efterlønsklub Mødedage: Den anden og fjerde torsdag i måneden. G e n e r a l f o r s a m l i n g : torsdag den 25. oktober P.B.V Arne Hansen, tlf.: Hovednummer: A-KASSE Jette Gottlieb, leder af a-kassen: Mariane Rennick, l ø n b o g h o l d e r : Lillian Würtz, b o g h o l d e r : Frank Andersen: Susanne Mansfeld: Edith Kreutzfeldt: Margit Mørck: Per Persson: Henrik Sten Jensen: Trine A. Andreasen: , t a t i b. d k BYGNINGSGRUPPE Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen: , Sanne Hein Nielsen: , Susanne L. Mortensen: , Ivan Salling Busch: , Jesper Palmelund: , Freddy Ridderhaugen: , f r t i b. d k Carsten S. Pedersen: , c s t i b. d k Anders Lange: , Claus von Elling: , INDUSTRIGRUPPE Jan Juul, formand for industrigruppen: , Dan Christiansen: , Vibeke Pedersen: , UNGDOM & UDDANNELSESGRUPPE Bjarne Petersen: Keld M. Kristensen: , Henrik Maxsø: , FORMANDSGRUPPE Anders Olesen, formand for TIB afd. 9: , Nina Drews: , n d t i b. d k Lotte Ott, j o u r n a l i s t : , Kjeld Pedersen: , Jette Kiowsky, s o c i a l r å d g i v e r : S E RVICEGRUPPEN Houria Idrissi: , Eric Erichsen: , Janja Tufekovic: , POLSK KONTA K T: Robert Olejnik , r o t i b. d k B Y G G E FAGENES NYHEDSBREV: Mads Bruun Pedersen, journalist: , m b t i b. d k FAXNUMRE: A-kassen og stuen: Faglig afdeling og 1. sal: Andet Nyt i mailboxen TIB afd. 9 udgiver et elektronisk nyhedsbrev. Nyhederne kommer til alle tilmeldte i form af en . Ideen med nyhedsbrevet er at kunne give fagforeningens medlemmer informationer her og nu og ikke være afhænging af hvornår næste blad skal i trykken. Nyhedsbrevet er gratis, men kræver altså internetadgang og en mailadresse. Interesseret? Så tilmeld dig på fagforeningens hjemmeside: h t t p :// a f d 9. t i b. d k Tømrere/snedkere: Johnny S. Jørgensen, 2200 Kbh. N, født 1975 Casper M. Søndberg, 2100 Kbh. Ø, født 1985 Carsten Mieritz, 2450 Kbh. SV, født 1973 Casper Hansen, 2300 Kbh. S, født 1984 Danni K. Laursen, 2730 Herlev, født 1985 Christian Ekelund, 2700 Brønshøj, født 1984 Michael Padkjær Jensen, 4760 Vo r d i n g b o r g, født 1969 Emil Søgaard Christensen, 2400 Kbh. NV, født 1986 Martin Steen Hansen, 2720 Vanløse, født 1984 Anders Ronnie Ström, Malmø, født 1981 Peter M. Strømvig, 2100 Kbh. Ø, født 1976 Stephan L. Sørensen, 2770 Kastrup, født 1976 Casper Munch, 1669 Kbh. V, født 1970 Mats Andreas Holmkvist, Malmø, født 1979 Jonas Hemicke, 2920 Charlottenlund, født 1979 Christian P. Christiansen, 2300 Kbh. S, født 1981 Tømrere: Morgan Kristiansen, 7100 Vejle, født 1975 Michael Penter Jensen, 2400 Kbh. NV, født 1957 Jan Spottag Westergaard, 3000 Helsingør, født 1960 Tillært tømrer: Brian Vigtoft Johansen, 2730 Herlev, født 1963 Bygningssnedker: Martin Søndrup, 2200 Kbh. N, født 1979 Møbelsnedker Nina Ihlemann, 1961 Frd.berg C, født 1976 Lino-pålægger: Jesper S. Andersen, 2980 Kokkedal, født 1969 Bygge-montage-tekniker: Daniel Rohde Jespersen, 2300 Kbh. S, født 1986 Ledige Ledighed uge 38: 0,9 % F a g : A n t a l L e d i g e P c t. A l u t ø m r e r e B y g g e t e k n i k e r e , 6 B y g n i n g s s n e d k e r e , 3 G l a r m e s t e r s v e n d e , 7 L i n o l e u m / g u l v l æ g g e r e , 0 M a s k i n s n e d k e r e , 3 M o d e l s n e d k e r e M ø b e l / i n d u s t r i s n e d k e r e , 5 O r g e l b y g g e r e , 4 O r t o p æ d i s t e r P o r t e f ø l g e m a g e r e S a d e l m a g e r e S k i b s s n e d k e r e Ta p e t s e r e r e Tr æ i n d u s t r i a r b e j d e r e , 0 Tækkemænd Tømrere , 4 T ø m r e r / s n e d k e r e , 6I alt , 5 Ledige fordelt på køn: M æ n d , 9 K v i n d e r , 0 Ledige fordelt på alder A l d e r a n t a l l e d i g e p c t år , år , år , år , år , år , år , år , år , år ,9 Hvor ikke andet er nævnt, foregår arrangementerne i fagforeningen. O k t o b e r 18. kl : Tegnekursus for lærlinge 23. kl : B l a d m ø d e 24. kl : M i l j ø u d v a l g 25. kl : Kursus i prissætning 25. kl : Tegnekursus for lærlinge N o v e m b e r : 1. kl : Bestyrelsesmøde i S T- b r a n c h e k l u b b e n 1. kl : Kursus i prissætning 1. kl : Møde i Glasbrancheklubben 1. kl : Tegnekursus for lærlinge 3. kl. U d flugt til Roskilde Domkirke 8. kl : Tegnekursus for lærlinge 8. kl : Kursus i prissætning 15. kl : Tegnekursus for lærlinge 15. kl : Kursus i prissætning 20. kl. 8.00: Bestyrelsesmøde i TIB afd kl : Kursus i prissætning 20. kl : B l a d m ø d e 21. kl : M i l j ø u d v a l g s m ø d e 22. kl : Tegnekursus for lærlinge 22. kl : Reception for Palle Bisgaard 29. kl : Tegnekursus for lærlinge 29. kl : Kursus i prissætning D e c e m b e r : 6. kl : Kursus i prissætning 6. kl : Tegnekursus for lærlinge 6. kl : Bestyrelsesmøde i G l a s b r a n c h e k l u b b e n 12. kl : M i l j ø u d v a l g s m ø d e 12. kl : Bestyrelsesmøde i S T- b r a n c h e k l u b b e n 13. kl : Tegnekursus for lærlinge 17. kl : Bestyrelsesmøde i afd kl : B l a d m ø d e 20. kl : Tegnekursus for lærlinge NB! Alle møder i bestyrelser og udvalg er åbne for medlemmer! Kolofon TIB-9-Nyt er medlemsblad for Tr æ - I n d u s t r i - B y g, Afd. 9, København, Mølle Allé 26, 2500 Valby Telefon: Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ). R e d a k t i o n s u d v a l g : Anders Olesen, (ansvarshav.), Viggo To f t e n - J ø r g e n s e n. Næste nummer: Bladmøde om TIB-9-Nyt nr. 8, 2007 afholdes den 23. oktober. Deadline: Samme dato som bladmøde. Bladet er hos medlemmerne senest den 17. n o v e m b e r. Alle medlemmer er velkomne til at deltage på bladmøderne, med forslag, ideer, læserbreve, ris og ros, m.v. Dette nummer: Blad nr. 7 udkommer den 20. oktober, A fleveret til postvæsenet den 15. oktober Tryk: Trykcentralen, Viby J. Oplag:

12 Over hele landet d e m o n s t r e r e d e tusindvis af mennesker for bedre velfærd. TIB afd. 9 lukkede fagf o r e n i n g s h u s e t, tog fanerne på nakken og var også med. Side 6 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TIB AFD. 9 NR. 7 OKTOBER 2007 P e n s i o n? Alle skal have pension. Det siger o v e r e n s k o m s t e n. Men alt for mange tjekker det ikke. Læs om to, der har kr. til gode. S i d e 3 K a m p v a l g Hvem skal være ny næstformand og hvem skal sidde i bestyrelsen? Læs om generalforsamlingen og k a m p v a l g e n e. Side 5 K l u b - k o m s a m m e n To dages klubkursus faldt i god jord hos 25 svende fra 11 klubber Side 8 Maskinel Magasinpost Afsender: ID nr U d flugt til Holmen S n e d k e r-tømrernes Brancheklub havde den 28. september arrangeret udflu g t til Flådestation Holmen. Erik, der er tidligere ansat, viste rundt og delte ud af sin store viden om sted e t. Størst opmærksomhed fik mastekranen, der umiddelbart ligner et muret tårn med en tømmerkonstruktion på toppen, men i virkeligheden er selve kranen en tømmerkonstruktion der går fra jorden og hele vejen op. Stenbygningen er lavet for at beskytte tømmeret mod råd og svamp. De indskudte dæk blev brugt til magasiner til taljeblokke og tovværk, der ikke var i brug. Gennem bygningens porte mod syd og nord gik tovværk til to gangspil, der med seks trækheste ved hvert, fik kranen til at virke. Kranen blev brugt til at løfte masten, der lå på skibets dæk, så den kunne placeres og fastgøres i kølsvinet. Op til 28 tons kunne kranen løfte. Dens øverste træværk er surret sammen med tjæreindvirket hampereb, så konstruktionen er bøjelig og s e l v f o r s t æ r k e n d e.

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge

Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Hvordan lærer vi sikkerhed? -betragtninger ud fra et projekt om tømrerlærlinge Epoxy konferencen Svendborg, 24. Marts 2011 Oplægget 1. Antropologiske vinkler på sikkerhed 2. Et eksempel fra pladsen at

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere