Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2012 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv"

Transkript

1 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

2

3 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

4 side 4: Bidrag til husmandshistorien i Ledøje» 8: En skiftesag (Else Herrmann) side 8: Smørum herreds segl (Lone Brüsch)» 10: Rigsdagsmand Niels Andersen, Gammeldamsgaard.» 12. En hyldest til Smørumnedre, sang (N.O. Riis-Nielsen)» 14: Gravhøjen i Hove, sang side 1: Oplæg til kommuneplanlægningen (Lone Brüsch)» 11: Gamle Axel (N.O. Riis-Nielsen) side 13: En Vartovbonde i Smørumovre» 18: En landsbydegns erindringer (F. Herrmann) side 11: Da Ryttergaarden brændte i 1740» 15: Stednavne (N.O. Riis-Nielsen) side 11: Hvorfor navnet Flodvejen? (N.O. Riis-Nielsen)» 15: Rytterskolerne år (O. Holmfred) side 1: 10-årsjubilæum (Vilhelm Nielsen)» 20: Smørum gamle skole (N. Poulin Nielsen)» 26: Visitats i Ledøje-Smørurn pastorat 1805» 28: En luftsejlads i 1806 (Lone Brüsch) side 13: Udgravning af Tysmosegaard (Rita og Erik Holm)» 16: Smørum kirkegård (K. Fauk) side 2: En gammel skik (Else Hermann)» 4: Missionshus i Nybølle i 50 år (Frederik G. Sørensen)» 6: Jul, uddrag af Margrethe Nørregaards erindringer side 14: Om forsamlinger og mormoner (Bent Eggert)» 18: Alterdugen i Smørum kirke (N. Poulin Nielsen) side 3: Grundtvig-slægtens tilknytning til Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 8: Ledøje Borger- og grundejerforening (Anne Marie Kyed Pedersen)» 10: Mindepladen i Smørum kirkegårdsmur (N. Poulin Nielsen)» 12: Historien om en ko med træben, sang (Kathe Jepp Andersen)» 15: Egnshistoriens flittige forsker (Kirsten Fauk)» 18: Et gadekær (Sv. Pødenphant) side 2: Billedsten og Skt.Hans kors (A.M. Kyed Pedersen)» 6: Krigens spor i vort sogn (Bent Eggert)» 8: Af juletræets historie (Povl Abrahamsen)» 11: Ved sølverbrudefærden i Ledøje, sang» 12: Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller (F.L. Fauk) side 5: Fra en gammel, der er født i Smørum, og som mindes (Elia Rosenholm)» 10: Fastelavn. Jens Smørum og Margrethe Nørregaards erindringer.» 13: Folkesagn og myter» 14: Valg-extra 1884 (Bent Eggert)» 18: For 10 år siden - selvstændighedskampen, sang 2

5 side 1: Et trist mindesmærke (P.C. Thüchsen)» 3: Da vejen sank i Ammetoftemosen (Bertel Petersen)» 6: Dagbog (Kirsten Fauk)» 10: Det løber rundt, sang» 13: Historier fra Smørum kro (Bent Eggert) side 1: Lucia-optog (Jens Jørgen Nygaard)» 2: Vejen til toget (Vilhelm Nielsen)» 4: Lidt om vand- og vindmøller ved Hove Møllegaard (Bent Eggert)» 9: Edelgaves brand 1782, sang» 12: Husnumre er en praktisk forordning (Chris Parø) side 3: Smørumovrefundet» 8: Det er et Sørens år i år, sang» 9: Ledøje planteskole, Kongens plantage (Kirsten Fauk)» 13: Befolkningen på Alheden (Kirsten Fauk)» 14: Fastelavnsskikke (Kirsten Petersen)» 16: Sagn fra Hove Mølle (J.P. Jørgensen) Særnummer - 5. maj side 3: Om morgenen den 9.april 1940 (Bertel Pedersen)» 11: Våbennedkastninger i Ledøje-Smørum kommune under 2.verdens krig (N.O.Riis-Nielsen)» 20: Krigens spor i vort sogn (B. Eggert)» 22: Hvordan jeg oplevede tiden fra d. 19 sep maj 45 (Peter Jørgensen) side 2: Ledøje (Elia Jeppesen)» 10: Præstens udflugt til Tivoli, sang» 11: Kongens plantage i Ledøje og Plantagegaarden (Bent Eggert) side 2: Relieffibula fra Hove Mølle (Anne Preisler)» 3: Om herredsfoged Knud Worm (N. Poulin Nielsen)» 7: Ved sognerådsskiftet 1913, sang» 8: En skole i en landsby (Annemarie Ejbye)» 13: Julestadsen (Povl Abrahamsen)» 15: Kultusminister, provst A.S. Hansen (Kirsten Fauk) side 1: Kyndelmisse (Skalk 1978, nr.1)» 2: Foreningsnyt» 3: Formandens beretning for 1985» 4: Jens Smørum » 8: Årsberetning for Arkivet 1985» 10: To guldringe (Ude og Hjemme )» 12: Jens Bindesbøll, Ledøje (Kirsten Fauk) side 1: Maleriudstilling, lørdag d. 30. aug. 1986» 2: De Svenske Grave på Smørumnedre mark (J.P. Jørgensen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Gravens vellugt (Skalk 1981) side 1: Københavnsegnens 800 års fødselsdag» 2: Høj Matr.13a, Ledøje (Nationalmuseet)» 3: Julens overtro (Jul i gamle dage)» 5: Nybøllesangen» 6: Nytår, Edelgave, 1. jan (Axel Petri)» 12: Ledøje som Rytterdistrikt (Ballerup Måløv Avis) side 5: Statsministeren fra Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 11: Den skikkelige Mads i Sørup (Villads Villadsen) 3

6 side 1: Den ufuldendte historie (Kirsten Fauk)» 2: Smeden i Ledøje, Peter Nielsen (Smedeforeningen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Mig - og mit tog (Ove Riis-Nielsen)» 15: Oh - Hvilken gyselig ende» 16: Ledøje-Smørum sangen (F.L. Fauk) side 1: Folk spørger (Jørn Piø)» 3: Herskabs-stuepige på Edelgave (F.L. Fauk)» 10: Oldtidsfund i Lille Smørum (Bertel Pedersen)» 12: Forsvundne skove i Københavns amt (Bent Holsøe)» 14: Lidt om Trippendals galge (A. Fang - P.C. Tüchsen)» 16: Efter alle julemærker at dømme (Povl Abrahamsen) side 4: Smørumnedre vandværk » 6: Den gamle tingvej (Valdemar Møller)» 10: Guldbryllup i Nybølle og Smørum» 12: Hove (Tørveskærsegnen)» 15: Sang til lærer Andreas Støys 25-års jubilæum» 16: Smørum kirkes orgel (Kirsten Fauk) side 1: Skolehistorisk kildemateriale i» Breve til amtmanden» 9: Jul i Smørum» 14: Hvem bar barnet? 1989 Årsskrift side 4: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 11: Skolelærerens have i Smørum 1828» 21: Skolelærere i Ledøje og Hoveskoler (Poulin Nielsen)» 28: Ledøje-Smørum Biblioteks start» 31: Arkivet» 31: Lokalsamlingen» 32: Arkæologi (Københavns Amt) 1990 Årsskrift side 4: Skolelærere i Smørum skole (Poulin Nielsen)» 10: Skarpretteren i Københavns Amt» 15: En blodig tragedie i Smørumnedre» 19: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 26: Kvindeforeningen i Smørum ca. 1930» 29: Arkæologi (Københavns Amt)» 33: Lokalsamlingen» 33: Arkivet» 34: Sengehalm var en god forretning (Jens A.Pedersen) 1991 Årsskrift side 4: Kærhavegård fra (Th. Sørensen)» 6: Ledøje Forsamlingshus » 26: Barndommens lyksagelighed (Torben Mygdal-Meyer)» 30: Kvans udbredelse i Norden (Frederik Duvald)» 31: Rytterkær, en gravplads (Jens Henrik Jønsson)» 37: Arkivet» 38: Lokalsamling 1992 Årsskrift side 4: Livet i Ledøje Præstegård (Kirsten Fauk)» 9: Smørum Kro - en kgl. priviligeret kro» 16: Omkring frøken Nielsen (Lisbeth Djernæs)» 24: Ledøje Kirke 4

7 » 28: Martha Christensens erindringer» 30: Humle (Frederik Duval)» 31: Vikingetidens knivsmed i Smørum (Henriette Lyngstrøm)» 38: Arkæologiske udgravninger 1991» 40: Lokalhistorisk Arkiv» 40: Lokalsamling 1993 Årsskrift side 4: Barndomsminder (Lisbeth Djernæs)» 9: Om hundredde år er alting glemt (Knud Erik Hansen)» 11: Mit levnedsløb i store træk (Niels Populin Nielsen)» 18: Landsbysmeden i Ledøje-Smørum» 25: Lavendel (Frederik Duval)» 26: Sten og sten er to ting (Jens Henrik Jønsson)» 30. Søager - en oldtidsboplads (Eliza Fonnesbech-Sandberg» 41: Arkivet» 43: Julebillede 1994 Årsskrift side 4: Hove Møllegård (C. Nyeboe)» 9: Naboerne omkring Lille Smørum» 17: Min skole- og læretid (Vagn Christensen)» 21: Ledøje-Smørum kommunale brandvæsen» 28: Kulsukker (Frederik Duval)» 29: Smørum gamle Skole» 35: Arkivet 1995 Årsskrift side 4: Hvad slægtsforskning kan føre til (Lise Effersøe)» 8: Ammetoftemose og Nonnegård (Lisbeth Djernæs)» 14: Fra Værebro til Løje sø (Oluf Jensen)» 16: Ungdomsgilder i landsbyerne (Rita Holm)» 18: Fra Mads Cornelius Soelmark-Hansens dagbog» 23: Et rigt liv under små betingelser (Knud E. Hansen)» 29: Et himmelbrev» 34: Hospital, fattighus, kommunehus» 44: Legater til trængende i Ledøje-Smørum» 47: Lokalarkivet» 47: Lokalsamling 1996 Årsskrift side 4: Hovelund» 8: Barndommens land (Bente Schmidt f. Tønnesen)» 12: Dramaten (Esben Philipsen)» 19: Sogneforstanderskabet 1843» 22: Og det var et Amagergilde (Lisbeth Djernæs)» 26: Kalkmalerierne i Smørum kirke (Birgitte Munch Thye)» 29: Svenskestenen» 36: De drog ud» 39: Arkivet» 39: Lokalsamlingen 1997 Årsskrift side 4: J.P. Jørgensens slægt (Margrethe Nørregaard)» 15: Kommunale og private vandværker» 21: Ledøje-Smørum Historisk Forening gennem 25 år (Rita Holm, Lone Brüsch, Steen Asger Jensen)» 27: Smørumnedre år 1085» 29: Smørholm Voldsted ved Edelgave (Jens Henrik Jønsson)» 42: Gårdfæster Frands Nielsen, Bosagergård» 46: Arkivet» 47: Lokalsamlingen 5

8 1998 Årsskrift side 4: Slægten Weldingh på Edelgave» 10: Ledøje Mølle (Ernst Cortsen)» 15: Livet i landsbyen Smørum 1900 (Margrethe Nørregaard)» 23: Stella Sørensen erindringer (v/rita Holm)» 32: Smørum Kirkeorgel (André Palsgård)» 35: Det gamle Edelgave» 40: Arkivet 1999 Årsskrift side 4: Kulturmiljøet skal sikres (Peter Sorenius) " 10: Om nogle vikingetidsfund i Smørum (Linda Boye og Ditlev Mahler) " 18: Livet ved Ledøje og Smørum sognes kirker (Jens Jørgen Nygaard) " 24: Guldnakker (Lis Pedersen) " 30: Ånden fra 1848 (Bodil Smith) " 36: Historien om Ottos TURIST (E. Hjortkær Andersen) " 40: En by ved navn Bayeux (Steen Asger Jensen) " 46: Nordfrankrig invaderet (Erik Ziegler) " 47: Nyt fra registreringsudvalget (Anni Pedersen) " 48: Lokalarkivet " 50: Historisk Forening i 1999 (Per E. Tidgen) " 51: Hugin og Munin Klubben (Inga Nielsen) 2000 Årsskrift side 4: Tekstiler fra den lokalhistoriske samling (Lis Pedersen) " 13: Urnesfibel fra Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 15: Fra Styre til Folkestyre i 1000 år (Jette Kammer Jensen) " 19: Smeden fra Ledøje (Erik Hjortkær Andersen) " 23: Træk af husmandsfamiliernes liv og virke før landbrugsreformerne (Knud Erik Hansen) " 26: Et hus i Ledøje og dets beboere (Lilli og Bent Jespersen) " 31: Rytterskolen i Ledøje (Poul Clemmensen) " 35: Skitse til en gravsten. Slægten Bindesbøll i Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 37: Litteraturanmeldelser " 39: Turen til Alsace og Bourgogne (Erik Ziegler) " 42: Arkivet " 43: Historisk Forening i 2000 (Per E. Tidgen) 2001 Årsskrift side 4: Tørvemoser - brændsel, levebrød og landskab (Jens Henrik Jønsson - Peter Sorenius) " 23: Arkæologiske udgravninger ved Kong Svends Park (Tom Giersing) " 26: Offentlig transport gennem Ledøje (Einer Jørgensen og Bent Jespersen) " 28: Nogle oplevelser ved at søge sine rødder (Fredi Paludan Bentsen) " 31: Nybøllevej 13 Landro " 32: Arkivet " 34: Historisk Forening 2001 (Per E. Tidgen) 2002 Årsskrift side 4: Maglehøjs Vange - Syv tyndnakkede flintøkser (Ditlev Mahler) " 14: Efterskrift - et nyt offerfund (Ditlev Mahler) " 17: Polske forbindelser i Smørum (Linda Boye) " 24: Ler - Egnens guld (Jette Kammer Jensen) " 26: Det konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum (Den Konservative Vælgerforening) " 32: 25 år i Ledøje og Smørum sogne (Fredi Paludan Bentsen) " 38: Gamle vejrvarsler og julemærker (solemærker) " 40: Livets gang i Ledøje (Ejnar Jørgensen) " 44: For 100 år siden (Bent Jespersen) " 46: Tur til Centraleuropa (Erik Ziegler) 6

9 " 49: Nyt fra Arkivet (Ingrid Bay) " 50: Historisk Forening 2002 (Per E. Tidgen) 2003 Årsskrift side 4: Vækst og turbulens omkring Smørum Kirke (Edith Tingstrup) 10: Socialistisk Folkeparti i Ledøje-Smørum (SF s partiforening) 14: Ledøje-Smørum Kommunes biblioteksvæsen 17: Min skolegang (John L. Schear Mikkelsen) aktive år i Ledøje-Smørum Kommune (Gunnar Alex Jensen) 26: Egetræssofa fra Boesagergård (Line Ludvigsen) 30: Byhornet kalder til samling (Inga Nielsen) 37: Syvhøjegård, Nybøllevej nr. 20 (Knud Remi Christensen) 40; For 100 år siden. Uddrag af forhandlingsprotokollen for Ledøje-Smørum Kommune i 1903 (Bent Jespersen) 44: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 46: Slovenien i efterårsferien 2003 (Erik Ziegler 48: Året gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) 49: Historisk Forening 2003 (Per E. Tidgen) 2004 Årsskrift side 4: Frihedskæmper i 70-erne (Poul Heide) " 10: Socialdemokratiet (Elisabeth Bentsen) " 25: Stationsbyen Ledøje - eller da jernbanen ikke kom denne vej (Bent Jespersen) " 30: Edelgave og dens ejere fra " 38: Stella Jørgensens barndomsminder (Line Ludvigsen) " 44: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 46: Toscana i efterårsferien 2004 (Erik Ziegler) " 50: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 52: Historisk Forening 2004 (Per E. Tidgen) 2005 Årsskrift side 4: Præstepar i Ledøje og Smørum sogne (Poul Heide) " 10: Venstre i Ledøje-Smørum Kommune (Aase Thygesen) " 21: Der var engang... (Steen Asger Jensen) " 24: Historien om et gartneri i Smørum " 27: Andreas Johannes Kirkerup " 30: Historie eller familiemyte? (Elisabeth Bentsen) " 33: Nye danskere i Ledøje-Smørum Kommune (Inga Nielsen) " 40: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 43: Med fly og bus til Kroatien i efterårsferien (Erik Ziegler) " 47: Årets gang i Ledøje-Smørum Lokalarkiv 2005 (Ingrid Bay) " 48: Historisk Forening 2005 (Per E. Tidgen) 2006 Årsskrift Side 4: Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalder (Tom Giersing, Kroppedal Museum) " 15: Udgravning af gravhøj i Ledøje-Smørum Kommune nye resultater erstatter gamle (Anne B. Hansen, Kroppedal Museum) " 18: Smørumovrefundet og Frederik 7. oldtidssamling på Jægerspris Slot (Bente Jønsson, Jægerspris Slot, og Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum) " 23: En udskiftningsforretning i Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 27: Udvandring fra Ledøje og Smørum sogne " 31: Brødskæreren Alfa (Elisabeth Bentsen) " 33: Tvillingerne Jørgen og Børges oplevelser af krigens afslutning i Hove 1945 ( Børge og Jørgen Nielsen) 7

10 " 34: Erindringer fra Schæfergaarden i Smørumnedre (Eva Mikkelsen) " 38: Erindringsglimt fra mine første skoleår i forskolen i Smørumnedre (Annette Oprud Pedersen) " 41: Fra Globetrotter til krydderurter " 44: Nye danskere i Danmark - fra Bagdad til Smørumnedre (Inga Nielsen) " 49: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 52: Turen til Nordspanien (Erik Ziegler) " 54: LS Doku 2006 (Susanne Stilling Frederiksen) " 57: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 58: Årets gang i Historisk Forening (Per E. Tidgen) 2007 Årsskrift Side 4: Nyfundne kalkmalerier i Smørum Kirke (Birgitte Faurhøj, Nationalmuseets Bevaringsafdeling) " 11: Hvordan der kom vej mellem Hove og Veksø (Niels Erik Andersen) " 18: Norskekrogen - et vejnavn med historie (Peter Andersen) " 22: Da hanen gol over Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 26: Ledøjeborger som tøndekonge (Ejner Jørgensen) " 28: Medbyggere i Åkandehaven (Bent Ravn) " 32: Lurerne fra Smørum Friskole (Inge og Knud Winther) " 36: Et gartneri i Smørumovre " 39: Ny i Danmark - fra Kabul til Ledøje (Inga Nielsen) " 45: Nye genstande fra 2006 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 49: Rejsen til Sydfrankrig oktober 2007 (Hanna og Poul Erik Christensen) " 53: Lokalarkivet 2007 (Rolf Kjær-Hansen) " 55: Historisk Forening 2007 (Per E. Tidgen) 2008 Årsskrift Side 4: Sten- og jorddiger (Mette Brosolat Ohlsen, Kroppedal Museum) 9: Værebro Å, et sogneskel for år siden (Niels Erik Andersen) 17: En tragisk begivenhed og dens personer (Fredi Paludan Bentsen) 30: Degne i Smørum og Ledøje Sogne 33: Byhorn på rette hylde (Jens Jørgen Nygård) 36: Semibygger i Kirsebærvangen (Lisa og Svend Christensen) 39: Integration i praksis (Christopher Arzrouni) 40: Egedal Leksikon (Lene Olesen Bro) 47: Turen til Portugal (Poul Erik Christensen) 51: KEJ Motor & Maskinservice 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 58: Søndagsåben og skoletjenesten 59: Lokalarkivet 2008 (Rolf Kjær-Hansen) 61: Historisk Forening 2008 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2009 Årsskrift Side 4: Når der kaldes til bystævne i landsbyen (Jens Jørgen Nygaard) " 8: Det var en anden tid (Ulla Dahlerup) " 13: Barn og ung i Ledøje (Ingeborg Nielsen) " 19: "Skolekrigen" i og årene efter (Finn L. Fauk) " 37: Kong Svends historie fra 1975 (Gunnar Brüsch) " 44: Kommunens ældste ejendomsmæglerfirma " 46: Fra Punjab i Indien til Danmark (Inga Nielsen)

11 " 50: Turen til Italien den oktober 2009 (Steen Asger Jensen) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 57: Lokalarkivet 2009 (Rolf Kjær-Hansen) " 59: Historisk Forening 2009 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2010 Årsskrift Side 4: Da pastor Bindesbøll i Ledøje havde upassende tanker (Niels Erik Andersen, Veksø) " 12: Bøllen Hans Andersen fra Smørumnedre (Stella Borne Mikkelsen, tidligere kommunearkivar i Egedal Kommune) " 15: Pastor Groothe og det russiske kors (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 21: Små erindringer fra min skoletid (Thora Jensen, Ølsted) " 26: Hvad genstande kan fortælle (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 31: Gartneri- og grøntsagserhverv i Ledøje (Ejner Jørgensen, Ledøje) " 35: FDF Ledøje-Smørum (Poul Jacobsen, Kredsleder ) " 45: Gadekærsfest i Ledøje 1960 (Bent Jespersen, Ledøje) " 49: Østre Tvillinggård (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 55: Smørumvang fra sommerhuse til helårshuse (Bjarne Poulsen, Smørumvang) " 58: Smørum VVS Aps (Teddy Petersen) " 61: Lokalarkivet 2010 (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2010 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2011 Årsskrift Side 4: Rytterskoler - et historisk og tidligt typehusbyggeri (Niels Erik Andersen, Veksø) " 11: Fra Ledøje til Zion (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 18: Gersagergård - en slægtsgård i Ledøje (Grethe Bielefeldt) " 26: Fra Kongensgade til Kongebakken Oticons hovedsæder gennem mere end 100 år (Claus Nielsen, Audiology Technician, Oticon A/S) " 32: Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI) april november 1954 (Inga Nielsen) " 42: Sankt Georgsgildet i Ledøje-Smørum (Poul Erik Christensen) " 47: Renovering af Tysmosegård i Nybølle (Inge og Bent Ravn) " 53: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Sicilien (Erik Ziegler) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2011 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2012 Årsskrift Side 4: Den tidlige kortlægning af vor egn (Nils Eruik Andersen, Veksø) " 13: Krybskytteri i Ledøje? (Ernst Christian Eskildsen ) " 20: Skoleholdere i Smørumovre i 1700-tallet ( " 25: Da en luftballon landede i Smørum Sogn (Knud Remi Christensen, Smørumnedre) " 29: Slagtermester Schultz i Ledøje (Inge og Grethe Bielefeldt) " 37: Grundejerforeningen Stangkær (Anni Agerskov, SMørumnedre) " 44: Om at vælge byggegrund i Smørumnedre (Erik Rhode Andersen, Smørumnedre) " 46: Ledøje-Smørum Viseforening (Inga Nielsen, Smørumnedre) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Norditalien (Svend Waltenburg) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2012 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)

12

13

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 37. ÅRGANG NR. 2 Juni 2015. Registrering I anden halvdel af 2015 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 37. ÅRGANG NR. 2 Juni 2015. Registrering I anden halvdel af 2015 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 30. juni og den 6. august kl. 9.00-13.00 Sommerferieaktiviteter for børn og voksne Sted: Smørum gamle Skole Den 2. september kl. 11.50 Tur til Landbohøjskolen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 1 Januar 2014. Registrering I første halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 1 Januar 2014. Registrering I første halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 18. februar kl. 19.30 Tidligere tv-journalist Niels Bjørn Hansen fortæller om desertører og mytterister fra Slaget på Reden. Sted: Smørum gamle Skole. Den

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 4 December 2014. Registrering I første halvdel af 2015 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 4 December 2014. Registrering I første halvdel af 2015 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 15. januar kl. 19:30 Foredrag om Edelgave ved Steen Asger Jensen Sted: Den 2. februar kl. 19:30 Foredrag om Fattiggårdene ved Mette Gundel Sted: SMÅNYT

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

SMÅNYT. 35. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2013. Registrering I anden halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 16 Kalenderen ISSN 1602 9577

SMÅNYT. 35. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2013. Registrering I anden halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 5. november kl. 19.30 De romerske kejsere Foredrag ved Ulla Rald Den 6. december kl. 16.00 Præsentation af Årsskriftet 2013. SMÅNYT Den 9. januar kl. 19.30

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13

Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13 Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13 Område/Titel Bjergposten Nr./side Drastrup Aftægt fra Drastrupgård 6/29 Et tilbageblik fra Drastrup 18/2 Slægtsminder fra Drastrup 34/3 Hedebonden

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere