Forfattere Emne Key points reference. Vi skal have en knivskarp lægemiddelfaglig profil hvor er vi unikke?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere Emne Key points reference. Vi skal have en knivskarp lægemiddelfaglig profil hvor er vi unikke?"

Transkript

1 Forfattere Emne Key points reference Lærke, Stefania, Ulrik, Erik og Stine Hvordan sikrer vi et stærkt brand, der tiltrækker de lyseste hoveder til farmaceutuddann elsen? Vi skal have en knivskarp lægemiddelfaglig profil hvor er vi unikke? Vi skal sikre et højt fagligt niveau i undervisningen fx ved problembaseret læring. De studerende skal mødes med krav om faglighed anvendelsesperspektivet. Gruppe 1 Slide 1 stk. 2 siders Unik profil for FARMA vi har anvendelsesperspektivet. Det er et vigtigt rekrutteringsparameter - der er arbejde til vores kandidater bagefter. Karriere, god løn, job i lægemiddelindustrien. Er det det, vi skal slå på? Ole Bjerrum, Johan Bøtker, Jesper Kristensen, Claus Selch Larsen, Flemming Steen Jørgensen, Jørn Møller-Sonnergaard, Charlotte Gabel- Jensen Grundfagenes relevans og placering Kobling mellem specifik forskning og (bachelor)undervi sning alle fag skal læres i en sammenhæng, må ikke stå alene faglig identitet blandt underviserne skal afspejles i undervisningen sammenhæng mellem / koordination af fagene vigtig rød tråd gennem hele studiet, relevansen af de enkelte fag skal Gruppe 2 Slide 1 stk 1 sides

2 være tydelig forskningsbaseret undervisning essentiel for perspektiveringen både på bachelor- og kandidatniveau tilstræbe højt abstraktionsniveau / fremme selvstændig tænkning / stimulere evnen til at integrere grundbegreber i nye problemstillinger Jesper Vang Møller, Anka Jäger, Osman Mirza, Søren Post, Ole Kristensen, Kristine Andersen Krogh, Susanne Hermansen, Anders Jensen Selvstændiggørels e af farmaceutstudere nde Væk fra flinkeskolen Kritisk tænkning, identificere problemer, problemløsning Tidligere mulighed for at tilvælge/fravælge fag vil give større selvstændighed. ØVELSER: Mindre kogebog ved øvelser og mere opfordring til selvstændig tankevirksomhed Arbejde i grupper er ikke nødvendigvis fremmende for ansvar og indlæring hos den enkelte. Batchelor-projekt SKAL være et selvstændigt projekt, på et valgfrit institut. Gruppe 3 Slide 1 stk

3 Faglig stillingtagen hos den studerende UNDER studiet mulighed for at vælge retning og at fravælge andre. Større konsekvens fra administration: Overholdelse af tilmeldingsfrister/deadlines, mere konsekvens ved dumpning af studerende fra øvelseskurser, etc. Sanne Tofte Rasmussen, Stefan Stürup, Harrie Boonen, Majid Sheykhzade, Klaus Hahl Andersen, Susan Weng Larsen Modernisering af undervisningsfor mer som stimulerer de studerendes læringsproces. Barrierer: Tid og penge, Kulturændring, væk med pensum og ind med kompetencemål Mere interaktiv undervisning (casearbejde, clikers, quiz etc) Gruppe 4 Slide 1 stk ½ siders Sikring af vidensdeling angående interessante/nye undervisningsformer Uddannelse af undervisere/kulturændring Initiere en proces hvor målet er en ny studieordning med større sammenhæng mellem fagene og mere fokus på kompetencemål (fagopdeling, kursusindhold, sammenhæng mellem fagene, væk med redskabsfag, tværfaglig case m.m.)

4 Diskutere hvorledes e-learning skal implementeres? Integration af IT i farmaceutuddannelsen IT infrastruktur: *Digital signatur mhb eksamen, rapport aflevering, m.m. *Udlevér IPad dag 1 og ved fuldførelse af 1. år får den studerende den som bonus. *Eksamen m elektronisk device er ikke muligt nu Udfordring m. internet i eksamen. *Undervisningslokaler til IT (f.eks. smartboards) *IT support Kompetence udvikling: *Kompetence-udvikling af ansatte *Professor/didaktiker i IT i farmaci el. lign. *Studerendes IT kundskaber (E-labbog, database kundskaber, matematiske/statisk IT redskaber til analyse, basal programmering). Skal defineres som kompetencer. Eksempler på direkte anvendelsesmuligheder: Gruppe 5 3 stk. slides ½ siders

5 *Brug af IT til øvelsesvejledning/auditorier. Risiko: Passive studerende *Brug ikke kun virtuelt laboratorium. *Kan ikke erstatte Hands-on-øvelser *Web-baserede forelæsninger på obligatoriske kurser? *Fjernundervisning (fx efteruddannelse) Anne-Marie, Michael, Morten, Karsten, Michael Hvordan kan front forskning integreres i undervisningen? Ved i højere grad at integrere original litteratur hvor muligt. At man tager højde for at vigtige/manglende fremtidige emneområder inden for undervisningen bliver taget i betragtning ved nyansættelser. Gruppe 6 ½ siders Flere laboratorium øvelser med moderne udstyr. Bedre udnyttelse af tiden/udbyttet i laboratoriet. Fredrik Björkling, Birger Brodin, Åsa Andersson, Arne Schousboe, Bente Vestergaard (7) Hvordan opruster vi forskning og undervisning i Biologics. Undervisning 2-trins raket både Bachelor og Kandidatdelen. Grundlæggende bachelor kurser skal massivt opgraderes (forslag: bioinformatik, protein/nukleinsyre kemi/fysik/struktur) og en portefølje af (valg)fag på kandidatdelen skal udvikles/udvides (forslag: biofysik, biostruktur, analyse af bio-opløsninger, formulering og delivery, in vivo, ADME, immunologi etc etc). Definer et gennemgående bånd Gruppe 7 Slide 1 stk. 3½ siders

6 af relevante kurser gennem hele uddannelsen Forslag: FARMA biologics-folkene mødes og laver et udviklingsarbejde Forskning: Forskning i biologics ER i god udvikling og tiltrækker funding etc. Opfordring til at samle FARMA biologics folkene i et muligt virtuelt center eller stærkere koordineret indsats. Kort sigt: styrke eksterne samarbejder der har de kompetencer vi mangler Længere sigt: styrke områderne via nyansættelser vel at mærke integreret med de eksisterende initiativer og styrker Povl Krogsgaard, Holger Grohganz, Christian Janfelt, Enhedsfarmaceut, cand.pharm / Kompetencer: Enhedsfarmaceuten og de generelle kompetencer der er i denne Gruppe 8&9

7 Trine Melgaard, Lona Christrup, Ulf Madsedn, Frederik Voetmann Christiansen, Antje Marquardsen (8&9) cand.scient.pharm uddannelse skal søges fastholdt i forhold til bacheloruddannelsen, derimod bør der udvikles stærkere profiler på kandidatuddanelse, som specialiseringer i edn fælles kandidatddannelse (cand.scient.pharm) (ikke selvstændige kandidatuddannelser). Tiltag: Forslag til retninger (ikke nagelfaste): Farmakologi, Drug design, analytisk kemi og metabolisme, manufacture, apotek. Slide 1 stk. 1 sides Der er behov for at definere de forskellige specialiseringer indholdsmæssigt og kompetencemæssigt. Specialiseringerne skal have mindst en (mere) klinisk orienteret del der fører til jus, og en rettet mod farmaceutisk videnskab. Det alternative studieophold skal bringes aktivt i spil i forhold til nogle af de specialiseringer der ikke giver jus Bacheloruddannelsen må også justeres så den giver grundlag for valg af specialisering

8 Lene Jørgensen, Helle Waage Petersen, Ebba Holme Hansen, Sofie Rosenlund Lau, Sofie Banke, Steen Honoré Hansen og Trine Nielsen Linjer i farmaceutuddann elsen 2020? Enhedsfarmaceut en har sine begrænsninger. Der er behov for at styrke kompetencerne inden for forskellige specialiseringer. Men hvor meget? Der er behov for en linjedeling tidligere på studiet end der er i dag. Samtidig ser vi det som en fordel, at de studerende starter med et fællesforløb for at fastholde en fælles farmaceutisk identitet samt at bibeholde det gode studiemiljø, der kendetegner FARMA. Spørgsmålet er; Hvor hurtigt skal de studerende vælge linje? Skal den nuværende uddannelse deles i 2, så de studerende allerede fra 1. dag vælger pharm. eller scient. men således, at de 2 uddannelser har en række fælles kurser? Skal specialiseringen først ske efter bacheloren? Gruppe 10 1½ siders Og hvor findelt en specialiseringen stræber vi mod? Hvad ønsker aftagerne af vores kandidater? Er uddannelsen attraktiv for gymnasieeleverne, hvis de skal specialisere sig allerede efter kort tid? Vi forslår 2 års fællesforløb på BSc uddannelsen og derefter vælger de studerende linje svarende til pharm. og scient. Disse linjer hænger naturligt sammen med kandidatuddannelserne på FARMA (cand.pharm vs. cand.scient), men der skal samtidig være mulighed

9 for at vælge andre kandidatuddannelser. Vi foreslår, at linjerne (på både bachelor- og kandidatniveau) er prædesignede, hvor de studerende vælger pakker med prædefinerede kurser (inspireret af LMV-uddannelsen). På den måde fastholdes en identitet mens der er mulighed for en skarpere profilering, der leder op til specialet. Der blev talt om, hvilke fag de studerende skal have de første to år på BSc uddannelsen. Der er enighed om, at det ville være at foretrække hvis redskabsfag (matematik, fysik etc.) bliver integreret Lotte Stig Nørgaard, Claus Møldrup, Lasse Bak, Bente Stefansen, Hunog Kim Vo, Christian Højmose Andersen Fra enhedsfarmaceut til specialist 2.5 års Farmaceutisk Grundkursus 0.5 års bachelorprojekt (indledende specialisering) HER SKAL DER VÆLGES RETNING! Gruppe 11 2 stk slides Apotek, virksomhed, FARMA 2 års kandidat Lægemiddelkommunikator/apoteksfarmaceut/klinisk farmaci Klinisk afprøvning

10 Pre-klinisk udvikling (medicinalkemi, farmakologi, teknologisk farmaci, ADMET)? Uddannelse på tværs Nationalt indsatsområde! Ny finansieringsmodel der indbyder til samarbejde politisk stillingtagen nødvendig Gruppe 12 1 stk. slides Strategiske uddannelsessamarbejder i DK er nødvendig! Kritisk masse! Det indre marked ekspanderet til national skala To-sporet adaptiv uddannelse Medicines scientists (pharmaceutical scientists) (SDU; AU; DTU etc.) Pharmacy (klinisk farmaci, regulatorisk et) (Master niveau)

11 Søren Troels Christensen, Thomas Balle, Petrine Wellendorph, Inge Debois Laursen, Bente Gammelgaard, Tommy Johansen(13) Hvilke input er nødvendige for at vi kan formulere en visionær mission? Input til belysning af: Andre universiteter Farma science internationalt succesfulde uddannelser generelt Kandidatundersøgelsen prospektivt arbejdsområde fremover Arbejdsgiverne bio-sundhedsområdet - diagnostics etc. nye jobmuligheder Gruppe 13 1 stk.slides Ungdomsforskere/fremtidsforskere/ new waves Ændrede undervisningsformer Defineret basispakke øget flexibilitet udskiftelige moduler Økonomi nye indtjemningsmuligheder undervisning? Prioritering!

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / 2004 Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU » Så længe du holder dine deadlines, så er du helt din egen herre.

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003

Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag 5.a Bilag 5.a refererer til figur 5.2 og 5.3 som er oversigter over kandidaternes fagområder i første og nuværende job. Udover

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet DATA L O G I S K I N S T I T U T DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Opfølgning på fakultetsstrategien Indhold Forord... 3 Kapitel 1 - Instituttets udfordringer,

Læs mere

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører?

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i diplomingeniøruddannelserne Projektet er udført for IPN af: Vibeke Andersen (projektleder),

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Flere vil være farmaceut Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007.

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007. BYPLAN NYT 3 5. årgang maj 2007 TEMA BYPLANUDDANNELSER Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed Byplanuddannelserne i Danmark 2007 Arkitektantropologgeografplanlæggeren Kommunerne: Kravene vokser En planlægger

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Review af OLAU-kurserne

Review af OLAU-kurserne Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Review af OLAU-kurserne Sammenfatning Henning Voss Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Hele publikationen kan ligesom sammenfatningen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i offentlig ledelse Masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 1 KEMI PÅ KU Strategi 2016 Kemisk Institut 2 Kemisk Institut Strategi 2016 3 FORORD Kemisk Institut (CHEM) er Københavns Universitets

Læs mere