Sundhedsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftalen 2010-2014"

Transkript

1 Sundhedsaftalen It-handlingsplan 24. oktober 2014 forklaring Tidsplan skrider Bagud OK Gennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske initiativer. Frivillige initiativer kan ikke give værdien rød. 7 FMK, Fælles elektronisk medicinkort Overordnet status på igangværende initiativer og projekter Initiativ/Projekt Overordnede mål 2 Korrespondancer At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse. Inden udgangen af tredje kvartal Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler. Re-vitalisering af projektet i gang 6 Telemedicinsk Sårvurdering At udbrede Telemedicinsk Sårvurdering til alle sårspecialer og alle kommuner i regionen inden At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden Kommunale rammeaftaler At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmeplejesygehusmeddelelser 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Inden Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder Inden

2 Igangværende initiativer og projekter Korrespondancer Arbejdsgruppe: Initiativ/Projekt - 2 At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse inden udgangen af tredje kvartal 2014 Regionen: Projektleder Michael Dehn, Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Regionen: Inge Paamejer, Trine Leksø, Kommuner: Helle Kristensen, Kirsten Bek Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Gennemført Udarbejdelse af ændringsønske Gennemført Test af ændringsønske Under forberedelse Pilotforsøg på udvalgte steder Det er besluttet at teste med alle kommuner Fælles regler for anvendelsen Under udarbejdelse Bred åbning af anvendelsen Evaluering Ændringen ikke virker i sammenhæng med et eller flere af kommunernes omsorgsjournalsystemer Den nye version, er nu i Opus Arbejdsplads prod. Herefter skal det afprøves af en begrænset kreds i ca 1. måned og produktion i forhold til kommunerne vil kunne ske primo nov. Den organisatoriske implementering på sygehusene og dialogen med primærkommunerne om anvendelsen af korrespondancemodulet varetages af Trine Leksø Styregruppen har godkendt den nye plan Projektet tester med alle kommuner og sættes i drift sammen med den nye sundhedsaftale. Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge enkeltvis Teknik Pilotgrupper Pilotdrift Regler Start Side 2

3 Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret ) Initiativet igangsættes efter beslutning i Den Administrative Styregruppe 26. august Hjemmepleje Sygehus Kommunikationen indeholder 4 klart identificerede kommunikationsmeddelelser, som forventes at dække grundbehovene for den tværgående kommunikation mellem kommuner og sygehuse omkring fælles klient-/patientgrupper. Den supplerende korrespondance-kommunikation indsættes som supplement til dette. Der etableres et mere formaliseret samarbejde omkring den elektroniske korrespondancemeddelelse og dennes anvendelse, så forventninger er afstemt i forhold til, hvad der sendes mellem parterne, hvem der sender, hvornår kan man forvente, at meddelelserne bliver læst og handlet på, hvordan der gives besked ved systemnedbrud eller ferielukning etc., samt prædefinerede overskrifter, der er anvendelige i praksis. Projektgruppen gennemførte endnu et møde i december og har planlagt et nyt møde i januar, hvor plan og testforløb står på dagsordenen. Der er etableret kontakt til leverandøren og drøftet hvorledes den praktiske test kan gennemføres fra et teknisk synspunkt. Løsningen, som er en del marts 2014 releasen for OPUS er leveret. Projektet skal nu teste leverancen. Projektet har besluttet at test gennemføres med alle kommuner. På grund af sammenkædningen med OPUS marts releasen, som er blevet udskudt til september 2014, bliver dette projekt forsinket tilsvarende. Årsagen er at CSC ikke fik leveret nogle rettelser (der intet har med Korrespondance Meddelelsen at gøre) til OPUS, så betids at en test kunne gennemføres, før den samlede OPUS release blev ramt af den frozen zone periode, der er indført som følge af akkrediteringsaktiviteterne og Roskilde festival samt sommerferie perioden. På grund af fejl ved test i juni 2014, skal disse fejl rettes. Udrulning vil derfor først ske med opus marts/juni releasen, der er planlagt til ult sep Det planlægges at egentlig produktion først vil kunne ske nov Side 3

4 Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler Initiativ/Projekt - 5 Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Indtil Support til kommuner - start Support til kommuner - slut Rapportering om anvendelse Løbende Ikke påbegyndt At teknologien bliver svær at indpasse i de fysiske rammer og praktiske arbejdsgange Rent projektleveringsmæssigt ingen risici. Rent brugs- og udnyttelsesmæssigt enkelte udfordringer pga. skifte i personel i allerede uddannede kommuner Hospitalers udstyr opfylder kravene, men næppe forventningerne til projektet. Regionen overvejer ikke længere at understøtte Polycom løsningen i stedet vil man indføre Cisco Jabber. Det vil ikke umuliggøre kommunikation med det eksisterende udstyr, men kræve tilpasninger på arbejdsstationerne, f.eks. på sygehusene. Projektet tilbyder supportbesøg ved igangsætning for de regionale deltagende afdelinger Projektet laver simpel brugervejledning Done Projektet udsender vejledning til hospitaler og kommuner om hvor videokonferencer bør anvendes Sygehusenes og kommunernes IT-support vil hvis forslaget gennemføres få en ekstra support belastning. enkeltvis Aftaler Bestilling Klarmelding Region Sjælland Brugere oprettede Pilottest gennemført Faxe Brugere oprettede Kontroltest gennemført Greve Brugere oprettede Pilottest gennemført Guldborgsund Brugere oprettede Pilottest gennemført Holbæk Brugere oprettede Pilottest gennemført Kalundborg Brugere oprettede Har setup i forvejen Køge Brugere oprettede Pilottest gennemført Lejre Brugere oprettede Pilottest gennemført Side 4

5 Lolland Brugere oprettede Pilottest gennemført Næstved Brugere oprettede Pilottest gennemført Odsherred Brugere oprettede Pilottest gennemført Brugere oprettede Pilottest gennemført Ringsted Roskilde Brugere oprettede Pilottest gennemført Slagelse Brugere oprettede Pilottest gennemført Solrød Brugere oprettede Pilottest gennemført Sorø Brugere oprettede Har setup i forvejen Stevns Brugere oprettede Pilottest gennemført Vordingborg Brugere oprettede Pilottest gennemført (opdateret pr ) Review af projektafslutning med Styregruppeformand der er indgivet afslutningsnotat m foreslået handlingsplan. Projektet forventes afsluttet med udgangen af november Projektet er sat i status rød da d ikke blev overholdt. Ny tidsplan etableret. Implementering er fuldbragt før ultimo september Der gennemføres post-project review 6 måneder efter projektafslutning Der søges om penge til ekstern projektledelse for 1. halvår 2014 Telemedicinsk Sårvurdering Initiativ/Projekt 6 At regionens eksisterende pilotløsning udbredes til alle sårspecialer og alle kommuner inden Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT/Britta Ortiz, KU Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Tilbud indtil Regional forberedelse Organisatoriske aftaler Udbredelse påbegyndes Tekniske forberedelser i gang Uddannelse af kommuner Aktivitet og deadline indsat af projektleder Uddannelse i regionen Aktivitet og deadline indsat af projektleder Afslutning Ændret som følge af at projektet er ændret til et nationalt tiltag Regionens projekt er underlagt en tidsramme der ikke giver meget slæk Der er indført skærpet opmærksomhed fra såvel projektet som regionen og det nationale projekt. Side 5

6 enkeltvis Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret d ) Forberedelse Aftaler Tilslutning Klarmelding Intern task force og faciliteringsgruppe i gang med revitalisering af projekt. To følgegrupper, som besluttet af Styregruppen, er under etablering hhv. igang. Disse skal bl.a. medvirke til at etablere retningslinjer for den telemedicinske sårbehandling Region Sjælland Uddannelse i Pleje.net er gennemført i 14 af 17 kommuner Kommuner, som står med gult ovenfor har endnu ikke indgået databehandler aftale med Danske Telemedicin og meldt kontaktpersoner til samme. Planlægning af uddannelse på regionens sårbehandlende afdelinger er i gang De længerevarende økonomiske konsekvenser for region og kommune skal afklares. Projektets økonomi er på plads. Projektet holdes i gult internt indtil nyt scope og ny tidsplan er godkendt i styregruppen- som konsekvens af at det regionale projekt pt. er bagud for de nationale milepæle sættes projektet i rødt. Dette korrigeres via projektplanen for næste nationale milepæl, så vi kommer i overensstemmelse med de nationale milepæle. FMK Fælles elektronisk Medicin Kort At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden 31. december 2013 Side 6 Initiativ/Projekt 7

7 Regionen: Lone Andersen, IT PLO: Karsten Wenningsted-Torgaard, Slagelse Aktiviteter/milepæle Bemærkning Regionen udbreder FMK Praksislægerne udbreder FMK Løbende målinger via Med- MedCom monitorerer området Com Kommuner teknisk implementering af FMK Kommuner organisatorisk implementering af FMK At lægerne ikke fuldt ud får ibrugtaget FMK Emnet håndteres på overordnet niveau mellem Danske Regioner og PLO samt mellem de enkelte regioner og lægekredsforeningerne. enkeltvis Udbredelse 2011 Region Sjælland Udbredelse 2012 Udbredelse 2013 Udbredelse 2014 Praksislæger er i gul da målet på 100 % afstemning ikke er opnået. Den nationale styregruppe skal tage stilling til nye mål for afstemning på næste møde. Herudover er samarbejdsaftalen omkring FMK mellem, Region, kommuner og praktiserende læger forsinket. Dette projekt udgøres af det nationale og tilhørende regionale FMK-projekt og disses projektstyring. Praktiserende læger: Alle lægepraksissystemer(lps) er forberedt til FMK og hovedparten af LPS har installeret hos praktiserende læger. Der er ca. 98 % af de praktiserende læger (målt ved ydernumre), som har installeret FMK i RS. Regionens datakonsulenter laver løbende opfølgning ifht. kontakt til alle praksis, både med henblik på at hjælpe praksis med at komme på FMK og hjælpe og guide i brug af FMK. Tilsvarende er der ca. 82 % af de specialpraktiserende læger som har installeret FMK i RS. Sygehusene: FMK er indført i driftsaftalen med sygehusene og ligeledes er medicinafstemning via FMK i OPUS Medicin ført ind i Værdi for borgeren. Dette har skabt det nødvendige fokus på opgaven med at få implementeret FMK. pr 1/ er, at der medicinafstemmes via FMK ved udskrivelse i ca. 74 %, Side 7

8 hvilket ses at være en stigning fra januar 2013, hvor 36% af de udskrevne patienter var medicinafstemt via FMK. Kommunerne: KL s FMK projektleder har afholdt FMK mobiliseringsmøde for alle kommunerne i regionen d. 10/ Der er problemer med et af kommunesystemerne og de sidste kommuner forventes derfor først at have installeret FMK 1. kvartal Initiativ/Projekt - 9 Kommunale rammeaftaler med praksislæger At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender Korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Registrering af aftaler Løbende Indtil enkeltvis Aftale A B C KM LÆ henvisn Receptfornyelse Faxe X X / X Greve X / / X Guldborgsund X / / X Holbæk X X X X Kalundborg X X / X Køge OK X X X X Lejre X / / X Lolland X X X X Næstved X X X X Odsherred OK X X X X Side 8

9 Ringsted X / X X Roskilde OK X X X X Slagelse OK X X X X Solrød X X / X Sorø OK X X X X Stevns X X / X Vordingborg OK X X X X Markering: X = det anvendes allerede / = anvendes ikke 5 kommuner mangler aftale på område A- alle kommuner anvender KM og receptfornyelse 7 kommuner mangler aftale på område B- 4 kommuner mangler anvendelse 8 kommuner mangler aftale på område C-7 kommuner mangler anvendelse Mangler LÆ udbredelse: Greve, Guldborgsund, Lejre, Ringsted Mangler henvisning: Faxe, Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Solrød, Stevns Aftaletyper: A. e-konsultation mellem læge og kommunalt plejepersonale B. Dynamiske LÆ-blanketter C. Elektronisk henvisning til kommunale tilbud 11 kommuner har indgået aftaler med praksislægerne - i forskelligt omfang. 4 kommuner er aktuelt i færd med at indgå aftaler 2 kommuner har ingen aftaler. Angivelser for elektronisk receptfornyelse er baseret på Med- Com s edi-statistik for august Initiativ/Projekt - 12 Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmepleje-sygehusmeddelelser Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Regionen: Anne Kathrine Leksø (it-koordinator på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse) Kommunerne: Ulla Frostholm (systemadministrator i Sorø Kommune) Aktiviteter/milepæle Bemærkning Udarbejdelse af udkast til Juni 2013 oktober 2013: Ulla og Trine har Side 9

10 Workshop program Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal behandle forslaget til programmet og arrangere Workshops ene på alle sygehusmatrikler Udarbejdelse af endeligt program Udsendelse af Workshopinvitationer, booking af lokaler og forplejning Afholdelse af Workshops på Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing, Næstved, Slagelse Sygehus. Beskrivelse/opsamling af inputs fra Workshops Inkorporering af Workshop inputs i retningslinjer, brugerflade-hjælpetekster og andre relevante former for informationsmaterialer hos kommuner og sygehuse afholdt en række møder og gennemgået alle meddelelserne felt for felt. Resultatet er en liste over kendte issues omkring anvendelsen af meddelelserne, og hvorledes de bør debatteres på Workshops ene. Udkastet er færdigt, og skal nu behandles i arbejdsgruppen. November 2013: Der er fundet repræsentanter til arbejdsgruppen fra alle fire sygehusområder. Ulla er i gang med at finde kommunale repræsentanter, og indkaldelsen til første møde vil herefter ske snarest. Der blev samlet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehuse og kommuner d. 9/12, hvor programudkastet blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. Invitationer er udsendt lige før og efter jul til alle sygehuse og alle kommuner. Der tilmeldes pr. mail til Trine, som samler sammen i lister sidst i januar. Trine, Ulla og Tove Tobiesen mødes d. 3/2 mhp. at lave PP præsentationer med afsæt i programmet. Roskilde Sygehus afholder workshop med Lejre, Roskilde og Greve kommune d. 26/2. Køge Sygehus afholder workshop med Solrød, Køge og Stevns kommune d. 27/2. Næstved Sygehus afholder workshop med Næstved, Faxe og Vordingborg kommune d. 5/3. Slagelse Sygehus afholder workshop med Slagelse, Ringsted og Sorø kommune d.6/3. Nykøbing Sygehus afholder workshop med Lolland og Guldborgssund kommune d. 4/3. De respektive sygehusledelser har indvilliget i at lægge lokaler til og betale for forplejning. Der er udarbejdet et dokument, som opsamler inputs fra de afholdte workshops til den kommende Sundhedsaftale. Dokumentet er blandt andet sendt til Karen Buur og Niels Degn. Herefter er dokumentet sendt ud til samtlige workshopdeltagere. Ulla og Trine holder møde d. 15/5 med Karen Buur og Birgitte Dreyer mhp. at granske de fremtidige arbejdsgange ved koordinering af indlæggelser/udskrivelser mellem kommune og sygehuse. Vi ønsker at planlægge en informationskampagne, så den også er i tråd med den kommende Sundhedsaftale. Vi vil gerne undgå at reimplementere arbejdsgange, som vi evt. kan risikere at skulle aflære sygeplejerskerne om et halvt år. Desværre er den planlagte idriftsættelse af Korrespondancemeddelelsen i maj blevet udsat til efteråret af KoncernIT, hvilket påvirker den kommende informationskampagne væsentligt. Den skulle samtidigt rumme implementeringen af denne meddelelse, som forventes at forbedre den elektroniske kommunikation væsentligt. Side 10

11 Informationskampagne ud til alle relevante fagpersoner på sygehuse og hos kommunerne om nye/ændrede retningslinjer enkeltvis Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Region Sjælland 7/ Kommunerne 7/ Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline for initiativet til 30. juni 2014, da der ikke er afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Initiativ/Projekt - 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. USDA har sat ny deadline for initiativet til 31. august Regionen: Michael Bjørn Kraft Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Første 2 møder afholdt Principbeslutning om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen taget. enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline, der bringer det regionale initiativ tidsmæssigt på linje med nationalt initiativ fra Na- Side 11

12 tional Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Fastsættelse af ny deadline er endvidere sket under hensyn til, at initiativet ikke har afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Forslag til tværsektorielt samarbejde fra national arbejdsgruppe skal inddrages i gruppens arbejde. Modellen for det tværsektorielle samarbejde vil blive indarbejdet i den eksisterende samarbejdsorganisation for Sundhedsaftalen (KSS og KPS). Denne principbeslutning indarbejdes i Sundhedsaftale 3.0. Oplæg til den mere praktiske implementering af principbeslutningen om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen er udarbejdet som grundlag for møde i arbejdsgruppen Initiativ/Projekt - 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder. Inden Regionen: Ulla Maegaard, psykiatrien. Kommunerne: X Aktiviteter/milepæle Bemærkning enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Side 12

13 Gennemførte initiativer og projekter Sygehus/kommune-adviser Initiativ/Projekt - 1 At automatiske advis om ind- og udskrivning samt kontaktinformation kvalitetssikres Inden Initiativet afsluttes, da det erstattes af indlæggelses- og udskrivningsrapporten jævnfør initiativ nr. 3 Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Forløbsunderstøttelse Fødselsanmeldelse Initiativ/Projekt 3 At kommuner og sygehuse anvender de fire nye forløbsmeddelelser for indlæggelsesrapport, forløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport Regionen: Michael Dehn, projektleder Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt 4 At sygehusene kan sende elektroniske fødselsanmeldelser til kommunerne Regionen: Michael Dehn, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre G Elektroniske henvisninger med bilag Initiativ/Projekt - 8 At sygehusene bliver i stand til at også at modtage bilagsmaterialer med de elektroniske henvisninger fra lægerne. G Regionen: Michael Dehn, IT PLO: Karsten Wenningsted- Torgaard, Slagelse Elektronisk genoptræningsplan Initiativ/Projekt - 11 At alle kommuner modtager genoptræningsplanerne elektronisk. Dette projekt blev egentlig afsluttet i Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt - 10 Side 13

14 Helbredsprofilen og kommunerne At gennemføre foranalyse og kravspecifikation til kommunal deltagelse omkring borgerne Helbredsprofil Inden Regionen: Søren Thaulov, Kvalitet og Udvikling (Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre) Dette initiativ er besluttet af Regionen som tillæg til IThandlingsplanen. Der er tale om en konsulentundersøgelse for behovsafdækning og nærmere målretning af fremtidig indsats. Rapporten foreligger pr. den 18. februar 2013 i en færdig version 1.2. Side 14

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2010-2014 Den fælles IT-handlingsplan Overordnet status 15.3. 2013 Intiativ/Projekt Overordnede mål 1 Sygehus/kommune-adviser At de automatiske advis er om ind- og udskrivning samt kontaktinformation

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012 Udkast: HANDLINGSPLAN FOR IT-UNDERSTØTTELSE AF SUNDHEDSAFTALERNE I REGION SJÆLLAND - 2011-2012 Indhold: Indledning 1. Overordnede mål og principper for IT-samarbejdet 2011-2014 2. Organisation 3. Handlingsplan

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det!

Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! Implementering af FMK i 98 kommuner vi gjorde det! E-sundhedsobservatoriet, tirsdag den 6. oktober 2015 Nanna Skovgaard, Sundheds- og ældreministeriet Poul Erik Kristensen, KL Aftaleophæng Økonomiaftale

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen.

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen. Bilag 2 Handlingsplan for Fælles Medicinkort (FMK) Version 2.0 Problemstilling Version 1.0 af handlingsplanen for Fælles Medicinkort blev udarbejdet for at understøttelse af forpligtende aftale i den nationale

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april 2015 Janet Johannessen Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen. - Organisatorisk forandring live. 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Sundhedsplatformen - Organisatorisk forandring live 13. oktober 2016, E-sundhedsobservatoriet Programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen Det I er blevet lovet SUNDHEDSPLATFORMEN er Danmarkshistoriens

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet.

Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet. Kommissorium for analyse vedr. anvendelse af MedCom standarder mellem sygehus og kommune på akut ambulant området og ambulantområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusmeddelelser er i perioden 2012-2015

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013

Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Bilag 6 Anvendelse af Fælles Medicinkort marts 2013 Nordjylland Milepæle 2013 Q 2 Q3 Q4 Teknisk implementering 100 Anvendelse 46 50 75 100 Teknisk implementering 37,2 Anvendelse 34 50 75 100 Teknisk implementering

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere