Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):"

Transkript

1 Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen). De anførte fokuserede ophold er valgt, fordi de er et nødvendigt supplement til de øvrige læringsmetoder for at opnå de i målbeskrivelsen anførte mål. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Klinisk Fysiologisk Afdeling (2 dage) Billeddiagnostisk afdeling (3 dage) Onkologisk afdeling (5 dage) Afdeling med børneurologisk funktion (5 dage) Gynækologisk afdeling med urogynækologisk funktion (3 dage) Nefrologisk afdeling (5 dage) De involverede afdelinger repræsenterer specialer, som urologer har et specielt tæt eller hyppigt samarbejde med. Opholdene skal tillige bidrage til optimal forståelse og samarbejde specialerne imellem. Den uddannelsessøgende skal være surnummerær og aflønnes af sin stamafdeling under opholdet. For hvert fokuseret ophold er anført Minimums varighed af opholdet og dets placering i Hoveduddannelsen (nogle gange placeres det fokuserede ophold koordineret med et relevant kursus for at optimere udbyttet, for eksempel uro-radiologi-kursus og ophold på billeddiagnostisk afdeling, nefrologi-kursus og ophold på nefrologisk afdeling). Rationale Kompetencemål, som skal opnås under opholdet Evalueringsmetode til opnåelse af kompetence(r) Det organisatoriske ansvar de Regionale Videreuddannelsesråd i samarbejde med de uddannelsesgivende afdelinger. De Regionale Videreuddannelsesråd udarbejder evalueringsskemaer, som efter afslutning af opholdet udfyldes af den uddannelsessøgende og indsendes til det regionale Videreuddannelsesudvalg med kopi til afdelingen, den uddannelsesansvarlige overlæge, det lokale uddannelsesudvalg og Dansk Urologisk Selskabs uddannelsesudvalg.

2 Klinisk fysiologisk afdeling Placerering: Der tilstræbes at det bliver i første del af Hoveduddannelsen. 2 dage Klinisk fysiologiske undersøgelser i form af renografi, clearance, nyrescintigrafi, knoglescintigrafi og PET-CT-skanninger anvendes i stor udstrækning inden for det urologiske speciale. Speciallæger i urologi skal kunne stille indikation for og tolke resultatet af disse undersøgelser. Dette kræver en teoretisk viden om principperne for undersøgelserne, den praktiske udførelse, undersøgelsernes begrænsninger og mulige fejlkilder og fejlfortolkninger. Kompetencemål: Skal kunne varetage primær udredning af patienter med nedsat nyrefunktion, anuri, nyreinsufficiens og polyuri Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med obstruktion af øvre urinveje Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med prostatacancer Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med nyrecancer Skal kunne varetage udredning, kirurgisk og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten. Klinisk Fysiologisk Afdeling udarbejder fem-syv spørgsmål eller nogle patientproblemstillinger, som den uddannelsessøgende besvarer, enten sammen med klin.fys.-læge eller vejleder. Billeddiagnostisk afdeling tilstræbes at det bliver i første del af Hoveduddannelsen. Bør så vidt muligt placeres i tilslutning til kursus i uroradiologi og færdighedskursus i urologisk ultralyd 3 dage Billeddiagnostik i form af konventionelle røntgenundersøgelser, CT, MR og UL anvendes hyppigt i udredningen af urologiske patienter. Der er derfor et behov for at urologiske speciallæger har både teoretisk og praktisk viden om urologisk billeddiagnostik for i klinisk praksis at kunne varetage udredning og diagnostik på et evidensbaseret grundlag. Dette inkluderer både viden om undersøgelsernes indikationer, udførelse, tolkning og diagnostiske sikkerhed, samt strålehygiejniske og samfundsøkonomiske aspekter.

3 Kompetencemål: Skal kunne udrede og behandle patienter med almindeligt forekommende medfødte anomalier af urinvejene Skal kunne erkende og primærudrede samt viderehenvise patienter med sjældent forekommende medfødte anomalier af urinvejene Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med urogenitale traumer Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med nyretumor Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med blæretumor Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med prostata cancer Skal kunne varetage udredning, kirurgisk og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten. Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med obstruktion af øvre urinveje Skal kunne stille indikation for, udføre, tolke og anvende resultatet af billeddiagnostiske undersøgelser (ved tilstande nævnt under afsnit I kliniske færdigheder). Billeddiagnostisk Afdeling udfærdiger fem-syv spørgsmål/problemstillinger indenfor ovenstående, som den uddannelsessøgende læge besvarer enten sammen med en læge i Billeddiagnostisk afdeling eller vejleder Onkologisk afdeling Midterste del af Hoveduddannelsen Bør så vidt muligt ligge i tilslutning til kursus i uroonkologi 5 dage Patienter med kræft i urogenitalsystemet udgør en stor andel af den urologiske patientkategori. Der er til stadighed udvikling af nye eller forbedrede onkologiske behandlingstilbud. Der er behov for at urologiske speciallæger har en opdateret teoretisk viden om de medicinsk onkologiske behandlingsmuligheder af urologiske kræftsygdomme for i klinisk praksis at kunne varetage patientinformation og visitation på et evidensbaseret grundlag. Kompetencemål: Skal have kendskab til og kunne samarbejde om onkologisk behandling af patienter med nyretumor, blæretumor, prostatacancer, peniscancer og testiscancer. Kunne iværksætte og samarbejde om palliativ behandling. Onkologisk Afdeling udfærdiger fem-syv spørgsmål/problemstillinger indenfor ovenstående, som den uddannelsessøgende læge besvarer enten sammen med en læge i onkologisk afdeling eller vejleder

4 Afdeling med børneurologisk funktion Sidste del af Hoveduddannelsen Bør ligge i tilslutning til kursus i børneurologi 5 dage Børneurologi er et urologiske ekspertområde og en stor del af børneurologien varetages derfor på afdelinger med speciel børneurologisk ekspertise. Alle speciallæger i urologi bør dog have et grundlæggende kendskab til børneurologi for at kunne primært udrede og viderehenvise børn med urologiske sygdomme. I takt med den stigende centralisering af de børneurologiske behandlinger, kan den urologiske speciallæge ikke forvente at opnå de nødvendige kompetencer ved klinisk læring og teoretisk kursus. Kompetencemål: Skal kunne udrede og behandle patienter med almindeligt forekommende medfødte anomalier af urinvejene Skal kunne erkende og primærudrede samt viderehenvise patienter med sjældent forekommende medfødte anomalier af urinvejene Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med enuresis CBD med vejleder på børneurologisk afdeling Gynækologisk afdeling med urogynækologisk funktion Midt i Hoveduddannelsen 3 dage Udredning og behandling af kvinder med urininkontinens varetages af både urologer og gynækologer. Den kirurgiske behandling af stress-inkontinens hos kvinder varetages primært af gynækologer. Den urologiske speciallæge skal kunne redegøre for operationspricipperne. Urologiske problemstillinger i forbindelse med graviditet varetages i samarbejde mellem gynækologer og urologer. Den urologiske speciallæge skal kunne erkende behandlingskrævende urologiske symptomer og fund, herunder symptomgivende hydronefrose og urinvejsinfektion.

5 Kompetencemål: Skal kunne varetage udredning og behandling af patienter med urininkontinens Skal kunne varetage udredning og behandling af urologiske problemer i forbindelse med graviditet Skal kunne redegøre for og assistere til operationer for stressinkontinens Resume af ophold Nefrologisk afdeling år i Hoveduddannelsen. Bør så vidt muligt placeres i tilslutning til kursus i nefrologi 5 dage Kendskab til medicinske nyrelidelser, specielt sådanne, der kan give differentialdiagnostiske problemer i forhold til urologiske lidelser eller føre til behov for urologisk intervention, er væsentligt for at sikre patienter i grænseområdet mellem urologi og nefrologi optimal behandling. Viden om de medicinske aspekter af dialyse og transplantation er nødvendig for den urologiske varetagelse af terminal nyreinsufficiens. Kompetencemål: Skal kunne varetage primær udredning af patienter med nedsat nyrefunktion, anuri, nyreinsufficiens og polyuri Skal kunne samarbejde med nefrologer om behandlingen af patienter med terminal nyreinsufficiens Skal kunne redegøre for nyretransplantation og operationer på transplanterede nyrer Skal kunne redegøre for av-fistel operationer og dialyse adgangsveje CBD med vejleder på nefrologisk afdeling

6 Bilag 3 Mål for de fælleskirurgiske uddannelseselementer. Karkirurgi. Mål Delmål Læringmetoder Kompetencevurderingsmetoder karkirurgiske Redegøre for kliniske fund, diagnostik, behandling og Kursus i karkirurgi Godkendt kursus i karkirurgi problemstillinger postoperative komplikationer for patienter med: Aortaaneurismer Mesenterialiskæmi Carotisstenoser Ekstremitetsiskæmi og compartmentsyndrom Tarmiskæmi Frilægge arterier og vener Kendskab til kartænger og karsuturer. læsioner på vener og arterier Plastikkirurgi. Redegøre for indikationer Kursus i Godkendt kursus i plastikkirurgiske problemstillinger og principper for: plastikkirurgi plastikkirurgi Arkorrektion. Vurdering af hudvitalitet. Sårbehandling Hudtransplantationer Frielapper ved vævstab(sternum, abdomen og fod) Dækning af store vævsdefekter (Fourniers gangræn) Suturteknik, hudplastikker og materialevalg. Mobilisere hud og

7 muskler til dækning af kar/knogle. Foretage delhudstransplantati on. Foretage incisionsbiopsier og fjernelse af mindre hudtumorer. Anlægge VAC thoraxkirurgiske problemstillinger Redegøre for kliniske fund, diagnostik og behandling ved: Pneumothorax Pleuraeksudater Lungecancer Hæmopericardium inkl. penetrerende hjertelæsion Aortadissektion hjerte- og specielt hjerteklapopererede patienter I forhold til blodfortyndende medicin og antiobiotika profylakse. Anlægge ultralydsvejledt pleuradræn Foretage lateral thoracotomi og sternotomi Foretage costaresektion Afklemme thorakale aorta Kursus i thoraxkirurgi og traumekursus. Thoraxkirurgi. Godkendt kursus i thoraxkirurgi kirurgiske problemstillinger Redegøre for kliniske fund, diagnostik, behandling og postoperative komplikationer for patienter med: Akut abdomen (perforeret ulcus, appendicitis, divertikulitis, ileus, pancreatit, galdevejslidelser) Kirurgi Kursus i kirurgi Godkendt kursus i kirurgi

8 Øvre og nedre gastrointestinal blødning. Postoperativ tarmparalyse, obstipation, intraperitonale adhærencer Hernier Suturere en tarmlæsion Behandle mindre lever- og miltlæsioner Eventuelt splenektomere urologiske problemstillinger Erkende følgende tilstande, vurdere billeddiagnostiske undersøgelsesresultater og planlægge det videre forløb i konference med urolog: Obstruktion af øvre og nedre urinveje Blødning fra urinvejene Kompliceret UVI inkl. urosepsis Akutte skrotale tilstande (torsio, infektion, traume, Fournier) Aflastning af blæren blærekateter, topkateter, SIK Identificere og frilægge ureter, herunder sutur af ureter Suturere blærelæsion Eventuelt nefrektomere Urologi Kursus i urologi Godkendt kursus i urologi traumepatienter Redegøre for forskellige traumemekanismer og kunne håndtere de forskellige traumescenarier. Kende triagesystemet og traumemodtagelse. Selvstudium Traumekursus Traumekursus Godkendt traumekursus

9 Patofysiologi og Ernæring Selvstudium Godkendt kursus kirurgisk patofysiologiske Indeholdt i det og Redegøre for: fælleskirurgiske ernæringsmæssig Det accelererede teoretiske kursus e patientforløb problemstillinger Væsketerapi til den indenfor de fem kirurgiske patient kirurgiske Præoperativ vurderings specialer. betydning ved kirurgi.mhp alkohol-, tobaks- og medicinforbrug (steroidbehandling, immunosupression) samt ernæringsstatus(malnutrition, adipositas) Præoperativ risikovurdering hos patienter med diabetes mellitus, hjerte/kar-, lunge-, nyre-, lever- og stofskiftesygdomme, Tromboseprofylakse samt håndtering af patienter i antikoagulationsbehandling Bevidstgørelse om de ikke-tekniske kirurgiske færdigheders betydning i den kirurgiske beslutningsproces Redegøre for betydningen af at udvise: Situationsbevidsthed Beslutningstagning Kommunikation og teamledelse Lederskab Indeholdt i det fælleskirurgiske teoretiske kursus Ikke-tekniske kirurgiske færdigheder Godkendt kursus Alle disse mål opnås under de to kurser: teoretisk og praktisk fælleskirurgisk kursus

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Herlev - Rigshospitalet - Herlev

Herlev - Rigshospitalet - Herlev Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Bilag 1. Specialespecifikke kurser. Indledning

Bilag 1. Specialespecifikke kurser. Indledning Bilag 1 Specialespecifikke kurser Indledning I speciallægeuddannelse i urologi indgår både generelle tværfaglige kurser, fælleskirurgiske kurser og specialespecifikke kurser. I det følgende beskrives de

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Næstved - Rigshospitalet - Næstved

Næstved - Rigshospitalet - Næstved Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Uddannelsesprogram for Karkirurgisk Hoveduddannelse. Sygehus Viborg

Uddannelsesprogram for Karkirurgisk Hoveduddannelse. Sygehus Viborg Uddannelsesprram Sygehus Viborg Initialt beskrives selve den efterfulgt af den indgående Kirurgiske Fællesuddannelse (CT) Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol

Læs mere

Herlev-Roskilde-Herlev

Herlev-Roskilde-Herlev Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Næstved Herlev - Næstved

Næstved Herlev - Næstved Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Herlev-Næstved-Herlev

Herlev-Næstved-Herlev Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Frederiksberg Herlev - Frederiksberg

Frederiksberg Herlev - Frederiksberg Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Herlev-Frederiksberg-Herlev

Herlev-Frederiksberg-Herlev Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Roskilde Herlev - Roskilde

Roskilde Herlev - Roskilde Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November 2014. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen)

Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November 2014. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen) Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen) Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i urologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Dansk Thoraxkirurgisk Selskab September 2009 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Rigshospitalet Roskilde - Rigshospitalet

Rigshospitalet Roskilde - Rigshospitalet Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009

Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse. Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Checkliste for delmål til Karkirurgisk Hoveduddannelse Bilag til Porteføljen for den Karkirurgiske Hoveduddannelse September 2009 Det er målene i selve logbogen, der skal dateres og signeres. De enkelte

Læs mere

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5

1. INDLEDNING...4 2. UDDANNELSESFORLØB...5 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd og Thoraxkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Karkirurgisk Afdeling V Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Rigshospitalet -Herlev- Rigshospitalet

Rigshospitalet -Herlev- Rigshospitalet Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen til Speciallæge i Urologi Videreuddannelsesregion Øst Hoveduddannelsen til speciallæge i urologi varetages i Videreuddannelsesregion Øst af følgende afdelinger:

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet.

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i urologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i urologi Uddannelsesprram for hoveduddannelse i uroli Region Nord Blokstilling med Holstebro/Skejby som stamafdeling Indholdsfortegnelse side 1) Indledning 3 2) Praktiske forhold 5 3) Uddannelsesforløb 6 4) Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i thoraxkirurgi på Thoraxkirurgisk Afdeling T Århus Universitetshospital, Skejby og Thoraxkirurgisk Afdeling T Odense Universitetshospital udarbejdet af uddannelsesansvarlig

Læs mere

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N Sø Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark Region/privathospital og dato: SHS Kirurgisk afdeling Sygehus samt afdeling: 5001 06 Afdelingens SKS-kode

Læs mere

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi Logbog for speciallægeuddannelsen i Kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 Præ- per- og postoperative : Delkompetence Evalueringsstrategi Signatur/dato Præoperative Være kontaktlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen)

Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen) Sundhedsstyrelsen Dansk Urologisk Selskab November 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Urologi (Hoveduddannelsen) Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i urologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin.

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. For at opnå de ovennævnte konkretiserede mål udformet i den elektroniske logbog anbefales følgende tiltag: Mål.,.

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Anbefalinger for efteruddannelse af speciallæger i Urologi vedr. urologi på børn.

Anbefalinger for efteruddannelse af speciallæger i Urologi vedr. urologi på børn. Anbefalinger for efteruddannelse af speciallæger i Urologi vedr. urologi på børn. Dansk Urologisk Selskab Dansk Børneurologisk Selskab Maj 2008 1. Beskrivelse af interesse området urologi på Børn 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd og Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd og Region Nord Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i plastikkirurgi i Region Syd Region Nord Ved de plastikkirurgiske afdelinger på: Odense Universitetshospital * Århus Kommunehospital * Vejle Sygehus 1. Indledning

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 249 Offentligt j.nr 7-203-01-90/24 Specialevejledning for urologi Specialebeskrivelse Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Hoveduddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Redegøre for tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af PET-kameraet Redegøre for statistisk usikkerhed ved bestemmelse af

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab November 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Karkirurgi

Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab November 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Karkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab November 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Karkirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Karkirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed 25. januar 2012 Børneafdelingen, Hvidovre Hospital September 2004, fosterdiagnostik Alle gravide skal have tilbud

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi beskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Thoraxkirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1.1 Det thoraxkirurgiske speciale... 3 1.2 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Dansk Karkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Lungemedicinsk sengeafsnit M13, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Urologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Urologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Urologi Urinvejskirurgisk Afdeling / Hospitalsenheden Vest og Urinvejskirurgisk Afdeling / Aarhus Universitetshospital og Urinvejskirurgisk Afdeling / Hospitalsenheden

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Urologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Urologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Uroli Sundhedsstyrelsen Dansk Urolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Læsevejledning... 3 Afsnit 1: Indledning... 4 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsbeskrivelse Introduktionsstilling i kirurgi, Sygehus Vendsyssel. Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, Aalborg Sygehus Kirurgisk Afdeling,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprram Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen

Læs mere