Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed"

Transkript

1 Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November

2 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den årige befolkning i Nordjylland...8 Uddannelsesniveauet for den årige befolkning i Nordjylland...10 Udvikling i ledigheden for unge under 30 år i Nordjylland

3 Indholdet i ungenotatet Beskæftigelsesministeren har i udmeldingerne for beskæftigelsesindsatsen for 2007 og 2008 sat særlig fokus på vigtigheden af at få nedbragt de unges ledighed. I Nordjylland er problematikken omkring ungeledighed særlig vigtig, da ungdomsledigheden er større i Nordjylland end på landsplan. I en tid med positive konjunkturer, og hvor virksomhederne i høj grad mangler arbejdskraft, er der en enestående chance for også at få de unge med, så de får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I dette notat opdeles de unge under 30 år i 2 målgrupper - de årige og de årige. Det gøres ud fra den betragtning, at de to grupper er meget forskellige i forhold til uddannelsesniveau og arbejdsmarkedserfaring. Mange af de helt unge ledige har ikke fået en uddannelse og er endnu ikke blevet medlem af en a-kasse. Mange af de helt unge har derfor behov for en særlig indsats for at opnå en fremtidig plads på arbejdsmarkedet. De ledige mellem år har i højere grad fået sig en uddannelse og har derfor behov for en anden indsats, der i højere grad handler om at give dem fodfæste på arbejdsmarkedet. I figurer og tabeller i notatet ses der på Nordjylland i forhold til landsplan for at se, hvor de unge i Nordjylland særligt skiller sig ud. Hvor der er store forskelle mellem jobcentre i Nordjylland, fremhæves det eller der henvises til bilag, hvor samme data for de 10 nordjyske jobcentre fremgår. Data til notatet er hentet på Til yderligere belysning af ungeproblematikken henvises der desuden til følgende analyser på De årige i Nordjylland Befolkning, beskæftigelses, uddannelse og ledighed Befolkning, arbejdsmarked og personer uden for arbejdsstyrken Udbud og Efterspørgsel En analyse af balancen mellem unges uddannelsesønsker og drømmejob og virksomhedernes behov for arbejdskraft i Mariagerfjord Kommune. 3

4 Resume En større andel af den årige befolkning i Nordjylland er berørt af ledighed end på landsplan. Kun Thisted og Morsø har en ungdomsledighed, der er mindre end på landsplan for både de årige og de årige. I 7 af de 10 nordjyske jobcentre har over 70 procent af den årige befolkning grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Med hensyn til de ledige årige har omkring 75 procent i Jammerbugt, Morsø og Rebild grundskole som højeste fuldførte uddannelse. I 8 af de 10 jobcentre har 45 procent af den årige befolkning i Nordjylland en erhvervsfaglig uddannelse. Personer mellem år med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er i højere risiko for at blive berørt af ledighed end dem med en erhvervsuddannelse. I Brønderslev, Mariagerfjord og Vesthimmerland har over 45 procent af de ledige årige grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Udviklingen for de arbejdsmarkedsparate ledige i Nordjylland har været særlig positiv i forhold til landstallene. Nordjylland henter således ind på ungdomsledigheden for den målgruppe. Omvendt har der været et meget beskedent fald i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate unge. De udgør nu henholdsvis 52,6 procent af de årige kontanthjælpsmodtagere og hele 63,9 procent af de årige kontanthjælpsmodtagere. Andelen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Nordjylland er steget markant fra 2006 til 2007 og ligger nu væsentlig over andelen på landsplan. 4

5 De unges socioøkonomiske status I nedenstående tabel er en oversigt over de unges socioøkonomiske status. Den årige befolknings socioøkonomiske status Befolkning Arbejdsløse Beskæftigede Udenfor arbejdsstyrken Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Hele landet år ,8% ,2% , år ,7% ,1% ,2% Nordjylland år ,5% ,3% ,2% år ,9% ,8% ,3% Aalborg år , ,8% ,1% år ,5% ,3% ,3% Brønderslev år ,1% ,9% , år ,7% ,8% ,5% Frederikshavn år ,5% ,6% ,9% år ,5% ,4% ,1% Hjørring år ,9% ,4% ,7% år ,7% ,5% ,8% Jammerbugt år ,2% ,8% , år ,7% ,4% ,9% Mariagerfjord år ,9% ,2% ,9% år ,9% ,1% , Morsø år ,7% , ,3% år ,5% , ,5% Rebild år ,5% ,9% ,6% år ,7% ,9% ,4% Thisted år ,5% ,7% ,8% år ,1% ,3% ,6% Vesthimmerland år , ,2% ,7% år ,9% ,7% ,4% Anm.: Arbejdsløse omfatter de arbejdsmarkedsparate ledige. Uden for arbejdsstyrken omfatter blandt andet de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og studerende uden beskæftigelse. I tabellen og i nedenstående figur ses det, at en større andel af befolkningen under 30 år arbejdsløse i Nordjylland end på landsplan. Det gælder både de årige og de årige. 5

6 Lediges andel af befolkningen opgjort på alder (RAS) 7% 6% 5% 4% 3% 5,9% 2% 3,5% 3,7% 1% 1,8% Nordjylland Dk Nordjylland Dk år år Kun Morsø og Thisted skiller sig ud ved at have en lavere andel arbejdsløse under 30 år end på landsplan. Desuden har Rebild en mindre andel arbejdsløse årige end på landsplan. Lediges andel af befolkningen opgjort på alder (RAS) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Aalborg Br.slev Fr.hav n Hjørring Jam.bugt Mar.fjord Morsø Rebild Thisted Veh.land N.jy lland DK år 5, 3,1% 2,5% 3,9% 2,2% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5% 3, 3,5% 1,8% år 6,5% 4,7% 6,5% 6,7% 5,7% 5,9% 3,5% 4,7% 3,1% 4,9% 5,9% 3,7% I forhold til antal personer uden for arbejdsstyrken skiller Aalborg sig ud fra de andre nordjyske jobcentre ved at have en højere andel af den unge befolkning, der står uden for arbejdsstyrken. Det kan indikere to forhold at de unge i Aalborg i højere grad er i gang 6

7 med en uddannelse på SU og derfor er uden for arbejdsstyrken, men også at unge med problemer ud over ledighed, f.eks. misbrugsproblemer, sociale eller psykiske problemer i større omfang samles i de større byer. Thisted og Morsø skiller sig ud ved at have en lavere andel af befolkningen uden for arbejdsstyrken, end det gør sig gældende på landsplan. 7

8 Uddannelsesniveauet for den årige befolkning i Nordjylland Ses der på de åriges uddannelsesniveau 1, så er der, ikke overraskende, en stor del af befolkningen, der har grundskole og gymnasiale som den højeste fuldførte uddannelse. Knap 85 procent. Det gælder både Nordjylland og på landsplan. Nordjylland skiller sig dog ud fra hele landet ved at have en lidt højere andel med grundskole som højest fuldførte uddannelse og lidt færre med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Der er desuden en lidt større andel af de unge årige i Nordjylland, der har en erhvervsfaglig uddannelse end på landsplan. Til gengæld er der lidt færre med en kortere eller længere uddannelse. Den højeste fuldførte uddannelse for den årige befolkning Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte Mellemlange Lange Nordjylland 61,5% 22,5% 10,4% 0,5% 0,4% 0,9% Hele landet 59,5% 24,4% 9,3% 0,6% 0,4% 1, Aalborg skiller sig her ud af fra de andre nordjyske jobcentre (se bilag) ikke overraskende med de ungdomsuddannelsesmuligheder, der er i Aalborg som storby. Her er andelen med grundskole som højeste fuldførte uddannelse nede på 48,4 procent. Omvendt er andelen med gymnasiale som højeste fuldførte uddannelse væsentlig højere, nemlig 34,8 procent. I 7 af de 10 nordjyske jobcentre har over 70 procent af de unge mellem år grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Her er således et stort uddannelsespotentiale. 1 Bemærk, at opgørelserne over uddannelsesniveau viser den højeste fuldførte uddannelse. 8

9 Ses der på de ledige åriges uddannelsesniveau skiller Nordjylland sig særligt ud fra landstallene ved at have en højere andel af de ledige med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse og en lavere andel af de ledige med en erhvervsfaglig uddannelse. Højeste fuldførte uddannelse for de ledige årige Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte Mellemlange Lange uddannelse Nordjylland 64,1% 14,6% 14,4% 2, 0,4% 0,7% Hele landet 63,7% 10, 18,7% 2,3% 0,6% 0,6% Brønderslev, Frederikshavn/Læsø og Mariagerfjord skiller sig ud fra det nordjyske gennemsnit ved, at en højere andel af de ledige årige har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, mellem 22,2 procent og 26,9 procent. Jammerbugt, Morsø og Rebild er karakteriseret ved at have mellem 73,2 procent og 77,8 procent af de ledige mellem år, der alene har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. 9

10 Uddannelsesniveauet for den årige befolkning i Nordjylland Ses der på den højeste fuldførte uddannelse for befolkningen mellem 25 og 29 år, så har en større andel af befolkningen, end der gør sig gældende for den årige befolkning, fået en uddannelse ud over grundskolen eller en gymnasial uddannelse. Der er flere i denne målgruppe i Nordjylland, der får sig en erhvervsfaglig uddannelse end på landsplan. Det afspejler meget godt den erhvervsstruktur og de uddannelsesmuligheder, der er i Nordjylland. I 8 af de 10 nordjyske jobcentre er det over 45 procent af årige befolkning, der har en erhvervsfaglig uddannelse. Ses der på andel af den årige befolkning med, så skiller Nordjylland sig ud ved at have en større andel med en mellemlang uddannelse (pædagoger, sygeplejersker m.v.), men mindre andele af befolkningen med korte og længerevarende. Den højste fuldførte uddannelse for den årige befolkning Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte Mellemlange Lange Nordjylland 19,6% 12,5% 38,5% 4,7% 11,3% 9,3% Hele landet 19,3% 15,4% 32,6% 5,4% 10,3% 11,7% 10

11 I nedenstående figur ses de ledige åriges uddannelsesniveau. Her synliggøres vigtigheden af en uddannelse, da uddannelsesniveauet for de ledige afviger væsentligt i forhold til den åriges befolknings uddannelsesniveau. Særligt udpræget er det for den del af de ledige, som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Hvor det kun var knap 20 procent af befolkningen i denne aldersgruppe, der har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, så er der over 35 procent af de ledige i den samme aldersgruppe, der har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Det vil sige, at personer med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er i højere risiko for at blive berørt af ledighed end personer med en uddannelse. Den udfordring er særlig stor i Brønderslev, Mariagerfjord og Vesthimmerland, hvor over 45 procent af de ledige har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Højeste fuldførte uddannelse for de ledige årige % 3 25% 2 15% 1 5% Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte Mellemlange Lange Nordjylland 35,9% 10,2% 28,6% 3,6% 5,6% 11,3% Hele landet 37,4% 9, 25,8% 4,9% 6,7% 11,8% Nordjylland skiller sig ud fra hele landet ved at have en højere andel af de ledige årige med en gymnasial uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse. Omvendt er der en lavere andel af de ledige med en uddannelse, der berøres af ledighed i Nordjylland end på landsplan. 11

12 Udvikling i ledigheden for unge under 30 år i Nordjylland I 2007 er ledigheden i Nordjylland raslet ned. Det er også i høj grad kommet de unge under 30 år til gode. I nedenstående figur 2 ses det, at der i perioden januar til juli 2007 har været en positiv udvikling i antallet af ledige fuldtidspersoner mellem år i forhold til samme periode året før. Figuren indeholder udover de arbejdsmarkedsparate ledige, det vil sige a- dagpengemodtagere og kontanthjælp (1-3), også de ikke arbejdsmarkedsparate ledige mellem år. De er indeholdt i denne statistik, da det er en vigtig gruppe for jobcentrene at tage hånd om og gøre en særlig indsats for at få dem bragt tættere på arbejdsmarkedet. I perioden januar til september 2007 var der ca fuldtidspersoner under 30 år i Nordjylland, der modtog kontanthjælp, og som er ikke er vurderet umiddelbart arbejdsmarkedsparat. I nedenstående figur ses udviklingen i antal fuldtidspersoner opgjort på alder og ydelse. Udvikling i antal ledige fuldtidspersoner opgjort på alder og ydelse Januar til juli 2007 i forhold til januar - juli % -1-15% -2-25% -3-35% år år år år år år A-dagpenge Kontanthjælp (1-3) Kontanthjælp (4-5) Danmark -34,9% -32,9% -19,7% -24,1% -9, -13,4% Nordjylland -37, -36,1% -26,9% -31,6% -2,7% -1,9% Anm.: Udviklingen viser udviklingen i ledighed og aktivering (bruttoledighed) Opgørelsen for a-dagpenge vedrører perioden januar-september 2007 og januar-september Sammenlignes der med udviklingen i landstallene, så har særligt udviklingen for de arbejdsmarkedsparate unge været positive i Nordjylland. Det vil sig de ledige unge på a- 2 Beskæftigelsesministerens mål 3 omhandler ledige på a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. I Nordjylland er der få personer mellem år på starthjælp eller introduktionsydelse, hvorfor de ydelsesgrupper ikke medtages særskilt i dette notat. 12

13 dagpenge og kontanthjælp matchet 1 til 3. Den positive udvikling gør sig både gældende for de årige og de årige. Der har også været et fald i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate ledige mellem år i Nordjylland, men faldet har ikke været nær så stort som på landsplan. Tendensen er i større eller mindre grad den samme for alle de nordjyske jobcentre i forhold til de arbejdsmarkedsparate ledige mellem år. Kun jobcenter Morsø skiller sig ud ved at have en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem år. Udvikling i antal ledige årige fuldtidspersoner opgjort på ydelse Januar - juli 2007 i forhold til januar - juli DK N.jy lland Aalborg Br.slev Fr.hav n Hjørring Ja.bugt Mar.fjord Morsø Rebild Thisted Vh.land A-dagpenge -34,9% -37, -41, -48,1% -16,1% -32,3% -44,2% -37,9% -48, -45,7% -22, -30, Kontanthjælp (1-3) -19,7% -26,9% -24,6% -21, -31,9% -32,5% -18,5% -53,8% 13,2% -37,9% -21,5% -24,7% Kontanthjælp (4-5) -9, -2,7% -10,1% -23,7% 42,7% -11,5% -4,8% 18,5% -9,3% -35,5% 17,6% 20, Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted og Vesthimmerland skiller sig ud ved at have en stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem år opgjort som fuldtidspersoner. 13

14 Ses der på udvikling i antal ledige årige, så er tendensen for de nordjyske jobcentre også i større eller mindre grad den samme i forhold til de arbejdsmarkedsparate ledige. Som for de årige så skiller Morsø sig også ud for de årige ved at have en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Udvikling i antal ledige årige fuldtidspersoner opgjort på ydelse Januar til juli 2007 i forhold til januar til juli DK N.jy lland Aalborg Br.slev Fr.hav n Hjørring Ja.bugt Mar.fjord Morsø Rebild Thisted Vh.land A-dagpenge -32,9% -36,1% -36,5% -32,8% -31,9% -32,4% -35,1% -38,8% -41,5% -42,4% -47,3% -33,9% Kontanthjælp (1-3) -24,1% -31,6% -34,9% -7,9% -30,6% -36,5% -16,7% -27,3% 4,5% -37,5% -43,2% -36, Kontanthjælp (4-5) -13,4% -1,9% -2,4% -11,1% 21,1% -4,3% -21,9% -22,4% -12,9% -12,5% 11,5% 20,6% Frederikshavn, Thisted og Vesthimmerland skiller sig også ud her ved at have en stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem år opgjort som fuldtidspersoner. Der er derfor en stor udfordring i at få nedbragt antallet af også de ikke arbejdsmarkedsparate unge i Nordjylland. Det passer også godt med de udfordringer om udviklingen for de unge, som jobcentrene give udtryk for. Mange af de unge, der ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse på et tidspunkt, hvor udviklingen på arbejdsmarkedet er så positiv, er ifølge flere af jobcentrene i høj grad unge med problemer ud over ledighed. Det vil sige bl.a. unge med misbrugsproblemer, sociale problemer eller unge med psykiske lidelser. Problemer, som kræver en stor og særlig indsats af jobcentrene, når de skal bringes tilbage til arbejdsmarkedsparathed. 14

15 Den udfordring synliggøres også i nedenstående tabel, hvor det fremgår, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne under 30 år der vurderes ikke arbejdsmarkedsparat. Hvor de ikke arbejdsmarkedsparate ledige udgjorde 45,4 procent af de årige og 55,2 procent af de årige kontanthjælpsmodtagere i perioden januar til juli 2006, så var den andel steget til henholdsvis 52,6 procent for de årige og 63,9 procent for de årige i perioden januar til juli Der er dog en forholdsvis stor variation mellem de nordjyske jobcentre i hvor stor en andel, de ikke arbejdsmarkedsparate unge udgør af de unge kontanthjælpsmodtagere. I forhold til de årige så variere andelen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 41,7 procent i Brønderslev til 68,1 procent i Vesthimmerland. Variationen for de årige varierer 47,1 procent i Brønderslev til hele 73,4 procent Thisted. Andel kontanthjælpsmodtagere der vurderes ikke-arbejdsmarkedsparat (match 4+5) Jan-jul 06 Jan-jul år år år år Hele landet 49,9% 55, 53, 58,2% Nordjylland 45,4% 55,2% 52,6% 63,9% Aalborg 48,3% 57, 52,7% 66,7% Brønderslev 42,4% 48,6% 41,7% 47,1% Frederikshavn/Læsø 34,2% 43,4% 52,5% 57,5% Hjørring 46,5% 62,2% 53,2% 71,3% Jammerbugt 43,8% 65,3% 48,2% 62,5% Mariagerfjord 45,1% 52,7% 68,1% 53,5% Morsø 58,1% 58,5% 52,7% 54, Rebild 51,7% 58,5% 51,3% 67,7% Thisted 44,3% 58,4% 54,1% 73,4% Vesthimmerland 37, 40,5% 48,4% 56,9% Andelen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Nordjylland er steget markant fra 2006 til 2007 og ligger nu væsentlig over andelen på landsplan. Udfordringen med at få flere af de unge ind på arbejdsmarkedet er derfor ikke blevet mindre og kræver en ekstra stor indsats af jobcentrene. 15

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år

Opfølgning kontanthjælpsanalyse: år Opfølgning kontanthjælpsanalyse: 18 29 år Denne analyse dækker unge tilknyttet til Ungeindsats og er en opfølgning på de to forrige, hvor perioden januar 212 januar 213 indgår. Sammenfatning Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 2 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Modtagere af uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland

Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Beskæftigelsen steg med 1.682 fuldtidspersoner i Nordjylland fra december 2017 til december 2018. Det svarer til en stigning på 0,8%. Fra januar 2018 til januar 2019

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 5 august 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009

Beskæftigelsespolitiske udfordringer en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Beskæftigelsespolitiske udfordringer 2009 - en sammenfatning af Analyserapport 2008 og Kontrakt 2009 Marts 2008 2 Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland har offentliggjort

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 7 Førtidspension...

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere