Kaffetilsætning Jaba og Richs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaffetilsætning Jaba og Richs"

Transkript

1 Kaffetilsætning Jaba og Richs Jaba Husmoderraad (1940) 96 billeder, 64 x 43 mm, trykt hos Møller & Landschultz. Fotografierne er optaget af Jonals Co. Gennemset af Red., Konsulent Mary Altung. Farmacevtens gode Raad (1944) 105 billeder, 64 x 43 mm, trykt hos Møller & Landschultz. Farmacevten = exam. pharm. Sven Holm. Fotografierne er optaget af Jonals Co. På nr. 3, 4, 9, 10, 12 reklameres for Rich s-serien Fritidens Glæder. Albummet til denne serie blev udsolgt på 4 måneder i sommeren Disse 5 billeder er forholdsvis sjældne, formodentlig blev de ikke trykt i de oplag, der kom efter at albummet var udsolgt. "Dette Kort kan byttes til et Rich's-Billede", 44 x 70 mm (med billede af Jaba-pakke), findes i flere farver, med og uden "Se den anden Side" nederst i rammen. Rich's 1933: t tilsætning, 350 t cikorie Glansbilleder, 80 x 54 mm, Chr IX s familie, 14 (?) forskellige. Børnerim, gratis udgivet af C.F.Rich & Sønner, Kjøbenhavn, 123 x 70 mm, tyndt papir med spor af rød lim på bagsiden, set forside + 21 forskellige: Dans du Moders Unge sød Danse, danse, Dukke min! Der bor en Bager paa Nørregade Der var engang en Konge, som havde 3 Døtre Det regner, sa e Per Degner Jeg gik mig over Sø og Land Jeg har faaet Lov af Fa r og Mo r Jeg svinger mine Høns Karen, Maren og Mette Katten og Kællingen Klappe, klappe Kage Min Fa r har fire Heste Munken gaar i Enge Ride, ride Ranke - Hesten hedder Blanke Ro, ro til Fiskeskær Sko min Hest! Skære, skære Havre Spillemand spiller paa Strenge Tingelinge later! Æbler og Pærer Visselulle, mit lille Barn Tryk: Sophus Kruckow Kun reklamer, type 2: de 11 tekster fra "type 1" med 13 nye tekster (har der oprindelig været tænkt 25 tekster, hver 2 gange på 50 billeder?). Det stemmer Æventyr-Skatten, gratis udgivet af C.F.Rich & Sønner, 133 x 85 mm, titelark + 19 eventyr Tryk: Sophus Kruckow Dreng der får en endefuld efter at have stjålet æbler, 58 x 40 mm. Bagside: Forlang udtrykkeligt Rich s Kaffetilsætning. No Et samlermærke (1913) fra Rich's omtaler "Kaffina med Billeder", men disse billeder kendes ikke. Der er formodentlig tale om glansbilleder, men i kort periode kan det også have været Rich s egne samlermærker. Europæisk Flagkort-Album, foldet ark (24 x 13½ cm foldet). Bagsiden er en Rich s-reklame: Forretningen fører kun Rich s prisbelønnede Kaffetilsætning, og forsiden er holdt i de rød-gule Rich s-farver. Indersiden af det foldede ark er indelt i 20 felter til en serie på 20 samlermærker, der foroven har plads til kaffeforretningens navn. Forneden Har den bedste Kaffe (10) eller reklame for Galle & Jessen (5) / Jensen & Møller (5). Ark og samlermærker er trykt i Akts. Dansk Papirvarefabrik Kbh. Se s. 61. Billeder uden album er her ordnet efter bagsidetyper. Det giver ikke en kronologisk rækkefølge for serierne, men jeg tror, at disse bagsidetyper er kommet nogenlunde i den anførte rækkefølge - og at de har afløst hinanden med en vis overlapning. De første serier (= de 3 serier i stort format?) bliver trykt hos Walter C. Brüll, Nürnberg, de følgende hos Fritz Schneller & Co., Nürnberg. Der er varianter m.h.t. hvilken reklame, der er på bagsiden af de enkelte billeder. Stort format : har alle en og samme reklametekst, der i opsætning og formulering afviger fra alle øvrige reklametekster (men selvfølgelig ikke afviger i indhold). Kun reklamer, type 1: 12 reklametekster i samme typografi på de 6 serier. Heraf går de 11 (evt. med små ændringer) igen på de følgende serier (se senere). Den ene, der ikke gentages, er: "STØT DANSK ARBEJDE! RICHs fremstilles hovedsagelig af danske Cikorierødder, dyrket i dansk Jord af danske Mænd og fabrikeres kun i danske Fabriker. RICHs grundl " Det skyldes formodentlig en artikel i "Stentrykker-bladet", , hvor man påpeger, at den megen tale om "dansk" ikke stemte med, at billederne blev trykt i Tyskland. nogenlunde på "Ejendommelige Bygninger": 22 tekster er brugt 2 gange, 2 tekster er brugt 3 gange. "Kinesiske Fugle" har kun 9 af teksterne, med samme typografi

2 som på "Ejd. Bygn." På 4 af teksterne fra "type 1" er der små ændringer, bl.a. er "9 Udstillinger" ændret til "10 Udstillinger". Den 10. udmærkelse er fra udstillingen for kogekunst i Tivoli Ingen af disse 4 tekster findes på "Kin. Fugle" Et reklameskilt viser 10 Rich s-billeder, 2 fra hver af de 5 serier: Ejendommelige Bygninger, Luftsejlads, Sommerfugle, Kina-Serie I og Kina-Serie II fra , d.v.s. Kinesiske Fugle er ikke udsendt sammen med disse 5 serier, jvf. at Wills først i 1927 udsender alle 50 billeder. Tilsyneladende er Kin. Fugle kommet i et mindre oplag end de øvrige Rich s-billeder. Billedtekster + reklamer uden ramme : her bruges dele af de 24 tekster fra "Kun reklamer, type 2", idet nogle glider ud, i "Hovedbrud" er der dele fra 18 af teksterne, og i "Opfinderserie" bruges kun 12 af teksterne, og der er små ændringer i nogle af teksterne. Kun reklamer, type 3: 20 forskellige tekster, der bygger på 14 af teksterne fra "Kun reklamer, type 2" med ændringerne fra "Opfinderserie", + 6 forskellige DDC-reklamer. Billedtekster + reklamer med ramme, type 1: Grønlandsseriens reklamefelt afviger en lille smule i opsætning fra de øvrige og har 12 af teksterne fra "Kun reklamer, type 3", mens de øvrige 4 serier kun har 9 af disse tekster. Billedtekst + reklamer med ramme, type 2: 14 tekster med store ændringer, enkelte helt nye, deriblandt: "De skaaner Hjerte og Portemoniks ved altid at blande med Richs". Denne tekst findes dog ikke på "Danske Søhelte" og "Fra det gamle København", der begge kun har 9 af teksterne. Derfor er disse to serier placeret først. "København" har de 14 tekster fra "med ramme, type 2", 4 af dem i let ændret udgave, plus 2 nye reklametekster. Billedtekst + "Hjerte og Portemoniks" i frakturskrift : "Europas Hovedstæder" har enten denne reklame eller "Richs i Kaffen bevarer Sundheden", "Jamboreeserie" og "Zoologiske Sjældenheder" har alle "Hjerte og Portemoniks", enkelte har derudover: - "Richs i Kaffen - " Rosenborgserien : har "Hjerte og Portemoniks" i samme typografi som billedteksten. Denne serie har jeg kun set uden spor af pakningen. Fra "Opfinderserie" og fremefter findes de fleste serier med DDC-reklame - markeret med " * " på næste side. På serierne fra "Kun reklamer, type 3" er der 6 forskellige reklametekster for Richs-DDC. På de øvrige er der 4 forskellige tekster, den ene i 3 forskellige opsætninger, afhængig af pladsen under billedteksten. For de billeder, hvor der kun er reklametekst på bagsiden, er der varianter m.h.t. hvilken reklametekst, der er bag på det enkelte billede: Kun reklamer, type 1: Gadefigur-, Haandværker-, Militær- og Tivoli-Serie har alle følgende kombination kombination af billednr. og bagsidetekst: 1: Fasthold-, 2: Giv-, 3: Køb-, 4: Mange-, 5: Nøjes-, 6: Danmarks-, 7: Støt-, 8: Vær-, 9: Richs-, 10: Til-, 11: Mindes-, 12: Som-. For Gadefigur-S. har jeg derudover kun set nr.8: Støtog nr.12: Til-. For Haandværker-, Militær- og Tivoli- S. har jeg set fra 2 til 4 forskellige tekster bag på det samme billede. Prospekt-S. har ikke den ovenfor nævnte kombination, her har jeg set indtil 3 forskellige tekster bag på samme billede. I Sportss. har jeg set indtil 5 forskellige tekster bag på samme billede. Kun reklamer, type 2: Ejendommelige Bygninger har en fast kombination af billede og reklametekst. For Kinesiske Fugle har jeg set op til 4 forskellige reklametekster på samme billede. Kun reklamer, type 3: De 20 reklametekster for Richs: Cirkus-S.: set fra 2 til 6 tekster bag på samme billede. Folkeslag: fra 5 til 15 tekster pr. billede. Færdselsmidler: fra 1 til 6 tekster pr. billede. Jagt-S.: kun set forskellige tekster på billede nr.11 (2), nr.12 (3) og nr.15 (6). Skole-S.: fra 6 til 10 tekster pr. billede. Børn-, Fasthold-, Morgen- og Vore- forekommer hyppigere end de øvrige 16 tekster, måske på alle billederne fra denne serie. Af de 6 DDC-reklamer har jeg set så få, at jeg ikke kan se nogle mønstre. For serierne med billedtekst har jeg kun set variationen: Richs / Richs-DDC. Dog: for Grønlands-S. (der jo har samme billedtekst til alle billederne) har jeg set fra 1 til 3 reklametekster bag på samme billede, og 7 forskellige på billede nr.12.

3 Stort format, (1925) 80 x 44 mm Militærserie (udstandset), 12 stk. Prospektserie, 12 stk. Sportsserie, 15 stk. Kun reklamer, type 1, 72 x 38 mm Gadefigur-Serie (1925), 12 stk. Haandværker-Serie (1925), 12 stk. Militær-Serie (1925), 12 stk. Tivoli-Serie (1925), 12 stk. Prospekt-Serie (1925), 12 stk. Sportsserie(1925), 15 stk. Kun reklamer, type 2 Ejendommelige Bygninger (1926), 67 x 37 mm, 50 stk. Kinesiske Fugle, 63 x 36 mm, 50 stk. Herfra er billedformatet 63 x 36 mm Billedtekst + reklamer uden ramme Luftsejlads (1925), 52 stk. Sommerfugle-Serie (1926), 50 stk. Kina-Serie I: Dagligt Liv i Østen (1926), 48 stk. Kina-Serie II: Kinas Berømteste Stormænd, 50 stk. Hovedbrud (1927), 50 stk. * Opfinder-Serie (1927), 24 stk. "Luftsejlads" (1-50) og "Sommerfugle" er udgivet af British American Tobacco Co. (1911, Motor cigaretter). B.A.T. har også udgivet "Ejendommelige Bygninger" (før 1905), dog er 4 billeder erstattet med: 23, Thorvaldsens Museum; 26, Frederiksborg Slot; 34, Københavns Raadhus; 43, Roskilde Domkirke. Wills (BAT) udsendte i 1912 en serie på 25 kinesiske fugle og udsendte i jan alle 50 billeder. De 50 kinesiske fugle er også udsendt af Peninsular Tobacco Co. (India). B.A.T. udsendte fra 1908 til 1912 flere serier Chinese Trades, mest beregnet til Østen. De 48 billeder i Dagligt Liv i Østen er fra de første 50 billeder i en serie på fra Wills udsendte China s Famous Warriors i 1911 (uden tekst eller navn på personerne) i 4 serier à 25 stk. Kina Berømteste Stormænd er de to første af disse 4 serier. Billederne er også udsendt af B.A.T., Peninsular Tobacco Co. (Indien) og Ogden (Indien). Et reklameskilt med en lyserød cikoriepakning, en rund og en almindelig Rich s viser 10 samlebilleder, 2 fra hver af de 5 serier: Ejendommelige Bygninger, Luftsejlads, Sommerfugle og Kina-Serie I+II, men altså ikke fra Kinesiske Fugle, den 6. af de serier, som Rich s købte af BAT (?). Kun reklamer, type 3. * Cirkus-Serie (1926), 20 stk. * Folkeslag (1927), 20 stk. * Færdselsmidler (1927), 20 stk. * Jagt-Serie (1926), 16 stk. * Skole-Serie, 24 stk. Billedtekst + reklamer med ramme, type 1 Grønlands-Serie (1926), 20 stk. * Berømte Sportsfolk, 25 stk. * Experimenter (1927), 18 stk. * Frimærke-Serie, 25 stk. Zoologiske Puslespil (1928), 25 stk Billedtekst + reklamer med ramme, type 2 * Danske Søhelte, 25 stk. Fra det gamle København, 25 stk. * Danske Oldsagsfund, 25 stk. Riddertiden, 25 stk. * Roms Glansperiode, 25 stk. * Sejlskibs-Serie, 25 stk. Thorvaldsen-Serie (1928), 25 stk. Billedtekst + reklamer med rammer, anden typografi København, 25 stk. Billedtekst + "Hjerte og Portemoniks" med frakturskrift * Europas Hovedstæder (1930), 26 stk. * Jamboree (1930), 25 stk. * Zoologiske Sjældenheder, 25 stk. Ved indsendelse af en komplet serie af "Europas Hovedstæder" eller "Jamboree" fik man tilsendt 10 eventyrhefter. Der findes 50 forskellige af disse eventyrhefter, frit efter H.C. Andersen, Brødr. Grimm, Volkmann-Leander, Wilhelm Hauff og Tusind og en Nat Billedtekst + "Hjerte og Portemoniks", anden typografi Rosenborg-Serie, 50 stk. Uden firmaangivelse eller med Rich's-DDC Post-Serie, 25 stk. Uden firmaangivelse Akvariefisk, 16 stk.

4 De første 2 albumserier (Nordens Fugleverden og Pattedyr) er sandsynligvis trykt i Tyskland. Nordens Fugleverden (1930) 172 billeder, 40 x 58 mm. Album 25 x 29 cm, omslag + 32 sider. Tekst af R.Hørring. Billedvariant: midt på bagsiden enten en album-reklame eller "De skaaner Hjerte og Portemoniks". I en annonce (Berl.Tid., dec. 1930) oplyses, at albummet p.t. er udsolgt, og at et nyt oplag på kommer ca. 15. dec. Albumvarianter m.h.t. 1) omslag: a) mørkt eller b) lyst rødt, 2) frontsiden, teksten er den samme, men bogstavstørrelse og -afstand varierer, f.eks.: 2.linie: a) 88 mm eller b) 116 mm lang og 8.linie: a) 86 mm eller b) 105 mm lang 3) hjørneornamentet på s.1 (3.side): a) blomster b) nonfigurativt. Varianterne er kombineret således: I: 1a, 2a, 3a (set dat. 1930) II: 1b, 2b, 3a III: 1b, 2b, 3b (set dat. 1931) Det næste Rich's-album svarer til 2b. Har samme format, typografi og opsætning på de enkelte sider som "Die Welt in Bildern, Album 5" (Salem, 1930, serie med 180 billeder), dog mangler på s.1: serie 177, 3-4 (Kaiseradler), på s.2: serie 178,6 (Würgfalk), på s.5: serie 181,3 (Seidenreiher), på s.16: serie 195,2 (Braunliest), på s.17: serie 196,6 (Alpenkrähe) på s.24: serie 204,6 (Blaudrossel), på s.28: serie 209,3 (Steinrötel). Yderligere mangler også de indskudte sider med supplerende tekst. Af Dyrenes Verden: Pattedyr (1931) 180 billeder, 40 x 58 mm. Album 24 x 29 cm, omslag + 32 sider. Tekst af R.Hørring. Der er oplagsnummerering nederst til venstre på frontsiden, set op til 13. oplag. Har sandsynligvis forlæg i det tyske: Wunder der Tierwelt med 200 billeder. Danske Husdyr (1932) 162 billeder, 45 x 65 mm. Album 24 x 29 cm, omslag + 30 eller 32 sider. Tekst af R.Hørring, på frontsiden 2 vers af H.V.Kaalund. Oplagsnummerering nederst til venstre på frontsiden. Albumvarianter: 1. og 2. oplag: billedramme vender forkert på nr. 55 og 107, ingen forord. 3., 4. og 5. oplag: billedramme vender forkert på nr. 55 og 107, forordet sidder efter s oplag: billedrammen vender forkert på nr. 107, forordet sidder før s oplag: billedrammerne vender rigtigt og forordet sidder foran s.1. Jorden rundt med Rich's (1938) 210 billeder, 45 x 70 mm. Album 28,5 x 28 cm, bind + 40 sider + 2 farveplancher (4 sider om KLM, Fra Mark og Skov (1934) 162 billeder, 45 x 65 mm. Album 24 x 29 cm, omslag + 32 sider. Tekst af Magister Lieberkind. Albumvarianter: med eller uden datering: "København, December 1933" under Magister Lieberkinds forord på s. 1. Albumoplag: , solgt de første 4 uger, solgt de første 2 måneder. Billede nr. 12, 22, 27, 36, 104 og 106 blev genbrugt i Danmarksserien "Dyr fra alle Lande" (1946). Ud i vort skønne Land (1935) 189 billeder, 45 x 65 mm. Album 28,5 x 28 cm, bind + 24 sider + 4 farveplancher (8 sider om DSB). Album og billeder trykt hos Møller & Land-schultz, København. Forord af Knutzen, Generaldirektør i DSB. Tekst af kontorchef i DSB H.G.Olrik. På bagsiden et vers af Chr. Richardt. Vignetter ved landsdelafsnittene af Chr.Tom-P. Fotografier: Jonals Co. På bindets 3. side rebuskonkurrence med 250 frikort til DSB som præmie. 2. udgave uden rebus-konkurrence. Albumoplag: Set albumkuvert med stempel: Konkurrencen sluttet 1.Juni 1935". Paa Rejse med Rich's (1936) 210 billeder, 45 x 70 mm, album 28,5 x 28 cm, bind + 38 sider + 2 farveplancher (4 sider om flyvning redigeret af Bendt Rom). Album og billeder er trykt hos Møller & Landschultz. Forord af Carl Salomonsen (Rich's). Tekst af C.G.- Feilberg, udover billedtekst er der tekst om de enkelte lande med rigsvåben og vignetter. Med albummet følger a) emblem (nål) som medlemstegn for Rich'sklubben, b)"klubmeddelse" med liste over Bendt Roms og Valeur Fausbølls foredrag med lysbilleder, c) udklipskarton med Rich's-flyver. På bindets 3. side en rebuskonkurrence med 42 flyvebilletter som præmie. 2. udgave uden rebuskonkurrence. Billedvarianter i overskrift på bagsidetekst: Nr. 122: Marseille / Marseille. Notre Dame de la Album: Marseille. Havnen Nr. 144: Sintra / Sintra ved Lisboa Nr. 146: Bern / Schweiz. Bern Nr. 193: Petroleumsdistrikt / Rumænien. Petro- Nr. 195: Sofija / Hovedgade i Sofija Nr. 202: Albansk Dragt / Albanske Dragter De 6 lange overskrifter er fra 1. oplag af billederne. Der var åbenbart ikke plads til den lange overskrift i albummets billedtekst. I dette album er der af og til indklæbet et billede af Chr.X (efter maleri af Harald Slott-Møller), 45 x 70 mm, udgivet af Rich's i anledning af regeringsjubilæet 15. maj Lufthansa og DDL af Bendt Rom). Album og billeder er trykt hos Møller & Landschultz. Forord af skoledirektør Thorkild Jensen, dateret Gare.

5 november Teksten er redigeret af Dr.phil. & scient. Kaj Birket-Smidt, udover billedtekst er der beskrivelse af verdensdele og geografiske grupper med 70 tegninger. Med albummet følger en "billedmappe" og et klæbesæt, bestående af klæbetablet og pensel. På bindets 3. side en rebuskonkurrence med 60 flyvebilletter som præmie. Vort flittige folk (1939) 210 billeder, 45 x 70 mm. Album 28,5 x 28 cm, bind + 40 sider + 2 farveplancher (1 side om slagteri, 1 side om Rich's og 2 sider om brandvæsen). Album og billeder trykt hos Møller & Landschultz. Forord af statsminister Th.Stauning. Albummet redigeret af lektor Johannes Reumert, udover billedtekst 2 sider indledning om historie og indledende beskrivelse af de 4 erhvervsgrupper med vig-netter på næsten alle siderne. For- og bagside er tegnet af Høyrup. En del af billederne er fra Jonals Co. Med albummet fulgte en Rich's-kukkasse og en "billedmappe". På bindets 3. side en konkurrence om forslag til nye Rich's-serier, de 100 præmier er deltagelse i en rundrejse i Danmark i sommeren udgave uden konkurrence på bindets 3. side. Fritidens Glæder (1943) 210 billeder, 45 x 70 mm. Album, 28,5 x 28 cm, bind + 40 sider. Album og billeder trykt hos Møller & Landschultz. Redaktion : Kai Berg Madsen (udover billedteksterne 7 korte indledende afsnit). Omslagstegninger: Sikker Hansen. Indledningsdigt af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Tegninger af Ebbe Sadolin. En del af billederne er fra Jonals Co. Billedbagsiderne har ikke billedteksten, men 15 forskellige reklametekster for Rich's-billeder. En senere bagsidetekst fortæller, at oplaget på blev solgt på 4 måneder, "Desværre gør Tiderne det næppe muligt at trykke nyt Oplag". "Tiderne" viste sig også ved, at man en kort tid måtte lægge et kort til ombytning i Rich'spakkerne, da man midlertidigt ikke kunne skaffe materialer til fremstilling af Rich'sbilleder. Senere blev bagsiderne brugt til "Dagligt Liv hos Rich's", I-XIV, der i tegninger viste produktionen af Rich's, flere af tegningerne knytter sig nøje til farveplanchen i "Vort flittige Folk". Denne bagsidetegneserie blev også brugt på den næste serie: "50 Aars Idræts-Kavalkade" 50 Aars Idræts-Kavalkade (1947, billeder 1946) 98 billeder, 45 x 70 mm, sort/hvid, den eneste af Rich's albumserier i sort/hvid. Papirmangelen viser sig Walt Disney's Peter Pan (1953) 196 billeder, 45 x 70 mm. Album 28,5 x 28 cm, bind + 36 sider. Album og billeder er trykt hos Møller & Landschultz. Tekster: Harald H.Lund. Tegninger: Mickey Mouse Corp. / Eyvind Rafn. også ved, at billederne findes i to papir- og trykkvaliteter. Album 28 x 21,5 cm, omslag + 28 sider. Album og billeder trykt hos Møller & Landschultz. Indledning: Axel Lundqvist Andersen. Redaktion: Ralf Buch. Fotomontage: Erik Petersen. Tegninger: Otto Frederiksen. Idrætslægens Raad: Ove Bøje. Billedbagsiderne har ikke billedteksten, men 10 forskellige reklametekster for Rich's-billeder, hvori albummet menes at udkomme "ca. 1.April 1947", men det indlagte kort (se senere) er dateret sept Senere viser billed-bagsiderne "Dagligt Liv hos Rich's" (se "Fritidens Glæder"). I albummet er indlagt et kort, hvor "Rich's-Samler" opfordres til at indsende forslag til nye serier, men er det mon udfra de indsendte forslag, at Rich's herefter udsender rækken af Walt Disney serier? P.g.a. tronskiftet i 1947 findes billede nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 med titlerne: "Kongen.. " og "Kong Christian.. ", og billede nr. 77 med "Kronprinsen.." og "Kong Frederik IX.. ". Eventyret om Pinocchio (1949, billeder okt.1948) 196 billeder, 45 x 70 mm. Album, 28,5 x 28 cm, bind + 36 sider. Album og billeder er trykt hos Møller & Landschultz. Albumoplag: ca Forord: Den Gyldenblonde. Redaktion: Mogens Dam. Tegninger: Walt Disney - Mickey Mouse, tillempet af danske tegnere (Eyvind Rafn). Billede nr er selve eventyret, Walt Disneys produktion af tegnefilm, danske skuespillere med tilknytning til "Pinocchio" (radio og film). Ved starten af serien var der på bagsiden af nogle billeder (set: nr. 36, 37, 38, 39, 81, 83, 129, 130, 131, 133, 136, 156, 159, 164, 165, 174, 175) ni (?) forskellige reklametekster for det nye album. Eventyret om Askepot (1951) 196 billeder, 45 x 70 mm. Album, 28,5 x 28 cm, bind + 38 sider. Album og billeder er trykt hos Møller & Land-schultz. Forord: Bodil Ipsen. Billedtekster: Mogens Lorentzen. Tegninger: Walt Disney - Mickey Mouse, tillempet af danske tegnere (Eyvind Rafn). 1.oplag af album uddelt juli-aug., 2.oplag uddelt fra sept., 3.oplag uddelt fra slutningen af nov Ved starten af serien var der 11 forskellige reklametekster for det nye album på bagsiden af billede nr. 13, 14, 27, 28, 41, 42, 55, 56, 69, 70, 83, 84, 97, 98, 111, 112, 126, 140, 154, 168, 182, 196. Tegningen er spejlvendt på nogle billeder, set nr.: 6, 16, 47, 84, 102, 107, 115, 118, 130, 157, 162, 177. findes 11 forskellige reklamer for det nye album. Lady og Vagabonden, Bambi, Dumbo (1956, billeder nov. 1955) 36 sider. Album og billeder er trykt hos Fritz Schur & Co. Tekster: Jens Sigsgaard. Tegninger: Mickey

6 Mouse Corp. / Eyvind Rafn. Reproduktion: Litofoto. Lady og Vagabonden: 1-83, Bambi: , Dumbo: findes 12 forskellige reklamer for det nye album. Albumvariant: med (1.oplag april) og uden (2.oplag sept.) rød lærredskant. Fra naturens hverdag (1958) 36 sider. Album og billeder er trykt hos Fritz Schur & Co. Tekster: Dr.phil. Ingvald Lieberkind. Farvefotografier efter Walt Disneys dyrefilm. Tegninger: Eigil Nielsen. Reproduktion: Litofoto. Afrikas løve: 1-58, Den levende ørken: , Bæverdalen: , Den døende prærie: findes 13 forskellige reklamer for det nye album. Særtryk af enkelte billeder, 20 x 26 cm, omtrent lig med nr. 7, 18, 97, 125 og 188. Walt Disney's Tornerose (1960) 36 sider. Album og billeder er trykt hos Fritz Schur A/S. Forfatter: Halfdan Rasmussen. Tegninger: Mickey Mouse Corp. / Eyvind Rafn. Reproduktion: Litofoto A/S. findes 12 forskellige reklamer for det nye album. Særtryk af enkelte billeder, 20 x 26 cm, omtrent lig med nr. 24, 56, 58, 196. I en annonce, Hjemmet nr.21, , meddeles, at Første oplag på ca eksemplarer er nu udleveret med kronprins Konstantin i Der er 63 billedrammer, men nummereringen går til 65, der er markeret 64 billedtekster. Antallet af personer er mindre end 65 p.g.a. sammenfald i den ældste generation, så serien er åbenbart opgivet inden man bare har fået afklaret antallet af personer. Før og nu, vort folk i 100 år (1964) 36 sider. Album og billeder er trykt hos J.Chr.- Sørensen & CO, A/S. Forord: P.V.Glob. Skrevet og redigeret af magister Erik Kjersgaard. Tilrettelagt og illustreret af Mads Stage. Fotograferet af Niels Elswing. Reproduceret af Litofoto A/S. Indbundet af D.L.Cléments Eftf. Ved starten af serien stod der nederst på bagsiden af billederne: "Det nye Richs-album udkommer formodentlig i okt.-nov og koster 1,50 kr. Begynd straks at samle." Annonce i Søndags BT : Der udbringes hver dag album og udleeringen ventes tilendebragt midt i februar. Særtryk af enkelte billeder, 12 x 19 cm, lig med nr. 4, 11, 24, 164, 180. Blomsterserie (1968) 80 billeder, 45 x 70 mm, tryk: Aller press A/S Foto: Prof. Asger Klougart. Tekst: Lic.agro. Lise Tillge. Fugleserie (1972) 80 billeder, 45 x 70 mm, tryk: a.c.p. offset. Tekst og foto: Ib Trap-Lind. billeder af Vort Lands Historie (1962) 36 sider. Album og billeder er trykt hos Fritz Schur A/S. Forord: P.V.Glob. Redaktion: museumsinspektør Poul Strømstad og magister Erik Kjersgaard. Fotografier: Niels Elswing. Omslag og tegninger: Mads Stage. Ved starten af serien stod der på bagsiden af billederne: "Det ny Richs-album udkommer i april-maj 1962 og koster stadig kun 1 kr. Begynd straks at samle." Særtryk af enkelte billeder, 12 x 19 cm, lig med nr. 28, 96, 116 og 145. Albumbindets 4 sider danner et samlet billede. Originalen (kludeklip) er ca. 7 m lang (delt i to). Først ophængt i foyeren i Richs-huset, senere i glaspartiet ved indgangen i Valby, kunne ikke være i Vanløse. (Udkast til) De 3 danske prinsessers stamtræ, plakat 100 x 75 cm, 65 billeder, 70 x 45 mm. 3 prinsesser aner, d.v.s. til og med den generation, der omfatter C IX s forældre. Formodentlig tænkt udsendt efter billeder af Vort Lands Historie, d.v.s. i 1964, og formodentlig opgivet i forbindelse med prinsesse Anne-Maries forlovelse

7 Skandia Grundlagt 1902 af 2 arbejdere fra Tagenshus sammen med I.S.Schou, Kultorvet, lukket Leverede bl.a. til Kana (F. Schepler) og Irma (Carl Schep-ler). 1933: 300 t tilsætning, 5 t cikorie, heraf blev formodentlig ca. 200 t solgt i Skandia-pakker. Krigerserie 10 stk., 65 x 34 mm, tegner: Georg Tormer, tryk: Andreasen & Lachmannn. Spejderserie 10 stk., 65 x 34 mm, tegner: Georg Tormer, tryk: Andreasen & Lachmann. Serier à 12 stk., 70 x 40 mm, tegner: Juul Møller Rovdyr "Rovdyr" og "Fugle" findes også uden Fugle firmaangivelse og som Irma-serie Robinson Krusoe, findes også som Irma-serie. Gjøngehøvding Færøe Grønland Island Serier à 24 stk., 68 x 40 mm, Tryk: J.P.Jensens Trykkerier Don Quijotes Æventyr Holbergs Comedier Tordenskjold Fra Oldtidens Dage Antikens Guder og Helte, blå eller brun baggr. Græske Vasemotiver Nationaldragter Fra forskellige Lande, Tegner JA eller AJ Danske Kirker De følgende 9 serier har på bagsiden også: "Specialitet: Schous Mokka" Københavnske Billeder Fra det gamle København Bysegl og Bybilleder Danske Fyrtaarne Borge og Taarne Skibsfartens Historie Danske Sange, tegner: KW Sport Nutidens kendte Mænd, tegner KW Sports-Galleri (1934) 99 billeder, 70 x 43 mm. Album 23,5 x 29 cm, omslag + 16 sider, trykt hos Jydsk Centraltrykkeri A/S, Aarhus. Forord og tekst af Helmer Sørensen. Skandias Trafik-Serie, Eventyret om Farten (1935). 120 billeder 45 x 65 mm. Album 24 x 29 cm, omslag + 32 sider. Album og billeder trykt hos Egmont H. Petersen. "Forord af kendte Mænd indenfor moderne Befordring". Samme album er udgivet af Odense Kamgarnspinderi / SKF, de to album er ens, bortset fra omslaget og side af billederne findes også i "Fart" udgivet af det norske "Hjemmet". Svendborg Kaffina Frieri i Skotland 72 x 108 mm "Sønderjylland", S.Petersen, Ribe 1925: 12 t tilsætning, 105 t cikorie 1933: 11 t tilsætning, 46 t cikorie Prospektserie 24 stk., 37 x 69 mm Jorden rundt (ca. 1935) 70 billeder, 47 x 68 mm. Album 25 x 32 cm, omslag + 16 sider. Overfor hver side med 10 billeder findes et kort, der angiver de steder, som billederne viser. Albummet er omtalt på bagsiden af nogle af billederne. Tagenshus, tidligere Taffelbay, Strandvejen (cand. pharm. Ludvig Gjerulff) flyttede 1875 til Tagensvej, indgik 1901 i D.D.C. 2 arbejdere fra Tagenshus startede sammen med I.S.Schou, Kultorvet: Skandia. Udstandsede glansbilleder af kongelige personer, 70 mm høje. A/S Fabriken Tatols Udsalg Vita Kaffetilsætning, Virena Sundhedscacao, Tatol The, mærket Vita anmeldt april 1928 Moderne Automobiler, 36 stk., 40 x 67 mm VIME Klokkeslet, se Danmark s Guld-Films-Billeder, se Danmark s Flag Serie, se Danmark s

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Kaffetilsætning / kaffe og te

Kaffetilsætning / kaffe og te Kaffetilsætning / kaffe og te Ali, Nordisk Kaffekompagni Skatteøen (1978) 20 klistermærker, 62 x 60 mm, udstandsede. Album 28 x 28 cm, 28 sider inkl. omslag, trykt hos Dyva Bogtryk Offset. En forkortet

Læs mere

Ask Tidsskrift for Dansk Folkekultur

Ask Tidsskrift for Dansk Folkekultur Ask Tidsskrift for Dansk Folkekultur ASK 21 indeholder følgende artikler: DEN STORE GRØDKRIG af Joan Rockwell FOSKA OG ANDRE SERIER af Per-Olof Johansson HAVREGRYN GIVER KRÆFTER af Jørgen O. Bjerregaard

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig!

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Denne BOG tilhører... Hvad er der i bogen? Skabeloner

Læs mere

1. Hvem startede spejder bevægelsen? 2. Hvilke farver ses i Ukranies flag? 3. Hvor hurtigt må man køre i byerne i Danmark?

1. Hvem startede spejder bevægelsen? 2. Hvilke farver ses i Ukranies flag? 3. Hvor hurtigt må man køre i byerne i Danmark? 1. Hvem startede spejder bevægelsen? 2. Hvilke farver ses i Ukranies flag? 3. Hvor hurtigt må man køre i byerne i Danmark? 4. Hvem har verdensrekorden i 100 m. løb? 5. Hvornår startede spejderbevægelsen?

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, som du kan løse ved hjælp af Microsoft Powerpoint 97. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015 Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10 februar 2015 Antboy http://ucsjmitcfudk/50718360 Arriettys hemmelige verden http://ucsjmitcfudk/29141614 Asterix og briterne

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Børnene skal have at vide inde, at de gerne må spørge sidemanden eller underviseren,

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr...

Juletilbud. Engros SPECIALTILBUD. GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014. Pris kun kr... 10 00. Pris kun kr... GODE TILBUD! Med ekstra julerabat - gælder til 31. 12. 2014 Engros Juletilbud SPECIALTILBUD LÆSEGLAS, LILLE Med Ø50 mm glaslinse. Nr. 8750 Pris kun kr.... 10 00 LÆSEGLAS, MELLEM Med Ø75 mm glaslinse. Nr.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING - FOTOS MIN TID I BILEN I min elevtid har jeg været en del af mange redaktioner, men en bestemt redaktion vil jeg

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Det har heller ingen mening at forsøge at gøre op, hvad Hjørring Kommune helt konkret får ud af at have kronprins Frederik på besøg.

Det har heller ingen mening at forsøge at gøre op, hvad Hjørring Kommune helt konkret får ud af at have kronprins Frederik på besøg. NYHEDSBREV NR. 7, 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Vi er mere som de andre, end vi tror side 2 Vrå Dampvaskeri i Erhvervsmagasinet side 4 Årets Sild kåret side 5 Formanden mener

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Sjippetov: Sjipning alene eller med langt sjippetov, hvor to svinger tovet, var en populær leg bl.a. i skolegården. 1. 2) Legetøjsbiler: Sideløbende med bilens indtog blev små blik-

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

og Stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg.

og Stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg. N SIG E D SK N DA LLZ DESIGN Skabeloner og stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg. Du kan bruge skabelonerne

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere