Sundhedsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftalen 2010-2014"

Transkript

1 Sundhedsaftalen It-handlingsplan 24. oktober 2014 forklaring Tidsplan skrider Bagud OK Gennemført Samlede statusangivelser sættes efter laveste fællesnævner Alle skal være med på obligatoriske initiativer. Frivillige initiativer kan ikke give værdien rød. 7 FMK, Fælles elektronisk medicinkort Overordnet status på igangværende initiativer og projekter Initiativ/Projekt Overordnede mål 2 Korrespondancer At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse. Inden udgangen af tredje kvartal Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler. Re-vitalisering af projektet i gang 6 Telemedicinsk Sårvurdering At udbrede Telemedicinsk Sårvurdering til alle sårspecialer og alle kommuner i regionen inden At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden Kommunale rammeaftaler At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmeplejesygehusmeddelelser 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. Inden Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder Inden

2 Igangværende initiativer og projekter Korrespondancer Arbejdsgruppe: Initiativ/Projekt - 2 At gøre det muligt for kommuner og sygehuse at anvende MedCom s fritekst korrespondancemeddelelse inden udgangen af tredje kvartal 2014 Regionen: Projektleder Michael Dehn, Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Regionen: Inge Paamejer, Trine Leksø, Kommuner: Helle Kristensen, Kirsten Bek Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Gennemført Udarbejdelse af ændringsønske Gennemført Test af ændringsønske Under forberedelse Pilotforsøg på udvalgte steder Det er besluttet at teste med alle kommuner Fælles regler for anvendelsen Under udarbejdelse Bred åbning af anvendelsen Evaluering Ændringen ikke virker i sammenhæng med et eller flere af kommunernes omsorgsjournalsystemer Den nye version, er nu i Opus Arbejdsplads prod. Herefter skal det afprøves af en begrænset kreds i ca 1. måned og produktion i forhold til kommunerne vil kunne ske primo nov. Den organisatoriske implementering på sygehusene og dialogen med primærkommunerne om anvendelsen af korrespondancemodulet varetages af Trine Leksø Styregruppen har godkendt den nye plan Projektet tester med alle kommuner og sættes i drift sammen med den nye sundhedsaftale. Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge enkeltvis Teknik Pilotgrupper Pilotdrift Regler Start Side 2

3 Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret ) Initiativet igangsættes efter beslutning i Den Administrative Styregruppe 26. august Hjemmepleje Sygehus Kommunikationen indeholder 4 klart identificerede kommunikationsmeddelelser, som forventes at dække grundbehovene for den tværgående kommunikation mellem kommuner og sygehuse omkring fælles klient-/patientgrupper. Den supplerende korrespondance-kommunikation indsættes som supplement til dette. Der etableres et mere formaliseret samarbejde omkring den elektroniske korrespondancemeddelelse og dennes anvendelse, så forventninger er afstemt i forhold til, hvad der sendes mellem parterne, hvem der sender, hvornår kan man forvente, at meddelelserne bliver læst og handlet på, hvordan der gives besked ved systemnedbrud eller ferielukning etc., samt prædefinerede overskrifter, der er anvendelige i praksis. Projektgruppen gennemførte endnu et møde i december og har planlagt et nyt møde i januar, hvor plan og testforløb står på dagsordenen. Der er etableret kontakt til leverandøren og drøftet hvorledes den praktiske test kan gennemføres fra et teknisk synspunkt. Løsningen, som er en del marts 2014 releasen for OPUS er leveret. Projektet skal nu teste leverancen. Projektet har besluttet at test gennemføres med alle kommuner. På grund af sammenkædningen med OPUS marts releasen, som er blevet udskudt til september 2014, bliver dette projekt forsinket tilsvarende. Årsagen er at CSC ikke fik leveret nogle rettelser (der intet har med Korrespondance Meddelelsen at gøre) til OPUS, så betids at en test kunne gennemføres, før den samlede OPUS release blev ramt af den frozen zone periode, der er indført som følge af akkrediteringsaktiviteterne og Roskilde festival samt sommerferie perioden. På grund af fejl ved test i juni 2014, skal disse fejl rettes. Udrulning vil derfor først ske med opus marts/juni releasen, der er planlagt til ult sep Det planlægges at egentlig produktion først vil kunne ske nov Side 3

4 Videokonferencer At kommuner og sygehuse anvender videokonferencer som led i kommunikation og visitation ved patientoverførsler Initiativ/Projekt - 5 Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Indtil Support til kommuner - start Support til kommuner - slut Rapportering om anvendelse Løbende Ikke påbegyndt At teknologien bliver svær at indpasse i de fysiske rammer og praktiske arbejdsgange Rent projektleveringsmæssigt ingen risici. Rent brugs- og udnyttelsesmæssigt enkelte udfordringer pga. skifte i personel i allerede uddannede kommuner Hospitalers udstyr opfylder kravene, men næppe forventningerne til projektet. Regionen overvejer ikke længere at understøtte Polycom løsningen i stedet vil man indføre Cisco Jabber. Det vil ikke umuliggøre kommunikation med det eksisterende udstyr, men kræve tilpasninger på arbejdsstationerne, f.eks. på sygehusene. Projektet tilbyder supportbesøg ved igangsætning for de regionale deltagende afdelinger Projektet laver simpel brugervejledning Done Projektet udsender vejledning til hospitaler og kommuner om hvor videokonferencer bør anvendes Sygehusenes og kommunernes IT-support vil hvis forslaget gennemføres få en ekstra support belastning. enkeltvis Aftaler Bestilling Klarmelding Region Sjælland Brugere oprettede Pilottest gennemført Faxe Brugere oprettede Kontroltest gennemført Greve Brugere oprettede Pilottest gennemført Guldborgsund Brugere oprettede Pilottest gennemført Holbæk Brugere oprettede Pilottest gennemført Kalundborg Brugere oprettede Har setup i forvejen Køge Brugere oprettede Pilottest gennemført Lejre Brugere oprettede Pilottest gennemført Side 4

5 Lolland Brugere oprettede Pilottest gennemført Næstved Brugere oprettede Pilottest gennemført Odsherred Brugere oprettede Pilottest gennemført Brugere oprettede Pilottest gennemført Ringsted Roskilde Brugere oprettede Pilottest gennemført Slagelse Brugere oprettede Pilottest gennemført Solrød Brugere oprettede Pilottest gennemført Sorø Brugere oprettede Har setup i forvejen Stevns Brugere oprettede Pilottest gennemført Vordingborg Brugere oprettede Pilottest gennemført (opdateret pr ) Review af projektafslutning med Styregruppeformand der er indgivet afslutningsnotat m foreslået handlingsplan. Projektet forventes afsluttet med udgangen af november Projektet er sat i status rød da d ikke blev overholdt. Ny tidsplan etableret. Implementering er fuldbragt før ultimo september Der gennemføres post-project review 6 måneder efter projektafslutning Der søges om penge til ekstern projektledelse for 1. halvår 2014 Telemedicinsk Sårvurdering Initiativ/Projekt 6 At regionens eksisterende pilotløsning udbredes til alle sårspecialer og alle kommuner inden Regionen: Kim Peiter Jørgensen, Koncern IT/Britta Ortiz, KU Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Kommunal tilkendegivelse Løbende Tilbud indtil Regional forberedelse Organisatoriske aftaler Udbredelse påbegyndes Tekniske forberedelser i gang Uddannelse af kommuner Aktivitet og deadline indsat af projektleder Uddannelse i regionen Aktivitet og deadline indsat af projektleder Afslutning Ændret som følge af at projektet er ændret til et nationalt tiltag Regionens projekt er underlagt en tidsramme der ikke giver meget slæk Der er indført skærpet opmærksomhed fra såvel projektet som regionen og det nationale projekt. Side 5

6 enkeltvis Region Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg (opdateret d ) Forberedelse Aftaler Tilslutning Klarmelding Intern task force og faciliteringsgruppe i gang med revitalisering af projekt. To følgegrupper, som besluttet af Styregruppen, er under etablering hhv. igang. Disse skal bl.a. medvirke til at etablere retningslinjer for den telemedicinske sårbehandling Region Sjælland Uddannelse i Pleje.net er gennemført i 14 af 17 kommuner Kommuner, som står med gult ovenfor har endnu ikke indgået databehandler aftale med Danske Telemedicin og meldt kontaktpersoner til samme. Planlægning af uddannelse på regionens sårbehandlende afdelinger er i gang De længerevarende økonomiske konsekvenser for region og kommune skal afklares. Projektets økonomi er på plads. Projektet holdes i gult internt indtil nyt scope og ny tidsplan er godkendt i styregruppen- som konsekvens af at det regionale projekt pt. er bagud for de nationale milepæle sættes projektet i rødt. Dette korrigeres via projektplanen for næste nationale milepæl, så vi kommer i overensstemmelse med de nationale milepæle. FMK Fælles elektronisk Medicin Kort At både sygehuse og praksislæger anvender det Fælles elektroniske Medicin Kort Inden 31. december 2013 Side 6 Initiativ/Projekt 7

7 Regionen: Lone Andersen, IT PLO: Karsten Wenningsted-Torgaard, Slagelse Aktiviteter/milepæle Bemærkning Regionen udbreder FMK Praksislægerne udbreder FMK Løbende målinger via Med- MedCom monitorerer området Com Kommuner teknisk implementering af FMK Kommuner organisatorisk implementering af FMK At lægerne ikke fuldt ud får ibrugtaget FMK Emnet håndteres på overordnet niveau mellem Danske Regioner og PLO samt mellem de enkelte regioner og lægekredsforeningerne. enkeltvis Udbredelse 2011 Region Sjælland Udbredelse 2012 Udbredelse 2013 Udbredelse 2014 Praksislæger er i gul da målet på 100 % afstemning ikke er opnået. Den nationale styregruppe skal tage stilling til nye mål for afstemning på næste møde. Herudover er samarbejdsaftalen omkring FMK mellem, Region, kommuner og praktiserende læger forsinket. Dette projekt udgøres af det nationale og tilhørende regionale FMK-projekt og disses projektstyring. Praktiserende læger: Alle lægepraksissystemer(lps) er forberedt til FMK og hovedparten af LPS har installeret hos praktiserende læger. Der er ca. 98 % af de praktiserende læger (målt ved ydernumre), som har installeret FMK i RS. Regionens datakonsulenter laver løbende opfølgning ifht. kontakt til alle praksis, både med henblik på at hjælpe praksis med at komme på FMK og hjælpe og guide i brug af FMK. Tilsvarende er der ca. 82 % af de specialpraktiserende læger som har installeret FMK i RS. Sygehusene: FMK er indført i driftsaftalen med sygehusene og ligeledes er medicinafstemning via FMK i OPUS Medicin ført ind i Værdi for borgeren. Dette har skabt det nødvendige fokus på opgaven med at få implementeret FMK. pr 1/ er, at der medicinafstemmes via FMK ved udskrivelse i ca. 74 %, Side 7

8 hvilket ses at være en stigning fra januar 2013, hvor 36% af de udskrevne patienter var medicinafstemt via FMK. Kommunerne: KL s FMK projektleder har afholdt FMK mobiliseringsmøde for alle kommunerne i regionen d. 10/ Der er problemer med et af kommunesystemerne og de sidste kommuner forventes derfor først at have installeret FMK 1. kvartal Initiativ/Projekt - 9 Kommunale rammeaftaler med praksislæger At kommunerne indgår lokale rammeaftaler med praksislægerne og anvender Korrespondancemeddelelse i forhold til lægerne Inden Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Registrering af aftaler Løbende Indtil enkeltvis Aftale A B C KM LÆ henvisn Receptfornyelse Faxe X X / X Greve X / / X Guldborgsund X / / X Holbæk X X X X Kalundborg X X / X Køge OK X X X X Lejre X / / X Lolland X X X X Næstved X X X X Odsherred OK X X X X Side 8

9 Ringsted X / X X Roskilde OK X X X X Slagelse OK X X X X Solrød X X / X Sorø OK X X X X Stevns X X / X Vordingborg OK X X X X Markering: X = det anvendes allerede / = anvendes ikke 5 kommuner mangler aftale på område A- alle kommuner anvender KM og receptfornyelse 7 kommuner mangler aftale på område B- 4 kommuner mangler anvendelse 8 kommuner mangler aftale på område C-7 kommuner mangler anvendelse Mangler LÆ udbredelse: Greve, Guldborgsund, Lejre, Ringsted Mangler henvisning: Faxe, Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Solrød, Stevns Aftaletyper: A. e-konsultation mellem læge og kommunalt plejepersonale B. Dynamiske LÆ-blanketter C. Elektronisk henvisning til kommunale tilbud 11 kommuner har indgået aftaler med praksislægerne - i forskelligt omfang. 4 kommuner er aktuelt i færd med at indgå aftaler 2 kommuner har ingen aftaler. Angivelser for elektronisk receptfornyelse er baseret på Med- Com s edi-statistik for august Initiativ/Projekt - 12 Rettidig og klar tværsektoriel kommunikation med de elektroniske hjemmepleje-sygehusmeddelelser Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen, det allerede udarbejdede arbejdsflow, samt MedComs faglige guide for hjemmeplejesygehusstandarder skal nærværende initiativ afdække og beskrive hvorledes man udveksler rettidige, fyldestgørende og forståelige patientinformationer ved hjælp af de elektroniske meddelelser. USDA har sat ny deadline til Regionen: Anne Kathrine Leksø (it-koordinator på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse) Kommunerne: Ulla Frostholm (systemadministrator i Sorø Kommune) Aktiviteter/milepæle Bemærkning Udarbejdelse af udkast til Juni 2013 oktober 2013: Ulla og Trine har Side 9

10 Workshop program Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal behandle forslaget til programmet og arrangere Workshops ene på alle sygehusmatrikler Udarbejdelse af endeligt program Udsendelse af Workshopinvitationer, booking af lokaler og forplejning Afholdelse af Workshops på Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing, Næstved, Slagelse Sygehus. Beskrivelse/opsamling af inputs fra Workshops Inkorporering af Workshop inputs i retningslinjer, brugerflade-hjælpetekster og andre relevante former for informationsmaterialer hos kommuner og sygehuse afholdt en række møder og gennemgået alle meddelelserne felt for felt. Resultatet er en liste over kendte issues omkring anvendelsen af meddelelserne, og hvorledes de bør debatteres på Workshops ene. Udkastet er færdigt, og skal nu behandles i arbejdsgruppen. November 2013: Der er fundet repræsentanter til arbejdsgruppen fra alle fire sygehusområder. Ulla er i gang med at finde kommunale repræsentanter, og indkaldelsen til første møde vil herefter ske snarest. Der blev samlet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehuse og kommuner d. 9/12, hvor programudkastet blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. Invitationer er udsendt lige før og efter jul til alle sygehuse og alle kommuner. Der tilmeldes pr. mail til Trine, som samler sammen i lister sidst i januar. Trine, Ulla og Tove Tobiesen mødes d. 3/2 mhp. at lave PP præsentationer med afsæt i programmet. Roskilde Sygehus afholder workshop med Lejre, Roskilde og Greve kommune d. 26/2. Køge Sygehus afholder workshop med Solrød, Køge og Stevns kommune d. 27/2. Næstved Sygehus afholder workshop med Næstved, Faxe og Vordingborg kommune d. 5/3. Slagelse Sygehus afholder workshop med Slagelse, Ringsted og Sorø kommune d.6/3. Nykøbing Sygehus afholder workshop med Lolland og Guldborgssund kommune d. 4/3. De respektive sygehusledelser har indvilliget i at lægge lokaler til og betale for forplejning. Der er udarbejdet et dokument, som opsamler inputs fra de afholdte workshops til den kommende Sundhedsaftale. Dokumentet er blandt andet sendt til Karen Buur og Niels Degn. Herefter er dokumentet sendt ud til samtlige workshopdeltagere. Ulla og Trine holder møde d. 15/5 med Karen Buur og Birgitte Dreyer mhp. at granske de fremtidige arbejdsgange ved koordinering af indlæggelser/udskrivelser mellem kommune og sygehuse. Vi ønsker at planlægge en informationskampagne, så den også er i tråd med den kommende Sundhedsaftale. Vi vil gerne undgå at reimplementere arbejdsgange, som vi evt. kan risikere at skulle aflære sygeplejerskerne om et halvt år. Desværre er den planlagte idriftsættelse af Korrespondancemeddelelsen i maj blevet udsat til efteråret af KoncernIT, hvilket påvirker den kommende informationskampagne væsentligt. Den skulle samtidigt rumme implementeringen af denne meddelelse, som forventes at forbedre den elektroniske kommunikation væsentligt. Side 10

11 Informationskampagne ud til alle relevante fagpersoner på sygehuse og hos kommunerne om nye/ændrede retningslinjer enkeltvis Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Region Sjælland 7/ Kommunerne 7/ Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline for initiativet til 30. juni 2014, da der ikke er afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Initiativ/Projekt - 13 Model for organisatorisk understøttelse af tværsektorielt samarbejde Indarbejdelse af model for tværsektorielt samarbejde i eksisterende sundhedsaftale mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. USDA har sat ny deadline for initiativet til 31. august Regionen: Michael Bjørn Kraft Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Aktiviteter/milepæle Bemærkning Nedsættelse af arbejdsgruppe Første 2 møder afholdt Principbeslutning om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen taget. enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Initiativets oprindelige deadline (31. december 2013) er overskredet. USDA har sat en ny deadline, der bringer det regionale initiativ tidsmæssigt på linje med nationalt initiativ fra Na- Side 11

12 tional Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet Fastsættelse af ny deadline er endvidere sket under hensyn til, at initiativet ikke har afhængigheder til andre initiativer eller projekter. Forslag til tværsektorielt samarbejde fra national arbejdsgruppe skal inddrages i gruppens arbejde. Modellen for det tværsektorielle samarbejde vil blive indarbejdet i den eksisterende samarbejdsorganisation for Sundhedsaftalen (KSS og KPS). Denne principbeslutning indarbejdes i Sundhedsaftale 3.0. Oplæg til den mere praktiske implementering af principbeslutningen om forankring i samarbejdsorganisationen for Sundhedsaftalen er udarbejdet som grundlag for møde i arbejdsgruppen Initiativ/Projekt - 14 Anvendelse af Telepsykiatri til afholdelse af udskrivningskonferencer. Afprøvning af relevans og anvendelighed ved anvendelse af videokonference mellem psykiatriske afdelinger og kommunale bosteder. Inden Regionen: Ulla Maegaard, psykiatrien. Kommunerne: X Aktiviteter/milepæle Bemærkning enkeltvis Region Sjælland Kommunerne Praksissektoren Projektstart Aftale Midtvejs Foranalyse Side 12

13 Gennemførte initiativer og projekter Sygehus/kommune-adviser Initiativ/Projekt - 1 At automatiske advis om ind- og udskrivning samt kontaktinformation kvalitetssikres Inden Initiativet afsluttes, da det erstattes af indlæggelses- og udskrivningsrapporten jævnfør initiativ nr. 3 Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Forløbsunderstøttelse Fødselsanmeldelse Initiativ/Projekt 3 At kommuner og sygehuse anvender de fire nye forløbsmeddelelser for indlæggelsesrapport, forløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport Regionen: Michael Dehn, projektleder Koncern IT Kommuner: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt 4 At sygehusene kan sende elektroniske fødselsanmeldelser til kommunerne Regionen: Michael Dehn, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre G Elektroniske henvisninger med bilag Initiativ/Projekt - 8 At sygehusene bliver i stand til at også at modtage bilagsmaterialer med de elektroniske henvisninger fra lægerne. G Regionen: Michael Dehn, IT PLO: Karsten Wenningsted- Torgaard, Slagelse Elektronisk genoptræningsplan Initiativ/Projekt - 11 At alle kommuner modtager genoptræningsplanerne elektronisk. Dette projekt blev egentlig afsluttet i Regionen: Michael Bjørn Kraft, IT Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre Initiativ/Projekt - 10 Side 13

14 Helbredsprofilen og kommunerne At gennemføre foranalyse og kravspecifikation til kommunal deltagelse omkring borgerne Helbredsprofil Inden Regionen: Søren Thaulov, Kvalitet og Udvikling (Kommunerne: Pia Munk Lundgren, Lejre) Dette initiativ er besluttet af Regionen som tillæg til IThandlingsplanen. Der er tale om en konsulentundersøgelse for behovsafdækning og nærmere målretning af fremtidig indsats. Rapporten foreligger pr. den 18. februar 2013 i en færdig version 1.2. Side 14

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 -

Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland. Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen. November 2008 - 1 - Valg af EPJ til hospitalerne i Region Midtjylland Rapport til Regionsrådet Udarbejdet af EPJ-strategigruppen November 2008-1 - Indhold 1. Baggrund og sammenfatning...3 2. Status på EPJ i Danmark og internationalt...5

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere