TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30%

2 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor Kandidat Inviterede Inviterede 21 eller yngre eller ældre

3 BAGGRUNDOPLYSNINGER 02 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 77% 59 Kandidat 23% 18 Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 19% 15 I gang med et sidefag eller tilvalg 42% 32 I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 0% 0

4 TIDSFORBRUG OG 03 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med fakultetet total og. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,6 30,4 58,9 28,1 Ja Nej

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 9,4 7,4 8,9 Timer brugt på studieforberedelse 11,1 8,4 10,4 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,8 2,1 2,6 Timer brugt på erhvervsarbejde 10,5 14,1 11,3 Timer brugt på campus i alt 15,4 11,9 14,6 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 84,7 94,4 87,0

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed ,4-0,2-0,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 Tilfredshed med kommunikationen Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,9 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,9 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 1,9 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED FAKULTETET Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,4 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 0,3 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,2 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 0,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -0,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse -0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -0,6 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -0,

9 STØRSTE FORSKELLE - 08 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 0,5 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 0,4 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 0,3 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse -0,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,8 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -1,0 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -1,0 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -1,

10 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 09 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3, ,9 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8-0,2 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3, ,7-0,4 4,0-0,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø ,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse ,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det ,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,2 3,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Mine undervisere er nemme at få kontakt til ,7-0,2 3,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, ,6 3,4 0,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden ,3-0,3 3,4-0,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, ,8-0,3 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring ,6 0,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning ,2 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, ,4 3,4 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på ,3-0,2 0,2 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4, ,7 0,3 3,8 0,2 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,3 2,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

13 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 12 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende 99 4,2-33,3-32,0 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde ,7 0,3 2,7 0,3 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,9 39,1 81,5 18,5... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,3 37,7 82,8 17,2 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,5-56,5 75,1-75,1 Ja Nej

14 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, ,7-0,5-0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2, ,9-1,0 It fungerer godt til eksamen ,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid ,3-0,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer ,3-0,2 3,6-0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 KOMMUNIKATIONEN 14 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet ,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 0 2,2 2,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen ,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2, ,8-0,5 3,3-1,0 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, ,2 3,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 15 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2, Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig ,2 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2, ,2 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3, ,7 0,2 3,6 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,5-10,5 9,5-9,5 Ja Nej

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,7 1,6 3,4 1,9 Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen ,6-1 45,1-9,6 Op til eksamen ,3-0,8 64,0 - Ja Nej

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,8 3,4 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,4 2,8 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,4 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,7 4,4 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 3,9 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 1,8 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,4 2,6 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 2,2 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 2,2 2,2 It fungerer godt til eksamen KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,4 1,9 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 3,3 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,7 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,7 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 2,5 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 4,4 3,9 Tilfredshed med handicapforhold Tilgængelighed for handicappede Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov < < <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 20 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 3,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,8 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 4,0 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,3 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,3 4,0 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,9 3,6 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,8 3,6 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 2,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,0 2,6 2,6 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,3 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,6 3,9 4,3 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 2,1 1,2 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,3 3,8 3,8 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,6 2,4 1,7 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 21 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,7 2,5 2,3 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,4 2,2 1,8 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,5 2,2 1,8 2,2 It fungerer godt til eksamen 3,4 2,8 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 2,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 2,8 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,1 1,7 1,5 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,8 3,6 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,5 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,6 2,1 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,3 3,8 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,8 2,7 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,3 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,6 3,8 4,2 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 2,8 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,3 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 2,8 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,4 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 < < <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ TIMER PÅ 23 CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer mere end 30 timer Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,7 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,4 3,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,8 4,0 4,0 4,4 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,4 3,4 2,8 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 2,8 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 3,3 2,7 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,3 3,3 3,8 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 2,8 3,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,7 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 2,8 3,4 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3,3 3,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,4 3,8 4,1 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 2,6 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,8 2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,6 3,6 2,5 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,8 4,3 4,3 4,0 3,9 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,8 2,5 1,9 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,8 2,7 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 3,9 3,9 4,3 4,1 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,1 2,5 2,5 2,8 2,8 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 < < <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,3 Jeg har det godt på min uddannelse 4,2 2,8 4,0 3,9 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,4 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,4 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 2,8 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,8 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,4 3,4 Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,7 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,8 3,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 3,3 2,3 2,2 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,4 3,4 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,6 2,8 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 2,8 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,6 4,1 3,9 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet foråret 2011 Indhold Indledning... 2 Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere