Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 4 Oktober - November - December 2014"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2014 Kirkepladsen set fra tårnet 27. september 2014

2 2 Hvor evangeliet kan høres Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Henning Jacobsen Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider En dag, på en stille sabbat, kommer der en mand ind i Bethesdas søjlegange og spørger en anden mand, om han vil være rask. Et sælsomt spørgsmål. Der rejser sig flere spørgsmål end svar; ikke bare om manden vil være rask, men også det uransagelige, at Jesus kommer til ét specifikt menneske, selv om der er mange syge. Jesus kommer til en mand, som er i yderste nød. Han gør manden rask og giver ham så en fordring, nemlig at gå! Vi lytter til evangeliet og evangeliets fordring. Der er ét meget bestemt sted, hvor evangeliet må høres, hvor evangeliet kan høres: Dette "sted" er påskelørdag. Aastrup synger: "En påskelørdag, ond og grå / med sine træge timer / til enden gennemlides må, / før påskeklokken kimer." Påskelørdag, forstået som lidelsen og forladtheden, dét er vores virkelighed. Men netop der, i vor lidelse og forladthed, dér mødes vi af evangeliet. I dette tilfælde er det Bethesda Dam, der er "stedet," påskelørdagen; det er lidelsens og håbløshedens sted, men også det sted, hvortil Guds søn er kommet for at forkynde evangeliet for os, der lever i mørket og dødens skygge. Forkynde, at netop det lidende menneske er i relation til Gud, er husket af Gud, og mødes af Gud. "Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal blive, om Herren gør en påskedag og kalder dødt til live." Evangeliet tilsiger den enkelte et helbredende, men også igangsættende ord: Gå du hen og gør ligeså! Vær menneske og medmenneske.»at være menneske er at have Gud over sig og sin næste ved siden af sig.«vi sendes ud i et fantastisk og på mange måder også skønt liv. Lad os gå med glæde. Jørgen Bøytler

3 3 Ældsterådsvalg. Ordinært ældsterådsvalg afholdes tirsdag den 25. november Valget afholdes i Duetten, Nørregade 14A, Christiansfeld fra klokken til Brevstemmer kan afgives ved henvendelse til br. Jørgen Bøytler (tlf ) senest mandag den 20. november. Der skal vælges to nye ældsterådsmedlemmer for perioden 1/ til 31/12 år Efter tur afgår Jens Christian Schmidt og Käte Thomsen. Opstilling foregår på menighedsmødet, der afholdes i Duetten tirsdag den 21. oktober kl Der kan stilles mundtlige forslag. Forslag kan dog også i forvejen indgives skriftligt, og skal i så fald senest den 16. oktober afleveres til Käte Thomsen. Inden forslag afgives, bør man sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage valg/genvalg. Stemmeret til ældsterådet har medlemmer af menigheden, der er fyldt 18 år, der bosiddende i Kolding kommune og ikke er i restance med menighedsbidraget. Valgbar er stemmeberettigede menighedsmedlemmer, der har været medlem af menigheden i 2 år og bosiddende i Kolding kommune. Valglisten vil være fremlagt på regnskabskontoret fra den 21. november. Valget afholdes under henvisning til kirkeordningens paragraffer. På Ældsterådets vegne Käte Thomsen Menighedsmøde - opstillingsmøde Mandag den 21. oktober klokken afholdes der menighedsmøde i Duetten. Vi vil fortælle om Ældsterådets arbejde og udfordringer siden sidste menighedsmøde. Derudover skal der foretages opstilling til det kommende ældsterådsvalg. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Ældsterådet. Vi håber at se rigtig mange til menighedsmødet. Ældsterådet

4 Synode 2014 Lørdag den 14. juni samledes ca. 100 synodaler i Zeist i Holland. Foran lå en uges intenst arbejde som øverste myndighed i vores provins. Repræsentanter for missionerne, ungdom, præster, teologisk uddannelse, direktion og naturligvis fra menighederne. Dertil kom Br. Markus Gill Zeisst byder velkommen synodens tema blev slået an: 4 Plenum set fra oven uden stemmeret biskopperne og gæster. Den europæiske fastlands provins dækker over brødremenigheden i Tyskland, Holland, Schweiz, Albanien, Estland, Letland, Sverige og Danmark. Mødet blev indledt med singstunde midt mellem borde, stole, tolkekabiner, elektronik etc. Derefter var der indledende møde med alle praktiske formaliteter, således at arbejdet var lagt i faste og betryggende rammer. Søndag formiddag var der åbningsgudstjeneste, hvor Gud giver og kalder vores kirkes vej ind i fremtiden. I alle fællessamlinger blev der fremlagt beretninger fra forskellig side, tilsendte forslag og naturligvis meningsudveksling i forbindelse med disse. Hvis ikke forslagene kunne blive afstemt med det samme, blev de sendt ud i et udvalg til bearbejdelse af et revideret eller nyt forslag. Derefter til afstemning i plenum. Der var naturligvis mange forskellige forslag dækkende forskellige dele af livet og aktiviteterne i vores provins. Nogle var enkle og klare, nogle var ret specifikke f.eks. vedrørende enkelte menigheder, sprogområder, lande etc. Nogle af forslagene og beretninger var mere omsiggribende og med betydning for alle i vores provins. Og nogle indeholdt følsomme og personlige forhold. Beretninger I henhold til beretningerne vil jeg nævne et par punkter, som fandt særlig

5 5 interesse. Fra Stockholm blev der berettet om et stort stykke socialt arbejde til prostituerede, narkomaner, hjemløse m.fl., ofte fra andre etniske grupper end svensk. Beretningen om de mange volontører i BDM blev ligesom sidste synode læst med stor glæde af deltagerne. Breve fra synoden Der blev sendt breve til grene af vore aktiviteter, så som virksomheder, institutioner, ungdomsgrupper og menigheder. Der blev sendt en opfordring til menighederne om at være befriende og glædebringende vidner om Jesus Kristus i en multireligiøs og multietnisk verden. Flygtningearbejdet blev specielt trukket frem som et fokuspunkt i menighederne. Det diakonale bør altid være en naturlig del af menighedernes aktiviteter. Forslag Som sagt var forslagene meget forskelligartede og havde ikke alle lige stor betydning for os i Danmark. Nogle forslag med betydning og med særlig interesse for os skal nævnes: Direktionen fik til opgave sammen med de regionale grupper og den teologiske uddannelse at foretage skridt til at skabe ordnede forhold Så er arbejdet i gang Synodalledelse og- sekretærer for læg-personer, som står med forkyndende og sjælesørgeriske opgaver i menighederne. Spørgsmål om uddannelse, opgavebeskrivelse, spørgsmål om en ordination m.v. Forslag om vielse af homofile har været et tilbagevendende tema gennem flere synoder. Denne gang var der forslag om en godkendelse og en total afvisning, begge med bibelske begrundelser. Et tredje forslag foreslog den tidligere praksis, som faktisk ligger midt imellem, at man respekterer homoseksuelle forhold og i forbindelse med samtaler hos præsten, kan modtage en personlig velsignelse af forholdet. I år blev der givet tilladelse til en offentlig vielse af homoseksuelle par, hvis menighed og præst er indforståede dermed. Da dette er et følsomt emne, bør der træffes en beslutning i menigheder efter grundige og bibelske overvejelser. I nogle menigheder sidder udvalgte/indkaldte (fagkompetente) medlemmer i Ældsterådene. Disse er ikke alle medlemmer af brødremenigheden, men har en stor indflydelse i pågældende menigheders forhold. Derfor blev det

6 6 klart besluttet, at alle med sæde i ældsterådene skal være medlemmer af menigheden. En speciel beslutning satte følelserne i gang. Der har for mange år siden været en splittelse i menigheden i Rotterdam. Derfor opstod der en ny menighed, som ikke kunne være en del af brødremenigheden. Der var ført mange samtaler mellem direktionen, den gamle menighed samt udbryderne. Og alle var indstillede på, at nu var tiden til en genforening. Beslutningen om genoptagelse af menigheden som en selvstændig menighed i Rotterdam blev naturligvis modtaget med stor glæde, jubel og tak til Gud. Kjeld Kynde Kristensen ønskes tillykke med fødselsdagen Et forslag om at formindske synoden af økonomiske grunde blev ændret til at etablere et mellem-synodalt udvalg, som skal komme med et Ungdomsdelegeret A. Kellerová og J. Bøytler i en pause Modtagelse på slottet i Zeist udspil til næste synode. Det viste sig, at der var langt flere faktorer på spil. Er alle dele af arbejdet i menighederne repræsenteret? Har nogle grene for stor indflydelse? Og omvendt? Er to fra hver menighed retfærdigt, når der en menigheder på medlemmer og andre på et par tusinde? Kan arbejdsformen forenkles? Skal synoden afholdes i forbindelse med weekend, helligdage og lignende, som det er nu har mange brugt en ferieuge på det? Kan man aflaste den kæmpestore indsats, som værtsmenigheden må yde? Nyt direktionsmedlem Der skulle indvælges et nyt medlem af direktionen, idet broder Frieder Vollprecht træder ud. Valget faldt på broder Raimond Hertzsch, som nogle måske kender. En lille gruppe her fra Christiansfeld var for nogle år siden med ved hans ordination i Hamburg. I øjeblikket er direktionsmedlem broder Holger Perske langtidssygemeldt, og

7 7 at blive langvarigt. Derfor blev der etableret et lille udvalg, som skal komme med præsentation af kandidater, således at synodalerne kan foretage et valg af en vikar. Et velsignet forløb Hele ugens arbejde blev afsluttet med en nadvergudstjeneste i kirken, som havde fået sit normale udseende igen, hvilket ikke altid sker, fordi arbejdet ikke er blevet afsluttet tids nok til at rydde op. Det var en stor glæde, at mange også lokale deltog i nadveren. Der var 180! Arbejdsudvalgenes sammensætning var den samme som sidste gang. Så det var gensyn med glæde og søskendekærlighed. Derved Frieder Vollprecht takkes for arbejdet i direktionen Br. R. Hertzsch ønskes hjertelig tillykke med direktionsposten blev arbejdet mere effektivt og koncentreret. Hver morgen var der bibeltime i de samme grupper. På den måde kom vi meget tæt på hinanden fra dagenes begyndelse. Forskelligheder og meget modsatte meninger blev delt med respekt og åbenhed, det var også tilfældet i det egentlige udvalgsarbejde. Et tilbagevendende punkt i synoden er en eftermiddag med en udflugt. Denne gang var det blevet arrangeret, at alle menighederne i Holland fik besøg af en gruppe fra synoden. Den enkelte menigheds arbejde blev præsenteret, og så var vi inviteret på aftensmad. Og det var bestemt ikke dumt, når næsten alle menigheder er domineret af personer med rødder i Surinam. Lækkert. Udflugten blev på denne måde mere en ekskursion med rigt indsigt i andre forhold end de hjemlige. Og en forståelse af en stor og vigtig del af vores provins. Det store arbejde, som der blev ydet af de lokale medlemmer, behøver jeg vist ikke præsentere, da mange af os var involveret i synoden her for nogle år siden. Alt klappede vist også fodboldresultaterne. Der blev naturligvis set VM på en storskærm i det store samlingstelt. Det var i alle henseender en frugtbar og velsignet synode. Det giver interesse for og lyst til at mødes med de andre synodaler igen om to år. Kjeld Kynde Kristensen

8 BDM nyt september 2014 Nyheder 8 BDM har haft 8 seniorvolontører fra Lindehøjkirken i Herlev i Kipili i Tanzania, hvor de har været med til at bygge en Cheke Chea og lavet en legeplads. De har indsamlet ca kr. til projektet, og for nyligt blev der afholdt et cykelsponsorløb, hvoraf de kr. går til uddannelse af en lærer. Seniorvoluntørerne i Kipili BDM har gennem midler fra DMR-U haft journalist Svend Løbner i Tanzania for at skrive om Mobilklinikken ved Tanganyikasøen. Artiklerne er bl.a. blevet bragt i Sygeplejersken, Ugeskrift for Læger, Helse, Sund i Syd, mv. Artiklerne ligger på BDMs hjemmeside. De er meget læsværdige. Bestyrelsesmedlem og daglig leder af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Bjarne Gertz Olsen, har været i Tanzania for at holde seminarer for søndagsskoleledere. Der har været en god deltagelse, og behovet for oplæring er stort. Bjarne Gertz Olsen holder seminar i Tanzania Jørgen Bøytler har været i Albanien og påbegyndt en seminarrække på 6 i alt, hvor den svenske brødrekirke også er involveret. Dette seminar handlede om evangelisering. Lydhørheden var stor. Kirken er ung, og der er stadig behov for megen hjælp fra BDM. Støtte til kirken i Burundi BDM har støttet præsten Mbutu, som har arbejdet som syd-syd missionær, udsendt fra MCWT, men altså betalt af BDM. Han skriver i sin rapport, at kirken i Burundi vokser hver dag. Der kommer mennesker fra forskellige kirkeretninger, ikke mindst pinsefolk. Mbutu forventer, at der kommer endnu flere til på grund af den evangelisationsindsats, de laver.

9 9 Gennem nogle evangelisationsfremstød er der kommet mange muslimer til tro. I to byer tog 730 mennesker imod Jesus som deres herre og frelser. Livgivende vand Fodbold er også her populært Mbutus opgave er også at undervise menighederne i kristendommens grundsandheder. Han ønsker at planlægge flere seminarer for at udfylde de behov, der er. Mbutu fortæller videre, at der er mange familier, der har mistet deres ægtemand og far. Derfor er der et stort behov for rådgivning. Mbutu ser et stort behov for at fortsætte sit arbejde i Burundi. Tak! Tak for fortsat forbøn og økonomisk støtte til det arbejde, BDM udfører. Vi håber, at I erfarer Guds velsignelse ved at være med. Jens Peter Rejkjær, Generalsekretær BDM Koncerter Verdensbarytonen Bo Bøje Skovhus og pianisten Stefan Vladar laver en sjælden fremførelse af Schuberts 3 Sangcykler Die Schöne Müllerin, Winterreise & Schwanengesang november 2014 i Brødremenighedens kirke klokken Sønderjyllands symfoniorkester Fredag d. 5. dec kl Programmet vil være med værker af Carl Nielsen, Vagn Holmboe, Britten og Dvorák, og Koncerterne dirigeres af Sian Edwards. Trompetist Elias Heigold som solist. Per Nielsen julekoncert Torsdag den 11. december klokken 19.30

10 10 Søstrehuset i Christiansfeld Det du (næsten) ikke ser Det er jo nok gået op for de fleste, at menigheden er i gang med en større renovering af Søstrehuset. De ældste dele af Søstrehuset er fra 1776, og dermed vil mange af de moderne ting vi bygger ind i vores huse i dag, virke som et fremmed element i det store hus, der er så smukt i sin enkle arkitektur. Inden restaureringen af Søstrehuset gik i gang kunne man flere steder i huset se de elinstallationer m.m. der var tilføjet gennem tiden. Mange af disse installationer var ikke anbragt lige diskret. Dette forsøger vi ved renoveringen at gøre lidt mere skånsomt. De Elskabe på korridor 1. sal før renoveringen af Søstrehuset El i Søstrehuset før renovering- Østfløjen gamle radiatorer var i det meste af huset lavet med synlige radiatorrør rundt ved ydervægge. Dette prøver vi nu at begrænse. Alt dette er dog ikke helt enkelt. Vi kan nemlig ikke krydse de gamle etagebjælker, og de moderne VVS-installationer må faktisk ikke have skjulte samlinger. Løsningen er, at radiatorrør er ført i kælderen til alle rum i stueetagen. På 1. salen må vi acceptere en installationskasse rundt ved ydervægge, og i tagetager kan vi skjule rør i div. skunke. Installationskasserne på 1. salen får samtidig den funktion at div. el- og internetstik kan indbygges i denne kasse, og der kan så tilføjes nye stik, hvis dette er nødvendigt i et kontor. Nu er situationen jo den, at Søstrehuset fremover skal bruges til mange mennesker og funktioner, så af denne årsag, kommer der MANGE flere moderne installationer, der skal forsøges skjult div. steder i bygningen. De mange evt. gæster

11 11 i husets store sale vil kræve nød- og panikbelysning. Ved strømsvigt vil flugtveje på gange og trapper alligevel være oplyst. Der vil være belyste skilte der viser nærmeste flugtvej. Til brandsikring bliver der etableret røgdetektorer og sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget virker ved vandtåge der begrænser en evt. brand, men dog alligevel skåner bygningen ved at anvende mindre vand end traditionelle sprinkleranlæg. Ofte er vandslukningsskader efter en brand større end brandskader. Dette vil vi gerne undgå. At et hus som dette kan brænde, kan den frygtelige brand i brødrehuset tilbage i 80 erne jo erindre os om. Endeligt kommer der jo i huset et moderne alarmanlæg til beskyttelse mod tyveri. Nye kabelrør under kældergulv For at illustrere omfanget af disse mange nye installationer som vi forsøger at anbringe diskret, kan jeg nævne lidt tal på det der indtil videre er blevet indbygget. Til sprinklingen anvendes mere end 400 dyser. Man skal huske at spidslofter og skjulte hulrum i skunke m.m. også bliver sprinklet. Disse dyser forsynes med vand fra mere end 2 kilometer rustfrie stålrør af højeste kvalitet. El, internet, røgalarmering og nødbelysning m.m. kræver også mange installationer/kabler. For at beskrive omfanget kan nævnes at der er anvendt: 8,5 km. elektrikerrør Både stive og fleksible. Disse er samlet med muffer. Der er brugt metalbøjler som så er fastgjort med skruer. Der er brugt 1,5 km. store røde kabelrør i diameter fra Ø50 til Ø110 mm. 600 meter kabelbakke i forskellige bredder, men helt op til 40 cm brede. 15 kilometer kabel, datakabel og brandhæmmende kabler. Sprinklerrør i bjælkelaget under gulv Teknik over hvælvet kælder i stueetagen

12 12 17 km almindelig installationsledning i forskellige farver. Der er indmuret 400 dåser til afbrydere og stikkontakter m.m. Der kommer 100 dåser i kanalerne til el og data. 300 loftdåser for lampeudtag 230 stikkontakter, 420 lamper ad div. typer i lofter op på vægge m.m. 50 UD -lamper og 150 branddetektorer. VVS over nyt sænket loft Som det kan ses af dette er sådan noget som brandhæmmende kabler, branddetektorer, UD -lamper og lignende helt nye ting der aldrig har været i huset. El og sprinkler er jo ikke det eneste der gemmes bort i huset. Under toiletkernen på 1. sal kommer der en del VVS-installationer der skjules af et nyt nedsænket pudset loft. De øvrige toiletter har jo på samme måde forsyninger til og fra. Enkelte steder i huset har vi måttet forstærke de eksisterende konstruktioner i huset med bl.a. stål og nogle gange beton. Dette p.g.a. delvist nedbrudte bjælker, men mest af alt for at forstærke konstruktionen til de nye lastkrav vi arbejder med i forsamlingslokaler og især arkiver. Arkivlast er ret så stor, og i østfløjen får vi en hel del rum til arkivalier. Alle disse forstærkninger er selvfølgelig Nyt el i gammel skorsten Forstærkninger til arkivgulve Lidt kabler i teknikrum

13 13 også lavet, så de bagefter ses mindst muligt. Skal en gammel skorsten i brug igen, så kræver dette en opgradering. Dette gøres ved at indbygge nye rør i skorstenen og så isolere omkring dette. Dette får vi gjort ved 2 af Søstrehusets skorstensløb. Hermed kan vi få et par enkelte Christiansfelderovne i drift i Søtrehuset. Når I nu engang kommer rundt i det færdige Søstrehus, så husk på, at meget af det mest krævende håndværk og mange af de vanskeligste opgaver er udført på ting og steder i dette hus, hvor man så faktisk ikke ser dette bagefter. Den 18. september 2014 Peter Buchholt Petersen Nye skorstensrør i gammel skorsten Brødremenighedens Kirkekor 2013 Kirkekoret mangler sangere Kan du lide at synge, og har lyst til at være en del af vores fællesskab, så ring til Gunner Jakobsen på telefon og få en snak om hvad vi synger og hvornår vi synger. Øve aften torsdag. Høstfest og auktion Efter høstgudstjenesten var der kirkekaffe hvorunder høsten blev solgt til fordel for BDM s arbejde. Jørgen Bøytler var den fødte Auktionarius. Der indkom kr. 1919,00 til BDM s arbejde.

14 Kirkelige meddelelser 14 Dåb: Den 29. juni, 2014 døbtes Lea Jessen Schmidt, datter af Mette Bruhn Jessen og Henrik Schmidt. I ønskes hjertelig tillykke. Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: Menighedens arbejde i Christiansfeld 1.261,50 kr. Brødremenighedens Danske Mission 6.248,00 kr. Bibelselskabet 600,00 kr. Folkekirkens Nødhjælp, Irak indsamling 762,50 kr. Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sjov søndag i kirketiden /10, 19/10, 2/11 16/11, 7/12 og 21/12 Vi læser, tegner og synger og i november/december øver vi krybbespil. Menighedsmøde /opstillingsmøde Tirsdag den 21. oktober klokken i Duetten Se mere på side 3 Ældsterådsvalg: Tirsdag den 25. november klokken (se side 3) Menighedsmøde Onsdag den 28. januar kl er der menighedsmøde i Duetten. Sandra og Daniel Bøytler kommer og fortæller om deres arbejde i Uvira i Congo. Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal.

15 15 Bibelgruppe 4. kvartal 2014 Emne: Markus evangeliet Følgende mandage kl Nørregade og 27. oktober 10. og 24. november Alle er velkomne Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Sykreds 4. kvartal oktober: Brødrekirken ude i verden, hvordan står det til? Ved Jørgen Bøytler. 13. november: Kristus som general ældste og gensyn med Tanzania Ved Jørgen Markussen 27. november: Stanley på udkig efter Livingstone Ved Kjeld Rasmussen 11. december: Juleafslutning 22. januar: Uvira m.m. Ved Sandra og Daniel Bøytler. Alle møder holdes i Præsteboligen Lindegade 26 Fyraftensmøde onsdag den 26. november kl Brorson i ord og toner. Fyraftensmøde med fortælling ved sognepræst Per Bach, Randrup Kirke. den 26. november kl i Brødremenighedens Kirke, Lindegade 15. Organist Poul Jørn Gadebjerg. Fri entré. Koncerter i 4. kvartal oktober kl vokalensemblet Collegium Vocale 11., 12. og 13. november Bo Boje Skovhus klokken (se side 9) 05. december klokken Sønderjyllands Synfoniorkester (se side 9) 11. december klokken Per Nielsen Julekoncert

16 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Oktober November December Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste + "Sjov søn- Joh. 11,19-45 J. Markussen Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste/Nadver Mark. 2,14-22 K. Grøn Søndag e. trinitatis store Fælles gudstj. Tyrstrup/Hjerndrup + "Sjov søndag" Joh. 15,1-11 J. Bøytler/A. Wiuf Christ. 02. Alle helgens dag store Gudstjeneste + "Sjov søn- Matt. 5,13-16 J Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste, Ældstefest Luk. 13,1-9 J. Bøytler 09. Kærlighedsmåltid store Kærlighedsmåltid J. Bøytler 09. Nadver store Nadver J. Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste + "Sjov søn- Matt. 18,1-14 K.Kynde 23. Sidste søndag i kirkeåret store Gudstjeneste/kaffe Matt. 11,25-30 J. Bøytler Søndag i advent store Hosianna med korsang Matt. 21,1-9 J. Bøytler 03. Onsdag store Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent store Gudstjeneste + "Sjov søn- Luk. 21,25-36 J. Bøytler 10. Onsdag korsal Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent store Gudstjeneste/Nadver Matt. 11,2-10 J. Bøytler 17. Onsdag korsal Sanggudstjeneste kor J. Bøytler Søndag i advent korsal Gudstjeneste + "Sjov søn- Joh. 1,19-28 J. Bøytler 24. Julemorgen 7.30 store Morgensang J. Bøytler 24. Juleaften store Juleaften med korsang Matt. 1,18-25 J. Bøytler Juledag store Gudstjeneste med kor Joh.1,1-14 J. Bøytler Juledag store Gudstjeneste Matt. 23,34-39 J. Bøytler 28. Julesøndag store Gudstjeneste Luk. 2,25-40 J. Bøytler 31. Nytårsaften store Gudstjeneste med kor J. Bøytler Søndag e. trinitatis store Gudstjeneste/kaffe Joh. 1,35-51 J Bøytler

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2013 Historiske Hopedale set fra søsiden Læs om Labrador side 3-8 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2011 Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2011 Kirkepladsen december 2010 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.:

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2012 Søstrehuset en kold vinterdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015

Brødremenigheden Christiansfeld. Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2015 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: 74561420 40361420 Fax.:

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2011 Gudsageren med de nystynede træer set fra liften 2 Autoriteter. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2012 Søstrehuset med butiksvindue ud mod gaden. Foto ca. 1915 2 Opstandelse livets sejr. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere