Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et synligt, attraktivt og åbent Danmark"

Transkript

1 Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

2 Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Dansk turisme har de seneste år tabt markedsandele til landene omkring os. Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats, hvis danske turistvirksomheder igen skal vinde markedsandele fra deres udenlandske konkurrenter. I Nordeuropa forventes den internationale turisme at vokse med 1,8 pct. om året frem mod Skal Danmark vinde de tabte markedsandele tilbage, skal den årlige vækst i udenlandske turister til Danmark være mindst 2,5 pct. om året. En vækst på 2,5 pct. vil resultere i arbejdspladser og 19 mia. kr. i øget eksport på baggrund af de udenlandske turisters forbrug i Danmark. Turismen er dermed et betydeligt eksporterhverv, og betydningen af turisterne rækker langt ud over de rene turist-virksomheder. Turisme skaber beskæftigelse inden for transport-, service- og handelsvirksomheder. Der er derfor behov for en samlet national turismestrategi, der ser på hele værdikæden, der går på tværs af de enkelte ministeriers ressort, og styrker samspillet mellem det lokale og nationale niveau. Tidligere var turismepolitik mere eller mindre et spørgsmål om markedsføring. En moderne turismepolitik skal derimod også indeholde bud på, hvordan man sikrer flyforbindelser, højner uddannelsesniveauet og inddrager kulturlivet for at understøtte turisterhvervet. Skal Danmark have del i væksten i de kommende år, er der behov for en flerstrenget indsats: Det skal være attraktivt at holde ferie i Danmark. Danmark skal være åbent og tilgængeligt for alle. Danmark skal være synlig som destination. Målet er klart. Vi skal øge antallet af turister, vi skal have dem til at blive i længere tid, og vi skal få dem til at lægge flere penge, mens de er her.

3

4 Indhold 6 Danmark skal have del i væksten 10 Et attraktivt Danmark 12 Faldende produktivitet presser erhvervet 13 Investeringer og innovation skal fremmes 13 Grænseløs turisme kræver samarbejde 16 Et åbent og tilgængeligt Danmark 16 Behov for en stærk luftfart 17 National strategi for krydstogtturisme 17 Højhastighedstog mellem knudepunkter 17 Styrk de interne forbindelser 18 Behov for moderne visumregler 20 Et synligt Danmark

5 danmark skal have del i væksten Den internationale turisme har lagt krisen bag sig. Men de udenlandske turister går udenom Danmark. Overordnet set er den globale turisme inde i en positiv udvikling. Efter et tilbageslag på fire pct. i 2009, som følge af den finansielle krise, steg antallet af turister med næsten 7 pct. i 2010, hvilket bragte antallet af turister, der rejste udenlands, op på 940 mio. i Verdensturisme organisationen UNWTO forventer en årlig stigning i den internationale turisme på 3,3 pct. på verdensplan i perioden , men med betydelige regionale forskelle. Omkring 60 mio. udenlandske turister rejser hvert år til Nordeuropa, og 4 et synligt, attraktivt og åbent danmark

6 Udenlandske turister i Nordeuropa Mio Note: Opgørelsen dækker over både ferie og erhvervsturisme. Nordeuropa dækker Danmark, Finland, Irland, Island, Norge, Storbritannien og Sverige Kilde: UNWTO UNWTO forventer en gennemsnitlig årlig vækst på 1,8 pct. frem mod Men vi risikerer, at væksten går uden om Danmark, hvilket vil koste penge og dermed arbejdspladser i turisterhvervet. Siden 2000 har Danmark tabt markedsandele til samtlige af vores nabolande. Danmark ligger i dag således betydeligt under niveauet fra Kun Norge har klaret sig næsten lige så ringe som Danmark. Danmarks markedsandel af udenlandske turister i Nordeuropa er faldet fra omkring 20 pct., og har de sidste par år stabiliseret sig på lige omkring 15 pct. Skal Danmark i de kommende år vinde de tabte markedsandele tilbage, skal den danske vækst i antallet af udenlandske turister overstige UNWTO s prognose med 0,7 procentpoint frem mod 2030 altså en samlet årlig vækst på mindst 2,5 pct. En stigning i den udenlandske turisme på 2,5 pct. frem mod 2030 vil styrke den danske eksport med 19 mia. kr. Hvis vi, samtidig antager, at den indenlandske turisme vil stige med en pct., så vil den øgede turisme på kort sigt kunne skabe beskæftigelse svarende til knap årsværk. Skal gevinsten indløses, er der dog behov for en styrket indsats. Danmark har tabt markedsandele et synligt, attraktivt og åbent danmark 5

7 Udviklingen i udenlandske turister Indeks (2000 = 100) Tyskland Sverige Finland Holland Norge Danmark Note: Tallene fra Sverige i 2008 og 2011 er estimeret på baggrund af antallet af overnatninger på hoteller Kilde: TourMis og DI-beregninger DI foreslår: En samlet national turismestrategi, der går på tværs af ressortområder. Strategien skal eksempelvis også inddrage infrastruktur, uddannelse, beskæftigelse og kultur. Ligesom strategien skal dække både det kommunale og nationale niveau. Danmark bør melde sig ind i FN s turismeorganisation (UNWTO), og derigennem få adgang til viden om de nyeste trends, forskning og netværk. UNWTO arbejder blandt andet for en liberalisering og modernisering af visum-reglerne på verdensplan. Senest har Norge og Letland meldt sig ind i UNWTO i henholdsvis 2008 og Turisme skaber vækst og omsætning i hele landet Turisterhvervet står for en betydelig del af beskæftigelsen i både Øst- og Vestdanmark. Knap personer er beskæftiget, direkte eller indirekte grundet turisme, og en væsentlig del af denne beskæftigelse ligger i de kystnære områder. Turisterhvervet er derved med til at understøtte udviklingen i en række yderområder. Fordelt på regionerne skabte turismen i 2010: > > Region Nordjylland årsværk > > Region Midtjylland årsværk > > Region Syddanmark årsværk > > Region Hovedstaden årsværk > > Region Sjælland årsværk Turisterhvervet er Danmarks sjettestørste eksporterhverv, således står de udenlandske turister for en omsætning på 30 mia. kr. Samlet omsætter turisterhvervet for 75 mia. kr. 6 et synligt, attraktivt og åbent danmark

8 et synligt, attraktivt og åbent danmark 7

9 et attraktivt Danmark Danmark skal være en attraktiv destination, hvor forholdet mellem pris og kvalitet er konkurrencedygtigt i forhold til vores nabolande. I World Economic Forum s The Travel & Tourism Competitiveness Report fra 2011 indtager Danmark en bundplacering i forhold til prisniveauet ikke bare på europæisk plan, men på verdensplan. Prisen for fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, ligesom et hotelophold og restaurantbesøg er blandt de højeste i Europa. En væsentlig årsag til dette er det høje danske afgiftsniveau. Der er derfor behov for at sænke afgiftstrykket, og derigennem styrke erhvervets konkurrenceevne. Forlystelsesparker bør i den forbindelse ligesom resten af erhvervslivet fritages for el-afgiften på strøm til produktion. 8 et synligt, attraktivt og åbent danmark

10 Højt dansk prisniveau påvirker turismen Fritid og kultur Prisindeks Norge Danmark Sverige Tyskland 110 Note: EU27 = Kilde: Eurostat et synligt, attraktivt og åbent danmark 9

11 Højt dansk prisniveau påvirker turismen Restauranter og hoteller Prisindeks Norge Danmark Sverige Tyskland Note: EU27 = 100 Kilde: Eurostat Afgiftssænkninger gør det dog ikke alene. Det høje prisniveau betyder, at der er behov for at styrke innovationen og produktiviteten i sektoren. Der er behov for en indsats på flere områder, så dansk turisme kan tilbyde et produkt af en høj kvalitet til en attraktiv pris. Faldende produktivitet presser erhvervet Siden starten af 90 erne har turisterhvervet oplevet en negativ produktivitetsvækst både samlet set, men også inden for de enkelte brancher. Siden 1991 har den gennemsnitlige vækst i produktiviteten været minus 3 pct. Der er behov for at knække denne nedadgående kurve, så danske virksomheder igen kan vinde markedsandele. For at styrke produktiviteten er der behov for at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden samt styrke investerin- Innovation og produktivitetsforbedringer skal løfte erhvervet Faldende produktivitet i turisme-erhvervet Gennemsnitlig årlig vækst Pct Note: Følgende brancher indgår: Luftfart, hoteller og restauranter, rejsebureauer samt forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter. Grundet manglende data i 2010 er produktiviteten for forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter estimeret på baggrund af den overordende branchegruppe sport, forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger 10 et synligt, attraktivt og åbent danmark

12 gerne og innovationen. Det skal være attraktivt at investere i dansk turisme, og her spiller det høje afgifts- og skattetryk ind. Samlet set er turisterhvervet mindre innovativt end resten af erhvervslivet, således har kun en tredjedel af virksomhederne indenfor turisterhvervet i perioden introduceret et nyt eller væsentligt forbedrede produkt, produktionsproces, organisatorisk metode eller markedsføringstiltag. Der er dog betydelige forskelle inden for de enkelte brancher. Over halvdelen af forlystelsesparkerne har introduceret nye produkter og eller serviceydelser, mens knap halvdelen af rejsebureauerne og rejsearrangørerne har introduceret nye markedsføringstiltag eller indført nye organisatoriske principper. DI s analyser viser, at mange virksomheder stadig oplever finansieringen som meget vanskelig, der er derfor fortsat behov for politisk fokus på situationen, og at politikerne afsøger alle muligheder for at forbedre finansieringsklimaet for virksomhederne. En måde at styrke innovationen og produktiviteten i turisterhvervet er gennem det offentlige turismefremme. Det offentlige (kommuner, regioner og staten) bruger over en 0,5 mia. kr. på turismefremme. De offentlige turismefremmemidler skal i højere grad være med til at understøtte innovationen og produktiviteten i erhvervet. Der bør blandt andet udvikles servicekoncepter, som kan være med til at forlænge højsæsonen for erhvervet. Investeringer og innovation skal fremmes Turisterhvervet er i høj grad præget af mange mindre og mellemstore virksomheder, og ligesom resten af erhvervslivet har de gennem de seneste år haft problemer med at skaffe den nødvendige kapital til at finansiere videreudviklingen af deres forretning. Grænseløs turisme kræver samarbejde Turismesektoren er kendetegnet ved mange mindre aktører, både private og offentlige, som enkeltvis kan have svært ved at tiltrække turister gennem destinationsudvikling og markedsføring. Samtidig er turismen grænseløs. Den rækker udover både nationale, regionale og kommunale grænser. Få innovative turistvirksomheder Innovationsaktive virksomheder Pct Turisterhvervet Øvrige erhverv 30 Note: Gennemsnit for årene Kilde: Danmarks Statistik særkørsel Produkt- og/eller procesinnovativ Markedsførings- og/eller organisatorisk innovativ Innovative i alt et synligt, attraktivt og åbent danmark 11

13 Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Det er vigtigt, at den offentlige turismefremme tager hånd om disse udfordringer. Om end kommunalreformen har løst nogle af udfordringerne i forhold til den offentlige turismefremme, så er der stadig udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige koordination og kritisk masse i de offentlige initiativer. Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Dermed har kommunernes attitude over for turisterhvervet og turisterne i høj grad betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde turisterne. Et vigtigt element i forhold til at øge innovationen og produktiviteten i turisterhvervet er en styrkelse af kompetence- og uddannelsesniveauet ikke mindst i forhold til de korte og mellemlange videregående uddannelser. Derfor hilser DI det også velkommen, at erhvervsakademierne er gået sammen om et nationalt videncenter for turisme og oplevelsesøkonomi. Endelig kan man med fordel styrke kendskabet til både akademikerkampagnen og videnpilotordningen for derigennem at øge antallet af højtuddannede ude i de mindre og mellemstore virksomheder. Undersøgelser af videnpilotordningen viser, at ansættelsen af akademikerne skaber merværdi i de mindre og mellemstore virksomheder. En betydelig udfordring for turisterhvervet er, at arbejdet er sæsonbetonet, og dermed har erhvervet en høj andel af sæsonarbejdere, som hvert år skal læres op. Der er behov for at se på, hvordan man kan højne kompetenceniveauet og derigennem styrke innovationen og produktiviteten. Der er i den forbindelse behov for at styrke forskningen og viden om turisterhvervet, herunder et styrket samarbejde både nationalt og internationalt imellem forskere, og mellem forskere og turisterhvervet. 12 et synligt, attraktivt og åbent danmark

14 DI foreslår Forlystelsesparker skal ligesom resten af erhvervslivet fritages for elafgiften på strøm til produktion. Der skal være fuld momsrefusion for virksomheders køb af hotel- og restaurationsydelse. Styrket samarbejde og koordination i forhold til den offentlige turismefremme på lokalt, regionalt og nationalt niveau. De offentlige turismefremmemidler bør i højere grad målrettes initiativer, som fremmer produktiviteten og innovationen i den private sektor. LAG-midlerne under EU s landdistriktsprogram skal i endnu højere grad tænkes ind i udviklingen af turisterhvervet. Kommunerne bør, hvor det er relevant gå sammen i tvær-kommunale turismeselskaber. Kommunerne bør styrke det strategiske samarbejde i regi af de kommunale kontaktråd. Kommunerne bør integrere turisme-indsatsen i den generelle erhvervspolitik. De skærpede kapitalkrav til bankerne skal indfases i et tempo, så de i forvejen trængte virksomheder ikke presses yderligere. Regeringen skal løbende følge udviklingen og sikre, at Vækstfonden ikke løber tør for midler til vækstkautioner. Kompetenceniveauet blandt medarbejderne skal hæves. Der er i den forbindelse brug for en bredere formidling til virksomhederne om mulighederne i AMU-systemet, ligesom det er vigtigt sikre, at AMU-systemet dækker virksomhedernes behov. Styrket kendskab til videnpilotordningen og akademikerkampagnen blandt turisme-virksomheder. Styrkelse af forskningen indenfor turisme ikke mindst i forhold til de erhvervsøkonomiske forhold på både nationalt og europæisk plan herunder bedre koordination mellem de eksisterende forskningsmiljøer. Etablering af et europæisk Center of Excellence, som skal fremme videndeling mellem forskere og virksomheder. : : Øget samspil med den frivillige sektor, hvor turister får mulighed for at møde den danske kultur gennem besøg i eksempelvis sportsforeninger og kultur-institutioner. et synligt, attraktivt og åbent danmark 13

15 et åbent og tilgængeligt Danmark Det skal være nemmere at komme til og rundt i Danmark både i forhold til transport og visumregler. Stærke trafikale knudepunkter tiltrækker turister. Det gælder blandt andet lufthavne. Flytransport er og vil stadig i de kommende år være den mest almindelige transportform, når det gælder international turisme. Internationalt rejser hver anden turist med fly, mens resten fordeler sig på tog, bus, bil og skib. Behov for en stærk luftfart Turister, der rejser med fly er særligt interessante, idet de typisk bruger væsentligt flere penge end turister, der ankommer med andre transportformer. Dertil kommer, at en stor del af de rejsende fra de nye vækstmarkeder i Asien, må ventes at komme med fly. 14 et synligt, attraktivt og åbent danmark

16 Det er vigtigt for turisterhvervet, at Københavns Lufthavne er et stærkt nordeuropæiske knudepunkt. Danmark har i mange år haft en stærk position, når det gælder international tilgængelighed, men denne position er under pres. Lufthavnene i vores nabolande har med få undtagelser oplevet tocifrede vækstrater i antallet af internationale destinationer siden Stærke transportforbindelser med vore nabolande gør det muligt for disse turister at planlægge en rejse, hvor de hurtigt og effektivt kan besøge flere lande. Målet må derfor være, at Danmark kobles op på det europæiske net af højhastighedsforbindelser, og at der kører tog med høj hastighed mellem Sverige, København, Aarhus og Hamborg. Gode rammebetingelser for luftfartserhvervet, herunder både for luftfartsselskaber og lufthavne, giver grundlag for flere ruter til/fra de danske lufthavne. I relation til rammebetingelser er det eksempelvis afgørende at afstå fra at indføre en passagerafgift på flyrejser. Erfaringer fra Irland viser, at en passagerafgift har betydelige negative konsekvenser for både luftfarts- og turisterhvervet. National strategi for krydstogtturisme Krydstogtsturisme er den hurtigst voksende turismeform i verden, og krydstogtturister hører til blandt de, der bruger flest penge undervejs. København er den største krydstogtsdestination i Nordeuropa, så her har Danmark en styrkeposition, der bør udbygges. Der savnes i den forbindelseen samlet national strategi, som kan anbefale en række forbedringer for at tiltrække flere krydstogtturister destinationer i hele landet. Højhastighedstog mellem knudepunkter En del turister, herunder særligt turister fra andre verdensdele, ønsker ofte at besøge flere lande på samme rejse. Styrk de interne forbindelser Hurtige og effektive transportforbindelser internt i landet er også vigtige, idet de bidrager til, at Danmark bliver en mere attraktiv destination. Desto flere turistattraktioner og dele af landet en turist har mulighed for at besøge inden for en given tidsramme, desto mere interessant er Danmark som rejsemål. De færreste turister værdsætter kødannelser og lange ventetider. For turisterhvervet er det derfor en gevinst, når der investeres i at fjerne flaskehalse i infrastrukturen og transportsystemerne. Turister har som udgangspunkt et begrænset kendskab til transportsystemet i det land, som de besøger. Derfor har brugervenlighed og overskuelighed stor betydning. Takst- og zonesystemer bør være enkle og overskuelige. Også skiltning på engelsk vil gøre det lettere for mange turister at komme rundt i Danmark. Det er ikke kun i forhold til skiltning, at sproget kan være en barriere, når turister rejser udenlandsk. Danmark har i dag en klar fordel i, at de fleste danskere behersker engelsk, og lidt over halvdelen af danskerne mestrer derudover også mindst et andet fremmed- et synligt, attraktivt og åbent danmark 15

17 Asien og Oceanien de nye vækstmarkeder Mio. turister Note: Udgående turisme efter oprindelsesregion Mellemøsten Afrika Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Europa Kilde: UNWTO sprog ifølge Eurobarometer. Det er vigtigt, at vi bevarer og udbygger denne konkurrencefordel. Behov for moderne visumregler I de kommende år vil væksten i den internationale turisme i høj grad komme fra Asien og Oceanien, således vil antallet af personer, som rejser udenlandsk i regionen vokse med over 150 pct. frem med En betydelig del af den fremtidige vækst kommer dermed fra lande, hvor der i dag er visumpligt for turisterne. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer os, at vores visumregler og -praksis er tidssvarende. Der er allerede sket en del i forhold til at forbedre de danske visumregler og -praksis, men der er stadig udfordringer i forhold til nogle af vækstmarkederne såsom Kina. I dag kan kinesere kun få visum tre steder: Beijing, Guangzhou og Shanghai. Det kræver personligt fremmøde, eller at man er med i en grupperejse arrangeret af en statsautoriseret rejseagent. Det betyder, eksempelvis at en forretningsmand i byen Chongking, der har 9,4 millioner indbyggere, skal rejse over kilometer til Shanghai for at få visum. Det svarer til, at en dansker skulle tage til Barcelona for at få visum til Kina. Det er vigtigt, at flest mulige turister har mulighed for at ansøge om visum til Danmark fra deres eget land. Danmark bør få genoptaget de suspenderede repræsentationsaftaler, så turister kan søge om visum på et andet lands udenlandske repræsentationer i de lande, hvor Danmark ikke har egne officielle repræsentationer. Rejs km for at opnå visum til Danmark 16 et synligt, attraktivt og åbent danmark

18 DI foreslår Der skal formuleres en målrettet luftfartsstrategi på baggrund af luftfartsudvalgets anbefalinger, som bidrager til høj international tilgængelighed. Staten bør fortsat i 2013 og 2014 bidrage økonomisk til Global Connected, der har til formål at gennemføre målrettet destinationsmarkedsføring af Danmark i forhold til at tiltrække og fastholde flyruter. Der skal vedtages en plan for at koble Danmark til det europæiske højhastighedsnet. Øget skiltning på engelsk, så det er nemmere for udenlandske turister at finde rundt i Danmark. De suspenderede repræsentationsaftaler skal hurtigst muligt genoptages, så der kan ansøges om visum til Danmark fra flest mulige lande. : : Modernisering af visumreglerne, herunder at afslagskompetencen flyttes ud til ambassaderne og et reduceret dokumentationskrav i forbindelse med visumbehandling. et synligt, attraktivt og åbent danmark 17

19 et synligt Danmark Styrket samarbejde nationalt og internationalt skal sikre, at Danmark er synlig som destination. Der er en stigende international konkurrence om at tiltrække turister. Erfaringerne fra andre lande viser, at man via markedsføring kan påvirke op mod 10 pct. af turismeomsætningen. Det er derfor vigtigt, at vi får maksimal udnytte af de offentlige midler, der bliver investeret i markedsføringen. VisitDenmarks markedsføringsbudget har været svagt stigende de sidste par år, når det sættes i forhold til antallet af udenlandske overnatninger, omend markedsføringsbudgettet faldt en anelse sidste år. I forhold til vores nærmeste naboer, så skiller Norge og Sverige sig ud med en kraftig stigning i budgettet siden et synligt, attraktivt og åbent danmark

20 Udviklingen i markedsføringsudgifter Euro per udenlandsk overnatning 4,5 4,0 3,5 3,0 Norge Sverige Danmark Holland Tyskland 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Note: De statslige turismeorganisationers udgifter til markedsføring i euro per udenlandsk overnatning. Da der kan være forskelle i, hvorledes de enkelte lande opgør deres udgifter, skal forskellene mellem de enkelte lande tolkes varsomt. Kilde: VisitDenmark, Deutsche Zentrale für Tourismus e.v., Innovation Norway, Netherlands Board of Tourism & Conventions, VisitSweden og DI-bereninger. Udviklingen betyder, at det er vigtigt at fastholde VisitDenmarks budget, ligesom vi skal sikre os, at vi får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Det stiller krav om øget samarbejde både indenlandsk og udenlandsk, når vi markedsfører Danmark som destination. Det er relativt dyrt at overbevise potentielle turister fra fjerntliggende markeder om at rejse til en bestemt destination. Samtidig er disse fjernrejser relativt dyre, hvilket betyder, at turisterne ofte vælger en rundrejse, hvor de kan opleve seværdigheder i flere lande på deres måske eneste større udenlandsrejse. Flere lande går derfor sammen i fælles markedsføringsindsatser for at tiltrække turister fra de fjerntliggende vækstmarkeder. VisitDenmark indgår allerede i dag i et samarbejde omkring driften af fælles skandinaviske turistkontorer i Japan, Kina, Indien og Australien. Det bør overvejes om erfaringerne med de fælles skandinaviske turistkontorer kan udbredes til andre lande. Der er endvidere behov for at se på, hvorledes man kan styrke samarbejdet mellem de forskellige danske repræsentationer i udlandet, såsom de danske ambassader, de danske kulturinstitutter og VisitDenmarks markedskontorer i udlandet. Derudover er der behov for at styrke samspillet mellem kommunerne, de regionale turismeselskaber og VisitDenmark på den ene side og erhvervet på den anden side i forhold til den internationale markedsføring for at sikre en mere fokuseret indsats. Endelig er der behov for at se på, hvorledes man kan styrke samarbejdet mellem Danmarks Eksportråd og VisitDenmark. Både så det øvrige erhverv kan trække på turisterhvervets ressourcer, når de skal tiltrække mulige forretningsforbindelser til Danmark, og så turisterhvervet kan markedsføre sig i forbindelse med relevante eksportfremstød. et synligt, attraktivt og åbent danmark 19

21 DI foreslår Øget samlokalisering / samarbejde med de andre nordiske turistorganisationer på de udenlandske markeder. Øget samarbejde med Det Danske Kulturinstituts forskellige afdelinger i bl.a. Storbritannien, Rusland, Kina og Brasilien. De danske museer og øvrige kulturinstitutioner bør i højere grad tænkes ind i en samlet turismepolitik. Det vil kunne være med til at styrke markedsføringen samt forlænge sæsonen. Der er behov for et forbedret samspil mellem Danmarks Eksportråd og VisitDenmark i forbindelse med eksportfremstød. Der er behov for et forbedret samspil mellem VisitDenmark, de regionale turismeselskaber og kommunerne i forhold til den internationale markedsføring. Øget forståelse for / viden om turisme på de danske repræsentationer ikke mindst i de lande, hvor VisitDenmark ikke har markedskontorer. Registrering af seværdigheder og attraktioner, så turister nemt kan kombinere deres ophold med forskellige historiske, kulturelle eller kulinariske oplevelser. : : Der bør udvikles et koncept, så danske virksomheder, der deltager i eksportfremstød, nemt kan tilbyde potentielle kunder information om seværdigheder og kulturelle oplevelser i forbindelse med en forretningsrejse til Danmark.

22 Dansk Industri arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. For at nå det mål er der behov for en indsats på flere områder. I denne publikation præsenterer DI en række udfordringer, som dansk turisme står overfor, og konkrete forslag til, hvordan vi kan få flere turister og forretningsrejsende til landet. Publikationen skal være med til at skabe en frugtbar debat om, hvordan vi i fællesskab kan vende udviklingen, så Danmark igen bliver en attraktiv, åben og synlig destination. DI repræsenterer et bredt udsnit af virksomhederne indenfor dansk turisterhverv. Både de virksomheder, som er i direkte kontakt med turisterne og de forretningsrejsende, såsom forlystelsesparker, flyselskaber, lufthavnene og konferencecentre. Og de virksomheder, som leverer services og produkter til de førstnævnte. > DI 1787 København V Telefon di.dk

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere