UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 VUU, Dansk Psykiatrisk Selskab, marts 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING 4 Bogens udvikling 4 Erfaringer og tvivlsspørgsmål 4 OM INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 5 Afgrænsning af uddannelsen 5 UDDANNELSESPLAN 7 Forudsætninger for at indgå i specialet 7 Mål og forventninger til opholdet i afdelingen 7 Beskrivelse af strategier til at indfri mål og forventninger 7 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN 8 LÆRINGSMETODER 9 Klinisk vejledning 9 Eksempler på typer af klinisk vejledning 9 Uddannelsesvejledning 9 EVALUERINGSMETODER 11 Audit 11 Struktureret kollegial bedømmelse 11 Godkendelse af kursus graders evaluering 12 DEN PSYKOTERAPEUTISKE GRUNDUDDANNELSE 13 MÅL FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 14 En kerne af viden og færdigheder 14 Måden at arbejde på 14 Professionalisme 14 Mål for kompetencer 14 I-KURSUS 16 CHEKLISTE FOR VEJLEDERSAMTALER 16 AUDIT-LISTE 17 CURRICULUM 18 BILAG 1: 360 GRADERS EVALUERING BILAG 2: CHEKLISTE FOR KOMPETENCER 2

3 FORORD Speciallægekommissionens Betænkning fra Maj 2000 lagde op til, at der blev indført nye initiativer i videreuddannelsen. For det første skulle uddannelserne beskrives ud fra forventning om fremtidens speciallæge i form af syv roller og tilhørende kompetencer. Disse omfatter ikke kun viden og tekniske færdigheder, men også kompetence inden for kommunikation, sundhedsfremme, samarbejde, ledelse og organisation, videnskabelighed og professionalisme. Som noget nyt skal de yngre læger ikke kun læres op inden for alle disse områder, men der skal også foregå en kontinuerlig vurdering af kompetence. Tankerne og idéerne i Speciallægekommissionens Betænkning er gode, men omsættelsen af disse til den praktiske virkelighed har været - og er stadig - en stor udfordring. Denne uddannelsesbog er et konkret eksempel, som beskriver introduktionsuddannelsen i psykiatri med tilhørende strategier for kompetenceudvikling og konkrete metoder til vurdering af kompetence. Bogen er udviklet på baggrund af Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Psykiatri, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS). Bogen er revideret januar 2008 som konsekvens af revision af målbeskrivelsen. Bogen er inspireret af lignende Introduktionsuddannelsesbøger fra andre specialer, og blev oprindeligt udarbejdet i samarbejde med H:S Postgraduate Medicinske Institut (HSPMI). Uddannelsesbogen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde og bygger på kendskab til patientunderlag, kvalitetssikringsdata i psykiatri samt på litteratur om uddannelse. Dette solide grundlag har gjort, at bogen har en umiddelbar praktisk relevans. Bogen stiller store krav til de enkelte afdelinger, hvilket kræver en stor indsats fra både uddannelsesgivere og uddannelsessøgende. Det er væsentligt, at afdelingsledelserne støtter og opmuntrer implementeringen og respekterer den indsats, der er påkrævet. God uddannelse er en forudsætning for kvalitet i hospitalernes ydelser og for patientsikkerheden. Med ændringen i ansættelsesprocedurer til H-stilling, vil en omhyggelig vurdering af I-lægens kompetencer og potentiale desuden blive meget central. Det er vores ønske, at andre sygehuse, specialer og uddannelser vil lade sig inspirere af de forskellige metoder og idéer, som findes i bogen, udvikle og evt. forbedre disse, gøre sig deres egne erfaringer og forhåbentlig dele disse med os. 3

4 INDLEDNING Denne uddannelsesbog beskriver introduktionsuddannelsen i psykiatri. Bogen er tænkt som et arbejds-redskab for uddannelsessøgende og uddannelsesgivere. Uddannelsesbogen findes på DPS s hjemmeside Bagest i bogen findes et appendiks med diverse bilag. I-bogen forventes at kunne fungere som uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i psykiatri. Bogens udvikling Bogen er inspireret af H:S Postgraduate Medicinske Institut (HSPMI) som i et samarbejde med en lang række specialister har udviklet Introduktionsbøger for Intern Medicin og Anæstesiologi Bogen er udarbejdet på baggrund af arbejdet med Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i psykiatri og den endelige udformning er gennemarbejdet af en landsdækkende arbejdsgruppe, bestående af Postgraduate kliniske lektorer og uddannelsesansvarlige overlæger. Som baggrundsmateriale er anvendt Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. Endvidere er der anvendt inspiration fra forskellig litteratur om uddannelse samt kursus i Intraining-assessment, afholdt feb med underviserne prof. Cees Van der Vleuten og prof. Albert Scherpbier, begge fra Universitet i Maastricht, Holland Uddannelsesbogen for Introduktionsuddannelsen i psykiatri er udarbejdet af Uddannelsesansvarlig overlæge Torben Lindskov Hansen, H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk afdeling, som led i arbejdet i videreuddannelsesrådet for Psykiatri, region Øst. De øvrige regioner har været inddraget i arbejdet på forskellig vis og der er anvendt materiale fra Logbog for psykiateruddannelsen, udarbejdet af Jette Rask Nielsen og en arbejdsgruppe under DPS. Erfaringer og tvivlsspørgsmål Der vil givet komme tvivlsspørgsmål samt erfaringer, som er nyttige i den stadige udvikling af Uddannelsesbogen. Vejlederne, de uddannelsesansvarlige overlæger og de uddannelsessøgende opfordres til at viderebringe erfaringer og henvende sig ved tvivlsspørgsmål til de kontaktpersoner, som findes i sekretariaterne for lægelig videreuddannelse, eller til de specialespecifikke uddannelsesråd. Sekretariat for lægelig videreuddannelse, region Øst/Nord/Syd: Region øst hovedstaden/sekretariat for lægelig uddannelse Region syd Region nord 4

5 OM INTRODUKTIONSUDDANNELSEN Formålet med introduktionsuddannelsen i psykiatri er at gøre den uddannelsessøgende så fortrolig med arbejdet i psykiatri, specialets virkeområde, værdier og holdninger, at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i psykiatri er det rigtige valg. Introduktionsuddannelsen i psykiatri varer et år og foregår gennem ansættelse i introduktionsstillinger på afdelinger med et bredt indtag af psykiatriske patienter, hvoraf nogle også har specialfunktioner. Introduktionsuddannelsen fokuserer på de patientkategorier, sygdomstilstande og problemstillinger, som optræder med rimelig hyppighed i alle afdelinger. Stillingerne opslås og besættes af de psykiatriske afdelinger og kan søges af læger, der som minimum har gennemgået turnusuddannelse. Godkendt uddannelsesforløb i en introduktionsstilling i psykiatri er en forudsætning for ansøgning til hoveduddannelsen i psykiatri. Afgrænsning af uddannelsen Den uddannelsessøgende i introduktionsstilling i psykiatri har begrænset teoretisk og praktisk erfaring med psykiatri fra den prægraduate uddannelse, i kraft af teoretisk undervisning, klinisk oplæring og eksamination. Introduktionslægen i psykiatri har også en del praktisk erfaring med psykiatriske patienter fra turnusuddannelsen. Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen i psykiatri er koncentreret om den initiale modtagelse og primærhåndtering af patienter, de tildeles efterhånden større ansvar og forventes at have tiltagende selvstændighed % af patienterne i psykiatriske afdelinger er akut indlagte, enten via skadestuen eller via henvisning fra primærsektoren. I lidt større udstrækning end turnus-kandidaterne varetager introduktionslægerne også de indlagte patienter. Læger i hoveduddannelsen og speciallæger arbejder hovedsageligt med patienter, der er indlagte og med patienter, der ses i ambulatorium eller daghospital, hvor større erfaring og selvstændighed er påkrævet. Liste over de hyppigste patientkategorier og sygdomstilstande Akutte psykiatriske tilstande Akutte psykoser Akutte affektive tilstande Akut belastningsreaktion Akutte neurologiske tilstande Vurdering af suicidalfare Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Forgiftning Delir (akut organisk psykosyndrom) Kroniske psykiatriske tilstande Skizofreni Bipolær lidelse Svære Angsttilstande Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser 5

6 Alkoholrelaterede sygdomme Alkohol hallucinose Werniche/korsakoff Alkoholabstinenser Neurologiske tilstande Demens Retspsykiatriske patienter Surrogatarrestanter Behandlingsdømte 6

7 UDDANNELSESPLAN Formål: At kvalificere og nuancere den individuelle uddannelsesplan. Afsnittet udfyldes af den uddannelsessøgende læge efter samtale med vejleder/mentor. De enkelte punkter kan bruges som udgangspunkter til samtale mellem uddannelsessøgende læge og vejleder (jvf. Sundhedsstyrelsens håndbog: Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen 1998) Skitsering af forudsætninger og erfaringer for at indgå i specialet Udfyldes ved start af introduktionsstilling samt ved skift af arbejdssted Den relevante del af dit curriculum Hvad ved du allerede om specialet? Hvordan vil du kunne udnytte den viden og de erfaringer, du allerede har? Hvilke særlige kvalifikationer har du, som afdelingen kan drage nytte af? Hvad er baggrunden for at du har søgt specialet psykiatri og/eller denne stilling? Mål og forventninger til opholdet i afdelingen Dette fastsættes for en given tidsperiode, fx hver 3. måned i introduktionsuddannelsen. Egne mål og forventninger relateret til nye og allerede erhvervede kompetencer: Klinisk arbejde, herunder at samtale med patienter Særlige patientgrupper og symptomkomplekser Særlige sagsområder og problemstillinger Undervisning og vejledning Vedligeholdelse af teoretisk viden Kvalitetssikringsarbejde og videnskabeligt arbejde Administrativt arbejde Samarbejde med andre faggrupper inden for og uden for sygehuset Læge- patient forholdet Din egen personlige faglige udvikling Beskrivelse af strategier til at indfri de opstillede mål og forventninger Hvilke kompetencer opfylder du? Hvilke kompetencer vil du arbejde med, primært og sekundært? Hvordan? teoretisk? praktisk? (læringstrategi) Hvilke ressourcer vil du inddrage? Og hvornår? ( teori, kolleger, vejleder, o.a.) Hvornår forventer du, at målet er opnået? Hvordan vil du vurdere, at du har indfriet dine personlige målsætninger og forventninger? (f.eks. egne oplevelser, vejleders vurdering og evaluering, tilbagemelding fra andre) 7

8 BESKRIVELSE AF AFDELINGENS OVERORDNEDE RAMMER OG UDDANNELSESSTEDETS STRUKTUR 8

9 LÆRINGSMETODER Klinisk vejledning og uddannelsesvejledning Oplæring i introduktionsuddannelsen foregår dels ved kurser som bygger på den prægraduate uddannelse og dels ved praktisk oplæring i forbindelse med det kliniske arbejde og endelig ved selvstudier. Det unikke ved den kliniske oplæring er den tætte sammenhæng med daglig praksis, således at der ikke er noget skel mellem at udføre arbejde på den ene side og at uddanne sig på den anden. Praksis læring (eller mesterlære som det nogen steder kaldes) forudsætter tilgængelig vejledning og feed-back på det udførte arbejde. Der skelnes mellem to forskellige funktioner, klinisk vejledning og Uddannelsesvejledning: Klinisk vejledning Herved forstås den vejledning/instruktion/oplæring som kan og skal foregå ved uddannelsesgivende læger, i forbindelse med det daglige kliniske arbejde. Denne form for vejledning har til formål, at sikre den uddannelsessøgende mulighed for at erhverve de kompetencer som kræves for at fungere i specialet. Typer af klinisk vejledning kan beskrives som nedenfor: Eksempler på typer af klinisk vejledning A: uddannelsesgivende uddannelsessøgende læge Type 1: Rene A gå Den uddannelsessøgende læge går med vejleder og observerer situationen. Type 2: A Gå + opfølgning Som type 1, med efterfølgende gennemgang/diskussion, hvor der lægges vægt på uddannelsesmæssige aspekter. Type 3: Vejleder A går + opfølgning Den uddannelsessøgende læge varetager funktionen (samtale, ECT osv.) med vejleder som observatør. Disse situationer har ingen undervisningsværdi, hvis der ikke er mulighed for opfølgning. Type 4: Opfølgning Samtaler, der relaterer til kliniske situationer, hvor vejleder ikke har deltaget direkte, og hvor vejledningen finder sted på baggrund af den uddannelsessøgende læges fremstilling. Type 5: Kliniske konferencer Konferencer, hvor aktuelle kliniske problemstillinger præsenteres /gennemgås med henblik på diagnostik/behandlingsplan (hertil medregnes morgenkonferencen og behandlingskonferencer på afdelinger og i distrikter.) Type 6: Anden type (beskriv) Type 1-3 er direkte vejledning og bør have højest vægt i starten af uddannelsesforløbet. Type 4 og 5 er indirekte vejledning. 9

10 Uddannelsesvejledning Har til formål at tilrettelægge og monitorere uddannelsesforløbet for og med den enkelte uddannelsessøgende. Vejledningen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens håndbog Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse (januar 1998). Supplerende kan man anvende et skema til læringsdagbog, som vist herunder. Læringsdagbog udfyldes af den uddannelsessøgende læge. Formål: At fungere som et redskab til at forstå arbejdspraksis, med særligt fokus på de personlige læreprocesser og problemstillinger. Optegnelserne kan bruges til at kvalificere kompetencerne. At vurdere læreprocesserne, særligt i lyset af læringsrammerne. Optegnelserne kan bruges i, og som forberedelse til, vejledningssamtalerne, samt indgå i den løbende evaluering af såvel den uddannelsessøgende læge som uddannelsesstedet. Mål Baggrund. Plan Vurdering (Hvordan forløb arbejdet med at opnå målet. Fulgte du planen?) Vurdering af læreprocesserne Vælg et mål du i den kommende tid vil arbejde med. Hvilken viden og erfaring har du i forhold til målet. Beskriv hvorledes du vil opnå målet. Brug evt. de 7 hv- ord hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan og hvad så. Overvej brug af vejledning. Beskriv hvorledes du arbejdede med at nå målet Brug evt. de 7 hv- ord Brugte du vejledning? Nåede jeg målet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 10

11 EVALUERINGSMETODER Evaluering foregår enten ved audit, kollegial bedømmelse eller ved godkendelse af kurser. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen, publiceret 2007 ( Audit Ved audit forstås en struktureret bedømmelse af skriftligt materiale udarbejdet som led i den uddannelsessøgende læges daglige arbejde. Bedømmelsen sker ved vejlederen. Den uddannelsessøgende indsamler kopi af det nødvendige antal journaler, epikriser m.v. til brug for audit. Det vil således være de journaler, epikriser m.v. som den uddannelsessøgende anser for de bedst egnede at præsentere til evaluering. Med henblik på evaluering af psykofarmakologisk behandling må det sikres, at de vurderede journaler omfatter alle de nævnte grupper. De kriterier, der kan indgå i bedømmelsen, kan være anamnesens grundighed, fuldstændighed af den objektive undersøgelse, kvalitet af diagnostiske overvejelser, hvilke undersøgelser der bliver ordineret, mv. Til hvert område bør udarbejdes en simpel skala til bedømmelse, fx fuldt professionelt, tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende, ikke udført, hvilket stærkt øger metodens reliabilitet. De anførte Audit kan grupperes og udføres samlet, hvor dette er relevant og gennemførligt. Struktureret kollegial bedømmelse Herved forstås en bedømmelse af den uddannelsessøgende læges observerede adfærd, som den udvises under udførelse af det daglige arbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at vejleder og/eller kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver. Den uddannelsessøgende skal selv meddele vejlederen, at der ønskes en bedømmelse af en given situation med henblik på attestation af opnået uddannelsesmål. Bedømmelsesskemaer skal som hovedregel produceres ud fra afdelingens instruks på det pågældende område. Struktureret kollegial bedømmelse kan og bør også anvendes som element i læringsmetoderne idet det giver mulighed for vejledende feed-back. Metoden kan bruges til at evaluere lægelige praktiske færdigheder af meget forskellige slags. I den simpleste form er der tale om at en erfaren kollega påtager sig ansvaret for at erklære at den uddannelsessøgende besidder den omhandlede kompetence i tilstrækkelig grad til at udannelseselementet kan godkendes. Det er et veletableret faktum, at validitet og reliabilitet øges hvis en sådan bedømmelse struktureres ved anvendelse af kompetencekort eller lignende for eksempel 360 graders evalueringen eller Calgary Cambridge observations guide (CCOG). Et forslag til 360 graders evaluering er medtaget, mens CCOG kan findes på: ( Reliabiliteten kan forbedres ved strukturering, dvs. at man i forvejen gennemtænker færdigheden og konstruerer et bedømmelsesskema, og ved at øge antallet af observationstilfælde. Endvidere øges reliabiliteten ved at flere og uafhængige bedømmere deltager. Afdelingernes instrukser kan i vidt omfang anvendes som forlæg til struktureret observation. Godkendelse af kursus Foretages af kursusleder efter gældende retningslinier. 11

12 360-graders evaluering Det anbefales, at 360 graders evaluering gennemføres forud for midtvejsevalueringen i introduktionsuddannelsen. Herved vil den strukturerede kollegiale bedømmelse vedrørende målene for kommunikator- og samarbejderrollen være varetaget tilfredsstillende. Vejlederen vælger sammen med den uddannelsessøgende forskelligt erfarent personale til at indgå i 360-graders evalueringen. De pågældende skal have en eller anden konkret samarbejdsrelation med den uddannelsessøgende. Det kan være den administrerende overlæge, den uddannelsesansvarlige overlæge, en specialeansvarlig overlæge, afdelingssygeplejerske fra sengeafdeling, skadestue, distriktspsykiatrien og/eller en sekretær, socialrådgiver, psykolog etc. samt evt. samarbejdspartnere udenfor afdelingen, men af betydning for lægens funktion i systemet. Sådanne kan være samarbejdspartnere fra andre specialer for eksempel anæstesilæge eller afdelinger hvor den uddannelsessøgende har gået på tilsyn. Der skal vælges mellem 10 og 20 personer til at evaluere. Skemaet er ikke offentligt, men den uddannelsessøgende og vejlederen skal efterfølgende kunne se og bearbejde skemaerne. Skemaerne er vedlagt som bilag 1. 12

13 DEN PSYKOTERAPEUTISKE GRUNDUDDANNELSE Psykoterapiuddannelse som led i speciallægeuddannelserne i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri påbegyndes under I-tiden. Grunduddannelse: Adgangskriterie: Terapeutisk metode: Udført terapi: Modtaget supervision: Modtaget teori: Kompetence: Ansættelse i I-stilling Valgfri 60 sessioner a 45 min. - mindst 30 sessioner individuelt på max. 2 patientforløb - mindst 10 sessioner gruppe-, par- eller familieterapi i et eller flere forløb. Børne- og ungdomspsykiaterne skal dog have mindst 10 sessioner familieterapi. Et forløb er 5 sessioner eller mere 60 sessioner a 45 min. - mindst 30 individuelt, resten i mindre gruppe 60 undervisningstimer, kontinuert eller i blokke Bredt kendskab til kendte psykoterapeutiske teorier. Hovedvægt på psykodynamisk teori Obligatorisk del af speciallægeuddannelsen Undervisere: Personer med godkendt specialiseret psykoterapeutuddannelse (vejledergodkendelse). Uddannelsessted: På ansættelsesstedet eller hvor ansættelsesstedet har arrangeret det Tidsramme: Påbegyndes under I-stilling, må være kontinuert og vare ca. 2 år. Individuel minimum 45 minutter terapisession Gruppe- par- eller minimum 60 minutter. familiesession Supervisionssession minimum 45 minutter. Undervisningstime minimum 60 minutter Den psykoterapeutiske grunduddannelse godkendes ved fremsendelse af udfyldt godkendelsesskema til Videreuddannelsesudvalget for Voksenpsykiatri, jfr. Betænkning om uddannelse i psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab januar

14 MÅL FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN Det brede spektrum af kompetencer, som man i dag skal vægte i kompetenceudviklingen og - vurderingen i speciallægeuddannelsen, er grupperet i syv roller: Medicinsk ekspert Kommunikator Sundhedsfremmer Samarbejder Organisator Akademiker Professionel. En kerne af viden og færdigheder De tre første roller, medicinsk ekspert, kommunikator og sundhedsfremmer omfatter de kernekundskaber, som er en forudsætning for udøvelse af faget: Viden om psykiatriske sygdomme, undersøgelsesteknikker, behandlingsmetoder, tekniske færdigheder, kommunikative færdigheder samt viden og færdigheder inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Måden at arbejde på Rollerne som samarbejder, organisator og akademiker indeholder kompetencer, som viser sig i måden at arbejde på. Samarbejdskompetence omfatter evnen til at samarbejde med andre og emotionel kompetence, dvs. etisk forståelse for udøvelse af faget og respekt for andre. Organisatorisk kompetence er evnen til systematisk, struktureret tilgang til arbejdsopgaverne. Akademisk kompetence indeholder kritisk og analytisk tænkning, basalvidenskabelig forståelse, indhentning og vurdering af information og formidling til andre. Professionalisme Begrebet professionalisme omfatter den professionelle holdning og viser sig ved omhyggelighed med arbejdet, engagement og ansvarlighed. Den professionelle læge placerer patientens interesser over sine egne, udviser etisk ansvarlig praksis og viser respekt for menneskers forskellighed og forskellige behov. Professionalisme omfatter også holdningen til og opfattelsen af lægefagets placering i og uden for sundhedsorganisationen. Endelig omfatter professionalisme den enkeltes evne og holdning til udvikling af sig selv, faget og organisationen. Mål for kompetencer Målene for introduktionsuddannelsen i psykiatri er beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i psykiatri og grupperet inden for de syv roller. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside: I denne bog er den del af de beskrevne kompetencer som kræves opnået for godkendelse af introduktionsstillingen anført. Det drejer sig om specifikke kompetencer indenfor områderne Medicinsk ekspert, samarbejder, kommunikator og leder/administrator. Nedenfor er anført supplerende beskrivelser af målene for de fire kompetenceområder som skal vurderes i forbindelse med Introduktionsuddannelsen i psykiatri. Disse mål skal ikke evalueres udover det som fremgår af den egentlige målbeskrivelse, men er tænkt som støtte og inspiration for den uddannelsessøgende og vejlederen. 14

15 Mål for rollen som medicinsk ekspert Målet for introduktionsuddannelsen er, at den uddannelsessøgende kan håndtere de hyppigst forekommende sygdomskategorier og -tilstande, som findes i enhver psykiatrisk afdeling, se listen. Demonstrere basalt kendskab til sygdomsmekanismer, sygdomsfremkaldende/-forværrende faktorer, komplikationer og prognose samt evt. forebyggende eller sundhedsfremmende foranstaltninger. Indhente præcis og tilstrækkelig information fra patienten, evt. pårørende eller andre, samt fra diverse dokumenter i form af tidligere journal, henvisning eller epikriser og instrukser, opslagsværker, evt. eksperter m.m. Korrekt udføre relevant og tilstrækkelig objektiv undersøgelse samt andre primære undersøgelsesteknikker. Iværksættelse af primært undersøgelsesprogram af betydning for såvel den primære diagnosticering og håndtering som af betydning for opfølgende diagnostik og behandling. Integrere den indhentede information fra de forskellige kilder inklusive undersøgelserne og formulere en problemstilling, arbejdshypotese og tentativ diagnose samt redegøre for relevante differentialdiagnoser. Opstille rationel behandlingsplan i overensstemmelse med den samlede kliniske vurdering og med respekt for patientens ønsker. Beskrive og redegøre for overvågningsintensitet af patienten i den akutte fase samt indikatorer for ændring i overvågning og/eller behandling. Kan bedømme, begrunde og specificere behov for ekspertbistand i form af konsultation ved senior kollega i psykiatri eller kolleger fra andre specialer, såsom anæstesiologi, neurologi, kirurgi m.m. Kan diskutere behov for overflyttelse til anden afdeling/hospital og i overensstemmelse med samarbejdsparter specificere medicinske/organisatoriske kriterier for overflyttelse. Kan bedømme og stabilisere patientens tilstand, således at evt. flytning, internt i hospitalet eller eksternt, kan iværksættes. Kan organisere flytningen, herunder de forhold, hvorunder patienten skal monitoreres og behandles under flytning samt hvilket personale, der evt. skal følge patienten. Kan systematisk danne sig et overblik over et patientforløb, resumere indlæggelsesproblematik og primær undersøgelses- og behandlingsplan. Kan diskutere effektiviteten af forløbet og rationalet for ændringer i undersøgelses- og behandlingsplan i forhold til primær plan. Mål for rollen som kommunikator Kan varetage det medicinske interview med patient og evt. pårørende med respekt for patienten og dennes forståelse af sygdom eller problemstilling. Kan give informationer til patient og evt. pårørende med respekt for patientens ønsker om og evne til medinddragelse i beslutning om undersøgelses- og behandlingsplaner. Kan give information om alvorlige tilstande eller undersøgelsesresultater på en empatisk samt etisk og faglig forsvarlig måde i relation til grænser for egen kompetence og afdelingens praksis for håndtering af alvorlige samtaler. Kan varetage en samtale med patient og evt. pårørende, som giver udtryk for utilfredshed, med respekt for patientens synspunkter og i overensstemmelse med grænser for egen kompetence og afdelingens praksis for håndtering af klager, utilsigtede hændelser og fejl. Kan varetage og koordinere en effektiv skriftlig dokumentation og journalføring for undersøgelse, behandling og monitorering samt udarbejde skriftlige resumeer, herunder epikriser samt skriftlig og mundtlig anmodning om tilsyn fra kollega i egen eller anden afdeling med formulering af klar problemstilling og spørgsmål, der skal tages stilling til. 15

16 Mål for rollen som samarbejder Kan fungere som teamleder ved modtagelsen af den akutte patient, herunder evt. supervisere og instruere yngre kolleger, studenter og andre personalemedlemmer, som indgår i teamet, og koordinere arbejdet de forskellige faggrupper imellem. Kan indgå i samarbejdet med andre kolleger og samarbejdsparter og fungere som teammedlem, hvor teamlederrollen mest hensigtsmæssigt overlades til andre. Kan som teamleder varetage debriefing af teamet, herunder diskutere og håndtere eventuelle fejl eller utilsigtede hændelser. Kan varetage effektivt teamsamarbejde under stuegang, med respekt for andre faggrupper, specificere teamets roller og funktion og lave klare aftaler med personalet, herunder opfølgning på beslutninger og planer. Kan varetage udskrivelse af patienter, herunder identificere relevante parter, der skal inddrages eller informeres, planlægge og beskrive evt. opfølgende undersøgelse og behandling og i hvilket regi dette vil foregå. Kan sikre sig, at alle relevante parter er indforstået med planen og klar over, hvordan og hvilken behandling, der skal fortsætte og hvilke indikatorer, som fordrer henvendelse til læge eller andet sundhedspersonale. Mål for rollen som leder/administrator Kan prioritere egne ressourcer i forhold til klinisk arbejde, uddannelse, forskning og eksterne aktiviteter Kompetenceliste Cheklisten over kompetencer som skal godkendes i I-uddannelsen findes vedlagt som bilag 2. I-kursus i psykiatri I løbet af I-stillingen gennemføres introduktionskursus i psykiatri (Øst, Vest eller Syd): Kurset er en bred basal gennemgang af psykiatriens fagområder og varer dage, enkeltdage eksternat, fordelt over et år. Godkendelse af kurset eller tilsvarende kursus er en forudsætning for ansættelse i hoveduddannelsesforløb. I-kurserne afholdes i hhv. region syd, øst og nord. Der er løbende optagelse. Indhold af kursus og oplysninger om kursusledere samt ansøgningsskemaer findes på: dpsnet.dk. Checklister Checkliste for Vejledersamtaler Ved vejledersamtalerne anvendes formularerne fra Sundhedsstyrelsens håndbog Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse (januar 1998). Samtale type Planlagt dato Afholdt dato Notater Introduktionssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale Justeringssamtale 16

17 Justeringssamtale Justeringssamtale Evalueringssamtale Auditliste for introduktionsuddannelsen(til inspiration, ej obligatorisk) Tekst Vælge relevant diagnose ved epikriseskrivning Fremsætte relevante diagnoseforslag i forbindelse med gennemgange Gennemføre relevant psykiatrisk interview, afpasset efter patientens tilstand og de givne omstændigheder, således at patientens situation bliver bedst muligt belyst fra et biomedicinsk, psykologisk og socialt perspektiv. Beskrive objektiv somatisk undersøgelse i journal (eller skaderapport) Introduktions uddannelse 10 epikriser 10 gennemgange Audit på anamnestiske oplysninger i 10 journaler somatiske undersøgelser i 10 journaler. Udføre klinisk psykiatrisk undersøgelse, som sikrer en nuanceret og udtømmende beskrivelse af tilstandsbilledet som grundlag for psykiatrisk diagnostik, rådgivning og behandling. Opstille og journalisere initiale udredningsplaner for akutte patienter Opstille og journalisere diagnostiske overvejelser for patienter i udrednings- og behandlings fase. Indenfor diagnosegrupperne F1x,F2x og F3x Opstille og journalisere behandlingsplaner for patienter i udrednings- og behandlings fase. Indenfor diagnosegrupperne F1x,F2x og F3x Udføre psykofarmakologisk behandling i overensstemmelse med bilag 2. Udfylde protokoller på tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser, tvangsfikseringer og tvangsbehandlinger. Tekst Struktureret kollegial bedømmelse af klinisk psykiatriske undersøgelser fra min 4 diagnostiske hovedgrupper. Intro: 5 bedømmelser. Behandlingsplan i 10 journaler. 10 journaler 10 behandlingsplaner Vejledersamtale og journalaudit 10 tvangsprotokoller. Evalueringsmetode Udføre ECT-behandling Psykoterapeutiske uddannelse påbegyndt Varetage behandling af ukompliceret alkoholabstinenssyndrom Struktureret kollegial bedømmelse samt vejledersamtale Supervision og godkendelse af kursus Struktureret kollegial bedømmelse og audit på journaler Kommunikator Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) Samarbejder (patient og pårørende) Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) Samarbejder (kolleger og tværfagligt team) Delkompetence Struktureret kollegial vurdering (eller 360 grader) 17

18 13 CURRICULUM Her anføres ansættelser, kursusdeltagelse, forskningsaktiviteter og organisatorisk arbejde. Der henvises til Supplerende kriterier for opnåelse af hoveduddannelsesstilling som kan findes på Dadlnet under rubrikken videreuddannelse. Ansættelser Dato Bemærkninger Kurser Dato Bemærkninger Forskning /publikationer Beskrivelse Bemærkninger Organisatorisk arbejde Beskrivelse Bemærkninger Andet Beskrivelse Bemærkninger 18

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for uddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AF SPECIALET 1.2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab August 2011 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende.

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Esbjerg Afdeling Psykiatrisk Afdeling Vest Dato for besøg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere