HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR Kom og gør generalforsamlingen levende og.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og."

Transkript

1 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar KLUBBLAD NR Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ

2 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks John Christensen Keld Olsen Kirsten M. Nielsen Jan Tegen Sejladsudvalget: Allan Cocks Michael Olesen Svenning Nielsen Gorm Holdt Madsen Søren Nielsen Aktivitetsudvalg: John Christensen Lone Koldbro Inger Kristensen Rita Herberg Lene Jensen Lis Pedersen Eva Brix Revisorer: Henrik Eske Jensen Flemming Midtgaard Bjarne Jensen suppl PR-bladudvalg: Keld Olsen Inger Møller Henrik Eske Jensen Leif Nielsen Driftsudvalget: Jan Tegen Orla Bøgsted Ole Nielsen Villy Pedersen Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug Erhvervsfartøjer - Aalborg Kommune Mailadresse: Hjemmeside: Havnemestre Linda og Ove Kasserer Kirsten Nielsen HUSK DET NU! Der skal navn og nummer på stativerne på vinteropbevaringspladsen og på masterne i masteskuret. Bladudgivelse nr. 1 i 2014 Ansvarshavende redaktør : Keld Olsen (Bestyrelsesmedlem og formand for PR-udvalget) Udgivet i 200 eksemplarer Side 2

3 Formandens side Så er det igen blevet tid for udgivelse af vores klubblad. I skrivende stund har man næsten forårsfornemmelser. Med 8 graders varme om aftenen, klør det virkeligt i fingrene for at komme i gang med forårsklargøringen af båden. Men vi er jo trods alt kun i februar, så, ikke for at være pessimist, men der kan endnu nå at komme frost og sne, inden foråret trænger rigtigt igennem. Stormen Bodil. Der har været nogle rigtige kraftige storme med deraf følgende meget høje vandstande. Mange havne i landet har fået store anlæg ødelagt af vind og vandmasser, og mange steder er både blevet blæst rundt i havne og helt op på land. Her er Hals Havn sluppet meget billigt, der har ikke været skader på broerne p.g.a af vind og vand. Det eneste det gik ud over var vores gril terrasse, som ikke lå højt nok til at undgå vandmasserne,. Men heldigvis for hele klubhuset lå det lige højt nok til at der ikke kom vand ind, så hvor heldige har vi lov at være. Kun få skader i havnen og ingen både ødelagte. Bare dejligt. Mastekranen. Den er nu igen funktionsdygtig, der er monteret wiretræk med ny motor, som sidder nede på kranen, således at det nu skulle være nemmere at reparere den ved evt. driftsstop. Udvalgsarbejde. Alle udvalgene har haft rigtig meget arbejde i år. Der har været mange opgaver at udføre, så de frivillige i udvalgene har brugt en stor del af deres fritid i klubben, igen til stor gavn for os alle, og for at få det hele til at fungere optimalt. Her på siden vil jeg da også opfordre alle, der har tid og som vil ofre lidt af deres fritid i klubben, til at melde sig i udvalgene. Vi har jo både et PR-udvalg, et driftsudvalg, et aktivitetsudvalg samt et sejladsudvalg, så der noget for den kreative, den der kan tingene med hænderne samt den som har de gode ideer. Klubben har brug for alle, smede, tømrere, vvs. el, edb etc. Kort sagt, er det et stort aktiv for klubben, at kunne trække på egne medlem- Side 3

4 mer, inden der ofres store penge på reparation mv., på opgaver som vi selv kan lave, såfremt vi er nok til dette. Generalforsamlingen nærmer sig. Lørdag d , mødes vi på Sejlerloftet kl 10. Mød op og afgiv din stemme, det er også din klub. Deltag og vær medbestemmende om klubbens fremtid. fået en kode til hjemmesiden. Vi har i år lavet et, synes jeg, godt regnskab, som du kan se i klubhuset, hvor det ligger til gennemsyn. Der er truffet valg om ikke at lægge det offentligt tilgængeligt på nettet, men næste år vil det givetvis ligge på vores hjemmeside, når alle har Jeg vil hermed sige tak for et begivenhedsrigt år og glæder mig til at tage fat på en ny sæson. Vi mødes til generalforsamlingen. Formanden Side 4

5 Støt op om tirsdagssejladserne Sæsonens kapsejladsprogram er endnu ikke planlagt i detaljer, men vi arrangerer som vanligt tirsdagssejladser og Hals Barre Cup for alle interesserede i Bodil har lovet at forestå start-skydning og banevisning samt tidtagning. Jeg har ikke turdet spørge Bodil direkte, men Bodil plejer såmænd også at brygge kaffe til sejlerne, så den står klar efter sejladsen. Det synes jeg altså er fantastisk. Ydermere havde Bodil - og det er vi jo rigtig taknemmelige for - i 2013 næsten hver gang sørget for kage! Personligt synes jeg, at vores kapsejladser sagtens kan rumme både, der tager det meget afslappet i regattastil med kaffe osv. på vandet. Side om side med de både der sejles mere konkurrencepræget. Der skulle være plads nok på fjorden. Bådene tildeles som bekendt et handicap, som muliggør, at forskellige bådtyper kan konkurrere mod hinanden. Men vi ved også alle sammen, at nye sejl er dyre og ikke alle skippere kan mønstre fuldbefarne gaster. Hvis der er stemning og tilmelding til det, så laver vi en tirsdagsstart og præmiegruppe ekstra for både med regatta-gener og "særlige handicaps". Så er der altså også præmie til en af disse både efter sidste sejlads til efteråret. Noget tyder på, at vi får flere tirsdagsdeltagere, hvis vi - midt i konkurrencen - sejler hensynsfuldt og for enhver pris undgår risiko for kollisioner og skader på bådene. Nye tider! Gorm Holdt Madsen Kapsejladsudvalget Side 5

6 Udvalgsfest på Sejlerloftet Som det er tradition for, blev der i februar inviteret til udvalgsfest på Sejlerloftet. Udvalgsmedlemmerne med ægtefælle mødte op med forventning om en hyggelig aften og jeg tror, forventningerne blev indfriet. Denne aften er det bestyrelsen, der som værter, servicerer på fornemste vis. Vi mødte alle op kl. 18. Mens vi nød en velkomstdrink, bød formanden velkommen. Maden blev leveret af Hals Hotel lækkert som altid. Det var buffet, og John var heldigvis behjælpelig med at håndtere den store skinke. Snakken gik lystigt, og alle glædede sig over, sejlersæsonen snart står for døren. Det blev bemærket, der var en god temperatur på loftet på trods af, en heftig blæst huserede i Hals netop på denne aften. Reparation og efterisolering af huset har ikke været forgæves. Side 6

7 Det var en mørk og stormfuld nat Nå ja, stormfuld er måske et for stort ord at bruge, men mørkt, det var der da kutteren FANØ fik brug for hjælp i Kattegat en nat i oktober Efter en lettere kaotisk afsejling fra Skudehavnen i Aalborg ind- og udsejlingen var blevet flyttet i løbet af natten/formiddagen den lørdag blev kursen sat mod øst. En enkel grundstødning (så vidt vides) senere, meget senere, var fartøjet med besætning nået ud i Kattegat, da båden begyndte at tage vand ind og der blev anmodet om assistance. (Fortsættes på side 8) Side 7

8 Via SOK blev redningsbåden fra Sæby sendt ud til Fanø, fik besætningen om bord og begyndte derefter at bugsere/slæbe fartøjet mod Hals. Der stod så Fanø søndag den 13/ om formiddagen til underholdning for det sejlende folk og andre på Hals Havn. Der blev diskuteret om hvem der havde ansvaret for, at båden blev bragt flot og fjernet intet skete. Vel indenfor Salt og Peber-fyret kunne pumperne på Fanø ikke følge trop med det indtrængende vand og det blev besluttet, at fartøjet skulle sættes på grund på sydsiden af sejlrenden ved indsejlingen til Vejdybet, da der ellers var risiko for, at fartøjet skulle synke i sejlrenden med efterfølgende gener for erhvervstrafikken. Men som kom ALLAN - altså stormen - den 28/ og så var det problem løst!! Nu er der kun en mast at se over vandoverfladen, men hvad gemmer der sig under vandoverfladen? Et vrag, der kan genere ved besejlingen Side 8

9 (Fortsat fra side 8) til Vejdybet. Derfor er her vragets position, da skroget stadig var synligt. Position: N: ,629 Ø: ,490 - Oplyst med forbehold. Mange både nåede omkring den stolte skude, inden den drog sit sidste suk, også Johanne, hvor skipper havde gang i kameraet. Inger Kristensen Isætning af både Der er truffet aftaler med Hals Motorværksted om isætning af både fredag den: 28. marts april april 2014 Alle dage fra kl Information og tilmelding fremgår af opslag i klubhuset og af klubbens hjemmeside. Hvis der kun er ganske få både, kan aflysning blive aktuelt. Sker der aflysning, vil det blive meddelt senest dagen i forvejen i klubhuset og på hjemmesiden. Rækkefølgen bliver opslået i klubhuset, og på hjemmesiden. Bjarne Side 9

10 Stormen Bodil (efternavnet er ukendt) Først i december fik Danmark besøg af stormen Bodil. Bodil var ikke kun voldsomme vindstød. Hun medførte også forhøjet vandstand mange steder rundt om i landet. Hals Havn gik heller ikke ram forbi, og pludselig var vandarealet større end normalt. Vandstanden steg så meget, der stod vand ind i klubbens grill-terrasse. Der kom ikke vand ind i selve klubhuset, men det var kun få centimeter fra, vandet var kommet ind i kaffebaren. Gulvet i grillterrassen er blevet taget op, så det kan tørre. Det skal jo være klar til, en ny sæson starter. Stormen Bodil Vi må jo sige, vi slap billigt, når man nu tænker på de billeder, vi har set fra andre havne. Mange steder blev både for millioner kastet rundt oveni hinanden og her var der tale om såvel både, der lå i vandet, som både der var kommet på land. Inger (Fortsættes på side 11) Side 10

11 Vandet steg helt op over fribordet Havnen blev midlertidigt udvidet Grillhytte forsvarligt beskyttet mod brand Side 11

12 GENERALFORSAMLING Mød op og gør din indflydelse gældende Mød dine sejlerkammerater Meld dig ind til at deltage i det aktive arbejde med at holde klubben i gang. LØRDAG DEN 8. MARS KL på Sejlerloftet. Regnskabet ligger til gennemsyn på Sejlerloftet. Der serveres kaffe til generalforsamlingen og en let frokost efterfølgende. MØD OP OG VIS DIN INTERESSE Se vedtægterne på hjemmesiden, så er du forberedt. BESTYRELSEN Aktivitetskalender 8. marts Generalforsamling 29. marts Standerhejsning Mød op til den traditionelle standerhejsning og vær med til at starte en ny sejlsæson HUSK! at hente din gratis stander hos et medlem af bestyrelsen Side 12 FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ PÅ

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 Er Peter på vej ud på dybt vand... Havneudvalg: Bent Svendsen 98750914 Christian Simonsen 98251089 Jess Gjedde 98252149 Leif Samuelsen 98259665 Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard

Læs mere

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

NR.7 September 2012 38.ÅRGANG

NR.7 September 2012 38.ÅRGANG NR.7 September 2012 38.ÅRGANG foto. Lars Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere