trainingfor IT & business professionals

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trainingfor IT & business professionals www.globalknowledge.dk 44 88 18 00"

Transkript

1 trainingfor IT & business professionals

2 Når manglende viden koster penge It-nedbrud koster danske virksomheder milliarder af kroner, fortalte Børsen på basis af undersøgelsen Avoidable Cost of Downtime 2010 Report, udarbejdet af analysefirmaet Coleman Parkes. Undersøgelsen viste, at danske virksomheder på landsplan er ramt af it-nedbrud i timer om året, at evnen til at skabe omsætning falder med 41 pct. under nedbrud, og at der i gennemsnit er fire timers forsinkelse pr. år i hver virksomhed efter nedbrud. Dette er timer, hvor systemerne forsøger at genskabe data og ikke fungerer til fulde. Antallet af sådanne uproduktive timer er på landsplan timer, og også her er omsætningen stærkt reduceret. Det er ikke er en spritny undersøgelse, men det er den foreløbig bedste og mest tilbundsgående. Og problemet er desværre ikke blevet mindre siden. Philip Meyendorff Director of Company Operations, Denmark For det er stadig rigtig dyrt, når it-systemer svigter. Og heldigvis oplever Global Knowledge i stigende grad, at danske virksomheder optræder med rettidig omhu, når det gælder om at sikre, at it-medarbejderne har den rigtige viden. Viden, der reducerer risikoen for nedbrud. Viden, der bevirker, at centrale it-systemer kommer hurtigt i luften efter nedbrud. Viden, der er spredt ud over flere medarbejdere, så it-systemer kommer i luften igen hurtigt, uanset hvem der er på arbejde. Et eksempel på det sidste er Forsvaret. I den it-teknikergruppe, der er knyttet til Hærens Operative Kommando, som er ansvarlig for Danmarks internationale operationer, har man meget målrettet arbejdet med, at uanset hvem der er på vagt, og uanset hvor i verden en given operation foregår, så er det en veluddannet it-teknikergruppe, som har den fornødne viden til at løse de itmæssige opgaver. Udover at sikre at virksomheden har den rigtige viden til at løse it-opgaver her og nu, har vi i Global Knowledge i stigende grad fokus på at hjælpe virksomheder med at sikre, at de har den rigtige viden til at løse morgendagens itopgaver. I samarbejde med en given kunde afdækker og kortlægger vi virksomhedens it-kompetence set i forhold til virksomhedens forretningsstrategi. Hermed får virksomheden overblik over, om it-afdelingen har de kompetencer, der skal til for at understøtte virksomhedens forretningsstrategi. Samtidig hjælper vi ofte med at lave skræddersyede kursusforløb, der har udgangspunkt i virksomhedens it-projekt-planer, så det sikres, at relevante medarbejdere har relevant viden inden fx større udrulninger. Et andet område, hvor vi oplever vækst, er Fit4Business. Fit4Business er et partnerprogram, som Global Knowledge har udviklet, og som dækker Microsoft, Cisco og VMware. Programmet håndterer partnernes specialiseringer og medarbejderes certificeringer, så det bliver let at vedligeholde sin partnerstatus og hermed fastholde rabatter. Fit4business gør det nemlig let at overskue, hvilke certificeringer og specialiseringer virksomheden mangler for at fastholde sin status eller opnå en højere partnerstatus. Desuden kan programmet advisere om kommende recertificeringer. Vi oplever en stigende grad af professionalisering hos både slutkunder og partnere og en iver efter at bruge Global Knowledge til at sammentænke it og forretning. For os er det klart mere interessant at blive valgt som samarbejdspartner, fordi vi er gode til at skabe viden, overblik og effektiv kompetenceudvikling frem for at blive valgt, fordi vi har gode parkeringsforhold og lækker frokost! 2

3 Viden, der giver økonomisk viden Før finanskrisen satte ind, var it-kurser ofte en stor post på virksomhedernes kursusbudget, og mange it-folk kunne selv bestemme, hvor mange og hvilke kurser de ville på. I dag ser virkeligheden anderledes ud: Kursusbudgetterne er typisk drastisk reduceret, og deltagelse på kurser skal kunne legitimeres. I denne situation kan Global Knowledge måske hjælpe. Tid = penge Mange virksomheder kigger i kursuskataloger og vælger standardkurser ud fra deres aktuelle behov. Ved flere sammenlignelige muligheder foretrækker de det billigste kursus. Det kan være ganske fornuftigt. Men i mange tilfælde kan det være en dyr løsning. For hvis standardkurset ikke svarer helt til behovene i jeres virksomhed, kan det være mere effektivt og billigere at få Global Knowledge til at sammensætte et program, der målrettet træner de kompetencer, som I har brug for. Enten i et åbent forløb, hvor flere virksomheder deltager, eller i et lukket forløb, der har udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres aktuelle behov og løsning. Sådanne målrettede forløb er nemlig en effektiv løsning og ofte væsentlig billigere end standardkurser. For det dyre ved kurser er sjældent kursusprisen i sig selv, men i langt højere grad den tid, som deltagerne må frigøre til at tage på kursus tid, hvor de ikke kan varetage deres almindelige arbejde. Her er målrettede forløb en hurtigere og dermed billigere løsning. Global Knowledge støtter et stigende antal virksomheder i at kortlægge it-afdelingen og dens kompetencer. Målet er at sikre, at virksomhederne har de nødvendige kompetencer for at understøtte forretningsstrategien. For det nytter ikke noget, at topledelsen definerer en forkromet forretningsstrategi, hvis denne ikke kan realiseres i praksis, fordi it-afdelingen ikke har den fornødne viden og teknologi. Ved at kortlægge kompetencerne ud fra forretningsstrategien bliver det synligt, hvis der er et gap. Og det bliver muligt at planlægge forløb, der bringer virksomhedens it-kompetencer op på det nødvendige niveau. En sådan kortlægning giver virksomhedens øverste it-ansvarlige viden og overblik, ligesom det bliver meget let at vurdere, hvilke kompetencer der skal udvikles. Og selv i sparetider giver det mening at investere i it-kompetencer, der er nødvendige for at realisere virksomhedens forretningsstrategi! Køb ikke kun standardkurser! Ingen virksomheder bør nøjes med at købe standardkurser. Det er simpelthen ikke billigt og effektivt nok i dag, hvor udgifter vurderes nøje og altid bør kunne legitimeres! Så kontakt os! Global Knowledge er den førende leverandør af viden og kompetenceudvikling, der understøtter jeres it-infrastruktur og forretningsstrategi. Uanset hvad jeres behov er, kan vi hjælpe jer med viden, der også giver økonomisk mening. Understøtter jeres it-kompetencer forretningsstrategien? Før i tiden levede it-afdelinger ofte et isoleret liv. Hvis de bare passede sig selv og holdt it-løsningerne i luften, så fik de fred. I dag stilles der derimod krav om, at it-løsning og it-afdeling giver forretningsmæssig værdi. 3

4 Cisco Global Knowledge er verdens største og mest respekterede Authorized Cisco Learning Solutions Partner. Vores instruktører har en meget bred kompetence inden for branchen bl.a. fra deres erfaring som konsulenter. Vi har flere CCIE- og CCSIcertificerede instruktører end nogen anden partner. Derfor kan vi effektiv undervise med Autoriseret Cisco curriculum, som kan tilpasses fuldstændigt til dine behov, ligesom vi kan levere hands-on øvelser med labs for at øge dit udbyttet af undervisningen. Microsoft Global Knowledge har leveret autoriseret Microsoft Training siden I 2002 var vi den første partner, som blev Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions. På baggrund heraf kan vi give Microsoft partnere og kunder uddannelse og certificering inden for talrige Microsoft teknologier. Global Knowledge er den største autoriserede Microsoft træningspartner i verden. Og ligesom inden for vores øvrige kerneområder, så er vores instruktører kendetegnet ved omfattende praktisk erfaring. De teknologier, der har størst værdi Kursusporteføljen hos Global Knowledge er sammensat ud fra, hvad der har størst værdi for vores kunder. Så når vi underviser i Cisco, VMware og Microsoft, så er det fordi, det er disse leverandører, der har den største plads i serverrummene og udgør kernen i infrastrukturen rundt omkring i virksomhederne. Vi laver kurser inden for de områder, hvor det flytter mest. VMware VMware er den hurtigst voksende it-leverandør i verden. For VMware virtualiserings-løsninger gør det muligt at reducere omkostningerne og samtidig øge effektivitet og performance markant i datacentret. Global Knowledge kan hjælpe dig med at gennemføre virtualisering på en enkel måde ved at give dig viden, der gør det muligt for dig at udnytte VMware s muligheder optimalt. Hvad enten du eller din virksomhed overvejer eller allerede har implementeret VMware, så har Global Knowledge det rigtige VMware-kursus. ACCREDITED BY ITIL Udover at undervise i de mest udbredte teknologier inden for it-infrastruktur, så har vi et fjerde hovedområde: ITIL. Det har vi, fordi vores kursister gang på gang udtrykker, at det er vigtigt for dem ikke bare at vide noget om den enkelte teknologi, men også få overordnet viden om processer og procesoptimering. ITIL er en ramme, der gør det lettere for it-afdelinger at levere kvalitet i deres itservices. Det er derfor vigtigt at kende til ITIL i sig selv. Herudover kan man anskue ITIL som en overordnet paraply for de teknologier, Global Knowledge underviser i. Læs om hvordan NNIT har haft glæde af kompetenceudvikling inden for ITIL på side 7. 4

5 DONG Energy: Rød tråd i kompetenceudviklingen Kortlægning af afdelingens kompetencer gav overblik over, hvad der skulle til for at kunne løse afdelingens opgaver og skabte udvikling og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder i DONG Energy Fibernet, Operations & Technology. DONG Energy Fibernet er blandt de virksomheder, der anvender Global Knowledge som kursusleverandør. Men herudover har DONG Energy Fibernet brugt Global Knowledge som samarbejdspartner på kompetencekortlægning. Global Knowledge lavede en foranalyse. Herefter interviewede de alle medarbejderne. Herudfra kortlagde de kompetencerne i min afdeling og dokumenterede både medarbejdernes aktuelle niveau og deres ønsker for fremtiden, fortæller Lars Herman Miss, Teamleder i DONG Energy Fibernet-afdelingen Operations & Technology. Klarhed over behov for udvikling Dette gav mig overblik, så jeg kunne se, hvor jeg skulle udvikle kompetencer både for at afdelingen samlet set kan varetage sine opgaver bedst muligt og for at skabe udvikling og arbejdsglæde hos de enkelte medarbejdere. Ud fra kompetencekortlægningen kunne Lars Herman Miss definere en karrierestige med specialister i tre niveauer og med klart definerede mål. Kortlægning et vigtigt lederredskab Kortlægningen var et vigtigt redskab for mig som leder, fordi det gjorde det muligt for mig at se, hvordan jeg skulle nå afdelingens mål ved at kompetenceudvikle afdelingens 17 medarbejdere. Og ved at gå struktureret til værks fik jeg mest muligt ud af kursusbudgettet, slutter Lars Hermann Miss, Teamleder i Operations & Technology, DONG Energy Fibernet. 5

6 DSV skræddersyet it-kompetenceudvikling Når det gælder transportløsninger, har DSV specialiseret sig i at tilpasse løsningerne til den enkelte kundes behov. Derfor var det nærliggende for DSV at ønske den samme kundeorientering, hvad angår it-kurser. DSV er en global og strømlinet udbyder af transport- og logistikløsninger. Også når det gælder it-kompetencer, er DSV strømlinet og målrettet. Så da Communication Services i DSV Group IT, som tager sig af it-drift, havde brug for at blive styrket på hhv. Cisco Security Manager og Cisco Intrusion Prevention System og helst hurtigt og samtidig for hele afdelingen, gik Section Manager Peter Nielsen i dialog med Global Knowledge Danmark. Resultatet blev et målrettet og skræddersyet kursusforløb. Hvad angår Cisco Intrusion Prevention System, sendte jeg to mand på Global Knowledge s standardkursus, der tager fem dage. De synes, det var et rigtig godt kursus, men kunne også se, at vi i DSV ikke havde brug for alle dele af kurset. Så ud fra deres input sammensatte Global Knowledge et forløb, der var fuldstændig målrettet vores behov. Hvad angår Cisco Security Manager, var vi i dialog med Global Knowledge om vores behov. Så på baggrund af vores ønsker og behov, definerede Global Knowledge et kursusindhold til os, fortæller Peter Nielsen. Resultatet blev en meget målrettet workshop af to dages varighed. Hvad angår Intrusion Prevention System, gav det fire af mine medarbejdere en solid basisviden, så de kan supplere de to, der havde været på det fulde kursus og opnået specialstviden. Hvad angår Cisco Security Manager, har vi fået en fælles og meget målrettet viden, der lige præcis svarer til vores behov, siger Peter Nielsen. Hertil kommer, at Global Knowledge afholdt kurserne hos os. Det betød, at vi stadig kunne holde vores dagligdag kørende, så vi kunne servicere virksomheden, selv om vi var på kursus, siger Peter Nielsen. Målrettet workshop I DSV har vi tidligere brugt Global Knowledge s standardkurser, og de har været udmærkede. Men i dette tilfælde, hvor jeg havde brug for at få alle mand i afdelingen opdateret i en fart, var det en god løsning, at Global Knowledge lavede forløb, der var 100 pct. målrettede til vores behov. Og herudover var det billigere. Ikke alene sparede vi selve kursusprisen, men vi sparede også en masse mandetimer, som ellers skulle være trukket ud af det daglige arbejde, slutter en tilfreds Peter Nielsen, Section Manager i Communication Services i DSV Group IT, DSV A/S. Standard kursus Kompetence afdækning I stedet for et fem-dages kursus, som omfattede alt inden for Cisco Intrusion Prevention System, og et tre-dages kursus om Cisco Security Manager, fik vi nu et ekstremt fokuseret to-dages forløb. 6

7 Skræddersyet ITIL-kursus accelererer global sourcing-projekt i NNIT ITIL er en vigtig fælles referenceramme, når NNIT s Life Science Division udvikler samarbejdet mellem virksomhedens specialister i Danmark og Kina. Når målet er at levere itservices med høj kvalitet i en global leverancemodel, hvor medarbejderne samarbejder på tværs af geografiske og kulturelle grænser, så giver ITIL et fortrin. Det er erfaringen i NNIT Life Science Division, som bruger ITIL som en væsentlig ingrediens i et aktuelt global sourcing-projekt. I Life Science Division arbejder mere end 250 specialister i Danmark og Kina med it rettet snævert mod farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, som er underlagt hårde lovkrav til dokumentation og kvalitet. Derfor skal samarbejdet være optimalt og ITIL er et relevant redskab til at opnå det. Målet er på kort tid at løfte andelen af outsourcede opgaver væsentligt. ITIL er generelt et vigtigt element hos NNIT, som dog også forholder sig pragmatisk til, hvordan man får mest værdi ud af indsatsen. For ITIL er stort, og hele pakken giver ikke nødvendigvis mening for alle medarbejdere. Derfor har vi fokus på målrettet udvikling af ITILkompetencer med kursusforløb, der er snævert rettet mod de forskellige rolletyper, fortæller Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. ACCREDITED BY Pragmatisk ITIL Baseret på en skitse over de processer i kundeleverancen, som NNIT ønskede at fokusere på, definerede virksomheden sammen med Global Knowledge de optimale ITIL-kurser til de forskellige roller i divisionen: Service Owner Application Manager Service Delivery Manager Technical Consultant Målet er ikke, at alle medarbejdere skulle blive ITIL-eksperter, men at udvikle netop de kompetencer, som giver mening i forhold til hver medarbejders rolle. Derfor blev ITIL-træningen skræddersyet. Efterfølgende har Global Knowledge leveret de forskellige kursusforløb, siger Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. Tage ansvar Det har været vigtigt for NNIT, at Global Knowledge har taget ansvar for ITIL-forløbet, på samme måde som NNIT selv tager ansvar for leverancer til sine kunder. Global Knowledge har løftet opgaven rigtig godt. Bl.a. har Global Knowledge dedikeret en fast underviser til forløbet. Det har bevirket, at underviseren kendte vores forretning og har kunnet målrette pensum i forhold til, hvad der er specielt relevant for os. Dette har givet en god dialog. Derudover har det været godt, at Global Knowledge ikke alene har leveret undervisning men også påtaget sig et administrativt ansvar i forbindelse med undervisningen, der blev leveret internt hos NNIT. Global Knowledge udnævnte en af deres medarbejdere til kursuskoordinator og påtog sig ansvar for at få det store puslespil omkring kalendere og lokaler til at gå op. Det har været en stor aflastning af mig, ligesom det har været vigtigt for mig at have en person at sparre med omkring planlægning af forløbet, slutter Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT A/S. ITIL er stort, og hele pakken giver ikke nødvendigvis mening for alle medarbejdere. Derfor har vi fokus på målrettet udvikling af ITILkompetencer med kursusforløb, der er snævert rettet mod de forskellige rolletyper, Anne Marie Friis Espersen, Service Delivery Manager i NNIT. 7

8 Kvalitet og afholdelsesgaranti Vores kunder er virksomheder, hvor it-anvendelsen er forretningskritisk, og hvor it-nedbrud koster mange penge. Det er derfor en vigtig rettesnor for Global Knowledge at agere på en måde, så vi kan være med til at gøre vores kunder mindre sårbare, bl.a. ved at sørge for, at de har de itkompetencer, der er nødvendige, for at kunne indfri deres forretningsmæssige mål. Målrettet it-kompetenceudvikling I salgsafdelingen har vi derfor som mål at støtte kunderne, så deres it-kompetenceudvikling bliver målrettet virksomhedens behov. Det betyder, at vi hjælper med at finde eller sammensætte det helt rigtige kursusindhold og den helt rigtige form. Afholdelsesgaranti Tid er ofte en knap ressource i dag, og virksomheder er typisk nødt til at planlægge stramt. Derfor har vi afholdelsesgaranti på flere og flere af vores populære kurser. For når vores kunder har lavet udrulningsog projektplaner, der måske indgår i en større projektportefølje, er det naturligvis vigtigt, at kurser bliver afholdt på det aftalte tidspunkt, så deadlines og projekter ikke skrider. Eller så virksomhederne fravælger it-kompetenceudvikling. Autoriseret træningspartner Global Knowledge er autoriseret træningspartner for alle vores leverandører. Det giver dig garanti for levering af kurser med originale kursusmaterialer, samt at alle Global Knowledge-instruktører er certificerede til at levere kurserne. Denne certificering sikrer også, at du får den undervisning, der er den optimale i forhold til et givet produkt fra en given leverandør. Træning på tværs af teknologier Global Knowledge leverer standardkursusforløb. Men herudover sammensætter vi træningsforløb på tværs af leverandørerne, så du fx kan få et forløb, der træner dig og din afdeling i både VMware og Cisco. Vi er stolte af vores instruktører Vi har landets bedste instruktører, som selvfølgelig er autoriserede og højt certificerede inden for de områder, de underviser i. Herudover har de omfattende praktisk erfaring med it-design og -implementering. Det betyder, at de kan se, vurdere og relatere til den enkelte kursist, så kursus- og træningsforløb altid er målrettet deltagerne. Vores viden er faktisk global Store internationale virksomheder har glæde af at indgå globale aftaler, så de sikrer sig, at medarbejdere forskellige steder i verden kan arbejde sammen, fordi de har kompetencer, der passer sammen. Men alle kan have glæde af, at Global Knowledge faktisk er globale. For uanset hvor avancerede jeres behov er, så kan vi finde en instruktør, der matcher dem, for vi kan trække på instruktører fra hele verden. Global Knowledge er en af de førende testudbydere i Danmark. Udover at udbyde kurser er Global Knowledge Danmark også autoriseret testcenter og har været det i mere end 10 år. Faktisk er vi en af de førende testudbydere i Danmark. Global Knowledge s testadministratorer i både Danmark og resten af Europa - er certificeret ifølge gældende krav fra Prometric og Vue. Alle testcentre er overvåget af en autoriseret testadministrator. Test på den måde, der passer dig Hvis I hellere vil have test foretaget på jeres egen lokation, så kommer vi med vores mobile testcenter og afvikler tests hos jer selv. Dette sker selvfølgelig også under forhold, der lever op til gældende krav fra Prometric og Vue. 8

9 Kursus hvor som helst Global Knowledge tilbyder uddannelse i Danmark eller på forskellige kursuslokationer i Europa. Men hvis du ønsker kurser gennemført på egne lokationer, er dette naturligvis også en mulighed. Hos Global Knowldege få du: Kursuslokaler med air condition Komfortable, ergonomiske og justerbare stole En kraftig pc pr. kursist Netværk med stor ydeevne Europas største remotelab Trådløst netværk Audiovisuelt udstyr af højeste kvalitet Gratis forfriskninger i løbet af dagen og is om sommeren Afslappet atmosfære Lækker frokost hos Madkunsten i samme bygning Handicapvenlig adgang 9

10 Vores undervisere Global Knowledge Danmark samarbejder med en række preferred freelancere. Det betyder at vi har en eksklusivaftale med vores undervisere, så vi sikrer de stærkeste og bedst certificerede undervisere på området og så vi i videst mulig udstrækning kan afholde langt det meste materiale fra vores leverandører leveret på dansk. I de tilfælde, hvor vi ikke dækker et emne på dansk, får du som deltager på vores kurser de bedste undervisere fra vores afdelinger rundt om i verden. Tór A.L. Olsen Cisco instruktør Danmarks højst certificerede instruktør Lasse Christiansen er Global Knowledge instruktør inden for hhv. Cisco Datacenter og VMware og er formodentlig Danmarks højst certificerede instruktør. Evne til at aflæse kursisternes behov Det var han i hvert fald i 2008, hvor han var forsidehistorie i Computerworld, som havde et tema om certificeringer. Blandt nogle få af Lasses certificeringer er Cisco CCIE, CCSI, CCSP, CCVP, CCDP, CCNP, VMware VCI samt MCSE, CEH og LPIC-2! Udover at være overordentlig godt kvalificeret på det teknologiske lægger Lasse vægt på forretningsforståelse og forståelse af den kontekst, som it skal bruges indenfor. Min tilgang er, at teknologi ikke er noget værd i sig selv, men kun i forhold til den forretningsmæssige værdi, teknologien skaber. Derfor vægter jeg højt at relatere til den virkelighed, som it indgår i ude i virksomhederne, siger Lasse Christiansen. Lasse oplever, at netop evnen til at relatere it til den forretningsmæssige virkelighed er efterspurgt i langt højere grad end tidligere. Tór A.L. Olsen er Global Knowledge instruktør inden for feltet Cisco sikkerhed og wireless. Blandt Tórs mange certificeringer er således CCSI, CCSP og CCNP Wireless. Tór er kendt for at bruge megen energi på substansen i undervisningen, for sin meget omfattende baggrund og for sin faglige kompetence. Det er meget få, det er lykkedes for at fange Tór på det forkerte ben! Derimod har mange kursister gennem tiden haft glæde af, at Tór har skærpet sin evne til at aflæse kursisterne og deres behov, så den enkelte kursist har en oplevelse af at blive set, hørt, forstået - og få relevant viden med hjem. Herudover sætter Tór en ære i at levere varen som formidler en evne, han begyndte at opdyrke helt tilbage i den del af hans karriere, der foregik som befalingsmand i flyvevåbnet. Vi fik både pædagogisk uddannelse og erfaring i militæret. Og herudover blev det indpodet i os, at hvis vi blev stillet en opgave, så skulle den løses! Den kultur er stadig en basal del af mig, fortæller Tór A.L. Olsen. Den militære baggrund har sandsynligvis også del i, at folk generelt har en oplevelse af, at de ved, hvor de har Tór og derfor vælger ham som instruktør igen og igen. Herudover er Lasse en efterspurgt instruktør, fordi han formår at kombinere sin omfattende viden med en evne til at differentiere sine budskaber i forhold til det enkelte hold og den enkelte kursist. På et kursushold er der mange mennesker og mange faktorer, der har indflydelse på, hvor godt kurset bliver. Jeg oplever, at en af mine vigtigste funktioner er at være brobygger, så alle disse faktorer bringes i spil på den bedst mulige måde, siger Lasse Christiansen. Lasse K. Christiansen Cisco, VMware instruktør 10

11 Most Valuable Person Kent Agerlund er Global Knowledge instruktør inden for Microsoft backofficeprodukter med speciale i Microsoft Configuration Manager. Og faktisk er han så skrap inden for dette felt, at han af Microsoft er udnævnt til Configuration Manager Most Valuable Person en udnævnelse, som på verdensplan kun indehaves af 48 andre personer med viden om Configuration Manager. Udover et hav af Microsoft certificeriner er han Member of Microsoft Denmark System Center Partner Expert Team, The Danish Technet Influencers program and System Center Influencers Program. Global Knowledge Danmark er glade for at bruge Kent som underviser. Det er der mange andre, der også er! Således har Kent hele verden som sin arbejdsplads og holder jævnligt kurser i USA. Blandt de virksomheder, der trækker på Kent, er Microsoft, der bruger Kent til kurser, når der skal uddannes konsulenter og Microsoft partnere. Herudover bruger Microsoft Kent i Ask The Expert -paneler på nogle af deres store konferencer, bl.a. TechEd. Kent Agerlund Microsoft instruktør Preferred Frelancere: Cisco: Tór A.L. Olsen, 2RNet Carsten Skov Andersen, CSA Security Lasse K. Christiansen, Structuring Karsten Hartmann Sørensen, Structuring I min undervisning arbejder jeg ud fra en forståelse for andet end teknik. For ingen af kursisterne kan jo nøjes med kun at tænke på it, siger Kent Agerlund. Kent er glad for at undervise, men synes, det er vigtigt også at arbejde praktisk med it. Jeg underviser kun en uge om måneden. Min øvrige tid bruger jeg på konsulentarbejde, fordi jeg ønsker at blive ved med at vide, hvordan it i praksis understøtter virksomhedernes forretningsmæssige mål. Microsoft: Bjørn Selschou Hansen, Prehendo Jan Fredborg, Prehendo Kåre Rude Andersen, Coretech Kent Agerlund, Coretech Brian Fahrenholtz, Coretech Niels Nordmann, Coretech Claus Jakob Wordenskjold, Chinchilla Data VMware: Bjørn Selschou Hansen, Prehendo Lasse K. Christiansen, Structuring ITIL: Steen Riis-Petersen, Itheco Business Solutions A/S Kursus hvor som helst Hos Global Knowledge har vi investeret massivt i udstyr, bl.a. remote-labs. Hermed har vi etableret et kursus-setup, som svarer bedst muligt til dine behov. Hvis du har behov, der ligger ud over, så sig endelig til! Global Knowledge leverer forskellige typer it-kompetenceudvikling. Det gør vi i vores moderne og velindrettede kursuslokaler på Stamholmen. Medmindre det passer jer bedre, at vi gør det på jeres egen lokation. Så tager vi bare hele vores mobile kursus-setup med ud til jer. Førende på udstyr Herudover har Global Knowledge inden for en kort årrække investeret ca. 70 mio. kr. i bl.a. Cisco og VMware remote labs udstyr og er hermed den største udbyder af remote labs. Udstyret har base hos Global Knowledge i Wokingham, England og fylder hele 900m2. Det betyder at du via vores remote labs altid har hands on på det nyeste udstyr og software. Global Knowledge s remote labs lever op til de strenge krav, der er udstukket af Cisco og VMware. Og alle labs er bygget, så de understøtter de øvelser, der er indeholdt i kurser i fra bl.a. Cisco og VMware. Global Knowledge remote labs er tilgængelige 24x7. Så uanset hvor mange tidszoner, jeres medarbejdere befinder sig i, kan de let komme på kursus. 11

12 Austria: Gutheil-Schoder-Gasse 7a, A-1101 Vienna T +43 (1) F +43 (1) E Belgium: Zandvoortstraat 1, 2800 Mechelen, T F E Denmark: Stamholmen 149, Hvidovre T F E Dubai: Dubai Knowledge Village, Block 2A, first floor, Office F-68, PO Box T F E Egypt: 17 Al Ahram Street Tower B, Al-Korba Heliopolis - Cairo - 6th & 7th Floor T & F E EMEA HQ - UK: Thames Valley Training Centre, Mulberry Business Park, Fishponds Rd, Wokingham, Berkshire, RG41 2GY T +44 (0) F +44 (0) E France: Tour Albert 1er 65, avenue de Colmar, Reuil-Malmaison cedex T +33 (0) F +33 (0) E Germany: Friedensallee 271, D Hamburg T +49 (0) F +49 (0) E Ireland: 3rd Floor Jervis House, Millennium Walkway, Dublin 1 T +353 (0) F +353 (0) E Netherlands: Iepenhoeve 5, 3438 MR, Nieuwegein, T +31 (0) F +31 (0) E Norway: Grenseveien 97, N-0663 Oslo, Postboks 6256 Etterstad, N-0603 Oslo, Norway T F E Saudi Arabia: Global Knowledge Diplomatic Quarter, Al-Fazzari Complex Office C13, P.O. Box Riyadh T F E Spain: Edificio Indocentro, Calle de la Retama 7, 6a planta, Madrid, ES T F E Sweden: Vretenvägen 13, plan 3, Box Solna (Stockholm) T F E UK: Thames Valley Training Centre, Mulberry Business Park, Fishponds Rd, Wokingham, Berkshire, RG41 2GY T +44 (0) F +44 (0) E Corporate HQ - USA: 9000 Regency Parkway, Suite 400, Cary, NC T F E Copyright 2011 Global Knowledge Training LLC. All rights reserved. Global Knowledge forbeholder sig ret til ændringer i priser, generelle vilkår, kursusindhold, kursusdatoer, produkter eller programmer og aflysninger af kurser uden yderligere ansvar. Global Knowledge tager ingen ansvar for eventuelle utilsigtede fejl. For komplet liste over generelle vilkår se venligst the Global Knowledge logo, and LEARNING. To Make a Difference. are trademarks of Global Knowledge Training LLC. Alle andre nævnte mærker ejes af det respektive firma eller organisation.

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

ACADEMY. Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det!

ACADEMY. Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! ACADEMY Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! Bliv klogere på it-sikkerhed og få dokumentation på det! Digicure går højt op i faglighed og vi vil gerne være med til at videreudvikle

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Brochure En klar vej fremad Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Det enestående udvalg i HP's portefølje kombineret med evnerne fra en autoriseret HP PartnerOne-partner giver

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursusprogrammet for 2015. Vi mener, at løbende

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB benytter sig af Cisco Unified Communications til at skærpe kundefokus og forny sit call center. VIRKSOMHEDSOVERSIGT Kundenavn Danske Statsbaner - DSB

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé. Mikkel Sørensen. Curriculum Vitae Mikkel Sørensen Page 1 of 7

Curriculum Vitae. Resumé. Mikkel Sørensen. Curriculum Vitae Mikkel Sørensen Page 1 of 7 Curriculum Vitae Resumé Jeg har mere end 18 års erfaring med design, implementation og dokumentation af Microsoft løsninger. Mikkel Sørensen Fødselsdato: 31-01-1971 Addresse: Skelbækgade 40, 3.tv 1717

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mere end 30 års erfaring indenfor skilteindustrien og digialt tryk. Kernevirksomheden er visuel kommunikation Siden 1976 har vores virksomhed fokuseret på

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net PERSONLIGE DATA Navn: Brian Ladefoged Adresse: Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Telefon: 5155 3131 E mail: brian@ladefoged.net Fødselsdato: 26. juli 1976 Civilstand: ugift, ingen børn PERSONPROFIL Ung

Læs mere

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du:

Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Med et full-service konsulenthus i ryggen får du: Markedets førende IT-konsulenter Effektiv leverandørstyring Senior managementrådgivning Kvalitets-nearshoring i Polen Effektiv kvalitetssikring 100 % gennemsigtig

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 2 Kort fortalt om os, så er vi markedsleder, og har 25 års erfaring har vi fået de fleste partner- priser på markedet har vi de dygtigste medarbejdere er vi en del af TDC

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Indhold Et markedsledende concept Fakta om undervisningen Fordele Priser Underviserne Bilag 1: eksempel på lektionsplan 1 Bilag 2: eksempel på lektionsplan

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere