TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30%

2 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor Kandidat Inviterede Inviterede 21 eller yngre eller ældre

3 BAGGRUNDOPLYSNINGER 02 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 77% 59 Kandidat 23% 18 Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 19% 15 I gang med et sidefag eller tilvalg 42% 32 I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 0% 0

4 TIDSFORBRUG OG 03 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med fakultetet total og. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,6 30,4 58,9 28,1 Ja Nej

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 9,4 7,4 8,9 Timer brugt på studieforberedelse 11,1 8,4 10,4 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,8 2,1 2,6 Timer brugt på erhvervsarbejde 10,5 14,1 11,3 Timer brugt på campus i alt 15,4 11,9 14,6 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 84,7 94,4 87,0

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed ,4-0,2-0,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 Tilfredshed med kommunikationen Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,9 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,9 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 1,9 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED FAKULTETET Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,4 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 0,3 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,2 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 0,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -0,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse -0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -0,6 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -0,

9 STØRSTE FORSKELLE - 08 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 0,5 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 0,4 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 0,3 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse -0,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,8 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -1,0 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -1,0 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -1,

10 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 09 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3, ,9 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8-0,2 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3, ,7-0,4 4,0-0,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø ,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse ,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det ,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,2 3,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Mine undervisere er nemme at få kontakt til ,7-0,2 3,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, ,6 3,4 0,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden ,3-0,3 3,4-0,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, ,8-0,3 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring ,6 0,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning ,2 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, ,4 3,4 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på ,3-0,2 0,2 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4, ,7 0,3 3,8 0,2 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,3 2,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

13 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 12 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende 99 4,2-33,3-32,0 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde ,7 0,3 2,7 0,3 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,9 39,1 81,5 18,5... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,3 37,7 82,8 17,2 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,5-56,5 75,1-75,1 Ja Nej

14 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, ,7-0,5-0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2, ,9-1,0 It fungerer godt til eksamen ,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid ,3-0,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer ,3-0,2 3,6-0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 KOMMUNIKATIONEN 14 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet ,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 0 2,2 2,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen ,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2, ,8-0,5 3,3-1,0 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, ,2 3,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 15 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2, Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig ,2 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2, ,2 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3, ,7 0,2 3,6 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,5-10,5 9,5-9,5 Ja Nej

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,7 1,6 3,4 1,9 Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen ,6-1 45,1-9,6 Op til eksamen ,3-0,8 64,0 - Ja Nej

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,8 3,4 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,4 2,8 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,4 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,7 4,4 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 3,9 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 1,8 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,4 2,6 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 2,2 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 2,2 2,2 It fungerer godt til eksamen KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,4 1,9 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 3,3 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,7 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,7 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 2,5 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 4,4 3,9 Tilfredshed med handicapforhold Tilgængelighed for handicappede Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov < < <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 20 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 3,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,8 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 4,0 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,3 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,3 4,0 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,9 3,6 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,8 3,6 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 2,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,0 2,6 2,6 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,3 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,6 3,9 4,3 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 2,1 1,2 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,3 3,8 3,8 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,6 2,4 1,7 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 21 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,7 2,5 2,3 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,4 2,2 1,8 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,5 2,2 1,8 2,2 It fungerer godt til eksamen 3,4 2,8 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 2,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 2,8 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,1 1,7 1,5 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,8 3,6 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,5 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,6 2,1 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,3 3,8 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,8 2,7 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,3 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,6 3,8 4,2 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 2,8 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,3 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 2,8 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,4 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 < < <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ TIMER PÅ 23 CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer mere end 30 timer Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,7 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,4 3,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,8 4,0 4,0 4,4 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,4 3,4 2,8 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 2,8 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 3,3 2,7 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,3 3,3 3,8 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 2,8 3,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,7 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 2,8 3,4 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3,3 3,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,4 3,8 4,1 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 2,6 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,8 2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,6 3,6 2,5 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,8 4,3 4,3 4,0 3,9 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,8 2,5 1,9 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,8 2,7 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 3,9 3,9 4,3 4,1 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,1 2,5 2,5 2,8 2,8 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 < < <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,3 Jeg har det godt på min uddannelse 4,2 2,8 4,0 3,9 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,4 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,4 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 2,8 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,8 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,4 3,4 Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,7 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,8 3,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 3,3 2,3 2,2 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,4 3,4 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,6 2,8 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 2,8 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,6 4,1 3,9 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang

Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Praktiklærers evaluering af praktik - 2. årgang Februar 2013 68% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 12 27,9% 2001-2005 14 32,6% 1996-2000 11

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger

Evaluering af vejledning af kandidatafhandlinger Morten Rask, Institut for ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, mra@asb.dk Baggrund Med udgangspunkt i min medarbejderudviklingssamtale i foråret 2006 aftalte jeg med Institutleder Jan Selmer,

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere