Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013"

Transkript

1 Netværks- og legi5mitetsledelse Boligsocialtnet April 2013 Steffen Löfvall Ph.d., cheeonsulent Cand.merc. SOL e- mail: Mobil: Centrale pointer 1. Genstridige problemer kan ikke løses i tradi5onelle løsningsforløb med Tordenskjolds soldater Det netværksbaserede forløb er den teore5sk bedst mulige procesmetode 2. Boligsociale projekters fremdri< påvirkes af forskellige legi5mitetspres Og disse legi5mitetsforhold er vig5ge at kunne iden5ficere og håndtere som projektleder 1

2 Netværksledelse af wicked problems Enighed om løsningsmodel Enighed om problemet Tekniske problemer Problemet er iden-ficeret og løsningsmodellen er kendt. Der er enighed blandt interessenterne om både problem og løsningsmodel. Poli7ske problemer Problemtyper Uenighed om problemet Utæmmede tekniske problemer Der er egentlig enighed om valg af løsningsmodel, men i arbejdet med at allokere ressourcer -l den prak-ske løsning af problemet, er der skabt uenighed blandt interessenterne om, hvad der reelt er problemet. Er det nu også det rig-ge problem vi løser på den måde? Wicked problems Uenighed om løsningsmodel Problemet er iden-ficeret, og der er enighed blandt interessenterne om, hvad problemet er. Men imellem sig er interessenterne uenige om valget af løsningsmodel. Her er interessenterne uenige om såvel problemet som løsningsmodellen. Jo mere man undersøger problemet, des flere problemkomplekser opstår der. Jo mere man går i løsningsmode, des klarere bliver det, at det komplekse problem ikke kan løses med en løsningsmodel alene. - Frit ever Koppenjan & Klijn (2004) 2

3 Løsning af tekniske problemer 1. Definér problemet 2. Analysér problemsitua5onen 3. Iden5ficér mulige løsninger 4. Opsæt mål og prioriteringer 5. Sammenlign alterna5verne 6. Vælg løsninger 7. Implementér løsningen 8. Overvåg og kontrollér implementeringen 9. Evaluér 10. Afvikl ini5a5vet når problemet er løst Topstyring for at begrænse konkurrerende processer og tolkninger Løsning af utæmmede tekniske problemer 1. Analysér problemsitua5onen for at komme 5l enighed om hvilke delproblemer, der kan isoleres som tekniske problemer 2. Hold i denne forhandlingsproces fast i enigheden om mulige løsningsmodeller (hvad er vi enige om, der trods alt kan gøres?). 3. Er der enighed om flere løsningsmodeller foretages en sammenligning af alterna5verne 4. Ops5l mål og prioriteringer for det videre arbejde med problemløsningen 5. Implementér løsningen på de delproblemer, der er gjort 5l tekniske problemer. Tag det et skridt ad gangen (spis elefanten i små bidder). 6. Overvåg og kontrollér implementeringen af løsningsmodeller. 7. Evaluér everfølgende om løsningen er op5malt implementeret. Brug topstyring af processen for at begrænse konkurrerende fortolkningsrammer 3

4 Løsning af poli5ske problemer 1. Hold fast i enigheden om, hvad problemet er 2. Analysér eventuelt problemsitua5onen yderligere 3. Foretag en forhandling af de konkurrerende løsningsmodeller 4. Søg at komme 5l enighed om en problemløsningsmodel for at gøre det poli5ske problem 5l et teknisk problem 5. Er der enighed om flere løsningsmodeller foretages en sammenligning af alterna5verne 6. Hold i denne forhandlingsproces fast i enigheden om, hvad problemet er 7. Ops5l mål og prioriteringer for det videre arbejde med problemløsningen 8. Implementér løsningen på problemet 9. Overvåg og kontrollér implementeringen af løsningsmodeller 10. Evaluér everfølgende om løsningen er op5malt implementeret Brug topstyring af processen for at begrænse konkurrerende fortolkningsrammer Løsning af problemer i et netværksperspek5v 1. Start med at fokusere på det man kan blive enige om 2. Analysér problemsitua5onen yderligere for at interessenterne kan komme 5l enighed om delproblemer i forsøg på at nedbryde det wicked problem 5l et håndterbart poli5sk problem 3. Fokuser i denne forhandlingsproces på den enighed om eventuelle delproblemer 4. Foretag en forhandling af de konkurrerende løsningsmodeller. Søg at komme 5l enighed om en konkret problemløsningsmodel for at gøre det wicked 5l et utæmmet teknisk problem 5. Ops5l mål og prioriteringer for det videre arbejde med problemløsningen 6. Søg hele 5den at finde enighedspunkter mellem interessenterne 7. Implementér løsningen på de delproblemer, man kan blive enige om 8. Overvåg og kontrollér implementeringen af løsningsmodeller 9. Evaluér everfølgende om løsningen er op5malt implementeret Brug involvering i processen for at sikre, at der skabes enighed blandt konkurrerende fortolkningsrammer 4

5 Wicked Problems Wicked problems er karakteriseret ved: Høj poli5sk betydning, der rummer en fysisk, kulturel og social dimension Går på tværs af mange grupper og organisa5oner på tværs af fysiske lokaliteter Poten5elt konfliktniveau er højt De involverede aktører er alængige af hinanden i forhold 5l løsningen Super- Wicked Problems Klimaforandringer, hvor 5den sam5dig er ved at løbe ud Der er ingen central autoritet 5l at beslume De, der søger at løse problemet, er de samme som har skabt det Grundforudsætninger i løsningen 1. Deltagerne skal have en grundlæggende opfamelse af, at de er gensidig alængige af hinanden 2. Der skal arbejdes seriøst med minimering af tre former for usikkerheder 5

6 Strategivalg på basis af opfamet alængighed 1. Unilateral: Go alone 2. Konfliktstrategi: Konkurrence og nulsumsspil 3. Undgåelsesstrategi: Omgå problemet, undgå aktører 4. Samarbejdsstrategi: Direkte samarbejde og forhandling 5. Faciliterende strategi: Indirekte påvirkning af samarbejde S5gende alængighed Tegn på usikker- hed Årsag 7l usikker- hed Principiel løsning (2) Håndtering af usikkerheder Hvad er problemet? Er vi enige? Fastlåste problemfortolkninger Forskel i sprog, tolerance- tærskler, antagelser og viden Problemer er socialt konstruerede og bygger på forskellig viden og tolkningsrammer Acceptér og involvér aktører med forskellige meningssystemer! Hvordan skal problemet løses? Hvem skal løse det? Manglende samarbejde og samspilsregler Forskel i interesser, ressourcer og strategier hos aktører Der er mange aktører (og mange poten5elle) med forskellige interesser Skab rela7oner og overvåg interesser og arenaer! Hvilke bagvedliggende ins7tu7onelle rammer er løsningen underlagt? Konfliktende ins7tu7onelle rammer Forskellige love, regler, faglige normer blandt aktører Aktører og problem- opfamelser er vævet ind i forskellige ins5tu5onelle rammer Skab 7llid gennem gennemskuelighed, opbygning af fælles regler og forudsigelig adfærd! 6

7 Acceptér og involvér aktører med forskellige meningssystemer! Projektledelsesopgaver: Øge refleksionskapaciteten gennem nye aktører Fremme varia5on i problemfortolkninger undgå 5dlig lukning Twiste/udvide agendaer så flere relevante aktører kan deltage Skabe konsensus om hvornår og hvordan viden hentes udefra Skab rela7oner og overvåg interesser og arenaer! Projektledelsesopgaver: Skabe anerkendelse af gensidig alængighed AElare spilleregler og acceptabel adfærd Skabe quick wins i starten: what s in it for us? Spome procesblokeringer Formulere donts hvor skal vi IKKE ende/følsomme emner Minimere ansvarsforflyg5gelse og overførsel af opgaver 5l andre parter 7

8 Skab 7llid gennem gennemskuelighed, opbygning af fælles regler og forudsigelig adfærd! Projektledelsesopgaver: Tinkering - pil ved netværket Ændre sammensætning, forstyrre magtrela5onerne, engagere nye aktører, s5lle udviklingsmidler i udsigt Justere evalueringskriterier Designe nye regler for samarbejde Reframing og nyfortolkning Linke eller referere 5l større, legi5me policy programmer Skabe meningsgivende historier Projekter og projektledelse underkastet legitimitetspres 8

9 Hvornår er aktører (personer, projekter, organisationer, netværk, sektorer) legitime? Stabilitet omgivelserne udviser en vedvarende anerkendelse af aktørens virke Troværdig - omgivelserne anser aktøren som troværdig og dermed tildeler tillid Passiv støtte - omgivelserne blander sig ikke unødigt i aktørens daglige virke Aktiv støtte - omgivelserne engagerer sig konstruktivt i aktørens udvikling, når aktøren ønsker det Forsvarsstrategier ved omverdenspres 1. Integra5on og isomorfisme med eksterne referencer 2. Gå i dialog 3. Opbygge (krise)beredskab 4. Følge ceremonier, symboler og ru5ner 5. Reme ind, men i rollen som offer 6. Hykleri, green- and white- washing 7. Blindhed over for støj 8. Reduk5on af signalernes alvor 9. Camouflage gennem anden historieproduk5on 10. Hemmeligholdelse 9

10 Strategisk håndtering af legi5mitet Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere Nytte og interesser (pragmatisk) Tilfredsstil behov Vær konkret i tilbuddet Overvåg samarbejdet Afvis Ændr tilbud Udvikl overvågningssystemer Love og regler (legal) Overhold skrevne regler og love Overvåg ordentlighed og retslighed Retfærdiggør Tilpas regler eller praksis Værdier og normer (moralsk) Tilfredsstil politiske og faglige normer Overvåg etik og normer Undskyld Retfærdiggør Ændr normer Forståelse og sammenhænge (kognitiv) Gør som de bedste og byg billeder herom Skab nærhed og forståelse Overvåg billeder og idealer Forklar eksistensberettigelse Tilpas til almengældende modeller 10

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere