Tandplejeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejeruddannelsen"

Transkript

1 Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale kan du læse om 1. Tandplejer - et fag med mening og muligheder side Tandplejerens arbejdsopgaver side 2 3. Uddannelsens indhold side Adgangskrav side 4 5. Undervisning side 6 6. Eksamen side 7 7. Studiemiljø side 7 8. Kvalitet i undervisningen side 8 9. Økonomi side Videreuddannelse side 9 - og du får at vide, hvor du kan henvende dig, hvis du vil vide mere. 1. Tandplejer - et fag med mening og muligheder Patienten skal tage ansvar og gøre det daglige arbejde for at bevare sunde tænder hele livet. Tandplejeren skal skabe mulighederne. Som tandplejer er du ekspert i dit fag, men patienten er ekspert i sit liv. Samarbejde er derfor fundamentet i alt sundhedsarbejde. Tandplejeruddannelsen fokuserer ikke kun på munden, men inddrager hele mennesket, dets levevilkår og livsstil. Sunde tænder er alles ret Tandplejeren skal være en god håndværker, kunne undersøge tænder og mund, stille diagnoser og lægge behandlingsplan for både børn og voksne. Og det uanset om patienten er 3 eller 80 år, går i skole, sidder på plejehjem, eller er alvorligt syg og indlagt på hospital, er psykisk eller fysisk handicappet og bor på institution. 1

2 Psykologi, pædagogik og kommunikation er tandplejerens vigtigste redskaber til en god kontakt med det enkelte menneske. Fra tandlægestolen til katederet Som tandplejer skifter du ofte rolle og rum. Fra at være behandler ved tandlægestolen til underviser bag katederet, fra at planlægge og samarbejde med tandlæger, lærere, sundhedsplejersker og pædagoger til skrivearbejde foran computeren eller kreativt sundhedspædagogisk arbejde. Tandplejeren skal indsamle oplysninger, analysere, konkludere og handle. Det gælder både når det drejer sig om den enkelte patient, og handlingen hedder behandling, eller det drejer sig om en større gruppe af småbørn, teenagere, sygeplejeelever eller socialt belastede mennesker, og handlingen hedder undervisning. Teori og praksis Under uddannelsen skal du omsætte din teoretiske viden og anvende den i arbejdet på klinikken og i sundhedspædagogiske projekter fx på skoler, plejehjem og hospitaler. Projekterne planlægges og udføres i grupper med læreren som vejleder. På klinikken møder du mange forskellige patienter, og du lærer at koble teorien fra forelæsningerne til arbejdet med patienterne på klinikken. I løbet af uddannelsen skal du i praktik 2 gange af hver 5 ugers varighed. Der er gode muligheder for at vælge praktik i udlandet. Mange jobmuligheder Som færdiguddannet tandplejer har du mange jobmuligheder. Du kan få job i en tandlægepraksis herhjemme eller i udlandet, hvor danske tandplejere er meget efterspurgte. Du kan blive ansat i kommunal tandpleje og først og fremmest få med børn og unge at gøre. Din arbejdstid vil gå med såvel behandling ved tandlægestolen, som undervisning i skoleklasser. Flere kommuner tilbyder også tandpleje til ældre på plejehjem og handicaptandpleje. Du kan starte din egen tandklinik og koncentrere dig om forebyggende behandling af patienter, evt. i klinikfællesskab med tandlæger. Du kan få job på hospitaler og institutioner. I det hele taget kvalificerer uddannelsen tandplejeren til at arbejde forebyggende med andre emner inden for sundhedssektoren. Åbent Hus Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge os på vores Åbent Hus eller ringe og få en snak med en af studievejlederne. 2

3 2. Tandplejerens arbejdsopgaver Undersøger, diagnosticerer, planlægger og udfører forebyggende tandbehandling. tilvænner til tandbehandling undersøger patienten - optager journal tager røntgenbilleder og aftryk af tænder lægger lokalbedøvelser renser tænder - pudser og polerer fyldninger og proteser behandler med fluor og lakerer tænder underviser i hjemmetandpleje og vejleder i valg af kost indsætter og fjerner apparatur til tandregulering planlægger og udfører sundhedsfremmende arbejde sammen med andre personalegrupper, fx tandlæger, klinikassistenter, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger sundhedsundervisning ude hos forskellige målgrupper fx børnehaver, skoler og plejepersonale mundpleje for hospitalsindlagte og beboere på plejehjem eller institutioner 3. Uddannelsens indhold Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse, som giver autorisation. Det er en moderne og bredt sammensat sundhedsuddannelse, som er bygget op om: Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Samfundsvidenskabelige fag Humanistiske fag Tandplejerfaget med odontologiske fag Eksempler på sundheds- og naturvidenskabelige fag: Anatomi Fysiologi Mikrobiologi Ernæring og sundhed Generel medicin Farmakologi Eksempler på humanistiske og samfundsvidenskabelige fag: Psykologi Folkesundhed Pædagogik Sociologi Sundhedspædagogik Etik Kommunikation og sundhedsinformatik Eksempler på tandplejerfaget med odontologiske fag: Tandmorfologi 3

4 Tandsygdomslære Parodontologi Oral fysiologi Radiologi Lokalanalgesi Pædodonti Intern og ekstern praktik 4. Adgangskrav Optagelse på tandplejeruddannelsen foregår gennem Den Koordinerede Tilmelding. Studiestart er ultimo august. Du skal have en af følgende eksamener/uddannelser for at søge om optagelse: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx) Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med dansk, naturfag og engelsk på C-niveau En relevant erhvervsuddannelse med dansk, engelsk og fysik eller kemi eller naturfag eller matematik på C-niveau. Kvote 1 - med ansøgningsfrist 5. juli Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal du have en dansk adgangsgivende eksamen. Følgende eksaminer er adgangsgivende: Studentereksamen HF, HHX, HTX Gymnasialt Indslusningskursus for Flygtninge (GIF) HF for fremmedsprogede. Kvote 2 - med ansøgningsfrist den 15. marts Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen eller ønsker din adgangsgivende eksamen vurderet sammen med dine øvrige kvalifikationer, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Det samme skal de, der har bestået en eller flere af følgende eksaminer/prøver: Adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser En relevant erhvervsuddannelse Uddannelsen til social- og sundhedsassistent Levnedsbeskrivelse Når du søger via kvote 2 skal din ansøgning vedlægges en levnedsbeskrivelse, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden. Udvælgelseskriterier i kvote 2 Adgangsgivende eksamen Enkeltfag på gymnasialt niveau Adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser Anden uddannelse eller erhvervserfaring indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsrelaterede område Udlands- eller højskoleophold 4

5 Ledelse eller ansvar blandt andet indenfor sports- og fritidsaktiviteter Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner Et godt helbred der kan klare erhvervets fysiske belastninger For udenlandske ansøgere: danskprøve 3 eller hf i dansk med både mundtlig og skriftlig eksamen eller Studieprøven. Dit helbred skal være i orden Hvis du har svag ryg, en hud- eller gigtlidelse, råder vi dig fra at søge ind på tandplejerstudiet. Tandplejerens arbejdsstillinger er belastende. Hyppig håndvask samt brug af specielle rengøringsmidler og medikamenter kan virke hudirriterende. Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan du få på Arbejdsformidlingen, biblioteker eller på uddannelsessteder under Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningen sendes til: Aarhus Universitet Studiekontoret Fredrik Nielsensvej 5 Postboks Århus C. Aarhus Universitet har udgivet en vejledning, der beskriver krav og kriterier for at blive optaget på tandplejeruddannelsen. Den vejleder i, hvordan du søger optagelse. Har du spørgsmål om optagelse på tandplejeruddannelsen, kan du henvende dig på Informationscentret Aarhus Universitet Tlf Mandag torsdag kl fredag dog kl Har du spørgsmål om uddannelsens indhold, kan du kontakte Studiesekretær Søren Dam SKT, tlf eller Studievejleder Mette Aakjær, Tlf onsdage mellem kl og 16.00, eller efter aftale Studievejleder Anne-Marie Christensen Tlf tirsdage mellem kl og 15.00, eller efter aftale 5. Undervisning En fuld arbejdsuge... og så hjemmearbejde Tandplejeruddannelsen er opdelt i 12 moduler á 10 uger. Der undervises ca. 30 timer om ugen. Der er mødepligt til fag, hvor der gives kursusattest og mange fag forudsætter hjemmearbejde. Varieret undervisning Skemaet er sammensat af forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde samt praktiske og kliniske øvelser. En del af undervisningen foregår uden for skolen fx i skoleklasser, børnehaver, på plejehjem og hospitaler. 5

6 I den praktiske undervisning får du brug for at anvende din teori, og du skal igennem en række praktiske øvelser, før du er klar til at modtage din første patient. Efterhånden som din viden og praktiske færdigheder bliver større, udfører du mere komplicerede behandlinger, og vi stiller større krav til din evne til at stille diagnoser. Selvstændigt arbejde I hovedparten af fagene får du undervisning. Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og videofilm. Arbejdet med sundhedspædagogiske projekter foregår i grupper og forløber ofte over længere perioder. Gruppen er selv ansvarlig for at planlægge og udføre projektet, mens læreren fungerer som igangsætter og vejleder. Når projektet er gennemført, afleverer gruppen en rapport over forløbet. I starten af studiet får du stillet korte veldefinerede opgaver. Efterhånden øger vi kravene til din selvstændige formuleringsevne og din evne til på egen hånd at afgrænse og definere projekt- og psykologiopgaver. Internatkursus og praktik I starten af uddannelsen skal du deltage i et 2-dages internatkursus i socialpsykologi. I løbet af studiet skal du i praktik to gange af hver 5 ugers varighed, heraf den ene gang i kommunal tandpleje og den anden efter eget valg. Der er gode muligheder for at vælge praktikophold i udlandet. Modulafslutning Efter hvert modul er der en form for afslutning, hvor fagende fra modulet indgår i en prøveform. 6. Eksamen Eksamen er overvejende skriftlig. Eksamensfagene er jævnt fordelt over hele studietiden. Eksamen afslutter undervisningen i fagene og er placeret i slutningen af hvert halve år. Nogle eksaminer bedømmes efter 7-trins skalaen, resten med bestået/ikke bestået Eksamensbevis Skolen udsteder et eksamensbevis på dansk og engelsk. Eksamensbeviset giver dig ret til at få Sundhedsstyrelsens autorisation til at udøve tandplejervirksomhed efter de regler, der gælder for området. 7. Studiemiljø Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) ligger sammen med Tandlægeskolen på Aarhus Universitet. Uddannes til samarbejde Den tætte integration med Tandlægeskolen præger i høj grad miljøet på skolen. Her uddannes alle personalekategorier inden for tandplejeteamet: Tandplejere, tandlæger, klinikassistenter og kliniske tandteknikere. Det udnyttes i undervisningen og er med til at skabe et levende miljø fagligt og socialt. 6

7 Forskning giver ny viden Udover grunduddannelserne tager skolen sig af efter- og videreuddannelse af tandplejepersonale. Desuden er Tandlægeskolen centrum for forskning indenfor de tandfaglige videnskaber. Det betyder, at de nyeste resultater inden for forskning i tandsygdomme og behandlingsprincipper er med til at styre undervisningens teoretiske og praktiske indhold. Studieintroduktion De ældre studerende tilrettelægger et introduktionsforløb for nye studerende. Her får du indblik i skolens atmosfære, dens opbygning og de fysiske rammer og du bliver inviteret på en hyttetur for at lære dine medstuderende at kende. Studieteknik Du får tilbudt et kursus i studieteknik, hvor du får mulighed for at blive bevidst om dine arbejdsvaner og blandt andet får kendskab til læse- og notatteknik. Studenterforening Skolen har en studenterforening med repræsentanter i forskellige udvalg, der handler om styring og undervisning. Foreningen udgiver et medlemsblad, tilbyder støtte og vejledning i faglige problemstillinger og formidler salg og leje af forskelligt studierelevant materiale. Desuden har foreningen et festudvalg, der arrangerer "fredagsbar" og fester. Studievejleder Til hver uddannelse er knyttet studievejledere, hvor du altid er velkommen. Computerrum Skolen har computerrum, der anvendes til undervisning og til selvstudium via computerstyrede undervisningsprogrammer. Det er også her, du kan renskrive opgaver og rapporter. Bibliotek Du har adgang til fagbiblioteket på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet. Her bliver du tilbudt en rundvisning og en introduktion til brugen af biblioteket. Du får også mulighed for at besøge Statsbiblioteket og lærer at anvende udlånssystemet her. Kantine Du har mulighed for at købe mad og spise i skolens kantine eller kaffestue. Boghandel Skolen har en boghandel, som ofte ligger inde med faglitteratur, der er opført på pensumlisterne. 8. Kvalitet i undervisningen Skolens organisering Skolen ledes af en skolechef i forbindelse med et skoleråd og et undervisningsudvalg, hvor de studerende er repræsenteret. Evaluering Skolen evaluerer systematisk undervisningens kvalitet gennem tilbagemeldinger fra de studerende. Desuden er skolen i tæt kontakt med praktikstederne og får således værdifulde tilbagemeldinger på kvaliteten af de studerendes færdigheder. 7

8 Både i undervisningen og i funktionen som censor anvender skolen lærerkræfter med tilknytning til socialog sundhedssektoren. Skolen har tilknyttet et beskikket censorkorps, der hvert år vurderer uddannelsens kvalitet. Resultatet af tilbagemeldingerne anvender skolen til at justere undervisningens indhold og form og dermed sikre, at der er overensstemmelse mellem det de studerende lærer og kravene på arbejdsmarkedet. 9. Økonomi SU Uddannelsen er godkendt af Statens Uddannelsesstøtte. Materiale og transport Uddannelsen er gratis, men du skal selv betale udgifter til undervisningsmateriale, bøger, kitler og instrumenter samt transport i forbindelse med institutionsbesøg og praktik. Ved studiestart skal du regne med et beløb på ca kr. for undervisningsmaterialer, derudover skal du regne med udgifter til bøger på ca kr. inden for det første semester. Du skal endvidere bruge et kranium, som kan købes gennem Odontologisk Forening på Tandlægeskolen til en pris på ca. 700 kr. Udgifterne til undervisningsmaterialer, bøger og instrumenter resten af studietiden beløber sig til ca kr. Den samlede udgift til tandplejeruddannelsen beløber sig til i alt ca kr. Du skal også være opmærksom på, at brugt materiale kan være forældet, og at brudte kassetter med brugte instrumenter ikke må bruges på klinikken. Bolig Som studerende har du mulighed for at få kollegieværelse. Det er en fordel, at du søger en sådan bolig samtidig med, at du søger optagelse på tandplejerstudiet. Du kan få pjece og ansøgningsskema til kollegieboliger i Århus ved at henvende dig på: Kollegiekontoret Vesterport 1. st Århus Tlf Du kan også gå ind på: hvor du kan læse om boligmuligheder i Århus. 10. Videreuddannelse Sundhedsfaglig diplomuddannelse 8

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Studiehåndbog

VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Studiehåndbog VIA University College Ernæring og Sundhedsuddannelsen Studiehåndbog Udarbejdet af Martina Blunck Terp August 2008 Revideret 15. december 2008 Indholdsfortegnelse Forord...4 Kapitel 1: Det indledende overblik

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere