Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering"

Transkript

1 Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense den 10.november 2014

2 Disposi2on Hvorfor rela2onel koordinering og strategisk rela2onel ledelse Erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojektet Status og hvor er vi på vej hen

3 Organisering Social og Sundhedsområdet

4 Det overordnede udfordringsbillede Brændende plaporm og demografisk udvikling Større andel af borgere med flere kroniske sygdomme Nye supersygehuse med stadig mere specialisering og kortere indlæggelser, det vil sige flere syge i det nære sundhedsvæsen, flere med behov for omfauende pleje

5 Baggrund for at igangsæue projektet Sikre de bedste rammer for en effek2v og kvalitetsmæssig høj løsning af de kommunale ydelser Behov for at 2lpasse rammer og ledelse i forhold 2l udviklingen og kompleksiteten i opgaveløsning

6 Udfordringer på demensområdet En poli2sk godkendt demensstrategi som ikke var implementeret Demensstrategien

7 Kilde: Na2onal Videncenter for Demens

8 Demens som case Fordi området Er komplekst Kræver koordinering og sammenhængskra1 Styrkes af delt viden Kræver reydighed

9 Formål med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan Rela2onel Koordina2on (RK) og Strategisk Rela2onel Ledelse (SRL) som metode kan være med 2l at sikre en øget effek2vitet og kvalitet i de kommunale indsatser 2l gavn for borgerne i Varde Kommune

10 Projektet i overblik

11 Status Vi har baseline målinger Fokusgruppeinterview Afviklet 2 kursusforløb for i alt 52 ledere, teamledere og nøglepersoner på demensområdet

12 Baseline måling* Spørgeskema undersøgelse blandt SSH, SSA, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, demenskonsulenter og visita2on. *Bygger på Jody GiUels spørgsmål om kommunika2on og koordinering

13 Overblik hold 1 3,51 Visitator 2,83 2,36 3,11 3,45 Sygepl. 2,81 Lav under 2,5 Middel 2,5 3,4 Høj 3,5 5 4,71 3,41 Konsulenter demens 2,51 2,78 2,52 2,29 1,96 2,00 2,61 2,65 2,73 2,91 SOSU-A 3,54 3,47 1,98 Fys- ergo. 2,91 2,05 2,00 2,14 2,59 2,85 2,86 3,61 3,50 SOSU-H 3,54 1,35 2,41 2,42 Geronto-psyk. 2,42 2,34 2,26 2,50 1,98 1,94 1,38 Egen læge OBS: Tal på DK mangler!

14 Oplevet faglighed - et eksempel 19. Jeg har 2lstrækkelig viden om pleje og omsorg af borgere med demens og deres pårørende. 20. Jeg har mulighed for at bruge min viden i arbejdet med borgere med demens. 21. Jeg har et konkret kendskab 2l de borgere med demens jeg arbejder med. 22. Der er formuleret handleplaner for arbejdet med den enkelte borger med demens. 23. Der er velbeskrevne og kendte roller og ansvarsområder for de enkelte faggrupper i forhold 2l arbejdet med borgere med demens. Faggruppe om faglighed Gennemsnit Gennemsnit hold 1 hold 2 Social- og sundhedsassistenter 3,22 3,80 Social- og sundhedshjælpere 3,96 3,74 Visitatorer 3,62 - Sygeplejersker 2,46 2,46 Fysio- og ergoterapeuter 3,06 - Demenskonsulenter 3,47 - I alt: 24. De enkelte faggruppers kompetencer bruges ak2vt i arbejdet med borgere med demens

15 Resultater Alle faggrupper oplever en højere grad af rela2onel koordinering blandt egen faggruppe end 2l de andre faggrupper

16 Flere resultater Social- og sundhedshjælperne er den faggruppe der vurderer den rela2onelle koordinering lavest Visita2onen har vurderet den rela2onelle koordinering højest

17 Hvem rela2onelt koordineres der mindst og mest med? Fysio- og ergoterapeuter er den faggruppe de øvrige faggrupper har vurderet at der rela2onelt koordinerer mindst med. Visita2onen er den faggruppe de øvrige faggrupper har vurderet at der rela2onelt koordineres mest med.

18 Resultater Alle faggrupper vurderer graden af kommunika2on lavere end graden af koordinering. hyppig kommunika2on lavest og den problemløsende kommunika2on højest. deling af viden lavest og grundlæggende respekt højest.

19 Fokusgruppeinterview Enkeltpersoner, har ha1 stor betydning på svære 2dpunkter i sygdomsforløbet Der mangler fleksible aflastnings2lbud 2l de pårørende og 2lbud 2l de sygdomsramte i forskellige faser af sygdommen Pårørende ønsker sig medinddraget som en ressource. Pårørende føler sig ikke al2d trygge ved personalets kompetencer

20 Kursusforløb Hold på tværs af faggrupper og områder Undervisningen var en blanding af oplæg om RK og SRL dialog i grupper om hvad RK betyder for kvalitet, effek2vitet og arbejdsglæde dialogen 2lreUelagt som øvelser, som deltagerne kan bruge i det senere arbejde gennemgang og dialog om baseline målingerne

21 Kursusforløb Forsøg på at udpege indsatsområder Stor fokus på ATA 2d => stor fokus på, at dokumenterings systemet skal være en del af RK OBS dokumenta2ons systemet skal understøue RK, ikke omvendt

22 Erfaringer Tværfaglige møder var før rela2onel koordinering sjældne Interessen for andre faggrupper eller andre enheder var lille Man så ikke noget behov, havde ikke erfaringer med det, fandt det ressourcekrævende Nu er det leuere at etablere tværfaglige møder Stor glæde og 2lfredshed med møderne, fordi kvaliteten og dermed arbejdsglæden øges

23 Erfaringer undervejs Tværfaglige møder sammen med pårørende skaber fælles målsætning, der tager afsæt i behovet, forebygger konflikter, øger kvaliteten og trygheden for de pårørende Tværfaglige møder/drø1elser uden pårørende Giver tværfagligt personale mulighed for at sæue fælles mål E1er tværfaglige møder er afstanden mellem faggrupper, og deres nærmeste kollegaer kortere Fagligheden øges/ sæues i spil 2l gavn for borgeren

24 Erfaringer Vi lægger vejen imens vi går på den Vi tror på RK og SRL Det er svært at få rig2g fat i ude i praksis Er lederne er klar? Vi skal styrke særligt teamledere RK og SRL er svært at kommunikere

25 Udfordringer Vores ledere og medarbejdere er ikke trænet i at involvere rela2onelt/tværfagligt Teamledere mangler coachende kompetencer At finde 2den/ressourcerne i en presset 2d

26 Hvor er vi på vej hen Vi skal 2l at: Gå fra teori 2l praksis, så vi ikke ender med blot at sæue ved endnu et gennemført projekt Starte trænings- og udviklingsak2viteter op, arbejde med insisterende involvering Finde ud af hvad RK og SRL kalder på i organisa2onen Hvad er det helt konkret vi skal gøre anderledes og bedre med henblik på at skabe værdi og kvalitet for borgere og pårørende med demens

27 TAK for ordet Kirsten Enevoldsen Myrup Karin Juul Viuff

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde

Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Strategisk rela,onel ledelse opbygning af forandringskapacitet Baggrund om projektet Elementerne i Strategisk rela5onel ledelse Cases fra Varde Kommune og Region Midt Læs mere: Læs et udsnit af bogen gra5s:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere