Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever. Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed"

Transkript

1 Find vejen frem VIA University College Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed Tidspunkt Torsdag den 5. marts - fredag den 6. marts 2015 Sted Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Deltagere Kursusafgift Max. deltagerantal Kursusledelse Beslutningstagere, administratorer, konsulenter, funktionslærere og andre interesserede ,- kr. excl. moms. Faktura udsendes efter tilmeldingsfristen. 200 deltagere Teamleder for læringskonsulenternes Tosprogsteam, Jonna Wrigley og pædagogisk konsulent Pernille Rosberg Frederiksen, Undervisningsministeriet og pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, VIA Efter- og Videreuddannelse Tilmelding Tilmeldingen kan ske på dette link: Tilmeldingsfrist 30. januar 2015 Program kan ses på Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VIA University College, Susanne Kaae, eller på tlf.nr Tak for tilmeldingen Når du tilmelder dig elektronisk, får du en kvittering på den du har oplyst så tjek lige, om du har skrevet den ønskede e- mailadresse korrekt. Hvis du får problemer med tilmeldingen er du velkommen til at kontakte eller Susanne Kaae Ca. 10 dage før informationsmødet udsendes informationsbrev med praktiske oplysninger, deltagerliste mm. til den oplyste adresse. Programmet kan ses på Informationsmøde om tosprogede elever 1

2 Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever Effektive indsatser i forhold til at løfte tosprogede elevers faglighed For beslutningstagere, administratorer, konsulenter, funktionslærere og andre interesserede Torsdag den 5. marts og fredag den 6. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Program Torsdag den 5. marts 2015 Kl Kl Indskrivning, kaffe/the og rundstykker Velkomst v/teamleder i Læringskonsulenternes Tosprogsteam, Jonna Wrigley Orientering fra Undervisningsministeriet: Reformens medvirken til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund v/specialkonsulent Christian Lamhauge Den nye bekendtgørelse om undervisningen i dansk som andetsprog v/chefjurist Liz Nyman Lausten Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Specialkonsulent Christian Lamhauge Sproglig udvikling v/læringskonsulent Birgitte Bækgaard Kl Frokost Kl Working with Immigrant Students and their Families: A Canadian Perspective v/tammy Ross, former principal of Crescent Town School in the Toronto District School Board Tammy Ross, recipient of Canada s Outstanding Principal Award 2013 will share her experiences in working with a low-income, immigrant community for fifteen years, in which students excelled academically, socially and emotionally. Resources, opportunities and methods as well as challenges will be discussed, which led to the school s impressive results. Kl Kl Kaffepause Fagundervisning og sproglig udvikling v/konsulent Rasmus Greve Henriksen, Læring og pædagogik, Skoleforvaltningen, Aalborg kommune Oplægget afholdes på baggrund af erfaringer fra Projekt Uddannelsesløft, et 4-årigt kompetenceudviklingsprojekt rettet mod at udvikle 2

3 almenundervisningen på folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i Aalborg. Projektet tog afsæt i erfaringer fra undervisning af tosprogede. Projektet har udviklet undervisningsforløb, som skaber mulighed for faglig inklusion og bedre faglige resultater for alle elever. I oplægget vises en model for at planlægge undervisning med et sprogligt fokus, så læringsmål og aktiviteter kobles sammen med elevernes muligheder for sprogbrug og lærerens muligheder for at indgå i samtaler med eleverne. Kl Kl Pause Erfaringer fra Forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning v/professor Simon Calmar, Institut for statskundskab og Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet Undervisningsministeriet gennemfører et stort forsøgsprogram, som undersøger effekten af forskellige indsatser rettet mod tosprogede elevers læring og trivsel. I det første forsøg inden for dette program har vi med et lodtrækningsforsøg undersøgt effekten af tre typer af indsatser, som alle er blevet givet ikke kun til tosprogede børn, men til alle børn i de klasser, som er blevet udtrukket til indsatsen. De tre indsatser drejer sig om at inddrage sprog i matematikundervisningen, at undervise i almen sprogforståelse og at have flere timer i dansk. Oplægget vil præsentere resultaterne af dette forsøg og diskutere, hvordan det kan være, at ikke alle børn har lige meget gavn af indsatserne. Kl Middag Fredag den 6. marts 2015 Kl Kl Morgenmad Flersproglighed som resurse i undervisningen v/adjunkt Helene Türkmen, Professionshøjskolen UCC Ny viden og læring bygges på allerede eksisterende viden, og undervisning skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Også de sproglige. Mange elever bruger flere sprog i hverdagen, og har viden der knytter sig hertil. Hvad vil det sige at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i flersproglige forudsætninger? Hvordan kan elevernes modersmål (og andre sprog) inddrages som resurse for ny læring? Hvilke fordele er der forbundet med flersproglig undervisning for både undervisere og elever? Kl Udfordringer og perspektiver i arbejdet med tosprogede elever en skoleleders refleksioner v/skoleleder Rene Arnold Knudsen, Herningvej Skole Aalborg Gennemgang af de udfordringer, elever møder i folkeskolens arbejde med sprogpædagogik, og erfaringer fra skolens forskellige udviklingsprojekter perspektiveres i skolereformens muligheder. Hvad betyder det paradigmeskifte, at vi nu flytter fokus fra undervisning til læring, og kan vi skabe det inkluderende læringsmiljø for alle, også vores tosprogede elever? Kl Pause 3

4 Kl Høje forventninger til alle elever /Vicedirektør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut Oplægget handler om betydningen af at have høje forventninger til alle elever. Om hvordan man kan arbejde professionelt med at fastholde høje forventninger til alle elever og om risikoen for og konsekvensen af, at lærerne kommer til at sænke forventningerne til tosprogede elever. Oplægget bygger på forskellige udgivelser om undervisningen af tosprogede elever og på EVA s rapporter Høje forventninger til alle elever (2013) og Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet (2014). Kl Orientering om workshops v/pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, VIA Efter- og Videreuddannelse Kl workshoprunde Kl Kl Frokost 2. workshoprunde Kl Afrunding og evaluering v/teamleder for læringskonsulenternes Tosprogsteam, Jonna Wrigley, Undervisningsministeriet Oversigt over Workshops 1) Model Schools For Inner Cities Toronto District School Board s Innovative Program v/tammy Ross, former principal of Crescent Town School in the Toronto District School Board Public Education is designed to give every student, regardless of their challenges, an opportunity to learn and become successful members of society. This program, a winner of the German Carl Bertelsmann Prize in 2008, was developed to address the needs of students who do not have the same opportunities due to difficulties such as low-socio-economic status. In this workshop, the program history, components and data will be shared as well as experiences leading to success at Crescent Town School. 2) Skoleledelsens udfordringer, muligheder og perspektiver i skolereformen i arbejdet med tosprogede elever hvilken kontekst skal og kan sproginddragelse indgå i? v/rene Arnold Knudsen, skoleleder Herningvej Skole, Aaborg Set i en (historisk) kontekst og fra skoleledelsens perspektiv, hvor støder skolen så på udfordringer i arbejdet med de tosprogede elever? Hvordan er det muligt indenfor rammerne af skolereformen at understøtte de centrale elementer i øget sproginddragelse (sprogbaseret undervisning) i alle fag og hvordan kan vi arbejde med det faglige i en sproglig ramme til gavn for såvel tosprogede som klassens øvrige elever? Hvilke kompetencer skal i spil for at ændre den daglige praksis og for at bedre resultater for eleverne? Og hvad er vigtigt at 4

5 medtænke og tage højde for i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv? 3) Aktionslæringsforløb med fokus på synlige og tydelige læringsmål v/ Joy Frimann Hansen, skoleleder Tingbjerg Heldagsskole og Marco Anders Damgaard, souschef Tingbjerg Heldagsskole På Tingbjerg Heldagsskole har vi i år prioriteret, at alle lærere skal igennem et aktionslæringsforløb, som har det formål, at vi fortsat udvikler vores kompetencer til at udarbejde tydelige læringsmål, tydelige vurderingskriterier og evaluering af disse. Ydermere har vi i denne indsats fokus på faglig ledelse og vejledning. Vores tese er, at denne indsat vil være med til at øge elevernes læring og trivsel. På workshoppen vil vi lave et kort rids af, hvordan vi har struktureret og udarbejdet aktionslæringsforløbene. Vi vil komme ind på målet, tidsrammen, lærerens rolle, vejlederens rolle, lederens rolle, samt vores tilpassede principper for aktionslæring. Da vi på dette tidspunkt er i gang med aktionslæringsforløbene, vil vi også komme med en status på indsatsen. 4) Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog v/sofia Esmann Busch, læringskonsulent i Undervisningsministeriet og formand for Fælles Mål i dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen tager udgangspunkt i, hvordan en lærer kan omsætte kompetencemål samt viden- og færdighedsmål til den konkrete undervisning i skolens fag. Derudover vil der også være eksempler på, hvilke tegn på læring, læreren kan opstille samt på feedbacken til eleverne. Undervisere i dansk som andetsprog har brug for at kunne evaluere tosprogede elevers faglige udbytte af den læringsmålsstyrede undervisning for at kunne fastsætte nye mål for elevens udvikling i en kombination mellem fagene og elevens intersprogsudvikling. 5) Sproglig udvikling v/birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent i Undervisningsministeriet Hvordan sætter læreren sproglige læringsmål for tosprogede elever i fagundervisningen i sammenhæng med faglige mål? Og hvordan udarbejdes tegn på læring i forhold til de opsatte sproglige mål? Dansk som andetsprog som dimension er i de nye forenklede Fælles Mål lagt ind under det tværgående område Sproglig udvikling sammen med faglig læsning og skrivning. Workshoppen tager udgangspunkt i, hvordan læreren kan arbejde med tosprogede elevers sproglige udvikling på tværs af fagene og i fagene. Der vil være eksempler fra udvalgte fag. 6) Understøttende undervisning og dansk som andetsprog Eva Lena Buch Norford DSA-lærer på Strandgårdskolen i Ishøj og Ímund Mikael Andreassen, lærer på Strandgårdskolen og læringskonsulent i Undervisningsministeriet En workshop om hvordan Strandgårdskolens særlige organisering af skoledagen og teamsamarbejde, samt systematisering af understøttende undervisning, har betydning for dansk som andetsprog. Herunder hvordan denne organisering, understøtter dansk som andetsprog som særligt tilrettelagt undervisning og som dimension i fagene.- 1 0Indskrivning 7) Flersproglighed som resurse v/helene Türkmen, adjunkt, UCC I forlængelse af formiddagens oplæg Flersproglighed som resurse ser vi nærmere på, hvordan vi i praksis tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige forudsætninger, og hvordan undervisningen konkret kan inddrage flersproglige resurser. Vi ser nærmere på 5

6 modersmålets betydning og på sammenhængen mellem sprog og læring. 8) Sproginddragelse i matematikundervisningen eksempel fra Lundergårdskolen, Hjørring v/ Frank Overlund, DSA-lærer og Thomas Hjermitslev, matematiklærer, Lundergårdskolen, Hjørring I skoleåret deltog vi i Undervisningsministeriets opkvalificeringsforløb om sproginddragelse i matematik, hvor der bl.a. var fokus på samarbejdet mellem DSA-lærer og matematiklærer i etablering af undervisningsforløb, som inddrog dansk som andetsprog og det matematikfaglige sprog. På kurset blev der udarbejdet undervisningsforløb, som blev afprøvet og evalueret i en 4. klasse. I workshoppen vil vi kort præsentere projektet, målbeskrivelser og didaktiske overvejelser. Derefter vil vi gennem aktiviteter, som har været anvendt i forløbet, vise, hvordan vi har - og har haft fokus på sproget i matematikundervisningen. 9) Almen sprogforståelse integreret i skolens undervisning v/ Anette Krog-Meyer, læsevejleder og lærer, Sct. Jacobi Skole, Varde Almen sprogforståelse er en af indsatserne i Undervisningsministeriets forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. I disse timer arbejdes der med en styrkelse af elevernes ordforråd og med inddragelse og nyttiggørelse af den flersprogede klasses sprog. Med udgangspunkt i mine erfaringer med undervisning i "Almen sprogforståelse", vil jeg - gennem praktiske eksempler og små videoer - fortælle om, hvordan jeg afviklede forløbet med klassen, og om hvorfor og hvordan jeg fortsat arbejder ud fra tænkningen bag. Såvel børnenes som deres forældres erfaringer med forløbet vil blive inddraget. 6

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag Program 09.30-10.00 Registrering og morgenbrød 10.00-10.25 Velkomst v. Anders Bondo Christensen 10.25-11.00

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015

Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Fælles årsmøde jordbrugets uddannelser 2015 Gråsten Landbrugsskole d. 27. august kl. 09.30 28. august kl. 13.00 Det er en glæde igen i år, at byde velkommen til det fælles årsmøde for undervisere og ledere

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere