Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Lone Behrens og teamleder Dorthe Andreasen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Det anmeldte tilsyn for 2013 for Odsherred Bo- og Støttecenter blev foretaget af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 18. september 2013 i form af besøg i bofællesskabet i Hørve. Tilsynet besigtigede ved besøget de fysiske rammer og talte med teamleder for bofællesskabet. Tilsynet interviewede endvidere en beboer. Tilsynet havde inden besøget i bofællesskabet lavet opfølgning på tilsynsrapport for 2012 med leder af centret. Tilsynet havde endvidere planlagt overværelse af et personalemøde, som dog blev aflyst. Tilsynsrapport for 2013 skal således ses som en opsummering af tilsynets samlede indtryk og dialog med stedet. Tilsynet valgte for 2013 at sætte fokus på Bofællesskabet i Hørve. Tilsynet har på tidligere tilsyn besøgt de øvrige bofællesskaber. Nærværende rapport har inden offentliggørelse, været til høring ved Bo- og Støttecentret. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har ved alle tilsyn i Bo- og Støttecentrets bofællesskaber fået et positiv indtryk af botilbuddene og der er udvist åbenhed om alle centrets forhold. Det anmeldte tilsyn har givet anledning til anbefalinger, 1 henstilling, ingen påbud. Fokus for tilsynet for 2013 var planlagt til at være primært på ét bofællesskab samt medarbejdergruppen som helhed. Tilsynet har hvert år udvalgt enkelte bofællesskaber, hvorfor bofællesskabet i Hørve var udvalgt for Selvom det pga. den praktiske planlægning ikke viste sig mulig for tilsynet at deltage på personalemøde i år, er det tilsynets indtryk, at der er tale om en god sammentømret medarbejdergruppe hvor omsorg, engagement og rummelighed ses som fællesnævner. Medarbejderne ses at være relevant uddannet og vurderes kompetente. Mange har lang anciennitet og denne erfaring med målgruppen mærkes når man taler med dem. De beboere tilsynet har talt med i dette tilsyn og tidligere tilsyn, har kunnet fortælle om fremgang og har givet udtryk for en generel tilfredshed med den ydelse de modtager fra Boog Støttecentrets medarbejdere. Beboergruppen vurderes fortsat indenfor målgruppen, dog bør der fortsat være opmærksomhed på, hvordan denne evt. ændres og der bør laves grundig beskrivelse af målgruppen i forbindelse med regodkendelse i Socialtilsynet efter Samlet vurdering Ved besigtigelse af de fysiske rammer i bofællesskabet i Hørve, kunne tilsynet konstatere, at alle beboere har egen rummelig lejlighed, i form af rækkehuse i almennyttigt boligselskab. Fællesfaciliteterne er beliggende i særskilt lejlighed. Både beboernes boliger og fælles lejligheden ses at være hjemlige og hyggeligt indrettet, efter beboernes smag og behov. Der ses generelt at være pænt og ryddeligt i de bofællesskaber tilsynet har besigtiget. Dog bør der fortsat være fokus på om de fysiske rammer i Bofællesskabet Højby Hovedgade 40 modsvarer beboerne behov. Leder bør følge tæt op på dette. Flugtveje i de besigtigede bofællesskaber er konstateret ryddet, der er styr på sikkerheden omkring brand, beredskab og medicinhåndtering. Der er nu udfærdiget medicininstruks og der ses generelt godt styr på administrative procedurer. Der ses at have været fokus på opkvalificering og uddannelse i form af kurser for medarbejdere og ledelse. Herunder er alle undervist i neuro-pædagogik, som anvendes som pædagogisk metode i botilbuddene og der vil igen ske opfølgning i forhold til metoden i november Pædagogisk arbejdes der endvidere med Det Fælles Tredje, hvor de ses på intention, handling og virkning. Der vægtes respekt for at beboerne er voksne mennesker i egen bolig, medindflydelse, omsorg og anerkendelse. Tilsynet vurdere ud fra de observationer tilsynet har gjort i botilbuddene, at der er en rød tråd imellem de valgte metoder og mål og den praksis der reelt er i botilbuddene. Interviewguide tilsyn 2/34

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 1g). Bofællesskabet 40, Højby. Organisation og drift. 8f). Målgruppe. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. 29i). Supervision. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 1g). I tilsynsrapport for 2012 gav tilsynet henstilling om, at der snarest blev fundet anden bolig løsning for beboerne i Bofællesskabet 40 pga. fugt- og varme problemer. Leder har nu oplyst at Ejendom og Byggeriafdelingen undersøger forholdene, hvorfor tilsynet henstiller, at leder fortsat følger sagen tæt. 3g). Tilsynet anbefaler, at man i 2014 igen afholder brandøvelse. Organisation og drift: 8f). I takt med ændret målgruppe anbefaler tilsynet, som i sidste tilsynsrapport, at ledelsen af centret er meget opmærksomme på at normering, uddannelse og tilbud om supervision matcher medarbejdernes behov i forhold til arbejdet med den indskrevne beboergruppe. Bo og Støttecentret bør ved regodkendelse i Socialtilsynet efter være opmærksomme på, at få lavet en grundig beskrivelse af målgruppen for stedet. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/34

4 Personaleforhold og arbejdsmiljø: 29i). Anbefaling om fast supervision, evt. i form af struktureret kollegial supervision, som beskrevet i tilsynsrapport 2012 fastholdes for Dette set i lyset af de indskrevne målgrupper, ændringer i disse, samt det faktum at medarbejderne er alene på vagt. Endvidere kan supervisionen med fordel bruges til at højne/sikre det faglige niveau i arbejdet med målgruppen. Interviewguide tilsyn 4/34

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Odsherred Bo- og Støttecenter består af 5 bofællesskaber samt et café- og klub tilbud. Bofællesskaberne er beliggende på følgende adresser: Bofællesskabet Digterparken 19, 4500 Nykøbing Sjælland. Bofællesskabet Østervænget 1, 4560 Vig. Bofællesskabet Det røde hus, Højby Hovedgade 40, 4573 Højby. Bofællesskabet Det gule hus, Stationsvej 2, 4573 Højby (ungdomsboliger). Bofællesskabet Højbovej 33, 4534 Hørve. Bofællesskaberne består samlet af 33 boliger og er lejet jf. Lov om almene boliger igennem forskellige boligselskaber. Der er adgang til offentlig transport og indkøbsmuligheder, i umiddelbar nærhed af alle bofællesskaber. 1.b Indretning Alle 5 bofællesskaber ejes af enten VAB, Boligselskabet af 1942 eller af Lejerbo. Bofællesskabet på Højby Hovedgade samt ungdomsboligerne er indrettet i ældre bygninger. De øvrige bofællesskaber er alle placeret i nyere byggeri. Bofællesskaberne i Højby er centralt beliggende. Øvrige bofællesskaber er beliggende i rolige villakvarter. Beboernes lejligheder er, med undtagelse af ungdomsboligerne, ca. 60 m2 og alle indrettet med stue med integreret køkken, soveværelse og badeværelse. I Nykøbing Sjælland, Vig og Hørve har alle beboere egen tilhørende have. Bofællesskaberne har fællesrum eller fælleshuse. Bofællesskabet Højby Hovedgade har ikke eget Interviewguide tilsyn 5/34

6 fællesrum, men benytter i stedet Bo- og Støttecentrets cafe. Beboerne har fælles vaskefaciliteter. Under Bofællesskaberne i Nykøbing Sjælland og i Højby er der kælder, med plads til opbevaring af beboernes ejendele. Bo- og Støttecentrets administration og cafe er indrettet i et nedlagt forretningslokale med tilhørende lokaler ovenpå, midt på Højbys hovedgade. Førstesalen huser centrets administration og ledelse. Endvidere et udkørende team. I stueetagen er cafeen, som er for alle udviklingshæmmede borgere og borgere med nedsat funktionsevne, i Odsherred Kommune. Cafeén huser også Bo- og centrets Klub 42, som har samme målgruppe som cafeén. Ved tilsynets besigtigelse af kælderen Højby Hovedgade 40 i 2011 og 2012 blev det konstateret, at der var store fugtproblemer. Der var flere vægge og gulve der er ødelagte af fugt, herunder stod der vand i et køkkenlokale og der var problemer med fluer/myg. Der er i ejendommen endvidere utætte vinduer og manglende isolation, idet flere af vinduerne stadigt har gamle forsatsvinduer. Dette medfører store varmeregninger til beboerne. Huslejen er endvidere beskrevet som uforholdsmæssig høj. Der blev i 2012 endvidere konstateret skimmelsvamp i en lejlighed. Dette blev dog udbedret, men øvrige problemer var uændrede. Tilsynet besøgte en af beboerne både i 2011 og i Han beskrev store problemer med kulde i lejligheden om vinteren. Dette bevirkede, at han ikke kunne opholde sig i sit soveværelse og måtte sidde med en stor sweater på i stuen. Leder oplyste på tilsyn i 2012, at det politiske niveau i kommunen nu havde været inddraget og der blev søgt efter anden bolig til beboerne. Leder har ved tilsyn i 2013 oplyst, at kommunens Ejendoms- og byggeriafdeling har undersøgt ejendommen og konstateret fugtige vægge i kælderen. VAB vil nu blive kontaktet for udbedring. Endvidere vil ny chef for det fagcenter Bo- og Støttecentret hører under, undersøge hvilke aftaler der reelt ligger imellem kommunen og VAB. Vedr. varmeproblemerne er det oplyst fra Ejendom- og Byggeri at de p.t. ikke Interviewguide tilsyn 6/34

7 kan stille så meget op, da huset er bygget efter gældende byggereglement på tidspunktet for husets opførelse. De vil dog komme forbi og fotografere væggene i vintersæsonen for at belyse isoleringen i ydervæggene. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne i Bo- og Støttecentrets bofællesskaber og cafetilbud ses fortsat generelt at være velindrettede og egnede til stedets målgruppe. Afklaring af beboernes boligforhold i Bofællesskabet, Højby Hovedgade 40 bør dog fortsat ske. Tilsynet besøgte i tilsyn 2013 bofællesskabet i Hørve, herunder besøgte tilsynet en beboer i sin lejlighed og kunne konstatere, at bolig såvel som fællesarealer for bofællesskabet, er rummelige og hjemligt indrettet. 1.d Sikring af flugtveje Alle botilbud har mindst 2 eller flere flugtveje. Tilsynet kunne ved besøg i bofællesskabet i Hørve konstatere, at flugtveje var ryddet og anvendelige. 1.e Alarmer Der er serieforbundne røgalarmer i alle bofællesskaber samt opsat Siemens brandalarmeringssystem. Alarmen indgår direkte til brandvæsenet. Brandvæsenet står for tjek og vedligeholdelse af alarmerne. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: I tilsynsrapport for 2012 gav tilsynet henstilling om, at der snarest blev fundet anden bolig løsning for beboerne i Bofællesskabet 40 pga. fugt- og varme problemer. Leder har nu oplyst at Ejendom og Byggeriafdelingen undersøger forholdene, hvorfor tilsynet henstiller, at leder fortsat følger sagen tæt. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Bofællesskaberne er ikke omfattet af bygningssyn, da det er boligselskaberne der står for boligerne. Interviewguide tilsyn 7/34

8 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der ønskes fortsat anden bygning til Bofællesskabet Højby Hovedgade 40. Ejendom- og Byggeriafdelingen undersøger pt. forholdene. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er ikke planer p.t. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplanen indeholder plan vedr. brand samt evakuering og er placeret ved brandalarmeringsanlæggene. Planen repeteres jævnligt på personalemøder. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Se ovenstående. 3.c Brandtilsyn Der findes, brandalarmer, brandtæppe, skumslukkere og vandslanger i bofællesskaberne. I beboernes lejligheder er brandtæppe og brandslukker. Beredskabsafdelingen i kommunen fører tilsynet med udstyret. Det er oplyst, at der har været brandtilsyn i d Brandøvelse Der har ikke været brandøvelse i Der var sidst brandøvelse i e Førstehjælp Alle medarbejdere var på førstehjælpskursus i Bofællesskaberne har fortsat ikke hjertestartere. 3.f Andet - Interviewguide tilsyn 8/34

9 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at man i 2014 igen afholder brandøvelse. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Sidste besøg af levnedsmiddelkontrollen var den b Andet Det er oplyst til tilsynet, at det er sjældent at der er kontrolbesøg. Dette givet da centeret ikke har servering for offentligheden. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Odsherred Bo- og Støttecentret er oprettet i 2007 som et kommunalt midlertidigt botilbud jf. 107 i Lov om Social Service til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Endvidere tilbyder centret støtte/kontaktpersonsordning for borgere i eget hjem med lignede problematikker, jf. Lov om Social Service b Udviklingstendenser Bo- og Støttecentret har i tidligere tilsyn beskrevet det problematisk at beboerne i botilbuddene jf. 107, har egne lejekontrakter. Leder oplyser nu, at der er udfærdiget rapport omkring denne problematik, men Interviewguide tilsyn 9/34

10 at der p.t. ikke er ændringer i forhold til dette. Bo- og Støttecentret har tidligere beskrevet, at målgruppen ændre sig og denne tendens ses fortsat. Gruppen af beboere med f.eks. Downsyndrom er faldende og at der i stedet kommer flere med psykiske lidelser eller uviklingshæmmede med psykiatriske overbygninger. Endvidere har leder tidligere beskrevet overfor tilsynet, at det er et problem, at man ikke ved hvad man skal gøre af de ældre beboere som pga. alder ikke længere kan bo i bofællesskaberne. Leder oplyser, at hun sammen med lederen af voksenafdelingen i kommunen, nu har udfærdiget en rapport omkring disse emner som er sendt til centrets nye fagchef. Pga. servicetjek i kommunen er rapporten dog endnu ikke behandlet. 5.c Projekter Bo- og Støttecentret er fortsat med I KIK-projektet som startede i august d Andet 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se anbefaling omkring ændret målgruppe i pkt Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder oplyser, at der forventes et mindre overskud for b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi Interviewguide tilsyn 10/34

11 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Lederen er ansvarlig for Bo- og Støttecentrets budget. Centret er endvidere tilknyttet økonomisk konsulent, i Økonomi- og Analyse afdelingen i Odsherred Kommune. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Der findes ikke bestyrelse. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Ikke drøftet. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er i beboere indskrevet. 8.b Alder Beboerne er aktuelt imellem 18 og 79 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Bo- og Støttecentret er et kommunalt tilbud til voksne borgere I Odsherred Kommune med en nedsat funktionsevne, som har behov for pædagogisk hjælp i hverdagen. Bo- og Støttecentret arbejder med 5 kerneydelser: omsorg Oplevelser Samvær Interviewguide tilsyn 11/34

12 Arbejde Fritid Endvidere leveres følgende ydelser: Klub 42 Café tilbud. Service café tilbud. Bofællesskabernes målgrupper: Bofællesskabet, Digterparken, Nykøbing Sjælland: Beboerne har alle Downsyndrom. Bofællesskabet i Vig: Beboerne er ældre, udviklingshæmmede samt udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning eller kun psykiatriske lidelser. Bofællesskabet Højby Hovedgade 40: Beboerne er udviklingshæmmede, eller personer med Asperger syndrom samt personer med psykiatrisk overbygning. Ungdomsboligerne i Højby: Beboerne er unge med forskelligartede vanskeligheder, herunder ressourcesvage - og utilrettede unge og udviklingshæmmede unge med psykiatrisk overbygning. 8.d 8.e Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Andet Bofællesskabet i Hørve: Blandet beboergruppe med forskellige udfordringer. Ved tilsynets besøg i 2013 var beboere med Skizofreni, autisme, ADHD, Asberger og senhjerneskade. Ja Nej Bemærkninger: Som beskrevet i tilsynsrapport for 2012, opleves en stadigt stigende tilgang af borgere med psykiatriske problematikker. Der er i 2013 udfærdiget rapport om dette emne som er indgivet til ny fagchef for den forvaltning centret tilhører. Teamleder for medarbejdergruppen i bofællesskabet i Hørve kunne i samtale med tilsynet bekræfte, at det også i praksis er de 5 kerneydelser der arbejdes med i bofællesskabet. Teamlederen oplyste, at Bo- og Støttecentret i modsætning til Socialpsykiatrien kun tager borgere der Interviewguide tilsyn 12/34

13 er udredt og er medicineret. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: I takt med ændret målgruppe anbefaler tilsynet, som i sidste tilsynsrapport, at ledelsen af centret er meget opmærksom på at normering, uddannelse og tilbud om supervision matcher medarbejdernes behov i forhold til arbejdet med den indskrevne beboergruppe. Bo og Støttecentret bør ved regodkendelse i Socialtilsynet efter være opmærksomme på, at få lavet en grundig beskrivelse af målgruppen for stedet. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Bo- og Støttecentrets målsætning for deres brugere, er at de skal få et så normalt liv som muligt. De vil hjælpe med at fremme den enkelte beboers udvikling og skabe livskvalitet ud fra beboernes egne præmisser. 9.b Pædagogisk målsætning Der arbejdes ud fra en neuro-pædagogisk referenceramme, dvs. der arbejdes helhedsorienteret og handlepræget. Der arbejdes endvidere med brug af girafsprog i det daglige og særligt ved konflikter. Personalet skal være imødekommende og lydhøre. De skal sikre beboernes fortrolighed og overholde aftaler. De skal skabe overskuelighed i hverdagen. Der er vejledning og støtte til det praktiske i hverdagen. Der arbejdes med det fælles tredje hvor elementerne er Intention - handling - virkning. En medarbejder ser på borgerens ressourcer og laver en test hvor de ligger aldersmæssigt. Der arbejdes med respekt således, at de møder beboeren hvor han/hun er i sit liv. De støtter beboeren til at bevare sin værdighed og de respekterer beboerens personlige grænser og råderum. Der skal bevares en god omgangstone blandt beboere og personale. Der arbejdes med indflydelse og ansvar på den måde, at stedet skaber mulighed for at den enkelte beboeres indflydelse er gradvist stigende. De støtter beboerne i at tage ansvar for egne beslutninger og konsekvenser Interviewguide tilsyn 13/34

14 deraf. Beboerne kender deres rettigheder og forpligtelser. Der arbejdes med omsorg ved at være opmærksomme på beboernes helbredsmæssige tilstand. Der arbejdes med at beboerne føler de hører til og føler sig betydningsfulde og oplever tilfredshed og glæde ved at drage omsorg for andre. Der arbejdes med at sikre, at samarbejde med pårørende er i højsæde. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der er ikke separate målsætninger for afdelingerne. Der foretages en grundig visitation. Personalet skal være grundigt sat ind i målsætninger og pædagogisk metode samt værdigrundlag ved ansættelse samt løbende. Kvaliteten og ensartetheden i arbejdet sikres via personalemøder, teammøder i de enkelte bofællesskaber, møde imellem teamlederne og via arbejdet i Bostedssystemet. Endvidere via uddannelse og supervision. Målsætningerne tages op årligt og der ses på, hvad der skal arbejdes videre med. Man arbejder i det daglige meget med at sikre, at beboerne har indflydelse på eget liv, selv tager beslutninger og forstår det der sker omkring dem. Mange beboere har brug for meget struktur og overskuelighed, hvorfor der i nogle bofællesskaber arbejdes med pictogrammer. Bo- og Støtttecentret åbnede i 2012 en servicecafé med medarbejder på hver torsdag fra kl I cafeén kan beboerne få hjælp til at læse post, kontakt til kommunen m.v. Beboerne skal have en visitation til tilbuddet fra voksenafdelingen. Dette da mange får 85 timer til dette. Bo- og Støttecentret er fortsat i gang med at arrangere fritidsaktiviteter til STU elever. Dette gøres dog primært nu igennem Ung i Odsherred, da centret har oplevet at de ellers ikke selv ser disse elever. Interviewguide tilsyn 14/34

15 9.e Andet Tilsynet kunne ved besøg i bofællesskabet Hørve konstatere, at teamleder kender til de pædagogiske metoder, kunne redegøre for disse og forklare hvordan der i praksis arbejdes med disse. Det blev endvidere oplyst, at alle personaler havde modtaget undervisning i neuropædagogik og at der ville være opfølgning på en temadag om dette i november Der tales løbende i teamet om metoderne. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Beboere 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Alle beboere har en primærpædagog/hjemmevejleder tilknyttet. De ses med kontaktpersonen minimum 1 gang om ugen, hvor alle har en hjemmedag. Der er medarbejdere på vagt alt efter hvor mange der har hjemmedag. I ungdomsboligerne er der vagt om morgenen og en der møder ind kl I bofællesskabet i Hørve som tilsynet besøgte i 2013 er der personale om dagen og derefter har beboerne mulighed for at få fat i personalet pr. tlf. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Beboerne holder selv egne boliger med støtte fra personalet. 10.c Har beboeren faste pligter I bofællesskaber med fællesspisning har beboerne hver 1 dag, hvor de skal stå for maden. 10.d Beboermøder Der afholdes generelt beboermøder ca. 1 gang om måneden. Ellers tages emner op løbende, ofte i forbindelse med fællesspisning. I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at der i mange år har været møder hver torsdag, men at der nu afholdes møder efter behov. Kl hver dag drikkes kaffe og tales om de ting der fylder. Interviewguide tilsyn 15/34

16 10.e Medindflydelse Der oplyses om stor medindflydelse, da der er tale om voksne mennesker med egen bolig. Endvidere mulighed for medindflydelse i Klub 42 og på beboermøderne. Beboerne har været med til at udforme husreglerne, dog under hensyn til lejeloven. Teamleder i bofællesskabet Hørve oplyser, at personalet er meget opmærksom på at tale med alle og er obs. på den der har tendens til at være medløber eller isolerer sig. Man ser på den enkelte beboers behov og ser også på hvor mange valg den enkelte kan håndtere. 10.f Samtale med beboere Der er udført interview med en beboer under dette tilsyn. Beboeren viste tilfreds sin lejlighed frem og fortalte glad at han skulle til fødselsdag. Tilsynet fornemmede en god og positiv kontakt til personalet og det var tydeligt, at beboeren var glad for den støtte personalet gav beboeren. Forespurgt gav beboeren dog udtryk for, gerne at ville flytte i egen bolig. Teamleder oplyste efterfølgende, at stedet har forsøgt at efterkomme beboerens ønske ved at holde møde og hjælpe med at lede efter ny bolig. Det opleves dog, at beboeren alligevel ikke vil flytte når det kommer tæt på. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Interviewguide tilsyn 16/34

17 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ja. Der er skriftlige retningslinjer. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja. Hver beboer har en budgetkonto og en lommepengekonto. Der laves budget efter indskrivningen samt samarbejdsaftale imellem beboer og medarbejdere. Beboerne er altid selv med til at handle. Alle boner opbevares i beboernes egen mappe. Der bliver endvidere ført regnskab. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. I nogen bofælleskaber laver beboerne selv mad, i andre laves der fælles. Hvor der er fællesspisning findes en kostkasse. Det er gratis at komme i Klub 42. Interviewguide tilsyn 17/34

18 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Ikke alle beboere har fortsat en handleplan fra kommunen når de indskrives. Alle får lavet handleplaner på Bo- og Støttecentret efter indskrivning. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung - 13.c Løbende justering af planerne Handleplanerne tages op ved møderne i de enkelte teams. Medarbejderne skiftes til at tage en borger op. 1 gang årlig skal alle handleplaner tages op og målene revideres. Den enkelte kontaktperson følger dog løbende handleplanen og mange tager den op hver 3 mdr. Handleplanerne laves sammen med beboerne. Medarbejderne skriver også ind hvordan de vurderer de enkelte punkter. Beboerne kan altid få det at se der skrives. I det daglige skrives i dagbogen under delmål og der måles på en skala fra 1-10 i forhold til hvordan er det gået indenfor de enkelte emner den pågældende dag. I dagbogen beskrives også hvilken metode der er brugt til at nå målene. 13.d Andet - Interviewguide tilsyn 18/34

19 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet har base i centrets hovedformål, at hjælpe beboerne til en tilværelse med livskvalitet på lige fod med andre borgere. Alle beboere er enten i beskæftigelse eller på skole om dagen. Mange går på VASAC, men mange er også ude i beskæftigelse. Alle har hjemmedag en gang om ugen. I weekenden er beboerne enten hjemme eller der laves aktiviteter for dem. Klub 42 står for at udbyde aktiviteter til alle bofællesskabernes beboere. 14.c Eksterne aktiviteter I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at mange af beboerne foretrækker at lave aktiviteter sammen med eget bofællesskab eller har individuelle ønsker. Det kan være at bruge Klub Vig, tage på høstmarked, til Kandis koncert i Højby m.v. Personalet har mulighed for at omlægge deres arbejdstid for at kunne tage med beboerne. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter arrangeres af Klub 42 eller cafe. 14.e Andet Det er frivilligt at deltage. Medarbejdere prøver at motiverer beboere med tendens til at isolere sig til at deltage. 14.f Tilsynets bemærkninger - Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/34

20 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der arbejdes ud fra sundhedsstyrelsens kostråd. I cafeen laves sunde madplaner, dog skal maden være velsmagende og indbydende så beboerne ønsker at købe den. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der tilberedes både lokalt hos den enkelte beboer og fælles i de bofællesskaber hvor der er fælles spisning. 15.c Kostplan I cafeen laves menu for en uge ad gangen. Brugerne er med til dette og også i tilberedningen, hvis de ønsker det. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Brugerne er med til at lave planer for madlavning. 15.e Andet Tilsynet talte med en beboer i bofællesskabet I Hørve som kunne bekræfte ovenstående. Han var tilfreds med maden og syntes at han havde god indflydelse på kostplanen. Han havde mulighed for at komme med ønsker både i hverdagen og ved særlige lejligheder som fødselsdage m.v. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der findes ingen skriftlige retningslinjer på området. 16.b Seksualoplysning/undervisning De enkelte vejledere taler med beboerne om dette ved behov. 16.c Prævention Tales om ved behov. 16.d Andet Der er en uddannet 1 sexolog og en seksualvejleder i centret som medarbejderne kan søge rådgivning hos i forhold til at tale med beboerne om dette emne. Beboerne får endvidere vejledning ved egen læge eller Interviewguide tilsyn 20/34

21 medarbejderne er behjælpelige med at finde bøger til beboerne. 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Beboerne bliver ved indskrivning oplyst om reglerne på stedet og skriver under på kontrakt om, at de ikke indtager rusmidler, samt at personalet kan urinteste ved mistanke. 17.b Politik for området Ja. Der må ikke indtages euforiserende stoffer i centrets boliger. Da det er egne boliger kan man ikke forhindre dem i at indtage alkohol. Ved problemer arbejdes der pædagogisk med dette. 17.c Andet Det er tidligere oplyst til tilsynet, at det har været et problem at gøre noget reelt ved problemer omkring f.eks. hash da der er tale om egen bolig. Der opleves dog ikke problemer med dette p.t. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/34

22 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Nej. Der ses på beboernes individuelle behov. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk - 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der er siden sidste tilsyn lavet medicininstruks. 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst skab. Medicinen doseres af en Social- og Sundhedsassistent og dosis pakkes. Medicinen er mærket med navn og cpr.nr. Også håndkøbsmedicin er personligt mærket. Navn og cpr.nr. tjekkes ved udlevering af medicinen. Der føres medicinskema på den enkelte beboer. Medicinen udleveres inden et måltid, hvorfor medarbejderne har mulighed for at observere beboeren efter medicinindtagelsen. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. Alle medarbejdere har et nyere medicinhåndteringskursus. Sundhedsministeriets vejledning for medicinhåndtering følges. 19.d Andet Tilsynet besigtigede ved anmeldt tilsyn i bofællesskabet i Hørve medicinskabet. Der sås at være medicininstruks. Dog anbefaler tilsynet, at denne gøres mere udførlig, således at den kan anvendes som et Interviewguide tilsyn 22/34

23 aktivt redskab ved medicin udleveringen. Det oplyses, at utilsigtede hændelser indberettes. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Der er generelt ikke brug for særlige hjælpemidler. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Nej. 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der er ikke nedskrevne retningslinjer. Der bruges almindelig sund fornuft og medarbejderne skal være opmærksomme på, at det er beboernes hjem. Interviewguide tilsyn 23/34

24 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ja. Der findes skriftlig procedure ved dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme - 21.d Brug af engangshandsker Der bruges engangshandsker og håndsprit ved behov. 21.e Rengøringsplaner Ikke drøftet. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Bo- og Støttecentret har egen hjemmeside og er på Tilbudsportalen. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Bo- og støttecenteret anvender Outlook og Bostedssystemet. Journal, dagbog og handleplan laves i Bostedssystemet. Beboerne er vidende om de oplysninger der er registeret om dem d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/34

25 23 Samarbejde med pårørende 23.a Pårørenderåd Nej. Der afholdes arrangementer hvor pårørende kan deltage og der kan laves familiemøder imellem beboeren, de pårørende og personalet ved problemer, hvis beboeren giver samtykke til det. 23.b Opfølgning på sager fra pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed Bo- og Støttecentret arbejder efter følgende værdiggrundlag i forhold til samarbejdet med pårørende: Vi ønsker at skabe en kultur hvor dialog og samarbejde om beboerens trivsel er i fokus. Det betyder, at: vi skal afklare gensidige forventninger til hinanden. de pårørende får relevant information. personalet har en god og jævnlig kontakt med pårørende. personalet er imødekommende og ansvarlige. der er åbenhed og ærlighed. 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 25/34

26 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Der er ikke krav om bestyrelse. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder - 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Der er ikke intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/34

27 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der ses ikke at have været indberettet magtanvendelser i b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Instruks i forbindelse med magtanvendelse indgår i stedets kriseplan. Bekendtgørelsen opbevares i en fællesmappe på botilbuddene eller på pc. Indberetningsskemaerne findes ligeledes på pc, tilgængelig for medarbejderne. 26.c Andet (herunder evt. statistik) I bofællesskabet i Hørve blev det oplyst, at der har tidligere har været mange konflikter i forhold til en bestemt beboer, som nu er fraflyttet stedet. Der var dog udelukkende tale om verbale udfald imod personalet og det er ikke kommet til magtanvendelse. Personalet er uddannet i girafsprog og ellers er det medarbejderen der trækker sig ved konflikter da der er tale om beboerens egen bolig. Leder af bo- og støttecentret orienteres om alle hændelser. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - Interviewguide tilsyn 27/34

28 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager - 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Der er i alt ansat 32 ansatte inklusiv leder af tilbuddet. Størstedelen af medarbejdere er uddannede pædagoger. Kun fire er ikke uddannet pædagoger. Der er en SOSU assistent ansat. I bofællesskabet Hørve som tilsynet besøgte i 2013 er alle uddannede pædagoger. Der er 5 ansatte heraf en ledig stilling. Endvidere en pædagogstuderende og en i lønnet praktik. 28.b Brug af vikarer Bruges sjældent. Der bruges for så vidt muligt de samme når der bruges vikarer. 28.c Personaleflow Der er mange ansat med lang anciennitet. I bofællesskabet Hørve blev det oplyst, at der var meget lille udskiftning. Medarbejderne er typisk fra 30 år og op efter. Da medarbejderne er alene på vagt, ses der på at medarbejderen har en vis robusthed og ro. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Teamlederne tilrettelægger arbejdet. Interviewguide tilsyn 28/34

29 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for leder og stedfortræder. 28.f Lokalaftaler Ingen p.t. 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling - 29.b Personalemøder Månedlige møder imellem teamledere, daglig leder og stedfortræder. Personalemøder hver 14 dag hvor leder og stedfortræder deltager ad hoc. 29.c MUS Der er endnu ikke afholdt MUS samtaler i 2013, men der foreligger plan for afholdelse af disse. 29.d Kursusfordeling Teamledergruppen var i 2012 af sted på uddannelse. Endvidere blev der afholdt temadage med bl.a. JTI personlighedstest (jungiansk type index). Dette for at fremme gensidig forståelse og samarbejde. I 2012 og 2013 har der været afholdt kursus for alle i udvikling af handleplaner, mål/delmål m.v. i forhold til bostedssystemet. Der har endvidere været kursus omkring arbejdsmiljø/trivsel tilrettelagt af stedets arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejderne har endvidere modtaget følgende uddannelse: 2 personer - Teamledelse når relationer skaber resultater. Interviewguide tilsyn 29/34

30 1 person - Autisme og Asperger. 12 personer - Piger med Autisme. 2 personer - Dobbelt diagnose. 1 person - Supervision på hjerneskadeområdet. 1 person - Præsentations- og Fremlæggelsesteknik. 3 personer - psykiatri på tværs. Leder og koordinatorer - Etisk håndtering af beboerens midler. 1 er færdiguddannet som sexolog. 29.e 29.f 29.g Supervision Introduktionsforløb for nye medarbejdere Problemer i strukturen Det oplyses i bofællesskabet Hørve at der er supervision efter behov. Stedet har brugt VISO i forbindelse med en bestemt beboer og en medarbejder har modtaget supervision i tilknytning til Opusprojektet. Det oplyses, at situationer med konflikter tages op på personalemøderne og at der arbejdes struktureret med dette, i en supervisionslignende form. I det daglige sørges for en god overlapning ved vagtskifte. Medarbejderne bruger hinandens ekspertise i det daglige og ringer hinanden op, også efter arbejdstid. Alle har en partner som skal følge op på medarbejderen. Krisemappen bruges og der er oprettet vidensbank i bostedssystemet hvor man kan lægge sine erfaringer/vurderinger ind. Teamleder for bofællesskabet i Hørve oplyser, at hun ikke føler, at nogen brænder inde med noget og at leder af botilbuddene er god til at lytte og stille den rette hjælp til rådighed. Der findes ikke egentlig kollegial supervision eller faste aftaler om supervision. Der er lavet en mappe til nyansatte i alle botilbuddene. Der køres endvidere følordning den første uge. Ingen oplyste. Interviewguide tilsyn 30/34

31 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Anbefaling om fast supervision, evt. i form af struktureret kollegial supervision, som beskrevet i tilsynsrapport 2012 fastholdes for Dette set i lyset af de indskrevne målgrupper, ændringer i disse, samt det faktum at medarbejderne er alene på vagt. Endvidere kan supervisionen med fordel bruges til at højne/sikre det faglige niveau i arbejdet med målgruppen. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Det samlede sygefravær var medio 2013 på 3,2 %. 30.b Politik ved højt fravær Der arbejdes efter modellen hvor medarbejderen kontaktes af teamlederen på 2. dagen og opfølgningen overgår herefter til lederen af Bo- og Støttecenteret. 30.c Andet - 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Stedet følger kommunens officielle rygepolitik. 31.b Andet Der er en uformel regel om, at beboerne lufter ud i sin lejlighed, inden der kommer en medarbejder og at der ikke ryges imens medarbejderen er til stede. Der har ikke været problemer omkring dette. Interviewguide tilsyn 31/34

32 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Bo- og Støttecentret følger Odsherred Kommunes politik på området. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Nej. Ønsker fra personalet tages løbende op og ønsker til kompetenceudvikling kommer ofte også frem i MUSsamtalerne. Hvis der er mange som ønsker det samme, ses der på, om der kan laves et fælles kursus, temadag el. lign. 33.b Interne kurser Se pkt. 29d. 33.c Eksterne kurser Bevilges efter ønske og relevans samt økonomiske muligheder for at bevilge det ønskede kursus. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Ja. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - Interviewguide tilsyn 32/34

33 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne APV er lavet i juni I APV indgår trivselsmålinger og der findes for kommunen, retningslinjer for arbejdsbetinget stress, mobning, chikane og vold. Odsherred Kommunes materiale til APV arbejdet benyttes. 34.b Fysisk arbejdsmiljø - 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler Nej. 34.d Psykisk arbejdsmiljø Leder har oplyst, at der er stor opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø og det indgår i strategiplanen for centret og I APV. Endvidere er der stor opmærksomhed på emnet da centret modtager stadig flere beboere med psykiatriske problematikker. Der arbejdes med konflikthåndtering generelt i medarbejdergruppen og personalet er bl.a. blevet uddannet i Girafsprog. Voldsepisoder anmeldes til politiet. 34.e Arbejdsulykker Indberettes jf. reglerne. 34.f Andet Der afholdes 4 møder med sikkerhedsrepræsentanterne om året. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se pkt. 29i. Interviewguide tilsyn 33/34

34 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Der er MED -udvalg med medarbejdere fra hvert bofællesskab. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Det oplyses at vægtes højt. Leder har oplyst, at der er et godt samarbejde i MED udvalget. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 34/34

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Meget lav personalegennemstrømning.

Meget lav personalegennemstrømning. Tilsyn: Plejecenter Nylars - 05. januar 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder gav udtryk for at der er tale om dygtige medarbejdere,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere