Teknik- og Miljøafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøafdelingen"

Transkript

1 Søren Peter Sørensen DR00679 Du kan søge på personer ved at trykke ctrl f Teknik- og miljøchef Informatik Jakob Harding Kirkegaard Informatikchef Team Kort og geodata Lars Damgaard GIS, geodata, landmålling og 3D-bymodel Bjørn Schultz Jordbrugsteknolog

2 Team Kort og geodata Mette Milo Tromborg GIS-medarbejder, Geo-data Tonni Due Knudsen Landmåling, 3D-bymodel Sisse Koudal Christensen GIS, Geo-Data, vejman, plansystemdk, digital kommuneplan, tegningsnummersystem Tue Nilsson Poulsen Geomedia-opsætning, GIS-support, GIS-uddannelse, GIS-værksted

3 Team Register Anne Grete Hansen Ejerskifte af fast ejendom, ejendomsskat, tildeling af adresse og nye husnumre Mette Guldahl Feldt Ejendomsskat, dækningsafgift af erhvervsejendomme Bodil Thorndal BBR Majbritt Bjarup Lemming Ejendomsskat, dækningsafgift af erhvervsejendomme Jette Amby Nielsen Assistent Pia Mølgaard Bygnings-og Boligregistret (BBR) Vickie Noack Nørgaard Lauritsen Kontorelev

4 Team Digitalisering og IT Johannes Antonius Draad It-supporter Per Hammerholt KTC-kortsamarbejde, kortaftaler, projektkoordination Dorthe Bak Tøfting DR26704 Gis- og geodatakoordinator Reno Aagaard Lindberg GIS- Koordinator Liza Bøge Grafik, kommunikation, web Nanna Lange Digitalisering, IT projekter, IT koordinator /

5 Team Stab Gitte Søften Jessen Dagsordener, nye vejnavne, personaleadm., post, intranet Grith Pétursson Vejledning i Byg og miljø vejledning i byggesagsarkivet, Kloakseparering, varsling og påbud, sommerhuse i sommerhusområder, beboelse Tinglysning af deklarationer, modtagelse af byggesager Karen Møldrup Post, prisme, netforvaltning (ejendomsoplysningsskemaer), div. opgaver for Natur og Miljø, kvitteringsbreve nedsivningsanlæg og jordvarme Karin Frede Dagsorden, post, økonomi, Intranet, skøder Ina Madsen Internet, ESDH, olietanke, post Maibrit Smedegaard Økonomi, personale, post

6 Plan og Byg Lisbeth Errboe Svendsen Plan og Byggechef Team Byg Anne Katrine Mansachs Larsen Byggesager, anmeldelsessager Hanne Konnerup Byggesager, anmeldelsessager Dennis Lynnerup Bech Byggesager, digitalisering af BYG, Byg og Miljø, filarkiv Gitte Nielsen Byggesager, anmeldelsessager Jakob Rask Jensen Sagsbehandler, byggesager Lis Møller Andersen Byggesager, Anmeldelsessager

7 Plan og Byg Team Åbent Land Gry Bruhn Hansen Lokalplanlægning, kommuneplanlægning i det åbne land, zonesager Solveig Jensen Zonesager, legeplads-byggesager Jannie E. Mikkelsen Landzone, kommuneplanlægning i det åbne land Torsten Sand Christensen Landzone, lokalplaner, landskabsvurderinger Mette Vissing Lokalplaner, zonesager, åben land, bygningsbevaring

8 Plan og Byg Team Byplan Anne-Grethe Riisgaard Udstykningssager, høringer, post, bestilling/udlevering af lokalplaner Dorthe Fogh Monrad Lokalplaner, strukturplaner / Benthe Hestbech Udstykningssager, høringer, post, fremsendelse/udlevering af vedtagne lokalplaner Julie Wissing Friis Lokalplaner, arkitektur og design, byrum og pladser Birgit Holst Byrum & design, udearealer, lokalplaner Claus Christensen Lokalplaner

9 Plan og Byg Team Kommuneplan Anne-Mette Lade Kommuneplan, stedfortræder for sektionslederen Marie Sølgaard Bang Byplanlægger Dorte Ringgaard Jensen Kommuneplan Pernille Falborg Helmer Projektleder Lene Sack-Nielsen Kommuneplan, strukturplaner, lokalplaner, bebyggelsesplaner Peter Ostenfeldt Magnussen Detailhandelsplanlægning, byansvarlig, Voel byansvarlig, Sorring lokalplanlægning

10 Natur og Miljø Morten Horsfeldt Jespersen Natur- og miljøchef Team Landbrug Anders Isberg Aahave Landbrug, miljøgodkendelser af husdyrbrug, tilsyn på husdyrbrug Peter Fabrin Landbrug, Miljøgodkendelser af husdyrbrug, Tilsyn på husdyrbrug, Rotter Baiba Vestergaard Landbrug, tilsyn på husdyrbrug, 10 års beholderkontrol, rotter Rosa Maria Hauge Pedersen Landbrug, Miljøgodkendelser af husdyrbrug, Tilsyn på husdyrbrug Hanne Lise Koed Landbrug, miljøgodkendelser af husdyrbrug, tilsyn på husdyrbrug, affaldsprodukter til jordbrugsformål

11 Natur og Miljø Team Jord og Virksomheder Birgitte Vinther Miljøtilsyn, miljøgodkendelser Louise Bjerregaard Madsen Industri, virksomheder, tilsyn Hanne Bach Lorentzen Virksomheder, forurenet jord Louise Horn Industri, virksomheder, tilsyn Lone Ketty Wilson Miljøtilsyn, miljøgodkendelser, støjklager Stinne Hasle Nørgaard Miljøtilsyn /

12 Natur og Miljø Team Grundvand Linda Lindhardtsen Drikkevand, vandforsyning Søren Andresen Vandindvinding, indsatsplaner, jordforurening, grundvand, grundvandsbeskyttelse Morten Madsen Drikkevand, vandforsyning Steffen Dall Kristensen Grundvand, vandforsyning Ole Dyrsø Jensen Grundvand, vandforsyning

13 Natur og Miljø Team Natur Bodil Deen Petersen Naturbeskyttelse, vandløb, broer, sejlads Kristoffer E. Jørgensen Naturbeskyttelse, etablering af vandhuller Bente Sørensen Naturbeskyttelse, Natura Malene Ultang Skovbyggelinie, fortidsbeskyttelseslinie, Sø-og åbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie, diger, offentlighedens adgang til naturen og reklamer i det åbne land Kristian Nielsen Forstkandidat Skove og grønneområder Marie-Louise Mærsk-Møller Biolog

14 Natur og Miljø Team Natur Kirsten Primdahl Naturbeskyttelse, fredninger Peter Lange Natur, 3, naturbeskyttelse Mariann Pinkalski DR27012 Biolog Pauline Skorski Naturbeskyttelse, bygge- og beskyttelseslinjer, diger, offentlighedens adgang til naturen og reklamer i det åbne land Poul Erik Thystrup Naturpleje, skove, grønne områder, naturbeskyttelsesloven /

15 Natur og Miljø Team Vandløb og Søer Aage Ebbesen Vandløb, naturpleje Iben Serup Hjøllund Spildevand, vandløb Anne Pedersen Spildevand, vandløb Katrine Meisner Dambrug, spildevand, vandløb Jakob Humaidan Dr26704 Regnvand, spildevand Lærke Stenz Spildevand annelaerke. Maibritt Langfeldt Sørensen Vandløb, søer

16 Natur og Miljø Team Vandløb og Søer Martin Andersen Dambrug, spildevand, vandløb Poul Hald Møller Landbrug, søer, vandløb

17 Natur og Miljø Team Energi og ressourcer Birgit Eriksen Varmeforsyning, affald, affaldsplan, byggeaffald, jordvarme Rikke Bernth Fuks Affald Kirsten Hesselaa Varmeforsyning, miljøvurdering, klima, VVM, jordvarme

18 Vej og Trafik Flemming Frøsig Christensen Vej- og trafikchef Team Drift ( af veje) Allan Baggesgaard Akademingeniør Henrik Tobberup Madsen Vejafvanding, skilte og striber Stig Paaske Autzen Torben Nielsen Sander DR10426 Vejtekniker Svend Rauff Pedersen Beplantning langs vej, renholdelse, toiletter, vejinventar (autoværn, affaldskurve, bænke, springvand, buslæskærme m.m.) / Vejbelysning, ledningsrenovering i veje, broer og tunneler

19 Vej og Trafik Team Anlæg Bente Rands Mortensen Vejanlæg, byggemodning, projektledelse Elsa Esther Eskesen Græs i byområder, vejbeplantning, grønne områder i byggemodninger Carina Nørlund Vejanlæg, byggemodning, projektledelse Henrik Guld Beplantning på vejareal, dannelse af grundejerforeninger, grønne områder i byggemodninger Jane Buhl-Olsen Vejanlæg, byggemodning, projektleelse og vejprojektering Jakob Brokholm Mortensen Vejanlæg, private og offentlige byggemodning, vejprojektering Rasmus Wermuth Jensen Vejanlæg, byggemodning, projektleelse og vejprojektering

20 Vej og Trafik Team Myndighed Agnete Deibjerg Kristensen Naboretssager (vejadgange, overkørsler, udstykninger), private fællesveje Henrik Antoniussen Parkering, private fællesveje Birte Dræby Kristiansen Administration af parkeringskontrol, særlig råden over vejareal, kiosker på vejareal Jonas K. Jørgensen Landinspektør Carsten Møller Trafikplanlægning, ekspropriationer Kaj Skanderup Christensen Parkeringskontrol/ Vikar Else Elkjær Billetkontrol i busser, parkeringskontrol

21 Vej og Trafik Team Trafik Gitte Merstrand Signalanlæg, trafiksikkerhed, vejanlæg, cykeltrafik Karen Dalsgaard Kollektiv trafik, - busser, skilte, færdselsmøder Jane Næsborg Trafiksikkerhed, trafiktælinger, cykeltrafik, godkendelse af afspærringsplaner Yvonne Hjort Sørensen Trafiksikkerhedskampagner, kollektiv trafik - taxi Louise Leth Trafiksikkerhed, signalanlæg, cykeltrafik og vejanlæg

Kommuner, byggeri, anlæg og drift

Kommuner, byggeri, anlæg og drift HFB 2012 Albertslund Kommune... 2 Hvidovre Kommune...40 Slagelse Kommune... 80 Allerød Kommune... 3 Høje Taastrup Kommune...41 Solrød Kommune...81 Assens Kommune... 4 Hørsholm Kommune...42 Sorø Kommune...82

Læs mere

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015 Grete Mørch Sørensen Chefkonsulent ALECTIA A/S Rasmus Bang Biolog ALECTIA A/S Jan Jeppesen Markeds- og udviklingschef ALECTIA A/S Kirsten Linå Jensen Civ. ing. ALECTIA A/S Hanne Quvang Jacobsen Seniorkonsulent

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel

Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel Efternavn Fornavn Virksomhed Afdeling Titel Abery Anne Hillerød Kommune Skoleafdelingen Koordinator på skoleområdet Ahm Lea Billund kommune Bibliotek og Borgerservice Teamleder Akselsen Klaus Selvstændig

Læs mere

Navn Titel Virksomhed/Kommune Spor

Navn Titel Virksomhed/Kommune Spor Agnete Thomsen Direktør Allerød Kommune 3: Barrierer for digital succes Alice Trein Petersen Afdelingsleder Greve Kommune 6: Workshop om "KTC Netværk" Allan Carstensen Chef, Teknik og Miljø Rudersdal Kommune

Læs mere

Fornavn Efternavn Stilling/ titel Firma Agnar Gudlaugsson Secretary of SATS - Iceland Reykjavikurborg Aibritt á Plógv Ledsager Torshavn Kommune Allan

Fornavn Efternavn Stilling/ titel Firma Agnar Gudlaugsson Secretary of SATS - Iceland Reykjavikurborg Aibritt á Plógv Ledsager Torshavn Kommune Allan Fornavn Efternavn Stilling/ titel Firma Agnar Gudlaugsson Secretary of SATS - Iceland Reykjavikurborg Aibritt á Plógv Ledsager Torshavn Kommune Allan Lyng Hansen Drift- og Anlægschef Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Assens Kommune Torben Christiansen

Assens Kommune Torben Christiansen Kommune Fornavn Efternavn Titel Albertslund Kommune Anne-Line Mortensen Fuldmægtig Albertslund Kommune Birgitte Lund It projekt- og proceskonsulent Albertslund Kommune Claus Tom Christensen It-konsulent

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatliste. PlaceringNavn Klub Tid Efter

Resultatliste. PlaceringNavn Klub Tid Efter D09-10 1 Juliane Andersen Intersport 43:56 2 Smilla Koldsø FLSmidth A/S 43:58 00:02 3 Trine Jessen FLSmidth A/S 44:39 00:43 D11-12 1 Signe Holt Andersen mariager 28:37 2 Mette Vestergaard gjerlev 35:32

Læs mere

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne

Jette Diana Hansen 1980 sb Karsten S rensen 1980 sb Lene Bj rn 1980 sb Marianne Nygaard Kristensen 1980 sb Marianne Skj rlund 1980 sb Minna Susanne Dimitterede 1980 Alice Iversen 1980 sa Annemette B gekvist 1980 sa Annette Reimann Nielsen 1980 sa Birgitte J rgensen 1980 sa Birgitte Ude J rgensen 1980 sa Dorte Randrup Bhuto 1980 sa Elisabeth S rensen

Læs mere

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Endelig

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Endelig Efternavn Fornavn Arbejdsplads Titel Aabo Christian Viborg Kommune I- sikkerhedskoordinator Aaboer Anders Esbjerg Kommune Digitaliseringskonsulent Aalund Søren Skanderborg Kommune Souschef Aarup Søren

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Skolens Mål og strategier Handlingsplaner 2014 Bilag, 2013 10 02. Planlagt kompetenceudvikling:

Skolens Mål og strategier Handlingsplaner 2014 Bilag, 2013 10 02. Planlagt kompetenceudvikling: Målrettet kompetence- og organisationsudvikling. Chefgruppens kompetenceudvikling: Konferencer, netværk og møder. I september afholdes chefseminar med fokus på mål, strategier og handlingsplaner for det

Læs mere

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Opdateret d 19.sep

Digitaliseringsmessen 2014 Deltagerliste Opdateret d 19.sep Efternavn Fornavn Arbejdsplads Titel Aabo Christian Viborg Kommune I- sikkerhedskoordinator Aaboer Anders Esbjerg Kommune Digitaliseringskonsulent Aadal Berit Dansk IT Konferencechef Aaen Lasse Dustin

Læs mere

Resultatliste pr. gruppe

Resultatliste pr. gruppe Resultatliste pr. gruppe Randers Open Water "den lange" - 5400 - Mand - Senior 1 807 Claus Hauge Thomsen 1966 Randers Freja Atletik og Triathlon 00:58:30 2 205 kim stage 1964 Multiatleterne Esbjerg 01:06:05

Læs mere

DUE ERSTATNING FIRMA-SPONSOR PLAC. KR. PRIVAT-SPONSOR PLAC. KR. KUN BREVDUEFOLK PLAC KR. TID MPM 196-07-7320 Ejgils elektronik 1 10000 Birgit & Jan

DUE ERSTATNING FIRMA-SPONSOR PLAC. KR. PRIVAT-SPONSOR PLAC. KR. KUN BREVDUEFOLK PLAC KR. TID MPM 196-07-7320 Ejgils elektronik 1 10000 Birgit & Jan DUE ERSTATNING FIRMA-SPONSOR PLAC. KR. PRIVAT-SPONSOR PLAC. KR. KUN BREVDUEFOLK PLAC KR. TID MPM 196-07-7320 Ejgils elektronik 1 10000 Birgit & Jan Nielsen 1 17244 Familien Bæk 1 13356 11:28:58 1.591,91

Læs mere

Vagtplan Danborring rally, Rally Denmark 2014 Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig

Vagtplan Danborring rally, Rally Denmark 2014 Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig Vagtplan Danborring rally, Rally Denmark 2014 Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig Torsdag d. 30.10.2014. 1 15:00-18:00 Opsætning af telt Henrik Hvid henrikhvid@gmail.com 2 15:00-18:00 Opsætning

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011

RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011 RESULTATLISTE VILLA GALLINA LØBET 2011 I VILLA GALLINA LØBET 2011 var der 514 deltagere som gennemførte løbet. I resultatlisten er der en bogstavmarkering svarende til en aldersgruppe inddeling som er

Læs mere

Navn Arbejdsplads Stilling

Navn Arbejdsplads Stilling Navn Arbejdsplads Stilling Irene Lauridsen ---------- ---------- Louise Rosenkvist Fenger Arbejdstilsynet Kontorassistent Jens Hansen Aros Kommunikation Direktør Jimmy Christensen Assens Kommune Ingeniør

Læs mere

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse.

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse. Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter mv. Kundgørelse i Statstidende 15.11.2003 I medfør af 49 om inddragelse af uidentificerede konti til fordel for statskassen, jf. Skatteministeriets

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid

DM mellem 2014 ma 25-08-2014 11:11 Resultater OE2003 Stephan Krämer 2008. Pl Stnr Navn År Klub Tid Side 1 D-10 (9) 2.8 km 0 Hm 12 K 1 205 Theresa Skouboe 10 Horsens OK 15:54 2 200 Sigrid Høyer Staugaard 10 FIF Hillerød Orientering 17:05 3 204 Amanda modler Hedemann 10 Faaborg OK 18:47 4 203 Silje Halberg

Læs mere

Deltagerfortegnelse. HK/Danmarks 30. ordinære kongres 2009

Deltagerfortegnelse. HK/Danmarks 30. ordinære kongres 2009 Deltagerfortegnelse Forkortelser DL = Daglig Ledelse HB = Hovedbestyrelsen S = Forbundssektorbestyrelsen L = Landsforeninger U = HK/Ungdom R = Revisorer Daglig Ledelse 1 Kim Simonsen 2 Mette Kindberg 3

Læs mere

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September arbejdsplads fornavn efternavn 3blondes Gitte Corfitzen 4D Konsulenterne Lone Nerup 4D Konsulenterne Morten Baron 4D Systems Thomas Rind A-2

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne (grøn angiver nuværende bestyrelse ) Selskab Fornavn Efternavn Tiltrådt Fratrådt Distrikt Funktion NRGi Søren Egge Rasmussen 2000 Q Fmd. 2010 nu Næstfmd. 2006-2007 2.

Læs mere