Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et synligt, attraktivt og åbent Danmark"

Transkript

1 Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

2 Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Dansk turisme har de seneste år tabt markedsandele til landene omkring os. Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats, hvis danske turistvirksomheder igen skal vinde markedsandele fra deres udenlandske konkurrenter. I Nordeuropa forventes den internationale turisme at vokse med 1,8 pct. om året frem mod Skal Danmark vinde de tabte markedsandele tilbage, skal den årlige vækst i udenlandske turister til Danmark være mindst 2,5 pct. om året. En vækst på 2,5 pct. vil resultere i arbejdspladser og 19 mia. kr. i øget eksport på baggrund af de udenlandske turisters forbrug i Danmark. Turismen er dermed et betydeligt eksporterhverv, og betydningen af turisterne rækker langt ud over de rene turist-virksomheder. Turisme skaber beskæftigelse inden for transport-, service- og handelsvirksomheder. Der er derfor behov for en samlet national turismestrategi, der ser på hele værdikæden, der går på tværs af de enkelte ministeriers ressort, og styrker samspillet mellem det lokale og nationale niveau. Tidligere var turismepolitik mere eller mindre et spørgsmål om markedsføring. En moderne turismepolitik skal derimod også indeholde bud på, hvordan man sikrer flyforbindelser, højner uddannelsesniveauet og inddrager kulturlivet for at understøtte turisterhvervet. Skal Danmark have del i væksten i de kommende år, er der behov for en flerstrenget indsats: Det skal være attraktivt at holde ferie i Danmark. Danmark skal være åbent og tilgængeligt for alle. Danmark skal være synlig som destination. Målet er klart. Vi skal øge antallet af turister, vi skal have dem til at blive i længere tid, og vi skal få dem til at lægge flere penge, mens de er her.

3

4 Indhold 6 Danmark skal have del i væksten 10 Et attraktivt Danmark 12 Faldende produktivitet presser erhvervet 13 Investeringer og innovation skal fremmes 13 Grænseløs turisme kræver samarbejde 16 Et åbent og tilgængeligt Danmark 16 Behov for en stærk luftfart 17 National strategi for krydstogtturisme 17 Højhastighedstog mellem knudepunkter 17 Styrk de interne forbindelser 18 Behov for moderne visumregler 20 Et synligt Danmark

5 danmark skal have del i væksten Den internationale turisme har lagt krisen bag sig. Men de udenlandske turister går udenom Danmark. Overordnet set er den globale turisme inde i en positiv udvikling. Efter et tilbageslag på fire pct. i 2009, som følge af den finansielle krise, steg antallet af turister med næsten 7 pct. i 2010, hvilket bragte antallet af turister, der rejste udenlands, op på 940 mio. i Verdensturisme organisationen UNWTO forventer en årlig stigning i den internationale turisme på 3,3 pct. på verdensplan i perioden , men med betydelige regionale forskelle. Omkring 60 mio. udenlandske turister rejser hvert år til Nordeuropa, og 4 et synligt, attraktivt og åbent danmark

6 Udenlandske turister i Nordeuropa Mio Note: Opgørelsen dækker over både ferie og erhvervsturisme. Nordeuropa dækker Danmark, Finland, Irland, Island, Norge, Storbritannien og Sverige Kilde: UNWTO UNWTO forventer en gennemsnitlig årlig vækst på 1,8 pct. frem mod Men vi risikerer, at væksten går uden om Danmark, hvilket vil koste penge og dermed arbejdspladser i turisterhvervet. Siden 2000 har Danmark tabt markedsandele til samtlige af vores nabolande. Danmark ligger i dag således betydeligt under niveauet fra Kun Norge har klaret sig næsten lige så ringe som Danmark. Danmarks markedsandel af udenlandske turister i Nordeuropa er faldet fra omkring 20 pct., og har de sidste par år stabiliseret sig på lige omkring 15 pct. Skal Danmark i de kommende år vinde de tabte markedsandele tilbage, skal den danske vækst i antallet af udenlandske turister overstige UNWTO s prognose med 0,7 procentpoint frem mod 2030 altså en samlet årlig vækst på mindst 2,5 pct. En stigning i den udenlandske turisme på 2,5 pct. frem mod 2030 vil styrke den danske eksport med 19 mia. kr. Hvis vi, samtidig antager, at den indenlandske turisme vil stige med en pct., så vil den øgede turisme på kort sigt kunne skabe beskæftigelse svarende til knap årsværk. Skal gevinsten indløses, er der dog behov for en styrket indsats. Danmark har tabt markedsandele et synligt, attraktivt og åbent danmark 5

7 Udviklingen i udenlandske turister Indeks (2000 = 100) Tyskland Sverige Finland Holland Norge Danmark Note: Tallene fra Sverige i 2008 og 2011 er estimeret på baggrund af antallet af overnatninger på hoteller Kilde: TourMis og DI-beregninger DI foreslår: En samlet national turismestrategi, der går på tværs af ressortområder. Strategien skal eksempelvis også inddrage infrastruktur, uddannelse, beskæftigelse og kultur. Ligesom strategien skal dække både det kommunale og nationale niveau. Danmark bør melde sig ind i FN s turismeorganisation (UNWTO), og derigennem få adgang til viden om de nyeste trends, forskning og netværk. UNWTO arbejder blandt andet for en liberalisering og modernisering af visum-reglerne på verdensplan. Senest har Norge og Letland meldt sig ind i UNWTO i henholdsvis 2008 og Turisme skaber vækst og omsætning i hele landet Turisterhvervet står for en betydelig del af beskæftigelsen i både Øst- og Vestdanmark. Knap personer er beskæftiget, direkte eller indirekte grundet turisme, og en væsentlig del af denne beskæftigelse ligger i de kystnære områder. Turisterhvervet er derved med til at understøtte udviklingen i en række yderområder. Fordelt på regionerne skabte turismen i 2010: > > Region Nordjylland årsværk > > Region Midtjylland årsværk > > Region Syddanmark årsværk > > Region Hovedstaden årsværk > > Region Sjælland årsværk Turisterhvervet er Danmarks sjettestørste eksporterhverv, således står de udenlandske turister for en omsætning på 30 mia. kr. Samlet omsætter turisterhvervet for 75 mia. kr. 6 et synligt, attraktivt og åbent danmark

8 et synligt, attraktivt og åbent danmark 7

9 et attraktivt Danmark Danmark skal være en attraktiv destination, hvor forholdet mellem pris og kvalitet er konkurrencedygtigt i forhold til vores nabolande. I World Economic Forum s The Travel & Tourism Competitiveness Report fra 2011 indtager Danmark en bundplacering i forhold til prisniveauet ikke bare på europæisk plan, men på verdensplan. Prisen for fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, ligesom et hotelophold og restaurantbesøg er blandt de højeste i Europa. En væsentlig årsag til dette er det høje danske afgiftsniveau. Der er derfor behov for at sænke afgiftstrykket, og derigennem styrke erhvervets konkurrenceevne. Forlystelsesparker bør i den forbindelse ligesom resten af erhvervslivet fritages for el-afgiften på strøm til produktion. 8 et synligt, attraktivt og åbent danmark

10 Højt dansk prisniveau påvirker turismen Fritid og kultur Prisindeks Norge Danmark Sverige Tyskland 110 Note: EU27 = Kilde: Eurostat et synligt, attraktivt og åbent danmark 9

11 Højt dansk prisniveau påvirker turismen Restauranter og hoteller Prisindeks Norge Danmark Sverige Tyskland Note: EU27 = 100 Kilde: Eurostat Afgiftssænkninger gør det dog ikke alene. Det høje prisniveau betyder, at der er behov for at styrke innovationen og produktiviteten i sektoren. Der er behov for en indsats på flere områder, så dansk turisme kan tilbyde et produkt af en høj kvalitet til en attraktiv pris. Faldende produktivitet presser erhvervet Siden starten af 90 erne har turisterhvervet oplevet en negativ produktivitetsvækst både samlet set, men også inden for de enkelte brancher. Siden 1991 har den gennemsnitlige vækst i produktiviteten været minus 3 pct. Der er behov for at knække denne nedadgående kurve, så danske virksomheder igen kan vinde markedsandele. For at styrke produktiviteten er der behov for at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden samt styrke investerin- Innovation og produktivitetsforbedringer skal løfte erhvervet Faldende produktivitet i turisme-erhvervet Gennemsnitlig årlig vækst Pct Note: Følgende brancher indgår: Luftfart, hoteller og restauranter, rejsebureauer samt forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter. Grundet manglende data i 2010 er produktiviteten for forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter estimeret på baggrund af den overordende branchegruppe sport, forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger 10 et synligt, attraktivt og åbent danmark

12 gerne og innovationen. Det skal være attraktivt at investere i dansk turisme, og her spiller det høje afgifts- og skattetryk ind. Samlet set er turisterhvervet mindre innovativt end resten af erhvervslivet, således har kun en tredjedel af virksomhederne indenfor turisterhvervet i perioden introduceret et nyt eller væsentligt forbedrede produkt, produktionsproces, organisatorisk metode eller markedsføringstiltag. Der er dog betydelige forskelle inden for de enkelte brancher. Over halvdelen af forlystelsesparkerne har introduceret nye produkter og eller serviceydelser, mens knap halvdelen af rejsebureauerne og rejsearrangørerne har introduceret nye markedsføringstiltag eller indført nye organisatoriske principper. DI s analyser viser, at mange virksomheder stadig oplever finansieringen som meget vanskelig, der er derfor fortsat behov for politisk fokus på situationen, og at politikerne afsøger alle muligheder for at forbedre finansieringsklimaet for virksomhederne. En måde at styrke innovationen og produktiviteten i turisterhvervet er gennem det offentlige turismefremme. Det offentlige (kommuner, regioner og staten) bruger over en 0,5 mia. kr. på turismefremme. De offentlige turismefremmemidler skal i højere grad være med til at understøtte innovationen og produktiviteten i erhvervet. Der bør blandt andet udvikles servicekoncepter, som kan være med til at forlænge højsæsonen for erhvervet. Investeringer og innovation skal fremmes Turisterhvervet er i høj grad præget af mange mindre og mellemstore virksomheder, og ligesom resten af erhvervslivet har de gennem de seneste år haft problemer med at skaffe den nødvendige kapital til at finansiere videreudviklingen af deres forretning. Grænseløs turisme kræver samarbejde Turismesektoren er kendetegnet ved mange mindre aktører, både private og offentlige, som enkeltvis kan have svært ved at tiltrække turister gennem destinationsudvikling og markedsføring. Samtidig er turismen grænseløs. Den rækker udover både nationale, regionale og kommunale grænser. Få innovative turistvirksomheder Innovationsaktive virksomheder Pct Turisterhvervet Øvrige erhverv 30 Note: Gennemsnit for årene Kilde: Danmarks Statistik særkørsel Produkt- og/eller procesinnovativ Markedsførings- og/eller organisatorisk innovativ Innovative i alt et synligt, attraktivt og åbent danmark 11

13 Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Det er vigtigt, at den offentlige turismefremme tager hånd om disse udfordringer. Om end kommunalreformen har løst nogle af udfordringerne i forhold til den offentlige turismefremme, så er der stadig udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige koordination og kritisk masse i de offentlige initiativer. Virksomhedernes muligheder i den globale konkurrence afhænger blandt andet af de lokale rammevilkår, som kommunerne er med til at fastlægge. Dermed har kommunernes attitude over for turisterhvervet og turisterne i høj grad betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde turisterne. Et vigtigt element i forhold til at øge innovationen og produktiviteten i turisterhvervet er en styrkelse af kompetence- og uddannelsesniveauet ikke mindst i forhold til de korte og mellemlange videregående uddannelser. Derfor hilser DI det også velkommen, at erhvervsakademierne er gået sammen om et nationalt videncenter for turisme og oplevelsesøkonomi. Endelig kan man med fordel styrke kendskabet til både akademikerkampagnen og videnpilotordningen for derigennem at øge antallet af højtuddannede ude i de mindre og mellemstore virksomheder. Undersøgelser af videnpilotordningen viser, at ansættelsen af akademikerne skaber merværdi i de mindre og mellemstore virksomheder. En betydelig udfordring for turisterhvervet er, at arbejdet er sæsonbetonet, og dermed har erhvervet en høj andel af sæsonarbejdere, som hvert år skal læres op. Der er behov for at se på, hvordan man kan højne kompetenceniveauet og derigennem styrke innovationen og produktiviteten. Der er i den forbindelse behov for at styrke forskningen og viden om turisterhvervet, herunder et styrket samarbejde både nationalt og internationalt imellem forskere, og mellem forskere og turisterhvervet. 12 et synligt, attraktivt og åbent danmark

14 DI foreslår Forlystelsesparker skal ligesom resten af erhvervslivet fritages for elafgiften på strøm til produktion. Der skal være fuld momsrefusion for virksomheders køb af hotel- og restaurationsydelse. Styrket samarbejde og koordination i forhold til den offentlige turismefremme på lokalt, regionalt og nationalt niveau. De offentlige turismefremmemidler bør i højere grad målrettes initiativer, som fremmer produktiviteten og innovationen i den private sektor. LAG-midlerne under EU s landdistriktsprogram skal i endnu højere grad tænkes ind i udviklingen af turisterhvervet. Kommunerne bør, hvor det er relevant gå sammen i tvær-kommunale turismeselskaber. Kommunerne bør styrke det strategiske samarbejde i regi af de kommunale kontaktråd. Kommunerne bør integrere turisme-indsatsen i den generelle erhvervspolitik. De skærpede kapitalkrav til bankerne skal indfases i et tempo, så de i forvejen trængte virksomheder ikke presses yderligere. Regeringen skal løbende følge udviklingen og sikre, at Vækstfonden ikke løber tør for midler til vækstkautioner. Kompetenceniveauet blandt medarbejderne skal hæves. Der er i den forbindelse brug for en bredere formidling til virksomhederne om mulighederne i AMU-systemet, ligesom det er vigtigt sikre, at AMU-systemet dækker virksomhedernes behov. Styrket kendskab til videnpilotordningen og akademikerkampagnen blandt turisme-virksomheder. Styrkelse af forskningen indenfor turisme ikke mindst i forhold til de erhvervsøkonomiske forhold på både nationalt og europæisk plan herunder bedre koordination mellem de eksisterende forskningsmiljøer. Etablering af et europæisk Center of Excellence, som skal fremme videndeling mellem forskere og virksomheder. : : Øget samspil med den frivillige sektor, hvor turister får mulighed for at møde den danske kultur gennem besøg i eksempelvis sportsforeninger og kultur-institutioner. et synligt, attraktivt og åbent danmark 13

15 et åbent og tilgængeligt Danmark Det skal være nemmere at komme til og rundt i Danmark både i forhold til transport og visumregler. Stærke trafikale knudepunkter tiltrækker turister. Det gælder blandt andet lufthavne. Flytransport er og vil stadig i de kommende år være den mest almindelige transportform, når det gælder international turisme. Internationalt rejser hver anden turist med fly, mens resten fordeler sig på tog, bus, bil og skib. Behov for en stærk luftfart Turister, der rejser med fly er særligt interessante, idet de typisk bruger væsentligt flere penge end turister, der ankommer med andre transportformer. Dertil kommer, at en stor del af de rejsende fra de nye vækstmarkeder i Asien, må ventes at komme med fly. 14 et synligt, attraktivt og åbent danmark

16 Det er vigtigt for turisterhvervet, at Københavns Lufthavne er et stærkt nordeuropæiske knudepunkt. Danmark har i mange år haft en stærk position, når det gælder international tilgængelighed, men denne position er under pres. Lufthavnene i vores nabolande har med få undtagelser oplevet tocifrede vækstrater i antallet af internationale destinationer siden Stærke transportforbindelser med vore nabolande gør det muligt for disse turister at planlægge en rejse, hvor de hurtigt og effektivt kan besøge flere lande. Målet må derfor være, at Danmark kobles op på det europæiske net af højhastighedsforbindelser, og at der kører tog med høj hastighed mellem Sverige, København, Aarhus og Hamborg. Gode rammebetingelser for luftfartserhvervet, herunder både for luftfartsselskaber og lufthavne, giver grundlag for flere ruter til/fra de danske lufthavne. I relation til rammebetingelser er det eksempelvis afgørende at afstå fra at indføre en passagerafgift på flyrejser. Erfaringer fra Irland viser, at en passagerafgift har betydelige negative konsekvenser for både luftfarts- og turisterhvervet. National strategi for krydstogtturisme Krydstogtsturisme er den hurtigst voksende turismeform i verden, og krydstogtturister hører til blandt de, der bruger flest penge undervejs. København er den største krydstogtsdestination i Nordeuropa, så her har Danmark en styrkeposition, der bør udbygges. Der savnes i den forbindelseen samlet national strategi, som kan anbefale en række forbedringer for at tiltrække flere krydstogtturister destinationer i hele landet. Højhastighedstog mellem knudepunkter En del turister, herunder særligt turister fra andre verdensdele, ønsker ofte at besøge flere lande på samme rejse. Styrk de interne forbindelser Hurtige og effektive transportforbindelser internt i landet er også vigtige, idet de bidrager til, at Danmark bliver en mere attraktiv destination. Desto flere turistattraktioner og dele af landet en turist har mulighed for at besøge inden for en given tidsramme, desto mere interessant er Danmark som rejsemål. De færreste turister værdsætter kødannelser og lange ventetider. For turisterhvervet er det derfor en gevinst, når der investeres i at fjerne flaskehalse i infrastrukturen og transportsystemerne. Turister har som udgangspunkt et begrænset kendskab til transportsystemet i det land, som de besøger. Derfor har brugervenlighed og overskuelighed stor betydning. Takst- og zonesystemer bør være enkle og overskuelige. Også skiltning på engelsk vil gøre det lettere for mange turister at komme rundt i Danmark. Det er ikke kun i forhold til skiltning, at sproget kan være en barriere, når turister rejser udenlandsk. Danmark har i dag en klar fordel i, at de fleste danskere behersker engelsk, og lidt over halvdelen af danskerne mestrer derudover også mindst et andet fremmed- et synligt, attraktivt og åbent danmark 15

17 Asien og Oceanien de nye vækstmarkeder Mio. turister Note: Udgående turisme efter oprindelsesregion Mellemøsten Afrika Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Europa Kilde: UNWTO sprog ifølge Eurobarometer. Det er vigtigt, at vi bevarer og udbygger denne konkurrencefordel. Behov for moderne visumregler I de kommende år vil væksten i den internationale turisme i høj grad komme fra Asien og Oceanien, således vil antallet af personer, som rejser udenlandsk i regionen vokse med over 150 pct. frem med En betydelig del af den fremtidige vækst kommer dermed fra lande, hvor der i dag er visumpligt for turisterne. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer os, at vores visumregler og -praksis er tidssvarende. Der er allerede sket en del i forhold til at forbedre de danske visumregler og -praksis, men der er stadig udfordringer i forhold til nogle af vækstmarkederne såsom Kina. I dag kan kinesere kun få visum tre steder: Beijing, Guangzhou og Shanghai. Det kræver personligt fremmøde, eller at man er med i en grupperejse arrangeret af en statsautoriseret rejseagent. Det betyder, eksempelvis at en forretningsmand i byen Chongking, der har 9,4 millioner indbyggere, skal rejse over kilometer til Shanghai for at få visum. Det svarer til, at en dansker skulle tage til Barcelona for at få visum til Kina. Det er vigtigt, at flest mulige turister har mulighed for at ansøge om visum til Danmark fra deres eget land. Danmark bør få genoptaget de suspenderede repræsentationsaftaler, så turister kan søge om visum på et andet lands udenlandske repræsentationer i de lande, hvor Danmark ikke har egne officielle repræsentationer. Rejs km for at opnå visum til Danmark 16 et synligt, attraktivt og åbent danmark

18 DI foreslår Der skal formuleres en målrettet luftfartsstrategi på baggrund af luftfartsudvalgets anbefalinger, som bidrager til høj international tilgængelighed. Staten bør fortsat i 2013 og 2014 bidrage økonomisk til Global Connected, der har til formål at gennemføre målrettet destinationsmarkedsføring af Danmark i forhold til at tiltrække og fastholde flyruter. Der skal vedtages en plan for at koble Danmark til det europæiske højhastighedsnet. Øget skiltning på engelsk, så det er nemmere for udenlandske turister at finde rundt i Danmark. De suspenderede repræsentationsaftaler skal hurtigst muligt genoptages, så der kan ansøges om visum til Danmark fra flest mulige lande. : : Modernisering af visumreglerne, herunder at afslagskompetencen flyttes ud til ambassaderne og et reduceret dokumentationskrav i forbindelse med visumbehandling. et synligt, attraktivt og åbent danmark 17

19 et synligt Danmark Styrket samarbejde nationalt og internationalt skal sikre, at Danmark er synlig som destination. Der er en stigende international konkurrence om at tiltrække turister. Erfaringerne fra andre lande viser, at man via markedsføring kan påvirke op mod 10 pct. af turismeomsætningen. Det er derfor vigtigt, at vi får maksimal udnytte af de offentlige midler, der bliver investeret i markedsføringen. VisitDenmarks markedsføringsbudget har været svagt stigende de sidste par år, når det sættes i forhold til antallet af udenlandske overnatninger, omend markedsføringsbudgettet faldt en anelse sidste år. I forhold til vores nærmeste naboer, så skiller Norge og Sverige sig ud med en kraftig stigning i budgettet siden et synligt, attraktivt og åbent danmark

20 Udviklingen i markedsføringsudgifter Euro per udenlandsk overnatning 4,5 4,0 3,5 3,0 Norge Sverige Danmark Holland Tyskland 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Note: De statslige turismeorganisationers udgifter til markedsføring i euro per udenlandsk overnatning. Da der kan være forskelle i, hvorledes de enkelte lande opgør deres udgifter, skal forskellene mellem de enkelte lande tolkes varsomt. Kilde: VisitDenmark, Deutsche Zentrale für Tourismus e.v., Innovation Norway, Netherlands Board of Tourism & Conventions, VisitSweden og DI-bereninger. Udviklingen betyder, at det er vigtigt at fastholde VisitDenmarks budget, ligesom vi skal sikre os, at vi får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Det stiller krav om øget samarbejde både indenlandsk og udenlandsk, når vi markedsfører Danmark som destination. Det er relativt dyrt at overbevise potentielle turister fra fjerntliggende markeder om at rejse til en bestemt destination. Samtidig er disse fjernrejser relativt dyre, hvilket betyder, at turisterne ofte vælger en rundrejse, hvor de kan opleve seværdigheder i flere lande på deres måske eneste større udenlandsrejse. Flere lande går derfor sammen i fælles markedsføringsindsatser for at tiltrække turister fra de fjerntliggende vækstmarkeder. VisitDenmark indgår allerede i dag i et samarbejde omkring driften af fælles skandinaviske turistkontorer i Japan, Kina, Indien og Australien. Det bør overvejes om erfaringerne med de fælles skandinaviske turistkontorer kan udbredes til andre lande. Der er endvidere behov for at se på, hvorledes man kan styrke samarbejdet mellem de forskellige danske repræsentationer i udlandet, såsom de danske ambassader, de danske kulturinstitutter og VisitDenmarks markedskontorer i udlandet. Derudover er der behov for at styrke samspillet mellem kommunerne, de regionale turismeselskaber og VisitDenmark på den ene side og erhvervet på den anden side i forhold til den internationale markedsføring for at sikre en mere fokuseret indsats. Endelig er der behov for at se på, hvorledes man kan styrke samarbejdet mellem Danmarks Eksportråd og VisitDenmark. Både så det øvrige erhverv kan trække på turisterhvervets ressourcer, når de skal tiltrække mulige forretningsforbindelser til Danmark, og så turisterhvervet kan markedsføre sig i forbindelse med relevante eksportfremstød. et synligt, attraktivt og åbent danmark 19

21 DI foreslår Øget samlokalisering / samarbejde med de andre nordiske turistorganisationer på de udenlandske markeder. Øget samarbejde med Det Danske Kulturinstituts forskellige afdelinger i bl.a. Storbritannien, Rusland, Kina og Brasilien. De danske museer og øvrige kulturinstitutioner bør i højere grad tænkes ind i en samlet turismepolitik. Det vil kunne være med til at styrke markedsføringen samt forlænge sæsonen. Der er behov for et forbedret samspil mellem Danmarks Eksportråd og VisitDenmark i forbindelse med eksportfremstød. Der er behov for et forbedret samspil mellem VisitDenmark, de regionale turismeselskaber og kommunerne i forhold til den internationale markedsføring. Øget forståelse for / viden om turisme på de danske repræsentationer ikke mindst i de lande, hvor VisitDenmark ikke har markedskontorer. Registrering af seværdigheder og attraktioner, så turister nemt kan kombinere deres ophold med forskellige historiske, kulturelle eller kulinariske oplevelser. : : Der bør udvikles et koncept, så danske virksomheder, der deltager i eksportfremstød, nemt kan tilbyde potentielle kunder information om seværdigheder og kulturelle oplevelser i forbindelse med en forretningsrejse til Danmark.

22 Dansk Industri arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med dette udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. For at nå det mål er der behov for en indsats på flere områder. I denne publikation præsenterer DI en række udfordringer, som dansk turisme står overfor, og konkrete forslag til, hvordan vi kan få flere turister og forretningsrejsende til landet. Publikationen skal være med til at skabe en frugtbar debat om, hvordan vi i fællesskab kan vende udviklingen, så Danmark igen bliver en attraktiv, åben og synlig destination. DI repræsenterer et bredt udsnit af virksomhederne indenfor dansk turisterhverv. Både de virksomheder, som er i direkte kontakt med turisterne og de forretningsrejsende, såsom forlystelsesparker, flyselskaber, lufthavnene og konferencecentre. Og de virksomheder, som leverer services og produkter til de førstnævnte. > DI 1787 København V Telefon di.dk

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere