Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Baggrund. Lønudviklingen"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Lønudvikling Sagsnavn: Lokal løndannelse Sagsnummer: I Skrevet af: Bjarne Vejrup Forvaltning: Personale- og HR-afdeling Dato: Sendes til: Direktionen og Hoved-MED Baggrund I forbindelse med ajourføringen af Kommunes personalepolitik er det blevet besluttet, at kommunens lønpolitik skal drøftes i Hovedudvalget. Dette notat, som beskriver lønudviklingen i perioden , er udarbejdet med henblik på at danne baggrund for drøftelserne. Lønudviklingen Lønudviklingen er undersøgt for Kommune og er nlignet med kommuner af størrelse: Viborg, Kolding, Silkeborg, Herning, Vejle, Roskilde, Næstved, Slagelse og Frederiksberg samt Hele landet (alle kommuner). Udtrækket er baseret på Årsløn fra nes og Regionernes Løndatakontor (KRL), hvor man ikke kan nligne med enkelte kommuner, men på kommunegrupper. For at kunne følge lønudviklingen nærmere, er der i alle oversigter medtaget årslønnen for 2011, 2013 og 2015, så der er nligning for perioderne og Sammenligning af overenskomstgrupper over flere år kan være vanskelig da både overenskomstområder og stillingsbetegnelser ændrer sig - fx har Kontorpersonale og IT i 2011 ændret navn til Administration og IT fra Gennemsnitslønninger og lønudvikling på aggregeret niveau påvirkes endvidere af en lang række forhold, som der ikke i nærværende notat er foretaget dybdegående analyse af. Her tænkes bl.a. på udviklingen i anciennitet og omsætningshastighed (til- /afgang af medarbejdere). 1

2 Den generelle lønudvikling Tabel 1 Lønudviklingen Lønudviklingen ) Udviklingen Udviklingen Absolut Procent Absolut Procent Kommune ,8% ,9% størrelse 2) ,7% ,8% Hele landet ,9% ,8% 1) Årsløn. Grundløn/trinløn, centrale og lokale tillæg, efter reguleringer, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension. 2) Viborg, Kolding, Silkeborg, Herning, Vejle, Horsens, Roskilde, Næstved, Slagelse og Frederiksberg Kommune har haft en lønudvikling fra på 3,9 %, hvilket er lidt over landsgennemsnittet og kommuner størrelse på 3,8 %. Lønudviklingen fra var i Kommune på 1, 8 %, mens den for hele landet var 2,9 % så Kommune har i disse år haft en lavere lønudvikling på 1,1 procent point, hvilket også gælder i forhold til kommuner af størrelse. Det skal bemærkes, at der ikke er korrigeret for stedtillæg som forekommer i en række kommuner fx Frederiksberg. De største overenskomstgrupper (over 100 fuldtidsansatte i 2015) Tabel 2 Årslønnen for de største overenskomstgrupper Årsløn ) størrelse Forskel i forhold til Hele Landet Fuldtid Løn ialt Løn ialt Løn ialt Absolut Procent Ialt 7.391, ,2% Administration og it 621, ,8% Akademikere 275, ,1% Dagplejere 206, ,1% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 311, ,6% Husassistenter 117, ,8% Lærere m.fl. i folkesk , ,8% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 129, ,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 769, ,3% Pædagogmedhj. og pædagogiske assiste 424, ,3% Rengøringsassistenter 122, ,3% Social- og sundhedspersonale 1.607, ,0% Socialrådg./socialformidlere 221, ,0% Specialarbejdere mv. 140, ,0% Syge- og sundhedspersonale - basis 492, ,4% Teknisk Service 157, ,1% 1) Årsløn. Grundløn/trinløn, centrale og lokale tillæg, efter reguleringer, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension. Der er ikke korrigeret for stedtillæg 2

3 Tabel 2 viser årslønnen i 2015 for de største overenskomstgrupper. Kommune ligger for hovedparten af overenskomsterne under lønniveauet på landsplan, og for hele kommunen er forskellen på kr. eller -4,2%. I forhold til størrelse er forholdet det med et lavere lønniveau i Kommune med kr. eller 3,1 %. Tabel 3 Lønudviklingen de største overenskomstgrupper størrelse Lønudviklingen Forskel kommuner Forskel Hele størrelse Landet og - Ialt 3,93% 3,8% 3,8% 0,1% 0,1% Administration og it 3,65% 3,5% 3,8% 0,1% -0,1% Akademikere, KL 3,57% 3,1% 3,4% 0,5% 0,1% Dagplejere 1,38% 3,0% 3,1% -1,6% -1,7% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 3,01% 2,9% 2,7% 0,1% 0,3% Husassistenter 4,72% 3,9% 4,0% 0,8% 0,7% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 3,55% 3,3% 3,4% 0,2% 0,1% Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 3,16% 3,3% 3,5% -0,2% -0,3% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 4,00% 3,7% 3,3% 0,3% 0,7% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 3,92% 4,7% 4,2% -0,7% -0,3% Rengøringsassistenter 2,94% 3,1% 3,2% -0,2% -0,2% Social- og sundhedspersonale 2,47% 2,2% 2,7% 0,3% -0,2% Socialrådg./socialformidlere 3,15% 2,1% 2,2% 1,0% 0,9% Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 5,65% 3,1% 3,8% 2,6% 1,9% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 2,39% 2,6% 2,5% -0,2% -0,1% Teknisk Service 7,63% 5,6% 5,6% 2,1% 2,0% I Tabel 3 er vist lønudviklingen fra De overenskomstgrupper i Kommune, der har haft en større lønudvikling end hele landet er Teknisk Service med stigning på 2,0 procent point og Specialarbejdere med 1,9 procent point. De overenskomstgrupper med en mindre lønudvikling end Hele landet er Dagplejere med -1,7 procent point. Alle øvrige overenskomstgrupper har højere eller lavere udvikling i lønnen på +/-1,0 procent point. De er tendenser i lønudviklingen i forhold til med størrelse. 3

4 Tabel 4 Lønudviklingen de største overenskomstgrupper størrelse Lønudviklingen Forskel kommuner Forskel Hele størrelse Landet og - Ialt 1,78% 2,7% 2,9% -0,9% -1,1% Administration og it 2,08% 3,3% 3,1% -1,3% -1,0% Akademikere, KL 3,43% 3,1% 3,2% 0,3% 0,2% Dagplejere 2,56% 2,9% 2,7% -0,4% -0,2% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 1,82% 2,3% 2,4% -0,5% -0,6% Husassistenter 1,82% 2,4% 2,0% -0,6% -0,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 2,17% 2,7% 2,7% -0,5% -0,6% Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 4,04% 2,9% 3,1% 1,1% 1,0% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 2,75% 2,7% 2,7% 0,1% 0,1% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 1,24% 2,8% 3,2% -1,5% -1,9% Rengøringsassistenter 0,99% 2,3% 2,1% -1,3% -1,1% Social- og sundhedspersonale 3,32% 3,2% 3,5% 0,1% -0,2% Socialrådg./socialformidlere 2,49% 1,9% 2,0% 0,6% 0,5% Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 7,44% 2,3% 2,4% 5,2% 5,0% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 1,89% 2,2% 2,5% -0,3% -0,6% Teknisk Service 2,33% 2,8% 3,4% -0,5% -1,1% Tabel 4 viser lønudviklingen de største overenskomstgrupper for perioden De overenskomstgrupper i Kommune, der har haft en størst lønudvikling i forhold til Hele landet er Specialarbejdere med 5,0 procent point. De overenskomstgrupper som har haft den mindste lønudvikling set i forhold til er Pædagogmedhjælpere med i -1,9 procent point, Rengøringsassistenter og Teknisk Service med -1,1 procent point og Kontor og IT-personale med 1.0 procent point. Alle øvrige overenskomstgrupper har haft udvikling i lønnen +/- 1,0 procent point. Samme tendenser i lønudviklingen gælder i forhold til ne af størrelse. Lederoverenskomstgrupper Nogle ledere indgår fx i overenskomstgrupperne: Administration, Akademikere og Socialrådgivere. Der laves ikke særskilte opgørelser på ledernes lønudvikling i disse overenskomstgrupper. Lønudviklingen påvirkes af en lang række forhold, fx har antallet af ledere/chefer stor betydning for opgørelse af lønudviklingen herunder hvis der i perioden er sket nedlæggelse af stillinger med tilsvarende udvidelse af ansvarsområderne for andre leder-/chefstillinger, ligesom gruppen af chefer er så relativt lille, at nedlagte stillinger kan påvirke gennemsnitsberegninger relativt meget. 4

5 Ser man på den samlede lønsum og chefgruppens andel heraf i 2013 og 2015 viser den følgende: Lønsum 2013 Lønsum 2015 Løn ialt Løn ialt Løn ialt Løn ialt Løn ialt Løn ialt Ialt Chefer Chefers andel af lønsum 1,1% 1,3% 1,6% 1,1% 1,2% 1,6% Ledere undervisning Led. Underv andel af lønsum 1,6% 1,8% 1,7% 1,4% 1,7% 1,6% Ledere ældreområdet Led. ældre andel lønsum 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% Pædagogisk ledere Pæd. Ledere andel lønsum 1,5% 2,1% 2,2% 1,5% 2,0% 2,1% Chefer i Kommune har således en lønandel både i 2013 og 2015 på 1,1 %, hvilket er mindre end kommunerne med størrelse og i forhold til hele landet. Tilsvarende for de øvrige ledergrupper er lønandel faldet eller status quo fra for Kommune. Derudover ligger chef- og lederlønandelen laver i Kommune i forhold til Hele landet. Nedenfor er vist Årslønnen for ledere i 2015 Tabel 5 Årsløn 2015 for ledere Årsløn ledere ) Komune størrelse Fuldtid Løn ialt Fuldtid Løn ialt Fuldtid Løn ialt Ialt 7.391, , , Chefer 31, , , Ledere undervisning 61, , , Ledere ældreområdet 26, , , Pædagogisk ledere 80, , , ) Årsløn. Grundløn/trinløn, centrale og lokale tillæg, efter reguleringer, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension. Tabel 6 Lønudviklingen ledergrupper størrelse Lønudviklingen Forskel kommuner størrelse - Forskel Hele Landet og Ialt 3,9% 3,8% 3,8% 0,1% 0,1% Chefer 5,5% 3,5% 4,3% 2,0% 1,3% Ledere undervisning 6,0% 3,8% 3,4% 2,2% 2,6% Ledere ældreområdet 3,8% 3,4% 4,4% 0,5% -0,6% Pædagogisk ledere 4,3% 3,5% 3,7% 0,8% 0,5% Som det fremgår tabel 6, har Kommune haft en højere lønudvikling for Ledere inden for undervisning med 2,6 procent point og Chefer 1,3 procent point og Pædagogiske ledere med 0,5 5

6 procent point, men Ledere inden for ældreområdet har et fald i lønudviklingen i forhold til Hele landet på 0,6 procent point. Tabel 7 Lønudviklingen ledergrupper størrelse Lønudviklingen Forskel kommuner størrelse - Forskel Hele Landet og Ialt 1,8% 2,7% 2,9% -0,9% -1,1% Chefer 7,7% 4,1% 3,9% 3,6% 3,8% Ledere undervisning 2,9% 2,8% 3,1% 0,1% -0,2% Ledere ældreområdet 4,9% 1,7% 3,3% 3,2% 1,6% Pædagogisk ledere 3,7% 3,5% 3,3% 0,2% 0,4% Kommune har fra haft en højere lønudvikling for chefer på 3,8 procent point og Ledere inden for ældreområder med 1,6 procent point. De to øvrige ledergrupper har haft en udvikling på under 1,0 procent point. En af forklaringen på den højere lønudvikling for chefer/ledere i forhold til andre overenskomstgrupper er, at chefer/ledere bliver ledere for flere afdelinger/ ansatte. I tabel 8 nedenfor er vist udviklingen i antallet af medarbejdere fra Tabel 8 Udviklingen i antal medarbejdere Udviklingen størrelse Ansatte i alt -4,7% -3,3% -4,9% Chefer -12,2% -14,2% -12,4% Ledere undervisning -23,2% -7,9% -11,6% Ledere ældreområdet -14,3% 2,9% -12,2% Pædagogisk ledere -31,1% -12,4% -14,9% Generelt viser udviklingen et større fald i antal chefer/ledere i forhold til antal ansatte i alt. Chefer i Kommune har en udvikling i antal ansatte på niveau med hele landet. For de øvrige ledergrupper har Kommune et pænt stort fald i antal ledere både i forhold til kommuner af størrelse og hele landet. 6

7 Lokal løndannelse Baggrund Den lokale løndannelse blev i overenskomstforliget sat fri af tidligere bindinger. Der er således ikke centralt afsat nye midler til lokal løndannelse, hvilket er fastholdt i den netop afsluttede overenskomstperiode for Udviklingen i Tabel 9: Lokal løndannelse december 2011 december 2015 Udviklingen dec. Udviklingen dec dec dec dec-11 dec-13 dec-15 Procent point Procent point Kommune 8,36% 8,15% 7,49% -0,22% -0,65% størrelse 2) 8,93% 8,75% 8,38% -0,18% -0,37% Hele landet 9,22% 9,07% 8,94% -0,15% -0,13% 1) Månedslønnede ekskl. Elever, fleksjob og ekstraordinær ansatte 2) Viborg, Kolding, Silkeborg, Herning, Vejle, Horsens, Roskilde, Næstved, Slagelse og Frederiksberg Som det fremgår af Tabel 9 blev niveauet for lokal løndannelse i perioden ikke fastholdt i kommune, hvilket primært skyldtes ændringer i lokalaftalen på lærerområdet, ændringer af lønnen for 50 ledere inden for ældreområdet med forhøjelse af grundløn og bortfald af lokale løndele og en tilsvarende ændring inden for dagtilbudsområdet. De omtalte årsager fremgik af notatet, som blev fremlagt og taget til efterretning på hovedudvalgets møde den 13. september Udviklingen i lokal løndannelse i perioden viser et fald i Kommune på - 0,65 procent point. Faldet er større end faldet på landsplan på 0,13 procent point og nligningskommunerne har haft et fald på -0,37 procent point. I Bilag 1 er vist udviklingen i den lokale løndannelse for overenskomstgrupper med mere end 10 ansatte i Kommune. De overenskomstområder der har haft de største stigninger i lokal løndannelse er chefer (31,0 fuldtidsansatte) med 5,75 procent point og tandlæger (13,6 fultidsansatte) med 2,96 procent point. De største fald i lokal løndannelse har været inden for lærere (947,2 fuldtidsansatte) med -3,77 procent point og bygningskonstruktører (10 fuldtidsansatte) med - 2,66 procent point. Forklaringen af det store fald inden for lærerområdet skyldes flere forhold. For det første fik lærerne den 1. august 2014 en ny overenskomst og midlerne fra de overenskomstmæssige tillæg forsvandt. Der blev derfor indgået en aftale, hvor lærerne skulle have et 7

8 tillæg på 8000 kr. pr. år finansieret af lokalløn. Det tidligere store tillæg var registreret som lokaleløn. Denne ændring har medvirket til at en relativt høj andel af lønsummen indenfor lærerområdet i i nligning med landet som helhed er fjernet som et lokallønselement og indlagt som et grundlønselement. For det andet fik lærerne en aftale pr. 1 august 2015 med et tillæg på kr. pr. år for overenskomstansatte lærere på ny løn. Tillægget var en blanding af overenskomstmæssige tillæg og midler fra lokalløn. Begge disse forhold har betydet at andelen af lokal lønandele er faldet som følge af omlægninger fra lokalløn til grundløn. Det fremgår af tabel 3, at lønniveauet er holdt inden for området Konklusion Kommune har i perioden haft en samlet lønudvikling på 3,9 %, som er lidt over landsgennemsnittet, samtidig med at den lokal løndannelse er faldet med - 0,65 procent point fra december 2013 december Sammenligning af overenskomstgrupper over flere år kan være vanskelig da både overenskomstområder og stillingsbetegnelser ændrer sig. Endvidere påvirkes lønudvikling på aggregeret niveau af en lang række forhold, som der ikke i nærværende notat er foretaget dybdegående analyse af. Her tænkes bl.a. på udviklingen i anciennitet og omsætningshastighed (til-/afgang af medarbejdere). Endelig er udviklingen inden for mindre overenskomstgrupper fx ledere/chefer ikke altid umiddelbar nlignelig, hvis der i perioden er sket nedlæggelse af stillinger med tilsvarende udvidelse af ansvarsområderne for andre leder-/chefstillinger, ligesom gruppen af chefer er så relativt lille, at nedlagte stillinger kan påvirke gennemsnitsberegninger relativt meget. 8

9 Bilag 1 Lokal løndannelse december 2013 december 2015 overenskomstgrupper Kommune Månedslønnede lokal løndannelse 1) Nettoløn 2) December 2013 December 2015 Heraf lokale tillæg Lokalløn: andel af nettoløn Fuldtid 3) Nettoløn 2 Heraf lokale tillæg Lokalløn: andel af nettoløn Ændring Ialt ,1% ,5% -0,65% Kontor- og It-personale, KL ,3% 515, ,9% -0,37% Akademikere, KL ,4% 275, ,8% -0,56% Bygningskonstruktører ,4% 10, ,7% -2,66% Chefer, KL ,4% 31, ,2% 5,75% Dagplejere ,9% 197, ,0% 0,15% Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,kl ,3% 21, ,2% 0,95% Forhandlingskartellets personale ,0% 11, ,2% -1,80% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,3% 294, ,4% 0,15% Husassistenter, KL ,5% 72, ,3% -0,12% Håndværkere m.fl., KL ,7% 40, ,2% 1,45% Led. værkst.pers. mv., klientv.,kl ,0% 18, ,8% 0,82% Ledere m.fl., undervisningsområdet ,9% 62, ,6% 0,68% Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsor ,3% 27, ,6% 0,32% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,7% 947, ,9% -3,77% Musikskolelærere ,0% 15, ,6% -0,32% Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass ,5% 85, ,4% -2,16% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,6% 735, ,9% -0,66% Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr ,7% 55, ,3% -0,37% Pædagogisk uddannede ledere ,2% 80, ,1% 0,94% Pædagogmedhj. og pædagogiske assisten ,4% 327, ,5% 0,16% Rengøringsassistenter, KL ,0% 88, ,6% -1,47% Social- og sundhedspersonale, KL ,9% 1.189, ,1% 0,16% Socialrådg./socialformidlere, KL ,9% 216, ,4% 0,52% Specialarbejdere mv., KL ,3% 110, ,8% -0,42% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,5% 38, ,6% 1,10% Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL ,7% 476, ,3% -0,47% Tandklinikassistenter, KL ,6% 32, ,5% -0,06% Tandlæger ,4% 13, ,4% 2,96% Teknisk Service ,2% 105, ,9% 0,74% Tekniske designere m.fl., KL ,3% 24, ,0% 1,70% 1) Månedslønnede ekskl elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte 2) Nettoløn=Grundløn, centrale tillæg og lokale tillæg 3) Overenskomstgrupper med under 10 ansatte er ikke medtaget 9

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Redegørelse Personaleforbrug 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

3. Hvor mange er på barsel aktuelt og hvor mange kommer tilbage fra barsel indenfor de næste 3 måneder?

3. Hvor mange er på barsel aktuelt og hvor mange kommer tilbage fra barsel indenfor de næste 3 måneder? Notat Vedrørende: Status på sygefravær i familieafdelingen november 2015 Sagsnavn: Spørgsmål fra Byrådet om sygefravær i Familieafdelingen december 2015 Sagsnummer: 81.28.00-P05-2-15 Skrevet af: Mads Skødt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016

PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 STEVNS KOMMUNE PERSONALE- POLITISK REDE- GØRELSE 2016 Om redegørelsen Formålet med denne personalepolitiske redegørelse er at skabe et generelt overblik over kommunens ansatte og arbejdet med personaleområdet.

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 - Baseret på KRL data juni 2014 Udarbejdet af Personaleafdelingen Sonja Andreasen og Merete Nielbæk Sag 14-10170 Dok. 109619-14 Indholdsfortegnelse 1. Sygefraværet på landsplan...3

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( )

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( ) Notat: 24-04-2017 Af Mia Amalie Holstein (5355 7177) Resumé I dette notat belyses sygefraværet blandt det kommunalansatte plejepersonale på ældreområdet, med særligt fokus på sammenligninger hhv. mellem

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Redegørelse Personaleforbrug 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Odense Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Odense Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Odense Kommune Vores gode eksempler for Odense Kommune

Læs mere

Resumé...3. Personalepolitiske initiativer...4. Status på Det byder 2016 på...5. Et billede af organisationen...6

Resumé...3. Personalepolitiske initiativer...4. Status på Det byder 2016 på...5. Et billede af organisationen...6 Indhold Resumé...3 Personalepolitiske initiativer...4 Status på 2015...4 Det byder 2016 på...5 Et billede af organisationen...6 Ansatte i tal og figurer...6 Ansættelsesformer...6 Ordinært ansatte...6 Køn

Læs mere