Sundhedsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftalen 2010-2014"

Transkript

1 Sundhedsaftalen It-handlingsplan 24. oktober 2014 forklaring Tidsplan skrider Bagud OK Gennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske initiativer. Frivillige initiativer kan ikke give værdien rød. 7 FMK, Fælles elektronisk medicinkort Overordnet status på igangværende initiativer og projekter Initiativ/Projekt Overordnede mål 2 Korrespondancer At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse. Inden udgangen af tredje kvartal Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler. Re-vitalisering af projektet i gang 6 Telemedicinsk Sårvurdering At udbrede Telemedicinsk Sårvurdering til alle sårspecialer og alle kommuner i regionen inden At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden Kommunale rammeaftaler At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmeplejesygehusmeddelelser 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Inden Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder Inden

2 Igangværende initiativer og projekter Korrespondancer Arbejdsgruppe: Initiativ/Projekt - 2 At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse inden udgangen af tredje kvartal 2014 Regionen: Projektleder Michael Dehn, Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Regionen: Inge Paamejer, Trine Leksø, Kommuner: Helle Kristensen, Kirsten Bek Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Gennemført Udarbejdelse af ændringsønske Gennemført Test af ændringsønske Under forberedelse Pilotforsøg på udvalgte steder Det er besluttet at teste med alle kommuner Fælles regler for anvendelsen Under udarbejdelse Bred åbning af anvendelsen Evaluering Ændringen ikke virker i sammenhæng med et eller flere af kommunernes omsorgsjournalsystemer Den nye version, er nu i Opus Arbejdsplads prod. Herefter skal det afprøves af en begrænset kreds i ca 1. måned og produktion i forhold til kommunerne vil kunne ske primo nov. Den organisatoriske implementering på sygehusene og dialogen med primærkommunerne om anvendelsen af korrespondancemodulet varetages af Trine Leksø Styregruppen har godkendt den nye plan Projektet tester med alle kommuner og sættes i drift sammen med den nye sundhedsaftale. Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge enkeltvis Teknik Pilotgrupper Pilotdrift Regler Start Side 2

3 Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret ) Initiativet igangsættes efter beslutning i Den Administrative Styregruppe 26. august Hjemmepleje Sygehus Kommunikationen indeholder 4 klart identificerede kommunikationsmeddelelser, som forventes at dække grundbehovene for den tværgående kommunikation mellem kommuner og sygehuse omkring fælles klient-/patientgrupper. Den supplerende korrespondance-kommunikation indsættes som supplement til dette. Der etableres et mere formaliseret samarbejde omkring den elektroniske korrespondancemeddelelse og dennes anvendelse, så forventninger er afstemt i forhold til, hvad der sendes mellem parterne, hvem der sender, hvornår kan man forvente, at meddelelserne bliver læst og handlet på, hvordan der gives besked ved systemnedbrud eller ferielukning etc., samt prædefinerede overskrifter, der er anvendelige i praksis. Projektgruppen gennemførte endnu et møde i december og har planlagt et nyt møde i januar, hvor plan og testforløb står på dagsordenen. Der er etableret kontakt til leverandøren og drøftet hvorledes den praktiske test kan gennemføres fra et teknisk synspunkt. Løsningen, som er en del marts 2014 releasen for OPUS er leveret. Projektet skal nu teste leverancen. Projektet har besluttet at test gennemføres med alle kommuner. På grund af sammenkædningen med OPUS marts releasen, som er blevet udskudt til september 2014, bliver dette projekt forsinket tilsvarende. Årsagen er at CSC ikke fik leveret nogle rettelser (der intet har med Korrespondance Meddelelsen at gøre) til OPUS, så betids at en test kunne gennemføres, før den samlede OPUS release blev ramt af den frozen zone periode, der er indført som følge af akkrediteringsaktiviteterne og Roskilde festival samt sommerferie perioden. På grund af fejl ved test i juni 2014, skal disse fejl rettes. Udrulning vil derfor først ske med opus marts/juni releasen, der er planlagt til ult sep Det planlægges at egentlig produktion først vil kunne ske nov Side 3

4 Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler Initiativ/Projekt - 5 Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Indtil Support til kommuner - start Support til kommuner - slut Rapportering om anvendelse Løbende Ikke påbegyndt At teknologien bliver svær at indpasse i de fysiske rammer og praktiske arbejdsgange Rent projektleveringsmæssigt ingen risici. Rent brugs- og udnyttelsesmæssigt enkelte udfordringer pga. skifte i personel i allerede uddannede kommuner Hospitalers udstyr opfylder kravene, men næppe forventningerne til projektet. Regionen overvejer ikke længere at understøtte Polycom løsningen i stedet vil man indføre Cisco Jabber. Det vil ikke umuliggøre kommunikation med det eksisterende udstyr, men kræve tilpasninger på arbejdsstationerne, f.eks. på sygehusene. Projektet tilbyder supportbesøg ved igangsætning for de regionale deltagende afdelinger Projektet laver simpel brugervejledning Done Projektet udsender vejledning til hospitaler og kommuner om hvor videokonferencer bør anvendes Sygehusenes og kommunernes IT-support vil hvis forslaget gennemføres få en ekstra support belastning. enkeltvis Aftaler Bestilling Klarmelding Region Sjælland Brugere oprettede Pilottest gennemført Faxe Brugere oprettede Kontroltest gennemført Greve Brugere oprettede Pilottest gennemført Guldborgsund Brugere oprettede Pilottest gennemført Holbæk Brugere oprettede Pilottest gennemført Kalundborg Brugere oprettede Har setup i forvejen Køge Brugere oprettede Pilottest gennemført Lejre Brugere oprettede Pilottest gennemført Side 4

5 Lolland Brugere oprettede Pilottest gennemført Næstved Brugere oprettede Pilottest gennemført Odsherred Brugere oprettede Pilottest gennemført Brugere oprettede Pilottest gennemført Ringsted Roskilde Brugere oprettede Pilottest gennemført Slagelse Brugere oprettede Pilottest gennemført Solrød Brugere oprettede Pilottest gennemført Sorø Brugere oprettede Har setup i forvejen Stevns Brugere oprettede Pilottest gennemført Vordingborg Brugere oprettede Pilottest gennemført (opdateret pr ) Review af projektafslutning med Styregruppeformand der er indgivet afslutningsnotat m foreslået handlingsplan. Projektet forventes afsluttet med udgangen af november Projektet er sat i status rød da d ikke blev overholdt. Ny tidsplan etableret. Implementering er fuldbragt før ultimo september Der gennemføres post-project review 6 måneder efter projektafslutning Der søges om penge til ekstern projektledelse for 1. halvår 2014 Telemedicinsk Sårvurdering Initiativ/Projekt 6 At regionens eksisterende pilotløsning udbredes til alle sårspecialer og alle kommuner inden Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT/Britta Ortiz, KU Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Tilbud indtil Regional forberedelse Organisatoriske aftaler Udbredelse påbegyndes Tekniske forberedelser i gang Uddannelse af kommuner Aktivitet og deadline indsat af projektleder Uddannelse i regionen Aktivitet og deadline indsat af projektleder Afslutning Ændret som følge af at projektet er ændret til et nationalt tiltag Regionens projekt er underlagt en tidsramme der ikke giver meget slæk Der er indført skærpet opmærksomhed fra såvel projektet som regionen og det nationale projekt. Side 5

6 enkeltvis Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret d ) Forberedelse Aftaler Tilslutning Klarmelding Intern task force og faciliteringsgruppe i gang med revitalisering af projekt. To følgegrupper, som besluttet af Styregruppen, er under etablering hhv. igang. Disse skal bl.a. medvirke til at etablere retningslinjer for den telemedicinske sårbehandling Region Sjælland Uddannelse i Pleje.net er gennemført i 14 af 17 kommuner Kommuner, som står med gult ovenfor har endnu ikke indgået databehandler aftale med Danske Telemedicin og meldt kontaktpersoner til samme. Planlægning af uddannelse på regionens sårbehandlende afdelinger er i gang De længerevarende økonomiske konsekvenser for region og kommune skal afklares. Projektets økonomi er på plads. Projektet holdes i gult internt indtil nyt scope og ny tidsplan er godkendt i styregruppen- som konsekvens af at det regionale projekt pt. er bagud for de nationale milepæle sættes projektet i rødt. Dette korrigeres via projektplanen for næste nationale milepæl, så vi kommer i overensstemmelse med de nationale milepæle. FMK Fælles elektronisk Medicin Kort At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden 31. december 2013 Side 6 Initiativ/Projekt 7

7 Regionen: Lone Andersen, IT PLO: Karsten Wenningsted-Torgaard, Slagelse Aktiviteter/milepæle Bemærkning Regionen udbreder FMK Praksislægerne udbreder FMK Løbende målinger via Med- MedCom monitorerer området Com Kommuner teknisk implementering af FMK Kommuner organisatorisk implementering af FMK At lægerne ikke fuldt ud får ibrugtaget FMK Emnet håndteres på overordnet niveau mellem Danske Regioner og PLO samt mellem de enkelte regioner og lægekredsforeningerne. enkeltvis Udbredelse 2011 Region Sjælland Udbredelse 2012 Udbredelse 2013 Udbredelse 2014 Praksislæger er i gul da målet på 100 % afstemning ikke er opnået. Den nationale styregruppe skal tage stilling til nye mål for afstemning på næste møde. Herudover er samarbejdsaftalen omkring FMK mellem, Region, kommuner og praktiserende læger forsinket. Dette projekt udgøres af det nationale og tilhørende regionale FMK-projekt og disses projektstyring. Praktiserende læger: Alle lægepraksissystemer(lps) er forberedt til FMK og hovedparten af LPS har installeret hos praktiserende læger. Der er ca. 98 % af de praktiserende læger (målt ved ydernumre), som har installeret FMK i RS. Regionens datakonsulenter laver løbende opfølgning ifht. kontakt til alle praksis, både med henblik på at hjælpe praksis med at komme på FMK og hjælpe og guide i brug af FMK. Tilsvarende er der ca. 82 % af de specialpraktiserende læger som har installeret FMK i RS. Sygehusene: FMK er indført i driftsaftalen med sygehusene og ligeledes er medicinafstemning via FMK i OPUS Medicin ført ind i Værdi for borgeren. Dette har skabt det nødvendige fokus på opgaven med at få implementeret FMK. pr 1/ er, at der medicinafstemmes via FMK ved udskrivelse i ca. 74 %, Side 7

8 hvilket ses at være en stigning fra januar 2013, hvor 36% af de udskrevne patienter var medicinafstemt via FMK. Kommunerne: KL s FMK projektleder har afholdt FMK mobiliseringsmøde for alle kommunerne i regionen d. 10/ Der er problemer med et af kommunesystemerne og de sidste kommuner forventes derfor først at have installeret FMK 1. kvartal Initiativ/Projekt - 9 Kommunale rammeaftaler med praksislæger At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender Korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Registrering af aftaler Løbende Indtil enkeltvis Aftale A B C KM LÆ henvisn Receptfornyelse Faxe X X / X Greve X / / X Guldborgsund X / / X Holbæk X X X X Kalundborg X X / X Køge OK X X X X Lejre X / / X Lolland X X X X Næstved X X X X Odsherred OK X X X X Side 8

9 Ringsted X / X X Roskilde OK X X X X Slagelse OK X X X X Solrød X X / X Sorø OK X X X X Stevns X X / X Vordingborg OK X X X X Markering: X = det anvendes allerede / = anvendes ikke 5 kommuner mangler aftale på område A- alle kommuner anvender KM og receptfornyelse 7 kommuner mangler aftale på område B- 4 kommuner mangler anvendelse 8 kommuner mangler aftale på område C-7 kommuner mangler anvendelse Mangler LÆ udbredelse: Greve, Guldborgsund, Lejre, Ringsted Mangler henvisning: Faxe, Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Solrød, Stevns Aftaletyper: A. e-konsultation mellem læge og kommunalt plejepersonale B. Dynamiske LÆ-blanketter C. Elektronisk henvisning til kommunale tilbud 11 kommuner har indgået aftaler med praksislægerne - i forskelligt omfang. 4 kommuner er aktuelt i færd med at indgå aftaler 2 kommuner har ingen aftaler. Angivelser for elektronisk receptfornyelse er baseret på Med- Com s edi-statistik for august Initiativ/Projekt - 12 Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmepleje-sygehusmeddelelser Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Regionen: Anne Kathrine Leksø (it-koordinator på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse) Kommunerne: Ulla Frostholm (systemadministrator i Sorø Kommune) Aktiviteter/milepæle Bemærkning Udarbejdelse af udkast til Juni 2013 oktober 2013: Ulla og Trine har Side 9

10 Workshop program Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal behandle forslaget til programmet og arrangere Workshops ene på alle sygehusmatrikler Udarbejdelse af endeligt program Udsendelse af Workshopinvitationer, booking af lokaler og forplejning Afholdelse af Workshops på Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing, Næstved, Slagelse Sygehus. Beskrivelse/opsamling af inputs fra Workshops Inkorporering af Workshop inputs i retningslinjer, brugerflade-hjælpetekster og andre relevante former for informationsmaterialer hos kommuner og sygehuse afholdt en række møder og gennemgået alle meddelelserne felt for felt. Resultatet er en liste over kendte issues omkring anvendelsen af meddelelserne, og hvorledes de bør debatteres på Workshops ene. Udkastet er færdigt, og skal nu behandles i arbejdsgruppen. November 2013: Der er fundet repræsentanter til arbejdsgruppen fra alle fire sygehusområder. Ulla er i gang med at finde kommunale repræsentanter, og indkaldelsen til første møde vil herefter ske snarest. Der blev samlet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehuse og kommuner d. 9/12, hvor programudkastet blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. Invitationer er udsendt lige før og efter jul til alle sygehuse og alle kommuner. Der tilmeldes pr. mail til Trine, som samler sammen i lister sidst i januar. Trine, Ulla og Tove Tobiesen mødes d. 3/2 mhp. at lave PP præsentationer med afsæt i programmet. Roskilde Sygehus afholder workshop med Lejre, Roskilde og Greve kommune d. 26/2. Køge Sygehus afholder workshop med Solrød, Køge og Stevns kommune d. 27/2. Næstved Sygehus afholder workshop med Næstved, Faxe og Vordingborg kommune d. 5/3. Slagelse Sygehus afholder workshop med Slagelse, Ringsted og Sorø kommune d.6/3. Nykøbing Sygehus afholder workshop med Lolland og Guldborgssund kommune d. 4/3. De respektive sygehusledelser har indvilliget i at lægge lokaler til og betale for forplejning. Der er udarbejdet et dokument, som opsamler inputs fra de afholdte workshops til den kommende Sundhedsaftale. Dokumentet er blandt andet sendt til Karen Buur og Niels Degn. Herefter er dokumentet sendt ud til samtlige workshopdeltagere. Ulla og Trine holder møde d. 15/5 med Karen Buur og Birgitte Dreyer mhp. at granske de fremtidige arbejdsgange ved koordinering af indlæggelser/udskrivelser mellem kommune og sygehuse. Vi ønsker at planlægge en informationskampagne, så den også er i tråd med den kommende Sundhedsaftale. Vi vil gerne undgå at reimplementere arbejdsgange, som vi evt. kan risikere at skulle aflære sygeplejerskerne om et halvt år. Desværre er den planlagte idriftsættelse af Korrespondancemeddelelsen i maj blevet udsat til efteråret af KoncernIT, hvilket påvirker den kommende informationskampagne væsentligt. Den skulle samtidigt rumme implementeringen af denne meddelelse, som forventes at forbedre den elektroniske kommunikation væsentligt. Side 10

11 Informationskampagne ud til alle relevante fagpersoner på sygehuse og hos kommunerne om nye/ændrede retningslinjer enkeltvis Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Region Sjælland 7/ Kommunerne 7/ Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline for initiativet til 30. juni 2014, da der ikke er afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Initiativ/Projekt - 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. USDA har sat ny deadline for initiativet til 31. august Regionen: Michael Bjørn Kraft Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Første 2 møder afholdt Principbeslutning om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen taget. enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline, der bringer det regionale initiativ tidsmæssigt på linje med nationalt initiativ fra Na- Side 11

12 tional Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Fastsættelse af ny deadline er endvidere sket under hensyn til, at initiativet ikke har afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Forslag til tværsektorielt samarbejde fra national arbejdsgruppe skal inddrages i gruppens arbejde. Modellen for det tværsektorielle samarbejde vil blive indarbejdet i den eksisterende samarbejdsorganisation for Sundhedsaftalen (KSS og KPS). Denne principbeslutning indarbejdes i Sundhedsaftale 3.0. Oplæg til den mere praktiske implementering af principbeslutningen om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen er udarbejdet som grundlag for møde i arbejdsgruppen Initiativ/Projekt - 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder. Inden Regionen: Ulla Maegaard, psykiatrien. Kommunerne: X Aktiviteter/milepæle Bemærkning enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Side 12

13 Gennemførte initiativer og projekter Sygehus/kommune-adviser Initiativ/Projekt - 1 At automatiske advis om ind- og udskrivning samt kontaktinformation kvalitetssikres Inden Initiativet afsluttes, da det erstattes af indlæggelses- og udskrivningsrapporten jævnfør initiativ nr. 3 Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Forløbsunderstøttelse Fødselsanmeldelse Initiativ/Projekt 3 At kommuner og sygehuse anvender de fire nye forløbsmeddelelser for indlæggelsesrapport, forløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport Regionen: Michael Dehn, projektleder Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt 4 At sygehusene kan sende elektroniske fødselsanmeldelser til kommunerne Regionen: Michael Dehn, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre G Elektroniske henvisninger med bilag Initiativ/Projekt - 8 At sygehusene bliver i stand til at også at modtage bilagsmaterialer med de elektroniske henvisninger fra lægerne. G Regionen: Michael Dehn, IT PLO: Karsten Wenningsted- Torgaard, Slagelse Elektronisk genoptræningsplan Initiativ/Projekt - 11 At alle kommuner modtager genoptræningsplanerne elektronisk. Dette projekt blev egentlig afsluttet i Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt - 10 Side 13

14 Helbredsprofilen og kommunerne At gennemføre foranalyse og kravspecifikation til kommunal deltagelse omkring borgerne Helbredsprofil Inden Regionen: Søren Thaulov, Kvalitet og Udvikling (Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre) Dette initiativ er besluttet af Regionen som tillæg til IThandlingsplanen. Der er tale om en konsulentundersøgelse for behovsafdækning og nærmere målretning af fremtidig indsats. Rapporten foreligger pr. den 18. februar 2013 i en færdig version 1.2. Side 14

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

1. Baggrund og formål side 1. 2. Konklusion side 2. 3. Kommunikationstilbud side 3. 4. Takstfinansiering side 4

1. Baggrund og formål side 1. 2. Konklusion side 2. 3. Kommunikationstilbud side 3. 4. Takstfinansiering side 4 !#$ ! 1. Baggrund og formål side 1 2. Konklusion side 2 3. Kommunikationstilbud side 3 4. Takstfinansiering side 4 5. Administrative merudgifter ved takstfinansiering side 6 6. Vurdering af de administrative

Læs mere