Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2012 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv"

Transkript

1 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

2

3 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

4 side 4: Bidrag til husmandshistorien i Ledøje» 8: En skiftesag (Else Herrmann) side 8: Smørum herreds segl (Lone Brüsch)» 10: Rigsdagsmand Niels Andersen, Gammeldamsgaard.» 12. En hyldest til Smørumnedre, sang (N.O. Riis-Nielsen)» 14: Gravhøjen i Hove, sang side 1: Oplæg til kommuneplanlægningen (Lone Brüsch)» 11: Gamle Axel (N.O. Riis-Nielsen) side 13: En Vartovbonde i Smørumovre» 18: En landsbydegns erindringer (F. Herrmann) side 11: Da Ryttergaarden brændte i 1740» 15: Stednavne (N.O. Riis-Nielsen) side 11: Hvorfor navnet Flodvejen? (N.O. Riis-Nielsen)» 15: Rytterskolerne år (O. Holmfred) side 1: 10-årsjubilæum (Vilhelm Nielsen)» 20: Smørum gamle skole (N. Poulin Nielsen)» 26: Visitats i Ledøje-Smørurn pastorat 1805» 28: En luftsejlads i 1806 (Lone Brüsch) side 13: Udgravning af Tysmosegaard (Rita og Erik Holm)» 16: Smørum kirkegård (K. Fauk) side 2: En gammel skik (Else Hermann)» 4: Missionshus i Nybølle i 50 år (Frederik G. Sørensen)» 6: Jul, uddrag af Margrethe Nørregaards erindringer side 14: Om forsamlinger og mormoner (Bent Eggert)» 18: Alterdugen i Smørum kirke (N. Poulin Nielsen) side 3: Grundtvig-slægtens tilknytning til Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 8: Ledøje Borger- og grundejerforening (Anne Marie Kyed Pedersen)» 10: Mindepladen i Smørum kirkegårdsmur (N. Poulin Nielsen)» 12: Historien om en ko med træben, sang (Kathe Jepp Andersen)» 15: Egnshistoriens flittige forsker (Kirsten Fauk)» 18: Et gadekær (Sv. Pødenphant) side 2: Billedsten og Skt.Hans kors (A.M. Kyed Pedersen)» 6: Krigens spor i vort sogn (Bent Eggert)» 8: Af juletræets historie (Povl Abrahamsen)» 11: Ved sølverbrudefærden i Ledøje, sang» 12: Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller (F.L. Fauk) side 5: Fra en gammel, der er født i Smørum, og som mindes (Elia Rosenholm)» 10: Fastelavn. Jens Smørum og Margrethe Nørregaards erindringer.» 13: Folkesagn og myter» 14: Valg-extra 1884 (Bent Eggert)» 18: For 10 år siden - selvstændighedskampen, sang 2

5 side 1: Et trist mindesmærke (P.C. Thüchsen)» 3: Da vejen sank i Ammetoftemosen (Bertel Petersen)» 6: Dagbog (Kirsten Fauk)» 10: Det løber rundt, sang» 13: Historier fra Smørum kro (Bent Eggert) side 1: Lucia-optog (Jens Jørgen Nygaard)» 2: Vejen til toget (Vilhelm Nielsen)» 4: Lidt om vand- og vindmøller ved Hove Møllegaard (Bent Eggert)» 9: Edelgaves brand 1782, sang» 12: Husnumre er en praktisk forordning (Chris Parø) side 3: Smørumovrefundet» 8: Det er et Sørens år i år, sang» 9: Ledøje planteskole, Kongens plantage (Kirsten Fauk)» 13: Befolkningen på Alheden (Kirsten Fauk)» 14: Fastelavnsskikke (Kirsten Petersen)» 16: Sagn fra Hove Mølle (J.P. Jørgensen) Særnummer - 5. maj side 3: Om morgenen den 9.april 1940 (Bertel Pedersen)» 11: Våbennedkastninger i Ledøje-Smørum kommune under 2.verdens krig (N.O.Riis-Nielsen)» 20: Krigens spor i vort sogn (B. Eggert)» 22: Hvordan jeg oplevede tiden fra d. 19 sep maj 45 (Peter Jørgensen) side 2: Ledøje (Elia Jeppesen)» 10: Præstens udflugt til Tivoli, sang» 11: Kongens plantage i Ledøje og Plantagegaarden (Bent Eggert) side 2: Relieffibula fra Hove Mølle (Anne Preisler)» 3: Om herredsfoged Knud Worm (N. Poulin Nielsen)» 7: Ved sognerådsskiftet 1913, sang» 8: En skole i en landsby (Annemarie Ejbye)» 13: Julestadsen (Povl Abrahamsen)» 15: Kultusminister, provst A.S. Hansen (Kirsten Fauk) side 1: Kyndelmisse (Skalk 1978, nr.1)» 2: Foreningsnyt» 3: Formandens beretning for 1985» 4: Jens Smørum » 8: Årsberetning for Arkivet 1985» 10: To guldringe (Ude og Hjemme )» 12: Jens Bindesbøll, Ledøje (Kirsten Fauk) side 1: Maleriudstilling, lørdag d. 30. aug. 1986» 2: De Svenske Grave på Smørumnedre mark (J.P. Jørgensen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Gravens vellugt (Skalk 1981) side 1: Københavnsegnens 800 års fødselsdag» 2: Høj Matr.13a, Ledøje (Nationalmuseet)» 3: Julens overtro (Jul i gamle dage)» 5: Nybøllesangen» 6: Nytår, Edelgave, 1. jan (Axel Petri)» 12: Ledøje som Rytterdistrikt (Ballerup Måløv Avis) side 5: Statsministeren fra Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 11: Den skikkelige Mads i Sørup (Villads Villadsen) 3

6 side 1: Den ufuldendte historie (Kirsten Fauk)» 2: Smeden i Ledøje, Peter Nielsen (Smedeforeningen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Mig - og mit tog (Ove Riis-Nielsen)» 15: Oh - Hvilken gyselig ende» 16: Ledøje-Smørum sangen (F.L. Fauk) side 1: Folk spørger (Jørn Piø)» 3: Herskabs-stuepige på Edelgave (F.L. Fauk)» 10: Oldtidsfund i Lille Smørum (Bertel Pedersen)» 12: Forsvundne skove i Københavns amt (Bent Holsøe)» 14: Lidt om Trippendals galge (A. Fang - P.C. Tüchsen)» 16: Efter alle julemærker at dømme (Povl Abrahamsen) side 4: Smørumnedre vandværk » 6: Den gamle tingvej (Valdemar Møller)» 10: Guldbryllup i Nybølle og Smørum» 12: Hove (Tørveskærsegnen)» 15: Sang til lærer Andreas Støys 25-års jubilæum» 16: Smørum kirkes orgel (Kirsten Fauk) side 1: Skolehistorisk kildemateriale i» Breve til amtmanden» 9: Jul i Smørum» 14: Hvem bar barnet? 1989 Årsskrift side 4: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 11: Skolelærerens have i Smørum 1828» 21: Skolelærere i Ledøje og Hoveskoler (Poulin Nielsen)» 28: Ledøje-Smørum Biblioteks start» 31: Arkivet» 31: Lokalsamlingen» 32: Arkæologi (Københavns Amt) 1990 Årsskrift side 4: Skolelærere i Smørum skole (Poulin Nielsen)» 10: Skarpretteren i Københavns Amt» 15: En blodig tragedie i Smørumnedre» 19: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 26: Kvindeforeningen i Smørum ca. 1930» 29: Arkæologi (Københavns Amt)» 33: Lokalsamlingen» 33: Arkivet» 34: Sengehalm var en god forretning (Jens A.Pedersen) 1991 Årsskrift side 4: Kærhavegård fra (Th. Sørensen)» 6: Ledøje Forsamlingshus » 26: Barndommens lyksagelighed (Torben Mygdal-Meyer)» 30: Kvans udbredelse i Norden (Frederik Duvald)» 31: Rytterkær, en gravplads (Jens Henrik Jønsson)» 37: Arkivet» 38: Lokalsamling 1992 Årsskrift side 4: Livet i Ledøje Præstegård (Kirsten Fauk)» 9: Smørum Kro - en kgl. priviligeret kro» 16: Omkring frøken Nielsen (Lisbeth Djernæs)» 24: Ledøje Kirke 4

7 » 28: Martha Christensens erindringer» 30: Humle (Frederik Duval)» 31: Vikingetidens knivsmed i Smørum (Henriette Lyngstrøm)» 38: Arkæologiske udgravninger 1991» 40: Lokalhistorisk Arkiv» 40: Lokalsamling 1993 Årsskrift side 4: Barndomsminder (Lisbeth Djernæs)» 9: Om hundredde år er alting glemt (Knud Erik Hansen)» 11: Mit levnedsløb i store træk (Niels Populin Nielsen)» 18: Landsbysmeden i Ledøje-Smørum» 25: Lavendel (Frederik Duval)» 26: Sten og sten er to ting (Jens Henrik Jønsson)» 30. Søager - en oldtidsboplads (Eliza Fonnesbech-Sandberg» 41: Arkivet» 43: Julebillede 1994 Årsskrift side 4: Hove Møllegård (C. Nyeboe)» 9: Naboerne omkring Lille Smørum» 17: Min skole- og læretid (Vagn Christensen)» 21: Ledøje-Smørum kommunale brandvæsen» 28: Kulsukker (Frederik Duval)» 29: Smørum gamle Skole» 35: Arkivet 1995 Årsskrift side 4: Hvad slægtsforskning kan føre til (Lise Effersøe)» 8: Ammetoftemose og Nonnegård (Lisbeth Djernæs)» 14: Fra Værebro til Løje sø (Oluf Jensen)» 16: Ungdomsgilder i landsbyerne (Rita Holm)» 18: Fra Mads Cornelius Soelmark-Hansens dagbog» 23: Et rigt liv under små betingelser (Knud E. Hansen)» 29: Et himmelbrev» 34: Hospital, fattighus, kommunehus» 44: Legater til trængende i Ledøje-Smørum» 47: Lokalarkivet» 47: Lokalsamling 1996 Årsskrift side 4: Hovelund» 8: Barndommens land (Bente Schmidt f. Tønnesen)» 12: Dramaten (Esben Philipsen)» 19: Sogneforstanderskabet 1843» 22: Og det var et Amagergilde (Lisbeth Djernæs)» 26: Kalkmalerierne i Smørum kirke (Birgitte Munch Thye)» 29: Svenskestenen» 36: De drog ud» 39: Arkivet» 39: Lokalsamlingen 1997 Årsskrift side 4: J.P. Jørgensens slægt (Margrethe Nørregaard)» 15: Kommunale og private vandværker» 21: Ledøje-Smørum Historisk Forening gennem 25 år (Rita Holm, Lone Brüsch, Steen Asger Jensen)» 27: Smørumnedre år 1085» 29: Smørholm Voldsted ved Edelgave (Jens Henrik Jønsson)» 42: Gårdfæster Frands Nielsen, Bosagergård» 46: Arkivet» 47: Lokalsamlingen 5

8 1998 Årsskrift side 4: Slægten Weldingh på Edelgave» 10: Ledøje Mølle (Ernst Cortsen)» 15: Livet i landsbyen Smørum 1900 (Margrethe Nørregaard)» 23: Stella Sørensen erindringer (v/rita Holm)» 32: Smørum Kirkeorgel (André Palsgård)» 35: Det gamle Edelgave» 40: Arkivet 1999 Årsskrift side 4: Kulturmiljøet skal sikres (Peter Sorenius) " 10: Om nogle vikingetidsfund i Smørum (Linda Boye og Ditlev Mahler) " 18: Livet ved Ledøje og Smørum sognes kirker (Jens Jørgen Nygaard) " 24: Guldnakker (Lis Pedersen) " 30: Ånden fra 1848 (Bodil Smith) " 36: Historien om Ottos TURIST (E. Hjortkær Andersen) " 40: En by ved navn Bayeux (Steen Asger Jensen) " 46: Nordfrankrig invaderet (Erik Ziegler) " 47: Nyt fra registreringsudvalget (Anni Pedersen) " 48: Lokalarkivet " 50: Historisk Forening i 1999 (Per E. Tidgen) " 51: Hugin og Munin Klubben (Inga Nielsen) 2000 Årsskrift side 4: Tekstiler fra den lokalhistoriske samling (Lis Pedersen) " 13: Urnesfibel fra Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 15: Fra Styre til Folkestyre i 1000 år (Jette Kammer Jensen) " 19: Smeden fra Ledøje (Erik Hjortkær Andersen) " 23: Træk af husmandsfamiliernes liv og virke før landbrugsreformerne (Knud Erik Hansen) " 26: Et hus i Ledøje og dets beboere (Lilli og Bent Jespersen) " 31: Rytterskolen i Ledøje (Poul Clemmensen) " 35: Skitse til en gravsten. Slægten Bindesbøll i Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 37: Litteraturanmeldelser " 39: Turen til Alsace og Bourgogne (Erik Ziegler) " 42: Arkivet " 43: Historisk Forening i 2000 (Per E. Tidgen) 2001 Årsskrift side 4: Tørvemoser - brændsel, levebrød og landskab (Jens Henrik Jønsson - Peter Sorenius) " 23: Arkæologiske udgravninger ved Kong Svends Park (Tom Giersing) " 26: Offentlig transport gennem Ledøje (Einer Jørgensen og Bent Jespersen) " 28: Nogle oplevelser ved at søge sine rødder (Fredi Paludan Bentsen) " 31: Nybøllevej 13 Landro " 32: Arkivet " 34: Historisk Forening 2001 (Per E. Tidgen) 2002 Årsskrift side 4: Maglehøjs Vange - Syv tyndnakkede flintøkser (Ditlev Mahler) " 14: Efterskrift - et nyt offerfund (Ditlev Mahler) " 17: Polske forbindelser i Smørum (Linda Boye) " 24: Ler - Egnens guld (Jette Kammer Jensen) " 26: Det konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum (Den Konservative Vælgerforening) " 32: 25 år i Ledøje og Smørum sogne (Fredi Paludan Bentsen) " 38: Gamle vejrvarsler og julemærker (solemærker) " 40: Livets gang i Ledøje (Ejnar Jørgensen) " 44: For 100 år siden (Bent Jespersen) " 46: Tur til Centraleuropa (Erik Ziegler) 6

9 " 49: Nyt fra Arkivet (Ingrid Bay) " 50: Historisk Forening 2002 (Per E. Tidgen) 2003 Årsskrift side 4: Vækst og turbulens omkring Smørum Kirke (Edith Tingstrup) 10: Socialistisk Folkeparti i Ledøje-Smørum (SF s partiforening) 14: Ledøje-Smørum Kommunes biblioteksvæsen 17: Min skolegang (John L. Schear Mikkelsen) aktive år i Ledøje-Smørum Kommune (Gunnar Alex Jensen) 26: Egetræssofa fra Boesagergård (Line Ludvigsen) 30: Byhornet kalder til samling (Inga Nielsen) 37: Syvhøjegård, Nybøllevej nr. 20 (Knud Remi Christensen) 40; For 100 år siden. Uddrag af forhandlingsprotokollen for Ledøje-Smørum Kommune i 1903 (Bent Jespersen) 44: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 46: Slovenien i efterårsferien 2003 (Erik Ziegler 48: Året gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) 49: Historisk Forening 2003 (Per E. Tidgen) 2004 Årsskrift side 4: Frihedskæmper i 70-erne (Poul Heide) " 10: Socialdemokratiet (Elisabeth Bentsen) " 25: Stationsbyen Ledøje - eller da jernbanen ikke kom denne vej (Bent Jespersen) " 30: Edelgave og dens ejere fra " 38: Stella Jørgensens barndomsminder (Line Ludvigsen) " 44: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 46: Toscana i efterårsferien 2004 (Erik Ziegler) " 50: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 52: Historisk Forening 2004 (Per E. Tidgen) 2005 Årsskrift side 4: Præstepar i Ledøje og Smørum sogne (Poul Heide) " 10: Venstre i Ledøje-Smørum Kommune (Aase Thygesen) " 21: Der var engang... (Steen Asger Jensen) " 24: Historien om et gartneri i Smørum " 27: Andreas Johannes Kirkerup " 30: Historie eller familiemyte? (Elisabeth Bentsen) " 33: Nye danskere i Ledøje-Smørum Kommune (Inga Nielsen) " 40: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 43: Med fly og bus til Kroatien i efterårsferien (Erik Ziegler) " 47: Årets gang i Ledøje-Smørum Lokalarkiv 2005 (Ingrid Bay) " 48: Historisk Forening 2005 (Per E. Tidgen) 2006 Årsskrift Side 4: Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalder (Tom Giersing, Kroppedal Museum) " 15: Udgravning af gravhøj i Ledøje-Smørum Kommune nye resultater erstatter gamle (Anne B. Hansen, Kroppedal Museum) " 18: Smørumovrefundet og Frederik 7. oldtidssamling på Jægerspris Slot (Bente Jønsson, Jægerspris Slot, og Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum) " 23: En udskiftningsforretning i Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 27: Udvandring fra Ledøje og Smørum sogne " 31: Brødskæreren Alfa (Elisabeth Bentsen) " 33: Tvillingerne Jørgen og Børges oplevelser af krigens afslutning i Hove 1945 ( Børge og Jørgen Nielsen) 7

10 " 34: Erindringer fra Schæfergaarden i Smørumnedre (Eva Mikkelsen) " 38: Erindringsglimt fra mine første skoleår i forskolen i Smørumnedre (Annette Oprud Pedersen) " 41: Fra Globetrotter til krydderurter " 44: Nye danskere i Danmark - fra Bagdad til Smørumnedre (Inga Nielsen) " 49: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 52: Turen til Nordspanien (Erik Ziegler) " 54: LS Doku 2006 (Susanne Stilling Frederiksen) " 57: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 58: Årets gang i Historisk Forening (Per E. Tidgen) 2007 Årsskrift Side 4: Nyfundne kalkmalerier i Smørum Kirke (Birgitte Faurhøj, Nationalmuseets Bevaringsafdeling) " 11: Hvordan der kom vej mellem Hove og Veksø (Niels Erik Andersen) " 18: Norskekrogen - et vejnavn med historie (Peter Andersen) " 22: Da hanen gol over Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 26: Ledøjeborger som tøndekonge (Ejner Jørgensen) " 28: Medbyggere i Åkandehaven (Bent Ravn) " 32: Lurerne fra Smørum Friskole (Inge og Knud Winther) " 36: Et gartneri i Smørumovre " 39: Ny i Danmark - fra Kabul til Ledøje (Inga Nielsen) " 45: Nye genstande fra 2006 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 49: Rejsen til Sydfrankrig oktober 2007 (Hanna og Poul Erik Christensen) " 53: Lokalarkivet 2007 (Rolf Kjær-Hansen) " 55: Historisk Forening 2007 (Per E. Tidgen) 2008 Årsskrift Side 4: Sten- og jorddiger (Mette Brosolat Ohlsen, Kroppedal Museum) 9: Værebro Å, et sogneskel for år siden (Niels Erik Andersen) 17: En tragisk begivenhed og dens personer (Fredi Paludan Bentsen) 30: Degne i Smørum og Ledøje Sogne 33: Byhorn på rette hylde (Jens Jørgen Nygård) 36: Semibygger i Kirsebærvangen (Lisa og Svend Christensen) 39: Integration i praksis (Christopher Arzrouni) 40: Egedal Leksikon (Lene Olesen Bro) 47: Turen til Portugal (Poul Erik Christensen) 51: KEJ Motor & Maskinservice 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 58: Søndagsåben og skoletjenesten 59: Lokalarkivet 2008 (Rolf Kjær-Hansen) 61: Historisk Forening 2008 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2009 Årsskrift Side 4: Når der kaldes til bystævne i landsbyen (Jens Jørgen Nygaard) " 8: Det var en anden tid (Ulla Dahlerup) " 13: Barn og ung i Ledøje (Ingeborg Nielsen) " 19: "Skolekrigen" i og årene efter (Finn L. Fauk) " 37: Kong Svends historie fra 1975 (Gunnar Brüsch) " 44: Kommunens ældste ejendomsmæglerfirma " 46: Fra Punjab i Indien til Danmark (Inga Nielsen)

11 " 50: Turen til Italien den oktober 2009 (Steen Asger Jensen) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 57: Lokalarkivet 2009 (Rolf Kjær-Hansen) " 59: Historisk Forening 2009 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2010 Årsskrift Side 4: Da pastor Bindesbøll i Ledøje havde upassende tanker (Niels Erik Andersen, Veksø) " 12: Bøllen Hans Andersen fra Smørumnedre (Stella Borne Mikkelsen, tidligere kommunearkivar i Egedal Kommune) " 15: Pastor Groothe og det russiske kors (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 21: Små erindringer fra min skoletid (Thora Jensen, Ølsted) " 26: Hvad genstande kan fortælle (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 31: Gartneri- og grøntsagserhverv i Ledøje (Ejner Jørgensen, Ledøje) " 35: FDF Ledøje-Smørum (Poul Jacobsen, Kredsleder ) " 45: Gadekærsfest i Ledøje 1960 (Bent Jespersen, Ledøje) " 49: Østre Tvillinggård (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 55: Smørumvang fra sommerhuse til helårshuse (Bjarne Poulsen, Smørumvang) " 58: Smørum VVS Aps (Teddy Petersen) " 61: Lokalarkivet 2010 (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2010 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2011 Årsskrift Side 4: Rytterskoler - et historisk og tidligt typehusbyggeri (Niels Erik Andersen, Veksø) " 11: Fra Ledøje til Zion (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 18: Gersagergård - en slægtsgård i Ledøje (Grethe Bielefeldt) " 26: Fra Kongensgade til Kongebakken Oticons hovedsæder gennem mere end 100 år (Claus Nielsen, Audiology Technician, Oticon A/S) " 32: Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI) april november 1954 (Inga Nielsen) " 42: Sankt Georgsgildet i Ledøje-Smørum (Poul Erik Christensen) " 47: Renovering af Tysmosegård i Nybølle (Inge og Bent Ravn) " 53: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Sicilien (Erik Ziegler) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2011 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2012 Årsskrift Side 4: Den tidlige kortlægning af vor egn (Nils Eruik Andersen, Veksø) " 13: Krybskytteri i Ledøje? (Ernst Christian Eskildsen ) " 20: Skoleholdere i Smørumovre i 1700-tallet ( " 25: Da en luftballon landede i Smørum Sogn (Knud Remi Christensen, Smørumnedre) " 29: Slagtermester Schultz i Ledøje (Inge og Grethe Bielefeldt) " 37: Grundejerforeningen Stangkær (Anni Agerskov, SMørumnedre) " 44: Om at vælge byggegrund i Smørumnedre (Erik Rhode Andersen, Smørumnedre) " 46: Ledøje-Smørum Viseforening (Inga Nielsen, Smørumnedre) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Norditalien (Svend Waltenburg) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2012 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)

12

13

Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2014 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2014 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2014 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2013 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv 1979-1 side 4: Bidrag

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

SMÅNYT. 34. ÅRGANG NR. 4 December 2012. Registrering I første halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 12 Kalenderen ISSN 1602 9577

SMÅNYT. 34. ÅRGANG NR. 4 December 2012. Registrering I første halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 14. januar kl. 19.30 Niels Peter Stilling holder foredrag om middelalderkirkernes kalkmalerier. Sted: Smørum gamle Skole. Den 5. februar kl. 19.30 Lisbeth

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson,

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson, ½ maraton Opdateret 18.10.15 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl, 53 1.15.28 1985 Jens

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja,

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja, ½ maraton Opdateret 25.09.16 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl 53 1.15.28 1985 Jens Bentsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen 2017 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Jamie Christensen (hulspil) Jamie Christensen MidAge ( slagspil) Lars Slott MidAge (hulspil) Jan Røgilds. Sen. ( slagspil) Jens Ole Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Drenge Mikkel Ravn Møller

Drenge Mikkel Ravn Møller 2016 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Mark Hansen (hulspil) Mark Hansen Mid-Age Ann Bille Sen. Lars Bagge Vet. Vini Lindhardt Vet. Arne L. Jensen Jun. Nanna Olsen Jun. Jamie Christensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere