De seneste års besparelser, samdrift af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De seneste års besparelser, samdrift af"

Transkript

1 Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation, har været en stor udfordring for lederne på ældreområdet i Århus Kommune. Ingen tvivl om det. Til gengæld har gevinsten været mere engagerede medarbejdere, og ledere der har bedre tid til at gøre alt det, som gør lederjobbet sjovt og udviklende! Ingen medarbejder vil i dag leve med, at det og det skal du gøre, for det siger chefen. Nej, de vil selv have indfl y- delse og arbejdet skal give mening for dem!, konkluderer Karen Plesner, områdechef på plejehjemmet Caritas. Så hvad gør man, når man samtidig præsenteres for krav om besparelser og høj service til borgerne? I Århus Kommune er svaret teamorganisering og samdrift af lokalcentre. Og det har givet succes - både for borgerne, medarbejderne og lederne. Men det kræver en ny tilgang til arbejdet på lokalcentrene. Fra min borger til fælles ansvar Den nye tilgang til arbejdet består blandt andet i kollegial supervision, samdrift med andre lokalcentre og anvendelsen af systemiske og anerkendende metoder. Den forskel, der måske er allertydeligst for medarbejderne er, at de i dag arbejder i teams. Det betyder, at arbejdsopgaverne - målet med arbejdet - er et fælles ansvar i de enkelte teams, fortæller Bodil A. Pedersen, som er teamleder på Lokalcenter Gellerup: I en gruppe får hver medarbejder en defi neret opgave, som de skal løse. I et team er det teamet der får en opgave og så kan man i fællesskab lave opgaveløsning ud fra de kompetencer og ressourcer man har. Og Karen Plesner supplerer: Selvom man laver vidt forskellige opgaver, så kan man godt have et fælles mål. Synligheden af hvad den enkelte laver og hvad de andre laver og hvordan det bidrager til vores fælles mål - det gør en forskel. Ifølge Bodil A. Pedersen var det en god ahaoplevelse for både ledere og medarbejdere at få en forståelse for, hvad det betyder at gå fra gruppe til team. Mens medarbejderne før i tiden var vant til at gå til lederen, hvis et problem Projekt Sporskifte i Århus Kommune blev iværksat på baggrund af besparelser på ældreområdet og samdrift af 37 lokalcentre, så der i dag er 17. Projektet bestod i uddannelse af over 1000 ledere og medarbejdere i systemisk og anerkendende teori, teamforståelse og teamledelse. I dag er samtlige medarbejdere organiseret i teams. Eksterne konsulenter stod for uddannelse og udviklingsaktiviteter på de enkelte lokalcentre. opstod, lægger de det i dag på bordet og finder i fællesskab ud af, hvordan de kan hjælpes ad med at løse det: Der er kommet en større vi-forståelse for hinandens opgaver, end der var tidligere. Tidligere var man meget fokuseret på mine opgaver og mit dagsprogram. I dag taler man meget mere sammen om morgenen. Man er meget mere bevidst om at få den røde tråd gennem opgaveløsningen. Teamets fælles ansvar for opgaveløsningen betyder også, at de har langt større indflydelse og skal træffe mange flere afgørelser selv: De skal ikke spørge lederen hele tiden, og hvis de gør det, er det mere for at

2 ARBEJDSGLÆDE projekt sporskifte MAG3 samdrift udvikling LOKALCENTRE faglig STOLTHED teamorganisering få modspil, fortæller Bodil A. Pedersen. Noget tyder på, at den større medindflydelse og det fælles ansvar er faldet i god jord hos medarbejderne. Ja faktisk var de fleste hurtigt med på idéen om teamorganisering, fortsætter Bodil A. Pedersen: Allerede da jeg præsenterede det for dem, var der én der sagde Det er egentligt rart det her, det giver mig mere ro og mindre stress, for nu er vi pludselig fl ere om det. Det er ikke kun mig. Og dén har de alle taget til sig. Denne holdning er medarbejderne enige i. Fællestillidskvinde for ergo- og fysioterapeuterne Kirsten Møller Hansen har oplevet, at et større fælles ansvar og medindflydelse er nøgleord i teamarbejdet: I hverdagen er det jo os i teamene der ved, hvor skoen trykker, og derfor er det også os, der ved, hvordan vi kan gøre vores arbejde bedst muligt. Men selvom teamorganisering bygger på, at man skal løfte i flok og er fælles om at løse opgaverne, skal alle ikke kunne det samme. Både Karen Plesner og Bodil A. Pedersen mener, at en god sideeffekt af teamorganiseringen er, at teamet ser, at alle byder ind med hver deres kompetencer. Og ikke mindst ser, at kollegerne sætter pris på det. Karen Plesner, som har en mangeårig baggrund som leder indenfor ældreområdet, har været projektleder for forandringsprocessen. Da hun i sin tid skulle introducere teamtanken, gjorde hun meget ud af, at skabe forståelse via eksempler relateret til praksis. Ved et forløb med nogle brugerråd gav hun dem en øvelse, hvor deltagerne blev delt op i to hold. På det ene hold fik deltagerne hver især individuelle opgaver, f.eks. en kryds&tværs, en sudoku eller et puslespil. Det andet hold fik de samme opgaver, men måtte selv finde ud af at løse dem sammen. Du kan jo selv gætte hvilken gruppe, der løste opgaverne først, griner Karen Plesner, og hvilken gruppe der brokkede sig over de opgaver de hver især havde fået: Øv, hvorfor skal jeg løse sudoku? Det kan jeg ikke fi nde ud af! Jeg vil hellere lægge puslespil! - det var et værre cirkus! Og sådan er det også i hverdagen, supplerer Bodil A. Pedersen: Vi er ikke gode til de samme ting! Og det kan jo også være, at kemien mellem en medarbejder og en borger ikke lige er så god, eller at en medarbejder siger, nu har jeg passet den borger i tre år, nu vil jeg gerne prøve noget andet, Så går vi ind og organiserer os ud af det. Med dette nye fokus er medarbejderne ifølge Karen Plesner blevet bedre til at udnytte hinandens kompetencer: I dag går de direkte til hinanden og siger Hej, jeg har lagt mærke til, at du er rigtig god til at have med demente at gøre - kan du ikke give mig nogle redskaber, så jeg også kan blive god til at håndtere dem?. Så bliver man jo glad og stolt, og det giver en god stemning. I det hele taget er medarbejderne blevet mere bevidste om, hvad de kan, og hvad de måske ikke kan. Det er blevet lovligt at vise både sine stærke ressourcer og svage sider, fordi alle ved, at alle byder ind med det bedste de kan. Men vigtigst er det ifølge Bodil A. Pedersen, at medarbejderne er blevet bedre til at anerkende og værdsætte deres eget arbejde: De er jo begyndt selv at sige, at de da egentlig er blevet meget gode til dit og dat - nu mangler vi bare at afl ære dem at sige egentlig - for de ER bare gode!, smiler hun. Borgeren i centrum? Det lyder jo alt sammen meget godt - for medarbejderne og lederne! Men hvad får borgerne ud af de mange forandringer? Ja, vi er jo sat i verden, fordi nogle borgere har brug for vores hjælp, nikker Bodil A. Pedersen, Men jeg er også helt sikker på, at processen har givet en afsmitning ud til borgerne. Man kan lettere udvikle kvaliteten af ens kerneydelse, når man arbejder i et team. Det handler om, at opgaven ligger på midten af bordet og alle rækker ind med hver deres kompetence. På den måde får vi skabt den bedst mulige løsning for borgeren. Som eksempel nævner Bodil A. Pedersen medarbejdernes større fælles forståelse for de op-

3 gaver, de hver især løser. Her mener hun, at det giver et større engagement, når en medarbejder er ude hos en borger, som han eller hun ikke plejer at komme hos. Det betyder også, at borgeren får en god service, uanset om det er den sædvanlige hjælper eller en afløser, der kommer: For når alle er godt bekendt med hvad der skal ske, og hvordan opgaven skal løses, så er borgeren i centrum, fortæller hun. Selvfølgelig skal borgeren ikke møde et nyt ansigt hver uge. Men med teamorganiseringen er det blevet mere overskueligt for borgeren, hvem der kommer: Hver medarbejder har stadig sine faste borgere. Og så har vi lavet et foto-tek med billeder af alle fra teamet, som sidder i samarbejdsbøgerne ude hos borgerne. På den måde får borgeren et ansigt på, hvem der kommer ved sygdom eller ferie, fortæller Bodil A. Pedersen og tilføjer, Vil du vide mere? På kan du læse om systemisk og anerkendende teori og metode og om teamorganisering. Du kan fi nde information om Århus Kommunes Projekt Sporskifte på www. aarhuskommune.dk/portal/publikationer under Virksomhedsplan Sporskifte. at foto-teket også har en anden fordel: En af vores hjælpere var på vaskeriet for en borger. Da hjælperen kom tilbage, sagde borgeren, at der havde været én og spørge efter hjælperen. Dér tog hjælperen så fototeket frem, og sammen fandt hjælperen og borgeren ud af, hvem det var, der havde været der. Også social- og sundhedshjælper Anette Samuelsen oplever, at der er opstået en større gensidig fleksibilitet mellem ansat og borger: Vi er bedre i stand til at respektere borgernes ønsker og vaner. Nu er det en fælles forhandling med borgerne om at få dagen til at gå op. Måske kan borgeren slække lidt på døgnstrukturen, og så har vi omvendt tid til at gå med hende ud at handle eller eksperimentere med mærkelige livretter. Og borgerne er meget tilfredse med den form for fl eksibilitet, fortæller Annette Samuelsen og tilføjer: Faktisk synes jeg, at både borgerne og vi medarbejdere har det som blommen i et æg! Borgerne har en følelse af at blive taget alvorligt. Og vi medarbejdere går glade hjem hver dag med en god samvittighed og en følelse af at have gjort en forskel. Og personligt kan jeg glæde mig over, at jeg skal have 20 år mere i ældreplejen. Mindst!. Lederens nye rolle: Fra orakel til coach Også ledernes rolle og opgaver har ændret sig markant med indføringen af samdrift og teamorganisering. Både Karen Plesner og Bodil A. Pedersen kan skrive under på, at det ikke har været ubetinget nemt: Som leder har man været vant til rollen som den, der kendte det faglige svar. Og som den, der havde detailkontrol, fortæller Karen Plesner, Men så komplekst som området og opgaverne er blevet i dag, er det utopi, hvis vi som ledere tror på, at vi kan give et bedre bud på, hvordan en opgave skal løses, end en medarbejder kan. Med teamorganiseringen er lederens rolle at være coach for medarbejderne. Så når en medarbejder i dag kommer til en leder, er det ikke for at få det rigtige svar, men for at få et kvalificeret modspil - f.eks. i form af refleksioner og nysgerrige spørgsmål. Og det har da bestemt været en udfordring at give slip på den der nu skal jeg fortælle dig, hvordan... Det har krævet mod at slippe kontrollen!, fortæller Bodil A. Pedersen og tilføjer, at det også har været en sund proces. Både for hende selv, og for medarbejderne, der kan mærke, at hun stoler på dem. Det værste ved denne nye måde at være leder på er, ifølge Karen Plesner, at man som leder kan være bange for at miste styringen. Og for at blive anklaget for, ikke at lave nok og ikke at have nok styr på tingene: Og netop her er det vigtigt at pårørende og borgere ved, at lederen ikke skal have tjek på det hele, fortæller hun og understreger, at lederen selvfølgelig stadig har en form for kontrol: Men vi skal hellere kalde det evaluering. For det handler ikke længere om, hvorvidt tingene er gjort rigtigt og forkert. Det handler om, at vi stopper op og undersøger, om vi lever op til de mål og standarder vi har sat os selv. Vi bruger det til at blive klogere - sammen!. Den mere coachende leder-rolle lyder måske som mere arbejde til lederne, men det behøver det ikke at være, fortæller Bodil A. Pedersen: Før i tiden var det jo mig, der gik ud til medarbejderne med nogle instrukser om, at kommunen havde sagt, at vi skulle gøre sådan-og-sådan. Og så var det min opgave at få medarbejderne til at gøre det. I dag får vi nogle

4 overordnede rammer, og så kan teamet og jeg sammen beslutte os for, hvordan vi løser opgaven. Det gør det lettere for mig at motivere dem, fordi de er med på råd. De forstår mekanismerne, tager ejerskab og arbejder videre med det - både med min hjælp og ved egen kraft. Så egentlig er det en form for aflastning!. Men det allerbedste ved at arbejde på denne måde er, at du får tid til at lave det, som du altid synes, du forsømmer som leder, fortæller Karen Plesner: Man kan tage højde for tingene i stedet for at slukke brande. Man får luft til de spændende opgaver og drukner ikke i driftsopgaver. Teorien om praksis En del af processen med indførelsen af teamorganisering bestod også i kurser i teori og metoder. Men skulle det nu være nødvendigt, at sætte teoretiske begreber på en proces, som foregår i praksis? Jeg har altid været praktiker, og havde det sådan - ja-ja, lad de andre tage sig af alt det der fi ne teori, og lad mig passe praksis, fortæller Karen Plesner. Men da jeg så stiftede bekendtskab med den systemiske tænkning, havde jeg det sådan, at her var der en teori, der kunne forklare det, jeg synes jeg oplevede i praksis. Med teorien i rygsækken kunne jeg selv tænke videre - få nye idéer. Og Bodil A. Pedersen supplerer: Det giver en bedre forståelse, når man kender de grundtanker, der ligger bag det at lave teamorganisering. At man kender de mekanismer man sætter i gang, når man lægger fl ere kompetencer ud i et team. Bodil A. Pedersen bruger også den systemiske teori i teamet, for det giver en fælles forståelse af det, man er ved at bygge op. Og når det kommer til samdriften, er en fælles forståelse alfa og omega: Når medarbejderne møder hinanden på tværs af de samdrevne lokalcentre, kan de tale ud fra de samme forudsætninger. Måske griber de forskellige ledere processen forskelligt an, men det er de samme udmeldinger vi kommer med, og de samme mål vi udstikker. Medinddragelse = Succes Det oplagte spørgsmål må være, hvordan man gennemfører så omfattende en organisationsforandring - og gør det med succes! Hvilke gode råd, kan de to ledere give videre? Karen Plesner er ikke i tvivl om det vigtigste: Det starter i toppen! Har lederne ikke forstået idéen, og er lederne ikke selv gearet til teamorganisering, så kan det ikke gro ned i organisationen. Mindst lige så vigtigt er det ifølge Karen Plesner, at alle niveauer i organisationen har været inddraget i hele processen: Det var top-down bestemt, at vi skulle indføre samdrift og teamorganisering. Men inden for den ramme, har vi lagt vægt på, at der var så meget bottom-up medbestemmelse som muligt. Så vi har været meget bevidste om, at inddrage de forskellige interessenter til sparring. F.eks. havde vi møde med FOA, vore kolleger, områdechefer osv., så de fi k en chance for at give deres bidrag. På den måde blev projektet skabt af dem, der selv skulle udføre det. Det giver medejerskab. Det er også Bodil A. Pedersens erfaring, at medinddragelsen er vigtig: Det er nemmere at gå ud og fortælle medarbejderne, at der er en ændring på vej, som vi bliver en del af. I stedet for at vi bare får trukket noget ned over hovedet. Allerede længe før teamorganiseringen blev en realitet, begyndte hun at holde møder med medarbejderne, hvor de diskuterede team-tanken. Og så har hun sørget for, at ingen medarbejder var i tvivl om, at teamorganiseringen var på vej: Jeg har brugt meget at italesætte tingene. Hvis en medarbejder har gjort eller sagt noget, som lå op ad teamorganisering, har de straks hørt mig sige det er det, der ligger i teamtanken! Faktisk så meget, at de har drillet mig lidt med det. Men det er ok, for på den måde kommer de også på forkant med det. Som projektleder for forandringen har Karen Plesner savnet noget erfaring fra andre, som havde prøvet en lignende proces: Det ville have været godt at have haft nogle skitser og modeller til at blive inspireret ud fra. Hvad vil det for eksempel sige at være projektleder? Hvad er jeg garant for?. Modeller, idéer og ikke mindst erfaringer har Karen Plesner masser af i dag. Og hun deler gerne ud af dem, og mener det er meget vigtigt, at erfaringerne kommer andre projekter til gode. Også Bodil A. Pedersen mener, at det ville have været godt at få inspiration fra andre: Men nu er det os, der har de gode erfaringer. Faktisk er nogle af vores medarbejdere så begejstrede for teamorganiseringen, at de sagtens vil kunne gå ud fortælle om det på andre lokalcentre i landet. Så nu er det altså os, der kan inspirere andre, smiler hun.

5 Bliv inspireret Mød Karen Plesner og MacMann Berg på en række inspirationsmøder i Ålborg, Århus, Odense, Vejen, Næstved og København. På baggrund af de positive erfaringer i Århus Kommune afholder COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling i samarbejde med MacMann Ber en række inspirationsmøder. Møderne byder på oplæg og dialog om, hvordan man i landets kommuner kan drage nytte af de positive erfaringer fra Århus. Hvad er det. der har medvirket til, at spareplaner og visioner er gået op i en højere enhed, og har resulteret i trivsel både for medarbejdere og brugere? Hvordan er det lykkedes Århus Kommunes ældresektor at få vendt den negative spiral, der på mange måder har præget ældreområdet? Og hvad kræver disse forandringer af ledere og medarbejdere? For flere informationer og tilmelding

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Verdensmestre i anerkendelse

Verdensmestre i anerkendelse Verdensmestre i anerkendelse Af Sidsel Boye, sib@kl.dk Københavns Kommune har sendt alle deres institutionsledere på kursus i anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Første workshop for lokale impact coaches afholdt Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den 18.-21. maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

I lære hos borgerne. Mere information. Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune.

I lære hos borgerne. Mere information. Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune. I lære hos borgerne Erfaringer fra udviklingsprojekt i Hedensted Kommune. Jeg har fået viden om nogle rettigheder, jeg ikke vidste, jeg havde. Altså mere medbestemmelse, siger Lili fra Hedensted. Hun har

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Program. Projektledelse udfordringer og dilemmaer Karsten Lodahl Madsen, klm@dm.dk Jacqueline Albers Thomasen, jat@dm.

Program. Projektledelse udfordringer og dilemmaer Karsten Lodahl Madsen, klm@dm.dk Jacqueline Albers Thomasen, jat@dm. Projektledelse udfordringer og dilemmaer Karsten Lodahl Madsen, klm@dm.dk Jacqueline Albers Thomasen, jat@dm.dk Program Kl. 17:00 Velkomst & præsentationsrunde Teams Motivation Projekt Monopol I Kl. 18:30

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere