Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder"

Transkript

1 Den halve leder Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Er jeg nu rigtig leder? Skal jeg også holde udviklingssamtaler? Hvad er min rolle? Hvilke opgaver har jeg ansvaret for? Hvor stor indflydelse har jeg? Skal jeg til at bestemme over andre? Jeg har for nyligt arbejdet med Leder in spe udvikling. Altså udvikling af før ledere. Flere ønskede at få mulighed for at træne dele af lederrollen, for at dygtiggøre sig og for at afprøve lederrollen. Her blev teamkoordinator rollen nævnt som en mulig træningsbane. Som teamkoordinator er du måske den fagligt ansvarlige. Du er en dygtig medarbejder, som har stor faglig viden. Du evner at oplære andre og du kan give faglig sparring og gode råd. MEN du kan opleve det lidt som om, at du kun er halv leder! Men det behøver nødvendigvis ikke at sætte dig uden for indflydelse - det er jo netop dét, din leder prøver at give dig. Så husk at bede om en forventningsafstemning, hvor du og din leder får en nogle klare aftaler om (måske endda på skrift), hvad du har reelt indflydelse på, ansvar for at rapportere, hvor du bliver medinddraget og får medansvar m.v. Din leder har behov for at kunne delegere et ansvar til en eller flere dygtige medarbejdere, der kan støtte i udviklingen af afdelingens faglighed. Altså får teamkoordinatoren og lederen udbytte af at der etableres en koordinatorrolle.

2 Teamlederrollen og Teamkoordinator rollen kan i nogle organisationer være helt ens. Nogle steder har man valgt teamkoordinator titlen som et signal om, at du ikke er helt leder endnu og dermed ikke får leder løn tillægget. Dermed har du heller ikke personaleansvaret. Det samme gælder projektledere. De har også mulighed for at træne lederrollen, men har heller ikke personaleansvaret. Teamkoordinator eller projektleder du har sagt ja til en rolle med mulighed for at træne: Målformulering og styring Mødedesign og ledelse Medarbejderudvikling og oplæring Feedback og sparring Konflikthåndtering og vanskelige samtaler Styring og koordinering Følgeskab og lederskab Hvem siger, at de synes at det er mig der skal bestemme? Måske synes de ikke om, at jeg er blevet udpeget? Som alle nye ledere gå fremad klogt. Lyt, observér, analysér, etablér relationer og opbyg tillid. Giv dine kolleger lejlighed til at vende sig til tanken og forstå, hvad din rolle går ud på. Lederskab og følgeskab hænger sammen. Du kan godt blive udpeget som leder, men have udfordringer med at etablere følgeskab. Omvendt møder jeg en del teamkoordinatorer, der ikke har fået den opbakning fra egen chef, der er absolut nødvendig.

3 Det er vigtigt at chefen tydeligt markerer, hvad teamkoordinatorer er ansvarlige for og hvilke opgaver og aktiviteter denne forventes at håndtere. Medarbejderne skal forstå, hvad en anfører på holdet tager sig af og hvad træneren tager sig af. Samtidig er det vigtigt, at teamkoordinatoren tager anfører-bindet på. Det betyder fx at han/hun gør sig klart, hvad der især er vigtigt at lykkes med. OG få dette afstemt med lederen. Vil lederen bakke op om det som teamkoordinatoren vælger at forandre eller stramme op om? Er leder og teamkoordinator enige? Det kan også være nødvendigt, at lederen spotter, hvem der er de uformelle ledere eller stærke medarbejdere i gruppen og tager individuelle snakke med disse om, at lederen forventer, at disse medarbejdere bakker op om teamkoordinatoren. Teamkoordinatoren vil med fordel kunne give de stærke medarbejdere mere ansvar og holde individuelle samtaler, hvor disse får lov til at være drivere på nogle områder. Det vil være ærgerligt, at en god teamkoordinator bliver udsat for magtkampe og modarbejdelse. En af de sværeste udfordringer jeg har været igennem, var da jeg skulle være leder for mine kollegaer. Først som uformel leder med opgaveansvar og uden noget personale ansvar, dernæst som leder af 5 medarbejdere på 3 lokationer. Det var et langt sejt træk og der var mange små ujævnheder på vejen. Efter jeg selv er blevet en mere erfaren leder, ser jeg tilbage på alle de fejl, både jeg og min leder gjorde. Kommunikation er super vigtigt og specielt i forbindelse med "udnævnelser" til uformel leder. Her er det vigtigt at det er lederen med personaleansvaret der kommunikerer at "nu er det altså Teamkoordinatoren der har ansvaret for " og også på det næste trin skal lederen kommunikere, at "Nu har Teamkoordinatoren det fulde ansvar og I refererer alle til ham" På min vej op gennem de første trin, blev der ikke kommunikeret noget, andet end at jeg fik en titel (manager) og så blev jeg sendt ud på slagmarken. Hvis min leder havde sat dagsordenen og informeret, ville jeg have kunnet bruge min tid på at være teamleder, leder, manager, og ikke på at "pisse territorium af" konstant. Da der ikke var kommunikeret noget til nogen, andet end min titel, blev jeg konstant udfordret på mine beslutninger. Det var lige fra mødetider (både deres og mine) til opgaver, til

4 hvem der skulle lave hvad og ikke mindst hvornår. Hvis jeg en dag skal udnævne en upcoming leder, vil jeg selv fortælle, at nu ser verden anderledes ud og det er min beslutning at vi gør sådan og sådan. Så har den nye teamleder/leder et fundament at stå på og alle andre ved at han/hun har ledelses opbakning. Det er absolut vigtigt, at forstå at ledelse i lille grad handler om at bestemme over andre. Ledelse handler i langt højere grad om at være den der bestemmer, at der skal være nogle bestemte rammer og en bestemt kultur. En leder skal have en passion, en drøm, en ambition om at få teamet til at lykkes. Både se den enkelte blive bedre og se gruppen blive bedre. Team - teori Når vi taler om team taler vi ikke blot om gruppe. En gruppe er en samling af personer. Et team er derimod et hold, der skal skabe noget sammen. Tuckmann, 1965 har i sin teamudviklingsmodel beskrevet, hvad et team ofte gennemlever: Form (gruppen dannes. Formål, mål, opgaver, roller, kvalitet defineres) Storm (konflikter, misforståelser, uenighed, forventningsafstemning) Norm (spilleregler, værdier, normer, mål) Perform (samarbejde, opgaveløsning, selvevaluering, forbedringer) Og såfremt teamet ikke kommer forbi storm fasen på en konstruktiv måde er det faktisk tvivlsomt om den vil nå til en effektiv perform fase. Er du teamleder, er det helt oplagt dig, der skal sikre, at I kommer godt igennem alle faserne. Hvis det ikke er dit ansvar, skal du sikre dig, at din leder støtter jer igennem disse faser. Blot det, at der udnævnes en teamkoordinator kan udløse storm. Når du er blevet valgt som teamkoordinator, skal du sikre dig, at du forventningsafstemmer med både din leder og dine kolleger. Form - Fælles mål for teamet og mål til den enkelte

5 Som teamleder eller teamkoordinator skal du sikre dig, at både du og alle i teamet har et fælles mål. Form fasen indfinder sig blot det, at der kommer en ny nøgle-spiller på holdet. Måske er din udnævnelse netop anledningen, der skal sætte gang i en række snakke, hvor I skal sikre at I er enige: Hvad skal vi lykkes med sammen? Hvad skal vi skabe? Hvordan er vi indbyrdes afhængige af hinanden? Hvad er vores formål eller mission? Hvilke opgaver skal løses? Hvem har ansvar for hvad? Hvilke styrker har vi? Hvilke svagheder skal vi eventuelt dække af? Hvis dette ikke er fastlagt eller tydeligt fra start er det vigtigt, at du starter her. Måske skal du endda genopfriske mål og formål, så alle har det frisk i erindring. Har I en enighed om jeres ambition? Det kan lyde meget banalt og måske virker det kunstigt, at indkalde til et møde med denne agenda. Det kan omvendt også være netop det som teamet har brug for. Indkald fx til et anderledes møde måske på en café, hvor I kan sidde i en sofa og drøfte hver jeres tanker om jeres opgaver, mål og ønsker. Giv svar på hvorfor jeres team er vigtigt for organisationen? Hvorfor kan vi ikke undvære netop jeres team? Hvad er jeres unikke bidrag? Hvad leverer i hvert år, halvårligt, kvartalsvist, dagligt? Hvordan måler I succes og fremdrift? Hvordan fejrer I jeres succes? Hvis jeres leder ikke har udstyret jer med målepunkter og målemetoder, bør I bede om hjælp til at få formuleret disse mål for teamet.

6 En relevant og enkel målemetode kan være selvevaluering. Formulér nøgleord, der beskriver excellent kantine eller excellent softwareudvikling eller hvad jeres team hedder. Fx: A. Fagligt ambitiøse B. Stor forretningsforståelse C. Effektive D. Kreative E. Fagligt dygtige F. Deler viden G. H. 4 (I høj grad) (I mindre grad) Lav en selvevaluering hvert halve år. Og overvej efter 1-2 år at spørge et par kunder/samarbejdspartnere. Overvej også at finde lignende teams hvor I kan tage på visit og lade jer inspirere. Måske endda benchmarke jer selv. Måske kan jeres leder være facilitator til et møde, hvor I fastlægger disse mål og målemetoder. Storm konflikter, forandringer og feedback Forandringsledelse og konflikthåndtering kan minde om hinanden. Når medarbejdere reagerer med modstand, følelser og kraftig modargumentation. Når kollegaer taler om de andre, men ikke længere med. Når der er lav energi og spydige kommentarer Når møderne er præget af tavshed En god leder ved, at modstand, konflikter og forandringsreaktioner skal tage seriøst og kræver intense 1:1 samtaler. Lyt, vær nærværende, spørg ind til hvad det handler om. Vær klar til at ændre på dine egne for-forståelser. Vær neutral. Når der er følelser, er der ikke altid fakta og rationelle handlinger. Læs mere om konflikttrappen, konflikttyper, girafsprog, perspektivbytte og andet, der kan hjælpe dig som mægler. Fx

7 Tag på kursus og træn dine konflikthåndteringsteknikker. Norm - teamudvikling og holdånd Et godt team har et godt samarbejde. Altså hjælper hinanden, videndeler, taler sammen, er ærlige, har tillid til hinanden og ønsker at udvikle sig sammen. Vi kalder det holdånd eller teamfølelse. Og det kræver at teamkoordinatoren eller teamlederen har mod på at skabe denne sammenhængskraft. Teamlederen skal være kulturskaber. Teamlederen skal sørge for at der holdes mini-møder, teammøder og andre former for samvær, hvor den faglige opgave løsning er i centrum og teammedlemmerne hjælper hinanden til at blive endnu dygtigere. Her skal du igen være klar i spyttet. DET er netop din opgave! Du forventes, at være indpisker i relation til teamånd og faglig udvikling. Teamlederen skal igangsætte aktiviteter, hvor teammedlemmerne kan tænke sammen og have en dialog om udviklingen af den faglige opgaveløsning. Teamlederen skal skabe rammer, hvor teamet i fællesskab kan evaluere, forbedre, problemløse og konfliktløse. Teamlederen skal tale med hvert enkelt teammedlem og finde ud af, hvad den enkelte er god til og hvor den enkelte ønsker at udvikle sig. Teambuilding skal ske hver dag og ikke bare på en hyttetur.

8 Lav en anonym mini trivselsmåling så I kan tale sammen om hvad I lykkes med og hvad i ønsker at forbedre. Lad fx dine kolleger designe, hvilke ord der skal indgå i jeres egen mini-trivselsmålemetode: 1. Jeg er glad hver dag på jobbet 2. Mine kolleger hjælper gerne 3. Jeg udnytter mit fulde potentiale 4. Jeg får ros og anerkendelse 5. Jeg får mulighed for at udvikle mig 6. Vi har et tillidsfuldt arbejdsmiljø 7. Vi samarbejder godt 8. Vi er gode til at løse konflikter 9. xx 10. xxx 4 (I høj grad) (I mindre grad) Aftal med din leder, om det er dig som teamkoordinator, der laver disse små mini-målinger. Og om det er dig, der må igangsætte teambuilding aktiviteter. Især jeres møder, bør være rammen, hvor I teambuilder. Sørg for at bruge god tid på at designe formen og indholdet af jeres møder. Møder Afhold hyppige møder! Lad dine kollegaer være aktive! Stil spørgsmål og lad dem finde frem til løsninger! Find fakta og spørg til forbedringsforslag! Find succes episoder og fremhæv dem! Hold korte, få, stående møder til fremdrift.. Hold sjove, aktive, variende møder til kreativ problemløsning Varieér jeres afdelingsmøder og vurdér, hvad møderne skal gavne. Hvorfor holder I disse møder? Læs bøger og artikler om gode møder. Giv dig selv den opgave, at mødeledelse, skal du træne. Sæt dig små opnåelige mål: Mødet i dag skal skabe oplevelsen af, at være en del af en spændende gruppe.

9 Jeg skal skabe en positiv stemning og en ramme, hvor det er tilladt at byde ind. Perform evaluering, forbedring og faglig udvikling Igen og igen skal du som leder sammen med teamet kigge på jeres resultater. Hvad er i rigtig gode til? Hvad kan I lære af jeres succes er? Hvad får I yderligere mod på? Hvad drømmer I om? Det er så nemt, at tage for givet at der bliver skabt flotte resultater. Husk at blive nysgerrig på, hvad I gør, der virker og hvorfor det virker. Problemer, fejl og andet skal selvfølgelig også rettes. Også her kan teamet i fællesskab bruge deres viden og kreativitet til at analysere, udvikle og implementere forbedringer. Når I går det sammen bliver læringen og ejerskabet større. Dygtig ledelse handler om at skabe resultater og mennesker, der skaber resultater. Jeg ser koordinatorrollen som en god måde at få afprøvet lederrollen og måske også få afprøvet om en medarbejder passer i rollen som leder. Betingelsen for at det lykkes må være at lederen kommunikerer ud i organisationen at koordinatoren er udnævnt og konkretisere hvilke rammer og beføjelser koordinatoren. Det kan give knas i organisationen, hvis en kollega opgraderes uden det reelt er meddelt ud i virksomheden.

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere