Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14"

Transkript

1

2 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1 Ventetid under behandling...11 Samlet tid fra ankomst til afslutning...12 Behandlingsbehov...13 Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Hvidovre Hospital...15 Ventetid...15 Behandlingstid...16 Samlet tid...17 Glostrup Hospital...18 Ventetid...18 Behandlingstid...19 Samlet tid...2 Amager Hospital...21 Ventetid...21 Behandlingstid...22 Samlet tid...23 Bispebjerg Hospital...24 Ventetid...24 Behandlingstid...26 Samlet tid

3 Frederiksberg Hospital...28 Ventetid...28 Behandlingstid...29 Samlet tid...3 Herlev Hospital...31 Ventetid...31 Behandlingstid...32 Samlet tid...33 Gentofte Hospital...34 Ventetid...34 Behandlingstid...35 Samlet tid...36 Hillerød Hospital...37 Ventetid...37 Behandlingstid...38 Samlet tid...39 Helsingør Hospital...4 Ventetid...4 Behandlingstid...41 Samlet tid...42 Frederikssund Hospital...43 Ventetid...43 Behandlingstid...44 Samlet tid...45 Bornholm Hospital...46 Ventetid...46 Behandlingstid

4 Samlet tid...48 Baggrundsmateriale

5 Regionsresultaterne i oversigtsform Datamateriale Datamaterialet består af registreringsskemaer indsamlet på Region Hovedstadens hospitalers fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser i perioden 17. august til 23. august, begge dage inkl. På Herlev Hospital er data indsamlet en uge forskudt dvs. med start den 24. august. De indsamlede data siger noget om ventetid, behandlingstid mm. for de henvendelser, der har været i de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser i registreringsperioden. Resultaterne er således ikke nødvendigvis repræsentative for, hvordan ventetiden er i andre uger. Det samlede datagrundlag er 6.6 registreringer svarende til 85 procent af den samlede aktivitet i perioden. De manglende registreringer skyldes i nogle tilfælde, at der ikke er udfyldt registreringsskemaer på patienter, der er kommet til de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser med ambulance. Der er derfor muligvis en lidt større andel ustabile (rød og orange triagerede), end figuren på den følgende side viser. Ikke alle opgørelser i nærværende bilagsmateriale summerer op til 6.6 observationer da nogle registreringsskemaer fx ikke er blevet korrekt udfyldt med tidspunkt for ankomst, triagering, behandlingsstart eller afslutning. Er patienten fx gået hjem under ventetiden, er der ikke udregnet en ventetid. Da Helsingør Hospital ydermere ikke benytter triagering er det forklaringen på, at tabel 2 indeholder beregninger baseret på kun 4.96 registreringer De kontakter der er registreret er de såkaldte S-kontakter. Ethvert akut fremmøde eller besøg på et afsnit der modtager akutte patienter til undersøgelse og behandling, og bliver registreret som en selvstændig afsluttet kontakt er en S-kontakt. S-kontakterne er registreret i de patientadministrative systemer, og er i nedenstående tabel holdt op imod antallet af registreringsskemaer. S-kontakter Registreringer Procent Hvidovre % Glostrup % Amager % Bispebjerg % Frederiksberg % Herlev % Gentofte % Hillerød % Helsingør % Frederikssund % Bornholm % Samlet set % 4

6 Der er forskel på kompletheden hospitaler imellem. Glostrup og Gentofte har de højeste andele, mens Herlev og Hvidovre har de laveste andele. 5

7 Triagering Når en patient henvender sig på en af regionens fælles akutmodtagelser eller akutmodtagelser, bliver patienten vurderet og inddelt i én af fem kategorier, som bestemmer, hvem, der behandler, og hvornår, patienten får behandling. Systemet kaldes triagering. Samlet set i regionen er der 6 procent af patienter, der triageres i den ustabile gruppe. Denne gruppe indeholder hhv. rød (1 %) og orange (5 %). Blandt de stabile patienter er der 15 % gule, 35 % grønne og blå er den største gruppe på 43 %. Helsingør er den eneste akutmodtagelse, der ikke er begyndt at triagere. For alle opgørelser i dette materiale, der vedrører triagering er Helsingør ikke afspejlet. Triangeringsandele, pr. HOSPITAL 1% 8% procent 6% 4% 2% % Hospital Rød Orange Gul Grøn Blå Der er relativ stor forskel på triage-andelene de enkelte hospitaler imellem. Ovenstående tabel viser triageandelene på regionens hospitaler sorteret efter områder i rækkefølgen syd, byen, midt og nord med Bornholm til sidst og samlet regionsfordeling først. Triagesystemet er fortsat under udvikling og er endnu ikke systematisk implementeret. Forskelle i andelene af hhv. røde, orange, gule, grønne og blå patienter mellem hospitalerne kan derfor i et eller andet omfang være udtryk for, at personalet anvender triageringen forskelligt. Helsingør er endnu ikke begyndt at triagere, men er med i denne undersøgelse på opgørelser, der ikke vedrører selve triageringen. Tid fra ankomst til triagering Langt de fleste patienter triageres umiddelbart ved ankomsten til den fælles akutmodtagelse eller akutmodtagelse. For 6 ud af 1 gælder, at ankomsttidspunktet er det samme som triageringstidspunket. Gennemsnittet på regionsplan er 5,2 minutter. Der er forskelle mellem de enkelte hospitaler. 6

8 Tabel 1 - Gennemsnitslig tid fra ankomst til triagering Antal Gennemsnit i minutter Hvidovre 491 1,7 Glostrup 714 8,3 Amager 625,5 Bispebjerg 631,4 Frederiksberg 396,2 Herlev 597 9,8 Gentofte 671 4,6 Hillerød ,4 Helsingør* ,1 Frederikssund 216,6 Bornholm 16 6, Region H ,2 *Helsingør er endnu ikke begyndt at triagere, der måles derfor tid fra ankomst til vurdering. Ventetid fra triagering til behandling Ventetiden er udregnet som den tid, der går, fra patienten bliver triageret (vurderet) til selve behandlingen/undersøgelsen går i gang. Gennemsnittet på regionsplan er 59 minutter og spænder fra 5 minutter for de rød-triagerede og lidt over en time for de grøn/blå-triagerede.. Tabel 2 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Region H samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Der er forskel på hvor mange patienter, der henvender sig i de fælles akutmodtagelser og akutmodtagelser hen over døgnet, hvilket fremgår af de lyseblå søjler i figur 1. Der er således flest henvendelser om dagen fra kl. 7 til 16 og færrest om natten fra kl. 22 til 7. Linjerne i figur 1 viser den gennemsnitlige ventetid fra triagering til behandling for hver af triagegrupperne inden for forskellige tidsintervaller 7

9 Figur 1 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval REGIONSPLAN REGIONSPLAN minutter / (antal x1) O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) ANTALx1 Rød Orange Gul Grøn Blå De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triagefarverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. I bilagsmaterialet er det muligt at se ovenstående tabel og figur opdelt på de enkelte hospitaler. Det fremgår af Figur 1, at den anbefalede maksimale ventetid fra triagering til behandling på regionsplan bliver overholdt for så vidt angår de patienter, der er triageret som blå og grønne. For de gule, er der overskridelse af den anbefalede maksimale ventetid i tidsintervallerne fra søndag morgen til og med mandag nat. Patienter, der er triageret i den orange gruppe, har også i nogle tilfælde en længere ventetid end den anbefalede, set ud fra den gennemsnitlige ventetid. Det samme gør sig gældende for de røde i to tidsintervaller fra kl. 22 til 7 hhv. natten til mandag og natten til tirsdag. 8

10 Figur 2 viser de gennemsnitlige ventetider fordelt på regionens hospitaler og regionen samlet set. I gennemsnit venter patienter, der er triageret røde og orange længere end anbefalingerne. Figur 2 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling pr triageringsfarve pr. HOSPITAL minutter REGION H Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør* Frederikssund Bornholm *Helsingør er endnu ikke begyndt at triagere, der måles derfor tid fra ankomst til vurdering. Hospitalerne er efterfølgende blevet bedt om at vurdere årsag til, at ikke alle ustabile patienter, der er triageret rød og orange behandles inden for de sundhedsfaglige tidsmål. Det har ved gennemgang af de ventende rød-triagerede patienter vist sig, at der er tale om fejltriageringer. Der er ifølge tilbagemeldingerne ingen røde patienter, der i registreringsugen ventede på at blive behandlet. I enkelte tilfælde er patienter, der er triageret orange, blevet nedtriageret til en lavere kategori, hvilket ikke været muligt at angive i ventetidsregistreringen. En enkelt orange patient, der var triageret korrekt, har i undersøgelsesperioden ventet 25 min. mod de 15 min som er målet. Bortset fra en orange triageret patient har ingen reelle røde eller orange patienter måttet vente længere end de fastsatte tidsmål. 9

11 Tid fra behandlingsstart til afslutning Behandlingstiden er udregnet som den tid, der går, fra selve behandlingen/undersøgelsen går i gang til patienten enten udskrives fra den fælles akutmodtagelse, akutmodtagelse eller overføres til en anden afdeling(indlægges). Gennemsnittet på regionsplan er 65 minutter og er længst for de ustabile patienter (rødorange) og kortest for de grøn/blå-triagerede. Sidstnævnte grupper behandles på godt en time. Tabel 3- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Region H Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Helsingør ikke er begyndt at triagere, så Helsingørs patienter er ikke talt med i nedenstående I bilagsmaterialet er det muligt at se ovenstående tabel opdelt på de enkelte hospitaler. Figur 3 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve, pr. HOSPITAL minutter REGION H Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør Frederikssund Bornholm Den gennemsnitlige behandlingstid varierer indenfor både triageringsfarver og hospitaler. Ikke overraskende er behandlingstiderne længst for de mere komplicerede (ustabile) kontakter. 1

12 Ventetid under behandling Under selve behandlingen forekommer der også ventetider. I registreringsskemaet har det været muligt for personalet at angive, hvor mange minutter den enkelte patient har ventet på: røntgen, speciallæge, blodprøver, tilsyn, tolk og andet. Tabel 4- Ventetider under behandlingen (minutter) REGIONALT Røntgen Speciallæge Blodprøver Tilsyn Tolk Andet pct af andet dækker over "skadeskø" 75pct af andet dækker over "skadeskø" Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Omtrent en femtedel (1.239 af 6.6) venter på røntgen, en mindre gruppe venter på speciallæge/tilsyn. Ser man på disse ventetider indenfor triageringsgrupperne opdelt på hhv. ustabile (rød/orange) og stabile (gul/grøn/blå) er der store forskelle på især gennemsnittene blandt de fem procent af patienterne, der venter længst tid. De ustabile patienter kommer hurtigere igennem. Tabel 5- Ventetider under behandlingen, ustabile (minutter) REGIONALT Røntgen Speciallæge Blodprøver Tilsyn Tolk Andet USTABILE er røde og orange Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst Tabel 6- Ventetider under behandlingen, stabile (minutter) REGIONALT Røntgen Speciallæge Blodprøver Tilsyn Tolk Andet STABILE er gule, grønne og blå Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst 11

13 Samlet tid fra ankomst til afslutning Samlet tid er den tid, der går, fra patienter ankommer til den fælles akutmodtagelse eller akutmodtagelse, til patienten forlader den fælles akutmodtagelse eller akutmodtagelse. I gennemsnit er den samlede tid på godt to timer. Tabel 7- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Region H s Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 4 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) minutter / (antal x1) O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) ANTALx1 Rød Orange Gul Grøn Blå I bilagsmaterialet er det muligt at se ovenstående tabel og figur opdelt på de enkelte hospitaler. 12

14 Figur 5 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve pr. Hospital minutter REGION H Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør Frederikssund Bornholm Hospital Behandlingsbehov To spørgsmål i registreringsskemaet vedrører patient vurderes til at være kunnet behandlet hos egen læge eller om patient kunnet have behandlet sig selv. 3 ud af 1 patienter vurderes til at kunne være behandlet hos egen læge. Under 1 ud af 1 vurderes til at kunne have behandlet sig selv. Tabel 8- Kunne patienten være behandlet hos egen læge? Antal Procent sum pct. Ja 163 3, 3, Nej , 1, Tabel 9- Kunne patienten have behandlet sig selv? Antal Procent sum pct. Ja 471 8,8 8,8 Nej ,8 95,6 Det kan ikke vurdere 237 4,4 1, 13

15 Bilagstabeller - hospitalsvise 14

16 Hvidovre Hospital Ventetid Tabel 1 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hvidovre samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 6 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval HVIDOVRE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 15

17 Behandlingstid Tabel 11- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hvidovre Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 7 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve triageringsfarve pr. tidsinterval HVIDOVRE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Rød, O (7-16): 373 min. / Gul, LS (22-7): 27 min. 16

18 Samlet tid Tabel 12- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hvidovre Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 8 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval HVIDOVRE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Rød, O (7-16): 375 / Grøn, TF (22-7): 474 min 17

19 Glostrup Hospital Ventetid Tabel 13 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød 7 Orange Gul Grøn Blå Glostrup samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 9 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval GLOSTRUP HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 18

20 Behandlingstid Tabel 14- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Glostrup Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 1 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval GLOSTRUP HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, : 293 min. / Gul, F (7-16): 45 min. 19

21 Samlet tid Tabel 15- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Glostrup Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 11 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval GLOSTRUP HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) 2

22 Amager Hospital Ventetid Tabel 16 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Amager samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 12 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval AMAGER HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 21

23 Behandlingstid Tabel 17- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Amager Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 13 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval AMAGER HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Grøn, O(-7): 27 min 22

24 Samlet tid Tabel 18- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Amager Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 14 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval AMAGER HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) 23

25 Bispebjerg Hospital Ventetid Tabel 19 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Bispebjerg *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 15 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval BISPEBJERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. Gul, SM(22-7):495 / Grøn,O(7-16):147min. / Blå, S(16-22): 256, M(7-16):258, T(7-16):32 24

26 25

27 Behandlingstid Tabel 2- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Bispebjerg Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 16 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval BISPEBJERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Grøn, LS(22-7): 48 min 26

28 Samlet tid Tabel 21- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Bispebjerg Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 17 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) triageringsfarve pr. tidsinterval BISPEBJERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Gul, SM(22-7):387 / Grøn,LS(22-7):58min. / Blå, T(7-16):45 27

29 Frederiksberg Hospital Ventetid Tabel 22 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Frederiksberg samle *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 18 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval FREDERIKSBERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. Blå, L(7-16): 312 min 28

30 Behandlingstid Tabel 23- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Frederiksbe Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 19 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval FREDERIKSBERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, OS(7-16):28 min 29

31 Samlet tid Tabel 24- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Frederiksbe Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 2 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) triageringsfarve pr. tidsinterval FREDERIKSBERG HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Gul, SM(22-7):387 / Grøn,LS(22-7):58min. / Blå, T(7-16):45 3

32 Herlev Hospital Ventetid Tabel 25 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Herlev samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 21 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval HERLEV HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. Grøn : 28 31

33 Behandlingstid Tabel 26- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Herlev Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 22 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval HERLEV HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange,S(7-16):38 min, T(7-16):321 min, Gul, T(7-16):315min, S(7-16):38min 32

34 Samlet tid Tabel 27- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Herlev Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 23 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval HERLEV HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, T(7-16): 658min, Gul, T(7-16): 39 min 33

35 Gentofte Hospital Ventetid Tabel 28 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød 5 Orange Gul Grøn Blå Gentofte samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 24 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval GENTOFTE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. Grøn : 28 34

36 Behandlingstid Tabel 29- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød 5 61 Orange Gul Grøn Blå Gentofte Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 25 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval GENTOFTE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, O(16-22):268 min 35

37 Samlet tid Tabel 3- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 26 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval GENTOFTE HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) 36

38 Hillerød Hospital Ventetid Tabel 31 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hillerød samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 27 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval HILLERØD HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 37

39 Behandlingstid Tabel 32- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hillerød Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 28 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval HILLERØD HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Rød, FL(22-7): 41 min. / Orange,F(16-22):317 min 38

40 Samlet tid Tabel 33- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Hillerød Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 29 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval HILLERØD HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Rød, FL(22-7):425 min. / Orange,F(16-22):38 min 39

41 Helsingør Hospital Ventetid Tabel 34 - Ventetid fra vurdering til behandling (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Helsingør samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 3 - Gennemsnitlig ventetid fra vuderingstid til behandling (minutter) pr. tidsinterval HELSINGØR HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) ANTAL Ventetid De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. Da Helsingør ikke benytter triagering 4

42 Behandlingstid Tabel 35- Tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Helsingør Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 31 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. tidsinterval HELSINGØR HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) ANTAL Behandlingstid 41

43 Samlet tid Tabel 36- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Helsingør Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 32 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval HELSINGØR HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) ANTAL Samlet tid 42

44 Frederikssund Hospital Ventetid Tabel 37 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød 1 Orange Gul Grøn Blå Frederikssund samle *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 33 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval FREDERIKSSUND HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 43

45 Behandlingstid Tabel 38- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Frederikssu Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 34 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval FREDERIKSSUND HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, ): 255 min. / Grøn,O(7-16):257 min 44

46 Samlet tid Tabel 39- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød Orange Gul Grøn Blå Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 35 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval FREDERIKSSUND HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) 45

47 Bornholm Hospital Ventetid Tabel 4 - Ventetid fra triagering til behandling (minutter) Rød 1 Orange Gul 4 Grøn Blå Bornholm samlet *Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der har ventet længst. Figur 36 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval BORNHOLM HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) De stiplede linjer i figuren viser Danske Regioners anbefalede maksimale ventetider indenfor triage-farverne. Rød er nul minutter og er også det hyppigst forekomne indenfor kategorien. Orange er maksimum femten minutter, gul 6 minutter, grøn tre timer og blå fire timer. 46

48 Behandlingstid Tabel 41- Tid fra behandlingsstart til afslutning pr. triageringsfarve (minutter) Rød 1 Orange Gul Grøn Blå Bornholm Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct, der er behandlet længst. Figur 37 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval BORNHOLM HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) Orange, ): 255 min. / Grøn,O(7-16):257 min 47

49 Samlet tid Tabel 42- Samlet tid fra ankomst til afslutning pr. Triageringsfarve (minutter) Rød 1 Orange Gul Grøn Blå Bornholm Gns. (TOP5%)" er gennemsnittet blandt de 5 pct med længst samlet tid Figur 38 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval BORNHOLM HOSPITAL O (-7) O (7-16) OT(22-7) TF (22-7) F (7-16) FL (22-7) L (7-16) LS (22-7) S (7-16) SM (22-7) M (7-16) MT(22-7) T(22-) 48

50 Baggrundsmateriale ANTAL BESØG PR DAG (kilde Grønt system) sgh2 _17_8_211 _18_8_2 11 _19_8_2 11 _2_8_2 11 _21_8_2 11 _22_8_2 11 _23_8_2 11 Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør Frederikssund Bornholm ANTAL REGISTRERINGER PR DAG sgh2 _17_8_211 _18_8_2 11 _19_8_2 11 _2_8_2 11 _21_8_2 11 _22_8_2 11 _23_8_2 11 Hvidovre Glostrup Amager Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør Frederikssund Bornholm ANDEL REGISTRERINGER PR DAG sgh2 _17_8_211 _18_8_2 11 _19_8_2 11 _2_8_2 11 _21_8_2 11 _22_8_2 11 _23_8_2 11 Hvidovre 78% 67% 57% 79% 84% 58% 5% 67% Glostrup 92% 95% 96% 99% 6% 122% 97% 94% Amager 85% 88% 93% 85% 91% 96% 92% 9% Bispebjerg 87% 87% 95% 77% 79% 81% 93% 86% Frederiksberg 85% 94% 94% 82% 81% 89% 95% 88% Herlev 65% 38% 91% 86% 8% 9% 82% 76% Gentofte 92% 99% 92% 91% 95% 93% 9% 93% Hillerød 61% 89% 8% 91% 99% 89% 85% 85% Helsingør 87% 91% 96% 96% 68% 92% 86% 88% Frederikssund 71% 83% 7% 96% 96% 81% 89% 85% Bornholm 95% 5% 118% 53% 67% 72% 79% 79% 81% 8% 87% 87% 83% 89% 85% 85% 49

51 Figur 1 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval REGIONSPLAN...8 Figur 2 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling pr triageringsfarve pr. HOSPITAL...9 Figur 3 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve, pr. HOSPITAL...1 Figur 4 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter)...12 Figur 5 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve pr. Hospital...13 Figur 6 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...15 Figur 7 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve triageringsfarve pr. tidsinterval...16 Figur 8 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...17 Figur 9 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...18 Figur 1 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...19 Figur 11 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...2 Figur 12 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...21 Figur 13 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...22 Figur 14 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...23 Figur 15 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...24 Figur 16 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...26 Figur 17 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) triageringsfarve pr. tidsinterval...27 Figur 18 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...28 Figur 19 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...29 Figur 2 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) triageringsfarve pr. tidsinterval...3 Figur 21 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...31 Figur 22 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...32 Figur 23 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...33 Figur 24 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...34 Figur 25 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...35 Figur 26 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...36 Figur 27 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...37 Figur 28 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...38 Figur 29 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...39 Figur 3 - Gennemsnitlig ventetid fra vuderingstid til behandling (minutter) pr. tidsinterval...4 5

52 Figur 31 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. tidsinterval...41 Figur 32 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...42 Figur 33 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...43 Figur 34 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...44 Figur 35 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval...45 Figur 36 - Gennemsnitlig ventetid fra triagering til behandling (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...46 Figur 37 - Gennemsnitlig tid fra behandlingsstart til afslutning (minutter) pr. triageringsfarve pr. tidsinterval...47 Figur 38 Gennemsnitlig SAMLET TID (minutter) pr. triageringsfarve (minutter) pr. tidsinterval

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Analyse af ventetiden for skadepatienter

Analyse af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Region Hovedstaden Analyse af ventetiden for skadepatienter Behov og kapacitet i akutmodtagelserne og akutklinikkerne April 2012 Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...9 3

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter

Afrapportering af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Afrapportering af ventetiden for skadepatienter iden i akutmodtagelserne og akutklinikkerne Juni 2013 Region Hovedstaden Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...5 3 id og aktivitet

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14001617 Ref.: nbre/rsa

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse

PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse PrivatHospitalet Danmark har en målsætning om konstant at forbedre servicen over for patienterne. Vi vil derfor bede Dem deltage i denne undersøgelse af patienttilfredsheden, som vil foregå anonymt. De

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Orienteringsmøde om generalplan for Hillerød Hospital

Orienteringsmøde om generalplan for Hillerød Hospital På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 20 > 06. maj 2009 Nyhedsbrevet indeholder Triage sikrer patienterne bedst mulig behandling Orienteringsmøde om generalplanen Patienterne vælger selv aftenmenu

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet

NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet Morten Bue Rath Juni 0 NOTAT Danskernes syn på sundhedsvæsenet I tabel ses danskernes vurdering af behandling af seks patientgrupper på de danske hospitaler. Respondenterne har haft mulighed for at svare

Læs mere