Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv."

Transkript

1 27/2 LSF (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 7 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 2. november 27 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne) 1 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af. april 26, foretages følgende ændringer: 1, stk. 1, affattes således:»der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften beregnes efter de satser, der var gældende oktober 27 med en årlig regulering i perioden 2-5 på 1, pct., jf. bilag 2.«2. I, stk., ændres»bilaget«til:»bilag 1«.. I, stk. 4, ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 4. I, stk.,. pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 5. I 7, stk., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 6. I 7, stk. 1, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 7. I, stk. 2, ændres 5 steder»bilaget«til:»bilag 1«.., stk. 4, affattes således:»stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den oktober 25 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i -. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af toldog skatteforvaltningen. Tilbagebetalingen sker efter reglerne i stk.. De satser, der er nævnt i 2. og. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag.«1

2 . I 11, stk. 5, nr., pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 1. I 11, stk. 5, nr. 6, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 1 I 11, stk., indsættes efter sidste pkt.:»de satser, der er nævnt i og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 4.«12. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for mineralolieafgiftslovens 1, stk. Satser ved dagtemperatur 1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 2) Anden gas- og dieselolie ) Let dieselolie (svovlindhold højst,5 pct.) 4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst,5 pct.) 5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst,1 pct.) øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l 6) Fuelolie øre/ kg 7) Fyringstjære øre/ kg , 7 15, 7 26, 7 25, 7 24, 7 2, 2 1, 2 2, 7 1, 27, 5 255, 2 24, 7 21, 12, 2 2 2, 12, 4 27, 5 25, 25, 216, 15, 7 24, 15, 2, 5 264, 5 264, 5 22, 7 1, 2 1 2, 1, 4 2, 6 26, 2 26, 2 224, 7 22, 2 4, 7 2, 2, 274, 1 274, 1 22, 7 26, 4 1, 2 26, 7 2, 1 27, 27, 22, 21, , 21, 4 4, 4 24, 24, 27, 21, Fra 5 21, 5 214, 2, 2, 2 2, 2 241, 217, 2

3 ) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof ) Anden petroleum 1) Blyholdig benzin (blyindhold over,1 g/l) 11) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) 12) Blyholdig benzin (blyindhold over,1 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 1) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 14) Autogas (LPG) 15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof 16) Anden flaskegas (LPG) og øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ kg øre/ kg 27, 7 15, 7 45, 5, 447, 2, 174, 6 21, 27, 2, 7 1, 45, 1 1, 455,, 177, 7 26, 242, 2 2, 12, 4 466,, 46, 2 5, 1, 2, 7 246, 5 24, 15, 474, 7 46, 2 471, 6 4, 14, 2, 6 251, 2, 1, 4 4, 41, 5 4, 1 41, 17, 5 44, 7 255, 5 4, 7 2, 42, 42, 4, 7 417, 6 1, 5, 26, 1 1, 2 26, 7 5, 42, 5 47, 5 425, 2 14, 57, 264, 15, 21, 4 5, 46, 2 56, 5 42, 17, 6, 7 26, 5 21, 5 214, 2 51, 444, 1 515, 6 44, 6, 4 7, 2 274, 4

4 gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 17) Karburatorvæske Satser ved 15 C 1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 2) Anden gas- og dieselolie ) Let dieselolie (svovlindhold højst,5 pct.) 4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst,5 pct.) 5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst,1 pct.) ) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof ) Anden petroleum 1) Blyholdig benzin (blyindhold øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l 47, 277, 1 14, 6 267, 1 24, 2 247, 2 277, 1 14, 6 446, 414, 22, 17, 271, 25, 7 247, 2 22, 17, 454, 421, 27, 1 11, 276, 25, 25, 27, 1 11, 462, 4 42, 4 22, 14, 21, 262, 262, 22, 14, 47, 7 47, 1 27, 5 1, 2 26, 267, 6 267, 6 27, 5 1, 2 47, 445, 2,, 22, 1 272, 5 272, 5 2,, 47, 45,, 4 25, 5 27, 277, 4 277, 4, 4 25, 5 46, 6 461, 1 1, 2, 2 2, 6 22, 22, 1, 2, 2 55, 7 46, 4 1, 6 212,, 1 27, 5 27, 5 1, 6 212, 514, 7 4

5 over,1 g/l) 11) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) 12) Blyholdig benzin (blyindhold over,1 g/l) udleveret fra benzin-stationer udstyret med dampretur 1) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 17) Karburatorvæske Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse øre/ l øre/ l øre/ l øre/ l kr./ GJ 1, 44, 7 7, 4, 6, 6 451, 2 5, 7 41, 5, 7 45, 2, 6 41, 42, 467, 7, 6 425, 41, 1 476, 1 46, 4, 5 417, 4 44, 6 414, 1 441, 424, 4, 4 421, 7 44, 2 42, 6 52, 42, 1 457, Bilag. Satser for mineralolieafgiftslovens, stk , 4 511, 46, 465, 5 Fra 5 45, 45, 46,6 47,5 4, 4,2 5,1 51, 51, 5

6 Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens 11, stk.. Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk kr./ GJ varme kr./ GJ varme ,5 42, 2 5,4 5 42, ,4 1 4,5 55, 44, , 45, ,4 45, 2 5,4 46, ,4 47,5 Fra 5 6,5 5 4,4 4 2 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af. maj 26, foretages følgende ændringer: I 4, stk. 4, ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 2. I 4, stk. 5, ændres»bilaget«til:»bilag 1«.. 6 affattes således:» 6. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4. kwh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales i alt en afgift på 51,2 øre pr. kwh, som består af 1) en energiafgift på 46,6 øre pr. kwh, som reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 2, 2) et elsparebidrag på,6 øre pr. kwh og ) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kwh Stk. 2. Af forbrug af anden elektricitet betales i alt en afgift på 57,7 øre pr. kwh, som består af 1) en energiafgift på 5,1 øre pr. kwh, som reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag, 2) et elsparebidrag på,6 øre pr. kwh og 6

7 ) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kwh Stk.. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.«4. I, stk. 2, 2. pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 5. I 11, stk. 2, ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 6. I 11, stk. 4, nr. 2, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 7. I 11, stk. 4, nr. 4, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«.. I 11, stk., indsættes efter sidste pkt.:»den sats, der er nævnt i pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 4.«. 11, stk. 17, affattes således:»stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 1, eller som den oktober 25 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 1, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kwh ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kwh ab værk forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i -. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. De satser, der er nævnt i 2. og. pkt. reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 5.«1. Overskriften til Bilag 1 affattes således:»bilag Liste over momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af elafgift, jf. 11, stk. 2.«1 Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for elafgiftslovens 6, stk. Elafgift på helårsboliger - heraf energiafgift øre/k Wh øre/k Wh Fra 5 51,2 52, 52, 5, 54,6 55,5 56,5 57,4 5, 46,6 47,4 4, 4,2 5, 5, 51, 52, 5,7 7

8 Elafgift af andet el - heraf energiafgift øre/k Wh øre/k Wh 27 Bilag. Satser for elafgiftslovens 6, stk Fra 5 57,7 5,7 5,6 6,6 61,6 62,7 6,7 64, 65, 5,1 54,1 55, 56, 57, 5,1 5,1 6,2 61,2 Bilag 4. Satser for elafgiftslovens 11, stk.. Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./ GJ ,5 2 5, ,4 1 55, 1 56, 2 57,4 5,4 4 5,4 Fra 5 6,5 5 Bilag 5. Satser for elafgiftslovens 11, stk Fra 5

9 Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/k Wh fjernvarme ab værk 45, 45, 46,6 47,5 4, 4,2 5,1 51, 51, 16,2 16,5 16, 17,1 17,4 17,7 1, 1,4 1,7 I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af. april 26, foretages følgende ændringer: 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Afgiften udgør for naturgas og bygas med en nedre brændværdi på,6 megajoule (MJ) pr. normal m (Nm ) 24,2 øre pr. Nm. Afgiften reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 2.«2. I 1, stk., indsættes efter 2. pkt.:»den sats, der er nævnt i pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag.«. I, stk. 1, ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 4. I, stk. 2, 2. pkt., ændres 5 steder»bilaget«til:»bilag 1«. 5., stk. 4, affattes således:»stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den oktober 25 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i -. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk.. De satser, der er nævnt i 2. og. pkt. reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 4.«6. I 1, stk. 5, nr., pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 7. I 1, stk. 5, nr. 6, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«.

10 . I 1, stk., indsættes efter sidste pkt.:»de satser, der er nævnt i og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 5.«. 1, stk. 11, ophæves. Stk bliver herefter stk I 1, stk. 12, pkt., der bliver til stk. 11, pkt. udgår»eller 11«. 1 Overskriften til Bilag 1 affattes således:»bilag Kraftværkspladser, hvor kraftværker og kraftvarmeværker ikke skal betale afgift af den del af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, der medgår til produktion af elektricitet, og som indregnes i elektricitetsprisen.«12. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for gasafgiftslovens 1, stk. 2. Sats for naturgas og bygas 2 7 øre/ 24, Nm , 2 211, 6 215, , 2 22, 227, 4 21, 4 Fra 5 25, 5 Bilag. Satser for gasafgiftslovens 1, stk.. Sats for gas til motorbrændstof 2 7 øre/n 24, m 2 2 2, 2 24, 5 2, 1 5, 2 2 1, 7 16, 4 22, Fra 5 27, Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens, stk. 4. Fra 5 1

11 Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk , 45, 46,6 47,5 4, 4,2 5,1 51, 51, Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens 1, stk.. Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk kr./ GJ varme kr./ GJ varme ,5 42, 2 5,4 5 42, ,4 1 4,5 55, 44, , 45, ,4 45, 2 5,4 46, ,4 47,5 Fra 5 6,5 5 4,4 4 4 I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af. oktober 26, foretages følgende ændringer: 11

12 I 1 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. De satser, der er nævnt i stk. 2, 4 og 5, reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 2-4.«Stk. 6 bliver herefter stk I 2, stk., ændres»bilaget«til:»bilag 1«.. I 2, stk. 4, ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 4. I 2, stk.,. pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 5. I 5, stk., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 6. I 5, stk., pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 7. I 7, stk. 1, ændres 5 steder»bilaget«til:»bilag 1«.. 7, stk., affattes således:»stk.. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 4, eller som den oktober 25 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 4, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i -. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. De satser, der er nævnt i 2. og. pkt. reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 5.«. I, stk. 4, nr., pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 1. I, stk. 4, nr. 6, pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 1 I, stk., indsættes efter sidste pkt.:»de satser, der er nævnt i og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 6.«12. Overskriften til Bilag 1 affattes således:»bilag Kraftværkspladser, hvor kraftværker og kraftvarmeværker ikke skal betale afgift af den del af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, der medgår til produktion af elektricitet, og som indregnes i elektricitetsprisen.«1. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for kulafgiftslovens 1, stk Fra 5 12

13 Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 1-5 nævnte varer Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 6 nævnte varer kr./ GJ kr./ GJ 51, 52, 5, 54, 55,7 56,7 57, 5, 5, 12, 1,1 1,4 1,6 1, 14,1 14,4 14,6 14, Bilag. Satser for kulafgiftslovens 1, stk. 4. Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 1, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr., nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 4, nævnte varer Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra a, nævnte varer, kr./ t. kr./ t. kr./ t. kr./ t. kr./ t ,2 7 7, 4 7,, 4 2, , 7, 6 6, , 5, , 76, 5, 2.6 2, 5 6,2 52, 1,2 1 5,4 2.,4 56, ,4,6 12 5, 2.1 7,2 5 2, 2 5 4,4 6 6,6 14 5, ,7 62,7 61 2,,2 16 6, , 64, , 4,4 1 7, ,7 67,6 Fra ,5 6,2 2, , 7, 1

14 Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra b, nævnte varer kr./ t. 5 1,1 6, , 2.5,4 2. 5,4 2.1, ,5 2.21,6 2.25,4 Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens 1, stk. 5. Sats efter vægt af træaffald Sats efter vægt af andet affald kr./ t. kr./ t , 11, 2 17, 1 112, 2 176, 2 114, 17, 116, 1 12, 6 11, , 12, 1, 2 122, , 6 124, 6 Fra 5 16, 1 126, Bilag 5. Satser for kulafgiftlovens 7, stk.. Grænser for tilbage-betaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./ GJ Fra 5 45, 45, 46,6 47,5 4, 4,2 5,1 51, 51, 14

15 Bilag 6. Satser for kulafgiftslovens, stk.. Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk kr./ GJ varme kr./ GJ varme ,5 42, 2 5,4 5 42, ,4 1 4,5 55, 44, , 45, ,4 45, 2 5,4 46, ,4 47,5 Fra 5 6,5 5 4,4 4 5 I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. af 17. august 26, foretages følgende ændringer: I 2, stk. 2, indsættes efter pkt.:»de satser, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag 2.«2. 7, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk., eller som den oktober 25 havde kraftvarmekapacitet efter stk., samt værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 1, øre pr. kwh ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 5 kr. pr. GJ fjernvarme eller 1, øre pr. kwh ab værk forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i -. pkt. kun anvendes, hvis opgø- 15

16 relsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. De satser, der er nævnt i 2. og. pkt. reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag.«. I, stk. 2, ændres 6 steder»bilaget«til:»bilag 1«. 4. I, stk., 2. pkt., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 5. I, stk. 4, indsættes efter sidste pkt.:»de satser, der er nævnt i og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct. årligt, jf. bilag 4.«6. I, stk., ændres»bilaget«til:»bilag 1«. 7. I, stk. 17, ændres 2 steder»bilaget«til:»bilag 1«.. Efter bilag 1 indsættes:»bilag 2. Satser for kuldioxidafgiftslovens 2, stk. 1 og Fra 5 1) gas- og øre/l 24, 24,7 25,2 25,6 26,1 26,6 27, 27,5 2, dieselolie 2) fuelolie øre/k 2, 2, 2,,4, 1,5 2,1 2,6,2 g ) fyringstjære øre/k 25,2 25,7 26,1 26,6 27,1 27,6 2, 2,6 2,1 g 4) petroleum øre/l 24, 24,7 25,2 25,6 26,1 26,6 27, 27,5 2,. 5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./t 217, 221, 7 225, 7 22, 2, 2, 1 242, 4 246, 251, 2 6) jordoliekoks 7) brunkulsbriketter og brunkul kr./t 2, 7 kr./t 16, 2 25, 16, 1 1, 166, 6, 7 16, 12, 2 172, 17, 175, 1 2, 5 17, 2, 4 11, 5 5, 14, ) elektricitet øre/k,6,,,1,2,4,6,7, Wh ) autogas (LPG) øre/l 14,4 14,7 14, 15,2 15,5 15,7 16, 16, 16,6 16

17 1) anden flaskegas (LPG) 11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 12) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på,6 megajoule (MJ)/ normal m (Nm ) 1) andre varer henhørende under position 271, 2714 eller 2715 i EU s kombinerede nomenklatur a) med et vandindhold på mindst 27 pct. b) med et vandindhold på mindre end 27 pct. øre/k g øre/k g 27, 27,5 2, 2,5 2, 2,5,1,6 1,1 26,1 26,6 27, 27,5 2, 2,5 2, 2,6,1 øre/n 1, 2,2 2,5 2, 21, 21,6 22, 22,4 22, m kr./t, 6 kr./t 27, 25, 2 24, 2, 2, 1 212, 7 25, 216, 5, 6 22, 4 6, 224, 4 11, 5 22, 4 17, 1 22, 5 22, 14) benzin øre/l 22, 22,4 22, 2,2 2,6 24,1 24,5 24, 25,4 Satser ved 15 C : for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4 for varer nævnt under stk. 1, nr. 14 øre/l 24, 24,6 25,1 25,4 25, 26,4 26, 27, 27, øre/l 21, 22,2 22,6 2, 2,4 2, 24, 24,7 25,2 17

18 Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/k Wh fjernvarme ab værk Bilag. Satser for kuldioxidafgiftslovens 7, stk Fra 5 5, 5,1 5,2 5, 5,4 5,5 5,6 5,7 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,1 Bilag 4. Satser for kuldioxidafgiftslovens, stk. 4. Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./ GJ varme Fra 5 7,5 7,64 7,77 7,1,5,2,5,5,65 1

19 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeværk kr./ GJ varme 6, 6,11 6,22 6, 6,44 6,56 6,6 6, 6,2 6 I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af. februar 26, foretages følgende ændringer: I 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. De satser, der er nævnt i stk. 1-4, reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag «Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og Efter 5 indsættes: Afgift/kg svovl i de i 1 nævnte varer Afgift/kg svovldioxid udledt til luften Afgift opgjort ud fra forbrug af varer 1) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./k g kr./k g 2 7»Bilag Satser for svovlafgiftslovens 2, stk Fra 5 2, 2,4 2, 21, 21,4 21, 22,2 22,6 2, 1, 1,2 1,4 1,5 1,7 1, 11,1 11, 11,5 kr./t 4, 4,7 41,5 42,2 4, 4,7 44,5 45, 46,1 2) Halm kr./t 2, 2,4 2, 24, 24,7 25,1 25,6 26,1 26,5 1

20 ) Affald kr./t,,2,,5,7, 1, 1,2 1,4 For andre brændsler end i 2, stk. øre/ GJ nyttiggjort varmeeller elproduktion 7, 71, 72,5 7, 75,2 76,5 77, 7,,7 7 I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 17. november 17, som bl.a. ændret ved lov nr. 117 af 2. december 1, lov nr. 462 af. juni 24, lov nr af 2 december 25 og senest ved lov nr. 5 af. juni 26, foretages følgende ændringer: I 1a indsættes efter 4. pkt.:»de satser, der er nævnt i 4. pkt., reguleres årligt i perioden 2-5 med 1, pct., jf. bilag «2. Efter 1 indsættes:»bilag Satser for 1a i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Tilskud til fuel til tung proces Tilskud til gasolie til tung proces øre pr. kg øre pr. l Fra 5 1,75 1,7 1,1 1,5 1, 1,1 1,5 1, 2,2 Stk. Loven træder i kraft januar 2, jf. dog stk

21 Stk. 2. Lovens 1-7 finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra januar 2 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet. Stk.. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden januar 2 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift. Stk. 4. Stk. 2 og finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. januar 2, januar, januar 1, januar 2, januar, januar 4 og januar 5. Stk , stk. 17 i lov om afgift af elektricitet, som affattet ved denne loves 2, nr., har kun gyldighed indtil december For afgiftspligtige varer omfattet af 2, stk. 1, nr. i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, har 7, stk. 7 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, som affattet ved denne lovs 5, nr. 2 kun gyldighed indtil december 21

22 22

23 Lovforslagets formål og baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger I aftalen om Lavere skat på arbejde, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den. september 27 fremgår det, at energiafgifterne skal indekseres. Lovforslaget er en udmøntning af denne del af aftalen. Regeringen har desuden fremsat og fået vedtaget Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde), som udmønter aftalens elementer på indkomstskatten. Formålet med lovforslaget er at fastholde realværdien af energiafgifterne (afgift på kul, mineralolie, gas, svovl, el og CO 2 ) for at understøtte de målsætninger, som er fastlagt i klima- og energistrategien. Det gælder dels målet om at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder CO 2, i overensstemmelse med målsætninger i Kyoto-protokollen og dels at gøre Danmark mindre afhængig af olie, gas og kul og i højere grad omlægge til mere vedvarende energikilder. Indeksering af energiafgifterne sikrer, at afgifterne følger den almindelige prisudvikling, så realværdien af afgifterne fastholdes. Satserne opskrives med 1, pct. pr. år, svarende til den gennemsnitlige udvikling i nettoprisindekset. Merprovenuet fra afgiftsforhøjelserne på energi skal finansiere de lavere personskatter i overensstemmelse med aftalen om Lavere skat på arbejde. Indenfor skattestoppets præmisser er det muligt at forhøje en miljøafgift, hvis det er miljømæssigt ønskeligt, når blot merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Forslaget om indeksering af energiafgifterne overholder således skattestoppet. 2. Gældende ret 2. Indeksering af energiafgifter Energiafgifter dækker over tre typer afgifter. Dels energiafgifter på kul, olie, naturgas og el mv., dels CO 2 -afgift af de produkter, der er omfattet af energiafgift, og endelig svovlafgift på udledninger af svovl eller svovlindhold i en række brændsler. Afgifterne er udformet som en række nominelt faste satser. Energiafgifterne har ikke hidtil været indekseret, men satserne er med jævne mellemrum blevet ændret både i opadgående og nedadgående retning. Siden 21 har der ikke været forhøjelser af afgiftssatserne, og disse er derfor realt blevet udhulet. Med lovforslaget sikres det, at satserne årligt forhøjes svarende til den gennemsnitlige prisudvikling. 2. Energiafgifter Energiafgifter på kul, olie, naturgas og el er fastlagt omkring en afgiftssats på ca. 51 kr. pr. GJ. For hvert brændsel er der fastsat en afgiftssats opgjort pr. enhed (liter, kg, m mv.), som afhænger af brændslets energiindhold. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgifter til procesformål, mens afgift af energi til rumvarme, varmt vand og transport ikke godtgøres. Private husholdninger samt en række momsregistrerede serviceerhverv kan ikke få godtgjort energiafgifterne. 2

24 2.2. CO 2 -afgift CO 2 -afgiften omfatter de brændsler, som der også betales energiafgift af. Afgiften er kr. pr. ton CO 2. Satsen for det enkelte brændsel er fastlagt efter det gennemsnitlige kulstofindhold i det pågældende brændsel. Sammenhængen er, at et højt indhold af kulstof resulterer i et stor CO 2 -udledning, da kulstof omdannes til CO 2 ved forbrænding. Momsregistrerede virksomheder kan, hvis der er tale om energiintensive processer (tung proces), delvist få godtgjort CO 2 -afgiften til procesformål. For disse virksomheder er den effektive sats 25 kr. pr. ton CO 2. Momsregistrerede virksomheder kan desuden indgå en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, som betyder, at der kan opnås en afgiftsrabat på 22 kr. pr. ton CO 2. Det gælder dog under alle omstændigheder, at CO 2 -afgift af energi til rumvarme og varmt vand ikke godtgøres. Ligesom heller ikke husholdninger kan få godtgjort CO 2 -afgift. 2.. Svovlafgift Svovlafgiften er pålagt svovl i fossile brændsler med et svovlindhold over,5 pct. svovl samt svovl i træpiller, halm og affald, der indfyres i større anlæg over kw. Afgiften pålægges de faktisk målte udledninger af svovldioxid (SO 2 ) i forbindelse med brændselsforbruget. Hvis der ikke foretages en faktisk måling, kan virksomheden i stedet betale en afgiftssats baseret på svovlindholdet i de enkelte brændsler. Afgiften er 2 kr. pr. kg svovl eller 1 kr. pr. kg SO 2. Afgiften godtgøres som hovedregel ikke, hverken for virksomheders eller husholdningers forbrug Kyoto-aftalen og EU s fælles kvotesystem Kyoto-aftalen skal sikre, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO 2, reduceres. Indenfor EU er Kyoto-forpligtelsen delt mellem EU-landene ved en såkaldt»byrdefordelingsaftale«. Danmark har forpligtet sig til at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser herunder CO 2 i perioden 2-2 med 21 pct. sammenlignet med basisåret 1. For at nå målene om reduktion af CO 2 -udledningen har EU-landene vedtaget et fælles kvotehandelssystem (ETS). Kvotehandelssystemet dækker CO 2 -udledninger fra visse energitunge erhverv (cement, stål, papir, glas, tegl mv.) og udledninger fra store energiproducerende anlæg over 2 MW. I Danmark tegner disse virksomheder sig for ca. halvdelen af den samlede CO 2 -udledning. Udenfor kvotesystemet er bl.a. udledninger fra transportsektoren, opvarmning i private husholdninger, serviceerhverv, ikke-kvoteregulerede erhverv og små energiproducerende anlæg, som dog er omfattet af Kyoto-forpligtelsen. En CO 2 -kvote er en tilladelse til at udlede 1 ton CO 2. Kvoterne kan frit omsættes. Hovedprincippet i kvotesystemet er, at CO 2 -udledningen er fastlagt. CO 2 -udledningen svarer til summen af de udstedte kvoter hverken mere eller mindre. Spares der CO 2 og dermed kvoter et sted i kvotesystemet, kan der sælges kvoter, så køberen kan udlede mere CO 2. Kvoteprisen svinger med udbud og efterspørgsel. Uden for kvotesystemet er der derimod behov for anden CO 2 -regulering, f.eks. afgifter, for at reducere CO 2 -udledningerne. 24

25 . Lovforslagets indhold.1 Indeksering af energiafgifterne Med forslaget indeksreguleres satserne i energiafgifterne (el, naturgas, mineralolie, kul mv.) samt CO 2 - og svovlafgiften. Der foreslås en årlig regulering på 1, pct. fra 2 til og med 5. Første regulering vil finde sted januar 2. Standardsatser, beløbsgrænser m.v. indekseres dog ikke ud fra administrative hensyn. Også satserne for afgiftsberegning af overskudsvarme og fjernvarme uden samtidig elproduktion, som findes i alle energiafgiftslovene undtagen svovlafgiftsloven, indekseres for at fastholde balancen i energiafgiftssystemet. Tilskud til CO 2 -afgift på 22 kr pr. ton CO 2 indekseres ligeledes, således at forholdet mellem afgift og afgiftsrabat til de virksomheder, der har indgået energispareaftale med Energistyrelsen ikke forrykkes.. Elektricitetsafgiftsloven Af den samlede elafgift er det alene energiafgiftssatsen som indekseres. Tabel. Afgiftssatser for el Sats pr. sep øre/kwh Elafgift på helårsboliger 46,6 47,4 5,7 Elafgift af andet el 5,1 54,4 61,2.2. Gasafgiftsloven Gasafgiftsloven omfatter naturgas og bygas. Med lovforslaget forhøjes satserne årligt med 1, pct. frem til 5. Afgiftssatsen er 24,2 øre pr. Nm og vil med forslaget blive forhøjet til 27, øre pr. Nm i 2. I 5 vil satsen være forhøjet til 25,5 øre pr. Nm. Tabel 2. Afgiftssatser for gas Sats pr. sep øre/nm Sats for naturgas og bygas 24,2 27, 25,5 Sats for gas til motorbrændstof 24,2 2, 27,.. Kulafgiftsloven Kulafgiftsloven omfatter stenkul, koks, brunkul, tallolie mv. Dertil kommer afgift af affaldsvarme, som også er omfattet af loven. Af varer omfattet af kulafgiftsloven undtagen affaldsvarme betales 51, kr. pr. GJ, mens afgiftssatsen for affaldsvarme udgør 12, kr. pr. GJ. I 2 forhøjes kulafgiften til 52, kr. pr. GJ, mens affaldsvarmeafgiften hæves til 1,1 kr. pr. GJ. Indekseringen løber til 5, hvor satsen for kul vil være 5, kr. pr. GJ og satsen for affaldsvarme vil være forhøjet til 14, kr. pr. GJ. Tabel. Afgiftssatser for kul mv. 25

26 Sats pr. sep kr./gj Stenkul, koks, brunkul, tallolie mv. 51, 52, 5, Affaldsvarme 12, 1,1 14,.4. Mineralolieafgiftsloven Der betales en afgift af mineralolieprodukter på ca. 51 kr. pr. GJ for energiprodukter til varmeproduktion. Afgifterne er dog betragteligt større for energiprodukter til transport. Satserne er beregnet for de enkelte produkter ud fra energiproduktion pr. liter eller kg. Med lovforslaget vil energiafgiften på mineralolieprodukter til varmeproduktion stige til ca. 51, kr. pr. GJ i 2 og 5, kr. pr. GJ i 5, jf. tabellen herunder. Det er valgt ikke af indeksere de differentierede afgiftssatser for svovlfri benzin og diesel i 2. Baggrunden er, at de nedsatte satser for disse er tidsbegrænsede, og ordningerne udløber ved udgangen af 2. Årsagen til tidsbegrænsningen for afgiftsdifferentieringen til fordel for svovlfri benzin og diesel er, at fra januar 2 skærpes EU-kravet til indholdet af svovl i benzin og diesel, så det bliver obligatorisk at anvende svovlfri benzin og diesel, og hermed bortfalder miljøbegrundelsen for afgiftsdifferentieringen. Fra januar 2 vil satserne for svovlfri benzin og diesel derfor være lig med satserne for almindelig benzin hhv. svovlfattig diesel, og følger dermed også indekseringen af disse satser. Tabel 4. Afgiftssatser for mineralolieprodukter mv. Enhed Sats pr. sep Satser ved dagtemperatur 1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof Øre/l 27,7 2,7 21,5 2) Anden gas- og dieselolie Øre/l 15,7 1, 214,2 ) Let dieselolie (svovlindhold højst,5 Øre/l 26,7 27,5, pct.) 4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst Øre/l 25,7 255,2 2,2,5 pct.) 5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst,1 Øre/l 24,7 24,7 2,2 pct.) 6) Fuelolie Øre/k 2,2 21, 241, g 7) Fyringstjære Øre/k 1, 12,2 217, g ) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof Øre/l 27,7 2,7 21,5 ) Anden petroleum Øre/l 15,7 1, 214,2 1) Blyholdig benzin (blyindhold over,1 g/l) Øre/l 45, 45,1 51, 26

27 Tabel 4. Afgiftssatser for mineralolieprodukter mv. 11) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) Øre/l 5, 1, 444,1 12) Blyholdig benzin (blyindhold over,1 Øre/l 447, 455, 515,6 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 1) Blyfri benzin (blyindhold højst,1 g/l) Øre/l 2,, 44,6 udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 14) Autogas (LPG) Øre/l 174,6 177,7,4 15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof 16) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) Øre/k g Øre/k g 21, 26, 7,2 27, 242,2 274,4 17) Karburatorvæske Øre/l 47, 414, 46,4 Afgiftsnedsættelse på svovlfri benzin Øre/l 4, 4,1 4,6.5. Kuldioxidafgiftsloven CO 2 -afgiften udgør kr. pr. ton CO 2. Med forslaget vil der skulle betales 1,6 kr. pr. tons CO 2 i 2, mens afgiften vil udgør 1, kr. pr. ton CO 2 i 5. Satserne for de forskellige brændsler fremgår af tabellen herunder. Tabel 5. Satser i kuldioxidafgiftsloven Enhed Sats pr. sep ) gas- og dieselolie øre/l 24, 24,7 2, 2) fuelolie øre/kg 2, 2,,2 ) fyringstjære øre/kg 25,2 25,7 2,1 4) petroleum øre/l 24, 24,7 2, 5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), kr./t 217, 221,7 251,2 koks, cinders og koksgrus 6) jordoliekoks kr./t 2,7 25, 5, 7) brunkulsbriketter kr./t 16,2 16,1 14, og brunkul ) elektricitet øre/kwh,6,, ) autogas (LPG) øre/l 14,4 14,7 16,6 1) anden flaskegas øre/kg 27, 27,5 1,1 (LPG) 11) gas (bortset fra LPG), der anvendes øre/kg 26,1 26,6,1 27

28 Tabel 5. Satser i kuldioxidafgiftsloven ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 12) naturgas og bygas øre/nm 1, 2,2 22, med en nedre brændværdi på,6 megajoule (MJ)/ normal m (Nm ) 1) andre varer henhørende under posi- tion 271, 2714 eller 2715 i EU s kombinerede nomenklatur a) med et vandindhold kr./t,6 25,2 22,5 på mindst 27 pct. b) med et vandindhold kr./t 27, 24, 22, på mindre end 27 pct. 14) benzin øre/l 22, 22,4 25,4.6. Svovlafgiftsloven Svovlafgiften udgør 2 kr. pr. kg svovl i de afgiftspligtige brændsler, eller 1 kr. pr. kg målt svovldioxid. Med lovforslaget vil satserne være henholdsvis 2,4 kr. pr. kg og 1,2 kr. pr. kg i 2 og være stigende til henholdsvis 2,1 og 11,5 kr. pr. kg i 5, jf. tabel 6. For træpiller, halm og affald er der separate satser, som også indekseres med forslaget. Tabel 6. Afgiftssatser for svovl Sats pr. 2 5 sep. 27 kr. pr. kg Afgift/kg svovl i de i 1 nævnte varer 2, 2,4 2,1 Afgift/kg svovldioxid udledt til luften 1, 1,2 11,5 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Dette lovforslag er en del af forslaget om Lavere skat på arbejde, som indebærer en nedsættelse af personskatten dels ved at øge beskæftigelsesfradraget, dels ved at hæve grænsen for mellemskatten til niveauet for topskattegrænsen og dels ved at forhøje personfradraget. Finansieringen kommer primært fra bortfald af regulering af arbejdsmarkedsbidraget og et merprovenu pga. indeksering af energiafgifterne, jf. tabel 7 herunder. For en nærmere beskrivelse af de provenumæssige konsekvenser af indkomstskatteelementerne henvises til bemærkningerne til forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). 2

29 Tabel 7. Den varige virkning af Lavere skat på arbejde Mia. kr. Skattenedsættelse - ½ - Forhøjelse af personfradraget - 1¾ - Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag Forhøjelse af mellemskattegrænse - ¾ Finansiering ½ - Indeksering af energiafgifter 4 - Bortfald af skattenedsættelser fra nedsættelse af AM-bidrag ¼ - Afledt forøgelse af afgiftsgrundlag (moms og punktafgifter), 1½ samlet - Forudsat løft i arbejdsudbud mv. ¾ Samlet virkning Merprovenuet af indeksering af energiafgifterne anvendes således til at sænke indkomstskatten. Indenfor skattestoppets præmisser er det muligt at forhøje en miljøafgift, hvis det miljømæssigt er ønskeligt, når blot merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Indeksering og dermed forhøjelse af energiafgiftssatserne overholder således skattestoppet. 4. Provenuvirkning af brændsler til proces og varme Brændsler til varme og proces er som udgangspunkt belagt med både CO 2 -afgift og energiafgift. Anvendes brændslet til proces betales kun CO 2 -afgift, mens husholdninger og ikke-momsregistrerede virksomheder betaler fuld afgift. Dertil kommer, at momsregistrerede virksomheder også betaler fuld afgift af energi til rumvarme og varmt vand. Af affald betales en affaldsvarmeafgift, dertil kommer affaldsafgift, som dog ikke bliver omfattet af indekseringen. For brændsel til proces og varme skønnes den årlige indeksering at medføre et årligt akkumulerende merprovenu på ca. 145 mio. kr. ekskl. moms. En højere afgift på energi vil dog betyde, at forbruget falder og dermed reduceres provenugevinsten. Desuden vil det blive mere attraktivt at investere og anvende vedvarende energi, hvilket yderligere vil reducere provenugevinsten. Med forbrugstilpasning vil det årlige akkumulerende merprovenu blive reduceret til ca. 1 mio. kr., for så vidt angår brændsler til proces og varme. Indeksering af energiafgifterne udløber i 5. Det akkumulerede merprovenu i 5 af brændsler til varme og proces skønnes til ca. 6 mio. kr. før adfærd. Indregnes adfærd vil provenuskønnet blive reduceret til ca. 74 mio. kr Provenuvirkning af elektricitet Forbrug af elektricitet er som udgangspunkt belagt med både elafgift og CO 2 -afgift. El-afgiften er 57,7 øre pr. kwh, og CO 2 -afgiften er,6 øre pr. kwh. For el udover 4. kwh som bruges til opvarmning af helårsboliger betales 51,2 øre pr. kwh. Den samlede afgift er således 66, øre pr. kwh for almindelig el og 5, øre pr. kwh for elvarme. Det skal bemærkes, at de nævnte afgiftssatser vil være dem der er gældende, når lov nr af 2 december 25 er trådt i kraft. I elafgiften indgår summen af energiafgift, elsparebidrag og eldistributionsbidrag. Elsparebidraget udgør,6 øre pr. kwh, mens eldistributionsbidraget udgør 4 øre pr. kwh. Det er kun energiafgiften, som bliver omfattet af indeksering, mens elsparebidraget og eldistributionsbidraget fastholdes på det nuværende nominelle niveau. 2

30 Husholdninger og ikke-momsregistrerede virksomheder kan ikke få godtgørelse for afgiften, mens momsregistrerede virksomheder ikke kan få godtgørelse for elvarme. Momsregistrerede virksomheder kan få elafgiften tilbagebetalt på procesforbrug dog bortset fra 1 øre/kwh for forbrug op til 15 mio. kwh. For el til let proces betales,6 øre pr. kwh, mens afgiften for tung proces er ned mod, øre pr. kwh tillagt 1 øre pr. kwh for forbrug op til 15 mio. kwh årligt. Den årlige indeksering skønnes at medføre et merprovenu på ca. 15 mio. kr., der akkumuleres årligt. Heraf kommer 15 mio. kr. fra husholdningers forbrug til fuld afgift, ca. 1 mio. kr. kommer fra private husholdningers elvarme, ca. 25 mio. kr. fra let proces virksomheder og ca. 1 mio. kr. fra erhverv med tung proces. Forbrugerne vil nedsætte deres elforbrug ved en højere elpris som følge af den højere afgift. På sigt vil den højere pris derfor reducere provenugevinsten til ca. 155 mio. kr. pr. år. Den akkumulerede effekt på afgifterne i 5 skønnes at udgøre ca. 57 mio. kr., mens adfærdseffekter på sigt vil reducere provenuet til ca. 25 mio. kr. 4.. Benzin og dieselolie Der er generelt en tendens til mindre benzinforbrug og et højere dieselforbrug. Salget af benzin falder med ca. 25 mio. liter årligt, mens salget af diesel stiger med ca mio. liter årligt forsigtigt skønnet. Ved en afgiftsstigning på 1, pct. stiger prisen på benzin og diesel med hhv. øre pr. liter og 6 øre pr. liter inkl. moms. Den umiddelbare provenueffekt vil være ca. 5 mio. kr., der akkumuleres årligt. Heraf kommer ca. 175 mio. kr. fra en højere afgift på benzin. Den højere afgift vil dog betyde et mindre forbrug og en større grænsehandel, hvilket på sigt vil betyde, at den årlige provenugevinst reduceres med 25 mio. kr. Heraf udgør momstabet pga. grænsehandel ca. 5 mio. kr. mens der mistes ca. 7 mio. kr. på registreringsafgift og grøn ejerafgift pga. færre nye biler. Adfærdseffekten vil reducere provenugevinsten fra ca. 5 mio. kr. til ca. 55 mio. kr. Forslaget vil betyde, at staten får en akkumuleret gevinst på skønsmæssigt ca. 2.7 mio. kr. fra 2 til 5, men et mindre forbrug og en ændret grænsehandel vil reducere gevinsten til ca. 515 mio. kr. På momskontoen vil den større grænsehandel betyde et mindreprovenu på ca. 25 mio. kr., mens effekten på registreringsafgiften og ejerafgiften vil betyde et provenutab på ca. 5 mio. kr Samlet provenueffekt af forslaget om indeksering af energiafgifterne Forslaget skønnes at medføres et merprovenu på ca. 65 mio. kr. om året frem til og med 5. Adfærdsændringer i form af mindre forbrug af energi og ændret grænsehandelsmønster vil på sigt reducere provenugevinsten til ca. 1 mio. kr. årligt. I finansåret 2 skønnes merprovenuet til ca. 55 mio. kr. før indregning af adfærdsændringer. Tabel. Provenuoversigt Indkomstår 2 Nuværende provenu Mia. kr. Umiddelbar effekt ved uændret salg Virkning af ændret salg eksklusive arbejdsudbud Nettoeffekt Varig effekt Varig effekt på afgiftsprovenuet Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mia. kr. Afgifter vedr ,1 brændsel Afgifter vedr. el ,6 Afgifter vedr. benzin og dieselolie ,7

31 Samlet effekt 6, , Varig finansieringseffekt +4, 1) Bruttoprovenuet på 5, mia. vil kunne finansiere skattelettelser for ca. 4 mia. her kaldet den varige finansieringseffekt. Indeksering af energiafgifterne vil i 5 nominelt give ca. 5, mia. kr. i akkumuleret merprovenu før indregning af adfærdseffekter. I perioden frem til 5 skønnes lønningerne imidlertid at stige med i alt ca. 27 pct. Tages der højde for de nævnte lønstigninger i perioden frem til 5, vil indeksering af energiafgifterne kunne finansiere skattelettelser for ca. 4,2 mia. kr., men da afgifterne stiger mindre end lønningerne i perioden 2-5, vil den varige finansieringseffekt af forhøjelsen af energiafgifterne blive reduceret med ca., mia. kr. Den varige finansieringseffekt af indekseringen er således ca. 4 mia. kr. i priser uden moms og før indregning af adfærdseffekter Administrative konsekvenser for det offentlige 4.2. Sagsbehandling Der skønnes samlet set at blive tale om et begrænset merforbrug af ressourcer til vejledning, sagsbehandling mv. i forbindelse med implementering af ændringerne og til den efterfølgende løbende drift EDB-tilretninger Engangsomkostningerne til tilretning af edb-systemerne skønnes af udgøre ca. 75. kr Information Der bør afsættes 2. kr. til porto, som skal bruges til udsendelse af nyhedsbreve til de berørte virksomheder. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Med forslaget indekseres afgifter på energi med udviklingen i priserne fra og med 2. Hermed ophører den gradvise reduktion af realværdien af afgiftssatserne. Uden ændringer i adfærden er provenuvirkningen af indekseringen ca. 65 mio. kr. årligt uden moms. Dette er under forudsætning af, at satserne årligt reguleres med 1, pct. Borgere og virksomheder, der bruger energi vil modsat blive belastet med ca. 65 mio. kr. ekstra for hvert år, der reguleres. De 65 mio. kr. kan fordeles på hovedanvendelserne samt husholdninger mv. og momsregistrerede erhverv: Tabel. Fordeling af belastningen (uden moms) ved 1 års regulering af afgifter på energi på hovedanvendelser samt husholdninger mv. og erhverv Anvendelse Nuværende indtægter Ekstra provenu ved uændret adfærd - Heraf husholdninger og ikkemomsregistrerede erhverv 1) Mia. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Benzin Heraf momsregistrerede erhverv 1

32 Diesel til transport El Brændsel til varme og proces I alt ) Omfatter egentlige husholdninger, det offentlige selv og ikke-momsregistrerede private erhverv såsom banker mv. Husholdningerne udgør omkring pct. heraf. Momsregistrerede erhverv vil skulle bære godt 25 pct. af provenuet eller 165 mio. kr. for hvert år, der reguleres. Det vil især være vedrørende dieselolie, hvor anvendelsen i erhverv, der anvender diesel til lastbiler, entreprenørmaskiner mv., bliver belastet med ca. mio. kr. Erhvervenes brug af personbiler (både diesel og benzin) skønnes at udgøre ca. mio. kr. Herefter kommer erhvervenes forbrug af brændsel og el til proces, hvor erhverv belastes med godt mio. kr., heraf ca. 2 mio. kr. vedrørende el. Endelig vil erhvervenes forbrug til rumvarme udgøre hen ved mio. kr. I gennemsnit belastes hver privat arbejdsplads med ca. 1 kr. for hvert år, der reguleres. Men der er meget stor spredning i belastningen fra virksomhed til virksomhed. Bort set fra benzin og diesel vil de fleste erhverv blive belastet primært via afgifterne på rumvarme. I gennemsnit pr. privatbeskæftiget vil afgiften her stige ca. 2 kr. for hvert år, der reguleres. Her er der betydelig spredning. I gennemsnit vil erhverv, som bruger procesenergi skulle betale ca. 2 kr. pr. privat beskæftiget ved indeksering af afgifterne på energi til proces. Men her er der meget stor spredning. Der vil være virksomheder, der vil få stigninger på op mod 2-4 kr. pr. beskæftiget pr. år reguleringen foretages, mens det modsat gælder, at der er mange erhverv, hvor virkningen er langt under 1 kr. pr. beskæftiget Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har været i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR), der vurderer, at det ikke har nogen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Indekseringen af de energirelaterede afgifter (energi, CO 2, svovl mv.) skønnes at reducere energiforbruget med ca. 1,1 PJ i 2. De højere afgifter på energi vil betyde, at fordelen ved vedvarende energi bliver større. I 2 skønnes den vedvarende energi at stige med,4 PJ. Et lavere energiforbrug af traditionelle energiprodukter og mere vedvarende energi vil betyde, at CO 2 - udledningerne uden for kvotesektoren falder med ca.,14 mio. tons. Heraf kommer ca., mio. tons fra ændringer i grænsehandel, da fordelen ved at tanke benzin og diesel i udlandet, alt andet lige, bliver større, når de danske priser på benzin og diesel stiger. Ved opgørelsen af CO 2 -regnskabet, er tankningsstedet og ikke forbrugsstedet den afgørende faktor. Dermed vil en større grænsehandel foretaget af danskere i udlandet betyde en reduktion i det danske CO 2 - regnskab, mens flere udenlandske tankninger i Danmark vil øge CO 2 -udledning fra dansk område udfra et CO 2 -regnskabsmæssigt synspunkt. 2

33 Tabel 1. Effekt på energiforbrug og CO2-udledning i 2 Brændsel til Elektricitet Benzin og I alt varme og proces dieselolie Fald i bruttoenergiforbrug -,4 PJ -,26 PJ -,42 PJ -1, PJ Stigning i vedvarende +,4 PJ - +, PJ +,4 PJ energi Fald brændselsforbrug -, PJ -,1 PJ -,42 PJ -1,5 PJ Fald i CO2 udenfor kvotesektoren -,5 mio. t +,4 mio. t -,1 mio. t -,6 mio. t Fald i CO 2 indenfor kvotesektoren -,22 mio. t -,11 mio. t - -, mio. t Grænsehandel , PJ -1, PJ Grænsehandel CO , mio. t -, mio. t udenfor kvotesektor Netto CO2 udenfor kvotesektor -,14 mio. t I 5 ventes energiforbruget at være faldet med ca. 7, PJ, mens energi fra vedvarende energikilder skønnes at være steget med ca. 2,6 PJ sammenlignet med i dag. Det betyder, at CO 2 -udledningerne skønnes at være reduceret med, mio. tons sammenlignet med i dag, og heraf kommer ca.,646 mio. tons CO 2 fra større grænsehandel på grund af højere danske afgifter på benzin og dieselolie. Tabel 1 Effekt på energiforbrug og CO2-udledning i 5 Brændsel til Elektricitet Benzin og I alt varme og proces dieselolie Fald i bruttoenergiforbrug -2,6 PJ -1, PJ -,26 PJ -7, PJ Stigning i vedvarende +2,6 PJ - +, PJ +2,6 PJ energi Fald brændselsforbrug -5,26 PJ -, PJ -,26 PJ -,51 PJ Fald i CO2 udenfor kvotesektoren -,226 mio. t +,1 mio. t -,1 mio. t -,4 mio. t Fald i CO 2 indenfor kvotesektoren -,142 mio. t -,7 mio. t - -,22 mio. t Grænsehandel - - -,77 PJ -,77 PJ Grænsehandel CO2 udenfor kvotesektor - - -,646 mio. t -,646 mio. t Netto CO2 udenfor kvotesektor -, mio. t. Forholdet til EU-retten Forslaget skal notificeres ifølge informationsproceduredirektivet (direktiv /4/EF).

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Skatteudvalget L 207 - Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Fremsat den 18. december 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NO x m.v.) 1 I

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B9: Afgifter og CO2-kvoter December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0042 Udkast i ekstern høring Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften Notat J.nr. 13-0076486 Dato: 9. august 2013 Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl LBK nr 335 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3729306 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1893 af 29/12/2015

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14. Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. marts 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas,

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

Folketinget (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Tillægsbetænkning. over

Folketinget (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december Tillægsbetænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 8 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 8 Folketinget 2007-08 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2007 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 107 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,lov om afgift af

Læs mere

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april 2016 Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Beregnet afgiftssats på energi. Provenu delt med forbrug af energi Euro per tons of Olieækvivalent

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 195 Folketinget Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 195 Folketinget Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) til Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven, som vil være gældende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. LBK nr 1080 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2106225 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSF 70 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 2007/2 BTL 32 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af momsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove Skatteudvalget L 81 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald

DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter. affald DAKOFA konference d. 15. juni 2009 De nye affaldsafgifter konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald De nye affaldsafgifter - konsekvenser for forbrænding, slam og farligt affald Mandag den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Dansk Energis vækstpakke

Dansk Energis vækstpakke Dansk Energis vækstpakke Danmarks evne til at skabe fornyet vækst og arbejdspladser skal reetableres. Danmark har tabt betydelige markedsandele siden 1995, svarende til et tab i eksportmængder på godt

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009. Betænkning. over. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m. Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 207 - Bilag 38 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2017 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter stiger støt, og har siden de

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) (Bundfradrag i svovlafgiften) 1 I lov

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere