Speciale specifikt kursus i Traumatologi ABCD principper/atls. Jesper Dirks, Overlæge Ph.d HOC Anæstesi og Operations klinik Rigshospitalet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale specifikt kursus i Traumatologi ABCD principper/atls. Jesper Dirks, Overlæge Ph.d HOC Anæstesi og Operations klinik Rigshospitalet."

Transkript

1 Speciale specifikt kursus i Traumatologi ABCD principper/atls Jesper Dirks, Overlæge Ph.d HOC Anæstesi og Operations klinik Rigshospitalet.

2

3

4

5

6 ATLS konceptet Kend skadesmekanismen Få overblik! Vær systematisk! Prioriter! - ABCDE Behandle det mest livstruende først Revurder! Vær forberedt på komplikationer Kend typiske ledsagelæsioner

7 Behandling Airway m. spine control Breathing Cirkulation Disability Exposure

8 ATLS Undersøgelsestrategi Primary survey den primære gennemgang Resuscitation - prioriteret behandling supplerende undersøgelse/monitorering reevaluering Secondary survey den sekundære gennemgang supplerende undersøgelse/monitorering Reevaluering Tertiary survey

9 Overordende mål!! Tilbyd adækvat vævs oxygenering Tilbyd adækvat vævs perfusion KONTROLLER ÅRSAGEN! Stop blødning Fjern kontaminering Time frame depends on the degree of physiological compromise

10 STRATEGY GET OUT OF TROUBLE STAY OUT OF TROUBLES

11 Damage Control Headlines ABC Avoid Lethal triade Hypothermia Coagulopathy Acidosis Fluid resuscitation, restrictive,no colloids (Balanced Transfusion ) Damage Control surgery

12

13 AIS og ISS Injury severity score, ISS, udregnes som kvadratet på de 3 sværeste skaders Abbreviated Injury Score, AIS. Den sværeste skade (af evt. flere) i hver enkelt region er den gældende. Point fra 0-6 på nedenstående regioner efter følgende retningslinjer: Ingen skade Ubetydelig skade Moderat Alvorlig Meget alvorlig Kritisk for overlevelse Uforeneligt med liv, medfører automatisk samlet ISS=75 uanset andre skader AIS beregnes for de 6 forskellige regioner (1. Hoved, hals og cervikalcolumna; 2. Ansigt; 3. Thorax og thoracalcolumna; 4. Abdomen og lumbalcolumna; 5. Ekstremiteter og bækken; 6. Ekstern (hud/luftveje).

14 Abbreviated Injury Score, AIS. Bækken og ekstremiteter 1 point: Sår på ekstremitet. 2 points: Sår på ektremitet >20 cm/ >10cm på hånden. Fraktur eller luksation lukket. Lateral malleolfraktur åben. Nerve eller karskade. Crushskade på UE under knæ. Compartmentsyndrom. Kollateral eller korsbåndskade på knæ. Patellaseneskade. Bækkenfraktur type A 3 points: Fraktur eller luksation åben. Femurfraktur åben eller lukket. Crushskade på OE eller over knæ på UE. Traumatisk amputation under knæ. Bækkenfraktur type A åben. Bækkenfraktur i iliosakral region. 4 points: Traumatisk amputation over knæ. Bækkenfraktur type B/C 5 points: Bækkenfraktur type B/C med blodtab >20%.

15 ISS ISS < 25 dødelighed er 0 ISS > 25 dødelighed stiger lineært ISS = 50 dødelighed 50% ISS = 70 dødelighed 100% LD50 ISS = 40 for patienter <44 år LD50 ISS = 29 for patienter >64 år Pape HC, The polytraumatized patient with fractures a multidisciplinary approach, Springer 2011

16 Prognose for shockpatienter Initial basedeficit/meq/l letalitet +2 til -2 6% -3 til -5 11% -6 til -9 >25% < -10 >40% normalisering af laktat <24 h 1% 24-48h 25% >48h 85% Pape HC, The polytraumatized patient with fractures a multidisciplinary approach, Springer 2011

17 A OG B A: Tidlig definitiv kontrol Intubation. Marginal A initialt stinker af problemer senere!! B: Tidlig diagnostik, Anamnese, Klinik, Paraklinik (ABG, Rgt thorax, FATE/E-FAST) Liberal indikation for pleuradræn og Intubation HUSK revurdering efter intervention! Let reduceret ventilation (preload) Tidalvolumina 5-6 ml/kg, Frekvens 8-10 PEEP 5 cm H2O (OBS TBI) FiO2: %

18

19 C BT Hvad stiler vi mod? Ukontrolleret blødning ( Ikke mistanke om TBI): Hypotensive resuscitation: Stumpt traume Systolisk BT 90 mmhg Penetrerende traume Systiolisk BT 70 mmhg Traumatisk Hjerneskade: Systolisk BT 120 (CPP = MAP - ICP) Hamorhagisk kontrol Stil mod MAP* > mm Hg. * Mean arterial pressure NB! Puls Hypovolemi Er en af mange årsager til tachycardi og derfor ikke en tilstrækkelig guideline i sig selv. Hypotensive traume patienter er som udgangspunkt hypovulæme og skal ikke behandles med Inotropika

20 Prepare for a visit to The Undertaker Volumen resuscitation??

21

22 Restriktiv med krystalloider - go low

23 N=

24

25 ABC VS CNS (D) Undamaged neurons Damaged neurons Dead neurons Optimal enviroment Optimal enviroment Suboptimal enviroment Functional neurons Functional neurons Dead neurons Dead neurons

26 Mortality 6 months after GCS 3-8 Perfusion and oxygen 27% Hypoxia 33% Hypotension 60% Hypoxia and hypotension 75%

27 Beslutningstagning Stabile patienter: Overvej! Early total care Ustabile patienter: Damage control surgery Tids ramme 60 (90) min.!! Hvem Bestemmer??

28 Stable Borderline Unstable In Extremis D E C I S I O N I Shock Systolic BP mmhg ATLS Shock Class < I II III IIII SAG-M antal pot >15 Arterial Lactat mmol/l Base Defecit mmol/l < 1,6 1,6 2,5 2,5 5 > 5-3 to 0-5 to -3-8 to-5 <-8 II Coag. MA (mm) Normal MA MA< 50 MA<40 TEG LY 30 Normal LY<10% LY>10 % Ly >30 % III Temp C > <30 IV Lungs Pao2/Fi <25 Tissue Thorax, AIS Damage Abd.,AIS Pelvis, AO A B OR C C C Ext. AIS

29

30

31 30 % af traumepatienter med behov for MT har koagulopati ved ankomst. Mortaliteten for masivt transfundered traumepatiener 20-50% % af dødsfald under kamp er preventable % af preventable deaths er følge af hæmoragisk shock Transfusion strategien har væsentlig betydning for overlevelsen Perkins 2007, Kaufmann 1997, Pferffermann 1977, Repine 2006,Holcomb 2004, Brohi 2003

32 Hæmostase! (K Brohi slide)

33 Coagulopathy of trauma Hess et al. J Trauma 2008

34 Massive transfusion pathophysiology Coagulopathy related to Trauma/Shock - Acute Traumatic Coagulopathy Coagulopathy secondary to dilution with crystalloids and colloids Coagulopathy secondary to haemotherapy Consumption coagulopathy secondary to trauma, shock, DIC Coagulopathy due to hypothermia and metabolic acidosis Micro Vascular Bleeding (MVB) Hardy J-F et al. Can J Anesth 2004 Brohi K et al. Curr Opinion of Crit Care. 2007

35 Primære focus: SAGM : FFP ratio CSH BAGHDAD 1:8 Mortalitet 65% 1:2,5 Mortalitet 34 % 1:1,4 Mortalitet 19% (Borgmann 2007) Øget FFP/PTC : SAGM ratio øgede overlevensen fra 41%-71 % hos masivt transfunderede civilt level 1 TC Holcomb 2008

36 Transfusion med blodprodukter er en ringe erstatning! Transfusion med produkter i forholdet 1:1:1 giver et produkt med: Hæmatokrit 29 % ( Heraf vil kun 90 % af erytrocytterne cirkulere efter transfusion) Trombocytter 88 x 10 9 ( Heraf vil kun 70 % cirkulere efter transfusion) Plasmakoncentration 65 % af normalt. Således er slut resultatet selv i bedste fald en anæmisk, trombocytopen, coagulopatisk patient Hess Jr, holcomb JB Transfusion medicine 2008

37 Koagulopati Hypotermi < 35º C REVURDERING??? Acidose SBE > -6 Early Total Care Damage Control

38 Koagulationssystemet - Kaskade model - INR introduceredes i 1940 for at måle effekten af dikumarol i plasma Shapiro et al. Ann Surg. 1942;116: Kaskademodellen blev introduceret i 1964 baseret på antagelsen at koagulationen foregår i plasma og resulterer i et fibrinnetværk der indfanger trombocytter ved vævsskaden MacFarlane RG. Nature 1964, 202: , Davie et al. Science 1964;145: APTT introduceredes i 1961 med formål at måle effekten af antikoagulation i plasma Proctor et al. Am J Clin Path 1961;36: Disse assays har ALDRIG haft til formål at reflektere kliniske blødningstilstande i patienter der ikke er antikoaguleret

39 Thrombelastografi (TEG ) Fuldblodsmetode. Måler de viskoelastiske (fysiske) egenskaber af koaglet Valideret i kirurgiske og ITA patienter Lesserson et al. Br J Anaesth 2001 Cerutti et al. Liver Transpl 2004 Kaufmann et al. J Trauma 1997 Johansson PI. Transfusion 2007 Global vurdering af koagulation og fibrinolyse Svartid ca. 15 min

40 TEG Analyzer Review Definitioner R K Angle MA G LY30 CI = Faktor Funktion = Koagelkinetik = Fibrinogen Funktion = Trombocyt Funktion = Koagelstyrke = Fibrinolyse 30 min efter MA = Coagulation Index Normal værdier R K Angle MA G LY30 CI = 3-8 min = 1-3 min = 55-78º = mm = 4.6k 10.9 d/sc = % = -3 til min min > 1.1 min Delta Forskel mellem R and SP Enzymatic Trend Hyper Enzymatic Trend Normal Enzymatic Trend Hypo

41

42

43 E HUSK sufficient smertebehandling!! Negative outcomes korreleret til insufficient smertebehandling. Inadequate pain treatment Tromboembolic events Agitation Respiratory complications Katabolic stress respons Immun suppression Suffering PTSD Chronic Pain LOS/ ICU LOS Mortality Moderat correlation Outcome Strong correlation

44 CASE Modtages på. Traumekald. Tilskadekomst kl ca , kl Anamnese: 78-årig mand, som har stået på en stige, faldet ca. 3 til 3,5 meter ned, ingen vidner, men fundet af hustru. Har amnesi for forløbet. Indbringes med Falck til traumestuen spinet og med stiv halskrave. Ved ankomst vågen og let konfus. GCS 13. Afd. I: Tidligere: Patienten kendt med DM, type 2 og får sandsynligvis Metformin, patienten er kendt med hypertensio arterialis og for Cozaar herfor (ifølge OPUS-notat fra 2008). Patienten får sandsynligvis et blodfortyndende præparat, sandsynligvis Marevan. Patienten har aktuelt atrieflimren. Allergier: Ingen kendte.

45 AB-stabil. BT 70/45, patienten retter sig på 2 liter Ringer. Log-rolles og lægges på traumetransfer. Øjne: Runde, egale pupiller, reagerer naturligt for lys. Frie øjenbevægelser. St.p.: Vesikulær respiration. Ingen bilyde eller dæmpning. Ved UL-scanning ses bilat. lungesliding. St.c.: Regelmæssig aktion = perifer puls. Ingen mislyde. Abd: Se under D-notat. Fast negativ. Thorax: Et stort hæmatom sv.t. ve. side og thorax. Rtg. af thorax: Viser ingen pneumothorax. På ve. lunge er der basalt mistanke om atelektase/haemothorax(?). Bækken: (se notat afd. T). Afd. T: Thorax: Stabilt og uømt, fraset ømh. sv.t. hævelse på øverste del af thorax foran ve. skulderled, hvor der endvidere ses hæmatom. Egal resp. AFD T: Bækken: Stabilt og uømt. Under log roll foretages palp. af columna ingen dir. ømh. af columna thoracolumbalis. UE: Indir. ømh. sv.t. ve. hofte. Umiddelbart ingen synlig fejlstilling.

46 Patienten køres til rp. traume-ct-scanning, som giver mistanke om venstresidig lacunainfarkt i cerebrum samt viser venstresidig scapulafraktur med hæmatom. Ve.sidig bækkenfraktur med 2 cm diastase i sacroiliacaled, der er 3,5 cm diastase ved symfysen. Ingen frakturer sv.t. columna : Patienten har fået kontrast ved CT-scanning og skal derfor pause Metformin i 48 timer fra kl. 19, dette kan genoptages efter de 48 timer, hvis nyreparametre er normale. Patienten skal overflyttes til Traumecenteret, Rigshospital med lægebil. Tilføjelse, kl : Det oplyses nu via hustru, at hustruen fandt patienten (ca. kl. 17) liggende på græsplænen efter uheldet, ønskede ikke umiddelbart hjælp, hvorfor ambulance først tilkaldes efter 1 til 1½ time.

47 ALB kl Faldet ned fra træ, har på været ustabil cirk. Er fortsat dette under transporten. Desuden mange smerter fra bækkenet. Hgb 6,2 før afgang fra Herlev. BT 68/44 kl Der er givet i alt 0,5 mg Fentanyl, 2 l NaCl, 2 l Ringer, 2 SAG-M, 2 trombocytter og 1 cryo, 1 g Cyclokapron, 7,5 mmol calciumklorid. Teamleder kl Tilføjelse til anamnese Pt. er faldet fra stige kl. 17, ca. 3,5 meter. Indbringes til C-ustabil. Ut. i kontakt med AN BV 19.40, pt. her væskeresuciteret med 4,5 l tynde væsker. Der anbefales rp. TXA 1 g rp. balanceret transfusion rp. bækkenslynge rp. TEG Pt. skal modtages her på RH hurtigst muligt. Pt. ankommer Der er fra Herlev givet: 1 cryopriticipat 1 SAG-M og 2 PTC Pt. ankommer respiratorisk marginal og maks. C ustabil - se nedenstående samt somnolent. Pt. lider af DM2, hypertensio arterialis samt atrieflimren. Objektivt Vågen, GCS 12-13, normale pupilforhold. Taler frit, men med besvær som følge af takypnø. Abdomen: Blød, adipøs. FAST negativ. Pt. har bækkenslynge. Systolisk BT 50, puls 150. Pt. gråbleg. Konklusion Pt. maks. C ustabil som følge af blødning fra bækkenfraktur. Der opstartes straks balanceret transfusion.

48 Konklusion Pt. maks. C ustabil som følge af blødning fra bækkenfraktur. Der opstartes straks balanceret transfusion. rp. TXA 1g Der gives umiddelbart 3500 ml blandede blodprodukter Pt. retter sig på dette til BT 110 systolisk, sideløbende anlæggelse af UL-vejledt sheet i v. jugularis interna dxt. samt A-kanyle i a. radialis dxt. Pt. har tillige truet venstre OE med compartmentsyndrom i venstre pectoral- og deltoideusregion. Forudgået af S-ketamin mg samt Suxa 125 mg og Fentanyl 0,3 mg Glat intubation cormack 1. Rtg. af thorax tæt lungetegning, sheet velbeliggende tuben lige over carina retraheres 2 cm. Pt. køres herefter på U OP mhp. extern fix af bækken samt spaltning af venstre OE. Trods vellykket ekstern fiksation er pt. fortsat C ustabil når transfusion pauseres. Pt. har spændt abdomen.

49 Plan Laparotomi, U BV kaldes imellemtiden ind mhp. pakning af bækken. Eksplorativ lap. med nogen, men beskeden, blødning fra krøset, endvidere hæmatom i lille sæk. Herefter pakkes bækken ved ovl.. Pt. herefter stabil. Pt. er transfunderet med: 12 SAG-M 12 FFP samt 5 PTC, ialt 8350 ml (derudover ca. 1 l blodprodukter fra Herlev før ankomst til RH). Peroperativt er taget TEG x flere. Første TEG efter modtagelse i TC med marginal forlænget R-tid, øvrige TEG i.a. Pt. har haft ca. 150 ml i diureser peroperativt. Der er givet adrenalin mkg i forb. med hypotensiv episode, systolisk BT 60. Pt. således pakket i bækken og abdomen, status kl : Tp. 36, ABG ph 7,29, pco2 5,6, po2 12, hgb 6,9, normale elektrolytter, SBE -5,7, laktat 3,5, SVO2 81. Systolisk BT 95, AFLI 105. Pt. overflyttes til Intensiv, lukket med VAC. Konklusion Traume som følge af fald fra stige med primært bækkenfraktur type C, efterfølgende svært C ustabil, tillige mindre intraabdominal blødning. Pt. er endvidere spaltet sv.t. venstre pectoral- og deltoideusregion som følge af compartmentsyndrom. ISS = 38

50

Blandevejledninger... 19

Blandevejledninger... 19 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

Triage-Manual. RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) Team. Læge+spl. Spl(læge) Spl/læge. Beh.spl /læge

Triage-Manual. RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) Team. Læge+spl. Spl(læge) Spl/læge. Beh.spl /læge Triage-Manual RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min GRØN Haster

Læs mere

GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT

GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT Sandbjerg Obstetrisk Guideline: GENOPLIVING AF DEN OBSTETRISKE PATIENT Godkendt med rettelser: Præsenteres ved Sandbjergmøde Januar 2013 Arbejdsgruppens deltagere: Mette Fabricius, Næstved Søren Helbo,

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt: OFFENTLIG HØRING Revision: OFFENTLIG HØRING Udløb: OFFENTLIG HØRING Kliniske

Læs mere

Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring

Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring A(airway): SE LYT FØL Monitorering Tiltag B(breathing): SE LYT FØL Monitorering Er der frie luftveje? Er der sikre luftveje? Ses hævelse

Læs mere

Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG

Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG Den blødende patient SATS - interessegruppe Indkaldelse: Abstracts Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Læs mere

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV...1-1 Diagnose...1-1 Forløb...1-1 Klinisk sygdom...1-1 Udredning...1-2 Behandling...1-4 2. AK-BEHANDLING...2-1 Patient, som skal indlede AK-behandling...2-1

Læs mere

Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne

Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne 2 Initial håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne Vagn Eskesen 1, Jacob Bertram Springborg 1, Johan Unden 2 & Bertil Romner 1 STATUSARTIKEL 1) Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere

Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi

Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi 2 Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen Statusartikel Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V03140182 Formålet med

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige 2 Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige Hans-Christian Pommergaard 1, Astrid Nørgaard 2, Jakob Burcharth 1, Rune Larsen 2 & Jacob Rosenberg 1 Statusatikel 1) Gastroenheden, Kirurgisk

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse Titel Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Søgeord Hoved søgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling Andre søgeord: kritisk sygdom, systematisk

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar - Maj 2013 21. Årgang. Dr. Nicolaes Tulps anatomilektion. Maleri: Rembrandt 1632

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar - Maj 2013 21. Årgang. Dr. Nicolaes Tulps anatomilektion. Maleri: Rembrandt 1632 1&2 Januar - Maj 2013 21. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Når mor bedøver Foto: Karen Hørlyck 2012 Kolding Sygehus Dr. Nicolaes Tulps anatomilektion Maleri: Rembrandt

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere