Studiehåndbog Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)"

Transkript

1 Studiehåndbog Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4 At uddanne sig hos Dania 10 gode råd...6 Danias forventninger til dig...7 Om undervisningen...8 Studier og praktik... 9 Praktisk ABC Adgang til bygningen...10 Bibliotek...10 Book et lokale...10 Bøger...10 Fravær...10 Indbo- og ansvarsforsikringer...11 Kantine...11 Klager...11 Oprydning...11 Parkering...11 Projekter...11 Rustur...12 Rygning...12 Skemaændringer...12 Skiftende skemaer...12 Sportsfaciliteter...12 Studenterhus Campus Viborg...12 Studiekort...13 Studielivet...13 Studieordning...13 Tutorer...13 Undervisningstidspunkter...13 Teknisk Info Dit personlige log-in...14 Dania Mail...14 Trådløst Internet...14 Erhvervsakademi Dania App...14 Fronter - Online Platform...14 Wiseflow...14 Print/ kopi /scanning...14 Gratis Office

3 Velkommen til Dania Viborg Kom godt i gang med din 2-årige uddannelse Vi ønsker med denne håndbog, at give dig en fyldestgørende introduktion og guide til, hvordan det er at være studerende hos os samt at bo og leve i Viborg. Brug bogen som et opslagsværk. Vi håber, at den kan svare på de fleste af dine spørgsmål. 3

4 Personalet i Viborg Du finder Danias undervisere i lokale C240. Studieadministrationen finder du i C245. Her kan du få svar på mange af dine spørgsmål vedrørende dine studier, og du kan altid komme til os, hvis du har brug for en fortrolig snak. Hvis du ændrer din eller mobilnummer, er det vigtigt, at studieadministrationen straks får besked. Lis Hyldgaard Sekretær (C245) Tlf Anne Mette Møller Hansen Sekretær (C245) Tlf Louise Genefke Studieleder for AØK og MØK/MINT / Adjunkt (C242) Tlf Niels Bruun Studieleder: IT-teknolog /Autoteknolog / Lektor (C243) Tlf Mikael Løngaard Nielsen Internationalt kontor (C244)/Adjunkt Åbningstider: tirs/tors kl Tlf Pedellerne (VIA College) Stuen (Gang A, sygeplejerskeudd.) Tlf Frank Poulsen IT-support (onsdag) Tlf

5 Marianne Aardalsbakke Lektor Markedsføring, Entreprenørskab Sofie Weikop Lektor Kommunikation, KOL, IMS, Adm. Pia Vendelbo Lektor Jura Mette Petersen Adjunkt Organisation, ledelse, økonomi Arne Madsen Lektor Økonomi, KOL Claus Bang Olsen Lektor Økonomi, KOL Christa Larsen Adjunkt Jura, Org., Økonomi Eksterne undervisere Lars Holmgaard, Markedsføring, Klaus Keller, AU, intern censor Marianne Grubak, projektledelse, org Jens Kirk, salg og forhandling Renate Nielsen, kommunikation, kultur

6 At uddanne sig hos Dania Gode råd og vejledning 10 Gode råd til at komme godt igennem dit studie: 1Du kommer med i en studiegruppe fra starten. Dine medstuderende oplever de samme udfordringer som dig og dialogen med andre gør det lettere at håndtere det din nye uddannelse kræver af dig. Læs fagenes studieordning, lektionsplan og eksamensreglement. Skab struktur omkring dit semester 2 ved hjælp af planlægning og forberedelse til hver lektion. 3Tag det helt roligt. Ingen ved alt fra dag ét og det tager et par semestre at falde ordentligt til. Du er nu på en videregående uddannelse. Du er 4 ansvarlig for din egen indlæring og disponering af tiden. Fokuser på at prioritere din tid rigtig. Første del af dit studium er hårdt arbejde med mange 5 opgaver/afleveringer, undervisningslektioner og meget læsning. Klø på og hold modet oppe, det bliver nemmere med tiden. De fysiske omgivelser er meget vigtige for, at du kan 6 holde fokus. Det er ikke altid det bedste at sidde alene hjemme, måske bør du hellere sidde i et lokale på campus alene eller sammen med din studiegruppe. 7Husk at du aldrig starter fra nulpunktet. Du vil altid kunne trække på tidligere livserfaringer fra skole, arbejde, familie m.m. Udnyt det og brug det gerne i undervisningen. Hold fokus på dine studier, og lad ikke fritidsarbejde 8 tage for meget tid. Det første semester lægger grunden for alle de efterfølgende semestre. 9Sænk forventningerne til dig og selv og giv dit studium en chance. Giv fagligheden tid til at vokse og stil en masse spørgsmål. Tal med dine holdkammerater eller din underviser, hvis du føler dig frustreret eller presset. 10 Tag imod alt den hjælp du kan få. Deltag i kurser om studieteknik og læs bøger om emnet. Udveksl tanker og idéer med dine medstuderende og dine undervisere, og læg en plan der virker for dig. 6

7 Danias forventninger til dig Du møder op velforberedt, har husket de bøger, notater m.v. som skal bruges i undervisningen. Du er fokuseret og tager aktiv del i undervisningen og bidrager til en god og positiv arbejdsatmosfære. Du skal aflevere dine opgaver til tiden og følge de opstillede retningslinjer for løsning af opgaverne. Du er forpligtet til at anskaffe de relevante bøger samt andet materiale, som skal bruges i undervisningen. Det er ikke tilladt at være på Facebook, spille, have sin mobiltelefon tændt m.v. i undervisningen. Akademiet følger op på, om du passer dine studier og deltager aktivt og konstruktivt. 7

8 Om undervisningen Vi underviser primært i mindre klasselokaler og ikke i store auditorier. Undervisningsformen er en kombination af traditionel klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, præsentationer, virksomhedsbesøg, og nogle gange gæsteundervisere fra erhvervslivet. Studieaktivitetsmodellen Hos Dania har vi øget fokus på din selvstændige fordybelse i de forskellige fag. Med en studieaktivitetsmodel forsøger Dania at gøre det tydeligt, at vores uddannelser er fuldtidsstudier, der består af meget mere end blot almindelig undervisning, men også består af et væld af andre aktiviteter. Studieaktivitetsmodellen er en visualisering af, hvad der kræves af arbejde for at gå på en videregående uddannelse. En videregående uddannelse hos Dania indeholder 825 timer pr. semester, svarende til 30 ECTS (1 ECTS = 27,5 timer ). I de 825 timer indgår holdundervisningstimerne, men andre aktiviteter som ture ud af huset, forelæsninger og i særdeleshed forberedelsen derhjemme, selvstudie eller gruppearbejde er en lige så vigtig del af at være studerende hos os. 8

9 Studier og praktik - i Danmark eller i udlandet På fjerde og sidste semester skal du i praktik. Praktikken danner basis for dit afgangsprojekt, og formålet med praktikken er, at du får mulighed for at omdanne alt teori til praksis, specialisere dig og se elementerne af din uddannelse i et nyt virkeligt perspektiv. Praktikken bygger bro mellem de første tre semestre og dit afgangsprojekt. Perioden er fra ca. medio januar til medio april, og den tæller 15 ETCS Point. Du kan vælge, at din praktik skal foregå i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dania har mange udenlandske samarbejdspartnere og er behjælpelig med at finde en praktikplads til dig. Du har også mulighed for at tage et studiesemester i udlandet i dit 2. eller 3. semester, og du kan vælge at komme af sted som en ERASMUS udvekslingsstudent. Hvis det har din interesse at komme til udlandet som en del af din uddannelse, så tal med din studievejleder eller med Mikael L. Nielsen (lokale C243). 9

10 Praktisk ABC Kort og godt Adgang til bygningen med campuskortet Adgangskoden er de 4 sidste cifre i jeres cpr-nummer. I har adgang efter følgende plan: : Fri adgang til bygningen. Kort benyttes ved enkelte døre (faglokaler) : Studiekort benyttes ved hovedindgang og elevator midt i P-kælder : køb tid funktion aktiv. Tid købes på timebasis. Ingen overnatning uden forudgående aftale med uddannelsen og driftslederen. Husk at melde ankomst/afbud. Sådan bruger du læser med tastatur (hænger ved alle adgangsområder): 1. Placer kort ca. 1 til 2 cm foran kortlæser. 2. Læseren lyser kortvarigt grønt og siger beep. 3. Herefter vil læseren blinke rød grøn. 4. Indtast PIN-koden og afsluttes med #. 5. Kortlæseren lyser herefter grønt i 3 sekunder som indikation på at der er givet adgang og døren er låst op. Døren kan nu åbnes i denne periode, hvorefter den automatisk låses igen. Bibliotek Som studerende på Erhvervsakademi Dania Viborg har du mulighed for at benytte dig af vores bibliotek. Her kan du bl.a. få vejledning, bestille og aflevere bøger fra hele landet samt bruge elektroniske databaser. Du finder biblioteket på 1. sal og åbningstiderne er: Mandag 08:00-15:00 Tirsdag 08:00-15:00 Onsdag 09:00-15:00 Torsdag 08:00-15:00 Fredag 08:00-14:00 Weekend Lukket Book et lokale Kontakt studieadministrationen i C245, hvis du skal bruge et lokale til f.eks. gruppearbejde. Bøger til undervisningen Der udleveres en bogliste i starten af 1. semester. Vi anbefaler dog, at du kun køber bøger for et semester af gangen, da der kan forekomme ændringer. Som udgangspunkt anbefaler vi, at du køber den nyeste udgivelse med mindre andet er aftalt. Fravær Fysisk fravær eller manglende afleveringer føres til protokol som fravær. I snit må en studerende max have 10 % i alt eller 15 % fravær i et enkelt fag. Overskrides dette, indkaldes du til en personlig samtale (1. advarsel). 10

11 Efter den første måned evalueres de studerende individuelt i forhold til deres aktive deltagelse. Fortsætter det høje fravær vil han/hun blive betragtet som ikke-aktiv studerende, og vil blive udmeldt. Der kan forekomme særlige omstændigheder, der gør, at en studerende har en høj fraværsprocent. Tilladelse til/ dispensation for dette fravær skal aftales nærmere med studieleder Louise Genefke. I tilfælde af et længere sygdomsforløb kan akademiet bede om en lægeerklæring. Indbo- og ansvarsforsikringer Akademiet tager IKKE ansvar for materiel, inventar, personer m.v., som du evt. kommer til at gøre skade på. Derfor er det meget vigtigt, at du selv har en ansvarsforsikring. Akademiet har heller IKKE en forsikring, der dækker dine ting, såsom din computer når du er på Campus. Tal med et forsikringsselskab, og få styr på det! Kantinen Kantinen findes i stueplan og er åben dagligt fra (fredag ). Frokost er mellem kl Kantinen tilbyder bl.a. dagens lune ret, salatbar, pålæg, brød, kage, frugt, samt kolde og varme drikkevarer. Du kan betale kontant, med dankort eller med dit studiekort. Der hænger automater i kantinen, hvor du kan overføre penge til dit studiekort, eller du kan gøre dette via netbank. Klager over eksamener, studievejledning etc. Hvis du ønsker at klage over omstændighederne vedrørende afholdelse af en eksamen, skal du indgive en skriftlig og velbegrundet klage til Akademiet. Dette skal ske inden for to uger efter resultatet foreligger. Det er altid en god idé først at snakke med den pågældende eksaminator. Din klage kan fx vedrøre eksamens indhold, forløb eller karaktergivningen. Klager angående vejledning rettes til underviser og studieleder Louise Genefke. Oprydning Alle har pligt til at rydde op efter sig selv, uanset hvor i bygningen de befinder sig. Brugt service, kopper m.m. sættes ud på et af de afrydningsborde, der findes på hver etage, samt i kantineområdet, og affald smides i skraldespandene. I klasseværelserne skal stolene sættes op efter sidste lektion. Vinduer og døre lukkes. Parkering Der er gratis P-pladser omkring Campus og i parkeringskælderen under bygningen. Projekter krav til opsætning og struktur I løbet af din uddannelse skal du skrive fire omfattende projekter inkl. dit afgangsprojekt (se detaljerne i studieordningen for din uddannelse). Du bliver tildelt en vejleder, som du rådgive dig efter aftale. Der er en række formelle regler omkring rammerne for et projekt og disse kan findes i projektvejledningen på Fronter. 11

12 Rustur Rusturen for nyankomne studerende er en ryste-sammen tur, hvor formålet er at lære hinanden at kende i hyggelige og uformelle rammer, og komme godt fra start. Der vil blive opkrævet et beløb for deltagelsen. Mere information kommer i starten af 1. semester Rygning Er kun tilladt udenfor bygningen i studenterhusgården (ved kantinen), hvor der er opsat askebægere. Semester- og ferieoverblik 1. semester = 1. september til 31.januar (Efterårsferie uge 42 + juleferie fra uge 51/52) 2. semester = 1. februar til 1. juli (Påskeferie) 3. semester = medio august til 31. januar (Efterårsferie uge 42 + juleferie fra uge 51) 4. semester = 1. februar til 1.juli (evt. ferie aftales individuelt med praktikplads) Skemaændringer og aflysninger Det er vigtigt, at du tjekker Selvbetjening/din dagligt ift. ændringer i dit skema. Hvis en underviser er syg eller må flytte/aflyse dagens undervisning vil det stå i Selvbetjening senest kl samme morgen, så vidt muligt. Skiftende skemaer Vi arbejder med skiftende skemaer, hvilket betyder, at du har et forskelligt skema fra uge til uge. Vi laver skemaer for følgende perioder: 1. Sommer til efterårsferie 2. Efterårsferie til jul 3. Jul til sommerferie Sportsfaciliteter på Campus Der findes en sportshal på Campus (indgang fra 2. sal) til fri afbenyttelse, som giver mulighed for at spille basketball, volleyball eller håndbold. Der er bolde til rådighed, men andre redskaber, så som badmintonsketcher skal I selv medbringe. Spørg evt. Mikael L. Nielsen (C242). I kantineområdet er der opstillet poolbord, bordtennisbord og air hockey, også til fri afbenyttelse. Studenterhus Campus Viborg Studenterhuset ligger umiddelbart ved siden af Campus Viborg (udgang via kantinen) og er en nyrenoveret kasernebygning, som de studerende selv står for. Her er der mulighed for forskellige former for fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter. Der findes et stort fællesrum, hvor der er mulighed for at afholde koncerter, foredrag eller se sport på storskærm. Desuden er der mindre lokaler som kan bruges til at spille musik (I skal selv medbringe instrumenter, men der er forstærkere til rådighed), gruppearbejde m.m. Der er adgang ved hjælp af dit studiekort. Se Studenterhusets Facebook side ved at søge efter Student House

13 Studiekortet I starten af dit studieforløb ska du have lavet dit studiekort. Kortet koster 350 kr. og giver fri adgang til print/ kopi i to år. Hvis du mister kortet og skal have lavet et nyt koster det 50 kr. Du skal gå ind på studiekort.eadania. dk og uploade et billede. Herefter modtager du kortet i løbet af en uges tid. Dit studiekort giver adgang til en del rabatter, blandt andet på bogkøb. Se også hvor i Viborg du kan få rabat på Udover studiekortet modtager du et campuskort, der giver adgang til bygningen 24/7. Der hænger automater i kantinen, hvor du kan overføre penge til dit campuskort, eller du kan gøre det via netbank og bruge kortet som betalingsmiddel i kantinen. Studielivet De Studerendes Råd De studerendes råd (DSR) er en form for et elevråd, der er skabt med det formål at være bindeled mellem de studerende og lærere og ledelse. DSR s formål er bl.a. at skabe et godt studiemiljø og de arrangerer sportsdag, fester, julefrokost og filmaftener o.lign. Rådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser, og som medlem får man indflydelse på de sociale aktiviteter, og giver god mulighed for at lære flere studerende at kende både på tværs af uddannelserne, i både Dania og VIA. Studieordning for din uddannelse Hver uddannelse har sin egen studieordning, som beskriver uddannelsens indhold, struktur, elementer, mål, praktik, prøver og eksamener. Du finder studieordningen på Fronter, og vi anbefaler, at du læser den nøje. Der er også en række obligatoriske opgaver i hvert semester, der skal afleveres, ellers kan du ikke indstilles til eksamen. Tutor En tutor er en 2. års studerende, som er til rådighed til at hjælpe og svare på alle mulige praktiske spørgsmål, som du måtte have som ny-ankommen. Undervisningstidspunkter Der er undervisningen imellem kl lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion

14 Teknisk info Dit personlige log-in Du får tildelt et brugernavn og adgangskode når du starter hos os, og det beholder du al den tid, hvor du er studerende her. Du skal bruge dit log-in til at få adgang til både internet, printer, Dania Mail, Fronter, Wiseflow og Selvbetjening. Dania Mail Som studerende på Erhvervsakademi Dania får du tildelt en Dania Mail. Den kan tilføjes på din mobiltelefon eller computer meget nemt og der ligger vejledninger til dette på Fronter. Denne mail bruges til alt kommunikation fra akademiet, og det er dit ansvar at tjekke den løbende. Din Dania Mail er: Trådløst internet Trådløst net findes i Danias studieområder og der er fri adgang for alle studerende. På Fronter finder du en vejledning til hvordan du logger på Danias netværk. Erhvervsakademi Dania App Erhvervsakademi Dania App en giver dig mulighed for at se lektier, skema, karakterer, fravær, dine informationer samt aktuelle nyheder for Erhvervsakademi Dania. På selvbetjening.eadania.dk har du samme muligheder som i App en. Du kan også tilmelde dig en række smsservices, hvor du blandt andet kan få en sms, når der er skemaændringer eller få dit skema på en sms hver morgen klokken xx:xx. Fronter Online Platform Fronter er vores studie-portal. Det er her, dine undervisere kan dele materiale med dig. Du finder også en masse informationer omkring dit studie og der ligger vejledninger til vores it-systemer herinde. Wiseflow Wiseflow bruges til alle afleveringer i det daglige og til eksamen. Når der er oprettet en aflevering eller eksamen til dig, får du automatisk besked via din Dania Mail. Det er derfor nødvendigt du tjekker denne mail løbende. Print/ kopi/ scanning Der er opstillet printere/kopimaskiner/scannere på gangene til fri afbenyttelse tjek at du bruger Dania printeren og ikke VIAs. Brug studiekort, når du skal kopiere eller scanne. På Fronter findes en vejledning til hvordan du installerer printer på din bærbare. Gratis Office 365 Som studerende hos Erhvervsakademi Dania får du gratis adgang til office 365. Du logger ind på office.com med dit og din adgangskode. Herefter kan du downloade gratis office 365 på op til 5 forskellige enheder. Der findes mere detaljeret vejledning til dette på fronter. 14

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider version 1.1 februar 2011 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé 2 8800 Viborg Tlf. 8755 0025 Fax 8755 3701 viborg@viauc.dk www.viauc.dk/campusviborg Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 For de få rå, der er blevet lukket ind på Idræt og Sundhed anno 2015 Side 1 Rushåndbogen for Idræt og sundhed 2015. I redaktionen: Peter Sabro Mads J. Kristensen Nina Jesse

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Introfolder 2015. International Virksomhedskommunikation. Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Introfolder 2015. International Virksomhedskommunikation. Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Introfolder 2015 Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Velkommen til nye studerende på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation

Læs mere