NR. 8 OKTOBER ÅRGANG. Vintersæsonen for C-holdet er startet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 8 OKTOBER 2013 26. ÅRGANG. Vintersæsonen for C-holdet er startet"

Transkript

1 ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 8 OKTOBER ÅRGANG Vintersæsonen for C-holdet er startet 2. oktober startede C-holdet på efterårets og vinterens arbejdsopgaver. 18 friske pensionister var mødt op, og påbegyndte opgaverne efter morgenkaffen. Det var dog ikke alle opgaverne som var lige så drastiske, som her med opskæring og bortskaffelse af en udtjent H-båd. 1

2 Formandens klumme Ove Thode Sørensen Vi må se i øjnene at kalenderen siger, at vintertiden nærmer sig. Ophaling af både starter derfor fredag den 11. oktober. Ophalingen er fordelt på 6 hold, som ifølge planen omfatter 80 både. Vores aktive C-hold er startet igen, og mødes hver den første onsdag i måneden vinteren igennem, for udførelse af mange af klubbens forefaldende arbejds- vedligeholdelsesopgaver. Uden disse friske pensionisters hjælp, ville klubben ikke kunne hænge økonomisk sammen. Vi må heller ikke glemme, at det sociale liv i C-holdet trives i bedste velgående. Når sejlsæsonen er slut og bådene kommet på land, skal det traditionelt fejres med en fest, hvor også standeren stryges. Lørdag den 2. november indbydes der til afriggerfest, og det er mit håb at rigtig mange vil deltage. Se indbydelse og program her i Klubnyt. Sejlerskolen er gået i land, og 6 elever har bestået duelighedsprøven, tillykke med det. Vinterundervisningen er startet op med 10 elever. Det er muligt at optage 6-7 elever mere, for sæsonen Det er rigtig dejligt at sejlklubben kan være med til at styrke sikkerheden på vandet, og interessen for sejlsport. Vi går for første gang ind i en vinter uden et egentligt aktivitetsudvalg. De faste arrangementer styres af Jette Freisleben, men andre aktiviteter, så som medlemsaftener foredrag teknikaftener og lignende er op til medlemmerne at arrangere. Jeg ved at der bliver afholdt banko aften, fællesspisning og pigeaften er også på plads. Har du en ide til et arrangement, kan det koordineres med Jette. Alle vil sikkert give mig ret i at vi har haft en rigtig god sommer, hvor klubhusets terrasser har været flittigt benyttet. Men vi har et problem med ukrudt, pasning af blomsterbede og klipning af hæk ved terrasserne. Vi savner en, eller nogle som vil påtage sig at passe arealerne rundt om klubhuset. Brug vinteren til at finde ud af om det kunne være en opgave for dig. Alternativet kan være at nedlægge bede og hæk, til fordel for granitskærver og rækværk. Med sejlerhilsen Ove 2

3 Nu sker det! Vi går i gang med at renovere taget på vores dejlige gamle klubhus. Tegltaget på selve klubhuset bliver udskiftet, der kommer undertag og 145 mm isolering på hele loftet. Salen som i dag har eternittag bliver udskiftet med tegl så tagene over hele klubhuset bliver ens. Ved hjælp fra Fundraiser Carsten Møller Sørensen er det lykkes at få tilsagn om midler, så vi kan få lagt de nye tage. Carsten har fået lavet aftaler med følgende: Fondet til Fynske Kulturminders Bevaring Bygningsbevaringsfonden af 1975 Fionia Fond Odense kommune Fritidsafdeling Arbejdet er lagt i hænderne på Kvalitetstømrerne Aps og FYNBO VVS & BLIK og starter op i uge 42, men med et så stort stykke arbejde kan vi ikke undgå at involvere vores C hold som har påtaget sig malerarbejdet m.m. Hele arbejdet forventes afsluttet i november måned. Tak til klubhusudvalget for vel udført arbejde med hensyn til udarbejdelse af kontrakterne med håndværkerne. Svend Jensen 3

4 Kære sejlervenner i Odense sejlklub - så er det ved at være tid for tilmelding til årets AFRIGGERFEST Lørdag D. 2. november kl Alle både er forhåbentlig godt på land denne dato og det fejre vi traditionen tro med en afriggerfest. Vi starter festen med en velkomst drink! Derefter vil vores dygtige kok, servere en lækker 3 retters menu som han har tilberedt, og derefter er der kaffe med lidt sødt. Efter denne skønne middag er der tid for en sving om, til herlig musik fra en jukeboks, her bliver rig mulighed for at opfylde musik ønsker for enhver smag. Ovenstående koster pr deltager kun kr.200,- Øl, vin og vand kan, som altid købes til favorable priser. Festudvalget håber rigtigt mange af jer vil bakke op, om denne festlige aften. Tilmeldingen sker ved indbetaling til konto mrk. navne på deltagere eller kontant til Ulrik, gerne i kuvert med navn/navne på, senest lørdag D. 26. oktober! FESTUDVALGET (Jette) 4

5 Revideret ophaler plan oktober 2013 Holdene starter Kl Husk at efterse bådstativ m.m., så det er i orden på ophalings dagen, det går meget hurtigere med at få bådene på land, hvis alle har deres grej gjort klar. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan holdleder og traktorfører afvise at tage båden på land. Bådejeren må derefter for egen regning sørge for ophaling. Alle master skal være afrigget for salingshorn, vant og stag samt faldene pænt rullet sammen, husk mærkeseddel med skibsnavn på mast, bom og spilerstage. Der er ikke aftalt pasning af klubhus i år. Jeg håber at nogen fra de enkelte hold vil melde sig til at lave formiddagskaffen og gøre klar til frokosten. Oversigtsplan ligger i klubhuset. Venlig hilsen Bjarne Rasch 5

6 Leje af klubhuset Beløbet for leje af klubhuset er fastsat til kr. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at reglementet for leje af huset er opslået i køkkenet, og desuden findes på klubbens hjemmeside Bestyrelsen En bøn fra Institutionen! Vi har konstateret, at nogle medlemmer tager deres tomme vinflasker og øldåser hjemmefra med til Stige, for at anbringe dem på Institutionens miljøstation. Dette må bede om at få bragt til ophør, da det i dag kun er en udgift for Institutionen. På forhånd tak. Forretningsudvalget for Institutionen. Meddelelser fra Havnefogeden. Til samtlige bådejere i Odense Sejlklub. Husk at aflevere den fremsendte kontrakt, på jeres havneplads, i underskrevet tilstand. Der kan aftales tidspunkt med mig på Til vores nye bådejere i Odense Sejlklub. Hjertelig velkommen jeg håber i bliver rigtig glade og tilfredse med jeres medlemskab af OS. Husk i vinterens løb at få sat navn og hjemmehavn på jeres både. M.V.H. Bjarne Rasch 6

7 Gælder kun i forretningen på Skibhusvej 71, 5000 Odense C Telefon:

8 Korshavn I et helt ekstremt flot solskinsvejr den sidste lørdag i september blev Korshavnbroen lukket ned med el og vand for vinteren efter en sommer med godt vejr, som vi vist ikke har været i nærheden af de sidste mange år. Fyret er ligeledes slukket fra nu og tændes igen den 1. april Det var en lidt underlig fornemmelse at tænke på vinter i et så flot eftersommervejr. Det gode vejr har selvfølgelig også afspejlet sig på besøgstallet af gæstesejlere ved Korshavnbroen. Det er jo den første sæson, hvor vi har haft betalingsautomaten til at klare betaling fra gæstesejlere og vi kan konstatere, at den har gjort det ganske godt. Den har udstedt 1123 billetter til overnattende gæstebåde ved broen fra den 1. april til den 25. september. Dertil kommer ca gæstesejlere, fortrinsvis tyske, som ikke har haft et brugbart betalingskort, der har benyttet sig af muligheden for at udfylde et besøgskort, for så senere at betale ved bankoverførsel, eller som har betalt kontant til et medlem af klubben. Der har igennem sæsonen været gæstesejlere, der lige skulle have en venlig henstilling om at havnepenge skulle betales ved automaten. Så tak til jer der i klubbens interesse har været behjælpelig med en venlig opfordring til betaling overfor disse gæstesejlere. Skulle der være en enkelt af jer der skulle besøge Korshavn inden ophaling, så husk at medbringe vand fra Stige. Så er borde og bænke sikret for eventuelt højvande i løbet af vinteren. Henning "Amfitrite" 8

9 Natsejladsen 2013 Sejlerskolens natsejlads blev afviklet planmæssigt fredag/ lørdag den september. Syv både stævnede ud klokken 19.30, efter et kort skippermøde ved klubhuset. Vi var begunstiget med dejligt varmt vejr, dog lidt rigelig med vind fra SØ. Retningen gjorde dog, at vi havde den med til vores mål, nemlig Ballen havn på Samsø. Vi rebede sejl, så vi fik en behagelig tur, for de fleste i al fald. Seks både anduvede inden for en god halv time, mellem tolv og et nat, med de ti elever og tre instruktører ombord. Så var der moleøl i land, og en fantastisk god stemning var der, efter de nok så stor bølger vi klarede. Bådene: Pandora med skipper Per Lauridsen, Tango med skipper Per Knudsen, Maybe med skipperne Alice og Lars Johansen, Abelone med skipper Ulrik Freisleben, Blue med skipper Kurt Lilliendal Legato med skipper Mie Thorborg Pedersen, som havde lånt båden af sine forældre Lene og Lars Pedersen. Fant med skipperne Lene og Torben Larsen deltog også, og lagde sig ind i Korshavn for natten. Morgenhygge på Abelone Tak til JER fordi I lagde båd og tid til, så de nye sejlere fik en ordentlig en på opleveren! For det fik de! Kun glade og positive tilbagemeldinger har vi fået, så- TUSIND TAK FOR INDSATSEN! På Sejlerskolen vegne /Hans. Legatos besætning i højt humør 9

10 TEORIUNDERVISNING Sejlerskolen startede teoriundervisning mandag den 30. september 2013 klokken i klubhuset, og forløber over 18 mandage. Ud over pensummet for erhvervelse af duelighedsbeviset, lægger undervisningen stor vægt på sikkerhed til søs, (lig med tryghed om bord), for lystsejlads i vores del af verden. Også de helt moderne navigationsmidler har vi med (gæstelærer). Vi har få ledige pladser for nuværende, hvis du har lyst til at springe på. Prisen er kr. 2050,- inkl. materialer. Henvendelse til: Sejlerskolen ved John Christensen Bankospil! Sæt allerede nu X i kalenderen, onsdag d.27. november, for der afholdes det årlige Bankospil i Odense sejlklub, nærmere herom i næste klubnyt! Fællesspisning Sæsonens første fællesspisning afholdes: Lørdag, den 9. november 2013 kl i klubhuset. Tag madpakken og det gode humør med. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, så vi kan mødes ved de kommende fællesspisninger. Atlantis vil også i denne vintersæson traktere os med en god hjemmelavet suppe. De næste fællesspisninger afholdes på følgende datoer: 7. december januar februar 2014 Suppe 1. marts 2014 Du kan altid se datoerne i kalenderen på hjemmesiden, men igen: Husk at sætte X i din egen kalender til sæsonens fællesspisninger. 10

11 C-holdets første mødedag Poul Erik takker for det store fremmøde, og det udførte arbejde, ved vintersæsonens første mødedag onsdag den 2. oktober. Som det ses på billedet er det ikke kun arbejde det drejer sig om, en god medbragt frokost med dertil hører, er heller ikke at kimse af. 11

12 Dansk Sejlunions medlemsblad Det er nu muligt at læse sejlernes medlemsblad online og på mobile platforme. Bladet SEJLER kan ses på mobil og tablet ved at klikke på adressen issuu.com/dansksejlunion Det er også muligt at læse tidligere numre af SEJLER 12

13 Nye medlemmer Senior/Fartøjsejer Rene Boelslund Henrik Thorsen VELKOMMEN I KLUBBEN Fødselsdage 7. november Inge Okholm Hansen 17. november Hanne Jul Pedersen 60 år 60 år TILLYKKE Tak Mange tak for de smukke blomster som jeg modtog i anledning af min fødselsdag. Mange hilsener Bent Pollux 13

14 Klubhus: Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C, tlf Klubbens postadresse: Musvågevej 30, 5210 Odense NV Klubbens postgiro: Klubbens Klubbens hjemmeside: Klubbens organisation Formand Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf Næstformand Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf Kasserer Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ tlf , Sekretær Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV, tlf Bestyrelsesmedlem / Klubhusforvaltning Svend Jensen, Uglebjergvej 87, 5230 Odense M, tlf Bestyrelsesmedlem / Havn og plads Havnefoged for O.S. Bjarne Karsten Rasch, Lunden 11, 5320 Agedrup tlf Havnekontor Bestyrelsesmedlem / Korshavnbroen Henning Sørensen, Dragebakken 32, 5250 Odense SV, tlf

15 Bestyrelsesmedlem / Leder af ungdomsafdelingen Jonas Hansen, Søparken 109, 5260 Odense S, tlf Bestyrelsesmedlem / Fundraiser Carsten Møller Sørensen, Plantagevænget 3, 5462 Morud, tlf Sejlerskoleleder John Christensen, Hesteskoen 28, 5250 Odense SV, tlf , mobil Klubhusvært Lis Hansen, Hammeren 87, 5320 Agedrup, tlf Formand for den selvejende institution Lystbådehavnen Stige Ø Lars Johansen, Valnøddevej 24, 5270 Odense N, tlf Udmeldelse af OS Lov 6: Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. april eller 1. oktober. Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest 1. marts eller 1. september, og medlemmets kontingentforhold skal være bragt á jour Klubnyt-redaktion : Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf Deadline for modtagelse af indlæg til næste nr. er den 1. november

16 2. oktober kom broklap nr. 2 til Odins Bro forbi Odense Sejlklub 16

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG Den årlige suppespisning Lørdag den 1. februar mødtes 43 medlemmer i klubhuset, til årets traditionsrige suppespisning. Helle og Finn Vinther stod

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG. Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie

NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG. Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie I det tidlige forår fik jeg den - skulle det senere vise sig - fantastisk gode idé at sejle til Berlin

Læs mere

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG Borgmester Jan Boye til standerhejsning Klubben har efterhånden nogle år på bagen, sagde borgmesteren den fylder 100 år i 2011. Med den aktivitet, der hersker

Læs mere

NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG. Mie under eksotiske himmelstrøg

NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG. Mie under eksotiske himmelstrøg ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG Mie under eksotiske himmelstrøg Vi var rundt og se forskellige Tiki er. De stammer fra de oprindelige folk på øen, som kaldte deres guder for Tiki

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2013 36. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Klubhuset marts 2013 1 Foto: Bo Ravn 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kolofon... 4 Formanden har ordet... 5 Traktorførere/Kranførere... 6

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD JANUAR 2014 NR. 3 2. ÅRGANG INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15, 2300 København S. Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Olympiske Komite

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Solnedgang over træskibsstævnet

Solnedgang over træskibsstævnet NR. 6 AUGUST 2014 40. ÅRGANG Solnedgang over træskibsstævnet Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/ juni 2012. Standerhejsning i Gambøt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 3 maj/ juni 2012. Standerhejsning i Gambøt 1 Thurø Sejlklub Nr. 3 maj/ juni 2012 Standerhejsning i Gambøt 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Oversigt over årets arrangementer!!!

Oversigt over årets arrangementer!!! Oversigt over årets arrangementer!!! Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: hws@ishoejby.dk Annoncer: Anette Monrad Mail adresse abmonrad@mail.tele.dk Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail:

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Glade vindere af Danish Open.

Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Glade vindere af Danish Open. FSK-nyt Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA Glade vindere af Danish Open. FSK-nyt nr. 4-30 årg. Oktober 2008 Redaktion: Bent Damsgaard 41 27 20 96 kattegat@os.dk

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere