Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Gymnasium og HF-Kursus"

Transkript

1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf , skolenr , ean-nr Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk info Aktuelt Om skolen Lærerteam, klassekoordinatorer og klassemøder - arbejdsopgaver og møder Lærerteam Grundforløbet og første semester af studieretningsforløbet i gymnasiet. 2 og 3g klasser. Arbejdsopgaver og ansvarsområder for teamlærerne Hf-klasser. Arbejdsopgaver og ansvarsområder for teamlærerne Klassekoordinatorer Gymnasieklasser. Klassekoordinators opgaver Hf-klasser. Arbejdsopgaver og ansvarsområder Klassemøder 1g klasser. Regelsæt for klassemøder for den enkelte klasses lærere 2 og 3g klasser. Regelsæt for klassemøder for den enkelte klasses lærere Hf-klasser. Regelsæt for klassemøder Et lærerteam er en gruppe af lærere omkring en klasse, der tager sig af en række Rammen for teamarbejdet Vejledningen til STX-bekendtgørelsen: Med studieretningsgymnasiet følger et behov for øget samarbejde mellem fagenes lærere og et øget behov for fælles planlægning. Bekendtgørelsen indeholder derfor krav om, at der etableres grundforløbsteam og team for studieretningsklasserne. Teamarbejde er forbundet med forskellige samarbejdsrelationer. Formålet med teamarbejdet er først og fremmest at tilrettelægge undervisningen, så alle elever får de bedst mulige betingelser for at nå de faglige kompetencemål og tilegne sig studiekompetence. Rektor sætter rammerne for teamarbejdet. Dermed bliver samarbejdsrelationen mellem ledelse og team central. Endelig skal lærerne internt i teamet udvikle nogle rammer for at få samarbejdet til at fungere så optimalt som muligt. Ledelsens opgave er at understøtte, at lærersamarbejdet fører til en højnelse af kvaliteten i skolens arbejde. Ledelsen beslutter, hvilke opgaver der tillægges de enkelte lærerteam med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling, og skal derfor støtte en organisationskultur, som gør lærersamarbejde til en uomgængelig del af lærerrollen. (1 af 8) :18:04

2 Lærerteams - opgaver m.v. På Thisted Gymnasium gælder følgende retningslinier: Ledelsen danner teamet, og udpeger en teamleder for hvert team. I forbindelse med time/fagfordelingen er det muligt at indgive ønsker om deltagelse i team og om teamlederfunktionen. Dette sker på en ønskeseddel, som udarbejdes af ledelsen. I hvert team deltager 3-4 medlemmer. Sammensætning af team: Grundforløbsteam består så vidt muligt af en lærer fra hvert hovedområde. Studieretningsteam består så vidt muligt af (mindst) en lærer fra et af de konstituerende fag, (mindst) en da/hi/en lærer og (mindst) en lærer fra øvrige fag. Grundforløbet og første semester af studieretningsforløbet i gymnasiet. Arbejdsopgaver og ansvarsområder for teamlærerne Et klasseteam består af klassekoordinator og 1-2 af klassens lærere. At forestå det planlæggende og koordinerende møde for klassens lærere i maj/juni måned. At sikre koordinering af lærersamarbejdet i Almen Studieforberedelse, Det naturvidenskabelige Grundforløb og Almen Sprogforståelse. At planlægge og forestå 1. skoledag. At planlægge og deltage i Livø-turen. At koordinere samarbejdet med bibliotekar og datavejleder om orienteringen om studiecentret og brugen af Fronter. At koordinere arbejdet med studieteknik-skriftet. At planlægge og forestå Forældre-mødet i september. At koordinere de skriftlige afleveringer. At forestå arbejdet med de løbende evalueringer og kompetenceudviklingen (jvf. skolens evalueringsplan). At forestå arbejdet med progressionen i arbejdsformer (jvf. skolens evalueringsplan). At meddele klassens lærere og rektor, hvilke elever der skal drøftes på lærerforsamlingsmødet i juni. (2 af 8) :18:04

3 2 og 3g klasser. Arbejdsopgaver og ansvarsområder for teamlærerne Et klasseteam består af klassekoordinator og 1-2 af klassens lærere) at forestå et planlæggende og koordinerende møde for klassens lærere i maj/ begyndelsen af august måned. at sikre koordinering af lærersamarbejdet i Almen Studieforberedelse. at koordinere de skriftlige afleveringer. at forestå arbejdet med de løbende evalueringer og kompetenceudviklingen (jvf. skolens evalueringsplan). at forestå arbejdet med progressionen i arbejdsformer (jvf. skolens evalueringsplan). at meddele klassens lærere og rektor, hvilke elever der skal drøftes på lærerforsamlingsmødet i juni (kun i 2g). Hf-klasser. Arbejdsopgaver og ansvarsområder for teamlærerne Et klasseteam består af klassekoordinator og 1-2 teamlærere, som også er tutorer. At forestå det planlæggende og koordinerende møde for klassens lærere i maj/juni måned. At planlægge og forestå 1. skoledag. At planlægge og deltage i Livø-turen. At planlægge og forestå Forældremødet i september. At koordinere de skriftlige afleveringer. At sikre koordineringen af arbejdet i introduktionskurset, herunder samarbejdet med bibliotekar og datavejleder. At sikre introduktionen af studiebogen for elever og lærere. (3 af 8) :18:04

4 At planlægge værkstedsundervisningen. At sikre samarbejdet mellem tutorerne og lærerne om studieteknikskriftet og kompetencekataloget, herunder progressionen i arbejdsformer og planlægningen af projektperioderne (jvf. skolens evalueringsplan). At forestå arbejdet med de løbende evalueringer, herunder at sikre de faglige evalueringer før klassemøderne i november og marts (jvf. skolens evalueringsplan). At sikre arbejdet med studiebøgerne i alle fag. At meddele klassens lærere og rektor, hvilke elever der skal drøftes på Lærerforsamlingsmødet i juni måned i 1hf. Klassekoordinators opgaver i gymnasieklasser Klassekoordinator er teamets sekretær. Dette indebærer bl.a., at han/hun sørger for indkaldelse til teammøder og mindst 2 årlige klassemøder samt skriver referat af disse. Kk. varetager den elektroniske klassekonference. Kk. sikrer det løbende samarbejde med klassens studievejleder. Kk. sørger for at orientere klassen om skolens aktiviteter i løbet af skoleåret. Kk. er ansvarlig for sammenhæng, koordination og progression i Almen Studieforberedelse. Ligeledes er kk. ansvarlig for, at den enkelte elev får udarbejdet sin studierapport. Kk. er ansvarlig for, at der udpeges tovholdere til de enkelte AT-projekter (og i 1g tovholdere i Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Sprogforståelse). Kk. er ansvarlig for, at arbejdet med den af skolens ledelse udarbejdede evalueringsplan udføres. Kk. deltager i et kort månedligt møde med ledelsen om teamets og klassens arbejde. (4 af 8) :18:04

5 Arbejdsopgaver og ansvarsområder for klassekoordinatorer i hf-klasser Klassekoordinator er teamets sekretær. Dette indebærer bl.a., at han/ hun sørger for indkaldelse til teammøder og mindst 2 årlige klassemøder samt skriver referat af team- og klassemøderne. Kk. varetager den elektroniske klassekonference. Kk. sikrer det løbende samarbejde med klassens studievejleder og med tutorerne. Kk. sørger for at orientere klassen om skolens aktiviteter i løbet af skoleåret. Kk. er ansvarlig for tilrettelæggelsen af introduktionskurset og værkstedsundervisningen. Kk. er ansvarlig for sammenhæng, koordination og progression i klassens arbejde, herunder samarbejdet med tutorerne om kompetencekataloget. Ligeledes er kk. ansvarlig for, at den enkelte elev får udarbejdet sin studiebog. Kk. samarbejder med skolens ledelse om projektperiodernes placering og indhold. Kk. er ansvarlig for, at arbejdet med den af skolens ledelse udarbejdede evalueringsplan udføres. Kk. deltager i et kort månedligt møde med ledelsen om teamets og klassens arbejde. Samspil mellem team og ledelse Generelt fordeles kompetence mellem ledelse og team således, at teamet tager initiativ til koordinering (af lærerressourcer mm.) og indleverer ønsker til ledelsen. Ledelsen har det samlede overblik og foretager på baggrund af teamenes ønsker den endelig koordinering. Hvis teamet har problemer med implementering af studieplanen tages kontakt til ledelsen. (5 af 8) :18:04

6 Klassemøder 1g klasser. Regelsæt for klassemøder for den enkelte klasses lærere I klassemøder deltager de lærere, som har hele klassen, mens de lærere, der har en mindre del af klassens elever, deltager efter aftale med klassekoordinatoren. Der afholdes møde i maj/juni (for de kommende klasser) med følgende dagsorden: Planlægning af grundforløbet/ det kommende skoleår: AT - a) fastlæggelse af emner; b) udpegning af tovholdere ( hvem gør hvad? ). Drøftelse af fagsamarbejder i øvrigt. Koordinering af aflevering og progression for det skriftlige arbejde. Indgåelse af aftaler vedr. studieteknik-skriftet. Der afholdes møder i november og marts med følgende dagsorden: AT i forårssemestret: a) fastlæggelse af emner; b) udpegning af tovholdere; c) drøftelse af den afsluttende evaluering (november-mødet). Opfølgning vedr. anvendelsen af studievejlederskriftet. Status for studieplansarbejdet. Planlægning af studierejse/ekskursioner (marts-mødet). Drøftelse af klassen som helhed, fagligt og socialt. Drøftelse af elevstandpunkter (med deltagelse af studievejlederen og en ledelsesrepræsentant). Mødet i juni: lærerforsamlingsmøde for de lærere, som har elever til drøftelse (meddelt senest 14 dage før mødet af lærerteamet) samt studievejlederen og rektor. Mest muligt af det koordinerende arbejde foregår på Fronter. Koordinering af lærersamarbejdet. (6 af 8) :18:04

7 2 og 3g klasser. Regelsæt for klassemøder for den enkelte klasses lærere I klassemøder deltager de lærere, som har hele klassen, mens lærere, der har en mindre del af klassens elever, deltager efter aftale med klassekoordinatoren. Der afholdes møde inden sommerferien (eller i begyndelsen af august) med flg. dagsorden: AT: fastlæggelse af emner; b) udpegning af tovholdere. Drøftelse af fagsamarbejder i øvrigt. Koordinering af aflevering og progression for det skriftlige arbejde. Placering af dansk- og/eller historieopgaven (i 2g). Planlægning og koordinering af de løbende evalueringer Evt. Der afholdes møder i november og marts med følgende dagsorden: Drøftelse af klassen som helhed, fagligt og socialt. Drøftelse af elevstandpunkter (med deltagelse af studievejlederen og en ledelsesrepræsentant). Status for studieplansarbejdet. Mødet i juni (ikke i 3g): lærerforsamlingsmøde for de lærere, som har elever til drøftelse (meddelt senest 14 dage før mødet af lærerteamet), samt studievejlederen og rektor. Mest muligt af det koordinerende arbejde foregår på Fronter. Koordinering af lærersamarbejdet. Koordinering af arbejdet med kompetenceudvikling (jvf. skolens evalueringsplan). Hf-klasser. Regelsæt for klassemøder I klassemøderne deltager de lærere, som har hele klassen, mens de lærere, der har en mindre del af klassens elever, deltager efter aftale med klassekoordinatoren. Der afholdes møde i maj/juni med følgende dagsorden: For nye klasser: Planlægning af introduktionskurset. Planlægning af tutorarbejdet. Planlægning af værkstedsundervisningen. Planlægning af projektperioderne. Koordinering af aflevering og progression for det skriftlige (7 af 8) :18:04

8 arbejde. Planlægning af arbejdet med kompetencekataloget. Planlægning og koordinering af de løbende evalueringer i studiebogen og evalueringerne i november og marts. for 2hf-klasser: Status for studieplansarbejdet. Status for og planlægning af arbejdet med kompetencekataloget. Planlægning af tutorarbejdet. Planlægning af værkstedsundervisningen. Planlægning af projektperioderne og drøftelse af fagsamarbejder. Koordinering af aflevering og progression for det skriftlige arbejde. Planlægning og koordinering af de løbende evalueringer i studiebogen og evalueringerne i november og marts. Der afholdes møder i november og marts med følgende dagsorden: Drøftelse af klassen som helhed, fagligt og socialt. Drøftelse af elevstandpunkter (med deltagelse af studievejlederen og en ledelsesrepræsentant). Status for studieplansarbejdet. Status for arbejdet med kompetencekataloget (jvf. skolens evalueringsplan). Mødet i juni i 1hf: lærerforsamlingsmøde for de lærere, som har elever til drøftelse (meddelt senest 14 dage før mødet af lærerteamet), samt studievejlederen og rektor. Mest muligt af det koordinerende arbejde foregår på Fronter. (8 af 8) :18:04

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 VIRTUEL MANUAL Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 Virtuel Manual 2004-05 Tønder Gymnasium og HF Astronom Hansensgade 9 6270 Tønder tlf. 74 72 60 23 www.toender-gym.dk Virtuelle konsulenter: bidragydere: Kirsten

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 3 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Den lokale undervisningsplan for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger

Læs mere