Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Kirkepladsen set fra tårnet 27. september 2014

2 2 Hvor evangeliet kan høres Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Henning Jacobsen Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider En dag, på en stille sabbat, kommer der en mand ind i Bethesdas søjlegange og spørger en anden mand, om han vil være rask. Et sælsomt spørgsmål. Der rejser sig flere spørgsmål end svar; ikke bare om manden vil være rask, men også det uransagelige, at Jesus kommer til ét specifikt menneske, selv om der er mange syge. Jesus kommer til en mand, som er i yderste nød. Han gør manden rask og giver ham så en fordring, nemlig at gå! Vi lytter til evangeliet og evangeliets fordring. Der er ét meget bestemt sted, hvor evangeliet må høres, hvor evangeliet kan høres: Dette "sted" er påskelørdag. Aastrup synger: "En påskelørdag, ond og grå / med sine træge timer / til enden gennemlides må, / før påskeklokken kimer." Påskelørdag, forstået som lidelsen og forladtheden, dét er vores virkelighed. Men netop der, i vor lidelse og forladthed, dér mødes vi af evangeliet. I dette tilfælde er det Bethesda Dam, der er "stedet," påskelørdagen; det er lidelsens og håbløshedens sted, men også det sted, hvortil Guds søn er kommet for at forkynde evangeliet for os, der lever i mørket og dødens skygge. Forkynde, at netop det lidende menneske er i relation til Gud, er husket af Gud, og mødes af Gud. "Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal blive, om Herren gør en påskedag og kalder dødt til live." Evangeliet tilsiger den enkelte et helbredende, men også igangsættende ord: Gå du hen og gør ligeså! Vær menneske og medmenneske.»at være menneske er at have Gud over sig og sin næste ved siden af sig.«vi sendes ud i et fantastisk og på mange måder også skønt liv. Lad os gå med glæde. Jørgen Bøytler

3 3 Ældsterådsvalg. Ordinært ældsterådsvalg afholdes tirsdag den 25. november Valget afholdes i Duetten, Nørregade 14A, Christiansfeld fra klokken til Brevstemmer kan afgives ved henvendelse til br. Jørgen Bøytler (tlf ) senest mandag den 20. november. Der skal vælges to nye ældsterådsmedlemmer for perioden 1/ til 31/12 år Efter tur afgår Jens Christian Schmidt og Käte Thomsen. Opstilling foregår på menighedsmødet, der afholdes i Duetten tirsdag den 21. oktober kl Der kan stilles mundtlige forslag. Forslag kan dog også i forvejen indgives skriftligt, og skal i så fald senest den 16. oktober afleveres til Käte Thomsen. Inden forslag afgives, bør man sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage valg/genvalg. Stemmeret til ældsterådet har medlemmer af menigheden, der er fyldt 18 år, der bosiddende i Kolding kommune og ikke er i restance med menighedsbidraget. Valgbar er stemmeberettigede menighedsmedlemmer, der har været medlem af menigheden i 2 år og bosiddende i Kolding kommune. Valglisten vil være fremlagt på regnskabskontoret fra den 21. november. Valget afholdes under henvisning til kirkeordningens paragraffer. På Ældsterådets vegne Käte Thomsen Menighedsmøde - opstillingsmøde Mandag den 21. oktober klokken afholdes der menighedsmøde i Duetten. Vi vil fortælle om Ældsterådets arbejde og udfordringer siden sidste menighedsmøde. Derudover skal der foretages opstilling til det kommende ældsterådsvalg. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Ældsterådet. Vi håber at se rigtig mange til menighedsmødet. Ældsterådet

4 Synode 2014 Lørdag den 14. juni samledes ca. 100 synodaler i Zeist i Holland. Foran lå en uges intenst arbejde som øverste myndighed i vores provins. Repræsentanter for missionerne, ungdom, præster, teologisk uddannelse, direktion og naturligvis fra menighederne. Dertil kom Br. Markus Gill Zeisst byder velkommen synodens tema blev slået an: 4 Plenum set fra oven uden stemmeret biskopperne og gæster. Den europæiske fastlands provins dækker over brødremenigheden i Tyskland, Holland, Schweiz, Albanien, Estland, Letland, Sverige og Danmark. Mødet blev indledt med singstunde midt mellem borde, stole, tolkekabiner, elektronik etc. Derefter var der indledende møde med alle praktiske formaliteter, således at arbejdet var lagt i faste og betryggende rammer. Søndag formiddag var der åbningsgudstjeneste, hvor Gud giver og kalder vores kirkes vej ind i fremtiden. I alle fællessamlinger blev der fremlagt beretninger fra forskellig side, tilsendte forslag og naturligvis meningsudveksling i forbindelse med disse. Hvis ikke forslagene kunne blive afstemt med det samme, blev de sendt ud i et udvalg til bearbejdelse af et revideret eller nyt forslag. Derefter til afstemning i plenum. Der var naturligvis mange forskellige forslag dækkende forskellige dele af livet og aktiviteterne i vores provins. Nogle var enkle og klare, nogle var ret specifikke f.eks. vedrørende enkelte menigheder, sprogområder, lande etc. Nogle af forslagene og beretninger var mere omsiggribende og med betydning for alle i vores provins. Og nogle indeholdt følsomme og personlige forhold. Beretninger I henhold til beretningerne vil jeg nævne et par punkter, som fandt særlig

5 5 interesse. Fra Stockholm blev der berettet om et stort stykke socialt arbejde til prostituerede, narkomaner, hjemløse m.fl., ofte fra andre etniske grupper end svensk. Beretningen om de mange volontører i BDM blev ligesom sidste synode læst med stor glæde af deltagerne. Breve fra synoden Der blev sendt breve til grene af vore aktiviteter, så som virksomheder, institutioner, ungdomsgrupper og menigheder. Der blev sendt en opfordring til menighederne om at være befriende og glædebringende vidner om Jesus Kristus i en multireligiøs og multietnisk verden. Flygtningearbejdet blev specielt trukket frem som et fokuspunkt i menighederne. Det diakonale bør altid være en naturlig del af menighedernes aktiviteter. Forslag Som sagt var forslagene meget forskelligartede og havde ikke alle lige stor betydning for os i Danmark. Nogle forslag med betydning og med særlig interesse for os skal nævnes: Direktionen fik til opgave sammen med de regionale grupper og den teologiske uddannelse at foretage skridt til at skabe ordnede forhold Så er arbejdet i gang Synodalledelse og- sekretærer for læg-personer, som står med forkyndende og sjælesørgeriske opgaver i menighederne. Spørgsmål om uddannelse, opgavebeskrivelse, spørgsmål om en ordination m.v. Forslag om vielse af homofile har været et tilbagevendende tema gennem flere synoder. Denne gang var der forslag om en godkendelse og en total afvisning, begge med bibelske begrundelser. Et tredje forslag foreslog den tidligere praksis, som faktisk ligger midt imellem, at man respekterer homoseksuelle forhold og i forbindelse med samtaler hos præsten, kan modtage en personlig velsignelse af forholdet. I år blev der givet tilladelse til en offentlig vielse af homoseksuelle par, hvis menighed og præst er indforståede dermed. Da dette er et følsomt emne, bør der træffes en beslutning i menigheder efter grundige og bibelske overvejelser. I nogle menigheder sidder udvalgte/indkaldte (fagkompetente) medlemmer i Ældsterådene. Disse er ikke alle medlemmer af brødremenigheden, men har en stor indflydelse i pågældende menigheders forhold. Derfor blev det

6 6 klart besluttet, at alle med sæde i ældsterådene skal være medlemmer af menigheden. En speciel beslutning satte følelserne i gang. Der har for mange år siden været en splittelse i menigheden i Rotterdam. Derfor opstod der en ny menighed, som ikke kunne være en del af brødremenigheden. Der var ført mange samtaler mellem direktionen, den gamle menighed samt udbryderne. Og alle var indstillede på, at nu var tiden til en genforening. Beslutningen om genoptagelse af menigheden som en selvstændig menighed i Rotterdam blev naturligvis modtaget med stor glæde, jubel og tak til Gud. Kjeld Kynde Kristensen ønskes tillykke med fødselsdagen Et forslag om at formindske synoden af økonomiske grunde blev ændret til at etablere et mellem-synodalt udvalg, som skal komme med et Ungdomsdelegeret A. Kellerová og J. Bøytler i en pause Modtagelse på slottet i Zeist udspil til næste synode. Det viste sig, at der var langt flere faktorer på spil. Er alle dele af arbejdet i menighederne repræsenteret? Har nogle grene for stor indflydelse? Og omvendt? Er to fra hver menighed retfærdigt, når der en menigheder på medlemmer og andre på et par tusinde? Kan arbejdsformen forenkles? Skal synoden afholdes i forbindelse med weekend, helligdage og lignende, som det er nu har mange brugt en ferieuge på det? Kan man aflaste den kæmpestore indsats, som værtsmenigheden må yde? Nyt direktionsmedlem Der skulle indvælges et nyt medlem af direktionen, idet broder Frieder Vollprecht træder ud. Valget faldt på broder Raimond Hertzsch, som nogle måske kender. En lille gruppe her fra Christiansfeld var for nogle år siden med ved hans ordination i Hamburg. I øjeblikket er direktionsmedlem broder Holger Perske langtidssygemeldt, og

7 7 at blive langvarigt. Derfor blev der etableret et lille udvalg, som skal komme med præsentation af kandidater, således at synodalerne kan foretage et valg af en vikar. Et velsignet forløb Hele ugens arbejde blev afsluttet med en nadvergudstjeneste i kirken, som havde fået sit normale udseende igen, hvilket ikke altid sker, fordi arbejdet ikke er blevet afsluttet tids nok til at rydde op. Det var en stor glæde, at mange også lokale deltog i nadveren. Der var 180! Arbejdsudvalgenes sammensætning var den samme som sidste gang. Så det var gensyn med glæde og søskendekærlighed. Derved Frieder Vollprecht takkes for arbejdet i direktionen Br. R. Hertzsch ønskes hjertelig tillykke med direktionsposten blev arbejdet mere effektivt og koncentreret. Hver morgen var der bibeltime i de samme grupper. På den måde kom vi meget tæt på hinanden fra dagenes begyndelse. Forskelligheder og meget modsatte meninger blev delt med respekt og åbenhed, det var også tilfældet i det egentlige udvalgsarbejde. Et tilbagevendende punkt i synoden er en eftermiddag med en udflugt. Denne gang var det blevet arrangeret, at alle menighederne i Holland fik besøg af en gruppe fra synoden. Den enkelte menigheds arbejde blev præsenteret, og så var vi inviteret på aftensmad. Og det var bestemt ikke dumt, når næsten alle menigheder er domineret af personer med rødder i Surinam. Lækkert. Udflugten blev på denne måde mere en ekskursion med rigt indsigt i andre forhold end de hjemlige. Og en forståelse af en stor og vigtig del af vores provins. Det store arbejde, som der blev ydet af de lokale medlemmer, behøver jeg vist ikke præsentere, da mange af os var involveret i synoden her for nogle år siden. Alt klappede vist også fodboldresultaterne. Der blev naturligvis set VM på en storskærm i det store samlingstelt. Det var i alle henseender en frugtbar og velsignet synode. Det giver interesse for og lyst til at mødes med de andre synodaler igen om to år. Kjeld Kynde Kristensen

8 BDM nyt september 2014 Nyheder 8 BDM har haft 8 seniorvolontører fra Lindehøjkirken i Herlev i Kipili i Tanzania, hvor de har været med til at bygge en Cheke Chea og lavet en legeplads. De har indsamlet ca kr. til projektet, og for nyligt blev der afholdt et cykelsponsorløb, hvoraf de kr. går til uddannelse af en lærer. Seniorvoluntørerne i Kipili BDM har gennem midler fra DMR-U haft journalist Svend Løbner i Tanzania for at skrive om Mobilklinikken ved Tanganyikasøen. Artiklerne er bl.a. blevet bragt i Sygeplejersken, Ugeskrift for Læger, Helse, Sund i Syd, mv. Artiklerne ligger på BDMs hjemmeside. De er meget læsværdige. Bestyrelsesmedlem og daglig leder af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bjarne Gertz Olsen, har været i Tanzania for at holde seminarer for søndagsskoleledere. Der har været en god deltagelse, og behovet for oplæring er stort. Bjarne Gertz Olsen holder seminar i Tanzania Jørgen Bøytler har været i Albanien og påbegyndt en seminarrække på 6 i alt, hvor den svenske brødrekirke også er involveret. Dette seminar handlede om evangelisering. Lydhørheden var stor. Kirken er ung, og der er stadig behov for megen hjælp fra BDM. Støtte til kirken i Burundi BDM har støttet præsten Mbutu, som har arbejdet som syd-syd missionær, udsendt fra MCWT, men altså betalt af BDM. Han skriver i sin rapport, at kirken i Burundi vokser hver dag. Der kommer mennesker fra forskellige kirkeretninger, ikke mindst pinsefolk. Mbutu forventer, at der kommer endnu flere til på grund af den evangelisationsindsats, de laver.

9 9 Gennem nogle evangelisationsfremstød er der kommet mange muslimer til tro. I to byer tog 730 mennesker imod Jesus som deres herre og frelser. Livgivende vand Fodbold er også her populært Mbutus opgave er også at undervise menighederne i kristendommens grundsandheder. Han ønsker at planlægge flere seminarer for at udfylde de behov, der er. Mbutu fortæller videre, at der er mange familier, der har mistet deres ægtemand og far. Derfor er der et stort behov for rådgivning. Mbutu ser et stort behov for at fortsætte sit arbejde i Burundi. Tak! Tak for fortsat forbøn og økonomisk støtte til det arbejde, BDM udfører. Vi håber, at I erfarer Guds velsignelse ved at være med. Jens Peter Rejkjær, Generalsekretær BDM Koncerter Verdensbarytonen Bo Bøje Skovhus og pianisten Stefan Vladar laver en sjælden fremførelse af Schuberts 3 Sangcykler Die Schöne Müllerin, Winterreise & Schwanengesang november 2014 i Brødremenighedens kirke klokken Sønderjyllands symfoniorkester Fredag d. 5. dec kl Programmet vil være med værker af Carl Nielsen, Vagn Holmboe, Britten og Dvorák, og Koncerterne dirigeres af Sian Edwards. Trompetist Elias Heigold som solist. Per Nielsen julekoncert Torsdag den 11. december klokken 19.30

10 10 Søstrehuset i Christiansfeld Det du (næsten) ikke ser Det er jo nok gået op for de fleste, at menigheden er i gang med en større renovering af Søstrehuset. De ældste dele af Søstrehuset er fra 1776, og dermed vil mange af de moderne ting vi bygger ind i vores huse i dag, virke som et fremmed element i det store hus, der er så smukt i sin enkle arkitektur. Inden restaureringen af Søstrehuset gik i gang kunne man flere steder i huset se de elinstallationer m.m. der var tilføjet gennem tiden. Mange af disse installationer var ikke anbragt lige diskret. Dette forsøger vi ved renoveringen at gøre lidt mere skånsomt. De Elskabe på korridor 1. sal før renoveringen af Søstrehuset El i Søstrehuset før renovering- Østfløjen gamle radiatorer var i det meste af huset lavet med synlige radiatorrør rundt ved ydervægge. Dette prøver vi nu at begrænse. Alt dette er dog ikke helt enkelt. Vi kan nemlig ikke krydse de gamle etagebjælker, og de moderne VVS-installationer må faktisk ikke have skjulte samlinger. Løsningen er, at radiatorrør er ført i kælderen til alle rum i stueetagen. På 1. salen må vi acceptere en installationskasse rundt ved ydervægge, og i tagetager kan vi skjule rør i div. skunke. Installationskasserne på 1. salen får samtidig den funktion at div. el- og internetstik kan indbygges i denne kasse, og der kan så tilføjes nye stik, hvis dette er nødvendigt i et kontor. Nu er situationen jo den, at Søstrehuset fremover skal bruges til mange mennesker og funktioner, så af denne årsag, kommer der MANGE flere moderne installationer, der skal forsøges skjult div. steder i bygningen. De mange evt. gæster

11 11 i husets store sale vil kræve nød- og panikbelysning. Ved strømsvigt vil flugtveje på gange og trapper alligevel være oplyst. Der vil være belyste skilte der viser nærmeste flugtvej. Til brandsikring bliver der etableret røgdetektorer og sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget virker ved vandtåge der begrænser en evt. brand, men dog alligevel skåner bygningen ved at anvende mindre vand end traditionelle sprinkleranlæg. Ofte er vandslukningsskader efter en brand større end brandskader. Dette vil vi gerne undgå. At et hus som dette kan brænde, kan den frygtelige brand i brødrehuset tilbage i 80 erne jo erindre os om. Endeligt kommer der jo i huset et moderne alarmanlæg til beskyttelse mod tyveri. Nye kabelrør under kældergulv For at illustrere omfanget af disse mange nye installationer som vi forsøger at anbringe diskret, kan jeg nævne lidt tal på det der indtil videre er blevet indbygget. Til sprinklingen anvendes mere end 400 dyser. Man skal huske at spidslofter og skjulte hulrum i skunke m.m. også bliver sprinklet. Disse dyser forsynes med vand fra mere end 2 kilometer rustfrie stålrør af højeste kvalitet. El, internet, røgalarmering og nødbelysning m.m. kræver også mange installationer/kabler. For at beskrive omfanget kan nævnes at der er anvendt: 8,5 km. elektrikerrør Både stive og fleksible. Disse er samlet med muffer. Der er brugt metalbøjler som så er fastgjort med skruer. Der er brugt 1,5 km. store røde kabelrør i diameter fra Ø50 til Ø110 mm. 600 meter kabelbakke i forskellige bredder, men helt op til 40 cm brede. 15 kilometer kabel, datakabel og brandhæmmende kabler. Sprinklerrør i bjælkelaget under gulv Teknik over hvælvet kælder i stueetagen

12 12 17 km almindelig installationsledning i forskellige farver. Der er indmuret 400 dåser til afbrydere og stikkontakter m.m. Der kommer 100 dåser i kanalerne til el og data. 300 loftdåser for lampeudtag 230 stikkontakter, 420 lamper ad div. typer i lofter op på vægge m.m. 50 UD -lamper og 150 branddetektorer. VVS over nyt sænket loft Som det kan ses af dette er sådan noget som brandhæmmende kabler, branddetektorer, UD -lamper og lignende helt nye ting der aldrig har været i huset. El og sprinkler er jo ikke det eneste der gemmes bort i huset. Under toiletkernen på 1. sal kommer der en del VVS-installationer der skjules af et nyt nedsænket pudset loft. De øvrige toiletter har jo på samme måde forsyninger til og fra. Enkelte steder i huset har vi måttet forstærke de eksisterende konstruktioner i huset med bl.a. stål og nogle gange beton. Dette p.g.a. delvist nedbrudte bjælker, men mest af alt for at forstærke konstruktionen til de nye lastkrav vi arbejder med i forsamlingslokaler og især arkiver. Arkivlast er ret så stor, og i østfløjen får vi en hel del rum til arkivalier. Alle disse forstærkninger er selvfølgelig Nyt el i gammel skorsten Forstærkninger til arkivgulve Lidt kabler i teknikrum

13 13 også lavet, så de bagefter ses mindst muligt. Skal en gammel skorsten i brug igen, så kræver dette en opgradering. Dette gøres ved at indbygge nye rør i skorstenen og så isolere omkring dette. Dette får vi gjort ved 2 af Søstrehusets skorstensløb. Hermed kan vi få et par enkelte Christiansfelderovne i drift i Søtrehuset. Når I nu engang kommer rundt i det færdige Søstrehus, så husk på, at meget af det mest krævende håndværk og mange af de vanskeligste opgaver er udført på ting og steder i dette hus, hvor man så faktisk ikke ser dette bagefter. Den 18. september 2014 Peter Buchholt Petersen Nye skorstensrør i gammel skorsten Brødremenighedens Kirkekor 2013 Kirkekoret mangler sangere Kan du lide at synge, og har lyst til at være en del af vores fællesskab, så ring til Gunner Jakobsen på telefon og få en snak om hvad vi synger og hvornår vi synger. Øve aften torsdag. Høstfest og auktion Efter høstgudstjenesten var der kirkekaffe hvorunder høsten blev solgt til fordel for BDM s arbejde. Jørgen Bøytler var den fødte Auktionarius. Der indkom kr. 1919,00 til BDM s arbejde.

14 Kirkelige meddelelser 14 Dåb: Den 29. juni, 2014 døbtes Lea Jessen Schmidt, datter af Mette Bruhn Jessen og Henrik Schmidt. I ønskes hjertelig tillykke. Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Menighedens arbejde i Christiansfeld 1.261,50 kr. Brødremenighedens Danske Mission 6.248,00 kr. Bibelselskabet 600,00 kr. Folkekirkens Nødhjælp, Irak indsamling 762,50 kr. Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sjov søndag i kirketiden /10, 19/10, 2/11 16/11, 7/12 og 21/12 Vi læser, tegner og synger og i november/december øver vi krybbespil. Menighedsmøde /opstillingsmøde Tirsdag den 21. oktober klokken i Duetten Se mere på side 3 Ældsterådsvalg: Tirsdag den 25. november klokken (se side 3) Menighedsmøde Onsdag den 28. januar kl er der menighedsmøde i Duetten. Sandra og Daniel Bøytler kommer og fortæller om deres arbejde i Uvira i Congo. Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal.

15 15 Bibelgruppe 4. kvartal 2014 Emne: Markus evangeliet Følgende mandage kl Nørregade og 27. oktober 10. og 24. november Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 4. kvartal oktober: Brødrekirken ude i verden, hvordan står det til? Ved Jørgen Bøytler. 13. november: Kristus som general ældste og gensyn med Tanzania Ved Jørgen Markussen 27. november: Stanley på udkig efter Livingstone Ved Kjeld Rasmussen 11. december: Juleafslutning 22. januar: Uvira m.m. Ved Sandra og Daniel Bøytler. Alle møder holdes i Præsteboligen Lindegade 26 Fyraftensmøde onsdag den 26. november kl Brorson i ord og toner. Fyraftensmøde med fortælling ved sognepræst Per Bach, Randrup Kirke. den 26. november kl i Brødremenighedens Kirke, Lindegade 15. Organist Poul Jørn Gadebjerg. Fri entré. Koncerter i 4. kvartal oktober kl vokalensemblet Collegium Vocale 11., 12. og 13. november Bo Boje Skovhus klokken (se side 9) 05. december klokken Sønderjyllands Synfoniorkester (se side 9) 11. december klokken Per Nielsen Julekoncert

16 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Oktober November December Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste + "Sjov søn- Joh. 11,19-45 J. Markussen Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste/Nadver Mark. 2,14-22 K. Grøn Søndag e. trinitatis store Fælles gudstj. Tyrstrup/Hjerndrup + "Sjov søndag" Joh. 15,1-11 J. Bøytler/A. Wiuf Christ. 02. Alle helgens dag store Gudstjeneste + "Sjov søn- Matt. 5,13-16 J Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste, Ældstefest Luk. 13,1-9 J. Bøytler 09. Kærlighedsmåltid store Kærlighedsmåltid J. Bøytler 09. Nadver store Nadver J. Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste + "Sjov søn- Matt. 18,1-14 K.Kynde 23. Sidste søndag i kirkeåret store Gudstjeneste/kaffe Matt. 11,25-30 J. Bøytler Søndag i advent store Hosianna med korsang Matt. 21,1-9 J. Bøytler 03. Onsdag store Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent store Gudstjeneste + "Sjov søn- Luk. 21,25-36 J. Bøytler 10. Onsdag korsal Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent store Gudstjeneste/Nadver Matt. 11,2-10 J. Bøytler 17. Onsdag korsal Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent korsal Gudstjeneste + "Sjov søn- Joh. 1,19-28 J. Bøytler 24. Julemorgen 7.30 store Morgensang J. Bøytler 24. Juleaften store Juleaften med korsang Matt. 1,18-25 J. Bøytler Juledag store Gudstjeneste med kor Joh.1,1-14 J. Bøytler Juledag store Gudstjeneste Matt. 23,34-39 J. Bøytler 28. Julesøndag store Gudstjeneste Luk. 2,25-40 J. Bøytler 31. Nytårsaften store Gudstjeneste med kor J. Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste/kaffe Joh. 1,35-51 J Bøytler

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2017 Luther reformerede kirken for 500 år siden Lutherstatue i Wittenberg, Tyskland Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten.

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten. søndag den 13. september, umiddelbart efter gudstjenesten Søndag den 13. september har vi menighedsmøde. Alle med tilknytning til menigheden opfordres til at komme og deltage i dette møde. Menighedens

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Januar - Februar - Marts 2017

Brødremenigheden Christiansfeld. Januar - Februar - Marts 2017 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2017 Blæserkoret byder velkommen til kirkens genindvielse 20. november 2016 2 Kirke, en bygning og en menighed. Brødremenigheden i Christiansfeld

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE DECEMBER 2014. Lev med visdom og hold fred med hinanden. CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM. Markus 9, 50

NÆRUM ADVENTISTKIRKE DECEMBER 2014. Lev med visdom og hold fred med hinanden. CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM. Markus 9, 50 NÆRUM ADVENTISTKIRKE DECEMBER 2014 Lev med visdom og hold fred med hinanden. Markus 9, 50 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens klumme Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

overfører perioden til 2016, så skulle manden have Prædiken 14. søndag efter Trinitatis. 2. tekstrække, Johs. 5,1-15 ligget der siden 1978.

overfører perioden til 2016, så skulle manden have Prædiken 14. søndag efter Trinitatis. 2. tekstrække, Johs. 5,1-15 ligget der siden 1978. Prædiken 14. søndag efter Trinitatis. 2. tekstrække, Johs. 5,1-15 overfører perioden til 2016, så skulle manden have ligget der siden 1978. Der er sket rigtigt meget siden 1978. Nogle af os i dag Nu er

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Skærtorsdag - Hurup og Gettrup

Skærtorsdag - Hurup og Gettrup Skærtorsdag - Hurup og Gettrup Det er skærtorsdag og vi er på den anden tekstrække i år, så fodvask er fremhævet, men nadveren er selvfølgelig med. Vi fejrer hver søndag nadver i sidste halvdel af vores

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Kirkepladsen december 2010 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2011 Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2016 De farvestrålende æbler fortæller, at nu er det efterår 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Lindegade 26 6070

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere