Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015"

Transkript

1 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august november 2014 Sags nr.: S.41 Med dette brev informeres erhvervsskolerne og andre udbydere af erhvervsuddannelser om, hvilke uddannelser der får adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del med virkning for elever, der optages i erhvervsuddannelsernes grundforløb fra og med 1. august 201. Den hidtidige adgangsbegrænsning, som omfatter hele grundforløbet, har virkning for elever, som optages til og med 31. juli 201. Skolerne er orienteret herom med ministeriets brev af 3. november 2014, j.nr S.41. Undervisningsministeriet gør herudover for god ordens skyld opmærksom på, at den hidtidige adgangsbegrænsning til skolepraktik gælder for elever optaget til grundforløbet frem til og med 31. juli 201. For elever, der optages til grundforløbet fra og med 1. august 201, er denne ordning bortfaldet, dvs. at eleverne herefter ikke vil være omfattet af adgangsbegrænsning til skolepraktik. Skolerne er ligeledes orienteret herom med ministeriets brev af 3. november 2014, j.nr S.41. Uddannelser med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del Undervisningsministeren kan under hensyn til beskæftigelsesmulighederne efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om adgangsbegrænsning til skoleundervisning inden for de enkelte uddannelser for elever, der ikke har uddannelsesaftale. Elever med uddannelsesaftale er ikke omfattet af adgangsbegrænsning. Desuden kan undervisningsministeren, for uddannelser hvor der er etableret adgangsbegrænsning, fastsætte, at der udover elever med uddannel-

2 2 sesaftale i begrænset omfang kan optages elever uden uddannelsesaftale under hensyntagen til beskæftigelsesforholdene for de uddannede. Følgende uddannelser har fortsat adgangsbegrænsning til grundforløbet (til grundforløbets 2. del fra eud-reformens ikrafttræden den 1. august 201) med de nationale helårskvoter, der er anført i tabel 1: Tabel 1. Uddannelse National kvote for 201 (helårsvirkning) Beklædningshåndværker 137 Frisør 224 Guld- og sølvsmed 30 Mediegrafiker 20 Teater-, udstillings- og eventtekniker 80 Ovenstående kvoter gælder for kalenderåret 201 og svarer overordnet set til de kvoter, der gjaldt for det foregående kalenderår Derfor kan den enkelte skole optage det samme antal elever uden uddannelsesaftale i alle de ovennævnte adgangsbegrænsede uddannelser til 2. del af grundforløbsundervisningen, som skolen optog uden uddannelsesaftale i samme periode i Summen af den enkelte skoles optagelser til grundforløbet hhv. grundforløbets 2. del for disse uddannelser i 201 forventes herefter at være det samme antal, som skolen optog i Følgende uddannelser får som noget nyt fra 1. august 201 adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del med de nationale helårskvoter, der er anført i tabel 2.: Tabel 2 Uddannelse National kvote for 201 (helårsvirkning) Kvote for Beslagsmed Bådmekaniker CNC-tekniker Frontline pc-supporter 10 Frontline radio/tv-supporter 10 Grafisk Tekniker Laboratorietandtekniker Metalsmed 10 Modelsnedker 10 Produktør 60 30

3 3 Web-integrator Ministeriet gør skolerne opmærksom på, at den nationale kvotes størrelse er baseret på et helt kalenderår, og at kvoten for 1. august til 31. december 201 udgør halvdelen af årskvoten. Kvotefordeling mellem skolerne for uddannelser, der får adgangsbegrænsning som noget nyt fra 1. august 201 Normalt fordeles kvoterne ud på skolerne for et helt kalenderår ad gangen og efter reglerne i hovedbekendtgørelsen 44, stk. 3 og 4. Det er derfor en ekstraordinær situation at skulle udmelde kvoter gældende for årets sidste fem måneder, og ministeriet har i denne situation valgt at anvende nedenstående model. Den enkelte skoles kvote for perioden 1. august 31. december 201 fremgår af tabel 3. Tabel 3 Beslagsmed Københavns Universitet 14 Bådmekaniker CELF Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster 10 CNC Teknikerudd. EUC Syd 6 Tech College Aalborg 2 Uddannelsescenter Holstebro 2 Frontline PC-supporter Mercantec 2 TECH Aalborg 3 Frontline radio/tvsupporter Zealand Business College Grafisk Tekniker HANSENBERG 14 Københavns Tekniske skole 7 Tech College Aalborg 9

4 4 Laboratorietekniker Københavns Tekniske Skole 23 Metalsmed Københavns Tekniske Skole Modelsnedker Erhvervsskolen Nordsjælland Produktør Learnmark Horsens 8 Mercantec 10 Tech College Aalborg 8 Tradium 4 Web-integrator Mercantec 8 Roskilde Tekniske Skole 64 Syddansk Erhvervsskole 31 Odense-vejle Tech College Aalborg 1 Viden Djurs 29 Som grundlag for ovenstående beregninger af den enkelte skoles kvote er anvendt skolens andel af det samlede antal optagede elever på ovennævnte uddannelser. Endvidere tildeles de i tabel 4 nævnte skoler, der kun udbyder grundforløbet i Web-integrator uddannelsen, de i tabellen anførte kvoter for perioden 1. august december 201 baseret på ministeriets skøn over tilmeldte elever i hele Tabel 4 Web-Integrator Københavns Tekniske Skole 19 HANSENBERG 9 Herningsholm Erhvervsskole Skoler, der ikke er anført i tabellerne, er ikke en tildelt en kvote. Ministeriet opfordrer skolerne til at samarbejde om udbuddet af ovennævnte uddannelser, og opmærksomheden henledes på muligheden for overdragelse af kvoter.

5 Overdragelse af kvoter Hvis en skole ikke anvender sin kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale, kan kvoten overdrages til en anden skole. Undervisningsministeriet skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved mail til følgende adresse: med følgende tekst i mailens emnefelt: 'Overdragelse af kvote'. Overholdelse af kvoter Det skal præciseres, at institutionerne skal overholde ovenstående retningslinjer, og at en eventuel overskridelse af kvoterne ikke vil være tilskudsberettiget. Andet Elever kan maksimalt gennemføre grundforløbets 1. del én gang og grundforløbets 2. del tre (3) gange, jf. i lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved 1, ændringspunkt nr. i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gert Nielsen på følgende mailadresse eller Henrik Saxtorph på følgende mailadresse, Med venlig hilsen Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef c.c. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsen c.c. De faglige udvalg

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Tilstede var: Revisorer: Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Kai

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere