AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435"

Transkript

1 AKUPUNKTUR UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk tlf

2 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj kvalitet, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med deres kompetencer inden for alternativ behandling. Hos Odense Zonecollege ZCD går vi ikke på kompromis med vores uddannelser. Derfor finder du hos os professionelle undervisere, moderne faciliteter, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. Vi ønsker med vores skoler at bidrage til, at den alternative verdens muligheder udbredes endnu mere. Derfor er det altafgørende at uddanne højt kvalificerede behandlere, som kan give deres klienter en professionel behandling. Vi ser det gerne ske i samarbejde med den vestlige verdens fantastiske og uundværlige viden inden for lægevidenskaben. Har du lyst til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning og glæder os til at se dig på Odense Zonecollege ZCD. Med venlig hilsen Maiken Telling Kjeldsen Skoleleder

3 Introduktion til Odense Zonecollege ZCD Odense Zonecollege ZCD startede som zoneterapiskole i Odense i I 2003 blev skolen solgt til Zonecollege ZCD Køge Holbæk Odense, og var indtil juni 2015 en del af denne skolesammenslutning. Fra juli 2015 er Odense Zonecollege ZCD igen en selvstændig enhed med egen skoleledelse. Skolen indgår fortsat i tætsamarbejde med ZCD-skolerne og med den tidligere skoleleder i Odense Ziggy Willumsen. Det hele menneske Uddannelserne hos Odense Zonecollege ZCD tager udgangspunkt i det hele menneske, og ud over den fysiske krop medinddrages psykiske og spirituelle aspekter af betydning for menneskets trivsel. Alt sker naturligvis med respekt for den enkeltes ståsted. Undervisningsmiljø Undervisningen hos Odense Zonecollege ZCD foregår i gode rammer med moderne brikse, skelet, torso og kommunikationsudstyr. Samtidig har vi lagt vægt på et hyggeligt miljø og under hele uddannelsesforløbet er der fri adgang til økologisk kaffe, urtete med videre. RAB-/SA-godkendelse Uddannelserne opfylder de krav, der stilles for, at du kan søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret alternativ behandler (SA). Loven om Alternativ Behandlere blev vedtaget af Folketinget i 2004 og skal sikre klienten, at terapeuten har en seriøs uddannelse. Som registreret Alternativ Behandler er man momsfritaget. Terapeutens kvalifikationer Vi lægger stor vægt på at uddanne terapeuter til gode håndværkere, som lærer at læse, hvad deres hænder mærker, og som ud fra det visuelle, bliver i stand til at tolke, hvad klientens krop fortæller. At lære de kommende terapeuter at tolke kroppens signaler og blive i stand til at formidle deres viden videre til klienterne er et kernepunkt i uddannelsen. Man kan sige, at terapeuten er som en slags katalysator, der kan hjælpe kroppens egne ressourcer i gang med at normalisere helbredet. Anatomi/fysiologi og sygdomslære Undervisning i anatomi/fysiologi og sygdomslære er et krav for at blive RAB godkendt og udgør en del af den samlede uddannelse. Den bidrager til en samlet forståelse af kroppens funktioner og gør det lettere at forholde sig til mange af de terapeutiske aspekter, der indgår i arbejdet med klienter. Godkendte uddannelser Zoneterapeutuddannelsen hos zonecollege zcd er godkendt i ZCT (Zone Connection Terapeutfforening). Akupunkturuddannelsen er godkendt i PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører), og kraniosakral terapeutuddannelsen opfylder RAB- og SA-kravene, og man kan søge RAB-/SA-godkendelse i Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter. Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler har du mange forskellige muligheder for beskæftiglese. Du kan: Starte din egen klinik og blive herre i eget hus. Din egen klinik kan være hjemme eller på klinik uden for hjemmet Blive ansat som behandler i en virksomhed, fitness center, mv. (Erhvervsterapeut) Blive ansat i virksomheder, som ansætter alternative behandlere, som f.eks. Falck Healthcare Indgå i et team i et helsehus Kombinere egen klinik og erhvervsterapeut Kombinere dit normale job og egen klinik 3

4 Kombinere dit normale job og egen klinik Som RAB-/SA-godkendt alternativ behandler har du tilladelse til at behandle klienter, som enten er medlem af en privat forsikring eller medlem af sygeforsikringen damnark. Sygeforsikring danmark giver i dag tilskud til akupunktur og zoneterapi. Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet sætter dine mål. Så er der større sandsynlighed for at du kan efterleve det. Kom til informationsmøde Har du lyst til at vide mere om uddannelserne og skolerne, vil vi anbefale dig at komme til et af vores informationsmøder. Der vil vi give mere information om uddannelserne, og du vil blive vist rundt på skolen. For os er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas med omgivelserne. 4

5 Akupunktur teori og praktik timer Akupunktur er en selvstændig medicinsk behandlingsform, som stammer fra Kina. Man har kendskab til, at den er ca år gammel. I Kina bliver der behandlet med akupunktur på hospitaler, lægehuse og privatklinikker. Behandlingerne tager udgangspunkt i den enkelte klient. Gennem tiden har akupunkturen indsamlet en uendelig skat af viden om den menneskelige krop, både på det fysiske og det psykiske plan. Akupunktur er den alternative behandlingsform som mere og mere bliver integreret i det danske samfund. Akupunktur bruges af alternative behandlere, men derudover også af læger, sygeplejersker og jordmødre. I akupunktøruddannelsen på Odense Zonecollege ZCD lægges der i undervisningen stor vægt på, at man som behandler efter endt forløb står med en god værktøjskasse. I denne værktøjskasse er essentielle redskaber som bl.a. puls- og tungediagnose. Du skal som elev påregne at udvise god udholdenhed og have disciplinen til at læse hjemme, da du vil blive udfordret såvel intellektuelt som på dine evner til at udvise fleksibilitet og medfølelse. Til gengæld vil vi på skolen gøre vores ypperste til at udvikle dig til en kompetent akupunktør. Akupunkturuddannelsen Hos Odense Zonecollege ZCD har vi helt bevidst valgt at lade uddannelsen strække sig over to et halvt år i stedet for de to år, som er det mest gængse i Danmark. Hvis man følger et aftenhold er der undervisning hver uge det første år og derefter hver anden uge. Følger man et weekendhold, er der én undervisningsweekend pr. måned. Årsagen er, at det er vores erfaring, at de studerende over et længere forløb bedre kan rumme både det teoretiske, men ikke mindst det at modnes som akupunktør med de mange facetter, der er i akupunkturen. Og samtidig gør den lidt længere indlæringsperiode det også sjovere at være studerende fordi tingene ikke bliver så komprimerede. Der bliver dermed også god tid til forberedelse og fordybelse fra gang til gang. Desuden giver det den nødvendige tid til praktik og klinisk vejledning, som er afgørende for at kunne blive en god akupunktør. Vi lægger stor vægt på at være meget grundige og omhyggelige i vores undervisning. Tidligere elever har udtrykt, at det er kommet dem til gode senere i deres liv som færdiguddannede akupunktører. Ligeledes får vi at vide på vores efteruddannelseskurser, at kursister fra andre skoler ville ønske, de havde haft den store grundviden fra deres egen akupunktøruddannelse. Det kan nævnes at Claus Sørensen flere gange har holdt efteruddannelseskurser, hvor den viden der her undervises i, er en fast del af undervisningen på Odense Zonecollege. Gentagne gange har kursister på disse efteruddannelseskurser givet udtryk for, at de ville have ønsket de havde haft den grundviden fra deres egen akupunktøruddannelse. Indlæringsmetode Vi indlærer alle forskelligt. Nogle er meget visuelle (at se ting i billeder eller huske tekst i billedform), andre mere auditive (det at høre og huske i lyd) eller kinæstetiske (at føle og mærke). At kende sin optimale indlæringsmetode gør selve indlæringen både lettere, men også meget sjovere - at få mest muligt ud af egne resurser er altid en ekstra tilfredsstillelse. Introduktion hertil opstartes allerede fra anden undervisningsgang. Der vil også være gruppearbejde samt individuelle øvelser og vi opfordrer meget til, at eleverne danner studiegrupper, hvor de sammen kan arbejde med hjemmeopgaver. Du vil i uddannelsesforløbet behandle og blive behandlet af dine medstuderende. Dette vil foregå under nøje planlægning og i samarbejde med underviseren. I uddannelsen vil du bl.a. blive undervist i: Hvad er Kinesisk Medicin og Akupunktur Tao, Yin & Yang, De klassiske love Qi, Blod og Kropsvæsker De 5 elementer Kinesisk fysiologi 6 ekstra Yang (Fu) organer Årsager til sygdomme Punktkategorier og meridianlære Nåleteknik, herunder hygiejne og etik Andre akupunkturteknikker såsom moxa, cupping og gua sha Diagnoseprincipper herunder de 8 principper Puls og tungediagnose (Shen-Hammer pulssystemet) Ubalancemønstre og overordnede lidelser De 6 stadier, 4 niveauer, 3 Jiao's 5

6 Blokeringer i behandling Behandlingsstrategi Journalføring og refleksion Øvrige behandlingsformer; herunder bl.a. el-, øre-, mikro-, eciwo- og akupunktur2000. Ovenstående er blot et udpluk af uddannelsens indhold. På skolens hjemmeside kan du finde en mere detaljeret pensumbeskrivelse og lektionsplan. Forud for hver undervisning på skolen vil du modtage undervisningsmaterialet, så din forberedelse til dagens emner er optimal. Desuden vil man ved hver undervisning få udleveret en feedback-test, som tjener både som repetition, men også et selvtjek i forhold til din indlæring. Ud over akupunkturmodulet vil der også blive undervist i følgende fag, som består af: Kinesisk Kost, vitamin- og minerallære Kinesisk urtemedicin Øreakupunktur Psykologi Qi Gong Ansigtsdiagnose Førstehjælpsgrundkursus Markedsføring ( hvordan kommer jeg i gang ) Se nærmere beskrivelse af ovenstående på følgende sider. Klinisk Praksis - 20 timer Observations praktik hos uddannet og godkendt akupunktør fordelt med 10 timer per år (enten Danske Akupunktører eller Praktiserende Akupunktører). Eksamen Efter det første år afholdes en skriftlig teorieksamen samt en praktisk prøve i punktlokalisering. Dette er adgangsgivende til den sidste halvdel af uddannelsen og sikrer et nødvendigt minimumsniveau, inden vi skal behandle klienter. Eksamensprojekt skal beskrive forløbet af 6-8 klientbehandlinger indeholdende detaljeret diagnose, behandlingsstrategi, givne behandlinger og refleksion over reaktioner mm. Den afsluttende eksamen består af udarbejdelse af projekt, som består af en udvidet journal over et klientbehandlingsforløb, som vi tager udgangspunkt i til en mundtlig eksamen. For at få det endelige bevis, er det en forudsætning at begge eksaminer er bestået. Der vil efter bestået eksamen i akupunkturmodulet blive udleveret et eksamensbevis samt dokumentation for uddannelsen. Det er ikke noget krav at gå til eksamen, dog en forudsætning hvis du ønsker eksamensbevis. Formålet er at bibringe dig en forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer. Til disse spændende fagområder anvender vi fagspecialister som gæstelærere. 10 timer Eleven skal modtage minimum 10 akupunkturbehandlinger på egen krop af uddannet og godkendt akupunktør. Der føres journal over læring. Elevbehandling - 50 timer Eleven skal have dokumentation for 50 klientbehandlinger. Klient skal have været med til supervision i skoleregi. Hvoraf 20 timer som direkte supervision på egne klienters behandling. Bemærk: Ingen elev behandler med nåle på klienter uden forudgående supervision af underviser på klientens diagnose og feedback herpå inkl. puls- og tungediagnose. 6

7 Supplerende fag/ Alternativ sygdomslære Fagene er et krav for at opfylde RAB-/SAkravene. Psykologi og psykisk førstehjælp * - 50 timer Du får kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker, der kan anvendes i forhold til den enkelte klient. Du får desuden forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer, der påvirker forholdet mellem klient og behandler. Du skal desuden have forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Det er meget vigtigt at du igennem uddannelsen også lærer hvor dine begrænsninger er. Puls- og tungediagnose* - 48 timer Det er unikt for uddannelsen på Odense Zonecollege ZCD, at Shen-Hammer Pulssystem er en integreret del af undervisningen. Men netop dette pulssystem byder på nogle muligheder, der ikke ses andre steder. Pulsen giver f.eks. adgang til at bedømme graden af underenergi/ vækkelse i et organ, og så får vi muligheden for at kunne behandle forebyggende og korrigere ubalancer, som ellers lige om hjørnet kunne have ført til, at et organ mister funktionalitet eller kollapser. Et gammelt ordsprog siger: 'Det er bedre at forebygge end at behandle', og det er jo essensen af Kinesisk Medicin. At kunne bedømme graden af svækkelse/underenergi eller ophobning/overenergi i kroppen som helhed eller i et enkelt organ betyder også, at du pludselig kan spore hvilken retning, tingene trækker undervejs i dine behandlingsforløb. Pulsdiagnosen er nu også et prognoseredskab. Der bliver udleveret relevant undervisningsmateriale, som vil være til stor støtte for den enkeltes videre brug af pulsen som diagnoseredskab. Specielt disse to diagnosemetoder danner tilsammen det primære grundlag for et sikkert behandlingsforløb, og træning og supervision heri bliver, som noget helt nyt, introduceret tidligt i uddannelsen. Som elev bliver du naturligvis også undervist i den kinesiske forståelsesmodel af vores fysiske og psykiske anatomi og fysiologi, herunder Meridianlære, Organlære, teorien om organuret og 5-elementen m.m. Kost set ud fra TKM, ernæring, vitamin- og minerallære * - 30 timer Mad skal være din medicin og medicin skal være din mad (Hipokrates). Du lærer at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost og råd er støttende og givende i bl.a. kombination med behandlinger. Det er vigtigt at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance klienten måtte have. Sunde kostvaner kan ændre sygdomsbilledet, dette opnås også ved at fjerne eller reducere usunde og belastende spisevaner og supplere med nogle gode vitaminer og mineraler. Kinesisk urtemedicin * - 15 timer Urter i Kinesisk Medicin er et meget stort og interessant område og er en del af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin). Disse dage skal betragtes som introduktion til Kinesisk Urtemedicin. Kinesisk Urtemedicin vil være et supplement til at øge effekten af dine behandlinger. Det er vores håb at give dig blod på tanden til at gå dybere i dette spændende område. Det vil dog være realistisk, at anvende visse typer af færdigblandet Kinesisk Urtemedicin. Der vil primært blive orienteret om alternativ præparater, som er velundersøgte eller afprøvede, dvs. de præparater, der har dokumenteret virkning samt de midler, der på et bredt erfaringsgrundlag bruges ofte. Øreakupunktur - 15 timer Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine behandlinger og samtidig 7

8 aflaste dine hænder, uden at det går ud over behandlingsresultaterne. På kurset lærer du hvordan du kan stimulere punkterne i øret med forskellige teknikker og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. Kurset sigter på, at deltagerne umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til blandt andet: Smertebehandling, Rygeafvænning, og Appetitregulering. massageterapeut. Du kan starte din egen klinik eller blive ansat som erhvervsterapeut eller en kombination af disse. Vi vil komme ind på, at føre daglig kassebeholdning, lave budget mv. Det er også vigtigt, at vide hvordan du sikrer dig selv hvis du som selvstændig bliver syg og hvilke forsikringer du skal have. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt at kende til reglerne om annoncering og markedsføring og hvordan dette gøres. Medicinsk Qi Gong - 12 timer Qi = livskraft / Gong = metode. En hjælp til dig som behandler - en metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft og energi. Qi Gong er en af grundpillerne inden for TKM. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv og dermed sørger for, at du selv er fyldt op med energi (Qi). Nogle af disse fag vil blive afholdt som ekstra weekender, såfremt det ikke er muligt at afholde dem på hverdage. Da vi anvender fagspecialister som gæstelærere til disse spændende fagområder, kan vi derfor først fastsætte datoer efter holdstart. Ved afmelding på disse fastsatte fag, indtil 14 dage før, skal du selv betale for et nyt kursus. Grundkursus i førstehjælp - 12 timer Kurset har til formål at give dig et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du bliver i stand til at holde liv i tilskadekomne, indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Kurset indeholder en del anatomi, der giver en bedre forståelse for førstehjælpen. Du vil blive i stand til at hjælpe ved de mest almindeligt forekommende dagligdags ulykker. Hjertemassage indgår i kurset. Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og der udstedes kursusbevis. Beredskabsforbundet underviser. Markedsføring, orientering om regnskab og hvordan kommer jeg i gang med at blive selvstændig - 5,5 timer Der vil blive gennemgået hvilke jobmuligheder du har som 8

9 Praktiske oplysninger Akupunkturuddannelsen varer 2½ år, svarende til 71 undervisningsdage. På weekendhold undervises én weekend pr. måned. Lørdag og søndag fra kl til En time er 45 min. undervisning + 15 min. pause. Holdstørrelse er max. 14 personer og min. 6 personer. Du skal forvente, at der er et gennemsnit på ca. 5 timers hjemmearbejde om ugen. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning, hvor der bruges tavle, overhead, dvd og video. Under uddannelsen vil der blive afholdt ferie, som følger folkeskolen, så vidt det er muligt. Uddannelsen opfylder kravene om RAB/SA (Registreret Alternativ Behandler) og loven om momsfritagelse. Denne registrering sikrer at klienten har garanti for, at behandleren har gennemgået en grundig og seriøs uddannelse. Uddannelsen er godkendt af Akupunktørforeningerne PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører). Du kan tilmelde dig til Akupunkturuddannelsen alt efter behov. Adgangskravet for at studere akupunktur er, at du har 200 timers Anatomi/ Fysiologi og 100 timers Sygdomslære, og at eksamen er bestået i begge fag. Du kan få dispensation, hvis du har en uddannelse hvor disse fag indgår, f.eks. sygeplejerske eller social og sundhedsassistent mv., eller du har måske fagene fra en anden alternativ uddannelse. Har du ikke disse fag, kan du tage dem på Odense Zonecollege ZCD eller som e-learning. Kravet er bare at du er færdig inden den afsluttende Akupunktureksamen. Se afsnittet om Anatomi/Fysiologi & Sygdomslære på side 13. 9

10 Hvad koster uddannelsen? Eks. 1 for RAB-/SA-godkendte behandlere: Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr , Bøger kr , Eksamensgebyr kr , Eks. 2 for sundhedsautorisede med merit for anatomi og sygdomslære Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr , Bøger kr , *RAB tillægsfag (øreakupunktur, qi gong, psykologi, kost, urtemedicin, 1.hjælp) inkl. bøger.. kr ,- Eksamensgebyr kr ,- Eks. 3 komplet uddannelse inkl. anatomi og sygdomslære Klassisk Kinesisk Akupunkturuddannelse kr ,- Bøger kr , *RAB tillægsfag (øreakupunktur, qi gong, psykologi, kost, urtemedicin, 1.hjælp) inkl. bøger.. kr ,- Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære. ekskl. Bøger kr ,- Eksamensgebyr kr ,- * Tillægsfagene er et krav for at blive RAB-/SA-godkendt. (Registreret Alternativ Behandler/Sundhedsautoriseret godkendt). Bøger: Akupunkturens grundprincipper, Akupunktur og Sygdomsbehandling, Kunsten at diagnosticere alle 3 af Nigel Ching samt Akupunkturuddannelsen af Claus Sørensen, Punktguide og Pulsdiagnose Udover ovenstående priser, er det et krav at der tegnes en elevforsikring på kr. 200,- pr. år. Ved betaling af hele uddannelsesprisen ved første undervisningsgang ydes der 15% rabat. Du kan også betale med vores rentefrie afdragsordning. Så laver vi en afdragsordning, hvor det månedlige afdrag er udregnet efter antal måneder, som uddannelsen varer. Undervisningsmaterialet bliver udleveret den første undervisningsgang. Det er et krav, at du selv modtager mindst 10 behandlinger med akupunktur, af en akupunktør. Desuden skal du i kliniktjeneste i en akupunkturklinik, som er godkendt af skolen. 10

11 Der undervises i følgende fag Akupunktur (teori og praktik) Puls og tungediagnose Kliniktjeneste TKM Kost Øreakupunktur Kinesiske urter Psykologi Qi Gong Førstehjælp Markedsføring, lovgivning m.m. Oversigt over timeantal 391 timer 48 timer 20 timer 30 timer 15 timer 15 timer 50 timer 12 timer 12 timer 5 timer Fravær Der må højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Er fraværsprocenten over 15%, vil det kræve, for at gå til eksamen, at man modtager den manglende undervisning for egen regning. Dokumenteret klientbehandling under uddannelsen (hjemmebeh.) 50 timer Akupunkturuddannelsen består af i alt hvoraf Akupunkturen er de Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære 948 timer 648 timer 300 timer Hvem underviser? Hans Jørgen Pedersen Har drevet Akupunkturklinikken siden 1988, først i Ry og nu i Galten. Hans Jørgen er uddannet cand.scient. i biologi og er også zoneterapeut. Hans baggrund inden for akupunktur bygger på en grunduddannelse i akupunktur, efterfulgt af TCM akupunkturuddannelsen ved Skolen for Traditionel Kinesisk Medicin. I 1996 deltog han i en måneds praktikophold på akupunkturhospitaler i Nanjing, Kina. Hans Jørgen deltager løbende i efteruddannelseskurser og kongresser inden for TKM og har bl.a. deltaget i kurser med Shen- Hammer pulsdiagnose. Hans Jørgen er også tilknyttet Akupunkturakademiet og fungerer som censor for PA og Zonecollege ZCD. Henrik Klemen Willum Jensen Uddannet som akupunktør fra Zonecollege ZCD i Køge, ved Claus Sørensen. Har løbende arbejdet på at dygtiggøre sig i Shen- Hammer pulsdiagnose, bl.a. ved at assistere i undervisning af andre, samt deltagelse i et internationalt kursus i Den Haag i 2012, med Sybill Huessen, som er en af de førende i Europa inden for Shen-Hammer pulssystem. Siden midten af 2011 har Henrik assisteret i undervisning for zonecollege zcd, i Køge, Holbæk og Odense. Henrik er desuden RAB godkendt Fysiurgisk massageterapeut og behandler på fuld tid med akupunktur og massage. 11

12 Anatomi og fysiologi 200 timers tavleundervisning Anatomi/fysiologi kr ,- Sygdomslære (Patologi) 100 timers tavleundervisning. Sygdomslære kr ,- Dertil bøger til undervisningen. Dertil bøger til undervisningen. Forløbet varer ca. 11 måneder. Forløbet varer ca. 5 måneder. Giver den studerende en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at man senere, som alternativ behandler, vil være i stand til at vejlede (kommende) klienter i sundheds- og helseanliggender. Indholdet er stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Det omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, hormoner og deres indflydelse på vores kropsorganer, de indre organer og deres funktion og meget andet. Ud over de udleverede bøger har vi samlet 2 hæfter med tidligere eksamensopgaver. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Sikrer at den uddannede zoneterapeut i en vis udstrækning kan vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder. Indholdet har samme niveau som i sygeplejerskeuddannelsen, men mindre omfang, efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Der vil blive undervist i de mest almindeligt forekommende sygdomme, f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, allergi, epilepsi og mange andre. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Farmakologi Under faget sygdomslære vil du blive orienteret i farmakologi, hvor du lærer om de mest almindelige og brugte mediciner. Emnet indgår ikke i eksamen i sygdomslære. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Du har mulighed for at købe CD er hvor bøgerne er indlæst. 12

13 Dispensationsregler for anatomi/fysiologi og sygdomslære Ansøgere med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære). Opfyldes nedenstående krav skal eksamensbevis/autorisationsbevis indsendes til skolen inden uddannelsens start. Dispensation i anatomi-fysiologi og sygdomslære: Læge Tandlæge Sygeplejerske Plejehjemsassistent Social- og sundhedsassistent Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemor Kiropraktor Radiolog Terapeut som har taget fagene på andreskoler. Andre med relevante uddannelser skal ansøge om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til: Odense Zonecollege ZCD, Rugårdsvej 46, stuen, 5000 Odense C. Tilskudsordninger Personer, der modtager hjælp efter revalideringen, kan i nogle tilfælde få uddannelsen betalt af det offentlige. Støtte via socialcentrene Hvis du er berettiget til sociale bistandsydelser, giver bistandsloven, iflg. revalideringen, dig mulighed for at søge støtte til uddannelse. Du skal henvende dig til dit lokale socialcenter. Dispensation i anatomi-fysiologi og ikke sygdomslære: Radiograf Afspændingspædagog Cand.scient i biologi Mensendicklærer Dispensation i sygdomslære og ikke anatomifysiologi: Bioanalytiker (hospitalslaborant). Dispensation i førstehjælp: Personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i 1. hjælp med hjertemassage, inden for de sidste 3 år. RAB godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. øreakupunktur, kost, psykologi, qi gong, orientalsk diagnose. 13

14 Tilmeldingsblanket Akupunktør Du kan tilmelde dig på nedenstående skema og sende den til vores adresse: Odense, Zonecollege ZCD Rugårdsvej 46, st., 5000 Odense C eller du kan tilmelde dig via vores hjemmeside Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt depositum (kr ,-). Først til mølle princip. Depositum indbetales til: Nordfyns Bank, reg.nr. 6865, kontonr OBS: Hvis du har indbetalt tilmeldingsgebyret på kr. og fortryder senest 30 dage før første undervisningsdag, får du dit depositum tilbage. Hvis du fortryder senere end 30 dage før uddannelsesstart og ikke ønsker at begynde på uddannelsen alligevel, kan du få det overført til et senere starttidspunkt eller alternativt få dit depositum refunderet. Såfremt holdet ikke opstarter, på grund af manglende tilmelding, kan tilmeldingsgebyret overflyttes til næste holdstart eller tilbagebetales. Jeg tilmelder mig hermed uddannelsen til akupunktør Ønsket hold: Odense - starter 28. januar 2017 Akupunktøruddannelsen - eks. 1- for RAB-/SA-godkendte Akupunktøruddannelsen - eks. 2 = med RAB tillægsfag uden anatomi/fysiologi/sygdomslære Akupunktøruddannelsen - eks. 3 = komplet uddannelse Tilmeldingsgebyret kr ,- er indbetalt til: Navn: Adresse: Telefonnummer:

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN

KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN KRANIOSAKRAL TERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege

Læs mere

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Zoneterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense

zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense zonecollege zcd Køge/Holbæk/Odense Danmarks mest omfattende Kranio Sakral Terapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.!

! Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt.! Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj

Læs mere

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m Sept. 2010 - maj 2013 TCM Akupunkturskolen i Kolding

U d d a n n e l s e s p r o g r a m Sept. 2010 - maj 2013 TCM Akupunkturskolen i Kolding U d d a n n e l s e s p r o g r a m Sept. 2010 - maj 2013 TCM Akupunkturskolen i Kolding v/skoleleder Leif Nielsen I samarbejde med Svend Senius Instituttet Skolen er godkendt som PA skole hos foreningen,

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse

Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse informationshæfte Fysiurgisk Massageterapeut & Idrætsmassør En professionel uddannelse Du lærer en suveræn

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09

RAB FORUM. Kursuskatalog 2008 / 09 RAB FORUM registrerede alternative behandlere Kursuskatalog 2008 / 09 Forening for traditionel kinesisk zoneterapi Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage Skandinavisk forening for zoneterapeuter Sammenslutning

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 //

FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 // Registrerede Alternative Behandlere www.fdz.dk FDZ - Kursus- og efteruddannelseskatalog 2015 // EFTERUDDANNELSE HVORFOR? Du har afsluttet din zoneterapeutuddannelse og er godt fyldt op af indtryk. Nu er

Læs mere

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse

Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Danmarks mest omfattende Kranio Sakral terapeut uddannelse Bliv professionel Kranio Sakral terapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Kranio Sakral terapeut Uddannelsen hos Dig i Centrum Vores

Læs mere

zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 3-2007 Honeysuckle (kaprifolie) Nøgleord: Lever i fortiden, hjemve

zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 3-2007 Honeysuckle (kaprifolie) Nøgleord: Lever i fortiden, hjemve zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 3-2007 Honeysuckle (kaprifolie) Nøgleord: Lever i fortiden, hjemve Honeysuckle er for dem, der hænger fast i fortiden. Dette remedie kan være meget

Læs mere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense

Marts 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 1 NYHEDSBREV Marts 2011 Den rødblomstrende troldnød er et af vinterens små mirakler. Blomsterne springer ud i februar, lige meget hvor koldt det er. Frugten kan minde om en nød som åbner sig med et

Læs mere

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ Zoneterapeutisk

Læs mere

Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter

Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter Indholdsfortegnelse Kursuskatalog 27/28 Forord 01 Pointsystem 01 Pointbeskrivelse til akupunktører 02 Pointbeskrivelse til zoneterapeuter Kursusudbydere 04 Acupharma 05 Aima Institut 07 AkupunkturAkademiet,

Læs mere

zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 1-2007 zoneconnection februar marts 07

zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 1-2007 zoneconnection februar marts 07 zoneconnection zoneconnection denmark Årgang 5 - nr. 1-2007 zoneconnection februar marts 07 Indhold Lederen... side 3 zct... side 4-5 - 6 Forsvar din sundhed... side 6 Partnerbytte... side 7 Klinikfællesskab

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere