Energi management & Energibesparelse i industrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi management & Energibesparelse i industrien"

Transkript

1 Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC MES PLC SCADA ERP Koncern netværk Fabriks netværk Fortrådning Fieldbus/ sensor bus Remote I/O Proces netværk Field netværk Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade Odense C Seminaret er udarbejdet i samarbejde med Se mini udstillingen, hvor energi management produkter vises og gennemgås: Invensys Operations Management Rockwell Automation Siemens Schneider electric Beckhoff Beijer Electronic YIT Novotek AVS Danmark Endress+Hauser

2 Energi Management og Energibesparelse i industrien januar Velkomst og introduktion Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World Proces og energioptimering i industrien Projektchef Niels Bahnsen, Niras A/S Løsninger til rentable energibesparelser, både når det gælder proces- og produktionsvirksomheder, bliver en betydende fremadrettet, idet produkternes klimapåvirkning for udvalgte brancher er en betydende faktor. Hvilke standardløsninger findes, og hvorledes identificeres nye alternative og innovative løsninger, der passer til den enkelte opgave. Præsentationen vil give et overblik over de muligheder der inden for energibesparelser og -ledelse. Der vil være fokus på de muligheder virksomheder har for at sikre og optimere energiforbruget i forhold til forskellige installationer og deres funktionalitet. Får svar på hvorledes energibesparelser kan indarbejdes i vedligeholdelsen af eksisterende anlæg og i forbindelse med projekteringen af nye anlæg. Hør om hvilke standarder, lovgivning og skatteregler der er på området. Få et overblik over de muligheder der er for tilskud til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger - få indsigt i de muligheder der er for samarbejde med eksterne parter Medarbejderinddragelse i energisparearbejdet Energikonsulent Bjarne Pedersen, Carlsberg Danmark A/S Præsentationen vil fokusere på medarbejderinddragelse i energisparearbejdet og de elementer der ligger deri. Hør om Carlsbergs erfaringer og få et billede af, hvordan Carlsberg har opereret tidligere og den ændring Carlsberg har foretaget og vil arbejde i retning af set over treårig periode i forhold til energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med medarbejderinddragelse vil medarbejdernes roller blive gennemgået, idet udvalgte medarbejdere vil fungere som en form for "vagthunde" i forbindelse med driften og projekteringer for at sikre energirigtige indkøb. Præcis på samme fod som en sikkerhedsrepræsentant har vetoretten rent sikkerhedsmæssigt ved ændringer af et produktionsapparat. Carlsberg har løbende projekter i gang, også projekter med henblik på udskiftningen af udstyr med henblik på at energieffektivisere driften. Hør om erfaringerne og de opnåede resultater Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider Novo Nordisk energispareprogram og samarbejdet med Dong Senior Project Manager Climate Strategy, Vibeke Burchard, Novo Nordisk A/S Præsentationen tager udgangspunkt i Novo Nordisk klimastrategi. Denne blev vedtaget i 2006 og har tre spor: clean/optimeringer i produktionen, energispareprogrammet og vedvarende energi. Indlægget vil handle om energiledelse og energispareprogrammet, hvordan det administreres og resultaterne, herunder partnerskabet med Dong Energy, hvor energispareprogram og vedvarende energi kobles - hvordan fungerer det i praksis Frokost - Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider.

3 Program januar Energiledelse og blivende adfærdsændringer Manager Energy & Utility Bjarke Rasmussen, Danisco A/S Danisco har etableret en forretningsfunktion, der har til opgave, at sikre, at der opnås energibesparelse på produktionsstederne rundt om i verdenen. Hør om, hvad det indebærer mht. at engagere organisationen i optimeringen og hvordan kortlægning af energiforbrug og identifikation optimeringsområderne inddrages i den proces. Få et billede af de initiativer, der er taget for at trimme og optimere energiforbruget i forhold til de enkelte produktionssteder. Hør om hvorledes disse energibesparende tiltag er overført mellem de enkelte fabrikker Hvilke energibesparelser er opnået og hvordan? Technical Manager Per Jensen, BISCA A/S Bisca producerer kiks, små kager og kager på traditionel vis, d.v.s ved bagning i ovne. I efteråret 2008 blev det besluttet at fokus på energi skulle være en væsentlig parameter til at forbedre indtjeningen for hvert produceret tons. Den indledende kortlægning blev lavet sammen med et eksternt firma og top 100 listen for projektet blev udgangspunktet i en aftale. Aftalen var baseret på finansierings model, oprettelse af et energi team samt gennemføre de mest rentable af de 100 projekter. På de første 16 måneder blev der hentet en energi besparelse på ca. 25%. Besparelserne blev opnået via fokus områder : Holdningsændringer ved at oprette et Ensave team. Mindske energiforbrug pr. produceret enhed ved at højne produktions effektivitet Overvåge og synligøre energiforbrug ved at indføre dataopsamling Hurtig effekt på energiforbrug ved udskiftning af få store energiforbrugere Målet for de kommende 12 mdr. er yderligere 5-10% energibesparelser Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider Praktiske eksempler på energibesparelser i forsyningsvirksomheder Krüger A/S Krüger har for DANVA udarbejdet et simpelt og effektivt værktøj til energiberegning. Få et indblik i en den tilgængelige energiberegner, som i forbindelse med energiledelse kan anvendes til energikortlægning, for at få et overblik over energiforbruget og hvilke energiforbrugere der er størst. Energiberegneren kan således sætte fokus på, hvor det største potentiale er for energibesparelser ud fra en vurdering af det konkrete anlæg og proces. Formålet med energiberegnere, er at hjælpe danske renseanlæg og pumpestationer til et mindre elforbrug og dermed reduktion af CO2 -udledningen. Vandsektoren bruger årligt 800 GWh og hvis forbruget nedsættes med 25% svarer det til, at miljøet hvert år kan spares for en CO2-udledning på tons. Få en gennemgang energiberegneren ud fra en case, hvor værktøjet er anvendt og hør om de resultater der er opnået. Gennemgang af energiberegneren vil forklare sammenhængen fra komponentdata til besparelsespotentialer og fremvisning af opnåede resultater Rundvisning på Fynsværket Erling Damgård, Vattenfall En helt ny halmfyret blok, placerer Fynsværket sig i førerfeltet blandt de danske kraftværker, der aktivt gør en indsats for miljø og klima tons mindre CO2 er resultatet af Vattenfalls investering i det fynske halmanlæg. Fynsværket leverer energi til Odense og resten af Fyn. Der er tre kraftværksblokke på Fynsværket. Blokkene producerer elektricitet til det nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn. Fynsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO

4 Miniudstilling januar Beijer Electronics Torben Stig Andersen, Beijer Electronics Beijer Electronics har de senere år i stigende grad fokuseret på koncepter og løsninger, der er sammensat af standard automationskomponenter. Fordelen er en stor besparelse i ingeniørtid samtidig med, at fleksibiliteten og dermed muligheden for tilpasning til eksisterede installationer bevares. Et af eksemplerne på dette er indenfor opvarmning og ventilation i fabriksanlæg, hvor en svensk produktionsvirksomhed med en åben og fleksibel løsning fra Beijer Electronics har reduceret energiforbruget med 40 %. Invensys Operations Management Claus Sass Hvass og Rune Frydendahl Høgild, Invensys Operations Management Wonderware Corporate Energi Management indsamler automatisk realtids energi data fra alle energikilder - nye som gamle. Informationen bliver vist i relation til produktionen i kroner øre og øger derfor bevidstheden om energiforbrug og omkostningsreduktion, samt et hjælpeværktøj til beslutningstagerne. Rockwell Automation Jan Kaihøj, Rockwell Automation Energi besparelser starter ved dokumentation, opsamling og rapportering. Se mulighederne med den fleksible løsning ved hjælp af FaktoryTalk Vantage Point Schneider electric Flemming Kiilerich, Product Application Engineer, Energy Management, Schneider electric Jens Ellevang, Energy Audit Manager Schneider electric Energy Management med udgangspunkt i Schneider Electrics målerserie fra low end til high end. Energi Audit modellen hos Schneider Electric - hvordan udføres energioptimering i praksis i industrien. Endress+Hauser Bo Laybourn, Endress+Hauser Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke styre det - skræddersyede løsninger til energiovervågning Mange virksomheder har et stort potentiale til at forbedre deres indtjening og konkurrenceevne ved at energioptimere deres drifts- og produktionsanlæg. Det er oftest en kompliceret opgave at gennemføre en succesfuld energioptimering og det kræver - først og fremmest - en kortlægning af virksomhedens energiforbrug og -fordeling. Dette involverer ofte energimåling på forskellige medier som f.eks.; gas, olie, vand, damp, elektricitet og trykluft. Succeskriteriet for effektiv energistyring (energy management) er pålidelige og nøjagtige energimålinger, der er tilpasset virksomhedens processer og behov - således sikres det at beslutninger vedr. energy management træffes på et korrekt og ansvarligt grundlag. Endress+Hauser har udviklet et koncept for energiovervågning, som kan tilpasses alle behov - lige fra en mindre virksomhed med 5 målpunkter, til internationale concerner med målere. Endress+Hauser kan levere og servicere alt fra enkelte procesinstrumenter til komplette nøglefærdige energiovervågningssystemer.

5 Mini udstilling januar AVS Danmark Kjeld Bagger, AVS Danmark AVS tilbyder teknisk pålidelige og energioptimeret automations løsninger, som sikrer lavere drift omkostninger samt miljø og kvalitets forbedringer. Trykluft-blæseteknik, spar 40% af trykluften og reducer støjen. Minimer trykluft forbrug fjern utætheder. Erstat ineffektive pneumatiske løsninger med højeffektive elektriske teknologier. Se yderligere på YIT Ole Duch, YIT YIT tilbyder energitoptimering af din virksomhed og giver dig overblik over energiforbruget og besparelsespotentialet i din produktion. Vi energitjekker hele din virksomhed eller enkelte områder alt efter dit behov. Vores kompetencer dækker alle dine tekniske installationer. Fra produktions- og procesanlæg, til de traditionelle bygningsinstallationer. YIT er en af Danmarks førende teknikentreprenør-, installations- og servicevirksomheder med landsdækkende aktiviteteter indenfor automation, energitjenester, teknisk outsourcing, el, ventilation og VVS. Vi er ca kolleger fordelt på to hovedadresser i Fredericia og Skovlunde samt 15 servicecentre placeret i de større danske byer - altid tæt på vores kunder. Novotek Per Eiland & Søren Klint, Novotek Energi Opsamling, optimering og rapportering. Siemens Per Møller Hemmingsen, Siemens Pålidelige og præcise energimålinger fra Siemens Med generel fokus på energiforbrug og -optimering er der mere end nogensinde brug for at vide hvor meget energi der bliver brugt, hvor og hvornår. Energidataene der danner grundlaget for denne gennemsigtighed kan du få på en omkostningseffektiv måde med SENTRON PAC måleinstrumenterne fra Siemens. Uanset hvilket hvilken serie af vores måleinstrumenter du vælger kan du være sikker på at få præcise og valide energidata. SENTRON PAC måleinstrumenter måler en lang række elektriske værdier og viser dem grafisk på et LC- Display. Måleinstrumenternes data kan visualiseres, bearbejdes og analyseres yderligere via softwaren "SENTRON Power Management", eller forbindes og behandles direkte i automationsniveauet med Powerrate for WinCC/PCS7. Siemens ser frem til at præsentere SENTRON PAC måleinstrumenterne og vores Power Management software løsninger på Sesam seminar nr. 92 på Fynsværket. Beckhoff Automation Michael Nielsen, Bechhoff Automations

6 Energi Management og Energibesparelse i industrien januar Energi Management & energibesparelser i industrien Energi management er at administrere energiforbruget i detaljer. I dag er der en tæt relation mellem energibesparelser og omkostningsstyring, idet begge dele har direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje. At være velinformeret om energiforbruget i en virksomhed, giver mulighed for at overvåge energibelastningerne og -forbrugere, hvornår de bruges, hvad der betales for det aktuelle energiforbrug ved anvendelse af specifikt udstyret. Derudover er der mulighed for overvågning på kvaliteten af dine energikilder. F.eks. vil en dårlig el kvalitet reducere produktiviteten og ikke mindst forkorte udstyrets levetid. Hvilke muligheder er der i dag for monitorering af energikvalitet og energiforbrug? Energi Management er en støttefunktion, der kan øge produktiviteten i virksomheders og organisationers kerneforretningsområder. Energi Management kan sikre og optimere energiforbruget i forhold til de forskellige installationers funktioner og effektivitet. Det er muligt i dag for virksomheder at få en teknisk pålidelig installation; men hvorledes sikres det at installationen er energioptimal, og dermed minimere driftsomkostninger. På det kommende møde vil cases, metoder og værktøjer til energi management blive gennemgået og der vil blive givet svar på: Hvem har ansvar for funktionsdygtighed og driftsomkostninger i forbindelse med energibesparelse og management? Hvilke moderne, energibesparende teknologi er tilgængelige og hvad giver de af muligheder for besparelser. Hvorledes indarbejdes energi besparelser og energi management i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg? Hvorledes kan installationers værdien øges og styrkes ved fokusering på energi management? Er der finansielle eller tekniske risici? Regeringens energihandlingsplan har medført en række væsentlige stramninger og krav til energibesparelser, men også en række muligheder. En af mulighederne er, at realiserede energibesparelser til markedsværdi. Det betyder, at energibesparelsesprojekter bliver mere rentable. Alle virksomheder kan i princippet sælge deres besparelser. Hvorledes kortlægges, realiseres og sælges energibesparelser? Hvorfor implementeres energibesparelser? Hvilken lovgivning og skatteregler er gældende? Hvilke tilskudsordninger og afgiftsregler er tilgængelige? Der kan være tale om udskiftning af ældre udstyr og instrumenter til nye og mere energivenlige produkter. Der kan også være tale om udskiftning til energieffektive kompressoranlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, køleanlæg, m.fl. Hvilke krav stilles til maskinleverandørerne om energiforbrug? Hvordan måler vi energi ift. produktion? Energiforbrug pr. produceret produkt Energiforbrug pr. type produkt Sammenligning af produktions steder. Hvilke standarder findes? Hvordan er processen for at opnå energibesparelser? Hvorledes kan energiselskaber være en god samarbejdspartner? Hvilke anbefalinger er der til dokumentation i forbindelse med et energispareprojekt? Hvilken type information og hvilke data? Hvorledes kortlægges energiforbruget og hvorledes identificeres de mulige optimeringsområder? Få inspiration til at optimere dit anlæg i forhold til energiforbrug. Hvorledes kan automationsanlægget anvendes til f.eks. registrering af energiforbruget, m.m. Automatisering hvad giver det af energibesparelsesmuligheder? Hvad er mulighederne for at reducere energiforbruget ved automatisering? Hør om lavpraktiske eksempler, som for eksempel anvendelsen af trykluft, der er dyr energikilder, og som bruges meget trykluft i produktionsvirksomheder i dag. Flere af virksomheder vil have en fordel ved at gennemgå deres trykluft anlæg. Hør om simple værktøjer til beregning af mulige optimeringsmuligheder og dermed energibesparelser. På gensyn 27. januar 2011

7 Prisliste SESAM virksomhedsmedlemskab A GAPP virksomhedsmedlemskab SESAM seminar pr. deltager GAPP kursus pr. dag pr. deltager SESAM arbejdsgruppemøde pr. deltager GAPP arbejdsgruppemøde SESAM medlemsvirksomhed GAPP medlemsvirksomhed SESAM og GAPP medlemsvirksomhed Ikke medlem (1.750) A (1.575) A (1.750) B (1.575) B A: SESAM medlemskontingentet faktureres 1.9 for perioden 1.9 til Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM seminarer, og SESAM arbejdsgruppemøder til medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes. B: GAPP medlemskontingentet faktureres 1.1 for perioden 1.1 til Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til GAPP kurser og GAPP arbejdsgruppemøder til medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes. Praktiske oplysninger Seminar afholde hos Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade Odense C Tilmelding eller telefon Pris Seminar Energimanagement og energibesparelser i industrien Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. (*) (*) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de krediteres ved indmeldelse i foreningen. Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Deltager man i konferencen inkluderer dette fuld forplejning og adgang til miniudstillingen. Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD - Automation, projektledelse og networking Mommarkvej Silkeborg Tel Tilmelding eller telefon Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms for medlemmer. Ikke medlemmer kr. (*)

8 SESAM medlemmer 3P Technology DONG Energy Oil & Gas NKT Flexibles ABB A/S Dong Energy Power A/S NNE Pharmaplan A/S Accenture Elcon Automation A/S Nordic Sugar A/S Active Communication Elopak Denmark A/S Norvidan Overseas A/S ALECTIA A/S Eltronic A/S Novo Nordisk A/S AN Group A/S Emerson Process Management Novotek A/S Andreasen & Elmgaard A/S Endress+Hauser A/S Operator Systems Arla Foods a.m.b.a. FLSmidth Automation Phoenix Contact Atkins Danmark A/S Gartner Danmark Picca Automation A/S AVS Danmark ApS GEA Process Engineering A/S PJD A/S B&R Industriautomatisering A/S Green Matic Post Danmark Balluff ApS Grundfos A/S PROCES-DATA A/S Balslev Automation A/S Grundfos Management A/S Rambøll Danmark A/S Bang & Olufsen Haldor Topsøe A/S RoboCluster BAT Denmark A/S Hans Følsgaard A/S Rockwell Automation A/S Beckhoff Automation ApS i2r ApS Rockwool International A/S Beijer Electronic A/S IC-AUTOMATION AS Rose Poultry A/S Boman CE Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s Bruun Automation & IT Innovatic Schneider Electric A/S Caldan Conveyor Intego A/S Seelen A/S Carlsberg Danmark A/S Intelligent Systems A/S SESAM World Centrum Pæle Invensys Operations Management SFK Systems A/S CFS Slagelse A/S Junckers Industrier A/S Siemens A/S Chr. Hansen A/S KIMS A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Coloplast A/S Kjærgaard A/S STRØM HANSEN A/S COWI Krüger A/S Tech College Aalborg CP Kelco ApS Lemvigh-Müller A/S TEKNIQ Crisplant A/S Logica Danmark A/S Teknologist Institut Danfoss A/S Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S Danfoss Power Electric A/S Lund og Sørensen A/S Tricon Techsoft A/S Daniit A/S Lynettefællesskabet I/S Vattenfall A/S Danisco A/S ManMachine Engineering Vestas Wind Systems A/S Dansk El-Forbund Marel Viatech ApS Dansk Miljø- & Energistyring a/s Mark Information A/S Zenit Automation Dansk Styringsteknik A/S Maskinsikkerhed ÅF A/S Deductur ApS Nielsen Automation Aarhus Karlshamm A/S DLG NIRAS A/S GAPP medlemmer Arla Foods a.m.b.a. GEA Process Engineering A/S Picca Automation A/S Au2mate A/S i2r ApS Rambøll Danmark A/S B&R Industriautomatisering A/S IC-AUTOMATION AS Rockwell Automation A/S Bisca A/S Intego A/S Schneider Electric A/S Chr. Hansen A/S Intelligent Systems A/S SESAM World Coloplast A/S Invensys Operations Management SFK Systems A/S Columbus IT Partner Danmark A/S Lantmännen A/S Siemens A/S COWI Lemvigh-Müller A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Danisco A/S Logica Danmark A/S Toms Gruppen A/S Danish Crown AMBA NNE Pharmaplan A/S Tricon Techsoft A/S Dansk Styringsteknik A/S NNIT A/S Velux A/S DAT-Schaub Holding A/S Nordic Sugar A/S Vestforsyning A/S DLG Norvidan Overseas A/S ÅF A/S Elopak Denmark A/S Novotek A/S Aarhus Karlshamm A/S Eltronic A/S SESAM WORLD Mommarkvej Silkeborg Danmark Tlf Mobil

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos: Automationstrend Udviklingsværktøjer til automation SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012 Seminaret afholdes hos: Syddansk Universitet Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Auditorium Niels Bohrs Allé 1

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk Referat fra opstartsmøde Energi & Forsyning Dato: 24-01-2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Deltagere: Dagsorden: COWI, Havenparken 1, 7100 Vejle Se deltagerlisten

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk klimastrategi og energibesparelser SESAM 27. januar 2011 200 175 150 125 Vibeke Burchard, senior project manager 100 75 50 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser AGENDA 9:00 Velkomst og introduktion 9:15 Energibesparelser Det er legende let 10:30 PAUSE 10:45 Spar 30% - Lys er ikke bare lys 11:15 En partner Mange

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

pakning og palletering

pakning og palletering Fyldning, pakning og palletering - automatiske turnkey-anlæg Vertikale og horisontale processer Komplette fylde-, pakke- og palleteringslinjer Sealing System har et klart mål, som vi dagligt forfølger:

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering Jens Ellevang Energi Management Konsulent Emne Schneider Electric Danmark A/S - Name Date 2 Fra energidata til energi management Har du

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Energioptimering i moderne domicilbyggeri, samt industri bygninger.

Energioptimering i moderne domicilbyggeri, samt industri bygninger. Energioptimering i moderne domicilbyggeri, samt industri bygninger. 9.50-10.20 Energioptimering kom godt i gang, kom godt i mål Hvem er Kjærgaard A/S og hvorfor er vi aktive på forretningsområdet Energioptimering?

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere