Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Lone Behrens og teamleder Dorthe Andreasen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det anmeldte tilsyn for 2013 for Odsherred Bo- og Støttecenter blev foretaget af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 18. september 2013 i form af besøg i bofællesskabet i Hørve. Tilsynet besigtigede ved besøget de fysiske rammer og talte med teamleder for bofællesskabet. Tilsynet interviewede endvidere en beboer. Tilsynet havde inden besøget i bofællesskabet lavet opfølgning på tilsynsrapport for 2012 med leder af centret. Tilsynet havde endvidere planlagt overværelse af et personalemøde, som dog blev aflyst. Tilsynsrapport for 2013 skal således ses som en opsummering af tilsynets samlede indtryk og dialog med stedet. Tilsynet valgte for 2013 at sætte fokus på Bofællesskabet i Hørve. Tilsynet har på tidligere tilsyn besøgt de øvrige bofællesskaber. Nærværende rapport har inden offentliggørelse, været til høring ved Bo- og Støttecentret. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har ved alle tilsyn i Bo- og Støttecentrets bofællesskaber fået et positiv indtryk af botilbuddene og der er udvist åbenhed om alle centrets forhold. Det anmeldte tilsyn har givet anledning til anbefalinger, 1 henstilling, ingen påbud. Fokus for tilsynet for 2013 var planlagt til at være primært på ét bofællesskab samt medarbejdergruppen som helhed. Tilsynet har hvert år udvalgt enkelte bofællesskaber, hvorfor bofællesskabet i Hørve var udvalgt for Selvom det pga. den praktiske planlægning ikke viste sig mulig for tilsynet at deltage på personalemøde i år, er det tilsynets indtryk, at der er tale om en god sammentømret medarbejdergruppe hvor omsorg, engagement og rummelighed ses som fællesnævner. Medarbejderne ses at være relevant uddannet og vurderes kompetente. Mange har lang anciennitet og denne erfaring med målgruppen mærkes når man taler med dem. De beboere tilsynet har talt med i dette tilsyn og tidligere tilsyn, har kunnet fortælle om fremgang og har givet udtryk for en generel tilfredshed med den ydelse de modtager fra Boog Støttecentrets medarbejdere. Beboergruppen vurderes fortsat indenfor målgruppen, dog bør der fortsat være opmærksomhed på, hvordan denne evt. ændres og der bør laves grundig beskrivelse af målgruppen i forbindelse med regodkendelse i Socialtilsynet efter Samlet vurdering Ved besigtigelse af de fysiske rammer i bofællesskabet i Hørve, kunne tilsynet konstatere, at alle beboere har egen rummelig lejlighed, i form af rækkehuse i almennyttigt boligselskab. Fællesfaciliteterne er beliggende i særskilt lejlighed. Både beboernes boliger og fælles lejligheden ses at være hjemlige og hyggeligt indrettet, efter beboernes smag og behov. Der ses generelt at være pænt og ryddeligt i de bofællesskaber tilsynet har besigtiget. Dog bør der fortsat være fokus på om de fysiske rammer i Bofællesskabet Højby Hovedgade 40 modsvarer beboerne behov. Leder bør følge tæt op på dette. Flugtveje i de besigtigede bofællesskaber er konstateret ryddet, der er styr på sikkerheden omkring brand, beredskab og medicinhåndtering. Der er nu udfærdiget medicininstruks og der ses generelt godt styr på administrative procedurer. Der ses at have været fokus på opkvalificering og uddannelse i form af kurser for medarbejdere og ledelse. Herunder er alle undervist i neuro-pædagogik, som anvendes som pædagogisk metode i botilbuddene og der vil igen ske opfølgning i forhold til metoden i november Pædagogisk arbejdes der endvidere med Det Fælles Tredje, hvor de ses på intention, handling og virkning. Der vægtes respekt for at beboerne er voksne mennesker i egen bolig, medindflydelse, omsorg og anerkendelse. Tilsynet vurdere ud fra de observationer tilsynet har gjort i botilbuddene, at der er en rød tråd imellem de valgte metoder og mål og den praksis der reelt er i botilbuddene. Interviewguide tilsyn 2/34

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 1g). Bofællesskabet 40, Højby. Organisation og drift. 8f). Målgruppe. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. 29i). Supervision. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 1g). I tilsynsrapport for 2012 gav tilsynet henstilling om, at der snarest blev fundet anden bolig løsning for beboerne i Bofællesskabet 40 pga. fugt- og varme problemer. Leder har nu oplyst at Ejendom og Byggeriafdelingen undersøger forholdene, hvorfor tilsynet henstiller, at leder fortsat følger sagen tæt. 3g). Tilsynet anbefaler, at man i 2014 igen afholder brandøvelse. Organisation og drift: 8f). I takt med ændret målgruppe anbefaler tilsynet, som i sidste tilsynsrapport, at ledelsen af centret er meget opmærksomme på at normering, uddannelse og tilbud om supervision matcher medarbejdernes behov i forhold til arbejdet med den indskrevne beboergruppe. Bo og Støttecentret bør ved regodkendelse i Socialtilsynet efter være opmærksomme på, at få lavet en grundig beskrivelse af målgruppen for stedet. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/34

4 Personaleforhold og arbejdsmiljø: 29i). Anbefaling om fast supervision, evt. i form af struktureret kollegial supervision, som beskrevet i tilsynsrapport 2012 fastholdes for Dette set i lyset af de indskrevne målgrupper, ændringer i disse, samt det faktum at medarbejderne er alene på vagt. Endvidere kan supervisionen med fordel bruges til at højne/sikre det faglige niveau i arbejdet med målgruppen. Interviewguide tilsyn 4/34

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Odsherred Bo- og Støttecenter består af 5 bofællesskaber samt et café- og klub tilbud. Bofællesskaberne er beliggende på følgende adresser: Bofællesskabet Digterparken 19, 4500 Nykøbing Sjælland. Bofællesskabet Østervænget 1, 4560 Vig. Bofællesskabet Det røde hus, Højby Hovedgade 40, 4573 Højby. Bofællesskabet Det gule hus, Stationsvej 2, 4573 Højby (ungdomsboliger). Bofællesskabet Højbovej 33, 4534 Hørve. Bofællesskaberne består samlet af 33 boliger og er lejet jf. Lov om almene boliger igennem forskellige boligselskaber. Der er adgang til offentlig transport og indkøbsmuligheder, i umiddelbar nærhed af alle bofællesskaber. 1.b Indretning Alle 5 bofællesskaber ejes af enten VAB, Boligselskabet af 1942 eller af Lejerbo. Bofællesskabet på Højby Hovedgade samt ungdomsboligerne er indrettet i ældre bygninger. De øvrige bofællesskaber er alle placeret i nyere byggeri. Bofællesskaberne i Højby er centralt beliggende. Øvrige bofællesskaber er beliggende i rolige villakvarter. Beboernes lejligheder er, med undtagelse af ungdomsboligerne, ca. 60 m2 og alle indrettet med stue med integreret køkken, soveværelse og badeværelse. I Nykøbing Sjælland, Vig og Hørve har alle beboere egen tilhørende have. Bofællesskaberne har fællesrum eller fælleshuse. Bofællesskabet Højby Hovedgade har ikke eget Interviewguide tilsyn 5/34

6 fællesrum, men benytter i stedet Bo- og Støttecentrets cafe. Beboerne har fælles vaskefaciliteter. Under Bofællesskaberne i Nykøbing Sjælland og i Højby er der kælder, med plads til opbevaring af beboernes ejendele. Bo- og Støttecentrets administration og cafe er indrettet i et nedlagt forretningslokale med tilhørende lokaler ovenpå, midt på Højbys hovedgade. Førstesalen huser centrets administration og ledelse. Endvidere et udkørende team. I stueetagen er cafeen, som er for alle udviklingshæmmede borgere og borgere med nedsat funktionsevne, i Odsherred Kommune. Cafeén huser også Bo- og centrets Klub 42, som har samme målgruppe som cafeén. Ved tilsynets besigtigelse af kælderen Højby Hovedgade 40 i 2011 og 2012 blev det konstateret, at der var store fugtproblemer. Der var flere vægge og gulve der er ødelagte af fugt, herunder stod der vand i et køkkenlokale og der var problemer med fluer/myg. Der er i ejendommen endvidere utætte vinduer og manglende isolation, idet flere af vinduerne stadigt har gamle forsatsvinduer. Dette medfører store varmeregninger til beboerne. Huslejen er endvidere beskrevet som uforholdsmæssig høj. Der blev i 2012 endvidere konstateret skimmelsvamp i en lejlighed. Dette blev dog udbedret, men øvrige problemer var uændrede. Tilsynet besøgte en af beboerne både i 2011 og i Han beskrev store problemer med kulde i lejligheden om vinteren. Dette bevirkede, at han ikke kunne opholde sig i sit soveværelse og måtte sidde med en stor sweater på i stuen. Leder oplyste på tilsyn i 2012, at det politiske niveau i kommunen nu havde været inddraget og der blev søgt efter anden bolig til beboerne. Leder har ved tilsyn i 2013 oplyst, at kommunens Ejendoms- og byggeriafdeling har undersøgt ejendommen og konstateret fugtige vægge i kælderen. VAB vil nu blive kontaktet for udbedring. Endvidere vil ny chef for det fagcenter Bo- og Støttecentret hører under, undersøge hvilke aftaler der reelt ligger imellem kommunen og VAB. Vedr. varmeproblemerne er det oplyst fra Ejendom- og Byggeri at de p.t. ikke Interviewguide tilsyn 6/34

7 kan stille så meget op, da huset er bygget efter gældende byggereglement på tidspunktet for husets opførelse. De vil dog komme forbi og fotografere væggene i vintersæsonen for at belyse isoleringen i ydervæggene. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne i Bo- og Støttecentrets bofællesskaber og cafetilbud ses fortsat generelt at være velindrettede og egnede til stedets målgruppe. Afklaring af beboernes boligforhold i Bofællesskabet, Højby Hovedgade 40 bør dog fortsat ske. Tilsynet besøgte i tilsyn 2013 bofællesskabet i Hørve, herunder besøgte tilsynet en beboer i sin lejlighed og kunne konstatere, at bolig såvel som fællesarealer for bofællesskabet, er rummelige og hjemligt indrettet. 1.d Sikring af flugtveje Alle botilbud har mindst 2 eller flere flugtveje. Tilsynet kunne ved besøg i bofællesskabet i Hørve konstatere, at flugtveje var ryddet og anvendelige. 1.e Alarmer Der er serieforbundne røgalarmer i alle bofællesskaber samt opsat Siemens brandalarmeringssystem. Alarmen indgår direkte til brandvæsenet. Brandvæsenet står for tjek og vedligeholdelse af alarmerne. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: I tilsynsrapport for 2012 gav tilsynet henstilling om, at der snarest blev fundet anden bolig løsning for beboerne i Bofællesskabet 40 pga. fugt- og varme problemer. Leder har nu oplyst at Ejendom og Byggeriafdelingen undersøger forholdene, hvorfor tilsynet henstiller, at leder fortsat følger sagen tæt. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Bofællesskaberne er ikke omfattet af bygningssyn, da det er boligselskaberne der står for boligerne. Interviewguide tilsyn 7/34

8 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der ønskes fortsat anden bygning til Bofællesskabet Højby Hovedgade 40. Ejendom- og Byggeriafdelingen undersøger pt. forholdene. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er ikke planer p.t. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplanen indeholder plan vedr. brand samt evakuering og er placeret ved brandalarmeringsanlæggene. Planen repeteres jævnligt på personalemøder. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Se ovenstående. 3.c Brandtilsyn Der findes, brandalarmer, brandtæppe, skumslukkere og vandslanger i bofællesskaberne. I beboernes lejligheder er brandtæppe og brandslukker. Beredskabsafdelingen i kommunen fører tilsynet med udstyret. Det er oplyst, at der har været brandtilsyn i d Brandøvelse Der har ikke været brandøvelse i Der var sidst brandøvelse i e Førstehjælp Alle medarbejdere var på førstehjælpskursus i Bofællesskaberne har fortsat ikke hjertestartere. 3.f Andet - Interviewguide tilsyn 8/34

9 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at man i 2014 igen afholder brandøvelse. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Sidste besøg af levnedsmiddelkontrollen var den b Andet Det er oplyst til tilsynet, at det er sjældent at der er kontrolbesøg. Dette givet da centeret ikke har servering for offentligheden. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Odsherred Bo- og Støttecentret er oprettet i 2007 som et kommunalt midlertidigt botilbud jf. 107 i Lov om Social Service til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Endvidere tilbyder centret støtte/kontaktpersonsordning for borgere i eget hjem med lignede problematikker, jf. Lov om Social Service b Udviklingstendenser Bo- og Støttecentret har i tidligere tilsyn beskrevet det problematisk at beboerne i botilbuddene jf. 107, har egne lejekontrakter. Leder oplyser nu, at der er udfærdiget rapport omkring denne problematik, men Interviewguide tilsyn 9/34

10 at der p.t. ikke er ændringer i forhold til dette. Bo- og Støttecentret har tidligere beskrevet, at målgruppen ændre sig og denne tendens ses fortsat. Gruppen af beboere med f.eks. Downsyndrom er faldende og at der i stedet kommer flere med psykiske lidelser eller uviklingshæmmede med psykiatriske overbygninger. Endvidere har leder tidligere beskrevet overfor tilsynet, at det er et problem, at man ikke ved hvad man skal gøre af de ældre beboere som pga. alder ikke længere kan bo i bofællesskaberne. Leder oplyser, at hun sammen med lederen af voksenafdelingen i kommunen, nu har udfærdiget en rapport omkring disse emner som er sendt til centrets nye fagchef. Pga. servicetjek i kommunen er rapporten dog endnu ikke behandlet. 5.c Projekter Bo- og Støttecentret er fortsat med I KIK-projektet som startede i august d Andet 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se anbefaling omkring ændret målgruppe i pkt Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser, at der forventes et mindre overskud for b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi Interviewguide tilsyn 10/34

11 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Lederen er ansvarlig for Bo- og Støttecentrets budget. Centret er endvidere tilknyttet økonomisk konsulent, i Økonomi- og Analyse afdelingen i Odsherred Kommune. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Der findes ikke bestyrelse. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Ikke drøftet. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er i beboere indskrevet. 8.b Alder Beboerne er aktuelt imellem 18 og 79 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Bo- og Støttecentret er et kommunalt tilbud til voksne borgere I Odsherred Kommune med en nedsat funktionsevne, som har behov for pædagogisk hjælp i hverdagen. Bo- og Støttecentret arbejder med 5 kerneydelser: omsorg Oplevelser Samvær Interviewguide tilsyn 11/34

12 Arbejde Fritid Endvidere leveres følgende ydelser: Klub 42 Café tilbud. Service café tilbud. Bofællesskabernes målgrupper: Bofællesskabet, Digterparken, Nykøbing Sjælland: Beboerne har alle Downsyndrom. Bofællesskabet i Vig: Beboerne er ældre, udviklingshæmmede samt udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning eller kun psykiatriske lidelser. Bofællesskabet Højby Hovedgade 40: Beboerne er udviklingshæmmede, eller personer med Asperger syndrom samt personer med psykiatrisk overbygning. Ungdomsboligerne i Højby: Beboerne er unge med forskelligartede vanskeligheder, herunder ressourcesvage - og utilrettede unge og udviklingshæmmede unge med psykiatrisk overbygning. 8.d 8.e Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Andet Bofællesskabet i Hørve: Blandet beboergruppe med forskellige udfordringer. Ved tilsynets besøg i 2013 var beboere med Skizofreni, autisme, ADHD, Asberger og senhjerneskade. Ja Nej Bemærkninger: Som beskrevet i tilsynsrapport for 2012, opleves en stadigt stigende tilgang af borgere med psykiatriske problematikker. Der er i 2013 udfærdiget rapport om dette emne som er indgivet til ny fagchef for den forvaltning centret tilhører. Teamleder for medarbejdergruppen i bofællesskabet i Hørve kunne i samtale med tilsynet bekræfte, at det også i praksis er de 5 kerneydelser der arbejdes med i bofællesskabet. Teamlederen oplyste, at Bo- og Støttecentret i modsætning til Socialpsykiatrien kun tager borgere der Interviewguide tilsyn 12/34

13 er udredt og er medicineret. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: I takt med ændret målgruppe anbefaler tilsynet, som i sidste tilsynsrapport, at ledelsen af centret er meget opmærksom på at normering, uddannelse og tilbud om supervision matcher medarbejdernes behov i forhold til arbejdet med den indskrevne beboergruppe. Bo og Støttecentret bør ved regodkendelse i Socialtilsynet efter være opmærksomme på, at få lavet en grundig beskrivelse af målgruppen for stedet. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Bo- og Støttecentrets målsætning for deres brugere, er at de skal få et så normalt liv som muligt. De vil hjælpe med at fremme den enkelte beboers udvikling og skabe livskvalitet ud fra beboernes egne præmisser. 9.b Pædagogisk målsætning Der arbejdes ud fra en neuro-pædagogisk referenceramme, dvs. der arbejdes helhedsorienteret og handlepræget. Der arbejdes endvidere med brug af girafsprog i det daglige og særligt ved konflikter. Personalet skal være imødekommende og lydhøre. De skal sikre beboernes fortrolighed og overholde aftaler. De skal skabe overskuelighed i hverdagen. Der er vejledning og støtte til det praktiske i hverdagen. Der arbejdes med det fælles tredje hvor elementerne er Intention - handling - virkning. En medarbejder ser på borgerens ressourcer og laver en test hvor de ligger aldersmæssigt. Der arbejdes med respekt således, at de møder beboeren hvor han/hun er i sit liv. De støtter beboeren til at bevare sin værdighed og de respekterer beboerens personlige grænser og råderum. Der skal bevares en god omgangstone blandt beboere og personale. Der arbejdes med indflydelse og ansvar på den måde, at stedet skaber mulighed for at den enkelte beboeres indflydelse er gradvist stigende. De støtter beboerne i at tage ansvar for egne beslutninger og konsekvenser Interviewguide tilsyn 13/34

14 deraf. Beboerne kender deres rettigheder og forpligtelser. Der arbejdes med omsorg ved at være opmærksomme på beboernes helbredsmæssige tilstand. Der arbejdes med at beboerne føler de hører til og føler sig betydningsfulde og oplever tilfredshed og glæde ved at drage omsorg for andre. Der arbejdes med at sikre, at samarbejde med pårørende er i højsæde. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der er ikke separate målsætninger for afdelingerne. Der foretages en grundig visitation. Personalet skal være grundigt sat ind i målsætninger og pædagogisk metode samt værdigrundlag ved ansættelse samt løbende. Kvaliteten og ensartetheden i arbejdet sikres via personalemøder, teammøder i de enkelte bofællesskaber, møde imellem teamlederne og via arbejdet i Bostedssystemet. Endvidere via uddannelse og supervision. Målsætningerne tages op årligt og der ses på, hvad der skal arbejdes videre med. Man arbejder i det daglige meget med at sikre, at beboerne har indflydelse på eget liv, selv tager beslutninger og forstår det der sker omkring dem. Mange beboere har brug for meget struktur og overskuelighed, hvorfor der i nogle bofællesskaber arbejdes med pictogrammer. Bo- og Støtttecentret åbnede i 2012 en servicecafé med medarbejder på hver torsdag fra kl I cafeén kan beboerne få hjælp til at læse post, kontakt til kommunen m.v. Beboerne skal have en visitation til tilbuddet fra voksenafdelingen. Dette da mange får 85 timer til dette. Bo- og Støttecentret er fortsat i gang med at arrangere fritidsaktiviteter til STU elever. Dette gøres dog primært nu igennem Ung i Odsherred, da centret har oplevet at de ellers ikke selv ser disse elever. Interviewguide tilsyn 14/34

15 9.e Andet Tilsynet kunne ved besøg i bofællesskabet Hørve konstatere, at teamleder kender til de pædagogiske metoder, kunne redegøre for disse og forklare hvordan der i praksis arbejdes med disse. Det blev endvidere oplyst, at alle personaler havde modtaget undervisning i neuropædagogik og at der ville være opfølgning på en temadag om dette i november Der tales løbende i teamet om metoderne. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Beboere 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Alle beboere har en primærpædagog/hjemmevejleder tilknyttet. De ses med kontaktpersonen minimum 1 gang om ugen, hvor alle har en hjemmedag. Der er medarbejdere på vagt alt efter hvor mange der har hjemmedag. I ungdomsboligerne er der vagt om morgenen og en der møder ind kl I bofællesskabet i Hørve som tilsynet besøgte i 2013 er der personale om dagen og derefter har beboerne mulighed for at få fat i personalet pr. tlf. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Beboerne holder selv egne boliger med støtte fra personalet. 10.c Har beboeren faste pligter I bofællesskaber med fællesspisning har beboerne hver 1 dag, hvor de skal stå for maden. 10.d Beboermøder Der afholdes generelt beboermøder ca. 1 gang om måneden. Ellers tages emner op løbende, ofte i forbindelse med fællesspisning. I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at der i mange år har været møder hver torsdag, men at der nu afholdes møder efter behov. Kl hver dag drikkes kaffe og tales om de ting der fylder. Interviewguide tilsyn 15/34

16 10.e Medindflydelse Der oplyses om stor medindflydelse, da der er tale om voksne mennesker med egen bolig. Endvidere mulighed for medindflydelse i Klub 42 og på beboermøderne. Beboerne har været med til at udforme husreglerne, dog under hensyn til lejeloven. Teamleder i bofællesskabet Hørve oplyser, at personalet er meget opmærksom på at tale med alle og er obs. på den der har tendens til at være medløber eller isolerer sig. Man ser på den enkelte beboers behov og ser også på hvor mange valg den enkelte kan håndtere. 10.f Samtale med beboere Der er udført interview med en beboer under dette tilsyn. Beboeren viste tilfreds sin lejlighed frem og fortalte glad at han skulle til fødselsdag. Tilsynet fornemmede en god og positiv kontakt til personalet og det var tydeligt, at beboeren var glad for den støtte personalet gav beboeren. Forespurgt gav beboeren dog udtryk for, gerne at ville flytte i egen bolig. Teamleder oplyste efterfølgende, at stedet har forsøgt at efterkomme beboerens ønske ved at holde møde og hjælpe med at lede efter ny bolig. Det opleves dog, at beboeren alligevel ikke vil flytte når det kommer tæt på. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Interviewguide tilsyn 16/34

17 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ja. Der er skriftlige retningslinjer. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja. Hver beboer har en budgetkonto og en lommepengekonto. Der laves budget efter indskrivningen samt samarbejdsaftale imellem beboer og medarbejdere. Beboerne er altid selv med til at handle. Alle boner opbevares i beboernes egen mappe. Der bliver endvidere ført regnskab. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. I nogen bofælleskaber laver beboerne selv mad, i andre laves der fælles. Hvor der er fællesspisning findes en kostkasse. Det er gratis at komme i Klub 42. Interviewguide tilsyn 17/34

18 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ikke alle beboere har fortsat en handleplan fra kommunen når de indskrives. Alle får lavet handleplaner på Bo- og Støttecentret efter indskrivning. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung - 13.c Løbende justering af planerne Handleplanerne tages op ved møderne i de enkelte teams. Medarbejderne skiftes til at tage en borger op. 1 gang årlig skal alle handleplaner tages op og målene revideres. Den enkelte kontaktperson følger dog løbende handleplanen og mange tager den op hver 3 mdr. Handleplanerne laves sammen med beboerne. Medarbejderne skriver også ind hvordan de vurderer de enkelte punkter. Beboerne kan altid få det at se der skrives. I det daglige skrives i dagbogen under delmål og der måles på en skala fra 1-10 i forhold til hvordan er det gået indenfor de enkelte emner den pågældende dag. I dagbogen beskrives også hvilken metode der er brugt til at nå målene. 13.d Andet - Interviewguide tilsyn 18/34

19 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet har base i centrets hovedformål, at hjælpe beboerne til en tilværelse med livskvalitet på lige fod med andre borgere. Alle beboere er enten i beskæftigelse eller på skole om dagen. Mange går på VASAC, men mange er også ude i beskæftigelse. Alle har hjemmedag en gang om ugen. I weekenden er beboerne enten hjemme eller der laves aktiviteter for dem. Klub 42 står for at udbyde aktiviteter til alle bofællesskabernes beboere. 14.c Eksterne aktiviteter I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at mange af beboerne foretrækker at lave aktiviteter sammen med eget bofællesskab eller har individuelle ønsker. Det kan være at bruge Klub Vig, tage på høstmarked, til Kandis koncert i Højby m.v. Personalet har mulighed for at omlægge deres arbejdstid for at kunne tage med beboerne. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter arrangeres af Klub 42 eller cafe. 14.e Andet Det er frivilligt at deltage. Medarbejdere prøver at motiverer beboere med tendens til at isolere sig til at deltage. 14.f Tilsynets bemærkninger - Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/34

20 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der arbejdes ud fra sundhedsstyrelsens kostråd. I cafeen laves sunde madplaner, dog skal maden være velsmagende og indbydende så beboerne ønsker at købe den. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der tilberedes både lokalt hos den enkelte beboer og fælles i de bofællesskaber hvor der er fælles spisning. 15.c Kostplan I cafeen laves menu for en uge ad gangen. Brugerne er med til dette og også i tilberedningen, hvis de ønsker det. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Brugerne er med til at lave planer for madlavning. 15.e Andet Tilsynet talte med en beboer i bofællesskabet I Hørve som kunne bekræfte ovenstående. Han var tilfreds med maden og syntes at han havde god indflydelse på kostplanen. Han havde mulighed for at komme med ønsker både i hverdagen og ved særlige lejligheder som fødselsdage m.v. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der findes ingen skriftlige retningslinjer på området. 16.b Seksualoplysning/undervisning De enkelte vejledere taler med beboerne om dette ved behov. 16.c Prævention Tales om ved behov. 16.d Andet Der er en uddannet 1 sexolog og en seksualvejleder i centret som medarbejderne kan søge rådgivning hos i forhold til at tale med beboerne om dette emne. Beboerne får endvidere vejledning ved egen læge eller Interviewguide tilsyn 20/34

21 medarbejderne er behjælpelige med at finde bøger til beboerne. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Beboerne bliver ved indskrivning oplyst om reglerne på stedet og skriver under på kontrakt om, at de ikke indtager rusmidler, samt at personalet kan urinteste ved mistanke. 17.b Politik for området Ja. Der må ikke indtages euforiserende stoffer i centrets boliger. Da det er egne boliger kan man ikke forhindre dem i at indtage alkohol. Ved problemer arbejdes der pædagogisk med dette. 17.c Andet Det er tidligere oplyst til tilsynet, at det har været et problem at gøre noget reelt ved problemer omkring f.eks. hash da der er tale om egen bolig. Der opleves dog ikke problemer med dette p.t. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/34

22 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Nej. Der ses på beboernes individuelle behov. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der er siden sidste tilsyn lavet medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst skab. Medicinen doseres af en Social- og Sundhedsassistent og dosis pakkes. Medicinen er mærket med navn og cpr.nr. Også håndkøbsmedicin er personligt mærket. Navn og cpr.nr. tjekkes ved udlevering af medicinen. Der føres medicinskema på den enkelte beboer. Medicinen udleveres inden et måltid, hvorfor medarbejderne har mulighed for at observere beboeren efter medicinindtagelsen. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. Alle medarbejdere har et nyere medicinhåndteringskursus. Sundhedsministeriets vejledning for medicinhåndtering følges. 19.d Andet Tilsynet besigtigede ved anmeldt tilsyn i bofællesskabet i Hørve medicinskabet. Der sås at være medicininstruks. Dog anbefaler tilsynet, at denne gøres mere udførlig, således at den kan anvendes som et Interviewguide tilsyn 22/34

23 aktivt redskab ved medicin udleveringen. Det oplyses, at utilsigtede hændelser indberettes. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Der er generelt ikke brug for særlige hjælpemidler. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Nej. 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der er ikke nedskrevne retningslinjer. Der bruges almindelig sund fornuft og medarbejderne skal være opmærksomme på, at det er beboernes hjem. Interviewguide tilsyn 23/34

24 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ja. Der findes skriftlig procedure ved dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker Der bruges engangshandsker og håndsprit ved behov. 21.e Rengøringsplaner Ikke drøftet. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Bo- og Støttecentret har egen hjemmeside og er på Tilbudsportalen. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Bo- og støttecenteret anvender Outlook og Bostedssystemet. Journal, dagbog og handleplan laves i Bostedssystemet. Beboerne er vidende om de oplysninger der er registeret om dem d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/34

25 23 Samarbejde med pårørende 23.a Pårørenderåd Nej. Der afholdes arrangementer hvor pårørende kan deltage og der kan laves familiemøder imellem beboeren, de pårørende og personalet ved problemer, hvis beboeren giver samtykke til det. 23.b Opfølgning på sager fra pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Bo- og Støttecentret arbejder efter følgende værdiggrundlag i forhold til samarbejdet med pårørende: Vi ønsker at skabe en kultur hvor dialog og samarbejde om beboerens trivsel er i fokus. Det betyder, at: vi skal afklare gensidige forventninger til hinanden. de pårørende får relevant information. personalet har en god og jævnlig kontakt med pårørende. personalet er imødekommende og ansvarlige. der er åbenhed og ærlighed. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 25/34

26 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Der er ikke krav om bestyrelse. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder - 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der er ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/34

27 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der ses ikke at have været indberettet magtanvendelser i b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Instruks i forbindelse med magtanvendelse indgår i stedets kriseplan. Bekendtgørelsen opbevares i en fællesmappe på botilbuddene eller på pc. Indberetningsskemaerne findes ligeledes på pc, tilgængelig for medarbejderne. 26.c Andet (herunder evt. statistik) I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at der har tidligere har været mange konflikter i forhold til en bestemt beboer, som nu er fraflyttet stedet. Der var dog udelukkende tale om verbale udfald imod personalet og det er ikke kommet til magtanvendelse. Personalet er uddannet i girafsprog og ellers er det medarbejderen der trækker sig ved konflikter da der er tale om beboerens egen bolig. Leder af bo- og støttecentret orienteres om alle hændelser. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - Interviewguide tilsyn 27/34

28 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Der er i alt ansat 32 ansatte inklusiv leder af tilbuddet. Størstedelen af medarbejdere er uddannede pædagoger. Kun fire er ikke uddannet pædagoger. Der er en SOSU assistent ansat. I bofællesskabet Hørve som tilsynet besøgte i 2013 er alle uddannede pædagoger. Der er 5 ansatte heraf en ledig stilling. Endvidere en pædagogstuderende og en i lønnet praktik. 28.b Brug af vikarer Bruges sjældent. Der bruges for så vidt muligt de samme når der bruges vikarer. 28.c Personaleflow Der er mange ansat med lang anciennitet. I bofællesskabet Hørve blev det oplyst, at der var meget lille udskiftning. Medarbejderne er typisk fra 30 år og op efter. Da medarbejderne er alene på vagt, ses der på at medarbejderen har en vis robusthed og ro. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Teamlederne tilrettelægger arbejdet. Interviewguide tilsyn 28/34

29 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for leder og stedfortræder. 28.f Lokalaftaler Ingen p.t. 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling - 29.b Personalemøder Månedlige møder imellem teamledere, daglig leder og stedfortræder. Personalemøder hver 14 dag hvor leder og stedfortræder deltager ad hoc. 29.c MUS Der er endnu ikke afholdt MUS samtaler i 2013, men der foreligger plan for afholdelse af disse. 29.d Kursusfordeling Teamledergruppen var i 2012 af sted på uddannelse. Endvidere blev der afholdt temadage med bl.a. JTI personlighedstest (jungiansk type index). Dette for at fremme gensidig forståelse og samarbejde. I 2012 og 2013 har der været afholdt kursus for alle i udvikling af handleplaner, mål/delmål m.v. i forhold til bostedssystemet. Der har endvidere været kursus omkring arbejdsmiljø/trivsel tilrettelagt af stedets arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejderne har endvidere modtaget følgende uddannelse: 2 personer - Teamledelse når relationer skaber resultater. Interviewguide tilsyn 29/34

30 1 person - Autisme og Asperger. 12 personer - Piger med Autisme. 2 personer - Dobbelt diagnose. 1 person - Supervision på hjerneskadeområdet. 1 person - Præsentations- og Fremlæggelsesteknik. 3 personer - psykiatri på tværs. Leder og koordinatorer - Etisk håndtering af beboerens midler. 1 er færdiguddannet som sexolog. 29.e 29.f 29.g Supervision Introduktionsforløb for nye medarbejdere Problemer i strukturen Det oplyses i bofællesskabet Hørve at der er supervision efter behov. Stedet har brugt VISO i forbindelse med en bestemt beboer og en medarbejder har modtaget supervision i tilknytning til Opusprojektet. Det oplyses, at situationer med konflikter tages op på personalemøderne og at der arbejdes struktureret med dette, i en supervisionslignende form. I det daglige sørges for en god overlapning ved vagtskifte. Medarbejderne bruger hinandens ekspertise i det daglige og ringer hinanden op, også efter arbejdstid. Alle har en partner som skal følge op på medarbejderen. Krisemappen bruges og der er oprettet vidensbank i bostedssystemet hvor man kan lægge sine erfaringer/vurderinger ind. Teamleder for bofællesskabet i Hørve oplyser, at hun ikke føler, at nogen brænder inde med noget og at leder af botilbuddene er god til at lytte og stille den rette hjælp til rådighed. Der findes ikke egentlig kollegial supervision eller faste aftaler om supervision. Der er lavet en mappe til nyansatte i alle botilbuddene. Der køres endvidere følordning den første uge. Ingen oplyste. Interviewguide tilsyn 30/34

31 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Anbefaling om fast supervision, evt. i form af struktureret kollegial supervision, som beskrevet i tilsynsrapport 2012 fastholdes for Dette set i lyset af de indskrevne målgrupper, ændringer i disse, samt det faktum at medarbejderne er alene på vagt. Endvidere kan supervisionen med fordel bruges til at højne/sikre det faglige niveau i arbejdet med målgruppen. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Det samlede sygefravær var medio 2013 på 3,2 %. 30.b Politik ved højt fravær Der arbejdes efter modellen hvor medarbejderen kontaktes af teamlederen på 2. dagen og opfølgningen overgår herefter til lederen af Bo- og Støttecenteret. 30.c Andet - 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Stedet følger kommunens officielle rygepolitik. 31.b Andet Der er en uformel regel om, at beboerne lufter ud i sin lejlighed, inden der kommer en medarbejder og at der ikke ryges imens medarbejderen er til stede. Der har ikke været problemer omkring dette. Interviewguide tilsyn 31/34

32 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Bo- og Støttecentret følger Odsherred Kommunes politik på området. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Nej. Ønsker fra personalet tages løbende op og ønsker til kompetenceudvikling kommer ofte også frem i MUSsamtalerne. Hvis der er mange som ønsker det samme, ses der på, om der kan laves et fælles kursus, temadag el. lign. 33.b Interne kurser Se pkt. 29d. 33.c Eksterne kurser Bevilges efter ønske og relevans samt økonomiske muligheder for at bevilge det ønskede kursus. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Ja. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - Interviewguide tilsyn 32/34

33 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne APV er lavet i juni I APV indgår trivselsmålinger og der findes for kommunen, retningslinjer for arbejdsbetinget stress, mobning, chikane og vold. Odsherred Kommunes materiale til APV arbejdet benyttes. 34.b Fysisk arbejdsmiljø - 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler Nej. 34.d Psykisk arbejdsmiljø Leder har oplyst, at der er stor opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø og det indgår i strategiplanen for centret og I APV. Endvidere er der stor opmærksomhed på emnet da centret modtager stadig flere beboere med psykiatriske problematikker. Der arbejdes med konflikthåndtering generelt i medarbejdergruppen og personalet er bl.a. blevet uddannet i Girafsprog. Voldsepisoder anmeldes til politiet. 34.e Arbejdsulykker Indberettes jf. reglerne. 34.f Andet Der afholdes 4 møder med sikkerhedsrepræsentanterne om året. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se pkt. 29i. Interviewguide tilsyn 33/34

34 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Der er MED -udvalg med medarbejdere fra hvert bofællesskab. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Det oplyses at vægtes højt. Leder har oplyst, at der er et godt samarbejde i MED udvalget. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 34/34

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen.

Tilsyn Langholt Aps. Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Tilsyn Langholt Aps Samtale den 30.sep. 2013 med Leder Janet Valeur, Souschef Claus Wirensø og Stedfortræder Nina Hansen. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet, Besøg i boligen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere