Danish Centre for Design Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Centre for Design Research"

Transkript

1 Danish Centre for Design Research Designforskning veje til innovation og værdi Danish Centre for Design Research I 2020 agerer dansk designforskning løftestang for de danske designuddannelser samt bidrager væsentligt til innovation i den offentlige og den private sektor. Visionudvalget Design2020

2 Designforskning veje til innovation og værdi dcdr Årspublikation 2011

3 3 dcdr Nye veje til innovation og værdi I 2020 agerer dansk designforskning løftestang for de danske designuddannelser, samt bidrager væsentligt til innovation i den offentlige og private sektor. Det er Visionsudvalget Design2020 s idé om den omfattende indvirkning på det danske samfund, som designforskningen har i At forskningen er løftestang for uddannelserne, er en naturlig følge af uddannelsernes forskningsunderbygning, der er foregået over de seneste knap 10 år, og som kulminerede med den positive forskningsevaluering i Designforskningen bidrager også væsentligt til innovation i både den offentlige og den private sektor, fordi forskningen ofte er tæt på organisationer og virksomheder. Designforskningen er i sit udgangspunkt optaget af at løse problemer. Designforskningen støtter innovationen Design er en målrettet aktivitet, der på tværs af fagligheder skaber udvikling og innovation for mennesker og samfund. Og designforskningen producerer ny viden om, hvordan denne udvikling bliver stadigt bedre. I Center for Designforsknings årspublikation 2011 fortæller vi, hvordan designforskningen viser veje til innovation og værdi. Vi fortæller f.eks., hvordan forskningen konkret bidrager til, at danskerne bliver mere åbne over for elbiler. Artiklen

4 dcdr 4 Designforskningen i Danmark har stort potentiale som katalysator for innovation, slår centerchef Dorthe Mejlhede fast. Med national koordinering af designforskningen kan dette potentiale udnyttes bedre, hvilket også forskningsevalueringen og Visionudvalget Design 2020 peger på. viser, hvordan designforskningen understøtter innovationen i retning af et mere bæredygtigt samfund. Det er et felt, hvor markedskræfterne ikke kan drive udviklingen alene. Men den tværdisciplinære designforskning kan understøtte udviklingen, så brug og køb af elbiler på sigt kan komme til at foregå på markedsvilkår. Forskningen forandrer praksis En anden artikel handler om, hvordan designforskningen underbygger design i praksis via centrets masteruddannelse. Her fortæller en designer, der blev master i design i 2009, hvordan uddannelsen har givet ham overblik, viden og inspiration til at udvikle sin forretning. Han skaber nu arbejde i industrien ved at udvikle moderne byrumsmøbler, som industriens arbejdspladser producerer. En tredje artikel handler om designforskningens fokus på organisationsudvikling ved hjælp af design. Forskningen skaber viden om, hvad placeringen af designkompetencer betyder, og giver dermed en større forståelse for værdien af at integrere designtænkning i organisationer. Forskningen viser virksomheder, at fokus på og brug af design skaber innovation. Designforskningen kan således både løse konkrete problemer samt i et bredere perspektiv vise innovationspotentialet i organisationer og virksomheder. Behov for national koordinering Center for Designforskning og designuddannelsernes institutioner blev ved ressortomlægningen placeret i Uddannelsesministeriet sammen med de øvrige videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det giver en mulighed for større synergi, bedre og tættere samarbejde og ikke mindst et højt forskningsniveau, fordi koordinering og videndeling mellem institutionerne bliver lettere. Både forskningsevalueringen i 2010 og visionsudvalget Design2020 peger på behovet for national koordinering af designforskningen. Designforskningen i Danmark har et stort potentiale som bidragyder til innovation. Og forskningsmiljøets volumen og synlighed, som bl.a. i kraft af centret har været stigende over de senere år, bidrager til den internationale branding af Danmark, der er nødvendig for at tiltrække udenlandske talenter og investeringer. Dorthe Mejlhede Centerchef

5 5 dcdr s. 10 s. 30 s. 18 s. 22

6 Indhold dcdr 6 Designforskning veje til innovation og værdi 6 Hul igennem for designforskningen Designforskningen i Danmark har nået en vis modenhed og begynder at høste frugterne af sin hidtidige indsats, lyder det fra Center for Designforsknings fire forskningsledere. 12 Interaktionsdrevet design skal få danskerne til at køre elbil Forsknings- og udviklingsprojektet etrans skaber grundlaget for, at elbilen kan blive en succes i Danmark. Projektet har lanceret begrebet interaktionsdrevet design en metode, som er særligt god til at håndtere komplekse processer med mange interessenter. 16 Master i Design får gode karakterer Master i Design er godt sammensat, effektiv og tidssvarende, konkluderer en ny undersøgelse. Kandidaterne får brugbare værktøjer og øget selvtillid i forhold til deres fag. Selvstændig designer Hans Christian Asmussen satte sin virksomhed på vågeblus i to år for at kunne fordybe sig i masteruddannelsen. 20 Forskning har formet Danmarks Designforskning har været med til at forme Danmarks nye officielle stol, Stuk, og for lektor Nicolai de Gier er det netop, hvad forskning skal: Den skal komme faget til gode ude i virkeligheden. 24 Karriere i erhvervslivet med en ph.d. i design En ph.d.-uddannelse er et naturligt skridt til en karriere som forsker. Men hvad med de ph.d.er, som fortsætter deres karriere i erhvervslivet? Her fortæller tre af dem om, hvordan de bruger deres forskningsviden og -metoder i private virksomheder. 32 Opråb til modebranchen: Engagér jer i forskningen Når modeforskerne præsenterer ny viden, er modevirksomhederne lutter øren. Men både forskere og modebranche kunne vinde ved at arbejde tættere sammen, end de gør i dag, mener både en lektor og en firmaejer. 36 Bevidst brug af design skaber innovation Designdreven innovation i virksomheder kan både resultere i konkret produktudvikling og i udvikling af arbejdsprocesser og forretningsstrategi. Og placeringen af design i forhold til den enkelte virksomhed har stor betydning. Center for Designforskning Center for Designforskning 44 Publikationer 49 Forskningsprojekter 53 Konferencer, seminarer og andre netværksaktiviteter 59 Medarbejdere 62 Styregruppe 62 Det Rådgivende Forskningsudvalg 63 Koordinationsudvalg 28 Co-design hjælper SKAT Udviklingsmetoden co-design har potentiale inden for velfærdsområdet. Det har vist sig i flere projekter, blandt andet et, som designforskere og -studerende har gennemført i samarbejde med SKAT og MindLab.

7 7 dcdr

8 dcdr 8 Hul igennem for designforskningen Designforskningen i Danmark har nået en vis modenhed og begynder at høste nogle af frugterne af sin hidtidige indsats. Forskningen er blevet mere udadvendt, og erhvervsliv og samfund er i stigende grad opmærksomme på, at designforskning kan spille en vigtig rolle. Forskningen skal stadig understøtte designfaget, men samtidig åbner nye døre sig for designforskningen, der fremover også skal turde tage mere vovede spørgs- forskningsledere udtrykker det. Den danske designforskning har ikke længere dun på overlæben. Den har fået bredere skuldre og er blevet en spiller, man regner med på holdet i både virksomhederne og samfundet. Der er en fornemmelse af, at nu er der hul igennem. Stille og roligt har der indfundet sig en modenhed i designforskningen, og der er en klart stigende opmærksomhed fra virksomhedernes side. I dag mener alle for eksempel, at erhvervs-ph.d.er er en god idé, siger Peter Gall Krogh, professor i design ved Arkitektskolen Aarhus. Også institutleder Mette Harrestrup fra Designskolen Kolding mener, at designforskningen er skudt i vejret på det seneste. Vi begynder at kunne høste frugterne af vores indsats for designforskningen. Vi kan se, at forskningen løfter design som fag blandt andet ved at italesætte fagets tavse viden. At vi i 2011 kunne sende 60 studerende til Ghana i et fire ugers undervisningsprojekt er et direkte resultat af forskningsindsatsen, for forskningen var fundament for projektet, siger Mette Harrestrup og forklarer, at de studerende i Ghana arbejdede med at finde løsninger på landets affaldsproblemer, blandt andet ved at bruge såkaldte metodekort, som lektorerne Silje Kamille Friis og Anne Katrine Gelting har udviklet. På Kunstakademiets Designskole i København har man i et par år arbejdet med udviklingsarbejde i Marokko. Her har danske designstuderende udvekslet designmetoder med kvindelige marokkanske kunsthåndværkere for at styrke deres position og muligheder i samfundet. Forskningsleder Troels Degn Johansson glæder sig over, at myndigheder i såvel Marokko som Danmark nu har set lyset, og han ser muligheder for en mere omfattende indsats gennem styrkelse af designforskningen.

9 9 dcdr Ny opfattelse af service På de hjemlige breddegrader er et af de konkrete resultater af designforskningen på Designskolen Kolding et erhvervs-ph.d.- projekt, hvor Kirsten Bonde Sørensen i samarbejde med Middelfart Sparekasse har arbejdet med at give bankens kunder mere ansvar for deres bankforretninger frem for blot at overlade dem til deres bankrådgivere. Projektet i Middelfart har forandret opfattelsen af servicedesign i den finansielle sektor, og det har været så stor en succes, at sparekassen nu arbejder på en implementering og ansætter Kirsten Bonde Sørensen for at arbejde videre med de nye tanker, efter at ph.d.-projektet er afsluttet, siger Mette Harrestrup. Også andre steder har designforskningen i 2011 sat sit fingeraftryk på virkeligheden. I Aarhus har forskningsprojektet Mobile Home Centre ifølge Peter Gall Krogh bidraget til væsentlige ændringer i udviklingsprocedurer hos B&O. Formålet med projektet var at give B&O s meget rejsende kunder mulighed for at føle sig hjemme, selv når de er på farten. Ud over at projektet bidrog med konkrete produkter, påvirkede det også B&O til at inddrage nye aspekter til inspiration for produktudviklingen. Forskningsleder Troels Degn Johansson fra Kunstakademiets Designskole oplever, at der generelt er en større lyd- Troels Degn Johansson er lektor og forskningsleder ved Kunstakademiets Designskole. Han ser en langt større lydhørhed og interesse for designforskningens potentialer institutioner, også internationalt.

10 dcdr 10 Forskningsstøttet fag kalder professor på Kunstakademiets Arkitektskole Anders Brix det, når designforskningens viden bliver omsat til resultater og produkter i virksomheder og samfund. hørhed over for designforskningen også fra de internationale virksomheder. For eksempel tog det amerikanske medicinalfirma Johnson & Johnson initiativ til et projekt, hvor vores co-designforskerklynge sammen med vores designstuderende arbejdede med de menneskelige relationer, som rystes, når et familiemedlem udvikler Alzheimers sygdom. Projektet udarbejdede dialogværktøjer, som kan hjælpe patienter og pårørende med at tackle hverdagen og de store spørgsmål, sygdommen rejser, fortæller Troels Degn Johansson. Masser af opgaver i hospitalsvæsenet Også i en anden stor samfundsopgave udbygningen af det danske hospitalsvæsen sidder designforskerne med ved arbejdsbordet til de indledende øvelser, forklarer professor Anders Brix, Kunstakademiets Arkitektskole. Han nævner lektor Merete Ahnfeldt-Mollerups samarbejde med bl.a. regionerne og Henning Larsens Tegnestue i et stort projekt om udbygningen af de danske hospitaler. Et hospital er et komplekst maskineri, og der er meget for designforskningen at gøre i forhold til alle de praktiske, dagligdags problemstillinger. Projektet handler blandt andet om at undersøge samspillet mellem patienter og hospital. Ved at undersøge, hvad der egentlig foregår på hospitalet, finder man ud af, hvordan man bedst udformer dets rum og genstande, siger han og tilføjer, at man ofte bruger antropologer, psykologer og ingeniører til at undersøge folks adfærd, og så får arkitekterne en rapport som grundlag at formgive ud fra. Vores erfaring er, at man får et langt bedre resultat, hvis man lader arkitekterne selv undersøge menneskers samspil med rum og genstande, for de ved præcis, hvilke oplysninger de har brug for som formgivere. Antropologer har ikke samme fornemmelse for form. Derfor er det vigtigt, at designforskere og arkitekter er med fra starten, siger Anders Brix. Det er ren synergi Det er ikke kun enkeltstående forskningsprojekter, der gør en forskel. Mette Harrestrup begynder at kunne se en synergieffekt af de forskellige projekter for eksempel kan et ph.d.-projekt skabe interesse for det næste: Et eksempel er Eva Knutz, som i sit ph.d.-projekt har udviklet et computerspil, der skal gøre hospitalsindlagte børn mere trygge ved den medicinske behandling. Ud af det projekt er opstået en idé til også at undersøge, hvordan spil kan forbedre forholdene mellem indsatte, pårørende og fængselsansatte. Designskolen Kolding har derfor senest samarbejdet med Kriminalforsorgen og det Tekniske Universitet i Delft for at udvikle spil til indsatte og deres børn, fortæller Mette Harrestrup og tilføjer: Det er ren synergi. Ny struktur giver resultater At designforskningen begynder at se nogle resultater, kan tilskrives en vis modenhed, men også strukturelle forandringer i måden at arbejde på. På Kunstakademiets Designskole er forskerne for eksempel begyndt at gruppere sig i klynger, og ifølge Troels Degn Johansson er det på flere måder hensigtsmæssigt.

11 11 dcdr Designforskningen tør tage stadig mere vovede emner op, mener professor Peter Gall Krogh fra Arkitektskolen Aarhus. Emner, der handler mere om fænomener i samfundet og i kulturen end om kroner og ører. Forskerklyngerne er en uformel måde at organisere arbejdet på. Man åbner dørene for deltagere med andre baggrunde, og ved at udvikle et fælles sprog og fælles metoder lærer vi hinanden bedre at kende og får en dybere forståelse af hinandens problemstillinger. På den måde opnår vi større sammenhængskraft i forskningen og skaber større gennemslagskraft over for både uddannelsen og erhvervslivet, siger Troels Degn Johansson. Filosofien bag klyngesamarbejdet er, at vi kan bidrage med mere, når vi trækker i flok, end når vi sidder hver for sig og producerer afhandlinger, tilføjer han. Dynamik i forskningen På Designskolen Kolding er forskningen blevet mere udadvendt efter en strukturændring, hvor forskningen blev tilknyttet institutterne i stedet for at være samlet i en forskningsafdeling. Mette Harrestrup siger: Vi har fået en anden dynamik i forskningen, fordi forskerne nu er ude i blodbanen med resten af den faglige udvikling. Der er blevet kortere fra forskningslaboratoriet til virkeligheden. Nogle synes, at forskningen støder på grund på den måde, fordi man i samarbejdet med erhvervslivet bliver nødt til at tænke fra forskning til faktura. Men jeg synes tværtimod, at samarbejdet kvalificerer forskningen som mere relevant og med mere gennemslagskraft. Balancen mellem forskning og fag På Kunstakademiets Arkitektskole har designforskningen fundet en god balance mellem forskning og fag, mener Anders Brix. Vi har fundet en form, som man kan kalde forskningsstøttet fag, og vi har nået resultater på et højt niveau. Et eksempel er Nicolai de Gier og Christoffer Harlangs stol, Stuk, som vandt en konkurrence om en ny stol til det officielle Danmark. Stolen er blevet til på baggrund af både Nicolais og Christoffers forskning gennem mange år. Den er et konkret produkt, som nu sættes i produktion, men den er også et eksempel på, hvordan designforskningen kan føde faget og gøre os til mere følsomme og begavede formgivere. Steen Ejlers mange bøger om dansk grafisk design, som står på de fleste grafiske tegnestuer, og som en hel generation af grafiske formgivere refererer til, er et andet eksempel, siger Anders Brix. Design for menneskerettigheder Designforskningen har fået selvtillid, og ifølge Peter Gall Krogh begynder den så småt at bevæge sig ad nye stier. Der dukker en ny type ph.d.-projekter op, som ikke ligner den klassiske opfattelse af, hvad design er. Det skyldes fagets modenhed, mener Peter Gall Krogh og fortæller, at han netop har været i Eindhoven i Holland for at bedømme en ret eksperimenterende afhandling. Den handlede om, hvordan man kan promovere menneskerettighederne og håndhævelsen af dem gennem design. Hvordan kan design understøtte et større samfundsmæssigt fænomen? Det er et voldsomt spørgsmål at tage på sig, og projektet Rights Through Makingˇ bryder med den klassiske designforskning, hvor man undersøger et veldefineret problem. Men designforskningen er ved at være moden til at turde tage mere vovede emner på sig, og jeg håber, at vi vil se mere af den slags, siger han.

12 dcdr 12 Fra smuk svane til grim ælling Mette Harrestrup mener også, at designforskningen udvikler sig i en mindre autoritetstro retning: Hvis man vender historien om den grimme ælling om, passer den på designforskningen: Hvor den før prøvede at ligne en smuk svane, har den nu accepteret sin rolle som en grim ælling, for den bliver stadigt mere eksperimenterende, rebelsk og risikovillig, og det er godt, siger hun. De nye tendenser kan måske betyde, at design bliver en stærkere spiller i forhold til at formulere et kulturelt felt, mener Peter Gall Krogh. Designforskningen har hidtil i høj grad handlet om at undersøge design som praksis. Og design er traditionelt blevet bedømt ud fra et parameter om, hvorvidt det var relevant for markedet. Fremover vil man måske mere se på, hvad design formår i forhold til at drive kulturen fremad, i stedet for udelukkende at se på dens værdi som kroner og øre, siger han. Institutleder Mette Harrestrup oplever, at det ene designforskningsprojekt fører det næste med sig. Synergien er udtryk for, at forskningen er ved

13 13 dcdr Interaktionsdrevet design skal få danskerne til at køre elbil Forsknings- og udviklingsprojektet etrans på Design- en succes i Danmark. Projektet har lanceret begrebet interaktionsdrevet design en metode, som er særligt god til at håndtere komplekse processer med mange interessenter. I samarbejdet indgår også virksomheden ChoosEV, der opsamler viden fra familiers test af elbiler. En elbil er i sin konstruktion meget enklere end benzin- og dieseldrevne biler. Til gengæld er projektet med at gøre elbilen til en succes i Danmark ret komplekst. Rigtig mange aktører med forskellige interesser har lod og del i elbilsagen, fortæller etrans projektleder Mette Mikkelsen. Opgaven er at få dem til at spille sammen, f.eks. i udviklingen af infrastruktur til elbilerne og af de serviceydelser, der skal gøre den lille bil til en både kommerciel og miljømæssig succes. Derfor har gruppen af forskere og designere i etrans-projektet lanceret begrebet interaktionsdrevet design som en videreudvikling af de gængse designmetoder den brugerdrevne og den designdrevne. Mette Mikkelsen forklarer: Ved at fokusere på dynamikken i selve interaktionen giver vi med den interaktionsdrevne metode alle interessenter mulighed for at gøre sig gældende. Metoden gør det nemmere at håndtere komplekse processer og undervejs bringe værdifuldt input fra mange interessenter i spil.

14 dcdr 14 Gennem interaktionsdrevet design udvikler etrans-projektet nye måder at tænke transport på i en række komplekse systemer. På en workshop udviklede designstuderende denne prototype af en ny måde at tænke delebiler på. Prototypen visualiserer det komplekse system og konceptets relevans for bl.a. bilister, teknikere, politikere, forskere og forretningsfolk.

15 15 dcdr I november 2011 rundede TestEnElbil en million kilometer i elbil i det landsdækkende projekt. Transportminister Henrik Dam Kristensen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard kørte to elbiler de sidste kilometer op til en million. Her ses de sammen med adm. direktør i ChoosEV, Lars Bording. Innovationen sker i mødet Som eksempel på kompleksiteten nævner Mette Mikkelsen udfordringen med at placere ladestandere i byrummet og få dem til at fungere for brugere, interessenter og andre, der færdes i det offentlige rum. Elselskaberne og vindmøllesektoren ønsker opladning af elbilernes batterier om natten, hvor den vedvarende energis andel af el-mikset er størst. Entreprenørerne har brug for viden om elkablernes tykkelse og placering i jorden. Kommunernes byplanlæggere skal bl.a. sørge for, at standerne ikke er farlige for hverken cyklister, der kommer susende forbi, eller nysgerrige børn med pilfingre. Her viser interaktionsdrevet design ifølge Mette Mikkelsen sin værdi. Alle interessenter skal inddrages i udviklingsarbejdet, selv om de har krav og behov, der peger i forskellige retninger. Innovationen opstår som resultat af den interaktion, forhandling og inspiration, der sker i mødet mellem interessenter med forskellige perspektiver, forklarer hun. Blog som redskab til viden Gennem et antropologisk feltstudium har designforskerne i etrans fået indsigt i forskellige brugergruppers transportbehov, værdier og miljøprofiler. Studiet giver et indblik i, hvilket billede de forskellige segmenter har af sig selv som bilbrugere, og hvad deres bil betyder for dem. Den viden danner en fælles platform for alle de aktører, der gennem den interaktionsdrevne proces skal skabe løsninger for at få elbilen til at slå igennem på det danske marked.

16 dcdr 16 Alle interessenter skal inddrages i udviklingsarbejdet, selvom de har krav og behov, der peger i forskellige retninger Mette Mikkelsen En af aktørerne er virksomheden ChoosEV, der tester og afsætter elbiler på det danske marked. I samarbejde med foreløbig 20 kommuner kører ChoosEV i en periode på 3-4 år elbiler ud til test hos i alt familier i projektet TestEnElbil. Testpiloterne får stillet en elbil til rådighed i tre måneder og forpligter sig til imens at blogge om deres erfaringer. Testfamiliernes erfaringer er værdifuld viden, og etrans spiller her en vigtig rolle ved bl.a. at træne ChoosEV s projektkoordinatorer i, hvordan de kan stimulere dialogen på bloggen. Bil nummer ét Testfamilierne har på bloggen allerede bidraget med ny viden til projektet, fortæller kommunikationsmedarbejder ved ChoosEV, Vibeke Agerdal Kristiansen: Det har bl.a. vist sig, at elbilens rækkevidde - den kan højst køre 150 km, inden den skal lades op ikke er så stort et problem, som vi troede. Det er i høj grad et spørgsmål om tilvænning. Når folk har lært elbilen at kende, er de ikke længere bange for at køre længere ture. Det er et rigtig godt tegn, for rækkevidden er noget af det, elbilen kæmper med. Projekt TestEnElbil har også overraskende afsløret, at elbilen i de fleste testfamilier bliver bil nummer ét i de tre måneder, familien har den til rådighed. Alle testfamilier har bil i forvejen, og vi regnede med, at elbilen ville blive en bil nummer to. Men det er blevet lige omvendt, og bloggen afslører, at det skyldes stor køreglæde ved elbilen. Testpiloterne fremhæver især, at elbilen ikke larmer, så det er lettere at tale sammen, når man kører, siger Vibeke Agerdal Kristiansen. Et ældre ægtepar, skrev f.eks. på bloggen: Vi behøver slet ikke skrue op for høreapparatet for at kunne tale sammen, som vi plejer, når vi kører i bil. Design skal fremskynde markedsudviklingen Bloggen er et eksempel på, hvordan ChoosEV gennem samarbejdet med etrans får styrket evnen til at håndtere mange interessenter og en stor mængde empiriske data. Testbilernes computere leverer tekniske oplysninger om bl.a. kørevaner og rutiner med opladning. De data kombineres med viden fra etrans antropologiske undersøgelse og fra en spørgeskemaundersøgelse, som DTU Transport & ChoosEV har gennemført, og den samlede datamængde gøres tilgængelig for projektets interessenter. På Designskolen Kolding forventer Mette Mikkelsen, at den interaktive designproces vil resultere i kommercielt bæredygtige forretningskoncepter og serviceløsninger for elbilsektoren. Vores mål er ved hjælp af interaktionsdrevet design at fremskynde markedsudviklingen for elbiler og i sidste ende at overbevise danskerne om, at elbilen har en plads i deres hverdagsliv, siger hun. ETRANS er et forsknings- og udviklingsprojekt på Designskolen Kolding. Målet er at få danskerne til at skifte til elbil. Projekt TestEnElbil skal gøre det nemt at bruge elbilen både arbejdsmæssigt og privat. Bag projekt står virksomheden ChoosEV. og

17 17 dcdr Master i Design får gode karakterer svarende, konkluderer en ny undersøgelse. Kandidaterne får brugbare værktøjer og øget selvtillid i forhold til deres fag. Ulla Østergaard har brugt sin masteruddannelse som et springbræt i sin karriere. Før var hun primært beskæftiget med industriel design, men under Master i Design-uddannelsen begyndte hun også at arbejde med strategisk design. I dag er hun Design Manager i Grundfos og beskæftiger sig med strategisk design og designledelse. Masteruddannelsen ved Center for Designforskning gav hende værktøjerne til bedre at kommunikere design til ledelsen. Hans Christian Asmussen arbejdede som selvstændig grafisk designer. Efter at have taget masteruddannelsen sælger han nu også ydelser som industriel designer og kan tage en højere timepris for sit arbejde. Ulla Østergaard og Hans Christian Asmussen er to af de kandidater, som karrieremæssigt har flyttet sig som direkte resultat af deres Master i Design ved Center for Designforskning. Den første årgang begyndte på den toårige masteruddannelse i Uddannelsen udbydes hvert andet år, og den fjerde årgang med 31 studerende er startet i efteråret Center for Designforskning har gennemført en undersøgelse blandt de færdige kandidater for at finde ud af, hvordan de konkret bruger værktøjerne fra masteruddannelsen i virksomhederne, og resultaterne er meget positive. Designerens tavse sprog Undersøgelsen bygger på åbne, dybdeborende interviews med fem færdige kandidater. De blev ikke bedt om at be- eller af-

18 mas ter i D E S I G N

19 19 dcdr kræfte bestemte formodninger. I stedet skulle den retning, samtalerne tog, vise, hvilke emner der var væsentligst for dem. Og det var helt overvejende de positive emner, kandidaterne bragte på banen. Først og fremmest fremhævede de, at uddannelsen havde styrket dem netop i forhold til det udvidede designbegreb, altså dét at kunne gøre sig gældende på mange niveauer i virksomhederne. En af kandidaterne forklarer i undersøgelsen, hvorfor det er svært for designere at trænge igennem: En designer tænker i form og kurver og vægte, fornemmelser, taktilitet alle mulige meget bløde begreber, men de er der. De er en del af det metodemæssige makeup, man har. Det er i meget høj grad instinktivt, tavst. En anden beskriver, hvordan uddannelsen lige præcis har lært ham at oversætte de løse begreber for omverdenen: Jeg fik titlen og bragt al min viden i spil, men der gik et års tid, inden jeg forstod det. Altså, at alt det, jeg vidste i forvejen, det var fint nok jeg skulle bare have det på akademiske formler. Op i helikopteren Kandidaterne udtrykte også stor tilfredshed med, at de havde fået et helikopterperspektiv på designfaget. De fortalte, hvordan de nu kunne hæve sig op over deres fag og tale om det med klare begreber og samtidig overskue fagets indhold og historie. En af kandidaterne sagde i undersøgelsen: Uddannelsen har givet en teoretisk ramme som giver overblik og mening. En struktur og et overblik som kan italesættes, argumenteres for og dokumenteres. Der var også ros til sammensætningen af uddannelsen, for eksempel: de har valgt at holde det rent akademisk. Det tror jeg er rigtigt, fordi de redskabsbaserede ting har de på designskolerne. Og andre positive udtalelser lød: enhver uddannet designer burde tage den uddannelse, for så hæver vi hele vidensniveauet i designverdenen, og det ville være fantastisk! eller: [Center for Designforskning] har fået lavet et tilbud til designere, som er fuldstændig uden sidestykke. Plads til forbedringer, trods alt Trods de mange positive vurderinger var der også forslag til forbedringer. Nogle kandidater mente, at uddannelsen godt kunne blive bedre til at udveksle viden med andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel universiteterne. Andre savnede en publikation, en blog eller et netværk, så udenforstående kunne drage nytte af den viden, der genereres på uddannelsen. Forskningslektor og leder af masteruddannelsen Ida Engholm har noteret sig forslagene og vil arbejde for at optimere uddannelsen yderligere. Men først og fremmest glæder hun sig over, at kandidaterne så entydigt mener, at masteruddannelsen styrker dem og deres fag, særligt i en tid med store globale udfordringer for dansk erhvervsliv. Effektmålingen for Master i Design kan læses på Center for Designforsknings hjemmeside: Den professionelle designer er nødt til at re-designe sig selv og her kan masteruddannelsen være redningsplanken. Hans Christian Asmussen

20 dcdr 20 Hans Christian Asmussen er selvstændig designer og blev Master i Design i Efter masteruddannelsen har han udvidet sit designfelt og kan sælge sine ydelser til en højere pris. Jeg fik genopfundet mig selv Selvstændig designer Hans Christian Asmussen satte sin virksomhed på vågeblus i to år for at kunne fordybe sig i masteruddannelsen. Jeg har ikke fortrudt ét sekund. Halvandet år efter, at jeg stod med mit masterdiplom i hånden, havde uddannelsen tjent sig hjem, siger Hans Christian Asmussen og forklarer: Før greb jeg min designkarriere an på ad hoc-basis, men masteruddannelsen lærte mig at kigge analytisk på mit eget kompetencegrundlag. Det gav mig et fantastisk overblik. Jeg fik indekseret mit bibliotek af viden og evner og blev derfor i stand til at kombinere dem på nye måder jeg vil faktisk sige, at jeg fik genopfundet mig selv. Hans Christian Asmussen er uddannet grafisk designer, men arbejder efter masteruddannelsen også med produktdesign. På under et år har han fået et produkt til salg, to nye produkter er klar i prototype, og to andre er på vej. Jeg har altid haft en vision om at designe byrumsinventar, og nu lod det sig pludselig gøre, fordi jeg fandt ud af at kombinere min viden om konceptuel tænkning og formgivning på en ny måde. Med en god portion held og ret meget hårdt arbejde lykkedes det, fortæller han. Om designfagets udvikling siger Hans Christian Asmussen: Akademiseringen af faget er livsvigtig for dansk design. Designbranchen er udfordret fra især BRIK-landene. Og selve designbegrebet er udfordret af, at alle andre brancher tilegner sig en eller anden designkompetence. Den professionelle designer er blevet marginaliseret, fordi alle i dag mener, at de kan designe. Bare en studerende har en mac og en softwarepakke, føler han, at han er grafisk designer. Derfor er den professionelle designer nødt til at redesigne sig selv og her kan masteruddannelsen være redningsplanken, siger Hans Christian Asmussen.

21 21 dcdr forskning har formet Danmarks nye officielle stol

22 dcdr 22 Sådan kommer Riddersalen på Christiansborg til at se ud, når færdig til at modtage gæster ved de festdækkede borde. Designforskning har været med til at forme Danmarks Stuk, og for lektor Nicolai de Gier er det netop, hvad forskning skal: Den skal komme faget til gode ude i virkeligheden. Sammen med professor 2010 en idékonkurrence om at designe en ny stol til det De to arkitekter er nu i gang med forbedringer af prototypen, så stolen kan blive sat i produktion. Den nye stol, som det officielle Danmark i fremtiden vil trække ud for sine gæster, gør umiddelbart ikke meget væsen af sig og det er netop heller ikke meningen. Men for arkitekt Nicolai de Gier, der sammen med sin kollega Christoffer Harlang har designet stolen, er Stuk meget mere end en ny stol. Den er et eksempel på, at forskning kan flytte noget i den virkelige verden og på, at man kommer længere ved at kende og bygge videre på gode traditioner og håndværk end ved at opfinde den dybe tallerken forfra. Den stol var ikke havnet dér, hvis jeg ikke havde gennemført mit forskningsprojekt i tektonik læren om sammenføjninger. For mig er det mest interessante netop, når forskningen på den måde kommer faget til gode i virkeligheden. Generelt er det et problem, at forskningsresultater ofte forbliver i et lukket kredsløb forskere imellem, fordi mange forskere ikke selv designer, og fordi de, der sidder ude på tegnestuerne, ikke læser de papers, hvor forskerne offentliggør deres resultater, siger Nicolai de Gier, der er lektor i møbelkunst ved Kunstakademiets Arkitektskole.

23 23 dcdr Stuk er en enkel stol. Den skal kunne varieres med farve, vævning på sæde og indfræsede monogrammer. Her ses stolen i sort ask med sølvsko. For mig er det mest interessante netop, når forskningen på den måde kommer faget til gode i virkeligheden. Nicolai de Gier Den tavse viden Nicolai de Gier forsker blandt andet i dansk møbelkunsts modernistiske guldalder i midten af forrige århundrede. Stolene fra den modernistiske møbelguldalder har en særlig tæthed i udtrykket; der er lagt utrolig stor omhu i dem både i design og i valg af materialer. Der er en lang møbeltradition, der har fået lov til at udvikle sig siden midten af 1700-tallet, hvor møbelindustrien blev etableret i Danmark. Men fordi viden om såvel håndværk som design generation efter generation blot er overleveret fra mester til lærling, er størstedelen af den viden, der er om, hvordan møblerne blev skabt, en tavs viden, siger Nicolai de Gier og tilføjer, at der siden er skrevet en del om, hvad datidens arkitekter gjorde, men ikke ret meget om, hvordan de gjorde. Nicolai de Gier sætter ord på den tavse møbelviden, så nutidens møbeldesignere kan bruge den og bygge videre på den. Han ser i sin forskning på både møblernes form og æstetik og har blandt andet arbejdet med typologi og inddelt stole i typer, alt efter, hvilken sammenføjningsteknik der er brugt i designet. Møbelkunstens danske dna Formålet med hans forskning har desuden været at forsøge at finde frem til selve dna et i dansk møbeldesign og -håndværk. Da idékonkurrencen til en ny stol til det officielle Danmark blev udskrevet, var det netop et af kernepunkterne: Den nye stol skulle repræsentere det bedste i dansk design. Det handler ifølge Nicolai de Gier om blandt andet nærvær, respekt for håndværket, enkelhed, venlig imødekommenhed og global rækkevidde. Men først og fremmest handler det om tradition, mener han. I stedet for at se traditionen som en klods om benet skal man skal se den som et aktiv. Man står på skuldrene af andre, men samtidig skal man kigge fremad og bygge videre på traditionen, siger Nicolai de Gier og fortæller, at han og Christoffer Harlang også har fundet inspiration til Stuk hos danske mestre som Hans J. Wegner, Finn Juhl og Poul Kjærholm samt i østrigeren Michael Thonets berømte wienerstol.

24 dcdr 24 Helt ny teknologi Håndværksmæssigt er Stuk opkaldt efter processen stukning, der er en ca. 25 år gammel dansk udviklet teknik. Ved stukning forbereder man træet til bukning ved at sammenpresse det i dets længderetning. En af fordelene er, at stukket træ er mere elastisk, og stolen vil derfor fjedre, når man sætter sig i den. Desuden kan man med stukningsteknikken opnå meget snævre bukkeradier, hvilket giver interessante formgivningsmuligheder. Næste skridt bliver at få sat stolen i produktion. Nicolai de Gier og Christoffer Harlang har fået møbelfabrikken PP Møbler til at lave den første prototype. De to forskere arbejder nu selv videre frem mod den endelige prototype under et arbejdsophold på Statens Værksteder for Kunst. De har videreudviklet stolens oprindelige vævede sæde til at være en skal af 3D-finér. Det giver den spinkle stol mere styrke, for 3D-fineren giver mulighed for at lave dobbeltkrumme flader med stor styrke. Nicolai de Gier og Christoffer Harlang arbejder sammen med guldsmed Kim Buck om forsøg med at indfræse monogrammer eller logoer i stolens rygstykke. Teknologisk Institut er interesseret i at bruge stolen til at teste en række forhold omkring anvendelsen af stukket træ, og også Novozymes er interesseret i den nye stol. Novozymes forsker i enzymer til lim, og vi arbejder blandt andet med en lim, der går helt ind og arbejder sammen med træet i stedet for, at det bare er noget, man smører uden på træet. Hvis det lykkes, kan vi opnå en stærkere limning, forklarer Nicolai de Gier og understreger, at de ældgamle håndværkstraditioner ved hjælp af den allernyeste teknologi løftes op på et nyt niveau. Og det er netop dét, vi skal leve af i fremtiden vi skal kombinere vores gode håndværkstraditioner med nytænkning, for det kan ikke sådan lige kopieres, tilføjer Nicolai de Gier. Når stolen engang står helt færdig, vil den forhåbentlig med sin enkelhed, ynde og komfort vise Danmarks officielle gæster, hvordan danske møbeltraditioner og den nyeste teknologi kan gå op i en højere enhed. FORSKNINGEN BAG VINDERSTOLEN Nicolai de Gier er lektor ved Institut for Design og Kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Han er uddannet møbelsnedker og arkitekt. Resultaterne af hans forskning er bl.a. beskrevet i bøgerne Stolens Tektonik og Chair s Tectonics. Kunstakademiets+Arkitektskole/Nicolai+de+Gier Nicolai de Giers forskning i, hvordan danske møbeldesignere tidligere har skabt deres klassikere, har dannet grundlag for designet af Danmarks et aktiv, som man bør bygge videre på og nytænke, mener han.

25 25 dcdr Når nyuddannede ph.d.er i design bliver ansat i det private erhvervsliv, har de viden, metoder og erfaringer fra ph.d.-projektet med i bagagen. Og det kan være meget værdifuldt for virksomhederne.

26 dcdr 26 Karriere i erhvervslivet med en ph.d. i design En ph.d.-uddannelse er et naturligt skridt til en karriere som forsker. Men hvad med de ph.d.er, som fortsætter deres karriere i erhvervslivet? Her fortæller tre af dem om, hvordan de bruger deres forskningsviden og -metoder i private virksomheder.

27 27 dcdr Man bliver enormt bevidst om, hvad man kan, og hvorfor noget virker på en bestemt måde. Maiken Hillerup Fogtmann Bredt indblik også Andreas Lykke-Olesen har fået værdifuld indsigt gennem sin forskning. Han opnåede ph.d.-graden i 2007 med et projekt om interaktive systemer og relationer mellem mennesker, teknologi og rum. Jeg har udviklet mig meget som designer gennem mit ph.d.-projekt. Jeg har fået et bredt indblik i interaktionsverdenen gennem både datalogi og humaniora, med viden om teknologi, adfærd, psykologi og etnologi. Jeg kan skrue programmer sammen, som jeg ikke kunne før. Jeg tænker tingene anderledes både den fysiske, æstetiske fremtoning, den logiske brug, og hvordan man producerer det, siger han. Fælles for Maiken Hillerup Fogtmann, Tobias Løssing og Andreas Lykke-Olesen er, at de har taget en ph.d. i design på Arkitektskolen Aarhus. I dag arbejder de alle tre i private virksomheder. Og de mener helt klart, at deres forskeruddannelse gør dem bedre til deres arbejde i det private erhvervsliv, selvom de ikke er ansat til at forske. Partnere med større indsigt Tobias Løssing og Andreas Lykke-Olesen er partnere i arkitektfirmaet Kollision. Der er meget drift i sådan en virksomhed, som på ingen måde er relateret til forskningen. Men de metoder, jeg har lært og udviklet som ph.d.-studerende, kommer mig ofte til gode og også kunderne, siger Tobias Løssing, der i 2006 forsvarede sin ph.d.-afhandling Urbane Spil om, hvordan spil kan anvendes i byudviklingsprojekter og planlægningsprocesser generelt. Jeg arbejder i dag ud fra en række modeller, som jeg udviklede i ph.d.-projektet, f.eks. om, hvordan man kan orkestrere et projekt med brugerdeltagelse og de forskellige delkomponenter og processer, det består af. Det er der også andre virksomheder, der kan, men vores arbejde er kvalificeret gennem forskning, og vi bygger oven på viden fra forskningen, forklarer han. Færdig med at øve sig Da Maiken Hillerup Fogtmann forsvarede sin ph.d.- afhandling i januar 2012, var hun allerede godt i gang med en karriere i det private erhvervsliv. Hun begyndte nemlig i sit nye job som digital produktdesigner i LEGO Gruppen en uge efter, at hun havde afleveret afhandlingen i efteråret Det er som om, jeg har øvet mig i mange år på en sportsgren, jeg aldrig rigtig har fået praktiseret. Som forsker bliver du f.eks. målt på, hvor mange artikler du har publiceret. Der er det ikke tingen, som er i fokus, men den viden, du producerer. Som designer er det vigtige, hvad tingen kan, og hvilken oplevelse den giver, siger hun. Maiken Hillerup Fogtmann blev ikke ansat, fordi hun har en ph.d.-grad. Men hun er ikke i tvivl om, at hun vil kunne trække på sin viden fra ph.d.-projektet, der handlede om kinæstetisk interaktion og kroppen som interaktionsredskab. I LEGO Concept Lab skal jeg konceptudvikle fremtidige digitale legeoplevelser. I forhold til børn ved de erfarne LEGO designere helt klart mere. Men jeg har en fordel med de metoder, jeg har lært som forsker til at styre projekter, at dele ind i kategorier, researche og finde viden. Det har jeg jo gjort hele tiden gennem mit ph.d.-projekt, forklarer hun. Jeg har lært at gå i dybden. Som forsker udvikler du viden omkring dine koncepter på et overordnet plan, f.eks. i form af artikler. Det gør, at man bliver enormt bevidst om, hvad man kan, og hvorfor noget virker på en bestemt måde, tilføjer hun.

28 dcdr 28 Værdifuld selvkritik Daniel W. Mathiasen er Senior Manager i LEGO Concept Lab. Han ansatte Maiken Hillerup Fogtmann og er enig i, at hun vil kunne gøre brug af sin værktøjskasse som forsker, men han understreger, at det ikke var afgørende for, at han valgte hende til jobbet. Maiken har en interessant baggrund som arkitekt, og det er den, hun er ansat på. Derudover har hun erhvervserfaring ikke fra det private, men fra universitetet. Hun er vant til at møde op, have kolleger og levere et stykke arbejde, siger han. I forhold til andre nyuddannede har ph.d.er en klar fordel, mener Daniel W. Mathiasen: Forskere arbejder selvkritisk med materialet. Maiken kan sit håndværk som forsker og er god til at være selvkritisk og forholde sig til næste skridt. Det er ellers typisk noget, man først skal lære sig i en ny virksomhed, forklarer han. For meget uddannelse? s om chef har Daniel W. Mathiasen ingen tvivl om, at uddannelse er vigtig og har stor betydning for rekrutteringen. Men han advarer samtidig mod automatisk at tro, at jo længere uddannelse, des bedre. Du kan tilegne dig forfærdeligt meget viden ved at arbejde med erfarne kolleger, mener han. Andreas Lykke-Olesen fra Kollision er enig med Daniel W. Mathiasen. Jeg kunne være gået mange andre veje, og jeg mener ikke, man skal blive forsker for at blive uundværlig på arbejdsmarkedet, siger han. Så skyder man simpelthen ved siden af målet. Forskningen er et interessant rum til at udforske muligheder og få nye indsigter, men det er ikke business, understreger han. Når man kommer ud i en virksomhed, kan man ikke leve af at lave prototyper, som skal sparkes før de starter, siger han med et glimt i øjet. Mulighedernes arena forskning gennem design er en god måde at udvikle ny viden på, som både kan bruges i private virksomheder og i videre forskning, mener Andreas Lykke-Olesen. Det er en forskningsform, hvor designforskerne eksperimenterer og afprøver deres viden med prototyper. Designforskningen er en god arbejds- og udviklingsform. Men den er også tidskrævende, og når man går i gang, ved man ikke, hvor man ender. Man sætter billeder og ord på og bliver klogere undervejs. Man tænker det, gør det og reflekterer over det, siger han. For partnerne i Kollision bød forskningen på den mulighed for at specialisere sig, som skulle til for at finde en niche på markedet. Arkitektfirmaet Kollision tegner ikke mange huse, men har deres opgaver i periferien af arkitekturen. Vi er en vidensvirksomhed med konsulentydelser til arkitektbranchen. Vi har et højt dokumentationsniveau. Vi skriver og formidler mere end en traditionel tegnestue, både i forsknings-, faglige og populærtidsskrifter, siger Tobias Løssing. Designforskningen kan altså mere end at udvikle ny viden og metoder. Den kan også klæde ph.d.er på med redskaber og indsigter, som også er værdifulde for deres videre arbejde i virksomheder, hvis de ikke længere skal forske. Vi er en vidensvirksomhed med konsulentydelser til arkitektbranchen. Vi har et højt dokumentationsniveau. Tobias Løssing PH.D.ER INDEN FOR DESIGN Fra har 21 personer opnået en ph.d.-grad inden for design på Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding, Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole. Ved udgangen af 2011 er 14 af disse fortsat ansat som forskere, private virksomheder.

29 29 dcdr Co-design hjælper SKAT Udviklingsmetoden co-design har potentiale inden ter, blandt andet et, som forskere og studerende ved Kunstakademiets Designskole har gennemført i samarbejde med SKAT og MindLab. Med dialogværktøjer som spil og billeder har de udviklet nye måder at kommunikere på for at skabe dialog og forståelse. Hvert år starter ca nye små og mellemstore virksomheder i Danmark. Selv om undersøgelser viser, at de fleste gerne vil betale deres skat og moms korrekt, indberetter cirka 40 procent af dem det første år ikke moms eller skat korrekt. Det er et problem for såvel SKAT som hele vores velfærdssystem. Det var udgangspunkt for det forskningsbaserede kursus Design Research: Co-design om SKAT. Kurset blev afholdt sidst i 2011 af lektor Eva Brandt, underviser Morten Noer Andersen og ph.d.-studerende Maria Foverskov fra Kunstakademiets Designskole i samarbejde med Skatteministeriet og den offentlige innovationsenhed MindLab. På kurset udviklede designstuderende nye måder at undersøge og arbejde med kommunikationen på i SKAT. De undersøgte for eksempel, hvilke fordomme, følelser og forventninger der lå bag problemet med de små og mellemstore virksomheder. De designede en række konkrete dialogværktøjer, som kan hjælpe SKAT til at få en bedre kommunikation med disse virksomheder. Co-design handler om samarbejde mellem mennesker, som ofte har forskellig baggrund, fagsprog og interesser. Dialog og gensidig læring er centralt. Igennem co-design-projekter skaber og udvikler brugere og andre interessenter visioner og koncepter til forandring i samspil med designere. Alle deltageres viden og erfaringer bringes i spil i processen, forklarer Eva Brandt.

30 dcdr 30 Skat er for mange ejere af små virksomheder et tungt og ømt emne. På billedet ses dialogværktøjet Hvis SKAT var en person, som de designstuderende benyttede under deres feltbesøg. Skattepersonen på billedet blev karakteriseret som en overmagt, der aldrig giver op og altid kommer efter dig med Rambos hoved og på listefødder.

31 31 dcdr En legende atmosfære I projektet involverede de studerende såvel virksomhederne som medarbejdere hos SKAT i undersøgelserne. Deltagerne skulle forholde sig både til udfordringerne i forhold til indberetning af moms og skat og mere generelt til indhold og udfordringer i deres arbejdsliv. Vil man have folk til at deltage aktivt i en udforskende og kreativ proces, hjælper det at skabe en legende atmosfære. Et af de studerendes dialogværktøjer er inspireret af den gamle børneleg, hvor man folder et papir og skiftes til at tegne en persons hoved, krop og ben uden at kunne se den foregående tegning. De studerende bad deltagerne om ved hjælp af en række fotografier af hoveder, kroppe og ben at sammensætte en person ud fra deres opfattelse af SKAT. Øvelsen åbnede virkelig øjnene for nogle ting, ikke mindst hos SKATs medarbejdere, som var overraskede over, hvordan de små og mellemstore virksomheder opfattede SKAT, fortæller Eva Brandt. SKAT blev blandt andet karakteriseret som en overmagt, der aldrig giver op og altid kommer efter dig. Som én man ikke tør spørge til råds: De kan komme og trække gulvtæppet væk under dig, man er så bange for at gøre noget forkert og du kan ligeså godt lade være, for de bliver ved, lyder nogle citater fra øvelsen. Visuelle virkemidler Fysiske objekter og visuelle virkemidler fungerer godt, fordi de fleste af os primært oplever verden gennem visuelle indtryk, forklarer Eva Brandt. Vi arbejder meget med, at billederne skal være righoldige de skal kunne tolkes på mange måder. For når man arbejder Vi kalder fremgangsmåden at øve sig på fremtiden. Eva Brandt med materialer, der er righoldige og åbne for fortolkning, letter det dialogen mellem mennesker med forskellig baggrund og interesser. SKAT er optaget af, hvordan de kan få en anderledes dialog med de små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke er så bogligt orienterede. Her er det vigtigt at bruge visuelle virkemidler, siger Eva Brandt, som er medforfatter til bogen Rehearsing the Future, der beskriver en design-antropologisk innovationsmodel. Det særlige ved co-design er, at vi tidligt i processen udvikler og afprøver prototyper og gennemspiller forskellige scenarier sammen med de mennesker, vi designer til vi kalder fremgangsmåden at øve sig på fremtiden. Vi bruger prototyper

32 dcdr 32 Designstuderende tilbyder fastfood fra en McSKAT-bod: Informationer om skat i spiselige størrelser. Dette er et bud på en anden måde at pakke informationer på end i SKAT s traditionelle iværksættermappe. McSKAT-boden var del af en dialogudstilling hos SKAT i januar 2012, og konceptet skal hjælpe SKATs medarbejdere til en ny forståelse af kommunikationen med de mindre virksomheder. til sammen med brugerne at udvikle viden om, hvordan fremtiden kunne være anderledes. Og vi videreudvikler prototyperne gennem hele designprocessen, siger Eva Brandt. Kendte metaforer letter dialogen Med udgangspunkt i SKATs traditionelle iværksættermappe, som er tætpakket med informationer, udviklede de studerende i projektet også et andet dialogværktøj for at finde ud af, hvilke informationer små og mellemstore virksomheder har brug for på hvilket tidspunkt. På en interaktiv opstilling med tre tallerkener skal deltagerne lægge forskellige informationskort som henholdsvis forret, hovedret eller dessert for på den måde at strukturere informationsmængden. Det er en meget konkret måde at skabe en dialog på ved at bygge den op omkring metaforen med måltidet, og det gav nogle nye måder at opfatte de her informationer på. Samtidig fungerer de visuelle dialogværktøjer og prototyper på den måde, at de inviterer deltagerne til at være med i udviklingen af nye ideer, fortæller Eva Brandt og tilføjer, at det at bruge fysiske objekter og metaforer, vi alle kender fra hverdagen, er med til at skabe tryghed og åbne dialogen. Søren Eikers fra afdelingen Innovation og Videndeling i Skatteministeriet har deltaget i projektet. Han siger om tallerkenøvelsen: Dialogværktøjet med de tre middagstallerkener bidrager til at give os et klarere billede af, hvad virksomhederne har brug for hvornår i forløbet. Den store udfordring for os er netop at give virksomhederne overblik over, hvad de skal foretage sig i forhold til SKAT, og dernæst at sikre, at de ved, hvordan de skal gøre det. Han forklarer, at formålet med co-design-projektet, ud over at få flere virksomheder til at indberette korrekt, også er at rykke SKAT-medarbejdernes tankegang i forhold til, hvordan de kommunikerer. Vores kommunikation er generelt alt for teksttung, og designerne kommer med en ny faglighed og inspirerer os til, hvordan vi kan gøre det anderledes, siger Søren Eikers fra Skatteministeriet. Projektet med SKAT er kun ét eksempel på co-designs potentiale til at udvikle velfærdsområdet. Med samme metode udviklede designstuderende i 2010 for eksempel dialogværktøjer til Alzheimerpatienter og deres pårørende. Et af værktøjerne er et brætspil med dilemmakort formuleret af pårørende. En kvinde følte f.eks., at hun havde snydt og stjålet sig til et nyt liv, da hun fik sin demente mand til at flytte på plejehjem. Ved at bruge historier fra de pårørendes hverdag åbner dilemmakortene en dialog, f.eks. mellem den dementes ægtefælle og børnene. Derved kan de forberede sig på situationer, de måske vil møde i fremtiden. CO-DESIGN Designforskere ved Kunstakademiets Designskole har brugt co-design I Center for Designforsknings netmagasin Mind Design beskrives projektet, hvor forskere og studerende har brugt co-design til at udvikle dialogværktøjer til Alzheimerpatienter og deres pårørende. Det er i artiklen Alzheimerpatienter får hjælp af design co-design viser sit velfærdspotentiale, Mind Design #42, oktober I artiklen Hvad er co-design?, Mind Design #46, februar 2012, forklares begrebet co-design yderligere, og der er eksempler fra et ph.d.-projekt om co-design, hvor metoden blandt andet er brugt til at skabe motionsaktiviteter for ældre.

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

TAKTILE KOMPETANCER Af/ Vibeke Riisberg & Anne Louise Bang

TAKTILE KOMPETANCER Af/ Vibeke Riisberg & Anne Louise Bang TAKTILE KOMPETANCER Af/ Vibeke Riisberg & Anne Louise Bang Der er ingen tvivl om at taktil sansning, altså det at opleve gennem følesansen, spiller en stor rolle i tekstildesignerens faglige virke. Man

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

mind design Mange døre ind til designforskningen Netmagasin for designforskning

mind design Mange døre ind til designforskningen Netmagasin for designforskning Danish Centre for Research Netmagasin for designforskning mind design Mind #49, maj 2012 Mange døre ind til designforskningen Stort netværk. I designforskningen blander metoder og viden fra mange forskellige

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR Projekt Folkets Bibliotek har lavet fem udviklingsspor til folkebibliotekerne, som er lavet på baggrund af indsigter, læringer og erfaringer fra

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Internationale studerende i din virksomhed

Internationale studerende i din virksomhed Gør en forskel VIA University College Internationale studerende i din virksomhed indsæt billede Indhold 3 Om denne brochure 4 Din virksomheds muligheder 6 Stor succes med udenlandske studerende 10 Høj

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere