trainingfor IT & business professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trainingfor IT & business professionals www.globalknowledge.dk 44 88 18 00"

Transkript

1 trainingfor IT & business professionals

2 Når manglende viden koster penge It-nedbrud koster danske virksomheder milliarder af kroner, fortalte Børsen på basis af undersøgelsen Avoidable Cost of Downtime 2010 Report, udarbejdet af analysefirmaet Coleman Parkes. Undersøgelsen viste, at danske virksomheder på landsplan er ramt af it-nedbrud i timer om året, at evnen til at skabe omsætning falder med 41 pct. under nedbrud, og at der i gennemsnit er fire timers forsinkelse pr. år i hver virksomhed efter nedbrud. Dette er timer, hvor systemerne forsøger at genskabe data og ikke fungerer til fulde. Antallet af sådanne uproduktive timer er på landsplan timer, og også her er omsætningen stærkt reduceret. Det er ikke er en spritny undersøgelse, men det er den foreløbig bedste og mest tilbundsgående. Og problemet er desværre ikke blevet mindre siden. Philip Meyendorff Director of Company Operations, Denmark For det er stadig rigtig dyrt, når it-systemer svigter. Og heldigvis oplever Global Knowledge i stigende grad, at danske virksomheder optræder med rettidig omhu, når det gælder om at sikre, at it-medarbejderne har den rigtige viden. Viden, der reducerer risikoen for nedbrud. Viden, der bevirker, at centrale it-systemer kommer hurtigt i luften efter nedbrud. Viden, der er spredt ud over flere medarbejdere, så it-systemer kommer i luften igen hurtigt, uanset hvem der er på arbejde. Et eksempel på det sidste er Forsvaret. I den it-teknikergruppe, der er knyttet til Hærens Operative Kommando, som er ansvarlig for Danmarks internationale operationer, har man meget målrettet arbejdet med, at uanset hvem der er på vagt, og uanset hvor i verden en given operation foregår, så er det en veluddannet it-teknikergruppe, som har den fornødne viden til at løse de itmæssige opgaver. Udover at sikre at virksomheden har den rigtige viden til at løse it-opgaver her og nu, har vi i Global Knowledge i stigende grad fokus på at hjælpe virksomheder med at sikre, at de har den rigtige viden til at løse morgendagens itopgaver. I samarbejde med en given kunde afdækker og kortlægger vi virksomhedens it-kompetence set i forhold til virksomhedens forretningsstrategi. Hermed får virksomheden overblik over, om it-afdelingen har de kompetencer, der skal til for at understøtte virksomhedens forretningsstrategi. Samtidig hjælper vi ofte med at lave skræddersyede kursusforløb, der har udgangspunkt i virksomhedens it-projekt-planer, så det sikres, at relevante medarbejdere har relevant viden inden fx større udrulninger. Et andet område, hvor vi oplever vækst, er Fit4Business. Fit4Business er et partnerprogram, som Global Knowledge har udviklet, og som dækker Microsoft, Cisco og VMware. Programmet håndterer partnernes specialiseringer og medarbejderes certificeringer, så det bliver let at vedligeholde sin partnerstatus og hermed fastholde rabatter. Fit4business gør det nemlig let at overskue, hvilke certificeringer og specialiseringer virksomheden mangler for at fastholde sin status eller opnå en højere partnerstatus. Desuden kan programmet advisere om kommende recertificeringer. Vi oplever en stigende grad af professionalisering hos både slutkunder og partnere og en iver efter at bruge Global Knowledge til at sammentænke it og forretning. For os er det klart mere interessant at blive valgt som samarbejdspartner, fordi vi er gode til at skabe viden, overblik og effektiv kompetenceudvikling frem for at blive valgt, fordi vi har gode parkeringsforhold og lækker frokost! 2

3 Viden, der giver økonomisk viden Før finanskrisen satte ind, var it-kurser ofte en stor post på virksomhedernes kursusbudget, og mange it-folk kunne selv bestemme, hvor mange og hvilke kurser de ville på. I dag ser virkeligheden anderledes ud: Kursusbudgetterne er typisk drastisk reduceret, og deltagelse på kurser skal kunne legitimeres. I denne situation kan Global Knowledge måske hjælpe. Tid = penge Mange virksomheder kigger i kursuskataloger og vælger standardkurser ud fra deres aktuelle behov. Ved flere sammenlignelige muligheder foretrækker de det billigste kursus. Det kan være ganske fornuftigt. Men i mange tilfælde kan det være en dyr løsning. For hvis standardkurset ikke svarer helt til behovene i jeres virksomhed, kan det være mere effektivt og billigere at få Global Knowledge til at sammensætte et program, der målrettet træner de kompetencer, som I har brug for. Enten i et åbent forløb, hvor flere virksomheder deltager, eller i et lukket forløb, der har udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres aktuelle behov og løsning. Sådanne målrettede forløb er nemlig en effektiv løsning og ofte væsentlig billigere end standardkurser. For det dyre ved kurser er sjældent kursusprisen i sig selv, men i langt højere grad den tid, som deltagerne må frigøre til at tage på kursus tid, hvor de ikke kan varetage deres almindelige arbejde. Her er målrettede forløb en hurtigere og dermed billigere løsning. Global Knowledge støtter et stigende antal virksomheder i at kortlægge it-afdelingen og dens kompetencer. Målet er at sikre, at virksomhederne har de nødvendige kompetencer for at understøtte forretningsstrategien. For det nytter ikke noget, at topledelsen definerer en forkromet forretningsstrategi, hvis denne ikke kan realiseres i praksis, fordi it-afdelingen ikke har den fornødne viden og teknologi. Ved at kortlægge kompetencerne ud fra forretningsstrategien bliver det synligt, hvis der er et gap. Og det bliver muligt at planlægge forløb, der bringer virksomhedens it-kompetencer op på det nødvendige niveau. En sådan kortlægning giver virksomhedens øverste it-ansvarlige viden og overblik, ligesom det bliver meget let at vurdere, hvilke kompetencer der skal udvikles. Og selv i sparetider giver det mening at investere i it-kompetencer, der er nødvendige for at realisere virksomhedens forretningsstrategi! Køb ikke kun standardkurser! Ingen virksomheder bør nøjes med at købe standardkurser. Det er simpelthen ikke billigt og effektivt nok i dag, hvor udgifter vurderes nøje og altid bør kunne legitimeres! Så kontakt os! Global Knowledge er den førende leverandør af viden og kompetenceudvikling, der understøtter jeres it-infrastruktur og forretningsstrategi. Uanset hvad jeres behov er, kan vi hjælpe jer med viden, der også giver økonomisk mening. Understøtter jeres it-kompetencer forretningsstrategien? Før i tiden levede it-afdelinger ofte et isoleret liv. Hvis de bare passede sig selv og holdt it-løsningerne i luften, så fik de fred. I dag stilles der derimod krav om, at it-løsning og it-afdeling giver forretningsmæssig værdi. 3

4 Cisco Global Knowledge er verdens største og mest respekterede Authorized Cisco Learning Solutions Partner. Vores instruktører har en meget bred kompetence inden for branchen bl.a. fra deres erfaring som konsulenter. Vi har flere CCIE- og CCSIcertificerede instruktører end nogen anden partner. Derfor kan vi effektiv undervise med Autoriseret Cisco curriculum, som kan tilpasses fuldstændigt til dine behov, ligesom vi kan levere hands-on øvelser med labs for at øge dit udbyttet af undervisningen. Microsoft Global Knowledge har leveret autoriseret Microsoft Training siden I 2002 var vi den første partner, som blev Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions. På baggrund heraf kan vi give Microsoft partnere og kunder uddannelse og certificering inden for talrige Microsoft teknologier. Global Knowledge er den største autoriserede Microsoft træningspartner i verden. Og ligesom inden for vores øvrige kerneområder, så er vores instruktører kendetegnet ved omfattende praktisk erfaring. De teknologier, der har størst værdi Kursusporteføljen hos Global Knowledge er sammensat ud fra, hvad der har størst værdi for vores kunder. Så når vi underviser i Cisco, VMware og Microsoft, så er det fordi, det er disse leverandører, der har den største plads i serverrummene og udgør kernen i infrastrukturen rundt omkring i virksomhederne. Vi laver kurser inden for de områder, hvor det flytter mest. VMware VMware er den hurtigst voksende it-leverandør i verden. For VMware virtualiserings-løsninger gør det muligt at reducere omkostningerne og samtidig øge effektivitet og performance markant i datacentret. Global Knowledge kan hjælpe dig med at gennemføre virtualisering på en enkel måde ved at give dig viden, der gør det muligt for dig at udnytte VMware s muligheder optimalt. Hvad enten du eller din virksomhed overvejer eller allerede har implementeret VMware, så har Global Knowledge det rigtige VMware-kursus. ACCREDITED BY ITIL Udover at undervise i de mest udbredte teknologier inden for it-infrastruktur, så har vi et fjerde hovedområde: ITIL. Det har vi, fordi vores kursister gang på gang udtrykker, at det er vigtigt for dem ikke bare at vide noget om den enkelte teknologi, men også få overordnet viden om processer og procesoptimering. ITIL er en ramme, der gør det lettere for it-afdelinger at levere kvalitet i deres itservices. Det er derfor vigtigt at kende til ITIL i sig selv. Herudover kan man anskue ITIL som en overordnet paraply for de teknologier, Global Knowledge underviser i. Læs om hvordan NNIT har haft glæde af kompetenceudvikling inden for ITIL på side 7. 4

5 DONG Energy: Rød tråd i kompetenceudviklingen Kortlægning af afdelingens kompetencer gav overblik over, hvad der skulle til for at kunne løse afdelingens opgaver og skabte udvikling og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder i DONG Energy Fibernet, Operations & Technology. DONG Energy Fibernet er blandt de virksomheder, der anvender Global Knowledge som kursusleverandør. Men herudover har DONG Energy Fibernet brugt Global Knowledge som samarbejdspartner på kompetencekortlægning. Global Knowledge lavede en foranalyse. Herefter interviewede de alle medarbejderne. Herudfra kortlagde de kompetencerne i min afdeling og dokumenterede både medarbejdernes aktuelle niveau og deres ønsker for fremtiden, fortæller Lars Herman Miss, Teamleder i DONG Energy Fibernet-afdelingen Operations & Technology. Klarhed over behov for udvikling Dette gav mig overblik, så jeg kunne se, hvor jeg skulle udvikle kompetencer både for at afdelingen samlet set kan varetage sine opgaver bedst muligt og for at skabe udvikling og arbejdsglæde hos de enkelte medarbejdere. Ud fra kompetencekortlægningen kunne Lars Herman Miss definere en karrierestige med specialister i tre niveauer og med klart definerede mål. Kortlægning et vigtigt lederredskab Kortlægningen var et vigtigt redskab for mig som leder, fordi det gjorde det muligt for mig at se, hvordan jeg skulle nå afdelingens mål ved at kompetenceudvikle afdelingens 17 medarbejdere. Og ved at gå struktureret til værks fik jeg mest muligt ud af kursusbudgettet, slutter Lars Hermann Miss, Teamleder i Operations & Technology, DONG Energy Fibernet. 5

6 DSV skræddersyet it-kompetenceudvikling Når det gælder transportløsninger, har DSV specialiseret sig i at tilpasse løsningerne til den enkelte kundes behov. Derfor var det nærliggende for DSV at ønske den samme kundeorientering, hvad angår it-kurser. DSV er en global og strømlinet udbyder af transport- og logistikløsninger. Også når det gælder it-kompetencer, er DSV strømlinet og målrettet. Så da Communication Services i DSV Group IT, som tager sig af it-drift, havde brug for at blive styrket på hhv. Cisco Security Manager og Cisco Intrusion Prevention System og helst hurtigt og samtidig for hele afdelingen, gik Section Manager Peter Nielsen i dialog med Global Knowledge Danmark. Resultatet blev et målrettet og skræddersyet kursusforløb. Hvad angår Cisco Intrusion Prevention System, sendte jeg to mand på Global Knowledge s standardkursus, der tager fem dage. De synes, det var et rigtig godt kursus, men kunne også se, at vi i DSV ikke havde brug for alle dele af kurset. Så ud fra deres input sammensatte Global Knowledge et forløb, der var fuldstændig målrettet vores behov. Hvad angår Cisco Security Manager, var vi i dialog med Global Knowledge om vores behov. Så på baggrund af vores ønsker og behov, definerede Global Knowledge et kursusindhold til os, fortæller Peter Nielsen. Resultatet blev en meget målrettet workshop af to dages varighed. Hvad angår Intrusion Prevention System, gav det fire af mine medarbejdere en solid basisviden, så de kan supplere de to, der havde været på det fulde kursus og opnået specialstviden. Hvad angår Cisco Security Manager, har vi fået en fælles og meget målrettet viden, der lige præcis svarer til vores behov, siger Peter Nielsen. Hertil kommer, at Global Knowledge afholdt kurserne hos os. Det betød, at vi stadig kunne holde vores dagligdag kørende, så vi kunne servicere virksomheden, selv om vi var på kursus, siger Peter Nielsen. Målrettet workshop I DSV har vi tidligere brugt Global Knowledge s standardkurser, og de har været udmærkede. Men i dette tilfælde, hvor jeg havde brug for at få alle mand i afdelingen opdateret i en fart, var det en god løsning, at Global Knowledge lavede forløb, der var 100 pct. målrettede til vores behov. Og herudover var det billigere. Ikke alene sparede vi selve kursusprisen, men vi sparede også en masse mandetimer, som ellers skulle være trukket ud af det daglige arbejde, slutter en tilfreds Peter Nielsen, Section Manager i Communication Services i DSV Group IT, DSV A/S. Standard kursus Kompetence afdækning I stedet for et fem-dages kursus, som omfattede alt inden for Cisco Intrusion Prevention System, og et tre-dages kursus om Cisco Security Manager, fik vi nu et ekstremt fokuseret to-dages forløb. 6

7 Skræddersyet ITIL-kursus accelererer global sourcing-projekt i NNIT ITIL er en vigtig fælles referenceramme, når NNIT s Life Science Division udvikler samarbejdet mellem virksomhedens specialister i Danmark og Kina. Når målet er at levere itservices med høj kvalitet i en global leverancemodel, hvor medarbejderne samarbejder på tværs af geografiske og kulturelle grænser, så giver ITIL et fortrin. Det er erfaringen i NNIT Life Science Division, som bruger ITIL som en væsentlig ingrediens i et aktuelt global sourcing-projekt. I Life Science Division arbejder mere end 250 specialister i Danmark og Kina med it rettet snævert mod farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, som er underlagt hårde lovkrav til dokumentation og kvalitet. Derfor skal samarbejdet være optimalt og ITIL er et relevant redskab til at opnå det. Målet er på kort tid at løfte andelen af outsourcede opgaver væsentligt. ITIL er generelt et vigtigt element hos NNIT, som dog også forholder sig pragmatisk til, hvordan man får mest værdi ud af indsatsen. For ITIL er stort, og hele pakken giver ikke nødvendigvis mening for alle medarbejdere. Derfor har vi fokus på målrettet udvikling af ITILkompetencer med kursusforløb, der er snævert rettet mod de forskellige rolletyper, fortæller Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. ACCREDITED BY Pragmatisk ITIL Baseret på en skitse over de processer i kundeleverancen, som NNIT ønskede at fokusere på, definerede virksomheden sammen med Global Knowledge de optimale ITIL-kurser til de forskellige roller i divisionen: Service Owner Application Manager Service Delivery Manager Technical Consultant Målet er ikke, at alle medarbejdere skulle blive ITIL-eksperter, men at udvikle netop de kompetencer, som giver mening i forhold til hver medarbejders rolle. Derfor blev ITIL-træningen skræddersyet. Efterfølgende har Global Knowledge leveret de forskellige kursusforløb, siger Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. Tage ansvar Det har været vigtigt for NNIT, at Global Knowledge har taget ansvar for ITIL-forløbet, på samme måde som NNIT selv tager ansvar for leverancer til sine kunder. Global Knowledge har løftet opgaven rigtig godt. Bl.a. har Global Knowledge dedikeret en fast underviser til forløbet. Det har bevirket, at underviseren kendte vores forretning og har kunnet målrette pensum i forhold til, hvad der er specielt relevant for os. Dette har givet en god dialog. Derudover har det været godt, at Global Knowledge ikke alene har leveret undervisning men også påtaget sig et administrativt ansvar i forbindelse med undervisningen, der blev leveret internt hos NNIT. Global Knowledge udnævnte en af deres medarbejdere til kursuskoordinator og påtog sig ansvar for at få det store puslespil omkring kalendere og lokaler til at gå op. Det har været en stor aflastning af mig, ligesom det har været vigtigt for mig at have en person at sparre med omkring planlægning af forløbet, slutter Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT A/S. ITIL er stort, og hele pakken giver ikke nødvendigvis mening for alle medarbejdere. Derfor har vi fokus på målrettet udvikling af ITILkompetencer med kursusforløb, der er snævert rettet mod de forskellige rolletyper, Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. 7

8 Kvalitet og afholdelsesgaranti Vores kunder er virksomheder, hvor it-anvendelsen er forretningskritisk, og hvor it-nedbrud koster mange penge. Det er derfor en vigtig rettesnor for Global Knowledge at agere på en måde, så vi kan være med til at gøre vores kunder mindre sårbare, bl.a. ved at sørge for, at de har de itkompetencer, der er nødvendige, for at kunne indfri deres forretningsmæssige mål. Målrettet it-kompetenceudvikling I salgsafdelingen har vi derfor som mål at støtte kunderne, så deres it-kompetenceudvikling bliver målrettet virksomhedens behov. Det betyder, at vi hjælper med at finde eller sammensætte det helt rigtige kursusindhold og den helt rigtige form. Afholdelsesgaranti Tid er ofte en knap ressource i dag, og virksomheder er typisk nødt til at planlægge stramt. Derfor har vi afholdelsesgaranti på flere og flere af vores populære kurser. For når vores kunder har lavet udrulningsog projektplaner, der måske indgår i en større projektportefølje, er det naturligvis vigtigt, at kurser bliver afholdt på det aftalte tidspunkt, så deadlines og projekter ikke skrider. Eller så virksomhederne fravælger it-kompetenceudvikling. Autoriseret træningspartner Global Knowledge er autoriseret træningspartner for alle vores leverandører. Det giver dig garanti for levering af kurser med originale kursusmaterialer, samt at alle Global Knowledge-instruktører er certificerede til at levere kurserne. Denne certificering sikrer også, at du får den undervisning, der er den optimale i forhold til et givet produkt fra en given leverandør. Træning på tværs af teknologier Global Knowledge leverer standardkursusforløb. Men herudover sammensætter vi træningsforløb på tværs af leverandørerne, så du fx kan få et forløb, der træner dig og din afdeling i både VMware og Cisco. Vi er stolte af vores instruktører Vi har landets bedste instruktører, som selvfølgelig er autoriserede og højt certificerede inden for de områder, de underviser i. Herudover har de omfattende praktisk erfaring med it-design og -implementering. Det betyder, at de kan se, vurdere og relatere til den enkelte kursist, så kursus- og træningsforløb altid er målrettet deltagerne. Vores viden er faktisk global Store internationale virksomheder har glæde af at indgå globale aftaler, så de sikrer sig, at medarbejdere forskellige steder i verden kan arbejde sammen, fordi de har kompetencer, der passer sammen. Men alle kan have glæde af, at Global Knowledge faktisk er globale. For uanset hvor avancerede jeres behov er, så kan vi finde en instruktør, der matcher dem, for vi kan trække på instruktører fra hele verden. Global Knowledge er en af de førende testudbydere i Danmark. Udover at udbyde kurser er Global Knowledge Danmark også autoriseret testcenter og har været det i mere end 10 år. Faktisk er vi en af de førende testudbydere i Danmark. Global Knowledge s testadministratorer i både Danmark og resten af Europa - er certificeret ifølge gældende krav fra Prometric og Vue. Alle testcentre er overvåget af en autoriseret testadministrator. Test på den måde, der passer dig Hvis I hellere vil have test foretaget på jeres egen lokation, så kommer vi med vores mobile testcenter og afvikler tests hos jer selv. Dette sker selvfølgelig også under forhold, der lever op til gældende krav fra Prometric og Vue. 8

9 Kursus hvor som helst Global Knowledge tilbyder uddannelse i Danmark eller på forskellige kursuslokationer i Europa. Men hvis du ønsker kurser gennemført på egne lokationer, er dette naturligvis også en mulighed. Hos Global Knowldege få du: Kursuslokaler med air condition Komfortable, ergonomiske og justerbare stole En kraftig pc pr. kursist Netværk med stor ydeevne Europas største remotelab Trådløst netværk Audiovisuelt udstyr af højeste kvalitet Gratis forfriskninger i løbet af dagen og is om sommeren Afslappet atmosfære Lækker frokost hos Madkunsten i samme bygning Handicapvenlig adgang 9

10 Vores undervisere Global Knowledge Danmark samarbejder med en række preferred freelancere. Det betyder at vi har en eksklusivaftale med vores undervisere, så vi sikrer de stærkeste og bedst certificerede undervisere på området og så vi i videst mulig udstrækning kan afholde langt det meste materiale fra vores leverandører leveret på dansk. I de tilfælde, hvor vi ikke dækker et emne på dansk, får du som deltager på vores kurser de bedste undervisere fra vores afdelinger rundt om i verden. Tór A.L. Olsen Cisco instruktør Danmarks højst certificerede instruktør Lasse Christiansen er Global Knowledge instruktør inden for hhv. Cisco Datacenter og VMware og er formodentlig Danmarks højst certificerede instruktør. Evne til at aflæse kursisternes behov Det var han i hvert fald i 2008, hvor han var forsidehistorie i Computerworld, som havde et tema om certificeringer. Blandt nogle få af Lasses certificeringer er Cisco CCIE, CCSI, CCSP, CCVP, CCDP, CCNP, VMware VCI samt MCSE, CEH og LPIC-2! Udover at være overordentlig godt kvalificeret på det teknologiske lægger Lasse vægt på forretningsforståelse og forståelse af den kontekst, som it skal bruges indenfor. Min tilgang er, at teknologi ikke er noget værd i sig selv, men kun i forhold til den forretningsmæssige værdi, teknologien skaber. Derfor vægter jeg højt at relatere til den virkelighed, som it indgår i ude i virksomhederne, siger Lasse Christiansen. Lasse oplever, at netop evnen til at relatere it til den forretningsmæssige virkelighed er efterspurgt i langt højere grad end tidligere. Tór A.L. Olsen er Global Knowledge instruktør inden for feltet Cisco sikkerhed og wireless. Blandt Tórs mange certificeringer er således CCSI, CCSP og CCNP Wireless. Tór er kendt for at bruge megen energi på substansen i undervisningen, for sin meget omfattende baggrund og for sin faglige kompetence. Det er meget få, det er lykkedes for at fange Tór på det forkerte ben! Derimod har mange kursister gennem tiden haft glæde af, at Tór har skærpet sin evne til at aflæse kursisterne og deres behov, så den enkelte kursist har en oplevelse af at blive set, hørt, forstået - og få relevant viden med hjem. Herudover sætter Tór en ære i at levere varen som formidler en evne, han begyndte at opdyrke helt tilbage i den del af hans karriere, der foregik som befalingsmand i flyvevåbnet. Vi fik både pædagogisk uddannelse og erfaring i militæret. Og herudover blev det indpodet i os, at hvis vi blev stillet en opgave, så skulle den løses! Den kultur er stadig en basal del af mig, fortæller Tór A.L. Olsen. Den militære baggrund har sandsynligvis også del i, at folk generelt har en oplevelse af, at de ved, hvor de har Tór og derfor vælger ham som instruktør igen og igen. Herudover er Lasse en efterspurgt instruktør, fordi han formår at kombinere sin omfattende viden med en evne til at differentiere sine budskaber i forhold til det enkelte hold og den enkelte kursist. På et kursushold er der mange mennesker og mange faktorer, der har indflydelse på, hvor godt kurset bliver. Jeg oplever, at en af mine vigtigste funktioner er at være brobygger, så alle disse faktorer bringes i spil på den bedst mulige måde, siger Lasse Christiansen. Lasse K. Christiansen Cisco, VMware instruktør 10

11 Most Valuable Person Kent Agerlund er Global Knowledge instruktør inden for Microsoft backofficeprodukter med speciale i Microsoft Configuration Manager. Og faktisk er han så skrap inden for dette felt, at han af Microsoft er udnævnt til Configuration Manager Most Valuable Person en udnævnelse, som på verdensplan kun indehaves af 48 andre personer med viden om Configuration Manager. Udover et hav af Microsoft certificeriner er han Member of Microsoft Denmark System Center Partner Expert Team, The Danish Technet Influencers program and System Center Influencers Program. Global Knowledge Danmark er glade for at bruge Kent som underviser. Det er der mange andre, der også er! Således har Kent hele verden som sin arbejdsplads og holder jævnligt kurser i USA. Blandt de virksomheder, der trækker på Kent, er Microsoft, der bruger Kent til kurser, når der skal uddannes konsulenter og Microsoft partnere. Herudover bruger Microsoft Kent i Ask The Expert -paneler på nogle af deres store konferencer, bl.a. TechEd. Kent Agerlund Microsoft instruktør Preferred Frelancere: Cisco: Tór A.L. Olsen, 2RNet Carsten Skov Andersen, CSA Security Lasse K. Christiansen, Structuring Karsten Hartmann Sørensen, Structuring I min undervisning arbejder jeg ud fra en forståelse for andet end teknik. For ingen af kursisterne kan jo nøjes med kun at tænke på it, siger Kent Agerlund. Kent er glad for at undervise, men synes, det er vigtigt også at arbejde praktisk med it. Jeg underviser kun en uge om måneden. Min øvrige tid bruger jeg på konsulentarbejde, fordi jeg ønsker at blive ved med at vide, hvordan it i praksis understøtter virksomhedernes forretningsmæssige mål. Microsoft: Bjørn Selschou Hansen, Prehendo Jan Fredborg, Prehendo Kåre Rude Andersen, Coretech Kent Agerlund, Coretech Brian Fahrenholtz, Coretech Niels Nordmann, Coretech Claus Jakob Wordenskjold, Chinchilla Data VMware: Bjørn Selschou Hansen, Prehendo Lasse K. Christiansen, Structuring ITIL: Steen Riis-Petersen, Itheco Business Solutions A/S Kursus hvor som helst Hos Global Knowledge har vi investeret massivt i udstyr, bl.a. remote-labs. Hermed har vi etableret et kursus-setup, som svarer bedst muligt til dine behov. Hvis du har behov, der ligger ud over, så sig endelig til! Global Knowledge leverer forskellige typer it-kompetenceudvikling. Det gør vi i vores moderne og velindrettede kursuslokaler på Stamholmen. Medmindre det passer jer bedre, at vi gør det på jeres egen lokation. Så tager vi bare hele vores mobile kursus-setup med ud til jer. Førende på udstyr Herudover har Global Knowledge inden for en kort årrække investeret ca. 70 mio. kr. i bl.a. Cisco og VMware remote labs udstyr og er hermed den største udbyder af remote labs. Udstyret har base hos Global Knowledge i Wokingham, England og fylder hele 900m2. Det betyder at du via vores remote labs altid har hands on på det nyeste udstyr og software. Global Knowledge s remote labs lever op til de strenge krav, der er udstukket af Cisco og VMware. Og alle labs er bygget, så de understøtter de øvelser, der er indeholdt i kurser i fra bl.a. Cisco og VMware. Global Knowledge remote labs er tilgængelige 24x7. Så uanset hvor mange tidszoner, jeres medarbejdere befinder sig i, kan de let komme på kursus. 11

12 Austria: Gutheil-Schoder-Gasse 7a, A-1101 Vienna T +43 (1) F +43 (1) E Belgium: Zandvoortstraat 1, 2800 Mechelen, T F E Denmark: Stamholmen 149, Hvidovre T F E Dubai: Dubai Knowledge Village, Block 2A, first floor, Office F-68, PO Box T F E Egypt: 17 Al Ahram Street Tower B, Al-Korba Heliopolis - Cairo - 6th & 7th Floor T & F E EMEA HQ - UK: Thames Valley Training Centre, Mulberry Business Park, Fishponds Rd, Wokingham, Berkshire, RG41 2GY T +44 (0) F +44 (0) E France: Tour Albert 1er 65, avenue de Colmar, Reuil-Malmaison cedex T +33 (0) F +33 (0) E Germany: Friedensallee 271, D Hamburg T +49 (0) F +49 (0) E Ireland: 3rd Floor Jervis House, Millennium Walkway, Dublin 1 T +353 (0) F +353 (0) E Netherlands: Iepenhoeve 5, 3438 MR, Nieuwegein, T +31 (0) F +31 (0) E Norway: Grenseveien 97, N-0663 Oslo, Postboks 6256 Etterstad, N-0603 Oslo, Norway T F E Saudi Arabia: Global Knowledge Diplomatic Quarter, Al-Fazzari Complex Office C13, P.O. Box Riyadh T F E Spain: Edificio Indocentro, Calle de la Retama 7, 6a planta, Madrid, ES T F E Sweden: Vretenvägen 13, plan 3, Box Solna (Stockholm) T F E UK: Thames Valley Training Centre, Mulberry Business Park, Fishponds Rd, Wokingham, Berkshire, RG41 2GY T +44 (0) F +44 (0) E Corporate HQ - USA: 9000 Regency Parkway, Suite 400, Cary, NC T F E Copyright 2011 Global Knowledge Training LLC. All rights reserved. Global Knowledge forbeholder sig ret til ændringer i priser, generelle vilkår, kursusindhold, kursusdatoer, produkter eller programmer og aflysninger af kurser uden yderligere ansvar. Global Knowledge tager ingen ansvar for eventuelle utilsigtede fejl. For komplet liste over generelle vilkår se venligst the Global Knowledge logo, and LEARNING. To Make a Difference. are trademarks of Global Knowledge Training LLC. Alle andre nævnte mærker ejes af det respektive firma eller organisation.

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

- t e g n e r f r e m t i d e n

- t e g n e r f r e m t i d e n - tegner fremtiden CADSKOLEN - tegner fremtiden Oplever du, at dit tegneprogram spænder ben for dine ideer? Vil du gerne arbejde mere effektivt med dine projekter? Brænder du efter bedre at kunne forstå

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

kursuskatalog JANUAR-JUNI 2014

kursuskatalog JANUAR-JUNI 2014 Gold Partner Engineering, Natural Resources & Infrastructure Consulting Specialized Product Support Specialized Authorized Developer Authorized Training Center kursuskatalog JANUAR-JUNI 2014 VIANOVA SYSTEMS

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursusprogrammet for 2015. Vi mener, at løbende

Læs mere

ACADEMY. Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det!

ACADEMY. Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! ACADEMY Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! Digicure går højt op i faglighed og vi vil gerne være med til at videreudvikle

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

ZitePanel Infoskærme. ZitePanel produkt ark 2011. Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel!

ZitePanel Infoskærme. ZitePanel produkt ark 2011. Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel! ZitePanel Infoskærme ZitePanel produkt ark 2011 Alt hvad du skal vide om Zitemedia s infoskærm system ZitePanel! Tak for din interesse i ZitePanel. ZitePanel er Zitemedia s eget udviklede infoskærm system

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Kursusprogram 2014. Make it happen. With PPG

Kursusprogram 2014. Make it happen. With PPG Kursusprogram 2014 Make it happen. With PPG Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursuspro gram met for 2014. Vi mener, at løbende efteruddannelse

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog.

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM løsning fra Concare IT særligt udviklet til mediebranchen HVAD ER EN MEDIELØSNING FRA CONCARE IT? EN MEDIELØSNING BASERET PÅ BRANCHEKENDSKAB Igennem de mange år,

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

KURSUSKATALOG Forår 2015

KURSUSKATALOG Forår 2015 KURSUSKATALOG Forår 2015 CPH Retail Academy kursuskatalog og kalender Velkommen til Retail Academy s forårskatalog 2015. Vores kurser har igen i 2015 specifikt fokus på at understøtte CASCs vision om at

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Indførelsen af Ibistic-løsningen er en af de mest vellykkede itprojekter, vi har gennemført. Vi var nødt til at indføre systemet

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

The new approach to software. LittleBeacon

The new approach to software. LittleBeacon The new approach to software LittleBeacon HVEM ER VI? LITTLEBEACON er en dansk, uafhængig og privatejet software virksomhed, der blev etableret i 2008 af Christer Jensen. Siden vi startede, har vi fokuseret

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Brochure En klar vej fremad Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Det enestående udvalg i HP's portefølje kombineret med evnerne fra en autoriseret HP PartnerOne-partner giver

Læs mere

Make it happen. With PPG. Kursusprogram 2015

Make it happen. With PPG. Kursusprogram 2015 Make it happen. With PPG Kursusprogram 05 Make it happen. With PPG Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursuspro gram met for 05. Vi mener, at løbende

Læs mere

Styrk din kulturelle intelligens i projekter

Styrk din kulturelle intelligens i projekter Styrk din kulturelle intelligens i projekter Tværkulturelle projekter med succes Arbejder du i et tværkulturelt projekt med deltagere fra forskellige kulturer, som måske også er spredt ud over forskellige

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

IBM. Mere uddannelse for færre penge... Introduktion af IBM Education Card. Flere muligheder... 50- og 100-dages kort NYHED!

IBM. Mere uddannelse for færre penge... Introduktion af IBM Education Card. Flere muligheder... 50- og 100-dages kort NYHED! Mere uddannelse for færre penge... Introduktion af IBM Education Card IBM Flere muligheder... Skemalagte kurser i Norden IBM European Conferences Firmatilpassede kurser E-learning NYHED! 50- og 100-dages

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Curriculum Vitae. 2014- Indehaver Dragsdal Human Resources 2010-2014 International HR-Manager raaco A/S 2007-2010 HR Development Manager HR Manager

Curriculum Vitae. 2014- Indehaver Dragsdal Human Resources 2010-2014 International HR-Manager raaco A/S 2007-2010 HR Development Manager HR Manager Mette Marie Dragsdal Moltkesvej 58 B 4690 Haslev Tel.: +45 93924212 E-mail: mettedragsdal@gmail.com Curriculum Vitae Resumé: Jeg er dedikeret til Human Resources med fokus på, at mennesker og resultater

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere