Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeks Medlemsblad 1979-1988 Årsskrift 1989-2012 Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv"

Transkript

1 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

2

3 Indeks Medlemsblad Årsskrift Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

4 side 4: Bidrag til husmandshistorien i Ledøje» 8: En skiftesag (Else Herrmann) side 8: Smørum herreds segl (Lone Brüsch)» 10: Rigsdagsmand Niels Andersen, Gammeldamsgaard.» 12. En hyldest til Smørumnedre, sang (N.O. Riis-Nielsen)» 14: Gravhøjen i Hove, sang side 1: Oplæg til kommuneplanlægningen (Lone Brüsch)» 11: Gamle Axel (N.O. Riis-Nielsen) side 13: En Vartovbonde i Smørumovre» 18: En landsbydegns erindringer (F. Herrmann) side 11: Da Ryttergaarden brændte i 1740» 15: Stednavne (N.O. Riis-Nielsen) side 11: Hvorfor navnet Flodvejen? (N.O. Riis-Nielsen)» 15: Rytterskolerne år (O. Holmfred) side 1: 10-årsjubilæum (Vilhelm Nielsen)» 20: Smørum gamle skole (N. Poulin Nielsen)» 26: Visitats i Ledøje-Smørurn pastorat 1805» 28: En luftsejlads i 1806 (Lone Brüsch) side 13: Udgravning af Tysmosegaard (Rita og Erik Holm)» 16: Smørum kirkegård (K. Fauk) side 2: En gammel skik (Else Hermann)» 4: Missionshus i Nybølle i 50 år (Frederik G. Sørensen)» 6: Jul, uddrag af Margrethe Nørregaards erindringer side 14: Om forsamlinger og mormoner (Bent Eggert)» 18: Alterdugen i Smørum kirke (N. Poulin Nielsen) side 3: Grundtvig-slægtens tilknytning til Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 8: Ledøje Borger- og grundejerforening (Anne Marie Kyed Pedersen)» 10: Mindepladen i Smørum kirkegårdsmur (N. Poulin Nielsen)» 12: Historien om en ko med træben, sang (Kathe Jepp Andersen)» 15: Egnshistoriens flittige forsker (Kirsten Fauk)» 18: Et gadekær (Sv. Pødenphant) side 2: Billedsten og Skt.Hans kors (A.M. Kyed Pedersen)» 6: Krigens spor i vort sogn (Bent Eggert)» 8: Af juletræets historie (Povl Abrahamsen)» 11: Ved sølverbrudefærden i Ledøje, sang» 12: Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller (F.L. Fauk) side 5: Fra en gammel, der er født i Smørum, og som mindes (Elia Rosenholm)» 10: Fastelavn. Jens Smørum og Margrethe Nørregaards erindringer.» 13: Folkesagn og myter» 14: Valg-extra 1884 (Bent Eggert)» 18: For 10 år siden - selvstændighedskampen, sang 2

5 side 1: Et trist mindesmærke (P.C. Thüchsen)» 3: Da vejen sank i Ammetoftemosen (Bertel Petersen)» 6: Dagbog (Kirsten Fauk)» 10: Det løber rundt, sang» 13: Historier fra Smørum kro (Bent Eggert) side 1: Lucia-optog (Jens Jørgen Nygaard)» 2: Vejen til toget (Vilhelm Nielsen)» 4: Lidt om vand- og vindmøller ved Hove Møllegaard (Bent Eggert)» 9: Edelgaves brand 1782, sang» 12: Husnumre er en praktisk forordning (Chris Parø) side 3: Smørumovrefundet» 8: Det er et Sørens år i år, sang» 9: Ledøje planteskole, Kongens plantage (Kirsten Fauk)» 13: Befolkningen på Alheden (Kirsten Fauk)» 14: Fastelavnsskikke (Kirsten Petersen)» 16: Sagn fra Hove Mølle (J.P. Jørgensen) Særnummer - 5. maj side 3: Om morgenen den 9.april 1940 (Bertel Pedersen)» 11: Våbennedkastninger i Ledøje-Smørum kommune under 2.verdens krig (N.O.Riis-Nielsen)» 20: Krigens spor i vort sogn (B. Eggert)» 22: Hvordan jeg oplevede tiden fra d. 19 sep maj 45 (Peter Jørgensen) side 2: Ledøje (Elia Jeppesen)» 10: Præstens udflugt til Tivoli, sang» 11: Kongens plantage i Ledøje og Plantagegaarden (Bent Eggert) side 2: Relieffibula fra Hove Mølle (Anne Preisler)» 3: Om herredsfoged Knud Worm (N. Poulin Nielsen)» 7: Ved sognerådsskiftet 1913, sang» 8: En skole i en landsby (Annemarie Ejbye)» 13: Julestadsen (Povl Abrahamsen)» 15: Kultusminister, provst A.S. Hansen (Kirsten Fauk) side 1: Kyndelmisse (Skalk 1978, nr.1)» 2: Foreningsnyt» 3: Formandens beretning for 1985» 4: Jens Smørum » 8: Årsberetning for Arkivet 1985» 10: To guldringe (Ude og Hjemme )» 12: Jens Bindesbøll, Ledøje (Kirsten Fauk) side 1: Maleriudstilling, lørdag d. 30. aug. 1986» 2: De Svenske Grave på Smørumnedre mark (J.P. Jørgensen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Gravens vellugt (Skalk 1981) side 1: Københavnsegnens 800 års fødselsdag» 2: Høj Matr.13a, Ledøje (Nationalmuseet)» 3: Julens overtro (Jul i gamle dage)» 5: Nybøllesangen» 6: Nytår, Edelgave, 1. jan (Axel Petri)» 12: Ledøje som Rytterdistrikt (Ballerup Måløv Avis) side 5: Statsministeren fra Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)» 11: Den skikkelige Mads i Sørup (Villads Villadsen) 3

6 side 1: Den ufuldendte historie (Kirsten Fauk)» 2: Smeden i Ledøje, Peter Nielsen (Smedeforeningen)» 6: Nyt fra arkæologigruppen» 8: Mig - og mit tog (Ove Riis-Nielsen)» 15: Oh - Hvilken gyselig ende» 16: Ledøje-Smørum sangen (F.L. Fauk) side 1: Folk spørger (Jørn Piø)» 3: Herskabs-stuepige på Edelgave (F.L. Fauk)» 10: Oldtidsfund i Lille Smørum (Bertel Pedersen)» 12: Forsvundne skove i Københavns amt (Bent Holsøe)» 14: Lidt om Trippendals galge (A. Fang - P.C. Tüchsen)» 16: Efter alle julemærker at dømme (Povl Abrahamsen) side 4: Smørumnedre vandværk » 6: Den gamle tingvej (Valdemar Møller)» 10: Guldbryllup i Nybølle og Smørum» 12: Hove (Tørveskærsegnen)» 15: Sang til lærer Andreas Støys 25-års jubilæum» 16: Smørum kirkes orgel (Kirsten Fauk) side 1: Skolehistorisk kildemateriale i» Breve til amtmanden» 9: Jul i Smørum» 14: Hvem bar barnet? 1989 Årsskrift side 4: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 11: Skolelærerens have i Smørum 1828» 21: Skolelærere i Ledøje og Hoveskoler (Poulin Nielsen)» 28: Ledøje-Smørum Biblioteks start» 31: Arkivet» 31: Lokalsamlingen» 32: Arkæologi (Københavns Amt) 1990 Årsskrift side 4: Skolelærere i Smørum skole (Poulin Nielsen)» 10: Skarpretteren i Københavns Amt» 15: En blodig tragedie i Smørumnedre» 19: Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)» 26: Kvindeforeningen i Smørum ca. 1930» 29: Arkæologi (Københavns Amt)» 33: Lokalsamlingen» 33: Arkivet» 34: Sengehalm var en god forretning (Jens A.Pedersen) 1991 Årsskrift side 4: Kærhavegård fra (Th. Sørensen)» 6: Ledøje Forsamlingshus » 26: Barndommens lyksagelighed (Torben Mygdal-Meyer)» 30: Kvans udbredelse i Norden (Frederik Duvald)» 31: Rytterkær, en gravplads (Jens Henrik Jønsson)» 37: Arkivet» 38: Lokalsamling 1992 Årsskrift side 4: Livet i Ledøje Præstegård (Kirsten Fauk)» 9: Smørum Kro - en kgl. priviligeret kro» 16: Omkring frøken Nielsen (Lisbeth Djernæs)» 24: Ledøje Kirke 4

7 » 28: Martha Christensens erindringer» 30: Humle (Frederik Duval)» 31: Vikingetidens knivsmed i Smørum (Henriette Lyngstrøm)» 38: Arkæologiske udgravninger 1991» 40: Lokalhistorisk Arkiv» 40: Lokalsamling 1993 Årsskrift side 4: Barndomsminder (Lisbeth Djernæs)» 9: Om hundredde år er alting glemt (Knud Erik Hansen)» 11: Mit levnedsløb i store træk (Niels Populin Nielsen)» 18: Landsbysmeden i Ledøje-Smørum» 25: Lavendel (Frederik Duval)» 26: Sten og sten er to ting (Jens Henrik Jønsson)» 30. Søager - en oldtidsboplads (Eliza Fonnesbech-Sandberg» 41: Arkivet» 43: Julebillede 1994 Årsskrift side 4: Hove Møllegård (C. Nyeboe)» 9: Naboerne omkring Lille Smørum» 17: Min skole- og læretid (Vagn Christensen)» 21: Ledøje-Smørum kommunale brandvæsen» 28: Kulsukker (Frederik Duval)» 29: Smørum gamle Skole» 35: Arkivet 1995 Årsskrift side 4: Hvad slægtsforskning kan føre til (Lise Effersøe)» 8: Ammetoftemose og Nonnegård (Lisbeth Djernæs)» 14: Fra Værebro til Løje sø (Oluf Jensen)» 16: Ungdomsgilder i landsbyerne (Rita Holm)» 18: Fra Mads Cornelius Soelmark-Hansens dagbog» 23: Et rigt liv under små betingelser (Knud E. Hansen)» 29: Et himmelbrev» 34: Hospital, fattighus, kommunehus» 44: Legater til trængende i Ledøje-Smørum» 47: Lokalarkivet» 47: Lokalsamling 1996 Årsskrift side 4: Hovelund» 8: Barndommens land (Bente Schmidt f. Tønnesen)» 12: Dramaten (Esben Philipsen)» 19: Sogneforstanderskabet 1843» 22: Og det var et Amagergilde (Lisbeth Djernæs)» 26: Kalkmalerierne i Smørum kirke (Birgitte Munch Thye)» 29: Svenskestenen» 36: De drog ud» 39: Arkivet» 39: Lokalsamlingen 1997 Årsskrift side 4: J.P. Jørgensens slægt (Margrethe Nørregaard)» 15: Kommunale og private vandværker» 21: Ledøje-Smørum Historisk Forening gennem 25 år (Rita Holm, Lone Brüsch, Steen Asger Jensen)» 27: Smørumnedre år 1085» 29: Smørholm Voldsted ved Edelgave (Jens Henrik Jønsson)» 42: Gårdfæster Frands Nielsen, Bosagergård» 46: Arkivet» 47: Lokalsamlingen 5

8 1998 Årsskrift side 4: Slægten Weldingh på Edelgave» 10: Ledøje Mølle (Ernst Cortsen)» 15: Livet i landsbyen Smørum 1900 (Margrethe Nørregaard)» 23: Stella Sørensen erindringer (v/rita Holm)» 32: Smørum Kirkeorgel (André Palsgård)» 35: Det gamle Edelgave» 40: Arkivet 1999 Årsskrift side 4: Kulturmiljøet skal sikres (Peter Sorenius) " 10: Om nogle vikingetidsfund i Smørum (Linda Boye og Ditlev Mahler) " 18: Livet ved Ledøje og Smørum sognes kirker (Jens Jørgen Nygaard) " 24: Guldnakker (Lis Pedersen) " 30: Ånden fra 1848 (Bodil Smith) " 36: Historien om Ottos TURIST (E. Hjortkær Andersen) " 40: En by ved navn Bayeux (Steen Asger Jensen) " 46: Nordfrankrig invaderet (Erik Ziegler) " 47: Nyt fra registreringsudvalget (Anni Pedersen) " 48: Lokalarkivet " 50: Historisk Forening i 1999 (Per E. Tidgen) " 51: Hugin og Munin Klubben (Inga Nielsen) 2000 Årsskrift side 4: Tekstiler fra den lokalhistoriske samling (Lis Pedersen) " 13: Urnesfibel fra Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 15: Fra Styre til Folkestyre i 1000 år (Jette Kammer Jensen) " 19: Smeden fra Ledøje (Erik Hjortkær Andersen) " 23: Træk af husmandsfamiliernes liv og virke før landbrugsreformerne (Knud Erik Hansen) " 26: Et hus i Ledøje og dets beboere (Lilli og Bent Jespersen) " 31: Rytterskolen i Ledøje (Poul Clemmensen) " 35: Skitse til en gravsten. Slægten Bindesbøll i Ledøje (Jens Henrik Jønsson) " 37: Litteraturanmeldelser " 39: Turen til Alsace og Bourgogne (Erik Ziegler) " 42: Arkivet " 43: Historisk Forening i 2000 (Per E. Tidgen) 2001 Årsskrift side 4: Tørvemoser - brændsel, levebrød og landskab (Jens Henrik Jønsson - Peter Sorenius) " 23: Arkæologiske udgravninger ved Kong Svends Park (Tom Giersing) " 26: Offentlig transport gennem Ledøje (Einer Jørgensen og Bent Jespersen) " 28: Nogle oplevelser ved at søge sine rødder (Fredi Paludan Bentsen) " 31: Nybøllevej 13 Landro " 32: Arkivet " 34: Historisk Forening 2001 (Per E. Tidgen) 2002 Årsskrift side 4: Maglehøjs Vange - Syv tyndnakkede flintøkser (Ditlev Mahler) " 14: Efterskrift - et nyt offerfund (Ditlev Mahler) " 17: Polske forbindelser i Smørum (Linda Boye) " 24: Ler - Egnens guld (Jette Kammer Jensen) " 26: Det konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum (Den Konservative Vælgerforening) " 32: 25 år i Ledøje og Smørum sogne (Fredi Paludan Bentsen) " 38: Gamle vejrvarsler og julemærker (solemærker) " 40: Livets gang i Ledøje (Ejnar Jørgensen) " 44: For 100 år siden (Bent Jespersen) " 46: Tur til Centraleuropa (Erik Ziegler) 6

9 " 49: Nyt fra Arkivet (Ingrid Bay) " 50: Historisk Forening 2002 (Per E. Tidgen) 2003 Årsskrift side 4: Vækst og turbulens omkring Smørum Kirke (Edith Tingstrup) 10: Socialistisk Folkeparti i Ledøje-Smørum (SF s partiforening) 14: Ledøje-Smørum Kommunes biblioteksvæsen 17: Min skolegang (John L. Schear Mikkelsen) aktive år i Ledøje-Smørum Kommune (Gunnar Alex Jensen) 26: Egetræssofa fra Boesagergård (Line Ludvigsen) 30: Byhornet kalder til samling (Inga Nielsen) 37: Syvhøjegård, Nybøllevej nr. 20 (Knud Remi Christensen) 40; For 100 år siden. Uddrag af forhandlingsprotokollen for Ledøje-Smørum Kommune i 1903 (Bent Jespersen) 44: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 46: Slovenien i efterårsferien 2003 (Erik Ziegler 48: Året gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) 49: Historisk Forening 2003 (Per E. Tidgen) 2004 Årsskrift side 4: Frihedskæmper i 70-erne (Poul Heide) " 10: Socialdemokratiet (Elisabeth Bentsen) " 25: Stationsbyen Ledøje - eller da jernbanen ikke kom denne vej (Bent Jespersen) " 30: Edelgave og dens ejere fra " 38: Stella Jørgensens barndomsminder (Line Ludvigsen) " 44: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 46: Toscana i efterårsferien 2004 (Erik Ziegler) " 50: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 52: Historisk Forening 2004 (Per E. Tidgen) 2005 Årsskrift side 4: Præstepar i Ledøje og Smørum sogne (Poul Heide) " 10: Venstre i Ledøje-Smørum Kommune (Aase Thygesen) " 21: Der var engang... (Steen Asger Jensen) " 24: Historien om et gartneri i Smørum " 27: Andreas Johannes Kirkerup " 30: Historie eller familiemyte? (Elisabeth Bentsen) " 33: Nye danskere i Ledøje-Smørum Kommune (Inga Nielsen) " 40: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 43: Med fly og bus til Kroatien i efterårsferien (Erik Ziegler) " 47: Årets gang i Ledøje-Smørum Lokalarkiv 2005 (Ingrid Bay) " 48: Historisk Forening 2005 (Per E. Tidgen) 2006 Årsskrift Side 4: Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalder (Tom Giersing, Kroppedal Museum) " 15: Udgravning af gravhøj i Ledøje-Smørum Kommune nye resultater erstatter gamle (Anne B. Hansen, Kroppedal Museum) " 18: Smørumovrefundet og Frederik 7. oldtidssamling på Jægerspris Slot (Bente Jønsson, Jægerspris Slot, og Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum) " 23: En udskiftningsforretning i Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 27: Udvandring fra Ledøje og Smørum sogne " 31: Brødskæreren Alfa (Elisabeth Bentsen) " 33: Tvillingerne Jørgen og Børges oplevelser af krigens afslutning i Hove 1945 ( Børge og Jørgen Nielsen) 7

10 " 34: Erindringer fra Schæfergaarden i Smørumnedre (Eva Mikkelsen) " 38: Erindringsglimt fra mine første skoleår i forskolen i Smørumnedre (Annette Oprud Pedersen) " 41: Fra Globetrotter til krydderurter " 44: Nye danskere i Danmark - fra Bagdad til Smørumnedre (Inga Nielsen) " 49: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 52: Turen til Nordspanien (Erik Ziegler) " 54: LS Doku 2006 (Susanne Stilling Frederiksen) " 57: Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay) " 58: Årets gang i Historisk Forening (Per E. Tidgen) 2007 Årsskrift Side 4: Nyfundne kalkmalerier i Smørum Kirke (Birgitte Faurhøj, Nationalmuseets Bevaringsafdeling) " 11: Hvordan der kom vej mellem Hove og Veksø (Niels Erik Andersen) " 18: Norskekrogen - et vejnavn med historie (Peter Andersen) " 22: Da hanen gol over Smørumovre (Knud Erik Hansen) " 26: Ledøjeborger som tøndekonge (Ejner Jørgensen) " 28: Medbyggere i Åkandehaven (Bent Ravn) " 32: Lurerne fra Smørum Friskole (Inge og Knud Winther) " 36: Et gartneri i Smørumovre " 39: Ny i Danmark - fra Kabul til Ledøje (Inga Nielsen) " 45: Nye genstande fra 2006 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 49: Rejsen til Sydfrankrig oktober 2007 (Hanna og Poul Erik Christensen) " 53: Lokalarkivet 2007 (Rolf Kjær-Hansen) " 55: Historisk Forening 2007 (Per E. Tidgen) 2008 Årsskrift Side 4: Sten- og jorddiger (Mette Brosolat Ohlsen, Kroppedal Museum) 9: Værebro Å, et sogneskel for år siden (Niels Erik Andersen) 17: En tragisk begivenhed og dens personer (Fredi Paludan Bentsen) 30: Degne i Smørum og Ledøje Sogne 33: Byhorn på rette hylde (Jens Jørgen Nygård) 36: Semibygger i Kirsebærvangen (Lisa og Svend Christensen) 39: Integration i praksis (Christopher Arzrouni) 40: Egedal Leksikon (Lene Olesen Bro) 47: Turen til Portugal (Poul Erik Christensen) 51: KEJ Motor & Maskinservice 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) 58: Søndagsåben og skoletjenesten 59: Lokalarkivet 2008 (Rolf Kjær-Hansen) 61: Historisk Forening 2008 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2009 Årsskrift Side 4: Når der kaldes til bystævne i landsbyen (Jens Jørgen Nygaard) " 8: Det var en anden tid (Ulla Dahlerup) " 13: Barn og ung i Ledøje (Ingeborg Nielsen) " 19: "Skolekrigen" i og årene efter (Finn L. Fauk) " 37: Kong Svends historie fra 1975 (Gunnar Brüsch) " 44: Kommunens ældste ejendomsmæglerfirma " 46: Fra Punjab i Indien til Danmark (Inga Nielsen)

11 " 50: Turen til Italien den oktober 2009 (Steen Asger Jensen) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe) " 57: Lokalarkivet 2009 (Rolf Kjær-Hansen) " 59: Historisk Forening 2009 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2010 Årsskrift Side 4: Da pastor Bindesbøll i Ledøje havde upassende tanker (Niels Erik Andersen, Veksø) " 12: Bøllen Hans Andersen fra Smørumnedre (Stella Borne Mikkelsen, tidligere kommunearkivar i Egedal Kommune) " 15: Pastor Groothe og det russiske kors (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 21: Små erindringer fra min skoletid (Thora Jensen, Ølsted) " 26: Hvad genstande kan fortælle (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 31: Gartneri- og grøntsagserhverv i Ledøje (Ejner Jørgensen, Ledøje) " 35: FDF Ledøje-Smørum (Poul Jacobsen, Kredsleder ) " 45: Gadekærsfest i Ledøje 1960 (Bent Jespersen, Ledøje) " 49: Østre Tvillinggård (Anni Agerskov, Smørumnedre) " 55: Smørumvang fra sommerhuse til helårshuse (Bjarne Poulsen, Smørumvang) " 58: Smørum VVS Aps (Teddy Petersen) " 61: Lokalarkivet 2010 (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2010 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2011 Årsskrift Side 4: Rytterskoler - et historisk og tidligt typehusbyggeri (Niels Erik Andersen, Veksø) " 11: Fra Ledøje til Zion (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre) " 18: Gersagergård - en slægtsgård i Ledøje (Grethe Bielefeldt) " 26: Fra Kongensgade til Kongebakken Oticons hovedsæder gennem mere end 100 år (Claus Nielsen, Audiology Technician, Oticon A/S) " 32: Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI) april november 1954 (Inga Nielsen) " 42: Sankt Georgsgildet i Ledøje-Smørum (Poul Erik Christensen) " 47: Renovering af Tysmosegård i Nybølle (Inge og Bent Ravn) " 53: Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Sicilien (Erik Ziegler) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2011 (Anni Agerskov og Inga Nielsen) 2012 Årsskrift Side 4: Den tidlige kortlægning af vor egn (Nils Eruik Andersen, Veksø) " 13: Krybskytteri i Ledøje? (Ernst Christian Eskildsen ) " 20: Skoleholdere i Smørumovre i 1700-tallet ( " 25: Da en luftballon landede i Smørum Sogn (Knud Remi Christensen, Smørumnedre) " 29: Slagtermester Schultz i Ledøje (Inge og Grethe Bielefeldt) " 37: Grundejerforeningen Stangkær (Anni Agerskov, SMørumnedre) " 44: Om at vælge byggegrund i Smørumnedre (Erik Rhode Andersen, Smørumnedre) " 46: Ledøje-Smørum Viseforening (Inga Nielsen, Smørumnedre) " 54: Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen) " 59: Turen til Norditalien (Svend Waltenburg) " 62: Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen) " 63: Historisk Forening 2012 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)

12

13

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13

Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13 Fortegnelse over artikler i Bjergposten opdateret den 31.12.13 Område/Titel Bjergposten Nr./side Drastrup Aftægt fra Drastrupgård 6/29 Et tilbageblik fra Drastrup 18/2 Slægtsminder fra Drastrup 34/3 Hedebonden

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg

Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg Emneregister for arkivets årsskrifter 1996-2015 Først står historiens titel. Derefter årgang og sidetal for det årsskrift, hvori historien kan læses. Til sidst er anført

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Forfatterregister til ROMU 1980-2000

Forfatterregister til ROMU 1980-2000 Forfatterregister til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Andersen, Jens Nyt lys på Roskildes bispegård. 1995: 5-12 Byvold og klostermur - arkæologisk undersøgelse i Dronning Margrethes Vej 1996. 1996: 21-34

Læs mere

Oversigt over Als gamle skole (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over Als gamle skole (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over Als gamle skole (Klik for at springe til ønsket side) Lidt om skolens historie Als gamle skole 1947. Alle skoleelever Als gamle skole 1949. Alle skoleelever Als gamle skole 1950. Alle skoleelever

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Glædelig Jul Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have de indendørs hobbyer fundet frem.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Titel Forfatter Stikord vedr. indhold

Titel Forfatter Stikord vedr. indhold Årgang Titel Forfatter Stikord vedr. indhold 2002 Forliset julenat 1923 Otto Nielsen Skibet Verner af Svendborg forlist. 2002 Gæstgivergården i Lohals Tessa Clausen Gården var beliggende hvor Lohals Plejehjem

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015

Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015 Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere