Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: , Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399"

Transkript

1 1 Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8 Århus C, Tlf: , Fax: Aarhus Universitet, Bygning 151 Kemi Sag. nr.: Ombygning af etage 2 Referat af Byggemøde nr. 5 Tid: Afholdt tirsdag, den 1. juli 212 (uge 28) Sted: Bygning 1511 Langelandsgade 14, 8 Aarhus C Deltagere: MURER: Sten S. Christen(afbud) SC MT Højgaard John Madsen(afbud) JM MT Højgaard Christian Jørgensen(afbud) CJ MT Højgaard Flemming Andersen FA MT Højgaard TØMRER: Bjarne Odgaard BO BM Byggeindustri Carsten Reggelalsen(afbud) CR BM Byggeindustri MALER: Rene Knudsen RK Brdr. Knudsen GULV: Sune Kristensen (afbud) SK Flex Gulvmontering FG VVS: Allan Christiansen ACN Brøndum A/S Jesper Brogaard Johansen(afb.) JBJ Brøndum A/S VENTILATION: Flemming Kuster (afbud) FK Airteam A/S Airt EL: Jesper Pedersen(afbud) JP Kemp & Lauritzen John Sejersen JS Kemp & Lauritzen EDB: Jakob Rydal (afbud) JR Atea AT AUTOMATIK: Peter Hornbæk(afbud) PH Schneider Electric Buildings SEB Kurt Pedersen(afbud) KP Schneider Electric Buildings SEB SIKRING: Peter Bang (afbud) PB Niscayah A/S Nis AV: Søren Munk (afbud) SM AVC AVC TAVLE: Finn Raabe (afbud) FB Nordisk Skoletavle Fabrik NSF VARSLING: Brian Olesen (afbud) BO Lindpro A/S LP BYGHERRE: AU Aarhus Universitet, Teknisk Forvaltning TF Torben Poulsen TP Samfundsvidenskabelige Fakultet SF Allan Madsen AM Samfundsvidenskabelige Fakultet SF Jens W Clausen JWC Aarhus Universitet, Kemi AU Arne Nygaard (afbud) AN Aarhus Universitet, Kemi AU ARKITEKT: Asger Christiansen (afbud) AC Arkitektfirmaet C. F. Møller CFM Jacob Nicolaj Misser (afbud) JM Arkitektfirmaet C. F. Møller Keld Nielsen (ref.) KN Arkitektfirmaet C. F. Møller INGENIØR: Lars Bak (ref.) LB Søren Jensen A/S SJ Henning Lund Petersen(afbud) HLP Søren Jensen A/S SJ 5.1. Godkendelse af tidligere referat Ingen bemærkninger.

2 Bemanding Murer: 3 mand Tømrer: 2 mand Maler: Gulv: VVS: 2 mand Ventilation 2 mand delvis +1 boremand delvis Elarbejder: 1 mand EDB Automatik: Sikringsanlæg: 1 mand delvis AV installationer: Tavleentreprisen: Varsling: 5.3. Arbejdets stade etage 1 Tømrerarbejde: Afdækning og demontering af lofter 1% Vvs: Demontering af vvs installationer 1% Nye installationer 9% El: Elinstallation 9%

3 3 Arbejdets stade etage 2 Murerarbejde: Støbning af slidlag 1% Udfræsning i murværk for installationer. 1% Nedbrydning mellem modul 5 og 6 9% Nedbrydning i niche 95% Pudsning af vægge 95% Tømrerarbejde: Gipsvæg mellem rum 211 og % Montering af brandgips på stålbjælker 95% Opsætning af lofter % Gulvarbejde: Demontering af eksisterende linoleumsbelægning. 1% Vvs: Demontering af vvs installationer. 1% Nye Installationer incl. radiatorer 5% Ventilation: Mont. af kanaler i loft 1% Hulboring til ventilationen (vanderhal undervisning) 7% El arbejde: Føringsveje 95% Installation 3% EDB: Føringsveje % Automatik: Sikringsanlæg: Installation 2% AV installationer: Demontering 1% Tavleentreprisen: Varsling: Demontering 9% Montage 5% Arbejdets stade etage 3, 4 og 5 Murerarbejde: Udstøbning ved kanaler i dæk 1% Tømrerarbejde: Gipsskakte % Malerarbejde: Malerbehandling af gipsskakte % Ventilation:

4 4 Arbejdets stade etage 6 El: Føringsveje 1% Installationer Påbegyndt EDB: Fremføring af PDS kabler. % El: Føringsveje 4% Installationer % 5.4. Vejrligsdage 5.5. Tidsplan Revideret arbejdstidsplan af den er retningsgivende for arbejdets udførelse. Aflevering til brugerne sker fredag uge 32 ( ) Kommende arbejder: Etage 1 rum 111A og 115, varmt køkken og salgsområde: VVS, Installationer for radiatorer på etage 2 afsluttes uge 29 VVS, Installation for håndvask i rum 219 etage 2 afsluttes uge 29 TØ, Genmontage af lofter udføres senest onsdag i uge 3 MA, Rengøring udføres torsdag og fredag uge 3 Etage 1 rum 11, 114, 116 og 118: VVS, Etablering af installationer for radiatorer på etage 2 afsluttes uge 28 VVS, Installationer for vandautomat på etage 2 afsluttes uge 28 El, Installationer afsluttes uge 28 TØ, Genmontage af lofter udføres senest onsdag i uge 29 MA, Rengøring udføres torsdag og fredag uge 29 Etage 2: MU, Etablering af hul for ny dør mellem Rum 211 og 213 færdig uge 28. MU, Skæring af huller for ventilation færdig Tirsdag uge 28 MU, Fugning af forsatsvæg i eksisterende niche færdig uge 28 MU, Reparation af murværk herunder pudsrep. færdig uge 28 MU, Ophugning af klinker i dør niche vandrehal undervisning uge 28 MU, Nyt klinkegulv i Vandrehal udføres uge 293 TØ, Brandbeklædning af stålbjælker færdig Tirsdag uge 28. TØ, Udførelse af gipsvæg mellem rum 219 og 211 færdig tirsdag uge 28 TØ, Opsætning af lofter påbegyndes uge 28. Kontor Undervisning VVS, Installation for nye radiatorer m.v. afsluttes uge 29 VENT, Montage af kanaler i loft fra onsdag uge 28 afsluttes primo uge 29 EL, Føringsveje og installation pågår og afsluttes primo uge 29 Airt

5 5 EDB, Føringsveje pågår AUT, Føringsveje påbegyndes uge 28 SIKR, Føringsveje / installation påbegyndes uge 28 AV, Føringsveje / installation påbegyndes uge 28 VARSL, Installationer / føringsveje påbegyndes uge 28 MA, Malerarbejder kontor og undervisning opstart mandag uge 29 AT SEB Nis AVC LP Etage 3, 4, 5 og 6: MU, Nedbrydning af fliser og skakt Lokale 314 udføres torsdag fredag uge 28 TØ, Opsætning af støvvæg lokale 314 udføres onsdag Uge 28 TØ, Gipsskakte udføres uge 293 EL, Føringsveje afsluttes uge 28 EDB, fremføring af PDS påbegyndes uge 29 MA, Spartle, male gips skakte, uge 293 AT 5.6. Byggepladsforhold Al færdsel med kørertøjer skal foregå på det asfalterede areal. Ingen parkering af maskiner eller biler på græsarealet. Al affald og nedbrydningsaffald skal bortskaffes via den midlertidige adgang i øst facaden. ALLE Ved arbejdstids ophør skal man sørge for at lukke alle vinduer. har ansvaret for tilkobling af tyverisikring samt aflåsning af pladsen. Eksisterende ståldobbeltdøre mellem vindfang og byggeplads holdes lukket. Ligeledes holdes dobbeltdøren mod gangen til Bygning 1513 og døren i støvvæggen mod Bygning 1511 lukket, for at minimere omfanget af støv fra byggepladsen Toiletter i Bygning 1511 og 1513 kan benyttes af håndværkerne. For adgang til bygningen uden for normal åbningstid rekvireres nøgle / kort hos Allan Madsen tlf Elevatoren i Bygning 1513 kan benyttes. Kantinen i Bygning 151 etage 1 kan benyttes af håndværkere. ALLE Alle håndværkere SKAL fjerne eget affald fra området hver dag ved arbejdstids afslutning. Universitets affaldscontainere må ikke benyttes Instituttets affaldscontainere må ikke blokeres ved parkering og lign. ALLE Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Forhold vedrørende sikkerhed og sundhed på byggepladsen drøftes og refereres under dette punkt. ALLE 5.7. Gennemgang af tidligere referater.8.1 Særligt støjende aktiviteter varsles på forhånd til byggeledelsen. ALLE.8.2 Afbrydelse af forsyninger, vand, varme, el osv. skal varsles i god tid inden afbrydelse BO venter med demontering af 2 stk. dørpartier i modul 6, til nedbrydningsarbejder er afsluttet BO havde medbragt en Dampa plade Dampa hvid 32, JM godkendte farven. BO bestiller lofter.

6 JM og LB oplyser at, der IKKE må slukkes for strøm der har forbindelse til køkkenafdelingen på etage 1. Er der tvivl herom SKAL Allan Madsen fra Universitetet kontaktes JM og LB oplyser, at håndværkere SKAL være meget varsomme i Køkken afdelingen på etage 1 med alt arbejde der vedr. installationer til køleskabe og frysere m.v. Disse MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER slukkes eller frakobles. Er der spørgsmål vedr. dette skal Allan Madsen og Henning Lund kontaktes Vedr. arbejder på etage 1, skal håndværkere generelt være påpasselige med køkkeninventar og maskiner. Man må ikke benytte bordplader i køkken som afsætning eller stå på disse BO oplyser at døre og partier leveres i uge 34 35, BO monterer midlertidige døre efter nærmere aftale med JM JS oplyser størrelser på huller i loftsplader i Vandrehal og gang for armaturer til BO. Huller etableres Ø165 mm (Vandrehal + gang) AM oplyser at nedbrydning af fliser og skakt på etage 3 i Rum 314 skal udføres den 12 og 13 juli. Ligeledes skal reparation af puds, fodlister m.v. udføres den 12 og 13 juli JM målsætter vægopstalt af skrivetavle og højtalere i rum 219 Undervisning til JS. JM udfører elinstallation uge 28 og MU udfører pudsrep. Uge JM undersøger nøjagtig placering af mørklægningsrullegardin i lysning i forbindelse med føringsveje for el til denne. El udføres tirsdag uge RK oplyser at rengøring af etage 1, rum nr. 11, 111A, 114, 115, 116 og 118 udføres fra mandag i uge 29. Ændring aftalt på byggemøde 5: Birum rengøres ultimo uge 29 og rest ultimo uge Byggemødeforhandlinger JS efterlyser placering af krydsfelt på etage 6 a.h.t. placering af føringsvej. Efter byggemødet blev placering aftalt med LB JS oplyser at der afbrydes for EDBstrømmen på etage 4 onsdag den fra kl. 7. til kl JS koordinerer med AM VVSentreprenør sørger for tilslutning af eksist. radiator på etage 3 over loft i kontor Eksist. varmerør ved ny ventilationsskakt omlægges på etage 2, 3 og 4 efter nærmere aftale CTSentreprenør fremskaffer automatikkomponenter for blandesløjfe til ventilationsanlæg for montage i uge 32. SCH 5.9. Diverse Byggemøderne afholdes fremover i Bygning 1511, lokale 216. Sommerferie: MU: SC uge 27, 28 JM uge 27, 28, 29 Flemming kan kontaktes på tlf

7 7 TØ: BO uge 29, 3, 31 Anders Friis (på kontoret) CR uge 28, 29, 3 MALER: RK uge GULV: SK uge VVS: ACN uge 29, 3 VENT: FK 28, 29, 3 EL: JP uge 28 til uge 3 JS medio uge 28 til medio uge 3 AUT: PH EDB: JR 28, 29 AUT: PH SIKR: PB AV: SM TAVLE: FB VARSL: BO AU: TP uge AU: AM uge 3, 31, 32 CFM: JM uge 28, 29, 3 AC uge 28, 29, 3, 31 SJ: LB uge 29, 3 HLP uge 28, 29, Økonomiske aftaler Entrepriseaftaler er fremsendt til Entreprenører, og bedes returneret i underskrevet stand Alle faktureringer skal ske elektronisk Alle Teknisk Forvaltning oplyser: EAN nr Ordre nr Renovering og ombygning af 151 etage Kvalitetssikring Kvalitetssikring føres løbende Projektgennemgangsmøder aftales mellem de enkelte entreprenører og fagtilsynet.alle Rettede tegninger Næste byggemøde Næste byggemøde afholdes tirsdag den 31. juli 212 kl. 1. i Bygning 1511 lokale 216. Århus, den 1 juli 212 Arkitektfirmaet C. F. Møller

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning 1 C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399 Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører, Åboulevarden 70, 8000 Århus C Tlf.: 8612 2611 Fax: 8612 4116 BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus

Læs mere

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning 1 C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399 Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører, Åboulevarden 70, 8000 Århus C Tlf.: 8612 2611 Fax: 8612 4116 BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere

Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen.

Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. Horsens d. 20.02.2008 SL FORUM HORSENS STADION SAG NR. 20450 ENTREPRENØRMØDE NR. 39 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. 3. Deltagere: Deltagere: Referat

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl. 13.00 Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66

Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 2014.08.25 Dagsorden: 1:

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen:

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen: 03. Fagbeskrivelser 1. VVS Entreprisen: 1. Demontering af gammel toiletinstallation. ( papirholder, toiletpapirholder, sæbedispenser, spejl, gemmes og genanvendes efter aftale.) Der leveres og monteres

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere