Energi management & Energibesparelse i industrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi management & Energibesparelse i industrien"

Transkript

1 Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC MES PLC SCADA ERP Koncern netværk Fabriks netværk Fortrådning Fieldbus/ sensor bus Remote I/O Proces netværk Field netværk Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade Odense C Seminaret er udarbejdet i samarbejde med Se mini udstillingen, hvor energi management produkter vises og gennemgås: Invensys Operations Management Rockwell Automation Siemens Schneider electric Beckhoff Beijer Electronic YIT Novotek AVS Danmark Endress+Hauser

2 Energi Management og Energibesparelse i industrien januar Velkomst og introduktion Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World Proces og energioptimering i industrien Projektchef Niels Bahnsen, Niras A/S Løsninger til rentable energibesparelser, både når det gælder proces- og produktionsvirksomheder, bliver en betydende fremadrettet, idet produkternes klimapåvirkning for udvalgte brancher er en betydende faktor. Hvilke standardløsninger findes, og hvorledes identificeres nye alternative og innovative løsninger, der passer til den enkelte opgave. Præsentationen vil give et overblik over de muligheder der inden for energibesparelser og -ledelse. Der vil være fokus på de muligheder virksomheder har for at sikre og optimere energiforbruget i forhold til forskellige installationer og deres funktionalitet. Får svar på hvorledes energibesparelser kan indarbejdes i vedligeholdelsen af eksisterende anlæg og i forbindelse med projekteringen af nye anlæg. Hør om hvilke standarder, lovgivning og skatteregler der er på området. Få et overblik over de muligheder der er for tilskud til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger - få indsigt i de muligheder der er for samarbejde med eksterne parter Medarbejderinddragelse i energisparearbejdet Energikonsulent Bjarne Pedersen, Carlsberg Danmark A/S Præsentationen vil fokusere på medarbejderinddragelse i energisparearbejdet og de elementer der ligger deri. Hør om Carlsbergs erfaringer og få et billede af, hvordan Carlsberg har opereret tidligere og den ændring Carlsberg har foretaget og vil arbejde i retning af set over treårig periode i forhold til energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med medarbejderinddragelse vil medarbejdernes roller blive gennemgået, idet udvalgte medarbejdere vil fungere som en form for "vagthunde" i forbindelse med driften og projekteringer for at sikre energirigtige indkøb. Præcis på samme fod som en sikkerhedsrepræsentant har vetoretten rent sikkerhedsmæssigt ved ændringer af et produktionsapparat. Carlsberg har løbende projekter i gang, også projekter med henblik på udskiftningen af udstyr med henblik på at energieffektivisere driften. Hør om erfaringerne og de opnåede resultater Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider Novo Nordisk energispareprogram og samarbejdet med Dong Senior Project Manager Climate Strategy, Vibeke Burchard, Novo Nordisk A/S Præsentationen tager udgangspunkt i Novo Nordisk klimastrategi. Denne blev vedtaget i 2006 og har tre spor: clean/optimeringer i produktionen, energispareprogrammet og vedvarende energi. Indlægget vil handle om energiledelse og energispareprogrammet, hvordan det administreres og resultaterne, herunder partnerskabet med Dong Energy, hvor energispareprogram og vedvarende energi kobles - hvordan fungerer det i praksis Frokost - Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider.

3 Program januar Energiledelse og blivende adfærdsændringer Manager Energy & Utility Bjarke Rasmussen, Danisco A/S Danisco har etableret en forretningsfunktion, der har til opgave, at sikre, at der opnås energibesparelse på produktionsstederne rundt om i verdenen. Hør om, hvad det indebærer mht. at engagere organisationen i optimeringen og hvordan kortlægning af energiforbrug og identifikation optimeringsområderne inddrages i den proces. Få et billede af de initiativer, der er taget for at trimme og optimere energiforbruget i forhold til de enkelte produktionssteder. Hør om hvorledes disse energibesparende tiltag er overført mellem de enkelte fabrikker Hvilke energibesparelser er opnået og hvordan? Technical Manager Per Jensen, BISCA A/S Bisca producerer kiks, små kager og kager på traditionel vis, d.v.s ved bagning i ovne. I efteråret 2008 blev det besluttet at fokus på energi skulle være en væsentlig parameter til at forbedre indtjeningen for hvert produceret tons. Den indledende kortlægning blev lavet sammen med et eksternt firma og top 100 listen for projektet blev udgangspunktet i en aftale. Aftalen var baseret på finansierings model, oprettelse af et energi team samt gennemføre de mest rentable af de 100 projekter. På de første 16 måneder blev der hentet en energi besparelse på ca. 25%. Besparelserne blev opnået via fokus områder : Holdningsændringer ved at oprette et Ensave team. Mindske energiforbrug pr. produceret enhed ved at højne produktions effektivitet Overvåge og synligøre energiforbrug ved at indføre dataopsamling Hurtig effekt på energiforbrug ved udskiftning af få store energiforbrugere Målet for de kommende 12 mdr. er yderligere 5-10% energibesparelser Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider Praktiske eksempler på energibesparelser i forsyningsvirksomheder Krüger A/S Krüger har for DANVA udarbejdet et simpelt og effektivt værktøj til energiberegning. Få et indblik i en den tilgængelige energiberegner, som i forbindelse med energiledelse kan anvendes til energikortlægning, for at få et overblik over energiforbruget og hvilke energiforbrugere der er størst. Energiberegneren kan således sætte fokus på, hvor det største potentiale er for energibesparelser ud fra en vurdering af det konkrete anlæg og proces. Formålet med energiberegnere, er at hjælpe danske renseanlæg og pumpestationer til et mindre elforbrug og dermed reduktion af CO2 -udledningen. Vandsektoren bruger årligt 800 GWh og hvis forbruget nedsættes med 25% svarer det til, at miljøet hvert år kan spares for en CO2-udledning på tons. Få en gennemgang energiberegneren ud fra en case, hvor værktøjet er anvendt og hør om de resultater der er opnået. Gennemgang af energiberegneren vil forklare sammenhængen fra komponentdata til besparelsespotentialer og fremvisning af opnåede resultater Rundvisning på Fynsværket Erling Damgård, Vattenfall En helt ny halmfyret blok, placerer Fynsværket sig i førerfeltet blandt de danske kraftværker, der aktivt gør en indsats for miljø og klima tons mindre CO2 er resultatet af Vattenfalls investering i det fynske halmanlæg. Fynsværket leverer energi til Odense og resten af Fyn. Der er tre kraftværksblokke på Fynsværket. Blokkene producerer elektricitet til det nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn. Fynsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO

4 Miniudstilling januar Beijer Electronics Torben Stig Andersen, Beijer Electronics Beijer Electronics har de senere år i stigende grad fokuseret på koncepter og løsninger, der er sammensat af standard automationskomponenter. Fordelen er en stor besparelse i ingeniørtid samtidig med, at fleksibiliteten og dermed muligheden for tilpasning til eksisterede installationer bevares. Et af eksemplerne på dette er indenfor opvarmning og ventilation i fabriksanlæg, hvor en svensk produktionsvirksomhed med en åben og fleksibel løsning fra Beijer Electronics har reduceret energiforbruget med 40 %. Invensys Operations Management Claus Sass Hvass og Rune Frydendahl Høgild, Invensys Operations Management Wonderware Corporate Energi Management indsamler automatisk realtids energi data fra alle energikilder - nye som gamle. Informationen bliver vist i relation til produktionen i kroner øre og øger derfor bevidstheden om energiforbrug og omkostningsreduktion, samt et hjælpeværktøj til beslutningstagerne. Rockwell Automation Jan Kaihøj, Rockwell Automation Energi besparelser starter ved dokumentation, opsamling og rapportering. Se mulighederne med den fleksible løsning ved hjælp af FaktoryTalk Vantage Point Schneider electric Flemming Kiilerich, Product Application Engineer, Energy Management, Schneider electric Jens Ellevang, Energy Audit Manager Schneider electric Energy Management med udgangspunkt i Schneider Electrics målerserie fra low end til high end. Energi Audit modellen hos Schneider Electric - hvordan udføres energioptimering i praksis i industrien. Endress+Hauser Bo Laybourn, Endress+Hauser Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke styre det - skræddersyede løsninger til energiovervågning Mange virksomheder har et stort potentiale til at forbedre deres indtjening og konkurrenceevne ved at energioptimere deres drifts- og produktionsanlæg. Det er oftest en kompliceret opgave at gennemføre en succesfuld energioptimering og det kræver - først og fremmest - en kortlægning af virksomhedens energiforbrug og -fordeling. Dette involverer ofte energimåling på forskellige medier som f.eks.; gas, olie, vand, damp, elektricitet og trykluft. Succeskriteriet for effektiv energistyring (energy management) er pålidelige og nøjagtige energimålinger, der er tilpasset virksomhedens processer og behov - således sikres det at beslutninger vedr. energy management træffes på et korrekt og ansvarligt grundlag. Endress+Hauser har udviklet et koncept for energiovervågning, som kan tilpasses alle behov - lige fra en mindre virksomhed med 5 målpunkter, til internationale concerner med målere. Endress+Hauser kan levere og servicere alt fra enkelte procesinstrumenter til komplette nøglefærdige energiovervågningssystemer.

5 Mini udstilling januar AVS Danmark Kjeld Bagger, AVS Danmark AVS tilbyder teknisk pålidelige og energioptimeret automations løsninger, som sikrer lavere drift omkostninger samt miljø og kvalitets forbedringer. Trykluft-blæseteknik, spar 40% af trykluften og reducer støjen. Minimer trykluft forbrug fjern utætheder. Erstat ineffektive pneumatiske løsninger med højeffektive elektriske teknologier. Se yderligere på YIT Ole Duch, YIT YIT tilbyder energitoptimering af din virksomhed og giver dig overblik over energiforbruget og besparelsespotentialet i din produktion. Vi energitjekker hele din virksomhed eller enkelte områder alt efter dit behov. Vores kompetencer dækker alle dine tekniske installationer. Fra produktions- og procesanlæg, til de traditionelle bygningsinstallationer. YIT er en af Danmarks førende teknikentreprenør-, installations- og servicevirksomheder med landsdækkende aktiviteteter indenfor automation, energitjenester, teknisk outsourcing, el, ventilation og VVS. Vi er ca kolleger fordelt på to hovedadresser i Fredericia og Skovlunde samt 15 servicecentre placeret i de større danske byer - altid tæt på vores kunder. Novotek Per Eiland & Søren Klint, Novotek Energi Opsamling, optimering og rapportering. Siemens Per Møller Hemmingsen, Siemens Pålidelige og præcise energimålinger fra Siemens Med generel fokus på energiforbrug og -optimering er der mere end nogensinde brug for at vide hvor meget energi der bliver brugt, hvor og hvornår. Energidataene der danner grundlaget for denne gennemsigtighed kan du få på en omkostningseffektiv måde med SENTRON PAC måleinstrumenterne fra Siemens. Uanset hvilket hvilken serie af vores måleinstrumenter du vælger kan du være sikker på at få præcise og valide energidata. SENTRON PAC måleinstrumenter måler en lang række elektriske værdier og viser dem grafisk på et LC- Display. Måleinstrumenternes data kan visualiseres, bearbejdes og analyseres yderligere via softwaren "SENTRON Power Management", eller forbindes og behandles direkte i automationsniveauet med Powerrate for WinCC/PCS7. Siemens ser frem til at præsentere SENTRON PAC måleinstrumenterne og vores Power Management software løsninger på Sesam seminar nr. 92 på Fynsværket. Beckhoff Automation Michael Nielsen, Bechhoff Automations

6 Energi Management og Energibesparelse i industrien januar Energi Management & energibesparelser i industrien Energi management er at administrere energiforbruget i detaljer. I dag er der en tæt relation mellem energibesparelser og omkostningsstyring, idet begge dele har direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje. At være velinformeret om energiforbruget i en virksomhed, giver mulighed for at overvåge energibelastningerne og -forbrugere, hvornår de bruges, hvad der betales for det aktuelle energiforbrug ved anvendelse af specifikt udstyret. Derudover er der mulighed for overvågning på kvaliteten af dine energikilder. F.eks. vil en dårlig el kvalitet reducere produktiviteten og ikke mindst forkorte udstyrets levetid. Hvilke muligheder er der i dag for monitorering af energikvalitet og energiforbrug? Energi Management er en støttefunktion, der kan øge produktiviteten i virksomheders og organisationers kerneforretningsområder. Energi Management kan sikre og optimere energiforbruget i forhold til de forskellige installationers funktioner og effektivitet. Det er muligt i dag for virksomheder at få en teknisk pålidelig installation; men hvorledes sikres det at installationen er energioptimal, og dermed minimere driftsomkostninger. På det kommende møde vil cases, metoder og værktøjer til energi management blive gennemgået og der vil blive givet svar på: Hvem har ansvar for funktionsdygtighed og driftsomkostninger i forbindelse med energibesparelse og management? Hvilke moderne, energibesparende teknologi er tilgængelige og hvad giver de af muligheder for besparelser. Hvorledes indarbejdes energi besparelser og energi management i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg? Hvorledes kan installationers værdien øges og styrkes ved fokusering på energi management? Er der finansielle eller tekniske risici? Regeringens energihandlingsplan har medført en række væsentlige stramninger og krav til energibesparelser, men også en række muligheder. En af mulighederne er, at realiserede energibesparelser til markedsværdi. Det betyder, at energibesparelsesprojekter bliver mere rentable. Alle virksomheder kan i princippet sælge deres besparelser. Hvorledes kortlægges, realiseres og sælges energibesparelser? Hvorfor implementeres energibesparelser? Hvilken lovgivning og skatteregler er gældende? Hvilke tilskudsordninger og afgiftsregler er tilgængelige? Der kan være tale om udskiftning af ældre udstyr og instrumenter til nye og mere energivenlige produkter. Der kan også være tale om udskiftning til energieffektive kompressoranlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, køleanlæg, m.fl. Hvilke krav stilles til maskinleverandørerne om energiforbrug? Hvordan måler vi energi ift. produktion? Energiforbrug pr. produceret produkt Energiforbrug pr. type produkt Sammenligning af produktions steder. Hvilke standarder findes? Hvordan er processen for at opnå energibesparelser? Hvorledes kan energiselskaber være en god samarbejdspartner? Hvilke anbefalinger er der til dokumentation i forbindelse med et energispareprojekt? Hvilken type information og hvilke data? Hvorledes kortlægges energiforbruget og hvorledes identificeres de mulige optimeringsområder? Få inspiration til at optimere dit anlæg i forhold til energiforbrug. Hvorledes kan automationsanlægget anvendes til f.eks. registrering af energiforbruget, m.m. Automatisering hvad giver det af energibesparelsesmuligheder? Hvad er mulighederne for at reducere energiforbruget ved automatisering? Hør om lavpraktiske eksempler, som for eksempel anvendelsen af trykluft, der er dyr energikilder, og som bruges meget trykluft i produktionsvirksomheder i dag. Flere af virksomheder vil have en fordel ved at gennemgå deres trykluft anlæg. Hør om simple værktøjer til beregning af mulige optimeringsmuligheder og dermed energibesparelser. På gensyn 27. januar 2011

7 Prisliste SESAM virksomhedsmedlemskab A GAPP virksomhedsmedlemskab SESAM seminar pr. deltager GAPP kursus pr. dag pr. deltager SESAM arbejdsgruppemøde pr. deltager GAPP arbejdsgruppemøde SESAM medlemsvirksomhed GAPP medlemsvirksomhed SESAM og GAPP medlemsvirksomhed Ikke medlem (1.750) A (1.575) A (1.750) B (1.575) B A: SESAM medlemskontingentet faktureres 1.9 for perioden 1.9 til Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM seminarer, og SESAM arbejdsgruppemøder til medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes. B: GAPP medlemskontingentet faktureres 1.1 for perioden 1.1 til Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til GAPP kurser og GAPP arbejdsgruppemøder til medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes. Praktiske oplysninger Seminar afholde hos Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade Odense C Tilmelding eller telefon Pris Seminar Energimanagement og energibesparelser i industrien Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. (*) (*) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de krediteres ved indmeldelse i foreningen. Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Deltager man i konferencen inkluderer dette fuld forplejning og adgang til miniudstillingen. Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD - Automation, projektledelse og networking Mommarkvej Silkeborg Tel Tilmelding eller telefon Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. (*)

8 SESAM medlemmer 3P Technology DONG Energy Oil & Gas NKT Flexibles ABB A/S Dong Energy Power A/S NNE Pharmaplan A/S Accenture Elcon Automation A/S Nordic Sugar A/S Active Communication Elopak Denmark A/S Norvidan Overseas A/S ALECTIA A/S Eltronic A/S Novo Nordisk A/S AN Group A/S Emerson Process Management Novotek A/S Andreasen & Elmgaard A/S Endress+Hauser A/S Operator Systems Arla Foods a.m.b.a. FLSmidth Automation Phoenix Contact Atkins Danmark A/S Gartner Danmark Picca Automation A/S AVS Danmark ApS GEA Process Engineering A/S PJD A/S B&R Industriautomatisering A/S Green Matic Post Danmark Balluff ApS Grundfos A/S PROCES-DATA A/S Balslev Automation A/S Grundfos Management A/S Rambøll Danmark A/S Bang & Olufsen Haldor Topsøe A/S RoboCluster BAT Denmark A/S Hans Følsgaard A/S Rockwell Automation A/S Beckhoff Automation ApS i2r ApS Rockwool International A/S Beijer Electronic A/S IC-AUTOMATION AS Rose Poultry A/S Boman CE Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s Bruun Automation & IT Innovatic Schneider Electric A/S Caldan Conveyor Intego A/S Seelen A/S Carlsberg Danmark A/S Intelligent Systems A/S SESAM World Centrum Pæle Invensys Operations Management SFK Systems A/S CFS Slagelse A/S Junckers Industrier A/S Siemens A/S Chr. Hansen A/S KIMS A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Coloplast A/S Kjærgaard A/S STRØM HANSEN A/S COWI Krüger A/S Tech College Aalborg CP Kelco ApS Lemvigh-Müller A/S TEKNIQ Crisplant A/S Logica Danmark A/S Teknologist Institut Danfoss A/S Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S Danfoss Power Electric A/S Lund og Sørensen A/S Tricon Techsoft A/S Daniit A/S Lynettefællesskabet I/S Vattenfall A/S Danisco A/S ManMachine Engineering Vestas Wind Systems A/S Dansk El-Forbund Marel Viatech ApS Dansk Miljø- & Energistyring a/s Mark Information A/S Zenit Automation Dansk Styringsteknik A/S Maskinsikkerhed ÅF A/S Deductur ApS Nielsen Automation Aarhus Karlshamm A/S DLG NIRAS A/S GAPP medlemmer Arla Foods a.m.b.a. GEA Process Engineering A/S Picca Automation A/S Au2mate A/S i2r ApS Rambøll Danmark A/S B&R Industriautomatisering A/S IC-AUTOMATION AS Rockwell Automation A/S Bisca A/S Intego A/S Schneider Electric A/S Chr. Hansen A/S Intelligent Systems A/S SESAM World Coloplast A/S Invensys Operations Management SFK Systems A/S Columbus IT Partner Danmark A/S Lantmännen A/S Siemens A/S COWI Lemvigh-Müller A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Danisco A/S Logica Danmark A/S Toms Gruppen A/S Danish Crown AMBA NNE Pharmaplan A/S Tricon Techsoft A/S Dansk Styringsteknik A/S NNIT A/S Velux A/S DAT-Schaub Holding A/S Nordic Sugar A/S Vestforsyning A/S DLG Norvidan Overseas A/S ÅF A/S Elopak Denmark A/S Novotek A/S Aarhus Karlshamm A/S Eltronic A/S SESAM WORLD Mommarkvej Silkeborg Danmark Tlf Mobil

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer AFSENDER: Dansk Automationsselskab Bygstubben 6 2950 Vedbæk Returneres ved varig adresseændring B 01/2009/FEBRUAR ISSN 1601-6750 DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Tema: Automation i

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

energiforum Energiinvesteringer den kloge vej ud af krisen

energiforum Energiinvesteringer den kloge vej ud af krisen Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

9 HMI udenfor fabrikken 2 Vi har brug for industri 4.0 mellem mennesker og maskiner

9 HMI udenfor fabrikken 2 Vi har brug for industri 4.0 mellem mennesker og maskiner 03 2013 2014 AUGUST TEMA TEMA HMI Trends i IT og automation Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi 9 HMI udenfor fabrikken 2 Vi har brug for industri 4.0 mellem mennesker og maskiner 3 Min OT

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 december 2009 Miljøvenlig bio-ethernol Danmarks næste eksporteventyr med DONG energy Flowmålere Enkle løsninger på komplicerede

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem 04 2012 NOVEMBER TEMA HMI Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi vi mellem mennesker mellem mennesker og maskiner og maskiner 3 Grunddesign Grunddesign af af operatør operatør HMI HMI hos hos

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere