Kære samarbejdspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort anlagt sosu-løb. Som altid er praktikken velkommen til at kigge ind og se hvad der sker. Her er især elevernes workshop nok interessant. Den finder sted den 18. og 19. maj. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Symposiet i september. Du kan læse om Hverdagsrehabiliteringsprojektet i Mariagerfjord kommune, et projekt støttet af Vækstforum i Region Nordjylland og EU s socialfond, og om de nye grundforløbspakker på. I nyhedsbrevet kan du endvidere læse om elevtrivselsundersøgelsen fra 2010 og om hvordan det spiller sammen med vores værdiord. God fornøjelse! Direktør Lars Jakobsen Oprustning på familieplejeområdet Barnets reform trådte i kraft den 1. januar I de nye lovregler bliver der stillet krav til kommunerne om at give yderligere uddannelse til deres plejefamilier. er i den forbindelse parat med en række AMU-kursustilbud, der fuldt ud lever op til lovgivningskravene. s kursus- og UdviklingsCenter har et udbygget samarbejde med de fleste af regionens kommuner om familieplejeområdet, hvilket gør det muligt at være i nøje samklang med behovene, som de opleves i kommunerne. Yderligere information om kurserne kan fås hos uddannelseskonsulent Kirsten Pallesgård, på tlf Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup. Kontakt: tlf

2 Nyhedsbrev Fra sort til hvidt Rickardth Laursen arbejder i hjemmeplejen i Frederikshavn. Det har han ikke altid gjort, men i en arbejdsløshedsperiode søgte Rickardth om at få lov til, at deltage i forløbet Rigtige Mænd på, mest af alt fordi der var gode jobmuligheder inden for området. Det var medvirkende til, at han nu er i gang med at uddanne sig inden for pleje- og omsorgsområdet. - De gode oplevelser i praktikken og den positive respons fra de ældre fik mig til at søge ind på omskolingsforløbet. Jeg var kun halvvejs i forløbet Rigtige mænd, da jeg skiftede til det kompetencegivende forløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen (omskolingsforløbet). Rickardth Laursen, 41 år, der bor i Frederikshavn, er oprindeligt uddannet CNC tekniker og har arbejdet inden for området i flere år. I løbet af sit arbejdsliv har han prøvet mange ting, fx har han været ude og sejle, se lidt af verdenen fra mange forskellige steder, været diskjockey, selvstændig erhvervsdrivende og blandt andet arbejdet på Martin Group I Frederikshavn. Om uddannelsen - Det er et meget koncentreret forløb, der kræver stor selvdisciplin. Vi har været til eksamen 7 gange. Heldigvis ligger prøven lige efter faget afsluttes og ikke til sidst i uddannelsesforløbet. Synes det er godt at afslutte et fag ad gangen, siger han. Rickardth er ordblind og har haft brug for ekstra hjælp til oplæsning m.m. Han fik lov til at låne programmerne fra it-rygsækken, hvilket har gjort det meget nemmere at gennemføre uddannelsesforløbet. 13 elever, både kvinder og mænd, afsluttede deres omskolingsforløb fredag den 11. marts Forløbet bestod af 24 uger med teori, svarende til det teoretiske indhold i social- og sundhedshjælperuddannelsen samt de 7 eksamener. Derudover var eleverne 12 uger i praktik inden for ældreområdet. - Det blandede hold giver udfordringer i klassen. Der var cirka lige mange kvinder og mænd på holdet. Humoren er en anden end, når det kun er mænd på holdene. Vi har haft mange gode diskussioner om flere forskellige ting, fordi vi er et blandet hold, siger Rickardth og fortsætter. - Underviserne på holdet har forstået at holde os motiveret gennem hele forløbet, så jeg har fået meget ud af undervisningen. I psykologi har vi arbejdet en del med os selv. Det har givet en bedre forståelse for, hvordan vi reagerer i bestemte situationer. Det har jeg blandt andet brugt i mit praktikophold. Fremtiden Til april begynder han på socialog sundhedsassistentuddannelsen. Rickardth har fået praktikplads i Frederikshavn Kommune. - Når jeg en gang bliver færdig som social- og sundhedsassistent, vil jeg gerne arbejde inden for det psykiatriske område. Jeg fik lov til at snuse lidt til området i mit praktikophold. Det kunne være rigtigt spændende at få lov til at arbejde med børn og unge omkring års alderen, siger Rickardth og krydser fingrene i håb om at det sker. 2

3 Nyhedsbrev Vores værdier virker i praksis Af Rikke Halberg Mandsholm, Rescu Kommunikation. Ved årsskiftet modtog resultaterne af den tilbagevendende elevtrivselsundersøgelse, som er et landsdækkende tiltag iværksat af Undervisningsministeriet. Her er det eleverne, der måler skolen, og det sker på et væld af parametre, lige fra undervisningen over de fysiske rammer til socialt miljø. Høj svarprocent 86 procent af eleverne på alle skolens afdelinger har deltaget i undersøgelsen, hvilket er en markant stigning i forhold til 2009, hvor svarprocenten var helt nede på 40. Landsgennemsnittet ligger på 85 procent, så her kan vi godt være tilfredse. Den høje svarprocent viser, at vores elever tager deres skole og uddannelse alvorligt. Selvom elevtrivselsundersøgelsen er omfattende, vil den aldrig kunne stå alene. Men den er et godt værktøj til at få belyst detaljer, som vi næppe går og tænker over til hverdag. Værdiord slår igennem Noget af det, vi måske nok tænker over, men sjældent får svar på, er om vores fire værdier Respekt, Troværdighed, Dialog og Kompetence overhovedet virker i praksis. I undersøgelsen kan vi se, sort på hvidt, at skolen scorer meget højt på spørgsmål som Lærer/underviser overholder aftaler, Lærer/ Underviser giver os ansvar og Lærer/underviser respekterer os. Også eleverne i mellem ser det ud til, at værdierne respekt og troværdighed slår igennem. I hvert fald scorer spørgsmål som Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen og Jeg føler mig tryg højt på alle afdelinger ligesom det sociale miljø generelt får gode karakterer. Kernen i dét at drive skole er kompetence. At kunne tilbyde den uddannelse, som eleverne har behov for, på et niveau, der balancerer knivskarpt mellem at udfordre og at støtte. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at vores undervisning og undervisere får en tårnhøj score, når man spørger eleverne. Det er også tilfældet i denne elevtrivselsundersøgelse, hvor ikke mindst mindst SSAuddannelsen får mange point hos vores elever. Lidt at arbejde videre med Men der er også plads til forbedringer enkelte steder. Det fysiske miljø får lav karakter flere steder. Det samme gælder emner omkring information og service, bredt set, overfor eleverne. Herudover er der nogle variationer fra afdeling til afdeling, men ingen går ram forbi; alle steder er der punkter, som vi skal være opmærksomme på, og ting, der skal rettes til. -De enkelte afdelinger vil få ansvaret for at kigge på egne obspunkter, og der vil også ske videndeling på tværs, siger vicedirektør Anja Viegh Jørgensen, der allerede har haft elevadministrationerne fra de forskellige afdelinger samlet til et fælles møde for at drøfte elevforventninger og andre emner, der relaterer til gode elevoplevelser, ud over undervisningen. -Det fungerede rigtig godt. En elevundersøgelse viser sig jo at være et godt grundlag for at blive opmærksom på, hvor man kan finde guldkorn ved at stikke spaden i jorden. Det spændende ligger i at være arkæolog, der graver ned til det, der ligger under elevernes udsagn. Ofte kan svar være overfladiske og dække over andet end det man umiddelbart læser. -Det hele skal munde ud i handling. Først der får en undersøgelse betydning, forklarer Anja Viegh Jørgensen. Næste nyhedsbrev udkommer i juni/ juli

4 Hverdagsrehabilitering i Mariagerfjord Kommune Nyhedsbrev Livsglæde hos borgerne og arbejdsglæde hos SOSU-medarbejderne er blevet hverdag for en gruppe borgere og medarbejdere efter projektet hverdagsrehabilitering blev sat i gang i februar 2011 i Mariagerfjord Kommune. Teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted og uddannelsesansvarlig Vera Larsen, der begge er ansat i Ældreområdet i Mariragerfjord Kommune, har mange rosende bemærkninger om projektet og de gode eftervirkninger, der kommer fra projektet. Fredericia modellen - Hverdagsrehabiliteringsprojektet er bygget op efter Fredericia modellen, hvor trænerne prøver, at give borgerne praktisk og personlig træning, så de kan klare sig selv i alle hverdagens situationer. Det kan fx være fru Hansen, der nu skal genlære at vaske op eller at skrælle kartofler. Trænerens rolle er så, at understøtte fru Hansen i opgaveløsningen og ikke selv udføre opgaven, som man normalt gør i hjemmeplejen, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted og fortsætter. Der har selvfølgelig i begyndelsen af projektet været situationer, hvor træneren først selv skulle forstå, at de ikke skal udføre opgaven, men det er ved at være på plads nu. Der er glæde hos både trænerne og borgerne. Trænerne oplever glæde ved, at se borgerne trives og at de nu kan klare sig selv. Borgerne oplever livsglæden komme tilbage, fordi de nu bliver uafhængige af kommunens hjælp. Alle rehabiliteringsforløbene begynder med en samtale med borgeren, hvor der drøftes livskvalitet og det at klare sig selv. Før dette har borgerens situation været drøftet i et visitationsteam. Det er ikke alle kommunens ældre eller omsorgskrævende personer som kan være med i projektet. Det er en forudsætning, at man kan se en mulig udslusning af træningen. Indtil nu har 50 været med i projektet og 17 er nu så selvhjulpet, at de klarer sig selv igen. Uddannelse Før medarbejderne blev sendt ud i marken, har de alle deltaget i et længere uddannelsesforløb om rehabilitering. Undervisningen er foregået her i kommunen og det er og University College Nordjylland som har stået for undervisningen. Der har været 12 trænere (sosu-hjælpere og sosuassistenter) samt 12 visitatorer (sygeplejersker og terapeuter) med på uddannelsen. I rehabiliteringsuddannelsen bliver medarbejderne også undervist i, hvordan de holder samtalen med borgeren om livskvalitet og det at være selvhjulpen. - De første dage var gruppen opdelt i trænere og visitatorer, men vi fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt, at alle fik samme uddannelse, så vi forstår hinandens funktioner, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. - Det har også været vigtigt at medarbejderne ikke skulle kører langt for at deltage i uddannelsesforløbet. Da der er 24 medarbejdere og teamledere med, har det kunnet det lade sig gøre at holde kurserne lokalt, siger Vera Larsen og fortsætter: Vi har booket flere rehabiliteringskurser helt frem til august 2012, som vi også holder lokalt. Lokalaftale med FOA For at kunne følge borgerne det meste af døgnet, er der indgået aftale med trænerne om at arbejde 12 timer om dagen og 3 dage i træk. - Vi har derfor indgået en lokalaftale med FOA til Hverdagsrehabiliteringsprojektet. Aftalerne har kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne var indstillet på de lange arbejdsdage. Efter 3 dage på vagt skal de først møde ind igen efter en uge, og den frihed er medarbejderne glade for, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. 12 timers vagterne er et forsøg. Hvorvidt det fortsætter efter projektet udløber er ikke besluttet endnu. Økonomi Undervisningsdelen er støttet af 4S-kit midler, der kommer fra Region Nordjyllands Vækstfond og EU s Socialfond. 4S-kit har sin egen hjemmeside Visionen i projektet er at gøre Nordjylland til Danmarks førende region på sundheds- og 4

5 Nyhedsbrev ældreservice området. SOSU Nord har hjulpet Mariagerfjord Kommune med at søge om støtte herfra. - Trænerne, der ligger i AMUmålgruppen, har vi søgt og fået VEU støtte til. Lønudgifterne dækkes dog kun med de 80 % nu, siger Vera Larsen. Det har ikke været muligt at få dækket lønudgifterne til visitatorerne, da de alle som minimum har en mellemlang videregående uddannelse. Går du med tanker om et lignende projekt i din kommune, så kontakt s Kursus- og UdviklingsCenter på tlf eller mail for en indledende drøftelse af mulighederne. Uddannelsesansvarlig Vera Larsen tv. og teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted th. Social- og sundhedsassistent Optag marts 2011 Social- og sundhedshjælper Optag april 2011 Pædagogisk assistent Optag august 2011 Ansøgere Optaget

6 zxc< PERSPEKTIVER Hvordan ser fremtiden ud, når det gælder sundhed omsorg og pædagogik? Få svarene ved s symposium: 20perspektiver. Den 15. september 2011, fra kl , inviterer til symposium i Rebild Bakker. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Hvem er fremtidens arbejdskraft? Hvilke ønsker har arbejdsgiverne og brugerne til fremtidens arbejdskraft, og hvilke krav stiller den teknologiske udvikling? Hvilke krav og ønsker har arbejdskraften på sin side til politikere, praktik og uddannelse? Hvilke udfordringer står vi i det hele taget overfor i forhold til sundhed, omsorg og pædagogik i de kommende år? Vi har inviteret Johannes Langkilde som konferencier, og sammen med ham kommer bl.a. fremtidsforskeren Marianne Levinsen; Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup; Regionsrådsformand for Region Nord, Ulla Astman, Lektor ved Center for Playware, Carsten Jessen og en lang række andre politikere og fagfolk, og præsentere deres perspektiv på fremtiden indenfor SOSU/PAU områderne, igennem en række spændende og udfordrende oplæg og debatter. Vi spørger desuden borgerne, brugerne og patienterne om deres perspektiver på fremtiden indenfor sundhed, omsorg og pædagogik, og sammenfatter det i en VOX-pop, som vi viser på dagen. Ligesom også fremtidens arbejdskraft, eleverne på SOSU skolerne, kommer til orde, og giver deres bud på, og ønsker til, fremtidens arbejdsplads, i en VOX-pop. Du kan læse meget mere om symposiet og om oplægsholderne på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig. 20perspektiver er relevant for dig med en kommunale, regional eller privat baggrund, der som leder, koordinator e.l. arbejder med SOSU-/PAU området. Ligesom det er relevant for samarbejdspartnere, undervisere og ledere fra landets SOSU skoler, fagbevægelsen, og politikere indenfor områderne. Vi glæder os til at se dig Gå ikke glip af Early bird Tilmeld dig allerede nu!!

7 Nyhedsbrev Grundforløbet på Fra august udbydes der 5 typer af grundforløb på, hvoraf der på de 4 af dem, er mulighed for, at eleverne kan få virksomhedsophold. De 5 typer af grundforløb er udviklet med henblik på at uddannelsen i højere grad målrettes elevernes behov og styrker i forhold til at gennemføre uddannelsen. Som noget nyt oprettes der også grundforløbshold i Års og i Hobro, hvis der er elever nok til et hold. Holdene i Års og Hobro er planlagt med start i august Yderligere oplysninger om de nye grundforløbspakker kan fås ved henvendelse til skolens uddannelsesvejledere på tlf eller man kan læse mere om pakkerne på skolens hjemmeside SOSU Basis SOSU Basis, det ordinære grundforløb på 20 uger med 2 ugers virksomhedsophold. 2 ugers virksomhedsophold. For den elev som trives med skole. SOSU Praksis SOSU Praksis, den praksisorienterede grundforløbspakke på 30 uger, med 8 ugers virksomhedsophold. For den elev som lærer bedst i et praksisnært miljø. SOSU Flex SOSU Power + SOSU Sprog og Kultur SOSU Flex, den rummelige grundforløbspakke på 40 uger med 3 ugers vekselophold i en virksomhed og 3 hel ugers virksomhedsophold. For den elev som har brug for tæt støtte personligt, socialt eller fagligt. SOSU Power +, den udfordrende grundforløbspakke på 20 uger, der kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, (studietur), Engelsk på f-niveau og psykologi. For den elev som har lyst til en ekstra udfordring og som mestre et højt flow i hverdagen Forløbet kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, SOSU Sprog og Kultur, den sproglige og interkulturelle grundforløbspakke på 55 uger med 12 ugers virksomhedsophold. For eleven der ikke er etnisk dansk. 7

8 Nyhedsbrev Fyraftensmøde om vil gerne hjælpe vores samarbejdspartnere i gang med brugen af efteruddannelse.dk. Efteruddannelse.dk er en ny portal, hvor man tilmelder sig AMU kurser og søger om VEU-støtte. Vi inviterer hermed uddannelsesansvarlige, uddannelseskonsulenter og koordinatorer, i kommuner og private virksomheder, til fyraftensmøde om efterudannelse.dk, den landsdækkende portal for online-tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Programmet er følgende: Præsentation af portalen ved Heidi Hansen, uddannelseskonsulent, Demonstration af portalen ved Malene Kjær Jensen, kursuskoordinator, Erfaringer med efteruddannelse.dk ved Jette Nissen, uddannelseskon sulent, Aalborg Kommune Arrangementet holdes: tirsdag den 24. maj 2011 kl på, Kursus og Udviklings- Centret, Østre Allé 91, 9000 Aalborg, Salen. Husk at tilmelde dig til informationsmødet på tlf. nr.: eller via senest den 17 maj. FYRTÅRNSMØDE Brug hjerne og hjerte i sundhedsarbejde Hvordan kan neuropædagogikken kvalificere omsorgsarbejdet? Hjernens opbygning med fokus på spejlneuroner og resonans Merete Sand Neuropædagogisk Kompetencecenter Neuropædagogik i omsorgsarbejde Anni Mortensen Neuropædagogisk Kompetencecenter Finder sted på, Storemosevej 19, 9310 Vodskov. Onsdag 11/ kl byder på kaffe/te og kage i forbindelse med mødet. Tilmelding til Nicole Hansen på tlf Tilmeldingsfrist: mandag 9/ Arrangementet er gratis! 8

9 Nyhedsbrev 1300 elever og ansatte løber ind i fremtiden... fejrer sit 20års jubilæum i år, med en række spændende og festlige arrangementer bl.a. for skolens ansatte og elever. SOSU-løbet, som afholdes den 4. maj i år, på 4 af skolens afdelinger, er for alle eleverne og ansatte, hvilket bringer det samlede deltagerantal op på små 1300 personer. Sundhed og fællesskab er en stor del af skolens kultur og af uddannelserne. Løbet er en fremragende måde at markerer på, siger Lars Jakobsen. Løbet er tænkt som det første af mange årligt tilbagevendende SOSU-løb. Den 18. maj lyder så startsskuddet til det fremtidsværksted, der over to intense dage, skal give skolens mange elever et indblik i den fremtid, de og deres fag går i møde. Eleverne får, i løbet af de to dage værkstedet varer, en unik mulighed for, at komme med deres egne bud på fremtidens arbejdsplads og uddannelse. Formålet med dagene er på en gang, at give eleverne en grundlæggende forståelse for, den tradition de kommer fra, men samtidig også at give dem en forståelse for, hvor den er på vej hen, og hvilket potentiale fremtiden rummer, siger Lars Jakobsen. Den 19. maj afsluttes værkstederne på hver afdeling, med en fremvisning, hvor eleverne får mulighed for, at formidle deres bud for hinanden i ord, billeder og lyd. Her finder du Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel Hedevold Hjørring Aalborg Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg 9

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område torsdag den 22. november 2012, kl. 8.30-10.30 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Mogens Andersen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. september 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov Referat af møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 2. marts 2010, kl. 9.00-11.30 Lokale 17, Vodskov. Deltagere: Birger Thomsen Leif Skaarup Susanne Jensen Pia

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Jul og nytår er overstået, nu venter der et spændende nyt år på. 2011 er et særligt år for skolen, da det er 20 år siden, vi startede. Vi markerer jubilæumsåret med mange aktiviteter

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 28% (34 besvarelser ud af 1 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 83 [-1]

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper. Gælder kommunale målgrupper Erhvervsgruppe Fag Vejledning/opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud

Gælder statslige og kommunale målgrupper. Gælder kommunale målgrupper Erhvervsgruppe Fag Vejledning/opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Beskæftigelsesregion Nordjylland. Senest opdateret 7.3.2007 Liste over aktiviteter, hvortil jobcentrene kan søge midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan Bønnelykke* Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan Bønnelykke* Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen Morgenkaffe m/brød serveres fra kl. 8.15. Mødestart kl. 08.30. Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen Winnie Bejder Marianne Jakobsen* Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan

Læs mere

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 1. juni 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen KKR (formand)

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 8. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Linda Stampe Greffel Hanne

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 AMU-VEST ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på AMU - Vest AMU Vest EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige - samlet svarprocent,.

Læs mere

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver.

Gælder statslige og kommunale målgrupper og omfatter: Vejledning og Opkvalificering. advokatsekretær. revisorassistent. bankrådgiver. Side 1 Det Regionale Beskæftigelsesråds liste over stillingsbetegnelser og aktiviteter hvortil der gives tilskud til fra flaskehalspuljen i 2009 i Nordjylland Kontor, administration, regnskab og finans

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 1762 besvarelser Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 83 [-1] 9 Elevtrivsel [2] af

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

2 SOSU Nord SOSU Nord

2 SOSU Nord SOSU Nord Udviklingsplan 2010-2011 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................................. 5 Om.......................................................... 6 Opgaver og formål

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl. 9.00-12.30 på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro 1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. februar 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Jonna Hansen Jane

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Sundhed, trivsel og livskvalitet Sundhed, trivsel og livskvalitet AALBORG / HIMMERLAND Sundhed, trivsel og livskvalitet Erhvervsskolerne og SOSU Nord udbyder i samarbejde et nyt kursusforløb rettet mod medarbejdere på ældreområdet. Fokus

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SKIVE HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Skive Handelsskole, EUD Skive Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Future Lab præsentation

Future Lab præsentation Future Lab præsentation Hvad er Future Lab? SOSU Nord Future Lab er en del af SOSU Nord En enhed, der skal sikre, at: SOSU Nord sætter sig i spidsen som dét bindeled, der sikrer, at nye sundheds- og velfærdsteknologiske

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Sekretariatet 6. juni 2011. Deltagere: Else Henriksen. Vera Larsen Lene Nielsen. Regionen (i stedet for Jytte Aaen)

Sekretariatet 6. juni 2011. Deltagere: Else Henriksen. Vera Larsen Lene Nielsen. Regionen (i stedet for Jytte Aaen) Referat fra møde i uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 30. maj 2012, kl. 8.30-12.00 auditoriet i Pyramiden, Viren 15, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Else Henriksen

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere