Kære samarbejdspartner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort anlagt sosu-løb. Som altid er praktikken velkommen til at kigge ind og se hvad der sker. Her er især elevernes workshop nok interessant. Den finder sted den 18. og 19. maj. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Symposiet i september. Du kan læse om Hverdagsrehabiliteringsprojektet i Mariagerfjord kommune, et projekt støttet af Vækstforum i Region Nordjylland og EU s socialfond, og om de nye grundforløbspakker på. I nyhedsbrevet kan du endvidere læse om elevtrivselsundersøgelsen fra 2010 og om hvordan det spiller sammen med vores værdiord. God fornøjelse! Direktør Lars Jakobsen Oprustning på familieplejeområdet Barnets reform trådte i kraft den 1. januar I de nye lovregler bliver der stillet krav til kommunerne om at give yderligere uddannelse til deres plejefamilier. er i den forbindelse parat med en række AMU-kursustilbud, der fuldt ud lever op til lovgivningskravene. s kursus- og UdviklingsCenter har et udbygget samarbejde med de fleste af regionens kommuner om familieplejeområdet, hvilket gør det muligt at være i nøje samklang med behovene, som de opleves i kommunerne. Yderligere information om kurserne kan fås hos uddannelseskonsulent Kirsten Pallesgård, på tlf Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup. Kontakt: tlf

2 Nyhedsbrev Fra sort til hvidt Rickardth Laursen arbejder i hjemmeplejen i Frederikshavn. Det har han ikke altid gjort, men i en arbejdsløshedsperiode søgte Rickardth om at få lov til, at deltage i forløbet Rigtige Mænd på, mest af alt fordi der var gode jobmuligheder inden for området. Det var medvirkende til, at han nu er i gang med at uddanne sig inden for pleje- og omsorgsområdet. - De gode oplevelser i praktikken og den positive respons fra de ældre fik mig til at søge ind på omskolingsforløbet. Jeg var kun halvvejs i forløbet Rigtige mænd, da jeg skiftede til det kompetencegivende forløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen (omskolingsforløbet). Rickardth Laursen, 41 år, der bor i Frederikshavn, er oprindeligt uddannet CNC tekniker og har arbejdet inden for området i flere år. I løbet af sit arbejdsliv har han prøvet mange ting, fx har han været ude og sejle, se lidt af verdenen fra mange forskellige steder, været diskjockey, selvstændig erhvervsdrivende og blandt andet arbejdet på Martin Group I Frederikshavn. Om uddannelsen - Det er et meget koncentreret forløb, der kræver stor selvdisciplin. Vi har været til eksamen 7 gange. Heldigvis ligger prøven lige efter faget afsluttes og ikke til sidst i uddannelsesforløbet. Synes det er godt at afslutte et fag ad gangen, siger han. Rickardth er ordblind og har haft brug for ekstra hjælp til oplæsning m.m. Han fik lov til at låne programmerne fra it-rygsækken, hvilket har gjort det meget nemmere at gennemføre uddannelsesforløbet. 13 elever, både kvinder og mænd, afsluttede deres omskolingsforløb fredag den 11. marts Forløbet bestod af 24 uger med teori, svarende til det teoretiske indhold i social- og sundhedshjælperuddannelsen samt de 7 eksamener. Derudover var eleverne 12 uger i praktik inden for ældreområdet. - Det blandede hold giver udfordringer i klassen. Der var cirka lige mange kvinder og mænd på holdet. Humoren er en anden end, når det kun er mænd på holdene. Vi har haft mange gode diskussioner om flere forskellige ting, fordi vi er et blandet hold, siger Rickardth og fortsætter. - Underviserne på holdet har forstået at holde os motiveret gennem hele forløbet, så jeg har fået meget ud af undervisningen. I psykologi har vi arbejdet en del med os selv. Det har givet en bedre forståelse for, hvordan vi reagerer i bestemte situationer. Det har jeg blandt andet brugt i mit praktikophold. Fremtiden Til april begynder han på socialog sundhedsassistentuddannelsen. Rickardth har fået praktikplads i Frederikshavn Kommune. - Når jeg en gang bliver færdig som social- og sundhedsassistent, vil jeg gerne arbejde inden for det psykiatriske område. Jeg fik lov til at snuse lidt til området i mit praktikophold. Det kunne være rigtigt spændende at få lov til at arbejde med børn og unge omkring års alderen, siger Rickardth og krydser fingrene i håb om at det sker. 2

3 Nyhedsbrev Vores værdier virker i praksis Af Rikke Halberg Mandsholm, Rescu Kommunikation. Ved årsskiftet modtog resultaterne af den tilbagevendende elevtrivselsundersøgelse, som er et landsdækkende tiltag iværksat af Undervisningsministeriet. Her er det eleverne, der måler skolen, og det sker på et væld af parametre, lige fra undervisningen over de fysiske rammer til socialt miljø. Høj svarprocent 86 procent af eleverne på alle skolens afdelinger har deltaget i undersøgelsen, hvilket er en markant stigning i forhold til 2009, hvor svarprocenten var helt nede på 40. Landsgennemsnittet ligger på 85 procent, så her kan vi godt være tilfredse. Den høje svarprocent viser, at vores elever tager deres skole og uddannelse alvorligt. Selvom elevtrivselsundersøgelsen er omfattende, vil den aldrig kunne stå alene. Men den er et godt værktøj til at få belyst detaljer, som vi næppe går og tænker over til hverdag. Værdiord slår igennem Noget af det, vi måske nok tænker over, men sjældent får svar på, er om vores fire værdier Respekt, Troværdighed, Dialog og Kompetence overhovedet virker i praksis. I undersøgelsen kan vi se, sort på hvidt, at skolen scorer meget højt på spørgsmål som Lærer/underviser overholder aftaler, Lærer/ Underviser giver os ansvar og Lærer/underviser respekterer os. Også eleverne i mellem ser det ud til, at værdierne respekt og troværdighed slår igennem. I hvert fald scorer spørgsmål som Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen og Jeg føler mig tryg højt på alle afdelinger ligesom det sociale miljø generelt får gode karakterer. Kernen i dét at drive skole er kompetence. At kunne tilbyde den uddannelse, som eleverne har behov for, på et niveau, der balancerer knivskarpt mellem at udfordre og at støtte. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at vores undervisning og undervisere får en tårnhøj score, når man spørger eleverne. Det er også tilfældet i denne elevtrivselsundersøgelse, hvor ikke mindst mindst SSAuddannelsen får mange point hos vores elever. Lidt at arbejde videre med Men der er også plads til forbedringer enkelte steder. Det fysiske miljø får lav karakter flere steder. Det samme gælder emner omkring information og service, bredt set, overfor eleverne. Herudover er der nogle variationer fra afdeling til afdeling, men ingen går ram forbi; alle steder er der punkter, som vi skal være opmærksomme på, og ting, der skal rettes til. -De enkelte afdelinger vil få ansvaret for at kigge på egne obspunkter, og der vil også ske videndeling på tværs, siger vicedirektør Anja Viegh Jørgensen, der allerede har haft elevadministrationerne fra de forskellige afdelinger samlet til et fælles møde for at drøfte elevforventninger og andre emner, der relaterer til gode elevoplevelser, ud over undervisningen. -Det fungerede rigtig godt. En elevundersøgelse viser sig jo at være et godt grundlag for at blive opmærksom på, hvor man kan finde guldkorn ved at stikke spaden i jorden. Det spændende ligger i at være arkæolog, der graver ned til det, der ligger under elevernes udsagn. Ofte kan svar være overfladiske og dække over andet end det man umiddelbart læser. -Det hele skal munde ud i handling. Først der får en undersøgelse betydning, forklarer Anja Viegh Jørgensen. Næste nyhedsbrev udkommer i juni/ juli

4 Hverdagsrehabilitering i Mariagerfjord Kommune Nyhedsbrev Livsglæde hos borgerne og arbejdsglæde hos SOSU-medarbejderne er blevet hverdag for en gruppe borgere og medarbejdere efter projektet hverdagsrehabilitering blev sat i gang i februar 2011 i Mariagerfjord Kommune. Teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted og uddannelsesansvarlig Vera Larsen, der begge er ansat i Ældreområdet i Mariragerfjord Kommune, har mange rosende bemærkninger om projektet og de gode eftervirkninger, der kommer fra projektet. Fredericia modellen - Hverdagsrehabiliteringsprojektet er bygget op efter Fredericia modellen, hvor trænerne prøver, at give borgerne praktisk og personlig træning, så de kan klare sig selv i alle hverdagens situationer. Det kan fx være fru Hansen, der nu skal genlære at vaske op eller at skrælle kartofler. Trænerens rolle er så, at understøtte fru Hansen i opgaveløsningen og ikke selv udføre opgaven, som man normalt gør i hjemmeplejen, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted og fortsætter. Der har selvfølgelig i begyndelsen af projektet været situationer, hvor træneren først selv skulle forstå, at de ikke skal udføre opgaven, men det er ved at være på plads nu. Der er glæde hos både trænerne og borgerne. Trænerne oplever glæde ved, at se borgerne trives og at de nu kan klare sig selv. Borgerne oplever livsglæden komme tilbage, fordi de nu bliver uafhængige af kommunens hjælp. Alle rehabiliteringsforløbene begynder med en samtale med borgeren, hvor der drøftes livskvalitet og det at klare sig selv. Før dette har borgerens situation været drøftet i et visitationsteam. Det er ikke alle kommunens ældre eller omsorgskrævende personer som kan være med i projektet. Det er en forudsætning, at man kan se en mulig udslusning af træningen. Indtil nu har 50 været med i projektet og 17 er nu så selvhjulpet, at de klarer sig selv igen. Uddannelse Før medarbejderne blev sendt ud i marken, har de alle deltaget i et længere uddannelsesforløb om rehabilitering. Undervisningen er foregået her i kommunen og det er og University College Nordjylland som har stået for undervisningen. Der har været 12 trænere (sosu-hjælpere og sosuassistenter) samt 12 visitatorer (sygeplejersker og terapeuter) med på uddannelsen. I rehabiliteringsuddannelsen bliver medarbejderne også undervist i, hvordan de holder samtalen med borgeren om livskvalitet og det at være selvhjulpen. - De første dage var gruppen opdelt i trænere og visitatorer, men vi fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt, at alle fik samme uddannelse, så vi forstår hinandens funktioner, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. - Det har også været vigtigt at medarbejderne ikke skulle kører langt for at deltage i uddannelsesforløbet. Da der er 24 medarbejdere og teamledere med, har det kunnet det lade sig gøre at holde kurserne lokalt, siger Vera Larsen og fortsætter: Vi har booket flere rehabiliteringskurser helt frem til august 2012, som vi også holder lokalt. Lokalaftale med FOA For at kunne følge borgerne det meste af døgnet, er der indgået aftale med trænerne om at arbejde 12 timer om dagen og 3 dage i træk. - Vi har derfor indgået en lokalaftale med FOA til Hverdagsrehabiliteringsprojektet. Aftalerne har kunnet lade sig gøre, fordi medarbejderne var indstillet på de lange arbejdsdage. Efter 3 dage på vagt skal de først møde ind igen efter en uge, og den frihed er medarbejderne glade for, siger Vivi Krogsgaard Gaardsted. 12 timers vagterne er et forsøg. Hvorvidt det fortsætter efter projektet udløber er ikke besluttet endnu. Økonomi Undervisningsdelen er støttet af 4S-kit midler, der kommer fra Region Nordjyllands Vækstfond og EU s Socialfond. 4S-kit har sin egen hjemmeside Visionen i projektet er at gøre Nordjylland til Danmarks førende region på sundheds- og 4

5 Nyhedsbrev ældreservice området. SOSU Nord har hjulpet Mariagerfjord Kommune med at søge om støtte herfra. - Trænerne, der ligger i AMUmålgruppen, har vi søgt og fået VEU støtte til. Lønudgifterne dækkes dog kun med de 80 % nu, siger Vera Larsen. Det har ikke været muligt at få dækket lønudgifterne til visitatorerne, da de alle som minimum har en mellemlang videregående uddannelse. Går du med tanker om et lignende projekt i din kommune, så kontakt s Kursus- og UdviklingsCenter på tlf eller mail for en indledende drøftelse af mulighederne. Uddannelsesansvarlig Vera Larsen tv. og teamkoordinator Vivi Krogsgaard Gaardsted th. Social- og sundhedsassistent Optag marts 2011 Social- og sundhedshjælper Optag april 2011 Pædagogisk assistent Optag august 2011 Ansøgere Optaget

6 zxc< PERSPEKTIVER Hvordan ser fremtiden ud, når det gælder sundhed omsorg og pædagogik? Få svarene ved s symposium: 20perspektiver. Den 15. september 2011, fra kl , inviterer til symposium i Rebild Bakker. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Hvem er fremtidens arbejdskraft? Hvilke ønsker har arbejdsgiverne og brugerne til fremtidens arbejdskraft, og hvilke krav stiller den teknologiske udvikling? Hvilke krav og ønsker har arbejdskraften på sin side til politikere, praktik og uddannelse? Hvilke udfordringer står vi i det hele taget overfor i forhold til sundhed, omsorg og pædagogik i de kommende år? Vi har inviteret Johannes Langkilde som konferencier, og sammen med ham kommer bl.a. fremtidsforskeren Marianne Levinsen; Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup; Regionsrådsformand for Region Nord, Ulla Astman, Lektor ved Center for Playware, Carsten Jessen og en lang række andre politikere og fagfolk, og præsentere deres perspektiv på fremtiden indenfor SOSU/PAU områderne, igennem en række spændende og udfordrende oplæg og debatter. Vi spørger desuden borgerne, brugerne og patienterne om deres perspektiver på fremtiden indenfor sundhed, omsorg og pædagogik, og sammenfatter det i en VOX-pop, som vi viser på dagen. Ligesom også fremtidens arbejdskraft, eleverne på SOSU skolerne, kommer til orde, og giver deres bud på, og ønsker til, fremtidens arbejdsplads, i en VOX-pop. Du kan læse meget mere om symposiet og om oplægsholderne på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig. 20perspektiver er relevant for dig med en kommunale, regional eller privat baggrund, der som leder, koordinator e.l. arbejder med SOSU-/PAU området. Ligesom det er relevant for samarbejdspartnere, undervisere og ledere fra landets SOSU skoler, fagbevægelsen, og politikere indenfor områderne. Vi glæder os til at se dig Gå ikke glip af Early bird Tilmeld dig allerede nu!!

7 Nyhedsbrev Grundforløbet på Fra august udbydes der 5 typer af grundforløb på, hvoraf der på de 4 af dem, er mulighed for, at eleverne kan få virksomhedsophold. De 5 typer af grundforløb er udviklet med henblik på at uddannelsen i højere grad målrettes elevernes behov og styrker i forhold til at gennemføre uddannelsen. Som noget nyt oprettes der også grundforløbshold i Års og i Hobro, hvis der er elever nok til et hold. Holdene i Års og Hobro er planlagt med start i august Yderligere oplysninger om de nye grundforløbspakker kan fås ved henvendelse til skolens uddannelsesvejledere på tlf eller man kan læse mere om pakkerne på skolens hjemmeside SOSU Basis SOSU Basis, det ordinære grundforløb på 20 uger med 2 ugers virksomhedsophold. 2 ugers virksomhedsophold. For den elev som trives med skole. SOSU Praksis SOSU Praksis, den praksisorienterede grundforløbspakke på 30 uger, med 8 ugers virksomhedsophold. For den elev som lærer bedst i et praksisnært miljø. SOSU Flex SOSU Power + SOSU Sprog og Kultur SOSU Flex, den rummelige grundforløbspakke på 40 uger med 3 ugers vekselophold i en virksomhed og 3 hel ugers virksomhedsophold. For den elev som har brug for tæt støtte personligt, socialt eller fagligt. SOSU Power +, den udfordrende grundforløbspakke på 20 uger, der kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, (studietur), Engelsk på f-niveau og psykologi. For den elev som har lyst til en ekstra udfordring og som mestre et højt flow i hverdagen Forløbet kredser om, at skabe forandringer i hverdagen og at iværksætte nye ideer, SOSU Sprog og Kultur, den sproglige og interkulturelle grundforløbspakke på 55 uger med 12 ugers virksomhedsophold. For eleven der ikke er etnisk dansk. 7

8 Nyhedsbrev Fyraftensmøde om vil gerne hjælpe vores samarbejdspartnere i gang med brugen af efteruddannelse.dk. Efteruddannelse.dk er en ny portal, hvor man tilmelder sig AMU kurser og søger om VEU-støtte. Vi inviterer hermed uddannelsesansvarlige, uddannelseskonsulenter og koordinatorer, i kommuner og private virksomheder, til fyraftensmøde om efterudannelse.dk, den landsdækkende portal for online-tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Programmet er følgende: Præsentation af portalen ved Heidi Hansen, uddannelseskonsulent, Demonstration af portalen ved Malene Kjær Jensen, kursuskoordinator, Erfaringer med efteruddannelse.dk ved Jette Nissen, uddannelseskon sulent, Aalborg Kommune Arrangementet holdes: tirsdag den 24. maj 2011 kl på, Kursus og Udviklings- Centret, Østre Allé 91, 9000 Aalborg, Salen. Husk at tilmelde dig til informationsmødet på tlf. nr.: eller via senest den 17 maj. FYRTÅRNSMØDE Brug hjerne og hjerte i sundhedsarbejde Hvordan kan neuropædagogikken kvalificere omsorgsarbejdet? Hjernens opbygning med fokus på spejlneuroner og resonans Merete Sand Neuropædagogisk Kompetencecenter Neuropædagogik i omsorgsarbejde Anni Mortensen Neuropædagogisk Kompetencecenter Finder sted på, Storemosevej 19, 9310 Vodskov. Onsdag 11/ kl byder på kaffe/te og kage i forbindelse med mødet. Tilmelding til Nicole Hansen på tlf Tilmeldingsfrist: mandag 9/ Arrangementet er gratis! 8

9 Nyhedsbrev 1300 elever og ansatte løber ind i fremtiden... fejrer sit 20års jubilæum i år, med en række spændende og festlige arrangementer bl.a. for skolens ansatte og elever. SOSU-løbet, som afholdes den 4. maj i år, på 4 af skolens afdelinger, er for alle eleverne og ansatte, hvilket bringer det samlede deltagerantal op på små 1300 personer. Sundhed og fællesskab er en stor del af skolens kultur og af uddannelserne. Løbet er en fremragende måde at markerer på, siger Lars Jakobsen. Løbet er tænkt som det første af mange årligt tilbagevendende SOSU-løb. Den 18. maj lyder så startsskuddet til det fremtidsværksted, der over to intense dage, skal give skolens mange elever et indblik i den fremtid, de og deres fag går i møde. Eleverne får, i løbet af de to dage værkstedet varer, en unik mulighed for, at komme med deres egne bud på fremtidens arbejdsplads og uddannelse. Formålet med dagene er på en gang, at give eleverne en grundlæggende forståelse for, den tradition de kommer fra, men samtidig også at give dem en forståelse for, hvor den er på vej hen, og hvilket potentiale fremtiden rummer, siger Lars Jakobsen. Den 19. maj afsluttes værkstederne på hver afdeling, med en fremvisning, hvor eleverne får mulighed for, at formidle deres bud for hinanden i ord, billeder og lyd. Her finder du Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel Hedevold Hjørring Aalborg Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg 9

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

DemensKoordinatorer i DanmarK

DemensKoordinatorer i DanmarK DemensKoordinatorer i DanmarK En ny kommunal virkelighed Få dage efter sidste nyhedsbrev udkom, præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen regeringsrokaden. Benedikte Kiær afløste Karen Ellemann og

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 6 2010 Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse Luise Falhof Line Rodam Holme

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere