Kære samarbejdspartner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort anlagt sosu-løb. Som altid er praktikken velkommen til at kigge ind og se hvad der sker. Her er især elevernes workshop nok interessant. Den finder sted den 18. og 19. maj. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Symposiet i september. Du kan læse om Hverdagsrehabiliteringsprojektet i Mariagerfjord kommune, et projekt støttet af Vækstforum i Region Nordjylland og EU s socialfond, og om de nye grundforløbspakker på. I nyhedsbrevet kan du endvidere læse om elevtrivselsundersøgelsen fra 2010 og om hvordan det spiller sammen med vores værdiord. God fornøjelse! Direktør Lars Jakobsen Oprustning på familieplejeområdet Barnets reform trådte i kraft den 1. januar I de nye lovregler bliver der stillet krav til kommunerne om at give yderligere uddannelse til deres plejefamilier. er i den forbindelse parat med en række AMU-kursustilbud, der fuldt ud lever op til lovgivningskravene. s kursus- og UdviklingsCenter har et udbygget samarbejde med de fleste af regionens kommuner om familieplejeområdet, hvilket gør det muligt at være i nøje samklang med behovene, som de opleves i kommunerne. Yderligere information om kurserne kan fås hos uddannelseskonsulent Kirsten Pallesgård, på tlf Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup. Kontakt: tlf

2 Nyhedsbrev Fra sort til hvidt Rickardth Laursen arbejder i hjemmeplejen i Frederikshavn. Det har han ikke altid gjort, men i en arbejdsløshedsperiode søgte Rickardth om at få lov til, at deltage i forløbet Rigtige Mænd på, mest af alt fordi der var gode jobmuligheder inden for området. Det var medvirkende til, at han nu er i gang med at uddanne sig inden for pleje- og omsorgsområdet. - De gode oplevelser i praktikken og den positive respons fra de ældre fik mig til at søge ind på omskolingsforløbet. Jeg var kun halvvejs i forløbet Rigtige mænd, da jeg skiftede til det kompetencegivende forløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen (omskolingsforløbet). Rickardth Laursen, 41 år, der bor i Frederikshavn, er oprindeligt uddannet CNC tekniker og har arbejdet inden for området i flere år. I løbet af sit arbejdsliv har han prøvet mange ting, fx har han været ude og sejle, se lidt af verdenen fra mange forskellige steder, været diskjockey, selvstændig erhvervsdrivende og blandt andet arbejdet på Martin Group I Frederikshavn. Om uddannelsen - Det er et meget koncentreret forløb, der kræver stor selvdisciplin. Vi har været til eksamen 7 gange. Heldigvis ligger prøven lige efter faget afsluttes og ikke til sidst i uddannelsesforløbet. Synes det er godt at afslutte et fag ad gangen, siger han. Rickardth er ordblind og har haft brug for ekstra hjælp til oplæsning m.m. Han fik lov til at låne programmerne fra it-rygsækken, hvilket har gjort det meget nemmere at gennemføre uddannelsesforløbet. 13 elever, både kvinder og mænd, afsluttede deres omskolingsforløb fredag den 11. marts Forløbet bestod af 24 uger med teori, svarende til det teoretiske indhold i social- og sundhedshjælperuddannelsen samt de 7 eksamener. Derudover var eleverne 12 uger i praktik inden for ældreområdet. - Det blandede hold giver udfordringer i klassen. Der var cirka lige mange kvinder og mænd på holdet. Humoren er en anden end, når det kun er mænd på holdene. Vi har haft mange gode diskussioner om flere forskellige ting, fordi vi er et blandet hold, siger Rickardth og fortsætter. - Underviserne på holdet har forstået at holde os motiveret gennem hele forløbet, så jeg har fået meget ud af undervisningen. I psykologi har vi arbejdet en del med os selv. Det har givet en bedre forståelse for, hvordan vi reagerer i bestemte situationer. Det har jeg blandt andet brugt i mit praktikophold. Fremtiden Til april begynder han på socialog sundhedsassistentuddannelsen. Rickardth har fået praktikplads i Frederikshavn Kommune. - Når jeg en gang bliver færdig som social- og sundhedsassistent, vil jeg gerne arbejde inden for det psykiatriske område. Jeg fik lov til at snuse lidt til området i mit praktikophold. Det kunne være rigtigt spændende at få lov til at arbejde med børn og unge omkring års alderen, siger Rickardth og krydser fingrene i håb om at det sker. 2

3 Nyhedsbrev Vores værdier virker i praksis Af Rikke Halberg Mandsholm, Rescu Kommunikation. Ved årsskiftet modtog resultaterne af den tilbagevendende elevtrivselsundersøgelse, som er et landsdækkende tiltag iværksat af Undervisningsministeriet. Her er det eleverne, der måler skolen, og det sker på et væld af parametre, lige fra undervisningen over de fysiske rammer til socialt miljø. Høj svarprocent 86 procent af eleverne på alle skolens afdelinger har deltaget i undersøgelsen, hvilket er en markant stigning i forhold til 2009, hvor svarprocenten var helt nede på 40. Landsgennemsnittet ligger på 85 procent, så her kan vi godt være tilfredse. Den høje svarprocent viser, at vores elever tager deres skole og uddannelse alvorligt. Selvom elevtrivselsundersøgelsen er omfattende, vil den aldrig kunne stå alene. Men den er et godt værktøj til at få belyst detaljer, som vi næppe går og tænker over til hverdag. Værdiord slår igennem Noget af det, vi måske nok tænker over, men sjældent får svar på, er om vores fire værdier Respekt, Troværdighed, Dialog og Kompetence overhovedet virker i praksis. I undersøgelsen kan vi se, sort på hvidt, at skolen scorer meget højt på spørgsmål som Lærer/underviser overholder aftaler, Lærer/ Underviser giver os ansvar og Lærer/underviser respekterer os. Også eleverne i mellem ser det ud til, at værdierne respekt og troværdighed slår igennem. I hvert fald scorer spørgsmål som Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen og Jeg føler mig tryg højt på alle afdelinger ligesom det sociale miljø generelt får gode karakterer. Kernen i dét at drive skole er kompetence. At kunne tilbyde den uddannelse, som eleverne har behov for, på et niveau, der balancerer knivskarpt mellem at udfordre og at støtte. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at vores undervisning og undervisere får en tårnhøj score, når man spørger eleverne. Det er også tilfældet i denne elevtrivselsundersøgelse, hvor ikke mindst mindst SSAuddannelsen får mange point hos vores elever. Lidt at arbejde videre med Men der er også plads til forbedringer enkelte steder. Det fysiske miljø får lav karakter flere steder. Det samme gælder emner omkring information og service, bredt set, overfor eleverne. Herudover er der nogle variationer fra afdeling til afdeling, men ingen går ram forbi; alle steder er der punkter, som vi skal være opmærksomme på, og ting, der skal rettes til. -De enkelte afdelinger vil få ansvaret for at kigge på egne obspunkter, og der vil også ske videndeling på tværs, siger vicedirektør Anja Viegh Jørgensen, der allerede har haft elevadministrationerne fra de forskellige afdelinger samlet til et fælles møde for at drøfte elevforventninger og andre emner, der relaterer til gode elevoplevelser, ud over undervisningen. -Det fungerede rigtig godt. En elevundersøgelse viser sig jo at være et godt grundlag for at blive opmærksom på, hvor man kan finde guldkorn ved at stikke spaden i jorden. Det spændende ligger i at være arkæolog, der graver ned til det, der ligger under elevernes udsagn. Ofte kan svar være overfladiske og dække over andet end det man umiddelbart læser. -Det hele skal munde ud i handling. Først der får en undersøgelse betydning, forklarer Anja Viegh Jørgensen. Næste nyhedsbrev udkommer i juni/ juli

4 Hverdagsrehabilitering i Mariagerfjord Kommune Nyhedsbrev Livsglæde hos borgerne og arbejdsglæde hos SOSU-medarbejderne er blevet hverdag for en gruppe borgere og medarbejdere efter projektet hverdagsrehabilitering blev sat i gang i februar 2011 i Mariagerfjord Kommune. Teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted og uddannelsesansvarlig Vera Larsen, der begge er ansat i Ældreområdet i Mariragerfjord Kommune, har mange rosende bemærkninger om projektet og de gode eftervirkninger, der kommer fra projektet. Fredericia modellen - Hverdagsrehabiliteringsprojektet er bygget op efter Fredericia modellen, hvor trænerne prøver, at give borgerne praktisk og personlig træning, så de kan klare sig selv i alle hverdagens situationer. Det kan fx være fru Hansen, der nu skal genlære at vaske op eller at skrælle kartofler. Trænerens rolle er så, at understøtte fru Hansen i opgaveløsningen og ikke selv udføre opgaven, som man normalt gør i hjemmeplejen, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted og fortsætter. Der har selvfølgelig i begyndelsen af projektet været situationer, hvor træneren først selv skulle forstå, at de ikke skal udføre opgaven, men det er ved at være på plads nu. Der er glæde hos både trænerne og borgerne. Trænerne oplever glæde ved, at se borgerne trives og at de nu kan klare sig selv. Borgerne oplever livsglæden komme tilbage, fordi de nu bliver uafhængige af kommunens hjælp. Alle rehabiliteringsforløbene begynder med en samtale med borgeren, hvor der drøftes livskvalitet og det at klare sig selv. Før dette har borgerens situation været drøftet i et visitationsteam. Det er ikke alle kommunens ældre eller omsorgskrævende personer som kan være med i projektet. Det er en forudsætning, at man kan se en mulig udslusning af træningen. Indtil nu har 50 været med i projektet og 17 er nu så selvhjulpet, at de klarer sig selv igen. Uddannelse Før medarbejderne blev sendt ud i marken, har de alle deltaget i et længere uddannelsesforløb om rehabilitering. Undervisningen er foregået her i kommunen og det er og University College Nordjylland som har stået for undervisningen. Der har været 12 trænere (sosu-hjælpere og sosuassistenter) samt 12 visitatorer (sygeplejersker og terapeuter) med på uddannelsen. I rehabiliteringsuddannelsen bliver medarbejderne også undervist i, hvordan de holder samtalen med borgeren om livskvalitet og det at være selvhjulpen. - De første dage var gruppen opdelt i trænere og visitatorer, men vi fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt, at alle fik samme uddannelse, så vi forstår hinandens funktioner, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. - Det har også været vigtigt at medarbejderne ikke skulle kører langt for at deltage i uddannelsesforløbet. Da der er 24 medarbejdere og teamledere med, har det kunnet det lade sig gøre at holde kurserne lokalt, siger Vera Larsen og fortsætter: Vi har booket flere rehabiliteringskurser helt frem til august 2012, som vi også holder lokalt. Lokalaftale med FOA For at kunne følge borgerne det meste af døgnet, er der indgået aftale med trænerne om at arbejde 12 timer om dagen og 3 dage i træk. - Vi har derfor indgået en lokalaftale med FOA til Hverdagsrehabiliteringsprojektet. Aftalerne har kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne var indstillet på de lange arbejdsdage. Efter 3 dage på vagt skal de først møde ind igen efter en uge, og den frihed er medarbejderne glade for, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. 12 timers vagterne er et forsøg. Hvorvidt det fortsætter efter projektet udløber er ikke besluttet endnu. Økonomi Undervisningsdelen er støttet af 4S-kit midler, der kommer fra Region Nordjyllands Vækstfond og EU s Socialfond. 4S-kit har sin egen hjemmeside Visionen i projektet er at gøre Nordjylland til Danmarks førende region på sundheds- og 4

5 Nyhedsbrev ældreservice området. SOSU Nord har hjulpet Mariagerfjord Kommune med at søge om støtte herfra. - Trænerne, der ligger i AMUmålgruppen, har vi søgt og fået VEU støtte til. Lønudgifterne dækkes dog kun med de 80 % nu, siger Vera Larsen. Det har ikke været muligt at få dækket lønudgifterne til visitatorerne, da de alle som minimum har en mellemlang videregående uddannelse. Går du med tanker om et lignende projekt i din kommune, så kontakt s Kursus- og UdviklingsCenter på tlf eller mail for en indledende drøftelse af mulighederne. Uddannelsesansvarlig Vera Larsen tv. og teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted th. Social- og sundhedsassistent Optag marts 2011 Social- og sundhedshjælper Optag april 2011 Pædagogisk assistent Optag august 2011 Ansøgere Optaget

6 zxc< PERSPEKTIVER Hvordan ser fremtiden ud, når det gælder sundhed omsorg og pædagogik? Få svarene ved s symposium: 20perspektiver. Den 15. september 2011, fra kl , inviterer til symposium i Rebild Bakker. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Hvem er fremtidens arbejdskraft? Hvilke ønsker har arbejdsgiverne og brugerne til fremtidens arbejdskraft, og hvilke krav stiller den teknologiske udvikling? Hvilke krav og ønsker har arbejdskraften på sin side til politikere, praktik og uddannelse? Hvilke udfordringer står vi i det hele taget overfor i forhold til sundhed, omsorg og pædagogik i de kommende år? Vi har inviteret Johannes Langkilde som konferencier, og sammen med ham kommer bl.a. fremtidsforskeren Marianne Levinsen; Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup; Regionsrådsformand for Region Nord, Ulla Astman, Lektor ved Center for Playware, Carsten Jessen og en lang række andre politikere og fagfolk, og præsentere deres perspektiv på fremtiden indenfor SOSU/PAU områderne, igennem en række spændende og udfordrende oplæg og debatter. Vi spørger desuden borgerne, brugerne og patienterne om deres perspektiver på fremtiden indenfor sundhed, omsorg og pædagogik, og sammenfatter det i en VOX-pop, som vi viser på dagen. Ligesom også fremtidens arbejdskraft, eleverne på SOSU skolerne, kommer til orde, og giver deres bud på, og ønsker til, fremtidens arbejdsplads, i en VOX-pop. Du kan læse meget mere om symposiet og om oplægsholderne på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig. 20perspektiver er relevant for dig med en kommunale, regional eller privat baggrund, der som leder, koordinator e.l. arbejder med SOSU-/PAU området. Ligesom det er relevant for samarbejdspartnere, undervisere og ledere fra landets SOSU skoler, fagbevægelsen, og politikere indenfor områderne. Vi glæder os til at se dig Gå ikke glip af Early bird Tilmeld dig allerede nu!!

7 Nyhedsbrev Grundforløbet på Fra august udbydes der 5 typer af grundforløb på, hvoraf der på de 4 af dem, er mulighed for, at eleverne kan få virksomhedsophold. De 5 typer af grundforløb er udviklet med henblik på at uddannelsen i højere grad målrettes elevernes behov og styrker i forhold til at gennemføre uddannelsen. Som noget nyt oprettes der også grundforløbshold i Års og i Hobro, hvis der er elever nok til et hold. Holdene i Års og Hobro er planlagt med start i august Yderligere oplysninger om de nye grundforløbspakker kan fås ved henvendelse til skolens uddannelsesvejledere på tlf eller man kan læse mere om pakkerne på skolens hjemmeside SOSU Basis SOSU Basis, det ordinære grundforløb på 20 uger med 2 ugers virksomhedsophold. 2 ugers virksomhedsophold. For den elev som trives med skole. SOSU Praksis SOSU Praksis, den praksisorienterede grundforløbspakke på 30 uger, med 8 ugers virksomhedsophold. For den elev som lærer bedst i et praksisnært miljø. SOSU Flex SOSU Power + SOSU Sprog og Kultur SOSU Flex, den rummelige grundforløbspakke på 40 uger med 3 ugers vekselophold i en virksomhed og 3 hel ugers virksomhedsophold. For den elev som har brug for tæt støtte personligt, socialt eller fagligt. SOSU Power +, den udfordrende grundforløbspakke på 20 uger, der kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, (studietur), Engelsk på f-niveau og psykologi. For den elev som har lyst til en ekstra udfordring og som mestre et højt flow i hverdagen Forløbet kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, SOSU Sprog og Kultur, den sproglige og interkulturelle grundforløbspakke på 55 uger med 12 ugers virksomhedsophold. For eleven der ikke er etnisk dansk. 7

8 Nyhedsbrev Fyraftensmøde om vil gerne hjælpe vores samarbejdspartnere i gang med brugen af efteruddannelse.dk. Efteruddannelse.dk er en ny portal, hvor man tilmelder sig AMU kurser og søger om VEU-støtte. Vi inviterer hermed uddannelsesansvarlige, uddannelseskonsulenter og koordinatorer, i kommuner og private virksomheder, til fyraftensmøde om efterudannelse.dk, den landsdækkende portal for online-tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Programmet er følgende: Præsentation af portalen ved Heidi Hansen, uddannelseskonsulent, Demonstration af portalen ved Malene Kjær Jensen, kursuskoordinator, Erfaringer med efteruddannelse.dk ved Jette Nissen, uddannelseskon sulent, Aalborg Kommune Arrangementet holdes: tirsdag den 24. maj 2011 kl på, Kursus og Udviklings- Centret, Østre Allé 91, 9000 Aalborg, Salen. Husk at tilmelde dig til informationsmødet på tlf. nr.: eller via senest den 17 maj. FYRTÅRNSMØDE Brug hjerne og hjerte i sundhedsarbejde Hvordan kan neuropædagogikken kvalificere omsorgsarbejdet? Hjernens opbygning med fokus på spejlneuroner og resonans Merete Sand Neuropædagogisk Kompetencecenter Neuropædagogik i omsorgsarbejde Anni Mortensen Neuropædagogisk Kompetencecenter Finder sted på, Storemosevej 19, 9310 Vodskov. Onsdag 11/ kl byder på kaffe/te og kage i forbindelse med mødet. Tilmelding til Nicole Hansen på tlf Tilmeldingsfrist: mandag 9/ Arrangementet er gratis! 8

9 Nyhedsbrev 1300 elever og ansatte løber ind i fremtiden... fejrer sit 20års jubilæum i år, med en række spændende og festlige arrangementer bl.a. for skolens ansatte og elever. SOSU-løbet, som afholdes den 4. maj i år, på 4 af skolens afdelinger, er for alle eleverne og ansatte, hvilket bringer det samlede deltagerantal op på små 1300 personer. Sundhed og fællesskab er en stor del af skolens kultur og af uddannelserne. Løbet er en fremragende måde at markerer på, siger Lars Jakobsen. Løbet er tænkt som det første af mange årligt tilbagevendende SOSU-løb. Den 18. maj lyder så startsskuddet til det fremtidsværksted, der over to intense dage, skal give skolens mange elever et indblik i den fremtid, de og deres fag går i møde. Eleverne får, i løbet af de to dage værkstedet varer, en unik mulighed for, at komme med deres egne bud på fremtidens arbejdsplads og uddannelse. Formålet med dagene er på en gang, at give eleverne en grundlæggende forståelse for, den tradition de kommer fra, men samtidig også at give dem en forståelse for, hvor den er på vej hen, og hvilket potentiale fremtiden rummer, siger Lars Jakobsen. Den 19. maj afsluttes værkstederne på hver afdeling, med en fremvisning, hvor eleverne får mulighed for, at formidle deres bud for hinanden i ord, billeder og lyd. Her finder du Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel Hedevold Hjørring Aalborg Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg 9

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

2 SOSU Nord SOSU Nord

2 SOSU Nord SOSU Nord Udviklingsplan 2010-2011 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................................. 5 Om.......................................................... 6 Opgaver og formål

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By

Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By Center for Beskæftigelse & Omsorg Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By 1 Organisation: Bo- og dagaktivitet Faxe By er en af kommunens virksomheder, der løser opgaver i henhold til Servicelovens

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere